Døbte/fremstillede Christian Gordon Cadenas, Verninge Anton Møller-Madsen, Verninge Rasmus Steensboe Conradsen, Naarup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døbte/fremstillede Christian Gordon Cadenas, Verninge Anton Møller-Madsen, Verninge Rasmus Steensboe Conradsen, Naarup"

Transkript

1 Verninge Sogn Nyt fra menighedsrådet, side 2. Havefest, side 3. Cistercienserne, side 4. Hende den nye, side 5. Høstgudstjeneste, side 6. En mageløs opdagelse, side 6 Konfirmandindskrivning, side årgang nr. 4 Efterår 2010

2 Nyt fra menighedsrådet I det kommende efterår sætter menighedsrådet igen fokus på kirkehistorien med 2 foredrag, der afholdes på Verninge Skole. Der kan læses om foredragenes indhold i dette kirkeblad. Det er meget kompetente foredragsholdere, der kommer de 2 aftener. Der afholdes julekoncert søndag den 5. december kl Det er Horne Gospelkor, der kommer til Verninge Kirke og giver koncert. Udover søndags gudstjenesterne er det de fremtidige arrangementer, der er planlagte, som alle er meget velkomne til. Det giver en ekstra dimension at være tilhører, når mange er fælles om oplevelsen. Vel mødt til de annoncerede træf, der er i kirken og på Verninge Skole. Det glæder os meget i menighedsrådet, at så mange tilkendegiver deres tilfredshed med fornyelse og vedligeholdelsen af kirkegården. Det kommer vores to medarbejdere til gavn at få de skulderklap, der så venligt bliver givet. Kirken blev kalket sidste år. Den strenge og langvarige vinter vi havde, har været hård ved murværket og soklen, så der er sket skader på begge dele. Inden længe bliver kirkens ydre besigtiget. Der er lagt skærver på parkeringspladsen ved graverhuset. Et længerevarende opgør med den græsmacadam, der blev anlagt, som vi aldrig blev tilfredse med. Inden skærverne blev lagt på, er der yderligere lagt et dræn ned til at aflede regnvandet. Egetræet lever i bedste velgående. I menighedsrådet har der været talt om anlæggelse af en skovkirkegård. Det ser vi på andre kirkegårde, at der kan være forskellige bud på. Derfor vil vi i begyndelsen af september måned besøge Sanderum kirkegård, for at se deres måde at gøre det på. I menighedsrådet er der sket en enkelt udskiftning. Helle Ulbak valgte som følge af sit arbejde, at udtræde. En stor tak til Helle, for det arbejde du nåede at udføre i menighedsrådet. Som suppleant er Ove Jensen, Nårup indtrådt. Der afholdes menighedsrådsmøder i graverhuset den sidste torsdag i hver måned. I december måned er det dog torsdag den 16. Alle er velkomne. Der fremlægges dagsorden og referater i våbenhuset. Kirkens personale Ny organist Hermed skal der lyde en velkomst til vores nye organist Ingalena Jensen, der spillede til gudstjenesten den 25. juli. Menighedsrådet håber på et godt samarbejde med Ingalena, både ved de kirkelige handlinger og til gudstjenesterne på plejehjemmene, Sydmarksgården, Kildevangen og Hørvangen. Vi håber ligeledes, at Ingalena vil finde ind til det gode samarbejde med det øvrige personale ved kirken. Velkommen til et frugtbart samarbejde. Kirkesanger Vores kirkesanger Julie Nykjær Andersen er vendt tilbage efter endt orlov. I det senest udkomne kirkeblad kunne vi læse en stemningsrapport fra Masanga, et område i den vestafrikanske stat Sierra Leone, fremsendt af Julie. Julie beskriver staten Sierra Leone som et meget smukt og frodigt land, men desværre også et af verdens fattigste lande. Velkommen tilbage til dig, Julie. Vi læste med interesse dit indlæg i kirkebladet. Bjarne Møller Hansen Døbte/fremstillede Christian Gordon Cadenas, Verninge Anton Møller-Madsen, Verninge Rasmus Steensboe Conradsen, Naarup Bisatte/begravede Carl Marius Nielsen, Verninge Jens Christian Uhrenholt, Verninge Havefest Søndag den 22. august blev der afholdt havefest i den skønne præstegårdshave. Mange havde taget imod invitationen til en hyggelig eftermiddag med skiftevis regnvejr og solskin. Grillen var varm og der blev bænket op langs bordene. Snart fandt børnene legesager og gemmesteder i haven. Der var tændt bål til bagning af snobrød. Et flot telt var sat op, hvilket var rigtig godt, når det regnede allermest. Et fleksibelt telt, så siderne kunne afmonteres når solen gav os varme. Palle Krabbe underholdt både børn og voksne. Med sit fantastiske cirkus, med de fantastiske tryllenumre. Det var fortryllende den måde, hvorpå han kunne holde både børn og voksnes opmærksomhed fangen. Hvad den levende elefant Palle tryllede frem var gymnastisk helt fantastisk. Der sluttedes af med kaffe og kage inden forsamlingen af børn og voksne på i alt 70 kørte hjem efter en oplevelsesrig eftermiddag i præstegårdshaven. Tak til Helene og Niels for samværet med Jer. 2 3

3 Cistercienserne Hende den nye... Fortsat fra forrige nummer... Indtil nu har jeg beskrevet hvordan den store klosterorden Cisterciensernes rigdomme i den feudale tid blev baseret på enorme landbrug. Deres hurtige vækst gennem 11 og 12 tallet var muliggjort at dels donationer af jord, der således ikke skulle købes, og del af billig arbejdskraften fra de såkaldte lægbrødre. På trods af opfattelses af det modsatte, var lægbrødrene der kom fra almuen ikke i samme agtelse som munkene der som regel var fra aristokratiet. Cistercienserne var i virkeligheden præcis som den feudale verden udenfor. En verden de oprindeligt ønskede at vende ryggen. Rejsen til Øm. Historien om et dansk cistercienserkloster: Øm kloster var ikke det eneste cistercienserkloster i Danmark. Det der gør Øm specielt er den fantastiske historie der knytter sig til klosteret. En historie der blev et spejbillede ikke bare på cistercienserordenes historie, men også en sammenfatning af det storpolitiske spil i Skandinavien. Munkenes egen krønike eksisterer stadig og hedder Exordium Carae Insulae Begyndelsen på den kære ø eller grundlæggelsen af Øm kloster. Her for vi en detaljeret beskrivelse af klosteret udgik fra Vitskøl og navnlig de glæder og sorger Øm kloster havde med den lokale biskop. Vejen frem grundlæggelse af Øm var en omstændelig affære, som strækker sig helt tilbage Henrik af Clairvaux, som på Abbed Bernard s ordre tog med en gruppe munke til Sverige for at grundlægge ét kloster, måske 2. De ankom i 1143 og grundlagde det første kloster i Alvastra, i Östergotland, hvor de havde fået en donation af Kong Sverker og Dronning Ulfhild. og efter at have forsøgt sig et par andre steder slog Abbed Henrik og hans følge sig ned i Varnheim. Få år senere blev Henrik sendt til Ludrö i Veneren, for at grundlægge nok et kloster. Munkene fik hurtigt problemer i Varnheim. Kong Sverker, deres velgører blev slået ihjel ca og Erik Jedvarson og hans hustru Kristina tog kongemagten. Cistercienserne giver selv Dronning Kristina skylden for at sætte almuen op mod munkene i grad så lokalbefolkningen besørgede i klosteret! Udsat for Dronning Kristinas chikanerier valgte munkene at flygte, og kom således til Danmark i Krigen mellem Sven Grate, Knud Magnusson og Valdemar var netop overstået og Valdemar havde kaldt til synode i Roskilde. Her var biskopperne samlet, herunder Biskop Eskil, kaldet Nordens Bernard Han var kommet fra Clairvaux med en gruppe munke og grundlagt Esrum Kloster i Moderklosteret til klosteret i Sorø. Valdemar havde svoret at grundlægge et kloster dersom han vandt kronen, og på Biskop Eskils foranledning blev de cisterciensiske flygtninge sendt til Vitskøl i 1158 for at grundlægge et kloster der. Ogi modsætning til Øm kloster ligger selve klosterbygningen i Vitskøl der den dag i dag. Fem seks år senere i 1165 drog en gruppe fra Vitskøl til Sminge til et stykke land doneret af Århus Biskop; Eskil. Stedet var dog ifølge Ømkrønikken utilstrækkeligt og Vitskøls abbed henvendte sig til Eskils afløser Biskop Sven. Han var modvillig i begyndelsen men efter en voldsom oplevelse til havs kom han på bedre tanker. Med en donation fra kongen, kunne cistercienserne indsættes i Veng af Biskop Sven, hvor de overtog et allerede eksisterende Benediktinerkloster. Hvor cistercienserne i Sydeuropa stod lige under paven og ikke lå under for den lokale verdslige magt så tingene anderledes ud i Danmark. Kongen og adelen havde på den tid den opfattelse at det var dem der bestemte over gejstligheden, herunder munkene, og Fru Margrethe, søster til en Grev Erik og i familie med kongen havde indsigelser overfor donationen af Veng. Munkene blev presset til at flytte til Kalvø i Skanderborg sø i 1168 hvor de igen overtog et benediktinsk etablissement. De overtog kun selve øen, de benediktinske besiddelser inde på fastlandet overgik muligvis til et nyt benediktinsk nonnekloster; Ring Kloster, grundlagt af Fru Margrethe. Kalvø alene gjorde det ikke, munkene behøvede at beholde Veng gods, men med nok fire års stridigheder om ejendomsforholdet måtte de også opgive Kalvø. Fortsættes i næste nummer! Hende den nye, der sidder der oppe ved orglet og spiller, hvem er det nu hun er? Ja, jeg hedder Ingalena, er 40 år, gift og mor til 5 børn. Jeg er født i Stockholm og i Sverige boede jeg indtil for 3 år siden, hvor vores familie besluttede at flytte til Danmark. Vi havnede i Tommerup Stationsby, hvor vi er glade for at bo. Jeg kommer fra et hjem med klaver, og det er nok derfor sang og musik altid har haft stor betydning for mig. Lære at spille klaver skulle man, så jeg var ca. 8 år, da jeg gik til mine første klavertimer. På et tidspunkt syntes min mor, at jeg også skulle lære at spille sange og salmer. Da min lærer var uddannet kirkemusiker fik jeg også undervisning i orgelspil. En helt ny verden åbnede sig for mig. Hvilken masse lyd og jubel man kan lave, selv om man kun er et lille menneske! Som ung og voksen har jeg ofte spillet ved forskellige kirkelige møder og gudstjenester, og jeg har også været korleder for børnekor. Da jeg skulle vælge uddannelsesvej blev det alligevel ikke noget med musik. Kemi og biologi har altid fascineret mig så den vej gik jeg i stedet for og blev kemiingeniør for snart 20 år siden. Jeg arbejdede som kvalitetsansvarlig indenfor naturlægemiddelbranchen i nogle år, indtil børnene kom! En dag i maj læste min mand en annonce i ugeavisen, hvor man søgte en organist i Verninge. Den skal du søge, sagde han. Jeg har ingen organistuddannelse! svarede jeg. Nej, men spille kan du.. Ja, og så søgte jeg stillingen, og jeg kom til samtale og prøvespil, og jeg blev ansat! Verninge kirke har utroligt god akustik. Selv om jeg sidder helt op ad lydkassen kan jeg udmærket godt høre jer synge. Og det er dejligt, for så føler jeg ikke, at jeg sidder og spiller alene for mig selv! Hvor er det herligt, at salmesangen er så god i Verninge! Jeg ser virkelig frem til en gudstjeneste med 10, 20, 30 ja, endnu flere deltagere, der alle synger af hjertens lyst!! Jeg glæder mig over den modtagelse, jeg har fået, og jeg ser frem til samarbejdet fremover! Det bliver spændende at se, hvad der sker! 4 5

4 Aktiviteter Søndag den 26. september kl Høstgudstjeneste I skrivende stund er det ikke høstvejr,- desværre arter vejret sig ikke efter, at både raps- og kornmarker er modne til at blive høstet. Den enkelte landmand, der netop har de afgrøder, vil nu gerne have tørvejr, indtil høsten er i hus. Vi ved, der kan høstes i løbet af en uge, hvis vejret arter sig. Det kan vi håbe på vil ske, da menighedsrådet inviterer til høstgudstjeneste den, 26. september. Da vil kirken være pyntet op, der vil blive sunget salmer til årstiden, og forhåbentligt vil kirkegængerne den søndag kunne være tilfredse med høstens udbytte. Vi er alle afhængige af det udkomme fra marken, der bliver landmanden til del. Velkommen til høstgudstjeneste, hvor land og by mødes. Kristendommen før og nu Onsdag den 29. september kl Hvordan får jeg en nådig gud? Hvem var Martin Luther? Hvad oplevede han i Tårnet? Hvad gik hans projekt ud på, og hvad opnåede han? - En aften med fokus på kirkehistorien fra reformationen til Den Danske Folkekirke. Sted: Verninge Skole, Langstedvej 1, Verninge Foredragsholder: Martin Schwarz Lausten. Foredragsholderen er dr. theol., var professor i teologi med Danmarks kirkehistorie som særligt område, Københavns universitet, indtil Har siden 1970 erne holdt talrige folkelige foredrag i kirkehøjskoler, folkeuniversiteter, sogne og højskoler. Har skrevet en række bøger om kirkehistoriske emner. Vel mødt til en stor oplevelse! Arrangementet er gratis! Tirsdag den 26. oktober kl En mageløs opdagelse! Hvem var N.F.S. Grundtvig? Hvad er det, han opdager, og hvilken betydning får det for dansk kristendomsforståelse? Kernesalmer af Grundtvig tilblivelse og indhold. - En aften med fokus på N.F.S. Grundtvigs liv, virke og betydning. Sted: Verninge Skole, Langstedvej 1, Verninge Foredragsholder: Højskoleforstander Jørgen Carlsen. Jørgen Carlsen har siden 1986 været forstander for Testrup Højskole. Mag. art. i idéhistorie. Medredaktør af den nye højskolesangbog og skribent i Kristeligt Dagblad. Han har i årenes løb holdt hundredvis af foredrag over hele landet. Han spiller selv klaver til højskolesang. Arrangementet er gratis! Søndag den 5. december kl Julekoncert - Gospel Flere sognebørn har efterlyst gospel i kirken. Menighedsrådet har taget ønsket op og kan allerede nu annoncere. at Horne Gospelkor giver Julekoncert i kirken. Sæt allerede nu X i kalenderen. Menighedsrådsmøder De næste menighedsrådsmøder afholdes i Graverhuset, torsdag den 30. september, torsdag den 28. oktober og torsdag den 25. november kl Alle møderne er offentlige. Der foreligger dagsorden i våbenhuset 8 dage før mødets afholdelse og der vil efter mødet ligge referat samme sted. Konfirmand 2011 Konfirmandindskrivning Søndag den 12. september og søndag den 19. septmber 9.15 Konfirmationsundervisningen til næste års konfirmation begynder i år onsdag den 21. september. Herved sikres det, at der kan nå at blive afholdt 28 dobbeltlektioner inden konfirmationsdagen, der traditionen tro falder den 1. søndag i maj. Til næste år ligger den dag tilfældigvis den 1. maj. Tidspunktet vil som sædvanlig være klokken så man kan allerede nu i god tid bestille både forsamlingshus og kogekone mv. Nu er konfirmationen jo ikke fest alene, det fordrer, at man møder op og deltager i præstens konfirmationsforberedelse. Konfirmation angår dog ikke kun konfirmandaspiranterne, men også deres stolte og forventningsfulde forældre. Nu er det jo altid godt at vide, hvad man egentlig kan forvente, og derfor vil der søndag den 12. september og søndag den 19. september 9.15 i forbindelse med gudstjeneste være konfirmandindskrivning. En oplagt lejlighed for de kommende konfirmander og forældre at stifte bekendtskab med den lokale kirke og dens liturgi og forkyndelse Umiddelbart efter gudstjenesten vil der være mulighed for, at vi kan hilse på hinanden og jeg kan fortælle lidt om, hvad der venter konfirmandeleverne. Elever i 7. Klasse på Verninge Skole og deres forældre får besked pr. brev. Er der evt. andre, der ikke går på Verninge Skole, men ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen med henblik på konfirmation 1. maj 2011, så bedes de selv henvende sig til undertegnede. Kort sagt Undervisningen begynder onsdag d. 21. september klokken 8.00 og vil foregå hver onsdag fra 8.00 til 9.40 med pause. Undervisningen forgår i Præstegården, Holmehavegyden 50. Er ikke en del af Folkeskolens obligatoriske undervisning, og kun nødvendig, såfremt man ønsker at blive konfirmeret. Hilsen Sognepræst Vejledning Fødsel Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet, senest to hverdage efter fødslen. Anmeldelsen fra jordemoderen samt forældrenes dåbsattester og eventuelle vielsesattest eller omsorg- og ansvarserklæring medbringes. Dåb Der rettes henvendelse til kirkekontoret an-gående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken. Navngivning Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning. Vielse Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder. Ved dødsfald Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet. Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende. Kirkebil Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf Bør bestilles fredage før Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arangementer. 6 7

5 Kalender September 5. 9:15 Højmesse 14. s. e. trinitatis :30 Gudstjeneste 15. s. e. trinitatis 19. 9:15 Højmesse 16. s. e. trinitatis :30 Høstgudstjeneste 17. s. e. trinitatis Hvordan får jeg en nådig gud? Oktober 3. 9:15 Gudstjeneste 18. s. e. trinitatis Dorthe Terp Dahl :30 Højmesse 19. s. e. trinitatis 17. 9:15 Gudstjeneste 20. s. e. trinitatis :30 Højmesse 21. s. e. trinitatis Dorthe Terp Dahl En mageløs opdagelse! 31. 9:15 Gudstjeneste 22. s. e. trinitatis November Alle Helgens Gudstjeneste 14. 9:15 Gudstjeneste 24. s. e. trinitatis :30 Højmesse Sidste søndag i kirkeåret 28. 9:15 Gudstjeneste 1. søndag i advent December 5. 10:30 Højmesse 2. søndag i advent Julekoncert - Gospel 12. 9:15 Gudstjeneste 3. søndag i advent :00 Børnegudstjeneste St. Lucia Kontakt Sognepræst Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup Tlf. : , mail: Træffes personligt og på telefon hele ugen, undtaget mandag. Bedst mellem 8.00 og Fast kontortid onsdag mellem og Graver Peder Bonde Tlf , mail: Træffes hele ugen undtaget mandag. Bedst mellem 8.00 og Menighedsrådformand Bjarne M. Hansen Assensvej 344, 5690 Tommerup Tlf. : , mail: Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen Hesselhoved Tommerup Tlf mail: Redaktør af kirkebladet Søren Brander Solevadvej 6, 5690 Tommerup Tlf , mail: Kirkebil Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige arrangementer. Bør bestilles fredage før Ri ng til Servicebussen på

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. September Oktober November 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. September Oktober November 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN September Oktober November 2008 Kirke Flinterup LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 16-2008 Stor gospelkoncert i kirke Torsdag den 4. september, kl. 19.30 i kirke

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk SEPTEMBER JUNI OKTOBER JULI NOVEMBER AUGUST 2013 2011 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed,

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne dec. 2010 - marts 2011-65. årgang nr. 1 Den hellige nat Den svenske forfatter Selma Lager - löf udgav i 1904 sine Kristus legen - der. Den første fortælling i bogen hedder

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere