Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide"

Transkript

1 Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide

2 Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning af metoder til og erfaringer med miljørigtig produktudvikling i danske og internationale virksomheder samt en række workshops med industrivirksomheder, præsenterer vi denne Guide, som hovedsageligt er rettet mod produktudviklere, og som vil hjælpe med at bygge miljøtænkning ind i udviklingsforløb og dermed ind i produkterne. Forfattere: Redaktion: Tim McAloone, DTU Management Niki Bey, IPU Produktudvikling Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen Bjarne Palstrøm, DI Kristian Stokbro, DI Tina Sternest, DI Case-virksomheder: Coloplast A/S Fritz Hansen A/S Gabriel A/S Grundfos Management A/S LEGO Group A/S Tryk: SvendborgTryk Layout og design: Thomas Hjort Jensen (IPU ScienceComm) ISBE elektronisk udgave: ISBN

3 Indledning Virksomheder i Danmark og udlandet arbejder i stigende omfang med at reducere menneskeskabte påvirkninger af miljø og natur. Samtidig er der fortsat et stort fokus på at skabe værdi for virksomhedernes kunder og forbrugere. For danske virksomheder ligger der i denne udvikling et enormt potentiale for at skabe nye forretningsmuligheder, hvis bæredygtig udvikling og værdiskabelse tidligt inddrages i designet af nye produkter og services. For erhvervslivet handler det om at sætte en ny positiv dagsorden, hvor der sættes fokus på alt det gode, som virksomhederne kan gøre for miljøet, mennesker og den økonomiske vækst. En sådan dagsorden skal naturligvis have rod i, at virksomhederne får involveret kompetencer fra egne medarbejdere såvel som partnere i værdikæden. Miljøstyrelsen og DI vil i fællesskab være med til at sætte en sådan ny dagsorden. Vi retter fokus på, hvordan produkter og services kan designes så de ikke skader mennesker, miljø og natur. Med denne Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling tager vi første skridt i denne udvikling. Guiden giver inspiration og en trinvis metode til at tænke positive miljøeffekter ind i virksomhedernes design og produktudvikling. Guiden henvender sig til produktudviklere, som ønsker at bygge miljøtænkning ind i udviklingsforløbet og dermed i produkterne; men også miljømedarbejdere, designere og andre kan have glæde af at læse den. Guiden bygger på en kortlægning af, hvilke metoder og aktiviteter inden for produktudvikling danske og internationale virksomheder anvender. Samt ikke mindst på erfaringer indhøstet gennem en række workshops med danske virksomheder. Guiden er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og IPU Produktudvikling i samarbejde med DI og Miljøstyrelsen. Finansieringen er sket via Miljøministeriets Virksomhedsordning. God læselyst! 1

4 En guide for produktudviklere Hvordan kan man tænke radikalt anderledes i forhold til udvikling og produktion af produkter og opnå forbedrede miljøprofiler? Da miljøeffekter opstår på forskellige tidspunkter i produkters levetid, er det vigtigt at tage en såkaldt livscyklustilgang til produktudvikling. Guiden tager derfor udgangspunkt i et typisk livscyklusforløb, og fokus er lagt på, at der tages hensyn til hele produktets livscyklus allerede tidligt i produktudviklingen. Guiden præsenterer et forløb, som er rettet mod produktudviklere og produktudviklingsgrupper i virksomheder. Den kan bruges som forberedelse til at tænke miljø ind i produktudvikling. Forløbet består af syv trin, der viser, hvordan man takler miljøudfordringen i produktudvikling. Guiden skal hjælpe til at skabe overblik og konsensus i produktudviklingsgruppen angående miljøtiltag. Og bagefter kan det inspirere til at udarbejde et sæt mål for miljøforbedringer i virksomhedens produktudvikling. Denne Guide fører dig ind i et forløb, hvor du får tydeliggjort din virksomheds muligheder for synergi mellem miljø og forretningsskabelse gennem en systematisk og kreativ fremgangsmåde. 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning 1 En guide for produktudviklere 2 Baggrund og motivation: Tag miljøudfordringen op! 4 Produktudvikleren er mest indflydelsesrig 5 Produktets livsforløb skal afsløres 7 Miljøforbedring i 7 trin: 10 De syv trin til miljøforbedring 11 Trin 1: Beskriv brugskonteksten 14 Trin 2: Skab overblik over miljøeffekter 17 Trin 3: Lav din miljøprofil og find årsager 20 Trin 4: Optegn aktørnetværket 24 Trin 5: Kvantificér miljøeffekterne 28 Trin 6: Skab miljøkoncepter 32 Trin 7: Læg en miljøstrategi 39 Forankring i virksomheden 42 Selvdiagnose 43 Nyttig litteratur 44 3

6 Tag miljøudfordringen op! Der er konkurrencemæssige fordele ved at få styr på, hvor og hvorfor miljøeffekterne opstår i produkternes levetid. Bl.a. gælder det for mange af de produkter, vi møder i dagligdagen, at ca. 90% af det spild, som kan forbindes med et produkt, er sket, inden slutbrugeren overhovedet tager det i anvendelse. Der er derfor behov for at skabe miljøforbedrede alternativer til eksisterende teknologier, materialer og design. Såvel virksomheden som dens kunder og leverandører skal inddrages i forståelsen af, at bæredygtig udvikling er et fælles anliggende, der har konsekvenser for alle parter. Set fra et rent forretningsmæssigt synspunkt er der fordele ved miljøtænkning. Det er for eksempel påvist, at miljøtænkning i produktudvikling leder til effektive produkter, som både er økonomisk rentable at producere, billigere i drift og vedligeholdelse, og som er mere robuste over deres levetid. og standarder, og som kunder i stigende grad efterspørger. Når man systematiserer miljøarbejdet, kan der ofte sættes lighedstegn mellem miljøforbedringer og øget kvalitet af produktet. Der spirer i disse tider et utal af bæredygtige teknologier, produkter og systemløsninger frem, drevet af industrien, forskningscentre og universiteter. En væsentlig motivation er erkendelsen af, at miljø- og bæredygtighedsmål kan anses for at være innovationsfremmende og forretningsskabende. Den enkelte virksomhed har altså en unik mulighed for at benytte sin adgang til frie markeder, innovative medarbejdere og potentielt villige (for)brugere til at skabe betydelige miljøforbedringer, som samtidigt skaber behovstilfredsstillelse og markedsmæssig succes. Systematisk miljøtænkning i produktudvikling skaber produkter, der lever op til miljølovgivning 4

7 Produktudvikleren er mest indflydelsesrig Miljøeffekter opstår i alle faser af et produkts levetid, og forskellige produkter giver anledning til forskellige miljøprofiler. Miljøeffekterne i forbindelse med produktion, brug og bortskaffelse af en cykel er for eksempel meget forskellige fra effekterne for en bil. Men uanset art, størrelse og tidspunkt for miljøpåvirkningers opståen er langt størstedelen af miljøeffekterne blevet besluttet i de tidlige faser af produktudviklingen. Produktudvikleren har altså stor indflydelse på produktets livscyklus og derfor også på miljøeffekterne. Det er hér, hvor materialer, teknologier og produktets levetid bliver fastlåst. Derfor gælder det om, at produktudvikleren tænker sig godt og systematisk om. I produktudviklingsforløbet er det nødvendigt at estimere, hvilke miljøeffekter der sandsynligvis vil opstå i løbet af produktets levetid. Det er vigtigt, at der skabes dialog mellem alle afdelinger og funktioner i virksomheden for at sikre, at optimale miljøbeslutninger kan træffes tidligt i produktudviklingen. Og det er afgørende, at miljøtænkning bliver en integreret del af produktudviklingsforløbet, på lige fod med overvejelser som omkostninger, kvalitet, produktionsrigtig konstruktion osv. Ved at arbejde systematisk og kreativt med miljøforbedringer i produktudviklingen kan der skabes innovative og radikalt forbedrede miljøkoncepter. Inddragelse af mange funktioner og fagligheder i processen giver flere synspunkter og øger sandsynligheden for optimale løsninger. Ca. 80% af produktets miljømæssige profil fastlåses ved konceptskabelsen under produktudviklingen 5

8 Coloplast A/S - Miljø som global strategi Coloplast A/S udvikler, producerer og markedsfører medicinsk udstyr og service indenfor tre forretningsområder: stomiprodukter, urologi- og kontinenshjælpemidler og bandager til behandling af kroniske sår og hudplejemidler. Da Coloplast opererer globalt, anser virksomheden deres ansvar for både sundhed, helbred og miljø for at være meget stort. Et af initiativerne, som Coloplast deltager i, er FN s bæredygtighedsinitiativ Global Compact. Som led i Global Compact fokuserer Coloplast på minimering af miljøbelastningen hele vejen igennem produktudviklingsprocessen. Coloplast s kunder er ofte offentlige indkøbsfunktioner. Her er miljø i nogle tilfælde et afgørende faktum i købet. Det betyder, at disse kunder er med til at støtte Coloplasts arbejde med at udvikle produkter, som belaster miljøet mindre. Gabriel A/S - Miljø som innovationsaktiv Som globalt agerende producent af tekniske tekstiler, er miljø en vigtig parameter i Gabriel A/S. Derfor har Gabriel arbejdet aktivt med kvalitetsoptimering og miljøforbedring i en lang årrække. I 1991 blev Gabriel som verdens første møbelstofproducent kvalitetscertificeret efter ISO I 1996 fulgte en miljøcertificering efter ISO I 2000 gennemførte virksomheden en livscyklusanalyse efter ISO standarden. I 2002 fik Gabriel EU-Blomsten på en stor del af sortimentet. Begrundet i en stadig større fokus på anvendelsen af sundhed og miljø som konkurrenceparametre inden for Gabriels værdikæde arbejder Gabriel aktivt på løbende at integrere nye værktøjer i udviklingen af nye produkter, services og forretningskoncepter. 6

9 Produktets livsforløb skal afsløres Et vigtigt led i systematisk miljøforbedring er at skabe indsigt i produktets livsforløb. Hvis man danner sig et billede af hele produktets livsforløb, kan man sørge for, at det der sker i de enkelte livsfaser bliver så miljørigtigt som muligt. Dette kaldes for produktlivstænkning. Med produktlivstænkning går man aktivt og systematisk til værks for at afdække alle produktets livsfaser samt de forskellige situationer og aktører, som produktet sandsynligvis kommer til at møde i dets livsforløb. Virksomheden kan drage fordele af en sådan bred tilgang til produktudvikling, ikke mindst fordi produktets brugsfase bliver synliggjort tidligt i forløbet. konkurrenceparametre eller nye måder at drive virksomhed på. For at få øje på potentielle miljøeffekter er det vigtigt at visualisere produktets livsforløb ud fra en forestilling om de forskellige situationer og aktører, som produktet kommer til at møde i sit livsforløb. I beskrivelsen af hver fase i livsforløbet bør aktiviteterne beskrives, så man kan udtale sig om ressourceforbrug og se, hvad der skaber miljøeffekterne. Når produktlivsforløbet afsløres for udvikleren, er der mulighed for at få øje på miljømæssige problemer og forbedringspotentialer over hele produktlivsforløbet. Men der skal også andre ansvarlige på banen. I takt med at der kommer flere og flere miljømæssige krav til virksomheders aktiviteter og produkter, kan produktlivstænkning bruges til at sikre, at virksomhedens miljøansvarlighed integreres i produktionsaktiviteter, distribution og anvendelse af de produkter, som sendes på markedet. Det er åbenlyst, at fokus på produktets samlede livsforløb kan danne grundlag for nye 7

10 EKSEMPEL: KORTLÆGNING AF PRODUKTLIVSFORLØBET FOR ET STILLADS. POTENTIELLE MILJØEFFEKTER ER ANFØRT MED RØDT 8

11 CASE: SAMMENSÆTNING AF EN MILJØRIGTIG PRODUKTUDVIKLINGSPROCES Grundfos Management A/S - Systematisk Miljøforbedringsforløb efterlyses Med en årlig produktion af ca. 16 millioner pumper, produktion i 14 lande og en markedsmæssig repræsentation i 42 lande tager Grundfos deres miljømæssige ansvar alvorligt. Grundfos tager en livscyklustilgang til produktudviklingen, hvor en vigtig tankegang er totallivsomkostninger, eller Total Cost of Ownership (TCO) på engelsk. Dette er vigtigt for Grundfos, da de væsentlige miljøforbedringer, som man kan forvente at konstruere ind i en pumpe, er i pumpens driftsperiode. Disse forbedringer findes i form af energibesparelser og øget effektivitet. Derfor kan TCO bruges som en måde at afsløre en pumpes miljøprofil på. Miljøtænkning er altså ikke nyt for Grundfos. Virksomheden har erfaringer med mange af de værktøjstyper, der er vist i denne Guide. Fra negativlister over livscyklusvurderinger til miljøvenlige produktionsprocesser Grundfos har aktiviteter, tovholdere og rapporteringsprocedurer på plads i hele koncernen. Vi kendte de fleste enkelte værktøjer i forvejen. Men det nye var måden, hvorpå værktøjerne blev sammensat til workshoppen, hvor der gennem 7-trinsforløbet blev skabt en helhed. Vi vil forsøge at integrere værktøjerne fremover, dels gennem workshops, dels gennem vores produktudviklingsprocedurer. Vores miljøafdeling er ikke med overalt i virksomheden eller i alle produktudviklingsprojekter. Derfor har vi brug for simple værktøjer, som nemt kan formidles, og som kollegerne selv kan bruge. [Helle Nystrup, senior miljøingeniør, Grundfos Management A/S] Men i sagens natur har der været mange spredte og individuelle udviklingsprojekter i gang, som har været mere elle mindre koordinerede. I erkendelsen af behovet for en mere systematisk tilgang til miljøinddragelse i produktudvikling er Grundfos begyndt på at kæde de forskellige værktøjer sammen til en standardiseret måde for miljørigtig produktudvikling. 9

12 Miljøforbedring i 7 trin HVORFOR ET 7-TRINSFORLØB? Det gælder for de fleste virksomheder, som har haft miljø på dagsordenen i nogle år, at der er styr på de mere miljøanalytiske opgaver samt miljødokumentation og -rapportering. Derimod er der ofte mindre fokus på at skabe helt nye løsninger, der fører til miljøforbedringer. Med følgende 7 trin bliver du ledt gennem et løsningsorienteret forløb, der fører til miljøforbedringer. De 7 trin er enkle, inspirerende og anderledes i forhold til dine almindelige produktudviklingsopgaver. Fremgangsmåden skaber plads til nytænkning ved at sætte fokus alene på miljø. FÅ STYR PÅ MILJØ Det følgende 7-trinsforløb er bygget op, så det hjælper dig med: at få overblik over dit produkts miljøproblemer at skabe indblik i de vigtige detaljer omkring produktets miljøeffekter, dets brug og brugere at skabe løsninger og koncepter, der fører til miljøforbedringer, samt at skabe forslag til fremsynstiltag til skabelse af en miljøstrategi for produktudviklingen. FORLØBETS OPBYGNING Forløbet er bygget op som en kæde af øvelser, som man bør gennemføre fra start til slut. Det er nemlig vigtigt, at man for eksempel kortlægger produktets livscyklus og miljøpåvirkninger, før der tages hul på løsningsforslag. Forløbet er baseret på, at man på forhånd har udvalgt et produkt, som skal miljøforbedres. Det valgte produkt kan enten være et allerede markedsført produkt, der her bruges som referenceprodukt, eller et produkt, der er under udvikling. Det første er nemmest, fordi man lettere kan finde data fra livsforløbet. De første 6 trin af 7-trinsforløbet isolerer miljøopgaven og sætter fokus på identificering af miljøproblemer og skabelse af forbedringsforslag. Trin 7 sætter rammerne for en handlingsplan og skaber grundlag for at forankre miljøforbedringer i produktudviklingen. * Prøv i hvert trin at definere fem vigtige miljøprioriteringer, som senere kan danne grundlag for en endelig prioritering! Det er vigtigt at forsimple processen, da den miljømæssige udfordring ellers bliver for kompliceret. [Jes Faltum, LEGO Group A/S] 10

13 De syv trin til miljøforbedring Trin 1 Brugskontekst Hvordan bliver produktet brugt? Af hvem? Hvor lang tid? Det centrale er, at vi skal kunne se miljøproblemerne i forhold til produktets ydelser til brugeren. Overblik Trin 2 Vi udvider brug til livsforløb: Hvordan bliver produktet fremstillet, distribueret, og bortskaffet? Hvilke miljøeffekter medfører det? Miljøprofil Trin 3 Miljøeffekterne skal opdeles i fire kategorier, så en sammenlignelig profil opstår. Hvad er årsagerne til miljøeffekterne? Trin 4 Aktørnetværk Tegn et netværk af alle interessenter som oplever produktet. Plot forbindelser ind i netværket, som viser miljømæssige udvekslinger. Sæt tal på produktets miljøeffekter. Opstil scenarier for alternative processer, materialer og livsforløb. Overvej sandsynligheden af scenarierne Trin 5 Kvantificering Prøv at fjerne eller reducere miljøeffekterne ved at skabe løsninger til produkt- og/eller livsforløbsændringer. Brug miljøprincipper, skitser miljøkoncepter Trin 6 Konceptualisering Trin 1-6 er et innovativt, miljøorienteret eksperiment. Uddrag erfaringerne herfra og generelliser for din virksomhed, hvilken miljøindsats der kan og bør gøres: Lav en handlingsplan for miljøindsats, specielt i produktudvikling Miljøstrategi Trin 7 11

14 Miljømæssig ansvarlighed har i en lang årrække været en kerneværdi i virksomheden. Indarbejdning af miljø og sundhed sker derfor i samarbejde med kunderne. I fremtiden vil det ske med øget fokus på vugge til vugge princippet. For brugeren er det let at vælge. De fleste af Gabriels møbelstoffer er enten mærket med EU s miljømærke Blomsten eller miljømærket ØkoTex. [Anna Fricke, Gabriel A/S] 12

15 HVEM SKAL DELTAGE? Målgruppen for forløbet er alle de medarbejdere, som spiller en aktiv rolle i de områder af virksomheden, der kan knyttes til produktets miljøeffekter. Det er optimalt, hvis deltagerne repræsenterer en bred vifte af fagligheder, fra maskiningeniører over miljøspecialister, industrielle designere og materialespecialister til fabrikschefen. TILRETTELÆGGELSE AF FORLØBET Forløbet gennemføres på et fysisk møde, der bør vare minimum én arbejdsdag. Hertil kommer tid til forberedelse og efterbehandling. Aktiv deltagelse er en nødvendighed, rapportering sker undervejs, og miljøforbedringer bliver skabt som hovedresultatet. Følgende kan bidrage til et godt resultat: Det er meget vigtigt, at forløbet bliver grundigt forberedt. Hvert trin bør nøje gennemgås forud, så metodevalg og de nødvendige praktiske forberedelser er klargjort. Deltagerne i forløbet skal forberede sig ved at samle så meget viden sammen om produktet som muligt, og de skal kunne beskrive produktets livscyklus, herunder udvikling, materialer, fremstillingsprocesser, transportbehov, brug/drift og bortskaffelse. Der skal identificeres en tovholder for forløbet (kan være virksomhedens egen miljø-champion eller en ekstern konsulent). Tovholderen arrangerer og faciliterer forløbet samt motiverer deltagerne til at komme forberedt til møderne. Der skal anskaffes mindst to eksemplarer af referenceproduktet. Ét samlet og ét adskilt (hvis produktet egner sig hertil). Der skal skabes plads til gruppediskussioner og masser af vægplads til ophæng. Der skal forberedes papir til en række plancher, som bruges til at rapportere efter hvert trin af forløbet. Sammensæt grupper af maks. 7 personer. Er der flere, så dan flere grupper, som kan konkurrere mod hinanden om de gode ideer! VEJLEDENDE SPØRGSMÅL Som afslutning på hvert trin i 7-trinsforløbet er der forberedt tre spørgsmål. Disse spørgsmål kan fungere som forberedende indikatorer i forhold til, hvor dit miljøfokus bør være for dette trin. Kan du svare på alle disse spørgsmål, er du i stand til at identificere og skabe koncepter samt kortlægge en strategi for en miljøforbedring af dit produkt. 13

16 Trin 1: Beskriv brugskonteksten Som den allerførste øvelse er det vigtigt at nå til en fælles forståelse af produktet og dets værdiskabelse i brug. Det giver et fælles udgangspunkt for drøftelserne om produktets miljømæssige forbedringsmuligheder, som du skal bruge senere i forløbet til at skabe produktalternativer. Det er jo vigtigt, at alternativer opfylder de samme behov for kunden. Overflødige produktegenskaber skal betragtes som spild, både set fra en miljømæssig og en kundesynsvinkel. Trin 1 har derfor til formål at nå frem til en beskrivelse af produktets funktionalitet for brugeren. Beskrivelsen danner reference ved alle senere beslutninger og kan desuden bruges, når der f.eks. skal sammenlignes alternative koncepter. Beskrivelsen af brugskonteksten opbygges ved at besvare følgende spørgsmål: Hvad skal produktet bruges til? Hvad gør produktet? - For hvem? - I hvor lang tid? - Hvor ofte? - Hvor henne i verden? Hvad skal produktet bruges til? leder til en beskrivelse af produktets opgave, dvs. den ydelse som produktet i hvert fald skal levere til brugeren. Hvad gør produktet? giver plads til en beskrivelse af produktets funktionalitet, herunder det teknologiske princip og de features som produktet skal kunne udføre til at levere ydelsen. Delfunktioner kan eksempelvis være at klæbe til hud eller at omsætte el-energi til en roterende bevægelse. for hvem? leder til en beskrivelse af hovedbrugeren eller brugergruppen. hvor lang tid? og hvor ofte? leder til en afgrænsning af de tidsmæssige rammer, som produktet skal virke i. hvor henne i verden? leder til en afgrænsning af de geografiske rammer, som produktet skal virke i. Samlet set fører besvarelserne hen til en klar beskrivelse af produktet i form af den ydelse, som produktet leverer til brugeren. 14

17 1 SÅDAN GØR DU: Skriv spørgsmålene op på et stort stykke papir. Besvar spørgsmålene i gruppen ud fra jeres viden om produktet og indsigt i brugernes anvendelse af produktet. Nogle af spørgsmålene kan besvares ved at kigge i produktets specifikation (eller grundspecifikationen, hvis produktet endnu ikke er udviklet). Øvelsen er færdig, når gruppen har opnået et detaljeret billede af produktets opgaver og eksistensberettigelse, set med brugerens øjne. HVORFOR LAVER DU DENNE ØVELSE? På trods af at alle gruppemedlemmerne i forvejen har deres egen forståelse af produktet, dets brug og brugskonteksten, er det gavnligt at gennemføre denne indledende diskussion om produktets brugskontekst for at blive enig om en fælles referenceramme. Der findes ofte flere versioner af produktet og forskellige markeder (evt. på verdensplan). Derfor er det vigtigt i denne indledende øvelse at definere et typisk produkt, som skal bruges gennem resten af forløbet. Det er centralt, at svarene på de seks spørgsmål tilsammen udgør en dokumenteret beskrivelse, som projektgruppen er enig i, og som er tilstrækkelig detaljeret til at tillade sammenligninger med alternativer senere i forløbet. Tre skarpe Hvor i produktets levetid ser du miljøeffekter? 2. Hvad er det i produktets brugsmåde som skaber miljøeffekter? 3. Hænger produktets miljøprofil sammen med dets egentlige ydelse for brugeren?

18 Miljøtænkning er nødvendigt for Fritz Hansen fordi det er blevet et krav fra kunderne over hele kloden. Miljø har været i fokus af og til de sidste 20 år. Men nu kan vi se at miljø begynder at få en forankring hos kunderne og brugerne også. Flere virksomheder i møbelbranchen er, for eksempel, begyndt at operere med såkaldte miljøvaredeklarationer, som er baseret på internationale standarder. Dette viser tendensen mod en integreret tilgang til miljørapportering og brugen af miljø som konkurrenceparameter over for kunderne. [Louise Them Kjølholm, Fritz Hansen A/S] 16

19 Trin 2: Skab overblik over miljøeffekter 1 I dette trin skal du skabe overblik over produktets livsforløb samt alle væsentlige miljøpåvirkninger. Et produktlivsforløb består typisk af fem overordnede faser: Råmaterialer dækker over råstofudvinding og materialefremstilling (f.eks. fremstilling af plastgranulat ud fra råolie) samt halvfabrikata (f.eks. stålprofiler ud fra jernmalm) mv. Produktion omfatter indkøb af komponenter og produktions- og montageprocesserne, både hos leverandører og i egne værker. Transport dækker over hele logistikkæden fra leverandører til slutbrugeren inkl. distributionsaktiviteter ved hjælp af skibe, tog, fly, lastbiler, varevogne og biler. Brug inkluderer selve brugen samt evt. hjælpemidler der er nødvendige for at produktet kan opfylde sin funktion (f.eks. papirfiltre for en typisk kaffemaskine). Brugsfasen omfatter også installation og eventuelle vedligeholdelsesaktiviteter. Bortskaffelse omfatter genbrug/ genanvendelse, forbrænding og deponering. Fordelingen mellem de tre muligheder afhænger af mange faktorer, heriblandt lovkrav, hvor produktet bortskaffes, hvem der bortskaffer (en privatperson eller en virksomhed) mv. Hvordan produktet bortskaffes er selvfølgeligt svært at forudsige, da fasen typisk ligger langt ude i fremtiden. SÅDAN GØR DU: Tegn fem kasser, der svarer til de overordnede produktlivsfaser, på et stort stykke papir. Udfør en brainstormøvelse, hvor alle i gruppen nedskriver alle de relevante miljøeffekter der kan kommes i tanke om. Organisér disse miljøeffekter i forhold til de fem livsfaser. Alt må skrives ned uanset, om man allerede ved, at aspekterne er relevante eller om man bare har en formodning om deres relevans. Brug gule lapper, da disse skal flyttes rundt lidt senere. Skriv kun én miljøeffekt per gule lap! Øvelsen er færdig, når der ikke kan skabes flere ideer. Ryd evt. op i planchen, for at fjerne duplikater Reflektér over: - Hvad kom bag på os? - Hvad kan vi ikke være bekendt? - Hvor er der klare problemområder?

20 HVORFOR LAVER DU DENNE ØVELSE? Øvelsen gennemføres som en brainstorm, for at alle i gruppen kan komme til med deres egne erfaringer og indsigt. I løbet af kort tid går det op for gruppen, at selvom hvert enkelt gruppemedlem måske ikke havde det store overblik over produktets samtlige miljøeffekter, kunne gruppen hurtigt samlet bidrage med en række input til en samlet oversigt. Da produktlivsresumeet viser miljøaspekterne fordelt over livscyklusfaserne, kan du på meget kort tid identificere miljøproblemområder - eller sagt på en anden måde: man kan få en idé om, hvor miljøet sidder henne i produktet. Når du bagefter ser på produktlivsresumeet og de nedskrevne miljøeffekter, kan der tegne sig forskellige billeder. Måske er det en enkelt livscyklusfase, der ser ud til at dominere ved at indeholde langt de fleste miljøaspekter? Der kan også tegne sig en mere eller mindre jævn fordeling af aspekterne over alle faser. Eller der er en bestemt del af produktet (f.eks. batteriet ), der optræder flere gange og dermed ser ud til at være værd at fokusere på. Produktlivsresumé Materialer Produktion Transport Brug Bortskaffelse 18

21 1 Case eksempel: Miljøfokusområder hos Grundfos En cirkulationspumpe har hele brugsfasen som oplagt miljøfokusområde, da fasen er energikrævende og typisk varer mange år hvori pumpen kører i døgndrift. En lille forbedring af pumpens virkningsgrad gør derfor stor gavn over produktets levetid. Case eksempel: Miljøfokusområder hos Fritz Hansen Under en workshop med en lounge stol fandt møbelvirksomheden Fritz Hansen A/S ud af, at hele brugsfasen ikke indeholder miljømæssigt kritiske aspekter og samtidig den med afstand tidsmæssigt længste fase i stolens liv. I det senere forløb valgte deltagerne derfor i første omgang at se bort fra brugsfasen og til gengæld lægge fokus på bl.a. materialefasen Tre skarpe Hvor i produktets levetid ser du miljøeffekter? 5. Hvornår opstår miljøeffekterne i produktet? 6 6. Hvordan kan kunden vide, hvilke miljøproblemer han/hun køber? 19 7

22 Trin 3: Lav din miljøprofil og find årsager Når du nu i trin 2 har skabt overblik over produktets overordnede livsfaser og miljøeffekter, skal du i dette trin organisere miljøeffekterne i forhold til deres type. Derefter skal du notere de mulige årsager til miljøeffekternes opståen. Ideen her er at skabe et mere transparent billede af de fysiske sammenhænge, der ligger til grund for miljøfokusområderne. Herefter skal der udvælges de miljøfokusområder, hvor du vurderer, at der bør gøres en miljøindsats. De allerede identificerede miljøeffekter skal nu organiseres i en af fire kategorier: Materialer, Energi, Kemikalier eller Andet: Materialer: Herunder hører ressource- og bortskaffelsesaspekter i de enkelte livscyklusfaser, dvs. om et materiale evt. er baseret på en knap ressource, eller om det nemt kan genanvendes, må deponeres osv. Husk også mulige hjælpematerialer, som er nødvendige i brugsfasen, f.eks. papirfiltre til kaffemaskiner. Energi: Herunder hører energityper og energiaspekter i de enkelte livscyklusfaser, evt. bare overslagsmæssigt. Eksempelvis noteres her den nogle gange store forskel i energiforbrug til materialefremstilling ud fra nye eller genvundne råvarer, energibehovet i produktionen, herunder behov for lys, varme og klimatisering også hos leverandører af komponenter, halvfabrikata mv. Også transportrelaterede og brugsrelaterede energibehov noteres under denne kategori. Kemikalier: Herunder hører kemikalieforbrug og kemikalie-relaterede emissioner i hver livscyklusfase, så som fornødne giftige kemikalier i produktionen. Andet: Herunder hører alle andre aspekter, som man har valgt at holde øje med, f.eks. arbejdsmiljøforhold i egne fabrikker og/eller hos leverandører, andre aspekter af Corporate Social Responsibility (CSR) eller overordnede økonomiske aspekter. Denne kategorisering af miljøeffekterne sker i et såkaldt MEKA-skema. SÅDAN GØR DU: Tegn et MEKA-skema direkte under produktlivsresumeet fra trin 2. MEKA-skemaet skal have form af en 4x5 matrix med plads til de gule sedler, som i øjeblikket sidder på produktlivsresumeet. I dialog med hele gruppen flyttes de gule lapper fra produktlivsresumeet ned til MEKA-skemaet. Tag stilling til hver miljøeffekt og placér den i den mest relevante MEKA-rubrik. Hvis en miljøeffekt dækker over to eller flere 20

23 1 MEKA-rubrikker, skriv da en ekstra lap og placér derefter én i hver rubrik. Første del af denne øvelse er færdig, når alle gule lapper er flyttet ned til MEKA-skemaet. HVORFOR LAVER DU DENNE ØVELSE? Principielt kunne du have startet hele miljøforbedringsforløbet ved at udfylde MEKA-skemaet. Men erfaringen viser, at der er en tendens til at forsøge at udfylde hele MEKA-skemaet, selvom der måske ikke findes relevante miljømæssige effekter i alle rubrikker. Hvis produktets brugskontekst ikke på forhånd er blevet drøftet, og hvis alle i gruppen ikke først har fået lov til at gennemføre den lidt mere ustrukturerede øvelse fra trin 2. kan der opstå uklarheder i forhold til, hvor miljøeffekterne egentligt ligger henne Figur: MEKA-skema og produktlivsresumé med miljøeffekter og * prioriterede miljøfokusområder 21 7

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Kom godt i gang med livscyklustankegangen!

Kom godt i gang med livscyklustankegangen! 76382livscyklusbaseret v2 12/08/02 21:44 Side 1 Miljønyt. Nr. 65 2002 Kom godt i gang med livscyklustankegangen! Arne Remmen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Marie Münster

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne Muligheder møder merværdi med Flamingo Værdi for dig på den lette måde Den gyldne mellemvej er grøn Hos BEWi Flamingo er vi specialister i kundespecifikke emballageløsninger

Læs mere

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 1 Workshop om miljøledelse i havne Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 2 Dagens Program Tidspunkt Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.15 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl.

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere