Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper Janholm, Bjarne Späth Andersen, Carsten W. Larsen, Brian Tiedt, Hanne Buchholdt, Kirsten Larsen, Christina Refshauge Foged, Benthe Petersen og Søren Brandt. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Nyt fra kredsene 4. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen 5. Info hvervemidler. 6. Der er lavet en plan for Region Hovedstadens aktiviteter for a. Kredslederdag. Den afholdes søndag den 21. september i Ishøj b. Regionsmøde i efteråret afholdes den 1. oktober. c. Møde for borgmestre, beredskabskommissionsmedlemmer, kredsledere og beredskabschefer. Mødet afholdes den 12. november. 7. Nytårsgudstjenesten 8. Økonomi 9. Regionsledelsesseminar og regionsledelsesmøde på Bornholm den 1. og 2. november 10. Nyt fra infoassistenten 11. Østlejr i Ishøj Hvordan gik det? 12. Hvornår og måske især hvor skal vi holde årsmøde i regionen 13. Årshjul for Region Hovedstaden 14. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat Referatet fra sidste regionsledelsesmøde godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev tilføjet et ekstra punkt: Nytårsgudstjenesten. Ad. 3. Nyt fra kredsene Frederiksberg: Der skal afholdes et par udstillingsdage. Kredsens planlagte udflugt til Lund bliver ikke til noget i år. I stedet tager de på en lokal udflugt, hvor de har fået lov til at bruge tilskuddet fra Lund turen. Frederikssund: Afholder også et udstillingsarrangement, hvor de bruger regionens udstillingsmateriel. Bornholm: Har ligesom alle andre kredse haft mange arrangementer både samaritter, forplejnings og informationsopgaver. Rudersdal Hørsholm: Samarbejdsaftalen er ved at være underskrevet. Mange kredse har haft rigtig mange arrangementer i løbet af sommeren.

2 Der er ulmende uro over at en enkelt kreds er meget aktiv i andre kredse. Der skal findes en løsning på problemet. Regionen skrev ud til samtlige kredse vedrørende en henvendelse fra et filmselskab der skulle bruge et sted til et bål. Der var ingen kredse der reagerede. Det er brandærgerligt at der ikke er kredse der reagerer. Kredse undervejs: Gribskov: Der kommer ingen kreds i Gribskov, da det ikke er indarbejdet i kommunens risikobaseret dimensionering. Halsnæs: Vi afventer på Landschefen, der er gået ind i sagen. DFI Hedehusene: Status er lige nu at initiativet ligger hos DFI. Ad. 4. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen Regionslederen er blevet anmodet om at indsende mål for strategisk handlingsplan Carsten Lind Olsen har indsendt nogle punkter, som der ikke har været tid til at behandle i regionsledelsen, hvilket alle også regionslederen er stærkt utilfredse med. Emnerne er: Kredslederdag/temadag, regionsmøder og regionsårsmøde. Endvidere er emnerne etablering af kredse, observatør/medlemskab af de kommunale beredskabskommissioner, kursus for nye kommissionsmedlemmer i samarbejde med landsforbundet samt samarbejdsaftaler mellem kommuner og kredsene. Spørgsmålet omkring Beredskabsforbundets faglige lederuddannelse blev diskuteret ikke mindst på baggrund af de kommende årsmøder, hvor rigtig mange ledere ikke har den påkrævede uddannelse. Formen er måske ikke den rigtige. Mange har en eller anden form for lederuddannelse, så måske ville det være en god idé at splitte kurset op i to: En ren leder del og en ren Forbunds del. Spørgsmålet vil blive bragt op i Landsledelsen. Der afholdes møde for regionskassererne den 25. oktober. Kredsene skal orienteres om ansøgningsfristerne for de aktivitetsbaserede tilskud for Ansøgningsproceduren skal konfirmeres med Solvej på Landskontoret. Søren Brandt sørger for at kredsene bliver informeret. Ansøgningerne skal sendes til Jesper Janholm. Dagsorden for Landsrådsmødet blev gennemgået. Benthe orienterede omkring forskellige ting, der rører sig på Landskontoret. Der begyndes at arbejde intens med DGI stævnet i Holbæk den 2. juli 5. juli Der bliver behov for hjælpere både før og efter. det ligger samme tid som Østbørn som er forsøgt flyttet, men det kan ikke lade sig gøre. Der skal bruges ca. 400 hjælpere til primært uddeling af mad og transport. Regionsledelsesmøde den 7. september 2008 Side 2

3 Ad.5. Info hvervemidler Vi råder i 2008 over ,00 kr. Før mødet er der ,00 kr. som ikke er bevilget. Hertil kommer så uforbrugte midler. Nedenfor følger en oversigt over de samlede aktiviteter, som der er ydet tilskud i år. Under forbrugt er angivet status pr. 1. september De med rød skrift er afsluttet. Kreds Ansøgt beløb Bevilget beløb Aktivitet Tidspunkt Forbrugt Region Hovedstadelingsmateriel ,00 kr ,00 kr. Fornyelse af udstil Marts ,00 kr. Allerød 4.500,00 kr ,00 kr. Annoncering og forplejning (befolkningen) Maj, august og oktober Allerød 5.300,00 kr ,00 kr. Brochure og forplejning (befolkningen) Frederiksberg 3.000,00 kr ,00 kr. Udstillingsaktivitet Frederikssund 6.000,00 kr ,00 kr. Annoncering, brochure, April 1.289,00 kr. plakater, forplej ning (befolkning) Frederikssund 6.500,00 kr ,00 kr. Annoncering, brochure, August plakater, forplej ning (befolkning) Furesø ,00 kr ,00 kr. Annoncering Uge 11, 12 og ,00 kr. København 1.000,00 kr ,00 kr. Standleje November Vestegn København 900,00 kr. 900,00 kr. Børnefestival Maj Vestegn Nordsjælland 4.000,00 kr ,00 kr. Annonce for Førstehjælp April 3.999,24 kr. Rudersdal Hørsholm 5.000,00 kr ,00 kr. Plancher til udstillingsstand 2008 Rudersdal Hørsholm Rudersdal Hørsholm 6.000,00 kr ,00 kr. Annoncering i forbindelse med ny samarbejdsaftale 3.500,00 kr ,00 kr. Annoncering i Mantziusgården brochure/program 6.000,00 kr ,00 kr. Bogmærker Efterår 1.200,00 kr ,00 kr. København Vestegn Bornholm 2.200,00 kr ,00 kr. Julemesse November Samlet beløb ,00 kr ,00 kr ,24 kr. Bornholm har ansøgt om 2.200,00kr. til julemesse på Bornholm. Herefter er der ,00 kr. plus de uforbrugte midler til rådighed. Carsten Lind Olsen fik lov til at bevilge til info hvervemidler Regionsledelsesmøde den 7. september 2008 Side 3

4 Ad. 6. Der er lavet en plan for Region Hovedstadens aktiviteter for a. Kredslederdag: Kredslederdagen afholdes søndag den 21. september 2008 kl i Ishøj. Emnet bliver samarbejdsaftaler og oplægsholder vil blive Else Højsager, der har givet tilsagn om at ville deltage. Lokaler er bestilt. Informationsassistenten og uddannelsesassistenten arbejder videre sammen med kassereren. Pt. er der kun én kreds som har meldt sig til. Hvis ikke mindst halvdelen af kredsene er repræsenteret bliver dagen aflyst. b. Regionsmøde i efteråret Regionsmødet afholdes den 1. oktober Foreløbig er der reserveret lokale i Ishøj. Emnet bliver strukturen for København. Mødet bliver for kredsene i det storkøbenhavnske område. Kirsten Nielsen og Carsten Lind Olsen arbejdere videre med sted og invitationer. c. Møde for borgmestre, beredskabskommissionsmedlemmer, kredsledere og beredskabschefer Mødet afholdes den 12. november Mødet bliver kun for borgmestre, beredskabskommissionsmedlemmer, kredsledere og beredskabschefer. Kun hvis kredslederen er forhindret eller ikke sidder i kommissionen kan der sendes en anden repræsentant. Beredskabschef Niels Mørup har sagt ja til at afholde et oplæg. Temaet bliver noget i stil med Hvorfor skal kommunerne have frivillige og hvordan kan dette gøres økonomisk ansvarligt? Der vil også blive afsat tid til debat, hvor Carsten Lind Olsen og Benthe Pedersen er klar til at besvare spørgsmål. Økonomien hænger sammen med 50 deltagere. Bliver der flere skal der ændres lidt på menuen, men det kan gennemføres. Der skal udsendes en invitation inden for 8 dage. Påklædning: Uniform. Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen og Jesper Janholm arbejder videre med program og sted. Ad. 7. Nytårsgudstjenesten Der mangler en dato pt. Men den skulle gerne være på plads inden for en uges tid. Sted: Holmens Kirke. Forslag til talere blev drøftet. Regionen foreslår at der bestilles sandwich efter gudstjenesten. Region Sjælland og deres kredse bliver inviteret med da det i år er et jubilæumsår. For at sikre størst mulig deltagelse fra de frivillige skal regionsledelsen involveres mere aktivt i aktiviteten. Ad. 8. Hvordan har vores økonomi det? Jesper Janholm orienterede om regionens økonomi. Før dagens møde er der ,54 kr. i banken. Her er inklusive et udlæg for Østbørn på 3.700,00 kr. Jesper Janholm har d.d. modtaget pengene kontant. Regionsledelsesmøde den 7. september 2008 Side 4

5 Både Carsten Lind Olsen og Jesper Janholm har hævekort til regionens konto. Ad. 9. Regionsledelsesseminar og regionsledelsesmøde på Bornholm den 1. og 2. november Der var forslag om at afholde seminariet på Hotel Siemens Gaard, Bornholm. Der bliver indkvartering på dobbeltværelse. Prisen bliver 1.200,00 kr. pr. person. Alternativ mulighed på Hotel Fredensborg vil blive undersøgt. Udover det almindelige møde skal der fordeles penge til kredsene, temamødernes form samt årshjulet. Punkterne kan behandles i små grupper. Alle deltager minus Christina Refshauge Foged. Jesper Janholm bestiller plads til 2 biler. Mødested: Tårnby Station. Carsten Lind Olsen og Hanne Buchholdt arbejder videre. Ad. 10. Nyt fra infoassistent Søren Brandt Det nye udstillingsmateriel er foreløbig udlånt en enkelt gang, men bliver udlånt igen senere på måneden. Det gamle udstillingsmateriel spøger stadig. Det er åbenbart umuligt at få nogen til aktivt at gå ind i arbejdet så informationsassistenten vil nu forsøge at håndplukke nogle folk, der kan hjælpe med at gennemgå materiellet. Region Hovedstaden råder over et antal trailere. Søren Brandt vil gennemgå dem og samtidig undersøge behovet for antallet af trailere. Der skal senere tages stilling til, hvor mange trailere Region Hovedstaden skal råde over. Hjemmesiden vil hen ad vejen blive udvidet med oplysninger om kredsledelsens sammensætning og hvad kredsene ellers har lyst til at få sat på hjemmesiden. Det første spæde forsøg er taget, men der mangler en tilbagemelding fra kredsen. Der vil blive fulgt op på det. Der kan ikke gives nogen tidshorisont for hvornår alle kredse er med, men det er noget der vil blive arbejdet med kontinuerligt. Via Region Hovedstadens hjemmeside får vi løbende forespørgsler omkring befolkningskurser i Førstehjælp. Normalt bliver disse henvendelser sendt videre til de lokale kredse, men desværre oplever vi flere gange at kredsene ikke følger op på henvendelserne. Endvidere oplever vi engang imellem at nogle kredse bliver nødt til at aflyse kurser fordi de har for få kursister mens andre kredse har folk stående på venteliste. Spørgsmålet er om vi på en eller anden måde kan koordinere det via hjemmesiden eller på anden måde, så vi altid ved, hvor der bliver afholdt kurser? Arbejdet med afholdelse, tilmelding m.v. skal fortsat ligge lokalt i kredsene, men hvis man på en eller anden måde kunne koordinere tingene vil vi optræde mere professionelt overfor befolkningen. Emnet skulle haft været på dagsordenen til dagens møde, men er udskudt til næste regionsledelsesmøde. Desværre nåede hjemmesiden om Østbørn ikke at komme op at køre i år. Men skabelonen for siden er klar så det er forholdsvis nemt at have den klar til næste år. Ad. 11. Østlejr i Ishøj Hvordan gik det? Kirsten Nielsen orienterede årets østbørnlejr. Alt i alt gik det rigtig godt i år. Både børnene og lederne var de rigtige i år. Der vil i 2009 være mange praktiske problemer, herunder specielt omkring hjælpere og køretøjer. Det kunne måske løses ved at hver kreds påtager sig 1 2 dage, hvor de står for alt det praktiske. Lejren afholdes 30. juni 11. juli. Søren Brandt skriver ud om det i næste information. Om vi skal have en lejr igen i 2009 skal behandles på regionsledelsesmødet i november måned. Regionsledelsesmøde den 7. september 2008 Side 5

6 Ad. 12. Hvornår og måske især hvor skal vi holde årsmøde i regionen Vi satser på et sted i københavnsområdet. Årsmødet afholdes fredag den 13. marts Ad. 13. Årshjul for Region Hovedstaden Punktet tages op på regionsledelsesseminariet i november måned. Ad. 14. Eventuelt Regionen lader sig repræsentere ved Søren Enemarks 25 års jubilæum. Udbetaling af telefonpenge sker snarest. Mødet hævet kl Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den 7. september 2008 Side 6

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

FRIVILLIG 2012. September

FRIVILLIG 2012. September FRIVILLIG 2012 September RANDERS BRYGGER 6.500 KOPPER KAFFE 2.500 kaffetørstige pensionister fik morgenkaffen serveret i Randers - 7 frivillige stod ved gryderne. De Sønderjyske Frivillige Brandværn mødes

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Opsamling fra sidste møde 4. Godkendelse af referater 5. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere