Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr årgang marts - april - maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 1-2013 - 7. årgang marts - april - maj"

Transkript

1 Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr årgang marts - april - maj k

2 PÅSKEBLOMST, HVAD VIL DU HER? Skrevet af Barbara Landmark Påsken rummer den dybeste sorg og den største glæde. Inden for det spektrum udfolder vores liv sig. Vi får et håb skænket, der har evighedsdimensioner. Astrid Lindgren fortæller i en af sine bøger om en dreng, der en mørk aften står og kigger op mod den stjernefyldte himmel. Han udbryder: Tænk, hvor smukt der må være i himmelen, når den er så flot på vrangen. Hans glade udbrud fortæller om håb og for mennesker er der håb, når vi tror på Jesus Kristus. Det er ikke et hvilket som helst forårsgrønt håb, som visner og forsvinder med efterårets komme. Nej, håbet, opstandelseshåbet er knyttet til Jesus Kristus. Det er det håb, som insisterer på og står inde for nye begyndelser, hvor alt synes fastlåst og forstenet. Det er det håb, som gør Desmond Tutu i stand til at tilgive. Han skriver i sin bog Skabt til godhed : Når vi tilgiver, påberåber vi os magten til at gøre fri. De mennesker, der har gjort os fortræd, står ikke længere i gæld til os og vi er ikke længere bundet til dem. I og med at vi tilgiver, kræver vi vores hukommelse tilbage, vi husker, at vi er gode, vi husker, at vi er hele mennesker. Vi lyver for os selv, når vi gentager den banale påstand om at tilgive og glemme. For tilgivelse er ikke glemsel. Det er tværtimod en dybere husken. I og med at vi tilgiver, husker vi, hvem vi er og hvem vi tilhører. Vi husker, at vi er skabninger i en skabende Guds eget billede. I og med at vi tilgiver, kan vi hente denne kraft tilbage til os selv. Vi kan skabe et nyt forhold til en person, der har såret os eller gjort os fortræd. Vi kan skabe os en ny historie. Når vi finder styrken til at tilgive, er vi dermed ikke længere ofre. Så er vi overlevende. Styrken kan også findes i bøn til Gud. Biskop Monrad skriver : Gud står i forhold til hver menneskesjæl, men kun den sjæl, der beder, står i forhold til Gud. Ved at bede Fadervor styrkes og næres troen på Jesus Kristus. I en brev til sin datter, som har problemer med at svare nogle ateister, skriver han: Sig til ateisterne: kan de bevise, at der ikke er en levende, bevidst, alkærlig Gud og at der ikke er udødelighed? Jeg kan ikke bevise det, jeg tror det, thi når jeg beder til Gud, sender Gud sin glæde og fred ind i min sjæl. Når du lukker øjnene, kan du ikke se solen, når du ikke beder, kan du ikke tro på Gud. Sig til de lidettroende: Kald Jesus Kristus din Herre, følg hans bud og bed dit Fadervor, så vil troen på Gud komme. Troen er ikke en højtidsdragt, hvormed du skal smykke din sjæl ved festlige lejligheder, nej, den skal være din sjæls daglige arbejdsdragt. Påskeblomst, hvad vil du her? sådan spørger Grundtvig i sin påskesalme. Påskeblomsten vil minde os om den styrke, glæde og håb, der ligger i påskens begivenheder. Vi har overtaget ordet påske fra den jødiske påske. Ordets oprindelige betydning er at gå forbi, det der gik forbi var dødsengelen, der lod israelitternes huse være i fred, den gang de var slaver i Ægypten. Vores kristne påske har vi givet et andet indhold end den jødiske, men selve grundbetydningen, at døden går forbi og ikke rammer en, er den samme. Selvom vi ikke slipper for døden, så tror vi på, at dødens magt er brudt med Jesu Kristi opstandelse. Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde. Det er hver langfredags pant på en påskemorgenrøde.

3 Kommende arrangementer i sognene Søndag den 10. marts Sogneindsamling i alle sognene. Konfirmanderne samler ind til Folkekirkens Nødhjælps SLUT SULT indsamling. Se mere andet sted i bladet. Fredag den 15. marts kl Familiegudstjeneste i Højslev Kirke med minikonfirmandmusical. Minikonfirmanderne opfører Det store gæstebud Se mere andet sted i bladet. Søndag den 5. maj kl maj arrangement i Dommerby Kirke Søndag den 5. maj holdes der traditionen tro 4. maj-gudstjeneste i Dommerby Kirke kl med efterfølgende kaffe og foredrag i Graverhuset. Foredragsholder endnu ikke afklaret, så se dagspressen for yderligere oplysninger. Mandag d. 20. maj kl Friluftsgudstjeneste i Skive Anlæg Igen i år afholdes gudstjenesten 2. pinsedag i Skive Anlæg, som et fælles arrangement for Skive og Salling provstier. Der laves igen et stort gospelkor - har du lyst til at deltage - se mere på side Kirkebetjening under gudstjenester Som noget nyt er de tre sognes gravere og gravermedhjælper indgået i et team, hvor de har weekend vagt, en gang hver måned. Det vil sige, at den graver, som har weekendvagten, har begge søndagens gudstjenester og eventuelle kirkelige handlinger om lørdagen. Den daglige kontakt vedrørende de enkelte kirkegårde skal fortsat rettes til den fast tilknyttede graver ved kirkegården. Se bagsiden af kirkebladet. Ordningen har fungeret siden renoveringen af Højslev Kirke, til alles tilfredshed.

4 Kommende arrangementer i sognene Kaffeeftermiddage i sæson Onsdag den 20. februar kl På togt med støtteskibet Absalon Ulrik Pilemand er sognepræst i Ulbjerg i Himmerland. Han har som orlogspræst været med støtteskibet Absalon på en sejlads ud for Afrikas Horn. Han fungerede som præst for mandskabet fra den danske marine. Han fortæller om det til tider dramatiske liv ombord og viser lysbilleder Onsdag den 13. marts kl Marie Grubes sociale nedtur - en spændende kvinde i Danmarkshistorien Sognepræst Erik Johansen fra Nørbæk fortæller om den spændende kvinde. Marie Grube er født på herregården i Tjele og ud af en adelsslægt. Hun blev gift ind i kongefamilien, blev skilt, blev gift igen og endte som færgekone på Møn med sin tredje ægtemand Søren, der var fordrukken og anklaget for mord. Historien om Marie Grube har givet inspiration til flere forfattere, Ludvig Holberg, Steen Steensen Blicher, H.C. Andersen og I.P. Jacobsen og flere nulevende forfattere beskæftiger sig også med hende Onsdag den 10. april kl Fra Vestjylland til Christiansborg Kresten Touborg fra Gudum ved Lemvig kommer og fortæller om sit politiske liv. Han har sat i Folketinget i 17 år for SF. Kresten Touborg vil også give smagsprøver fra den specielle Christiansborgrevy, som de mest talentfulde politikere underholder kollegerne med. Viden om Kristendom Helligånden ved sognepræst Jeppe Jensen Torsdag den 11. april 2013 kl i Estvad Sognegård. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn lyder det ved hver eneste dåb. Helligånden kom til kirken, da Jesus forlod disciplene - alligevel taler kirken ikke ret meget om Helligånden. Fx er prædiketeksterne alle fra evangelisterne, hvor Jesus er hovedperson. Men Det Nye Testamente fortæller også om Helligåndens liv blandt de første kristne: Der er Apostlenes Gerninger, som rettelig burde hedde Helligåndens Gerninger. Og der er Det Nye Testamentes breve, som viser, hvordan apostlene oplever deres og menighedens liv som ledet af Helligånden. Dagens undervisning har til formål at øge kendskabet til, hvem Helligånden er, hvad han gør, og hvad det betyder for den enkelte deltager i dag. Der bliver kun lidt oplæg og meget snak på tværs blandt deltagerne.

5 Minikonfirmander synger musical om en helt speciel fest! Der var engang en konge, der ville holde en kæmpe fest for alle sine gode venner. Han forberedte det hele og sendte invitationer ud - men det mærkelige skete - alle sagde nej tak. Folk havde alle mulige forskellige undskyldninger for at blive væk. Kongen blev vred - for hvad var det for noget pjat - og så gjorde han noget, som man aldrig havde set før i verdenshistorien Kom og se årets minikonfirmandmusical fredag den 15. marts i Højslev Kirke kl Billederne her på siden er fra en tidligere opført musical. Kom og se, hvordan historien ender. Musicalen er bygget over en af Jesu lignelser, og den skal lære os noget vigtigt om, hvem Gud er! Gospelkor 2. pinsedag, mandag d. 20. maj kl i Skive Anlæg Korsangere søges!! For sjette år i træk arrangerer sognene i Skive Kommune fælles pinsegudstjeneste i Skive Anlæg for alle interesserede. Temaet er i år Du gør jorden ny, og grundtonen bliver gospel blandet med danske salmer. Vi vil gerne lave et stort og festligt gospelkor til lejligheden og har derfor allieret os med gospel- og musicalsanger samt dirigent for Gospel D Light Ole Jørgensen. Han vil stå for fire øveaftener for alle, der har lyst til at synge i det store gospelkor. Minikonfirmanderne, der alle går i 3. klasse på Højslev skole, har arbejdet koncentreret med stykket de sidste seks uger. De har øvet sange og replikker, prøvet kostumer og lavet kulisser, og nu glæder de sig til at vise det færdige resultat den 15. marts. Om formiddagen opføres musicalen for Højslev skoles klasser og senere samme dag kl indgår stykket i en festlig familiegudstjeneste i Højslev Kirke, hvor alle er hjerteligt velkomne. Vi vil gerne invitere dig til at være med i gospelkoret. Kom og deltag i mindst tre af øveaftenerne. Vi øver i Skive Sognegård, Reberbanen 19, kl ca på følgende datoer: torsdag d. 2/5, mandag 6/5, mandag 13/5 og onsdag 15/5. Forhåndstilmelding til koret samt spørgsmål, kontakt sognemedhjælper Heidi R. Rasmussen, Egeris: eller Oplys navn, telefonnr., og hvilken stemme du synger.

6

7

8 Højslev, Dommerby og Lundø sogne - i glæde og sorg Døbte November februar 2013 Døde 16/12 Jens Bak Fjordgaard Andersen 6/1 Lærke Dølby Lund 6/1 Kristian Finderup 13/1 Frederik Hejlskov Nielsen 27/1 Liam Klinge 2/2 Sofia Riis Kolding 2/2 Nikoline Hede Thomassen 10/2 Elias Bested Hansen Tillykke med dåben 6/11 Peter Kristen Bjerregaard Christiansen 19/11 Judith Engberg Sørensen 9/12 Lisbeth Kirkemand 10/12 Oskar Jespersen 21/12 Jens Christian Poulsen 11/1 Arne Gotfred Jakobsen 18/1 Birgit Stengaard 21/1 Sven Ove Ørskov 29/1 Marie Knudsen 2/2 Poul Bjerregaard Mikkelsen Ære være deres minde Menneske, hvor er du? - i Aalborg den maj 2013! Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene. Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er: Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om At rejse sig efter en rystelse Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed Værterne på DR s Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og ud over at bringe indslag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR s programmer om tro og eksistens Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed eller mangel på samme Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan

9 Konfirmander 2013 Dommerby Kirke den 28. april kl Camilla Nygaard Frosch Rugbakken 8 Laura Palm Hansen Søbyvej 1C Christoffer Emil Holmberg Fyrrevænget 24 Rasmus Brunsgaard Husted Ramsdahlsvej 43 Oliver Schønning Lauritsen Markvænget 12 Peter Lunddorf Ulkærvej 6 Jens Børsting Nielsen Ny Viborgvej 1 Casper Bundgaard Simonsen Viborgvej 277 Morten Thomasen Ramsdahlsvej 53 Dommerby Kirke den 28. april kl Lene Bjerre Bygvej 4 Line Vilsgaard Rasmussen Viborgvej 239 Jon Filtenborg Johannsen Ramsdahlsvej 59 Jonas Hilmar Adamsen Søbyvej 18A Mikkel Sander Jensen Årbjergvej 12 Nicolai Kjær Rosenvinge Bygvej 6 Frederik Walentin Nørgaard Fjordbjerg Ager 16 Jeppe Strøm Dahl Rugbakken 11 Højslev Kirke den 5. maj kl Anne Mette Hougaard Hansen Nyvej 7 Camilla Marguerite Jensen Jeanette Søndergaard Ørslevklostervej 111B Christiansen Lundøvej 23 Julie Havbo Lund Kærvej 13 Sine Kappelgaard Hansen Lundøvej 87 Thea Nørby Møller-Sørensen Stadion Alle 33 Emil Hølmkjær Kristensen Vognstrupvej 8 Jakob Ulberg Nielsen Ørslevklostervej 5 Jeppe Baadsgaard Nørmølle Stadion Alle 27 Jeppe Kjærsgaard Østerrisvej 6 Jesper Forsberg Jørgensen Viborgvej 48A Martin Lægaard Jensen Stadion Alle 31 Mathias Nielsen Østerrisvej 13 Mathias Tang Abildgaard Nyvej 11C Simon Hedevang Sørensen Overmarkvej 69 Thomas Knudsgård Hørup Majgårdvej 15 Konfirmationer 2014 Dommerby Kirke den 27. april Højslev Kirke den 4. maj Lundø Kirke den 11. maj Konfirmationer 2015 Dommerby Kirke den 26. april Højslev Kirke den 3. maj Lundø Kirke den 10. maj

10 PINSE I ANLÆGGET 2. pinsedag den. 20. maj kl Du gør jorden ny er temaet for dette års pinsegudstjeneste i Skive Anlæg. Ordene er hentet fra 2. pinsedags gammeltestamentlige læsning fra salme 104, som indeholder disse linjer: Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette tid; du giver dem, og de samler op, du åbner din hånde, og de mættes med gode gaver; du skjuler ansigtet, og de forfærdes, du tager deres hånd bort, og de dør og bliver til jord igen; du sender din ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny. Som sidste år medvirker der et stort Gospelkor. Deltagere af gudstjenesten tager selv noget med at sidde på, og efter gudstjenesten er der kaffe eller saftevand m.m. til alle. Sogneindsamling 2013 Søndag den 10. marts Sogneindsamlingen kører under mottoet Slut sult. Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde mod sult blandt verdens fattigste. Skulle I ikke være hjemme i tidsrummet, vil konfirmanderne aflevere et girokort i jeres postkasse eller I kan Sms nød til 1277 og støtte med 150 kr. (+ alm. trafiktakst) Søndag d. 10. marts vil årets konfirmander deltage i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Konfirmanderne vil forsøge at komme rundt til alle i sognene i tidsrummet mellem kl og Vi håber, at I vil tage godt imod konfirmanderne.

11 Gamle billeder fra præstegården I sidste kirkeblad, efterlyste vi billeder af forpagter på præstegårdens jorder, og Hans og Kristian Østergård Jensen, Degnsgårde, har været så venlige at udlåne os et billede. På billedet ses deres bedstefar Hans Tranberg og en yngre bror, som er igang med forårspløjning og roesåning, på præstegårdsjorden, Billedet er fra ca , og deres oldefar, Jens Tranberg, som ejede "Lindegården" i Højslev Kirkeby, var præstegårdsforpagter. På billedet ses laden ved præstegården og Højslev kirke tydeligt, da beplantning ikke er så stor som i dag. Bruddal Gruppe Lundøvej 108D, Højslev K SCT. GEORGS GILDET ET FÆLLESSKAB FOR ALLE VOKSNE PÅ SPEJDERBEVÆGELSENS IDEGRUNDLAG Spejderliv skal opleves! At være spejder er at opdage, at man er god til mange flere ting, end man troede. Man lærer at klare sig i naturen, bliver godt beskidt og bliver en del af et stort fællesskab!! Bruddal Gruppe er et godt sted at være spejder. Bævere, kl. Tirsdag Ulve, kl. Onsdag Spejdere, 4. op: Mandag Kontakt: Gruppeleder Pia Eskildsen tlf.: KFUM-spejderne er tilknyttet den danske folkekirke.

12 Nyttige numre i sognene Navn Telefonnr. Præster Sognepræst Bjarke Møller-Sørensen Sognepræst oa Barbara Landmark Gravere Højslev Bent Nørgaard Lundø Carsten Helligsø Dommerby Niels Jørgen Nielsen Kontortid Sognepræsten træffes daglig undtagen mandag. Bedst mellem kl Organister Ruth Dein Eva Frederiksen Højslev - Dommerby Menighedsråd Formand Hanne Jørgensen Næstformand Thomas B. Adamsen Kirkeværge Hø Kristian Fihl Kirkeværge Do Mogens Sørensen Niels F. Kristensen Aase Jeppesen Jette Pørtner Jette Kongsgaard Kristensen Else Baagøe Andersen Barbara Landmark træffes efter aftale. Henvendelse vedrørende attester, dåb og vielse sker til kordegn Bodil Kristensen på tlf i åbningstiden. Kontorets åbningstider er tirsdag og torsdag kl Kirsten Jeppesen Lundø Menighedsråd Formand Michael Østergaard Jensen Næstformand Flemming Kjølhede Sørensen Kirkeværge Peter Nielsen Mette Krøyer Ulla Kold Kristensen Mødeindkaldelser og referater fra menighedsrådsmøder er tilgængelige i kirkerne. Næste kirkeblad udkommer den 15. maj 2013 Deadline for næste kirkeblad Søndag d. 28. april 2013 på

Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 1-2015 - 8. årgang

Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 1-2015 - 8. årgang Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 1-2015 - 8. årgang marts - april - maj Koncert med Dissing, Dissing, Las og Dissing Torsdag den 19. marts kl. 19.00 i Højslev Kirke Fri entré DEN BLÅ

Læs mere

Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 3-2012 - 6. årgang september - oktober - november

Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 3-2012 - 6. årgang september - oktober - november Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 3-2012 - 6. årgang september - oktober - november Langt de fleste danskere i vores landsundersøgelse er enige: Børn skal vide noget om kristendom. De

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august. Sommer i Danmark

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august. Sommer i Danmark Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august Sommer i Danmark Kloge ord Skrevet af Barbara Landmark Vi er efter påske, men da død og skyld følger os kirkeåret

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade 8, 9560

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Klippen Konfirmandliste

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Klippen Konfirmandliste Brædstrup Tønning Træden sogne Kirkebladet 32. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2013 N yt fra menighedsrådene Folkekirkens nye logo Påskebudskabet Cafe-eftermiddage på Konfirmandliste Nyt fra Brædstrup

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Forår 2015 Marts April Maj Nr. 2 30. årg. www.skivesogn.dk Findes der et liv efter fødselen? I forbindelse med den atter aktuelle debat om tro og videnskab, faldt mine tanker på følgende:

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Gjøl kirkeblad Nr. 1 marts - april - maj 2013 Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Præsentation af nyt menighedsråd Bente Skole Som jeg har fortalt

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN SOGNEPOST marts, april og maj 2014 Sæt kærligheden fri elsk livet! Af sognepræst Carsten

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Tema: høst. www.dianalundkirker.dk. Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia. Høst i Musikalsk legestue. Blad nr. 33 september oktober november 2013

Tema: høst. www.dianalundkirker.dk. Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia. Høst i Musikalsk legestue. Blad nr. 33 september oktober november 2013 Kirke blad Blad nr. 33 september oktober november 2013 Høst i Musikalsk legestue Alt det som gror i min have ender en gang i min mave Jeg spiser et æble så tit jeg har lyst gumle og gnaske fumle og vaske

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere