Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen"

Transkript

1 Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark 1

2 Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca (ikke dateret) Fotograf: Karl Jørgensen, Holsted 1.udgave marts

3 Indholdsfortegnelse Lær dine forfædre at kende... 5 Historie er vigtig... 5 Hvordan kommer jeg i gang med slægtsforskningen?... 5 Hvordan begynde?... 6 Kort indføring i kirkebøger og deres opbygning... 7 Perioden Perioden Hvad kan jeg finde i kirkebøgerne?... 8 Ved fødsel/dåb... 8 Konfirmation... 8 Vielse... 8 Begravelse... 8 Til- og afgangslister... 8 Hvordan knytte familier sammen ved hjælp af kirkebøger... 8 Hvor bliver personoplysninger arkiveret?... 8 Rigsarkivet... 9 Landsarkiverne... 9 En oversigt over danske folketællinger Oversigt over folketællinger på Rigsarkivet Lokale folketællinger Kirkebøger og folketællinger på Internettet Diverse Slægtsbøger Sogn, herred, amt Håndbøger i slægtsforskning Har du set i dit eget hjem? Kilder i hjemmet fra a - å Tag vare på ejendelene Hvor finder jeg information på Internettet? Søgemaskiner Nulevende, hvor finder jeg dem? Linksamling

4 Slægtsprogram Grundfunktioner i et slægtsprogram Udbredelse Valg af program første gang

5 Lær dine forfædre at kende Ved at kende en person godt, kan du forstå de beslutninger, de tog og forvente at forstå nogle af deres handlinger. På samme måde som du bliver kendt med et menneske i dag, kan du også lære en af dine forfædre at kende. Du ser, hvordan de boede, du lærer, hvordan de levede, du lærer de mennesker at kende, de levede samtidig med, og som de havde omgang med, du studerer omgivelserne de boede i, og du forsøger at sætte dig selv i deres sted. Det er helt sikkert, at du samler kopier af optegnelser i bibler eller vigtige optegnelser hentet fra andre steder som kirkebøger, ejendomspapirer og alle de optegnelser, det er muligt at lokalisere. Du læser dem omhyggeligt og forsøger at vurdere dem ud fra, hvordan dine tanker er omkring personen og får bekræftet fakta eller får en ny opfattelse af vedkommende. Historie er vigtig Men hvor godt forstår du disse optegnelser? Kender du dem, der har lavet dem? Forstår du hvorfor, de blev skrevet? Hvad ved du egentlig om den tid, de levede i og hvad ved du om hvordan levevilkårene var for de mennesker, som levede på den tid? En måde at lære at forstå, hvad der var sket og hvorfor, er at studere historie. Ja, historie! Det at forske i sin slægt er ikke kun at indsamle tørre fakta. Det er vigtigt at vide, hvor dine forfædre levede og kende tiden de levede i samt at vide noget om, hvilke begivenheder i samfundet, der indvirkede på dem og det hverdagsliv de havde. Hvordan kommer du i gang med slægtsforskningen? Ønsket om at finde sin slægt kan have forskellige grunde. I vores tid begynder de fleste fordi de har et ønske om at finde frem til deres ophav, deres rødder kaldes det. Nogle ønsker at finde ud af, om de stammer fra en eller anden person. Dette er ofte ud fra et ønske om at knytte sig til en eller anden bestemt slægt. I ældre tider kunne det være nødvendigt, for på den måde kunne de være berettiget til legater, som var et pengebeløb knyttet til en eller anden slægt. Et legat baserede sig på en eller flere af en bestemt slægt, havde doneret penge til udbetaling til slægtens medlemmer, som trængte dertil.. I vor tid har vi også fået en helt ny interessegruppe ind blandt slægtsforskere, gen-forskerne. Deres interesse for bestemte slægter baserer sig på et ønske om at finde ud af, om visse sygdomme ligger i slægtslinjerne, og om de føres videre. Denne gruppe vil sandsynligvis vokse, når genforskningen går frem. 5

6 Hvordan begynder du? Anetavlen Du begynder med en anetavle. Nogen kan gå 17 generationer bagud, men det, du har brug for i første omgang, er én som går 5-6 generationer tilbage. Du finder en anetavle sidst i dette hæfte. Dette bliver det grundlag, som du arbejder ud fra. Som nummer 1 på kortet anfører du dig selv og efterfølgende fylder du ud med det, du ved. Nummer 2 er din fars plads, og nummer 3 er din mors plads. Der er en bestemt rækkefølge på forældrenes placering, og systemet er, at en persons far har det dobbelte af personens nummer og moderen har det dobbelte af personens nummer + 1. Se på anetavlen: Far har nummer 2, og farfar har nummer 4, det dobbelte af din fars nummer Farmor har nummer 5, det dobbelte af din fars nummer + 1. Mor har nummer 3, og morfar har nummer 6. Mormor får da nummer 6 + 1, og det er 7. Og sådan fortsætter det I dette hæfte forudsættes det, at du nok kender alle oplysningerne om din mor og far? Før det ind på kortet! Måske ved du også en del om dine bedsteforældre? Men nu må du begynde at spørge lidt. Hvor var bedstemor født? Hvornår døde hun? Hvor er hun begravet? Hvem er dine oldeforældre. Og her kommer vi til et vigtigt begynderprincip. Spørg de gamle Tag kontakt til de, der lever og snak med dem om slægten. Har du en gammel onkel eller tante, som du ikke har besøgt længe, så gør det nu. Det er utroligt, hvor mange detaljer de ældre kan huske om slægten; skriv det ned. Dette er en ressource, der vil blive væk før eller senere. Mange slægtsforskere oplever den situation at der er mange ting, som de er kede af, de ikke fik spurgt deres mor eller far om, inden de døde. Vær ikke bange for at de skal være afvisende. Som oftest er ældre familiemedlemmer ivrige efter at fortælle om gamle dage. Det kan nogen gange ske, at de ikke kan lide, at der bliver rippet op i pinlige sager, der er gået i glemmebogen. Her må du bruge varme og sund fornuft, og få dem overbevist om, at i alle familier er der sket ting, som familien ikke er stolte af, men som er en del af familiens historie. Familieoversigt Det næste skridt er at lave en familieoversigt. Dette udelades af og til, men det er en del af slægtshistorien. Der er et familieskema sidst i dette starthæfte. Først skriver du dine forældre ind i skemaet som far og mor. Så skriver du dig selv og dine søskende ind i rigtig rækkefølge med alle de oplysninger, du har på dem. Fortsæt så med dine bedsteforældre med hele deres søskendeflok. 6

7 Allerede nu ser du, at du begynder at få en vis oversigt over familien, og det uden at du har besøgt et eneste arkiv. Først når du har fået alt det, du kan, ud af familien, er tiden kommet til at besøge arkiv og bibliotek. Har du adgang til PC og et slægtsprogram, så kan du nu føre det, du ved, ind, hvis ikke du har ført det ind efterhånden. Besøg arkiverne Næste skridt er at besøge et landsarkiv eller lokalhistorisk arkiv. Første gang du besøger et arkiv, er det fint, hvis du har mulighed for at følges med en, som har været der før, og som ved lidt om systemet. Men det er også muligt at gå til skranken og bede om hjælp. Kort indføring i kirkebøger og deres opbygning Kirkebøger er den sikreste kilde til oplysninger. Følgende tilgængelighedsregler er gældende: Kirkebøger 50 år kirkebøger, der kun indeholder døde, 10 år. Kirkebøgerne blev indført af Christian d. 4 i 1645/46, men der er enkelte kirkebøger fra 1573 og Perioden Præsterne skulle selv betale for kirkebogen. Derfor findes disse i mange forskellige formater og kun i ét eksemplar. Der var heller ingen retningslinjer for kirkebogsførelsen, og præsterne valgte derfor deres eget system. Der fandtes to måder, hvorpå kirkebøgerne blev ført: Den kronologiske, hvor fødsler, vielser og dødsfald er indført mellem hinanden, men i kronologisk rækkefølge. Den systematiske hvor kirkebogen er inddelt i afsnit for hver kirkelig handling: Fødsel, vielse og dødsfald (uægte børn født uden for ægteskab er ofte opført bag i bogen. Perioden Kirkebøgerne skulle nu føres i to eksemplarer: Hovedministerialbogen, der blev ført af præsten, og Kontraministerialbogen, der blev ført af degnen eller kirkebylæreren Præsten og degnen fik nu udleveret autoriserede bøger til kirkebogsførelsen. Kirkebøgerne føres på fortrykte skemaer. I hver kirkebog var der syv forskellige skemaer, hvoraf de tre indeholdt oplysninger, der ikke tidligere havde stået i kirkebogen; nemlig tilog afgangslister over de personer, der flyttede til og fra sognet, samt et jævnførelsesregister. Kirkebøgerne opbevares på landsarkiverne, men du behøver ikke tage på et landsarkiv for at læse i kirkebøgerne. Har du adgang til Internettet kan du på adressen få adgang til skannede kopier af kirkebøger. Det lokale bibliotek eller Lokalhistoriske Arkiv har mulighed for at læse mikrokort med fotografier af sider i kirkebøger. 7

8 Hvad kan du finde i kirkebøgerne? De kirkelige handlinger, der er indført, er fødsel/dåb, konfirmation, vielse og død. Her er en oversigt over, hvilke oplysninger du kan finde ved de forskellige indførelser: Ved fødsel/dåb Barnets navn, fødselsdag og dåbsdag, om det er født i eller udenfor ægteskabet, forældrenes navne, beskæftigelse, adresse, navne på faddere (ofte slægtninge) samt nogle gange når og hvor forældrene er viet. Konfirmation Navn, fødsels- og dåbsdato, eventuelt alder, adresse, forældrenes navne, stilling. I tillæg karakterer ved konfirmationen. Vielse Brudgommen og brudens navn, deres adresse, alder, som oftest fødested, brudgommen/brudens fars navn og stilling samt forlovere. Begravelse Dødsdato og sted, navn, beskæftigelse, alder, ved barns død faderens navn, beskæftigelse og adresse samt barnets navn og alder. I enkelte perioder blev dødsårsag anført. Til- og afgangslister Her er anført navn, alder, hvor de kommer fra, hvor de skal hen. Gælder det hele familien, er alle i familien anført med navn og alder. Jævnførelsesregister Det er en slags indeks, men i langt de fleste tilfælde er det ført på en måde så det ikke har nogen særlig værdi. Hvordan knytte familier sammen ved hjælp af kirkebøger Det gøres ved systematisk at lede efter familiemedlemmerne. Ved du, hvornår nogen er blevet gift, leder du efter et barn fra vielsesdatoen og fremad. Finder du et barn, går du i alle tilfælde 9 måneder frem, bør du begynder at lede efter søskende. Finder du datoen for et barns fødsel, og der står, at det er født i ægteskab, men ikke ved hvornår forældrene blev gift, leder du efter vielsen bagud fra barnets fødselsdag. 8

9 Hvor bliver personoplysninger arkiveret? De offentlige danske arkiver er Rigsarkivet i København, og landsarkiverne i København, Odense, Åbenrå og Viborg. Landsarkivet i København og Rigsarkivet har fra 2012 fået fælles læsesal. Rigsarkivet I Rigsarkivet findes Den statslige centraladministration, f. eks.: Kongehuset, Danske og Tyske kancelli (indtil 1848), Rentekammeret (indtil 1848), Kollegierne (indtil 1848), ministerierne (fra 1848), Højesteret, Forsvaret og Fødselsstiftelsen og folketællingerne. Landsarkiverne Den statslige lokaladministration f. eks.: Præster, provster og biskopper, Stiftsøvrighed, kirkeinspektioner og menighedsråd, Amtmænd (Lensmænd) og amtsforvaltere (amtstuer); Statsamter og amtsråd (amtskommuner); Magistrats- eller rådstuearkiver (indtil 1868); Retsbetjente (indtil 1919) (by- og herredsfogeder og birkedommere); dommere og politimestre (efter 1919), Kirkebøger. 9

10 En oversigt over danske folketællinger Dern ældste folketælling er fra Den næste blev afholdt i Så er der et langt spring til næste tælling, som fandt sted i Årsagen til dette er en statsbankerot, en Napoleonskrig m.m. Så fulgte 1840, 1845 (her er fødested anført for første gang). 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og Så kom 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940 og Oversigt over folketællinger på Rigsarkivet Mikrokort Mikrofilm Originale Danmark 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890 og (kun København) 1895 (kun København) 1901, 1906, 1911, 1916, 1925 (resten af landet) tællingslister 1925 (kun København) , 1950 Slesvig 1803, 1845 (1769), (1803), 1835, 1840, 1845, 1855, 1860 ( ) = ufuldstændig Holsten/Lauenborg (1803), 1835, 1840, 1845, 1855 Grønland , 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1901, 1911 Færøerne , 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1925, Trankebar 1835 Frederiksnagor 1840 Vestindien 1841, 1846, 1850, 1855, 1857, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901,

11 Lokale folketællinger Nyboders Husbøger ; Ribe stift 1748 (Ribe, Varde, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing, Kolding, Fredericia og Vejle); Sjællands Stifts købstæder 1753; Helsingør 1762 og 1765; 1771 Oeders efterretninger; I købstadsarkiverne findes kommunale mandtaller brugt ved skatteudskrivning; I præstearkiverne kan der findes folketællinger, som præsten har foretaget på andre tidspunkter end de officielle. Kirkebøger og folketællinger på Internettet Statens Arkiver har skannet (fotograferet) kirkebøger og folketællinger. Du finder kirkebøgerne og folketællingerne her: Der findes også afskrevne folketællinger og kirkebøger. Disse findes på Dansk Data Arkiv (DDA): Her er det muligt at søge på navn m.m. For at få adgang til en folketælling skal den være mere end 75 år gammel. Diverse Slægtsbøger Der er skrevet mange slægtsbøger i Danmark. For at finde slægt der, kræver det, at det er en slægt, der er forsket i. Der findes flere bøger, der giver en oversigt over bøger og skrifter med slægter, der er forsket i. Hæftet 1760 Slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer i Danmark efter 2. verdenskrig. Udgivet af Forlaget SLÆGTEN Hæftet Litteraturfortegnelse litteratur for slægtshistorisk interesserede. Udgivet af forlaget SLÆGTEN Sogn, herred, amt DIS-Danmark udgiver hæfter Sogn. Herred, amt. Det viser via kortskitser hvilket herred og amt et bestemt sogn hører til. 11

12 Håndbøger i slægtsforskning Hvis du er nybegynder i slægtsforskning, kan det være en god ide at anskaffe en håndbog i slægtsforskning. Der findes en del på markedet. Her er et lille udvalg. Andre kan findes på - søg på emnet slægtsforskning. Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen Find din slægt og gør den levende, forlaget Bonderosen. To af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Kathrine Tobiasen og Gitte Christensen, har skrevet dette lille hæfte der kan være til stor hjælp for nybegynderen. Jørgen Green Slægtsforskerens ABC En håndbog for alle der beskæftiger sig med slægtsforskning Har du set i dit eget hjem? Ofte er det sådan, at vi ikke er opmærksomme på alle de oplysninger, vi har liggende rundt omkring derhjemme. Mit råd er: Sæt en æske frem; den må godt stå lidt i vejen, så du ikke glemmer den. Lad den stå fremme i 2-3 uger, og i løbet af denne tid finder du frem og lægger i æsken alle de ting som giver en eller anden oplysning om lægten. Kunsten er at se på tingene med nye øjne og modstå impulsen: Jeg giver alt væk til et loppemarked, der opstår i første omgang. Du vil blive forundret over hvor meget, der kommer frem af billeder, breve, sølvskeer, attester og meget mere i løbet af denne tid. Når perioden er forbi, skriver du alle de oplysninger ned som er forbundet med tingene. Her følger en liste over ting som kan findes i hjemmet og som kan have interesse for vores interesse for slægten. 12

13 Kilder i hjemmet fra a - å Album Foto-/Mønt-/Frimærke- eller autografalbum. Ansættelsespapirer Antikviteter Avisudklip Bankbog/-kort Begravelsespapirer Bibel Breve Bøger (især gamle) Dagbøger Deltagerbeviser Diplom Ejendomspapirer Eksamenspapirer Fakturaer Film/video Håndskrevne papirer Invitationer Viser hvor og hvornår vedkommende var ansat. Specielle færdigheder og egenskaber. Specielt historie, med navn og dato, srvegods. Vil som regel handle om en slægtning. Eventuelle billeder kan ofte købes via avisens arkiv. Viser foto, personoplysninger og vedkommendes håndskrift. Viser hvornår og hvor vedkommende blev begravet. Omstændigheder omkring begravelsen: Sange, taler o. l. Se efter familieoptegnelser, men også mellem siderne kan der være papirer af værdi. Se efter navne og milepæle i familien; f. eks. fødsler, ægteskab og død osv. Se efter noter m.m. Giver en oversigt over vedkommendes liv og tit oplysninger om hele slægten i vedkommendes periode. Giver oplysninger om hobbyer, interesser samt, hvad kunne lide at beskæftige sig med. For speciel tjeneste, særlig egenskab eller evner. Viser steder af interesse og oplysninger om, hvornår vedkommende havde ejendommen. Viser hvad vedkommende var interesseret i og havde evner til, samt personlige oplysninger. Kan vise dato for indkøb, sted og udgifter. Dette giver et godt tidsbillede. Tit optaget ved familiebegivenheder og viser slægt og venner. Mangler du et foto af en person, kan det laves fra filmen/videoen. Et brev vil give en god oplysning om vedkommendes håndskrift. Kan fortælle om begivenheder i en familie og i slægten. Karakterbøger Klæder (gamle) Oplysninger om skole tit med forældreunderskrift. Kan være et arvestykke. Kontroller gamle fotos for at se om du kan finde klæderne på et af dem. 13

14 Kørekort Viser foto, personoplysninger og vedkommendes håndskrift (underskrift) Loft og kælder Der er tit gemt gamle dokumenter, bøger, tøj og meget mere på et loft eller i en kælder. Det er tidkrævende, men kan give stor glæde, ved at du finder gamle skatte. Medicinske papirer Medlemskort Militærpapirer Pas Pokaler/præmier Selvangivelser Skrevne historier Skøder Slægtsbøger Slægtspapirer Smykker Kan give oplysninger om sygdomme, særlig interesse er vedrørende arvelige sygdomme. Vil vise hvad vedkommende var optaget af og måske brændte for. Nogle foreninger kan give oplysninger om vedkommendes aktiviteter via foreningens arkiver. Viser tid, navn og rang. Viser foto og giver en fysisk beskrivelse af vedkommende. Underskriften vil vise håndskriften og stemplerne vil vise rejseaktiviteten. For særlige tjenester, specielle evner eller egenskaber. Vil vise personoplysninger og adresse. Den vil vise hvor vedkommende arbejdede og hvilket arbejde vedkommende havde. Den vil også vise indtægt, formue, ejendomme. Om familier, personen selv, slægtninge, hændelser og steder af stor værdi. Kan indeholde navne på slægtninge og steder af interesse. Vil sikkert vise slægtslinjer og oplysninger om en del af slægten. Har vedkommende samlet genealogiske oplysninger? Nogle smykker kan være arvestykker af større værdi end penge. Se efter inskriptioner. 14

15 Vaccinationspapirer Vielsesattest Årbøger Vil give navn og dato samt et glimt af tiden. Viser navn, sted og datoer for personerne. Mange foreninger udgiver årbøger som kan give oplysninger om en slægtning og vedkommendes aktiviteter. Dette er kun en tjekliste. Du kan sikkert finde flere kilder i hjemmet, som giver dig oplysninger om familiehistorien. Tag vare på ejendelene Når en person dør, sker det tit, at ejendelene gives bort til et loppemarked eller spredes for alle vinde. Hvis du tror, at dette kan forekomme efter et familiemedlem, så tilbyd at sortere og gennemgå efter slægtshistorie, som du ønsker, ikke skal gå tabt. Hvis du tror, at noget sådant sker efter dig, så sorter og katalogiser alt af slægtshistorisk værdi, og aftal med dine efterkommere, at dette skal gemmes og hvorfor. Dette gør at efterkommere ved, hvad der er af slægtshistorisk værdi. Husk at skrive navn, dato, sted, personer m.m. på fotos. Der kan senere vise sig en efterkommer med speciel interesse for slægtshistorie, der vil blive meget glad for det, du har samlet og ordnet. Nedenunder er et eksempel på, hvad der kan findes i hjemmet. Vaccinationsattest fra Nyborg Hvor finder jeg information på Internettet? Søgemaskiner Du kan have stor hjælp af søgemaskinerne f. eks. Google, Kvasir, Altavista, Yahoo. Når du har fået søgemaskinen frem, skriver du et eller flere søgeord. Hvis du får mange træf, så kan det svare sig at begrænse søgningen ved at tilføje et eller flere søgeord, eks. et årstal. Du kan skrive navn, stednavn, årstal, her er det kun fantasien, der sætter grænser. Husk at skrivemåden har ændret sig, folk kan derfor have registreret samme person på flere forskellige måder. Så giv ikke op, selv om du ikke finder noget i første forsøg. Et tip er kun at skrive med små bogstaver i søgefeltet. 15

16 Nulevende, hvor finder jeg dem? Er du på jagt efter nulevende slægtninge er telefonbøger og vejvisere på Internettet nyttige redskaber. Søgemaskinersom sociale kontaktmedier som er gode steder at starte. På Krak er det muligt at søge på navn, telefonnummer, adresse. Linksamling En oversigt, der ikke er komplet (og aldrig bliver det). Skannede kirkebøger og folketællinger Afskrevne kirkebøger og folketællinger (er søgbare) Statens Arkiver Hovedstadsarkiverne Danmarks Nationale Privatarkivdatabase Stednavnedatabase Skifte- og fæsteuddrag Den almindelige enkekasse Politiets Registerblade København Dansk Skægtsgårdsforening Vort sogns historie Det danske Udvandrerarkiv Nygaards sedler mange oplysninger om jyder Kort- og Matrikelstyrelsen Lille ordbog for slægtsforskere Mormonernes store database Gotisk skrift Indvandrede til USA %20for%20slægtsforskere.pdf n_til_gotosk_skrift_for_arkivbrugere/gotiske_al fabeter Slægtsprogram Brug af datamaskiner har på mange måder revolutioneret slægtsforskning som hobby. For år siden var den karikerede slægtsforsker en pensioneret mand med skoæsker og ringbind med løse ark i et eller andet system. Den personlige datamaskines indtog i hjemmene har sandsynligvis sørget for en betydelig rekruttering af yngre slægtsforskere af begge køn. Det er i hovedsagen på to fronter, at det nyvundne har betydet mest: Mulighederne for at registrere slægtsinformation systematisk samt gøre indlagt information tilgængelig for opslag/søg og forskellige udskrifter. 16

17 Mulighederne for at komme i kontakt med andre slægtsforskere som forsker i samme område som en selv via Internettet og e-post. Internettet har også gjort det muligt at publicere kildemateriale, så man slipper for at tage til et landsarkiv, men kan søge/lave opslag hjemmefra. Denne mulighed har også gjort det mere nødvendigt end tidligere at være kildekritisk. Grundfunktioner i et slægtsprogram Der er i dag adgang til mange slægtsprogrammer. De vigtigste funktioner et slægtsprogram har er: Registrering af slægtsinformation (navn, hændelser, steder, datoer, kilder og familierelationer) Søg/opslag i indlagt information Udskrift af slægtsrapporter Udveksling af slægtsinformation med andre. Udbredelse Der findes et stort antal slægtsprogrammer på markedet. Der er imidlertid stor forskel på hvilke egenskaber programmerne har. Nogle programmer er også tungere at arbejde med end andre. Det er engelsksprogede programmer der indtil nu har været trendsættende og har størst udbredelse internationalt. De programmer, der er slået bedst an, er udenlandske med danske sprogmoduler. Programmerne kan bestilles fra leverandør via telefon, post, e-post eller hjemmeside. Enkelte programmer er også tilgængelige i boghandler/specialbutikker. Valg af program første gang Ved valg af slægtsprogram bør man lægge vægt på at programmet gør det muligt at øge ambitionerne undervejs eller lader dig eksportere slægtsinformationen til et andet program uden for meget ekstraarbejde. Det kan være en fordel at prøve 2-3 programmer før du bestemmer dig. Læg f. eks personer med familierelationer i hvert af programmerne, inklusive kilder og ekstra information som tekst og billeder. Prøv forskellige rapporttyper (enkle slægtstræer, grafiske slægtstræer med billeder eller fortællende slægtsbøger) for at finde ud af, om programmerne giver dig mulighed for at få den information frem, der er lagt ind. Held og lykke med din slægtsforskning! DIS-Danmark.dk 17

18 18

19 19

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør på Slægtsforskeren

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Arbejder i DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Med-redaktør på Slægt & Data Moderator for

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep. 2017. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent & Print

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET Jeg vil gerne fortælle lidt om slægtsforskning på nettet. Bagefter vil Dagny fortælle lidt om Rosendalslægtens forfædre. Vores interesse for slægtsforskning startede vel for omkring

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Per Andersen www.familiesogning.dk per@andersen1.dk Agenda Hvad er specielt ved 1900-tallet? Folkeregister Folketællinger Aviser og

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data 4. udgave marts 2016 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark Slægt & Data... 4 Hvad er DIS-Danmark Slægt & Data?... 4 Lokalforeningerne...

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Livshistorie mappe. Tilhører:

Livshistorie mappe. Tilhører: Livshistorie mappe. Tilhører: Barn og ungdom. Fødested og miljø Årstal og dato. Byen/egnen. Hvordan var barndomshjemmet? Hvad har der gennem årene været snakket om fra barndomshjemmet? Forældre: Navne

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Dette undervisningssæt behandler det rent praktiske arbejde som slægtsforsker på nettet. Der er i foreningen tidligere foretaget gennemgang af søgemetodik

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Faderskabssager (indtil 1919)

Faderskabssager (indtil 1919) Børn født uden for ægteskab - Hvordan finder vi de udlagte barnefædre? Disposition: 1. Indledning 2. Børn født uden for ægteskab - definition, kirkegangskone og stå åbenbart skrifte 3. Straffe 4. Lovgivning

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Folketællinger 1787-1950 Folder nr.

Folketællinger 1787-1950 Folder nr. Folketællinger 1787-1950 Folder nr. 01 Rigsarkivet Folketællinger Hvad er en folketælling? En folketælling er en grundlæggende registrering af befolkningen efter bopæl i et givet år. Folketællinger giver

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Temadag for plejefamilier Tirsdag d. 28.maj 2013

Temadag for plejefamilier Tirsdag d. 28.maj 2013 Temadag for plejefamilier Tirsdag d. 28.maj 2013 Dagens program: - Velkomst - Præsentation - Praktisk for dagen - Målet for dagen Livshistoriens betydning Barnets identitet udvikles livet igennem * Hvis

Læs mere

Trolovelse og vielse

Trolovelse og vielse Trolovelse og vielse Trolovelsen var en kirkelig ceremoni, der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse af ægteskabet. Den var juridisk bindende og kunne kun ophæves ved dom, hvis den var

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres og vedligeholdes.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ. Trin 03 Tilføj en ny person. Trin 04 Indstilling af hjemme personen

Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ. Trin 03 Tilføj en ny person. Trin 04 Indstilling af hjemme personen Ikast 19-09-2015 Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ Det første skridt, når du har Gramps, er at skabe et nyt familie træ. Dette kan betragtes næsten som et projekt,

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Slægts- og livshistorie på din PC

Slægts- og livshistorie på din PC Slægts- og livshistorie på din PC.med et flot og kreativ design (et gratis hæfte til inspiration) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Slægtsnr. systemer: Nummerering af aner... 4 Struktur med mapper i

Læs mere

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN DISPOSITION 1. Indledning 2. Begravelser i kirker og på kirkegårde 3. Landet: eksempel fra Gelsted sogn

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter En af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på flere forskellige måder ved hjælp standardrapporter. Disse inkluderer 3 genealogiske rapporter og også de indbyggede rapporter i rapportmenuen.

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel

Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel Juridisk faderløse har fået nye rettigheder December 2016 Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel 1. juni 2014 trådte en lov i kraft, der giver juridisk faderløse samme rettigheder i forhold

Læs mere

Vejledning til indtastning af Mindeblade

Vejledning til indtastning af Mindeblade 1 Vejledning til indtastning af Mindeblade Mindebladene er standardiserede mindeskrifter over sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig, indsamlet af Vælgerforeningen for Nordslesvig. Mindebladene

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

Sikkerhedskopiering af slægtsdata

Sikkerhedskopiering af slægtsdata Sikkerhedskopiering af slægtsdata Hvorfor og hvordan Sikkerhedskopiering af data på computeren svarer til at lave afskrifter af Kirkebøgerne Tænk Kirkebøger! Disposition Hvorfor sikkerhedskopiere Hvad

Læs mere

The Sims 3: Legacy Udfordringen Frit oversat til dansk af www.skinnerup.com. Legacy Udfordringen

The Sims 3: Legacy Udfordringen Frit oversat til dansk af www.skinnerup.com. Legacy Udfordringen Legacy Udfordringen Legacy betyder arv eller testamente og Legacy Udfordringen er en lang, 10-generations udfordring, hvor du starter ud med en enkelt stifter/grundlægger og meget beskedne levevilkår og

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Michael Dupont. Daisy og AO

Michael Dupont. Daisy og AO Michael Dupont Daisy og AO Hvad kan vi nå? Hvordan du finder det rigtige arkivalie AO Daisy Lidt om Arkivloven Andre gode steder på nettet Hvordan du finder det rigtige arkivalie Vigtigt, før du søger

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. 1 Mormonkirkens store database. www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen. 27. April 2013. Ny. udgave! 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Den 15. apr. kom der igen en stor ændring og forbedring

Læs mere

Digitalisering i Islands Nationalarkiv

Digitalisering i Islands Nationalarkiv Kære kolleger mine damer og herrer! Overskriften til denne konferense er Arkiven ut till folket. Digitalisering af arkivalier er en metode måske skulle jeg sige et forslag til en metode som vi kan bruge

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors side. Familieforholdet ser således ud: Tipoldeforældre:

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Sådan finder du en person

Sådan finder du en person Sådan finder du en person Befolkningen i Dansk Vestindien var på mange måder mere broget end befolkningen i Danmark. Slaverne, og senere de frie arbejdere, var enten afrikanere eller efterkommere af afrikanere

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Min Slægt. Beretninger, der bringer os sammen

Min Slægt. Beretninger, der bringer os sammen Vi opfordrer især unge og unge voksne til at bruge deres egne familienavne eller navne på forfædre til medlemmer i deres menighed eller stav i deres tempeltjeneste. Præstedømmeledere bør sikre, at unge

Læs mere

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen?

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen? DIS-Danmark seminar 1246 i Helsinge 4. november 2006 Lægdsrulle foredrag / Workshop Ved Bodil og Niels www.bodilogniels.dk Udgangspunkt taget i Landsarkivets foldere og egne studier, samt hentet inspiration

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 v. Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker og arkivar v. Rigsarkivet, Viborg. Definition af begrebet uægte børn: Danske Lov 1683: Uægte børn er født af forældre,

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Mit stamtræ

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Mit stamtræ Dialogisk læsning - Lotte Salling Mit stamtræ OPLÆSNING MED DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE. Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Mit Stamtræ af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. Sprogaktiviteterne

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Login og få nye funktioner til rådighed Hvis du tidligere har haft et login til FamilySearch (http://familysearch.org), kan du umiddelbart tage de nye funktioner

Læs mere

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 www.sa.dk Rigsarkivets Mission Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere