Sanctus Nr. 9 Juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanctus Nr. 9 Juli 2008"

Transkript

1 Sanctus Nr. 9 Juli 2008 liberal katolsk kirke i Danmark

2 Sankt Maria Kirken, Aalborg Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg Ø Tlf: ; mail: Helligåndskirken, København Daniel-Kirken Peblinge Dossering 6, 2200 København N Præst: Kenneth Christensen Egegårdsparken 5, 4000 Roskilde Tlf: ; mail: Præst: Uffe Børjesen Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg Tlf: ; mail: Præst: Jørgen Skov Strandgangen 51, 2300 København S Tlf: ; mail: Sankt Gabriels Kirke, Århus Lysets Hus Posthussmøgen 11 C, 8000 Århus C Præst: Mogens Blichfeldt Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke Tlf: ; mail: Generalvikar biskop emeritus: Kai Jørgensen Grønningen 10, Taastrup, 8410 Rønde Tlf: ; mail: Center Skt. Knud, Storstrøm Ansvarshavende præst: Uffe Børjesen Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg Tlf: ; mail: Center Maria Magdalene, Nordsjælland Ansvarshavende diakonisse: Birgit Adelsteen Ljungdahl Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød Tlf: ; mail: Center vor Frue og alle engle, Støvring og Center Oslo Ansvarshavende præst: Asbjørn From Jørgensen Vestre Allé 6, 9530 Støvring Tlf.: ; mail: Sanctus: Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark. Bladet udkommer tre gange årligt: marts, juli og november. Indlæg sendes til Jan Kvistborg. Artiklerne udtrykker forfatternes meninger, ikke altid redaktionens. Forsidebillede: Helligåndskirkens alter palmesøndag. Kirkens webadresse: Her kan tidligere numre af Sanctus læses. Ansvarshavende redaktør: Jan Kvistborg.

3 Spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. Af Jan Kvistborg. Spændingsfeltet mellem gamle hævdvundne traditioner og forandring med fornyet praksis til følge, er ofte en kilde til enten konservatisme eller en nybeskrivelse af opgaver og selvforståelse. Et relevant spørgsmål er, hvor er foreningen og balancen mellem tradition og fornyelse i liberal katolsk kirke. Dette er naturligvis et stort spørgsmål, at skulle besvare i en leder. Derfor vil jeg først holde mig til det positive faktum, at der i LKK findes et sådant interessant spændingsfelt, hvori der foregår en aktiv dialog om kirkens position, profil og kernekompetencer. Jeg værdsætter, at der er mennesker, der har en hjerteblods holdning til denne kirke og dens mangfoldighed. For mig er det en inspiration, at der i LKK findes et sådant fri rum, hvor refleksioner og overbevisninger kan kommer til orde - og har lov til det. Betragtninger om et arbejde som går på tværs af de skel og barrierer som før afgrænsede LKK s identitet og omfang, vidner om en kirke i bevægelse. Jeg finder det selv stimulerende at arbejde i en kirke, hvor jeg dels har til opgave at være beskytter og passiv bærer af en sakramental kirke, men samtidig har til opgave at være aktiv skaber og omformer af den form og det indhold, som denne kirke antager og indeholder, både i ceremoniel og teologisk forstand. Jeg har tidligere givet udtryk for, at den kristne tradition kan differentieres i en indre og en ydre tradition, en esoterisk og eksoterisk linje. Set i det lys er det min overbevisning, at liberal katolsk kirkes styrke og berettigelse er, at den er en del af kristendommens esoterisk linje og dermed er en del af kristendommens indre mystiske kerne. At LKK s teologi eller lære om Gud, har sin rod i denne visdomstradition, kan være en udfordring, idet denne tradition udvikler og fornyer sig til stadighed. Det kan argumenteres, at der i ligger også LKK s teologiske udvikling. Denne tanke modvirker en teologi som er fikseret og stationær, men taler for en teologi, som er i en konstant proces. Fordi LKK arbejder esoterisk med den kristne impuls, som er under konstant udvikling, er der et konstant behov for at studere og forklare LKK s ceremonier, teologi, og det mysteriesprog som ligger gemt i den hellige skrift. Ligeledes ser jeg, at denne esoteriske udvikling udfordrer de bestående ceremonier. Ikke ved at opfordre til at lave om og trække fra,

4 men ved at pege mod en udvikling, som lægger til. Studerer vi det store arbejde som vore grundlæggere har lagt for dagen, kan vi med rette konkludere, at søge nye ceremonielle erfaringer er på linje med den tradition, som er forbundet med LKK. Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som ligger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning af skriftens ord. Hvor den eksoterisk kristne tradition ligger vægt på vort ødelagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum, at vi er alle lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild. For en ordens skyld bør nævnes, at min artikel, udspringer af nogle ud af krop oplevelser jeg havde sidst i 80 erne, i en periode hvor jeg måtte gennemarbejde tunge problemstillinger i mig selv, herunder et svært selvhad. I disse oplevelser havde jeg hjælp af min vejleder, som viste mig, mine personlige problematikker, belyst gennem flere liv, og ofte udvidede han sin undervisning og fortale mig noget om mennesker generelt. Se, nu er der jo ingen beviser for, om mine oplevelser holder vand, så hvad du vil mene om følgende er naturligvis helt op til dig. Forlad os vor skyld! Af Karin Joy Wolff Hver gang den linie dukker op i det fadervor, de fleste af os, kender så godt, kan jeg mærke, jeg er nødt til at stå af. Jeg har ikke brug for, at Gud skal tilgive mig, eller rettere, selvfølgelig har jeg begået fejl, og har fejl, nærmest så mange, så jeg ind i mellem har svært ved at holde ud at se det i øjnene. Men jeg er altså helt sikker på, at Gud aldrig et eneste sekund har bebrejdet mig noget som helst. Og derfor har jeg ikke brug for, at Gud tilgiver mig. Hvorfor skulle Gud dog tilgive mig noget, som Gud aldrig har bebrejdet mig, det giver jo ingen mening. Men har jeg så overhovedet brug for Gud? Ja, altså, nu er jeg sik-

5 ker på Guds eksistens, og også på, at den eksistens er uafhængig af, om jeg synes, jeg har brug for Gud eller ikke. Men jeg har bestemt brug for Gud. Jeg har især brug for, at Gud hjælper mig med at lære at tilgive mig selv, for alle de store og små fejl, jeg har lavet undervejs, siden min skabelse. Og da det, så vidt jeg ved, er et meget langt tidsrum, så har jeg jo haft god tid til at lave mange fejl. Nu er jeg i den situation, at stumper af tidligere liv er dukket op i min erindring undervejs i mit liv gennem de sidste 20 år, og fordi de stumper altid er kommet i relation til problemer, jeg har været ved at løsne op for, så har de været præget af det, som ikke gik så godt, og der har bestemt været handlinger, som ikke ligger i bunken med det, man praler med. Men faktisk har disse glimt af andre liv givet mig indblik i, at de værste synder på en måde slet ikke var mine handlinger, men alle de mere eller mindre forvredne og disharmoniske tanker/ideer, som jeg bevidst og ubevidst har taget ind i mit system. Og jeg indså, at den værste af alle de tankeformer, er en ide om, at jeg er blevet adskilt fra Gud, fordi jeg har gjort noget syndigt. Altså den problematik, som beskrives i den gamle legende om Adam og Eva. Men det jeg altså, via min vejleder, fik indblik i her, var at Adam og Eva ikke handler om 2 personer, der levede engang, men at det handler om hver enkelt af os. Ser vi Adam og Eva som billeder på henholdsvis det maskuline og det feminine i et enkelt menneske, så beskriver legenden, at tankesiden (Eva) frister handlingssiden (Adam) til at gøre noget ulovligt, og at dette i anden omgang fører til det, der beskrives som uddrivelsen af paradis og hvad værre er, til selve ideen om, at nu måtte skylden så, nedarves generation efter generation. Gud stod ikke der og smed os ud, men mennesket stak, lidt lige som en struds, hovedet i en busk af tåbelige tanker og troede selv, at det var blevet smidt ud. Det jeg personligt fik forklaret af min åndelige vejleder, var, at jeg for længe siden havde gjort noget, som jeg selv var så flov over, at jeg, fordi jeg ikke selv kunne tilgive det, så mente jeg, at Gud nok heller ikke kunne, og dermed var jeg i gang med at skabe den første lille adskillelse mellem Gud og jeg. Altså ikke en faktisk adskillelse, men en adskillelse, der kun foregik i min forestilling. Og som mange, incl. Jesus siger, Det ske dig, som du tror, og ja når troen på adskillelsen er stærk nok, så føler man sig adskilt.

6 Og desværre blev den ide om, at noget kunne adskille Gud og os, til en ide, som vi alle kom til at bygge videre på, uden at fatte konsekvensen af det, men vi var selvfølgelig også meget uerfarne dengang, og nu sidder det bare godt fast. Som legenden om Adam og Eva udtrykker det; Vi var nøgne (=uerfarne). Nu var disse indblik godt nok centreret omkring mine personlige erfaringer, men jeg fik absolut det indtryk, at jeg er så helt og aldeles almindelig, ikke mindst omkring dette problem, og min vejleder udtrykte, at alle mennesker har hver deres personlige udgave, hvor også de skabte ideen om, at være helt eller delvist adskilt fra Gud. Men det er vi ikke. Ikke et eneste milli-sekund er vi adskilte fra Gud og vi har aldrig været det. Så vi har ikke brug for, at Gud tilgiver os. For Gud har aldrig bebrejdet os noget. Men vi har rigtig meget brug for, at lære at tilgive os selv og hinanden, så vi kan komme hele skyld-ideen / tanken om at være syndere til livs. Vi fejler undervejs ja, men det hører nu engang med og skal ikke give anledning til selvhad, men kun til ønsket om at lære mere. Lad os gøre, hvad vi formår, så ofte og så mange steder som muligt, for at ændre vores sprogbrug, så vi ikke fortsat kommer til at fodre den gamle usunde ide om skyld, og lære at acceptere, også de fejl vi laver fremover. Så Kære Gud hjælp os alle, med at slippe den misforståelse! Så vi kan finde ud af, at forlade skylden, så den ikke længere skal tynge vores sind. Så vi igen, også selvom vi fejler, kan finde tilbage til bevidstheden om, at vi alle altid er en uadskillelig del af Gud. Den Gud, som har hængt vort solsystem op i rummet og som har udgydt sit eget liv i det, for at vi og hans øvrige skabninger kan eksistere, våger over fremskridtene i dette enorme eksperiment med faderkærlig interesse. Han ved langt mere om os, end vi selv kan vide. Han forstår vor styrke og vor svaghed, og han vil ikke kunne blive mere vred på os, end vi kan blive vrede på en blomst i vor have. C.W. Leadbeater.

7 Messens funktion i liberal katolsk kirke, 3. del Af Jørgen Skov Den Eucaristiske bygning Messen er inddelt i led. Disse led er designet til at fremkalde en bestemt reaktion hos menigheden. Menigheden bruger under denne proces astrallegemet (legemet hvori vores følelsesmæssige processer foregår) og mentallegemet (som er legemet for tankelivet). Her ses de forskellige stadier i opførelsen af den Eucaristiske bygning. 1. En æteriske boble, der starter processen på det fysiske plan. 2. Messeteksten bliver mere følelsespræget og konstruktionen bevæger sig derfor ind på astralplanet. 3. Bygningen afsluttes på mentalplanet, da der nu bl.a. læses fra evangelierne og teksten udlægges i den efterfølgende prædiken. På det æteriske plan: Asperges og Kantiklen: her lægges fundamentet til bygningen. På astralplanet: Introitus, Kyrie og Gloria: I disse tre led, er teksten præget af en emotionel tone. Det er for at stimulere forsamlingen til at frembringe smukke og noble følelser, der så at sige skal fortsætte bygningsværket fra de æteriske niveauer ind på astralplanet. De følelser menigheden sender op mod alteret, bruger arkitektenglen som astrale mursten. På mentalplanet: Kollekt, Epistel, Graduale, Munda cor Meum, Evangelium, Prædiken og Credo. Med disse messeled bevæger vi os ind på mentalplanet. Som man kan se på antallet af messeled, er det her, vi opholder os længst. Det er fordi den mest potente energi befinder sig her. Det er forståelsesenergierne. I messeteksten tales der om, at den, som elsker visdom, elsker livet, og oplys mig Herre om din lovbundne vej osv.

8 Virkningen af en effektiv mental indsats fra forsamlingen afstedkommer at den centrale del af den Eukaristiske bygning skyder i vejret og nærmer sig de buddhiske niveauer. På dette tidspunkt er beholderen eller tempelet færdigt hvilket betyder at messen skifter karakter, man begynder nu at forberede sig på forvandlingsøjeblikket hvor brød og vin konsekreres hvilket indebærer at den åndelige bygning snart fyldes med såkaldt guddommeligt liv. ceremonier, der er lagt ind i messen, hvorunder man tilrøger selve alteret og strålestagerne, der på denne måde aktiveres. De tre lag der derved skabes, har den funktion at de skaber et tredobbelt isoleret rum en slags landingsplads for forvandlings energierne fra de indre verdener. På denne måde skal forvandlingskraften ikke bruge af sin egen energi for at gennembryde barrieren til de tre lavere verdener når den strømmer ind i den Eucaristiske bygning. Kanon Vi er nu kommet til det afsnit i messen, der kaldes Kanon, som betyder rettesnor eller regel. Her er processen på selve alteret i fokus. H vis man ser nærmere på den Eucaristiske bygning eller beholderen, der på dette tidspunkt er bygget, vil man opdage, at den består af tre lag. Disse tre lag skabes delvis i forbindelse med de to tilrøgnings- Billedet forestiller de tre lag af isolerende materiale. Det yderste lag er selve den åndelige bygning. Andet lag ses som en kuppel omkring selve alteret, der dannes under første tilrøgning. Det mindste og tredje lag består af en lille kuppel på selve alteret, der kun omgiver kalken og patenen. Det er i dette tredje rum, at energien en stærkest, idet den er mest afsondret fra verden og det er her, det endnu ukonsekrerede brød og vin befinder sig. Sidste og 4. del bringes i næste nummer af Sanctus.

9 Liberal Katolsk Kirke er medlem af Esoterisk Netværk Af Uffe Børjesen Esoterisk Netværk er en skandinavisk sammenslutning af formidlende grupper, initiativer og foreninger, der alle har rødder i den esoteriske lære, som den især er kommet til udtryk i H. P. Blavatskys virke, og som senere er blevet udviklet gennem teosofien i dens forskellige forgreninger. Læren er efterfølgende videreudviklet gennem esoterikere som Helena Roerich, Alice Ann Bailey og Lucille Cedercrans, og den er i fortsat udfoldelse gennem talrige esoteriske grupper og bevægelser i verden. Esoterisk Netværk er ikke en organisation, og der er ingen formaliseret ledelse, ingen vedtægter og intet forpligtende samarbejde. Initiativet er et fladt netværk, som på den enklest mulige måde forbinder de involverede grupper, og som har til opgave at fremme inspiration, udveksling og mulig gensidig hjælp. LKK blev i foråret inviteret til at deltage i dette Esoterisk Netværk. Vi blev rigtig glade for invitationen, og generalforsamlingen i liberal katolsk kirke i Danmark vedtog i påsken, at kirken skulle deltage i netværks-samarbejdet. Lørdag d deltog Jan Kvistborg og Uffe Børjesen, som repræsentanter for kirken, i netværkets årlige inspirationsmøde. Som det fremgår af ovenstående er netværket en uformel samling af grupper, som ønsker at inspirere, støtte og samarbejde med hinanden, når det føles naturligt og LKK ser deltagelsen som en god lejlighed til at gøre opmærksom på sin egen eksistens i en bredere kreds end ellers. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jan Kvistborg eller Uffe Børjesen

10 Træk kontingentet til LKK fra i skat Det kan vel ikke, eller hvad? Jo, den mulighed har liberal katolsk kirke faktisk fået fra ligningsmyndighederne. Selv om det endnu ikke er lykkedes at få LKK gjort til et godkendt trossamfund, har vi allerede fået nogle af privilegierne. Det betyder for det første at gaver over 500 kr. om året er fradragsberettigede i stil med andre godgørende foreninger. Gaverne behøver ikke at være rede penge, det kan være indkøb af ting i forbindelse med tjenesterne, så som blomster, lys, brød, røgelse osv. Kvittering til brug for skattevæsenet får man hos sin lokale kasserer. Den anden mulighed for at opnå denne indirekte statsstøtte til vore aktiviteter, er ved at tegne en såkaldt 10-årskontrakt. Med denne har man formelt forpligtet sig til at betale kontingent (løbende ydelser) til kirken i 10 år, men i praksis kan forpligtelsen dog ophøre tidligere, hvis man fx vælger at melde sig ud. Med andre ord er 10-årskontrakterne faktisk en win-win situation, som det hedder på moderne. Du, som medlem, får ca. halvdelen af dit kontingent tilbageført via selvangivelsen og kirken får en større stabilitet i de hårdt tiltrængte indtægter. Af Kenneth Christensen Faktisk kræver skattevæsenet af de foreninger, som har denne mulighed, at de rent faktisk bruger den, da bemyndigelsen ellers vil kunne trækkes tilbage. Du har altså ingen grund til at vægre dig ved at tegne en 10-årskontrakt af angst for at blive stemplet som skattespekulant. Der er jo endvidere mulighed for at forøge sin indbetaling til kirken med et beløb, der svarer til det, du sparer i skat! Kirken har brug for den type energi, som penge udgør, til at betale husleje, sådan at vi også fremover i kirken kan generere den type energi, som den guddommelige nedstrømning repræsenterer. Det anbefales således varmt, at tegne en 10-årskontrakt, gør du det nu, virker fradraget for hele Yderligere informationer kan du få hos kassereren, Simone Andersen på tlf eller på

11 Nyheder og program juli november Helligåndskirken, København Mulighed for konfirmation Lørdag den 6. september vil biskop Evert fra Stockholm aflægge København et besøg. Derfor afholder vi på denne lørdag en ekstraordinær messe med mulighed for at modtage konfirmationens sakramente. Interesserede bedes kontakte Kenneth Christensen på tlf for information. Nu også på lørdage I efterårssæsonen vil vi lørdag eftermiddag i alle kirkeweekender afholde foredrag og om aftenen helbredelsestjeneste og benediktion. Vi håber på den måde at udbrede interessen for kirken til mennesker der har interesse i esoteriske ting. Foredrag over det hellige sprog Geoffrey Hodson var en af teosofiens mest lysende clairvoyante begavelser. Han arbejdede i næsten en menneskealder med kristendommens fire evangelier, da han mente, at de var bærer af et ældgammelt gnostisk budskab. Dette budskab er revolutionerende i forhold til den mere fundamentalistiske opfattelse af kristendommen, hvor alt drejer sig om Jesus, der som offerlammet soner verdens brøde. Geoffrey Hodson så med belæg i teosofien de kristne evangelier som en manual eller en vej, ethvert menneske før eller siden måtte betræde. Det såkaldt hellige sprog dækker over indsigter og begreber, enhver kandidat til indvielse i de kristne mysterier må forstå, bearbejde og konfronteres med inden kristendommens juvel næstekærligheden åbenbarer sig. Forståelsen af de evangeliske mysterier ligger gemt i fire nøgler, der sammen med illustrative overheads, bliver præsenteret under de tre foredrag. For ikke-medlemmer: entré 60 kr. Musik og sang For at højne stemningen ved vore tjenester og skabe et kraftigere energifelt til uddeling over verden, vil vi fra august måned have organist på ved alle tjenesterne. Til aftentjenesterne vil Ellen Olhoff spille og til messerne vil Alexander Christensen spille. Endvidere har menighedsrådsformand Walter Bang formidlet kontakt til et kor, som vi håber at kunne få et frugtbart samarbejde med fremover. Besøg fra Sverige Det er med stor glæde, at vi her kan annoncere, at Jonas Anundi fra Stockholm vil besøge København. De, der var med til at fejre påsken i Ålborg tidligere på året, kender allerede Jonas, som en præst, der celebrerer med en meget stærk kærlighedsenergi. Jonas holder tjenesten den 21. september.

12 Bøn fra kassereren Som det vil fremgå af de følgende sider, er den kommende sæsons program det mest ambitiøse og omfattende i mands minde. Det er derfor mere påkrævet end før, at alle, der føler, at LKK er deres kirke, viser dette ved at betale medlemskontingent eller indbetale en gave på kirkens konto. Brug vedlagte girokort eller web bank, kontonr Celebranter Ud for den enkelte messe er der angivet et lille Cel efterfulgt af to bogstaver. Derved kan man til enhver tid se hvem, der holder messen: KC Kenneth Christensen JS Jørgen Skov UB Uffe Børjesen ES Evert Sundien JA Jonas Anundi JK Jan Kvistborg Tjenesteliste Danielkirken, Peblinge Dossering 6, 2200 København N Lørd. d. 9. august, kl Bryllupsmesse. Farve: hvid. Cel. KC. Bemærk lørdagsmesse! Lørd. d. 23. august, kl , Foredrag v. Jørgen Skov: Det hellige sprog 1. kl , Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 24. august, kl Sangmesse, 14. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: hjertets fornyelse. Cel. KC. Lørd. d. 6. september, kl , Sangmesse med konfirmation. Farve hvid. Cel. ES. kl , Foredrag v. Jørgen Skov: Det hellige sprog 2. kl , Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 7. september, kl Sangmesse, 16. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: retfærdighed. Cel. JS. Lørd. d. 20. september, kl , Foredrag v. Jørgen Skov: Det hellige sprog 3. kl , Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 21. september, kl Sangmesse, 18. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Kristus som sandhed. Cel. JA. Lørd. d. 4. oktober, kl , Foredrag v. Uffe Børjesen: At blive nærværende. kl , Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 5. oktober, kl Sangmesse, 20. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: sindsro. Cel. UB.

13 Lørd. d. 18. oktober, kl , Foredrag v. Uffe Børjesen: Bevidst anvendelse af musikken. kl , Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 19. oktober, kl Sangmesse, 22. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Retledt virke. Cel. KC. Lørd. d. 1. november, kl , Foredrag v. Uffe Børjesen: Bevidst samarbejde med Gud. kl , Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 2. november, kl Sangmesse, alle sjæles dag med ihukommelse af alle årets døde. Farve: violet. Cel. JS. Lørd. d. 15. november, kl , Foredrag v. Jørgen Skov: Forvandling af brød og vin. kl , Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 16. november, kl Sangmesse, 26. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Standhaftighed og flid. Cel. JS. Lørd. d. 6. december, kl , Foredrag v. Jørgen Skov: Advent forberedelsen til 1. indvielse set i evangeliernes lys. kl , Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse. Sønd. d. 7. december, kl Sangmesse, 1. søndag i advent. Farve: violet. Motto: skelneevne. Cel. KC. Maria Magdalene kirkecenter Nordsjælland I Hillerød går vi et spændende efterår i møde, idet det på baggrund af tjenesten og foredraget hos familien Peter og Bettina Vestergaard den 13. april i år, blev besluttet at åbne et egentligt kirkecenter. Vi siger Peter og Bettina tak fordi de stillede deres hjem til rådighed. Maria Magdalenes kirkecenter er så vidt vides det første liberalkatolske kapel i verden, der er dedikeret til hende. Der er derfor pågyndt en proces i kirken, der skal lede frem mod, at Maria Magdalenes festdag, 22. juli, bliver internationalt anerkendt i LKK. Maria Magdalena var en af de kvinder, der var tættest på Jesus Kristus, og den første han viste sig for efter opstandelsen. Det er håbet, at dette center vil skabe rammen om en menighed, der vil arbejde i hendes ånd, i tillid og hengivenhed, og for opbyggelsen af den indre Kristus i os. Den 28 september afholdes der for

14 første gang messe i Hillerød, forestået af ansvarshavende præst for København, Kenneth Christensen, der samtidig indvier det nye kirkerum i Maria Magdalenes kapel. Der vil derefter blive afholdt tjeneste den 4. søndag i hver måned. Alle er velkommen Tjenesteliste v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød Sønd. d. 28. september, kl Sangmesse med indvielse af kapel, 19. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: takt og tolerance, en dag viet til anerkendelse af andre religioner. Sønd. d. 26. oktober, kl Prim, Rafelstjeneste og communion, festugen for ærkeenglen Rafael. Farve: hvid. Sønd. d. 23. november, kl Sangmesse, 27. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: årvågenhed. Sankt Gabriels Kirke, Århus Besøg af biskop Evert Sundien Den 7. september vil biskop Evert fra Stockholm besøge Århus for at tildele nogle af de mindre ordinationer til altertjenere fra hele landet. Der er også mulighed for at blive konfirmeret. Interesserede bedes kontakte Mogens Blichfeldt på tlf for yderligere information. Tjenesteliste Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Århus C Sønd. d. 7. september, kl Messe med konfirmation og ordination samt helbredelsestjeneste. Farve: hvid. Sønd. d. 5. oktober, kl Messe og helbredelsestjeneste, 20. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: sindsro. Sønd. d. 16. november, kl Messe og helbredelsestjeneste, 26. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: standhaftighed og flid. Sankt Knuds kirkecenter Storstrøm Uffe Børjesen, Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg, Tlf.: Centret er under opbygning. Ved redaktionens slutning foreligger ingen endelig tjesteliste. Ring venligst for nærmere oplysning. Sønd. d. 14. december, kl Messe og helbredelsestjeneste, 2. søndag i advent. Farve: violet. Motto: selvforglemmelse.

15 Vor Frue og alle engle, kirkecenter Støvring Tjenesteliste Vestre Allé 6, 9530 Støvring, Sønd. d. 7. september, kl Sangmesse, 16. søndag i Trinitatis. Farve: grøn. Motto: retfærdighed. Sønd. d. 2. november, kl Sangmesse, Alle sjæles dag med ihukommelse af alle årets døde. Farve: violet. Sankt Maria Kirken, Aalborg Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal, indgang ved posthuset, Torvet 5, 9400 Nørresundby Det er for mig en stor glæde, at Kain, som er altertjener i Maria Kirken, har udtrykt ønsket om at modtage flere af de mindre ordinationer. Vores regional biskop Maurice har godkendt min indstilling, så søndag den. 7. september vil Karin modtage de tre første af de fem mindre ordinationer af Biskop Evert Sundien i Aarhus. Jeg vil i den forbindelse minde om, at alle der har ønsket om at blive altertjener, eller allerede er det, har denne mulighed for at modtage de mindre ordinationer. Lørd. d. 13. september, kl Liberal Katolsk Kirke - Hvad er det for en kirke og hvad står den for? Denne aften vil forme sig omkring forskellige oplæg og vil afsluttes med en Kristusmeditation. Sønd. d. 14. september, kl Sangmesse, 17. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: åndelig fremgang Lørd. d. 11. oktober, kl I begyndelsen var ordet og det er det stadig.. Hvilken betydning har vores tanker, forestillinger og ideer bevidst såvel som ubevidst, på det vi skaber i vores liv. Foredrag med Karin Joy Wolff. Sønd. d. 12. oktober, kl Sangmesse, 21. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: udholdenhed. Lørd d. 8. november, kl En aften viet til helbredelsestjenesten. Hvad sker der i den åndelige verden, når vi udfører vores helbredelsestjeneste? ved Jan Kvistborg. Aftenen sluttes af med en helbredelsestjeneste. Sønd d. 9. november, kl Sangmesse, 25. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Udholdenhed.

16 Hvad er Liberal Katolsk Kirke? En kirke for det åndeligt søgende menneske. En kirke med en dyb og ubetinget respekt for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold. En kirke der anerkender alle religioner som ligeværdige og udgået fra det samme guddommelige ophav. En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab. Liberal katolsk kirke (LKK) er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og teosofferne J.I.Wedgwood og C.W Leadbeater. Liberal katolsk kirkes tradition omfatter læren om involution og evolution, karma (loven om årsag og virkning) og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre; mesterhierarkiet. Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet af Kristus selv og videreført fra biskop til biskop som den apostoliske succession, som LKK i fuld gyldig form har fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England. Liberal katolsk kirke er en fri universel kirke, der ser det som sin hovedopgave: at videreføre Kristi kærlighedsarbejde for menneskehedens udvikling. At være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv sakramenter, som er en uvurderlig hjælp til selvhjælp og åndelige udvikling. at delagtiggøre mennesker i den ubegrænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia. Liberal katolsk kirke arbejder med ceremoniernes indre væsen og åndelige funktion og et bevidst samarbejde med englehierakiet. Denne viden hviler på åndsvidenskab og resultater fra clairvoyant forskning, som har afsløret kristuskræfternes måde at arbejde på og har givet en dyb indsigt i ceremoniernes mystik og magi. Liberal katolsk klirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derved, via den katolske ceremonielle arbejdsform, et forum for at arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme. Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, befriet fra klassiske dogmer som Gudsfrygt og syndighed, og som erkender at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det er her kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst, til den fuldt ud manifesteres i den enkelte og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås. Liberal katolsk kirke påpeger at Guds moderskab i lige så høj grad som Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium. Denne balance opleves blandt andet ved, at mænd og kvinder i LKK kan ordineres til præst og konsekreres til biskop på lige fod. Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.

Sanctus. - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke

Sanctus. - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke Sanctus - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke Nr. 20 marts 2012 Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende: præst Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643 Ans By Tlf: 8684 1848; mail: heinrich@lkkdk.dk

Læs mere

Sanctus Nr. 7 November 2007

Sanctus Nr. 7 November 2007 Sanctus Nr. 7 November 2007 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg (Der kan ikke skrives til denne adresse) Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 15 juli 2010

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 15 juli 2010 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 15 juli 2010 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf:

Læs mere

Sanctus Nr. 10 november 2008

Sanctus Nr. 10 november 2008 Sanctus Nr. 10 november 2008 liberal katolsk kirke i Danmark For kirkernes adresser, se program Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg Ø Tlf:

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 13 november 2009

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 13 november 2009 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 13 november 2009 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 18 juli 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf:

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 19 november 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 19 november 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 19 november 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende subdiakon: Karin Joy Wolff Holmevej 6, 9490 Pandrup

Læs mere

Sanctus Nr. 6 Juli 2007

Sanctus Nr. 6 Juli 2007 Sanctus Nr. 6 Juli 2007 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg (Der kan ikke skrives til denne adresse) Nørresundby gl. byrådssal, 2. sal. Torvet 5 (indgang ved posthuset) 9400 Nørresundby

Læs mere

Sanctus. - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke

Sanctus. - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke Sanctus - et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke Nr. 21 juli 2012 Center Skt. Mikael, Fyn Ansvarshavende: præst Natascha Høyer, Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Læs mere

Sanctus Nr. 11 marts 2009

Sanctus Nr. 11 marts 2009 Sanctus Nr. 11 marts 2009 liberal katolsk kirke i Danmark For kirkernes adresser, se program Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg Ø Tlf: 2242

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 14 marts 2010

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 14 marts 2010 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 14 marts 2010 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 23 juni 2013

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 23 juni 2013 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 23 juni 2013 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand: Birgit Adelsteen

Læs mere

liberal katolsk kirke i Danmark

liberal katolsk kirke i Danmark liberal katolsk kirke i Danmark Præsteordination i København Åben invitation til alle om at deltage Det er med glæde og taknemmelighed, at Helligåndskirken hermed kan invitere alle, der er interesseret

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 17 marts 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 17 marts 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 17 marts 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf: 2242 5087; mail: jan@lkk-dk.dk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

liberal katolsk kirke i Danmark

liberal katolsk kirke i Danmark Sanctus Nr. 3 august 2006 liberal katolsk kirke i Danmark messe med syv planer Den menneskelige konstitution og de to triader Desværre nåede forklaringen af forsideillustrationen til Sanctus nr. 2 ikke

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2008 - januar 2009 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008 Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Februar - juli 2008 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Det følgende er en meget let bearbejdet version af det oplæg, jeg holdt på temadagen. 2

Det følgende er en meget let bearbejdet version af det oplæg, jeg holdt på temadagen. 2 Forløsning fra synd, død og djævel på nudansk tak! [Temadag om dåb, torsdag den 29. oktober kl. 9-15, Markus Kirken 1 ] Svend Andersen (teosa@cas.au.dk) Hvis der er problemer med dåben i den danske folkekirke,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens

Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens vegne. Når vi taler om liturgi, tænker vi på menigheden,

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Bed med Hænderne (Kristuskrans)

Bed med Hænderne (Kristuskrans) Bed med Hænderne (Kristuskrans) Tema Gud i dit liv Deltagere Max 10 pr. hold Varighed Ca. 2 timer Sted Inde Materialer Nåle, perler, snor, saks, ark om Kristuskransen til udlevering Forberedelse Kopier

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 23. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 380:

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

PRÆDIKEN TIL JULEDAG 2005 - Allerslev kl. 9.00 - Osted kl. 10.30

PRÆDIKEN TIL JULEDAG 2005 - Allerslev kl. 9.00 - Osted kl. 10.30 Nu vil vi sjunge og være glad i Jesu Kristi navn! Guds Søn er født i Betlehems stad, os alle til glæde og gavn. Han steg fra tronen i Himmerig og blev et barn på jord; for os han daled så nederlig, hans

Læs mere

Xxx. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Xxx. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Har vi lov at have store drømme, når vi taler om vores fantastiske Gud? Har vi lov at forvente Hans indgreb i vores tid at Han mente det, når Han bad os bede bønnen Komme dit rige! at det også gælder for

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

18. søndag efter trinitatis, den 19. oktober 2014 Vor Frue kirke kl. 17

18. søndag efter trinitatis, den 19. oktober 2014 Vor Frue kirke kl. 17 1 18. søndag efter trinitatis, den 19. oktober 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: Johs 15,1-11 Salmer: Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne der falder nu At slippe al vort eget Din

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730.

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. 1 12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724 Man kan sige, at Gud tilbyder den eneste kærlighed, der varer evigt, nemlig troen på at vi er så elsket, at døden og dermed ensomheden ophæves i det evige liv. Prædiken til søndag den 1.juni 2014, dagen

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken Prædiken ved stiftsmødet Prædiken Gud har befriet os, revet os ud af mørkets magt og flyttet os ind i sin elskede søns rige. Det er evangeliets budskab, og det er det klare udgangspunkt for det at være

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 7/4-2013 kl. 11.00 1. søndag efter påske Tema: Thomas Tvivleren HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 736 Den mørke nat forgangen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere