RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering"

Transkript

1 RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering EXCELLENCE IN ROOFING

2 2 RENOLIT WATERPROOFING Krystallinske solcelle paneler monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet

3 RENOLIT WATERPROOFING 3 RENOLIT ALKORSOLAR systemet Det ultralette RENOLIT ALKORSOLAR monteringssystem gør det muligt, at montere solcelle paneler på taget uden brug af ekstra ballast eller gennembrydninger af tag-membranen. Udviklingen af systemet har taget udgangspunkt i PVC tag-membranens unikke egenskaber og muligheden for, at svejse kompatible elementer direkte på den. Metoden giver mulighed for en hurtig og økonomisk montage af en lang række forskellige sol paneler. RENOLIT ALKORSOLAR er basen for krystallinske fotovoltaiske paneler Montering af fotovoltaiske elementer på et tag vil i 90% af tilfældene være i form af krystallinske paneler. Disse paneler giver den største effekt hvilket gør dem profitable selv på mindre tagflader. RENOLIT ALKORSOLAR systemet fungerer i disse tilfælde som fundament for fastgørelsen af aluminiumsrammer. Aluminiumsrammen sikrer den optimale vinkling af FVpanelet (FV for fotovoltaiske) i forhold til solen. Ud over vægten af alu-konstruktionen og solcellepanelerne, er det vigtigt, at man er opmærksom på, at lasten fra såvel vind som sne, påvirker konstruktionen. En stabilitetsberegning skal foretages. RENOLIT ALKORSOLAR systemet anvendt for montering af amorfe solceller på et plant underlag I fald den bærende konstruktion i taget er let og fleksibel, som det ofte ses på industri- og lagerbygninger, og hvor arealet af taget er relativt stort, vil valget af amorfe solceller lamineret eller limet til på et underlag være et mere oplagt valg. Den lavere effekt fra de amorfe solceller vil i store træk kompenseres af den lavere pris pr. Peak Watt og et lavere fald i effekten i overskyet vejr. Det plane underlag for solcellerne monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet. RENOLIT ALKORSOLAR FOR FASTGØRELSE AF: Krystallinske solcellepaneler Amorfe solceller på underlag Høj nominel effekt (Watt/m 2 ) Relativt lav nominel effekt (Watt/m 2 ) Ekstra vægt < 15kg/sqm Frit valg af solcellepaneler Lav vægt 6kg/sqm Frit valg Høj kapacitet i sol RENOLIT og sydlig WATERPROOFING orientering Lavere tab af kapacitet i skyet vejr Vedligeholdelse, reparation og udskiftning af solceller er nemt, og taget forbliver vandtæt og upåvirket.

4 4 RENOLIT WATERPROOFING RENOLIT ALKORSOLAR systemet RENOLIT ALKORSOLAR er testet op til 200 km/t Under udviklingen af RENOLIT ALKORSOLAR systemet blev der foretaget en række tests herunder vindtunnel tests. For at klarlægge de forhold, som systemet udsættes for på et givet tag, blev en serie af lagdelt vindtunnel tests afviklet med vindhastigheder på op til 200 km/t. RENOLIT ALKORSOLAR systemet bestod alle test uden nogen fejl. Test rapporter fremsendes på anmodning. Billede 1: Vindtunnel test VKI Fordelene ved RENOLIT ALKORSOLAR systemet Lav vægt: Afhængigt af valg af solpaneler og aluminiumskonstruktion, minimal ekstra vægt. Ingen gennembrydninger af tagdugen. Hurtig, enkel og sikker af tagdugen. Vedligeholdelse og reparation af solpaneler er gjort enkelt. Krystallinske solceller eller amorfe solceller på plant underlag kan monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet. RENOLIT ALKORSOLAR systemet kan anvendes på eksisterende eller nye PVC-P tag-membraner. (Kontakt RENOLIT s tekniske afdeling for rådføring, om det aktuelle tag opfylder kravene for installering af RENOLIT ALKORSOLAR systemet). DELENE I RENOLIT ALKORSOLAR SYSTEME PVC-P profil RENOLIT ALKORPLUS Længde: 3 meter Basen of profilet: 80 mm Tykkelse af PVC: 3 mm Højde: 33 mm Bredde: 30 mm aluminum insert RENOLIT ALKORPLUS Længde: 3 meter Tykkelse: 2 mm Højde: 25 mm Bredde: 20 mm Aluminium kvalitet: EN6060 T6-AIMgSi 0,5 F22 selvskærende rustfri stål / inox skrue med tætningsring RENOLIT ALKORPLUS Diameter: 6 mm Længde: 25 mm Rustfrit stål: A2 SW8 For at garantere holdbarheden af det samlede system må der kun anvendes komponenter, som er købt gennem RENOLIT, i RENOLIT ALKORSOLAR systemet. Når RENOLIT ALKORSOLAR systemet anvendes for montering af krystallinske solceller, vil anvendelsen af RENOLIT ALKORBRIGHT tag-membran forbedre effekten og kapaciteten af solpanelerne grundet RENOLIT ALKORBRIGHT s højere refleksion af sollys, som resulterer i en lavere overfladetemperatur på tagfladen.

5 RENOLIT WATERPROOFING 5 Installering af et RENOLIT ALKORSOLAR tag Bærende konstruktion af solcelle taget Fordelen ved RENOLIT ALKORSOLAR systemet er den lave vægt. Man skal dog, før beslutningen om montering af solpaneler på taget træffes, kontrollere tagets bærende konstruktion. Den ekstra konstruktion medfører forskellige vind- og snelaster. En stabilitetsberegning er nødvendig for sikring af, at konstruktionen kan klare disse laster. RENOLIT ALKORSOLAR SYSTEM MED EKSTRA BALLAST Figur 1: Anvendelsen af RENOLIT ALKORSOLAR systemet betyder et minimum af ekstra vægt. Installering af solpaneler Ved hjælp af en vindlastberegning fastlægges tagets midterzone og hjørne- og randzoner og fastgørelsessystemet justeres herefter. Ud over bygningens placering og højde, er også tagkonstruktionen og facaderne medvirkende i forhold til placering og udformning. Kontakt vores tekniske afdeling for mere rådgivning omkring dit specifikke solenergi projekt. Afhængigt af orienteringen af taget, kan det være nødvendigt, at tage højde for skygger, som falder fra ventilationsanlæg, ovenlyskarme og omkringliggende bygninger. For at få optimalt effektudbytte af krystallinske solcelle paneler, bør disse placeres i en sydligt rettet orientering med den rette hældning. Afhængigt af orienteringen, hældningen og størrelsen på panelerne, skal man sikre, at der opnås en minimums afstand mellem panelerne (afstanden mellem panelerne bør være 3 gange højden af panelet). Anvendes amorfe solceller på underlag, dannes der ikke skygger og hele det centrale område af taget kan anvendes. For at sikre adgang til vedligeholdelse, skal et område omkring ventilationsanlæg etc. friholdes for solpaneler. Skygge Skygge afstand Figur 2: En minimumsafstand mellem solpanelerne skal respekteres. Den forventede kapacitet og effekt af en solenergitag installation For at give en indikation af beregningen af solenergitage henvises til eksemplet på Figur 3. På dette tag er der placeret 120 paneler med en nominel effekt på 150 Watt. Den installerede effekt beregnes som: 120 paneler x 150 Watt = 18 kw ( Watt) Solcellegenerationsbranchen henviser til dette som: 18 Peak kw. (Peak betyder testet i henhold til internationale standarder*) Ovenlyskarm Ventilation * (STC, Standard Test Conditions ): (1000 Watt / m 2, lys spektrum AM 1,5 og 25 celle temperatur) Figur 3: Eksempel på solenergitag hvor der er taget hensyn til vindlaster og skygger.

6 6 RENOLIT WATERPROOFING Installering af et RENOLIT ALKORSOLAR tag Den forventede effekt på årsbasis De installerede paneler producerer kun energi når der er direkte eller diffust sollys. Mængden af sollys varierer afhængigt af region eller land. I Skandinavien er gennemsnittet 745 kwh (kilowatttimer). Gennem de sidste 10 år er et gennemsnit på 745 timer, med et stråle niveau på 1000 Watt/m2, registreret. Under forudsætning af, at solpanelerne er monteret med den optimale orientering og hældning, vil den forventede effekt kun beregnes således: Installerede paneler x antal soltimer på w/m2 For eksempel: 18 kwp x 745 kwh = kwh for standard test vilkår. Med denne energimængde vil det være muligt, at forsyne 268 elektriske pærer på 50 Watt i 1000 timer. Installeret kapacitet faktisk effekt Den installerede kapacitet kan variere væsentligt fra den reelle effekt. Reduktionen af effekten kan have mange årsager. < 640 KWH Figur 4 > 2300 KWH Skandinavien ± 745 KWH Vi anbefaler, at RENOLIT ALKORBRIGHT tag-membran monteres under krystallinske solceller Den herved følgende lavere lufttemperatur omkring de krystallinske solceller sammen med højere refleksion fra RENOLIT ALKORBRIGHT vil øge produktiviteten i panelerne. INSTALLERET KAPACITET 100% Tab i omformer Regionale variationer i solens stråling. Ikke optimal orientering og hældning på solpanel Tab i konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm Defekte paneler og påført overfladesmuds,... Solcellepanel RENOLIT ALKORBRIGHT Figur 5... REEL EFFEKT 70% - 80% * * Dette er kun en referenceværdi for at vise de væsentlige eventuelle tab afhængigt af det valgte system. Billede 2: RENOLT ALKORSOLAR som underlag for krystallinske solcellepaneler

7 RENOLIT WATERPROOFING 7 Hvordan kommer du videre med installering af RENOLIT ALKORSOLAR system? NYBYGGERI? JA KRYSTALLINSKE PANELER ELLER AMORFE SOLCELLE ELEMENTER? Krystallinske paneler: Med en refleksion 90% vil brugen af en RENOLIT ALKORBRIGHT tagdug øge effekten af solpanelerne. Se RENOLIT ALKORSOLAR installations manualen for udbyttet af dit solenergitag. NEJ EKSISTERENDE PVC-P TAG? Amorfe solcelle elementer : Se RENOLIT ALKORSOLAR installations manualen for udbyttet af dit solenergitag. JA NEJ Kontakt vores tekniske afdeling for kontrol af kvaliteten og en vurdering af den forventede restlevetid for membranen. Installering af RENOLIT ALKORPLAN F (1,5 mm) & RENOLIT ALKORBRIGHT (1,5 mm) mekanisk monteret og polyester armeret. Bredde 1,05 m. RENOLIT monteringsanvisning skal følges. PVC-P TAGMEMBRANEN HAR EN FORVENTET LEVETID SOM SVARER TIL FORVENTNINGERNE TIL RENOLIT ALKORSOLAR SYSTEM? JA NEJ PVC-P TAGDUGEN ER ET MEKANISK FASTGJORT SYSTEM MED MEMBRAN MED EN BREDDE 1.05 M JA NEJ RENOLIT ALKORSOLAR systemet må kun monteres i henhold til anvisningerne fra vores tekniske afdeling. * Hvis der er variationer i monteringsprocessen skal den tekniske afdeling for RENOLIT Nordic A/S kontaktes for yderligere rådgivning. A. For tag med en membran-bredde på 1,60 m skal der laves en vindlast beregning. Afhængig af beregningen kan det være nødvendigt, at montere flere fastgørelser og vandtætne disse med strimmel af tagdug. B. RENOLIT ALKORPLAN membranen er ikke i slutningen af sin levetid, men partielle renoveringer er nødvendige. For at reducere risikoen, bør renovering kun ske i de områder, hvor solcellepanelerne skal monteres. Den nye membran monteres i henhold til anvisningerne for RENOLIT ALKORSOLAR. Det er en mulighed, at den nye membran varmluftsvejses til undersiden af den gamle PVC-P membran.

8 10 YEAR WARRANTY SQUAD.BE Oplysningerne i nærværende kommercielle brochure er givet i god tro og med den hensigt at videregive oplysninger. Den er baseret på aktuel viden på tidspunktet for udgivelsen, og kan ændres uden varsel. Intet heri kan eller må føre til anvendelsen af vores produkter uden, at respektere eksisterende patenter, certifikater, juridiske regler, nationale eller lokale regler, tekniske godkendelser eller tekniske specifikationer eller regler og praksis for god udførelse i dette fag. Køberen skal kontrollere, om import, reklame, emballering, mærkning, sammensætning, besiddelse, ejerskab og brug af vores produkter eller kommercialiseringen af dem, er underlagt særlige territoriale regler. Køber er også den eneste person, der er ansvarlig for, at informere og rådgive den endelige slutbruger. Når man står med konkrete sager eller aktuelle detaljer som ikke er behandlet i tilgængelige anvisninger, er det vigtigt, at kontakte vores tekniske afdelinger, som vil give råd, baseret på de oplysninger der er til stede, og inden for begrænsningen af deres ekspertiseområde. Vores tekniske afdelinger kan ikke holdes ansvarlig for udformningen af, ej heller udførelsen af den aktuelle opgave. I tilfælde af tilsidesættelse af regler, forskrifter og pligter gældende for køberen, fralægger vi os ethvert ansvar. Farverne efterlevere kravene formuleret af EOTA til UV-resistens, men er stadig genstand for naturlige ændringer over tid. Følgende er ikke omfattet af garantien: æstetiske forhold i tilfælde af delvis reparation af fejlbehæftet membran dækket af garantien. RENOLIT WATERPROOFING The British Board of Agrément har vurderet den forventede levetid for RENOLIT ALKORPLAN F anvendt i Storbritannien til over 35 år. RENOLIT ALKORPLAN tagprodukter og systemer har en standard garanti på 10 år, og installeres af godkendte entreprenører og installatører som er uddannet og certificeret af RENOLIT Alle RENOLIT WATERPROOFING membraner til tag er en del af ROOFCOLLECT indsamlings- og genanvendelses programmet. RENOLIT Nordic A/S - Handelsselskab, Naverland Glostrup - Danmark T F R1018AA1014

REEEZ Solcelleparadigme Indledning

REEEZ Solcelleparadigme Indledning REEEZ Solcelleparadigme Indledning Revision: 12/06-2013 REEEZ Solcelleparadigme Indledning Generelt om materialet: Paradigmet indeholder de nødvendige dokumenter for udbud af solcelleanlæg på offentlige

Læs mere

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING Forord Denne installationshåndbog er udarbejdet med henblik på, at give

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

FEIYUE SOLAR. Fremtiden er lys.. Solar

FEIYUE SOLAR. Fremtiden er lys.. Solar FEIYUE SOLAR Fremtiden er lys.. Solar Solceller er en god, grøn og bæredygtig investering I 2012 oplevede den danske solcellebranche en mangedobling af omsætningen. Der blev anmeldt omkring 60.000 solcelleanlæg

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG 2008 19.11.2008 PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG Metodebeskrivelse Indholdsfortegnelse FORORD 5 RESUME 6 1 ERFARINGER FRA DANSKE TAGINTEGREREDE SOLCELLE-ANLÆG 12 2 BARRIERER, TEKNIK / PROJEKTERING

Læs mere

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010 Opgaveløser: Vejleder: Joachim Lahav Leif Hasager Hovedopgave Finansiering af internationale solenergi projekter Copenhagen Business School Joachim Lahav

Læs mere

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 20 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober 2009

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Bygningsintegreret solenergi. - Løbende barriere- og mulighedsafklaring

Bygningsintegreret solenergi. - Løbende barriere- og mulighedsafklaring Bygningsintegreret solenergi - Løbende barriere- og mulighedsafklaring 3. udgave, december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 3 3 Solcelleanlæg... 4 Barriere 1: Fremtoning... 4 Barriere

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL JUAL TAGTILBEHØr ganske enkelt... JUAL leverandør og samarbejdspartner på højeste niveau JUAL TEKNIK fokus på kvalitet og sikkerhed Da mine forældre for 40 år siden startede JUAL, skete det forsigtigt

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere