Aulum & Hodsager. januar februar marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aulum & Hodsager. januar februar marts 2013"

Transkript

1 Kirkenyt 1 Aulum & Hodsager januar februar marts 2013 Indhold Kirkelig vejviser 2 Opslag 3 Præstens spalte 4 Kort men godt 5 Nyt fra menighedsråd 7 Kvartalsgæsten 8 Mødekalender 10 Gudstjenester 16 Regnbue på himlen ved Aulum Kirke. Dukkerne som bruges i forbindelse med børnegudstjeneste i Hodsager Kirke. Konfirmandlejr 2012.

2 vejviser Aulum-Hodsager pastorat Sognepræst kbf. Leif H. Mortensen Kirkegade 19, 7490 Aulum. Tlf Fax: Træffes daglig, bedst kl , torsdag tillige kl eller efter aftale. Onsdag i kirkehuset kl , tlf Mandag er fridag. Sognepræst René Vejen Jensen Præstebakken 16, 7480 Vildbjerg, tlf Træffetid i kirkehuset torsdage kl , tlf Kirkekontoret Markedspladsen 14, 7490 Aulum. Tlf Fax: Kordegn Ellen Schou Jørgensen træffes normalt tirsdag-fredag Torsdag tillige Mandag er fridag. Kirkegårdskontoret Aulum: Kirkegårdsleder Tove Grøn. Kontortid tirsdag-fredag kl , tlf Aulum: Kirketjener Jens Jørgen Amby træffes tirsdag-torsdag kl , Tlf , privat Kirkesanger Ellen S. Jørgensen, tlf Organist Ruth Pasgaard, tlf Hodsager: Graver og kirketjener Kjeld Christensen, tlf eller Organist Ellen Østergaard Graversen, tlf / Kirkesanger Kurt Fagerlund, tlf Birgith Nielsen, tlf kirkelig Vejviser Kirkelige handlinger/ brug af kirken Aftales med den præst, man ønsker, skal udføre handlingen. Fødsel Hvis forældrene ikke er gift, afleveres Omsorgs- og ansvarserklæring på kirkekontoret senest 14 hverdage efter fødslen, hvis der ønskes fælles forældremyndighed. Dåb Anmeldes hos den præst, der skal udføre handlingen, eller på kirkekontoret. Navngivning/navnerettelse Henvendelse på kirkekontoret. Aktivitet på stranden ved årets konfirmandlejr. Vielse Der træffes aftale med den præst, man ønsker skal foretage handlingen. Herefter fremskaffes prøvelsesattest på rådhuset. Prøvelsesattest vedlagt dåbsattester afleveres på kirkekontoret/præstegården. Dødsfald/begravelse Senest to dage efter dødsfald meldes det i præstegården eller til kirkekontoret. (Kan evt. ske gennem bedemand eller anden præst). Den præst, man ønsker skal foretage handlingen, kontaktes. Fotografering / videooptagelse Aftales med den præst, der forestår handlingen, før den kirkelige handling. Stof til næste nummer af Kirke & Sogn afleveres skriftligt senest den 10. februar i Aulum til Kirkekontoret, Markedspladsen 14, eller Præstegården, Kirkegade 19. Stof på mail bedes afleveret til sognepræst Leif Mortensen: eller kordegn Ellen Jørgensen: Udgivet af: Aulum og Hodsager Menighedsråd. Redaktionsudvalg: Leif Mortensen. Fotos: Leif Mortensen. Layout & tryk: Team Lynderup

3 opslag Hverdagsaltergangsgudstjenester Tirsdag d. 15. januar kl på Kastaniegården v. lm Tirsdag d. 29. januar kl på Kastaniegården v. rvj. Tirsdag d. 29. januar kl på Birketoft v. rvj. Tirsdag d. 12. februar kl på Kastaniegården v. Kjeld Sloth Nielsen. Tirsdag d. 12. febr. Kl v. Ingrid Elgaard. Tirsdag d. 26. februar kl v. lm i kirken. Tirsdag d. 5. marts kl på Birketoft v. Kjeld Sloth Nielsen Tirsdag d. 12. marts kl på Kastaniegården v. lm Tirsdag d. 26. marts kl på Kastaniegården v. lm. Gospelkoncert i Aulum Kirke Søndag den 3. marts kl Lydiah med Lydiah Wairimu Gospelkor Pianist Lars Hvelplund. Fri entré. Koncert Søndag den 7. april kl Aulum Kirkes Kor m.fl. medvirker. Fri entré. Konfirmationer 2013 Fredag d. 26. april (St. Bededag) om formiddagen konfirmeres Byskolens elever i Aulum kirke og Hodsager eleverne i Hodsager kirke. Søndag d. 28. april om formiddagen konfirmeres Friskolens elever i Aulum kirke. Spaghettigudstjenester Onsdag d. 6. februar kl Onsdag d. 20. marts kl Frimesse Søndag d. 3. februar kl Vi får besøg af elever og lærere fra Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. KG koret vil synge ved gudstjenesten.

4 præstens spalte Fokuspunkter i livet Der er mange ting og forhold i livet, som vi ikke selv er herre over. Men der er ét spørgsmål vi altid selv afgør; nemlig: Hvad der skal have vort fokus! Og livet har mange gode og inspirerende fokuspunkter! Når det gælder fokuspunkter, så gør én lovmæssighed sig gældende, nemlig denne: Det vi giver bevidsthed, giver vi kraft. Det vi giver bevidsthed og som får vort fokus bliver styrende i vore liv. I et nyt års første måneder, vil vi ofte have fokus på regnskab og budgetter. Såvel når det gælder økonomi som de mere bløde værdier. Det nye år, får os til at gøre status og overveje vore prioriteringer, retning og udviklingsmønstre i vor tilværelse. Det være sig økonomi, familieliv, kristenliv m.m. Den danske stiftprovst Jacob Pauli ( ) gør sig både realistiske og frimodige tanker i en sang til årsskiftedøgn og statusopgørelse i livet, når han f.eks. skriver:»om mest jeg taber eller vinder, ved tidens gang, det ved jeg ej«. Og så fortsætter han fortrøstningsfuld:»det nye år, den gamle nåde vil også komme hånd i hånd«. Det er godt, mens tider skifter og livet veksler, at have Guds nåde i Jesus Kristus som sit fokuspunkt. Nok et fokuspunkt, som det gælder om at have for øje, er livets storhed og mange muligheder. Min egen generation må nok bekende, at materiel velstand, ofte har været vort forkuspunkt. Og i disse år er en grænseløs selvpromovering blevet et naturligt og acceptabelt pejlemærke. I Biblen gives der eksempler på mennesker, hvorom det hedder, at de havde Gud for øje, eller det siges, at de havde det evige for øje, at de vandrede som om, de så den usynlige o.s.v. At have Gud for øje, giver nye værdimålere i tilværelsen. Det sætter nye prioriteringer, mønstre og mål for livet. Og når jeg har Gud for øje, så får både mit medmenneske og livets opgaver en plads i min bevidsthed. Lad os som målsætning for 2013 have Gud for øje, og sunde fokuspunkter i livet som pejlemærker. For det vi giver bevidsthed, det giver vi kraft. Leif H. Mortensen

5 KORT MEN & GODT Week 4 You er Y s Men s klubberne i Danmarks kampagne uge, Formålet med kampagnen er at gøre klubbernes virke mere kendt. Samtidig vil vi forsøge at skabe bedre relationer til vore samarbejdspartnere inden for det der i daglig tale kaldes K familien, samt FDF altså foreninger med udspring i det kristne og kirkelige miljø. På den lange bane er det et led i at sikre generationsskiftet rundt i de 138 danske klubber. Tredje søndag i januar, er altid international kirkedag, hvor alle ysmen kloden rundt går i kirke. Denne dag vil man i 2013 her i Aulum, udvide med en invitation til festgudstjeneste i Aulum kirke. Invitationen stiles til vore samarbejdspartnere, de som sædvanligvis modtager støtte fra Aulum Y s Men s Club. Efter gudstjenesten vil der blive budt til brunch på Aulum Friskole. Netop denne dag satses på det voksne publikum, det bliver ledere og bestyrelser, selvfølgelig ledsaget af deres egne børn. I løbet af dagen vil der på festlig vis blive mulighed for at de fremmødte foreninger kan gøre sig fortjent til at hjembringe en del af den kroners pulje som i dagens anledning er sat på højkant af Aulum Y s Men s Club. Alliance Bedeuge Det er en gammel og verdensomspændende tradition, at kristne og kirkesamfund, i årets første hele uge går sammen til Alliance Bedeuge. På den måde begyndes det nye år med sammen at rette opmærksomheden mod Gud. Den samme skik har mange benyttet i Aulum og Hodsager i mange år. Det bliver der også mulighed for i år. Evangelisk Alliance har til dette brug udgivet et hefte, som vil være lagt frem i tidsskrifthylderne i Aulum og Hodsager kirker. Det overordnede tema for ugens samlinger er: Vandringen med Gud. I 8 små afsnit guider heftet rundt i emnet; at vandre med Gud. Flere vil sikkert samles forskellige steder i sognene til refleksion over emnet. I hvert af sognene arrangeres en fælles aften i kirken. Det bliver tirsdag d. 8. januar kl i Aulum kirke og torsdag d. 10. januar kl i Hodsager kirke. Alle er velkomne. LM Sognerejse Menighedsplejen Menighedsplejen indbyder til foredrag den 9. april 2013 kl i»kirkehuset«jens Jensensvej 4 a, Haderup. Ida Gøtke vil tale over emnet:»mødet med medmennesket og troens plads i det moderne sundhedsvæsen«. Entre kr. 35,00 (inkl. kaffe). Der er generalforsamling samme aften fra kl , hvor alle er velkomne. Arr. Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Haderup og Felborg sogne I dagene søndag d onsdag d. 19 juni er der mulighed for at være med på en sognerejse til Sønderjylland og Nordtyskland. Bopæl under rejsen bliver på Refugiet i Løgumkloster. Rejsen ledes af Anna og Leif Mortensen. Nærmere oplysninger senere. Ungdomsgudstjeneste Onsdag d. 13. marts er der ungdomsgudstjeneste i Aulum kirke. Ungdomsgudstjenesten arrangeres af KFUM & K i samarbejde med Leif Mortensen.

6 Faste opslag Menighedsplejens aflastnings- og besøgstjeneste Kontaktpersoner: Ragna Kjær Nielsen tlf Lilly Hedegaard tlf hjemmesider Besøg Aulum - Hodsager kirkers hjemmeside aulumkirke.dk eller hodsagerkirke.dk Kirkebladsoplysninger vil være at finde på hjemmesiden. Ønskes i øvrigt oplysninger optaget på hjemmesiden, kan man henvende sig til Jens Jørgen Amby, Få en snak med præsten Undertiden kan det at få en snak med en person under fire øjne være det, der får livsmodet tilbage. Sådan en mulighed har du ved at henvende dig til præsten. Og husk: Præsten har tavshedspligt. Taxa-kørsel til kirke Kørestolsbrugere kan ved den første højmesse i hver måned blive kørt gratis til gudstjeneste. Kontakt selv Tommys Taxa på tlf senest fredag middag. KOR Aulum kirke Ruth Pasgaard, tlf AULUM KIRKES KOR Korskole for 4. kl. onsdag kl Kirkekor for klasse torsdag kl Ungdomskor torsdag ca. kl Nye sangere, især til Ungdomskoret, er meget velkomne og kan henvende sig til korleder Ruth Pasgaard, tlf KVARTALSKOR VED AULUM KIRKE A + B holdene samt sangere ved kirkelige handlinger: Mandag den 25. februar kl i Kirkehuset Kvartalskoret består af voksne sangere, der synger ved orglet til bryllupper, begravelser og ca. 2 gudstjenester hver måned. Evt. nye sangere kan henvende sig til korleder Ruth Pasgaard, tlf Kirkespirerne for klasse onsdag kl (ved Lisbeth L. Pedersen, tlf og Lisbeth Aaen, tlf ). Diverse kor Gospel Kids Kontaktpersoner er: Randi Taulborg og Susanne Kiel Thomsen. Gospelkoret øver i missionshuset hver fredag kl SENIORKORET Birgit Hoffmann, tlf Koret øver i Aulum missionshus hver anden onsdag kl : Januar: Februar: 20. Marts:

7 Nyt fra menighedsrådene aulum menighedsrådets møder 2. januar, 26. februar og 19. marts. Altertavle udsat for fugtskade Aulum Kirkes altertavle var i november udsat for en fugtskade i forbindelse med at befugtningsanlægget i kirken»løb løbsk«p.g.a. en defekt føler. Derfor bliver der i gangsat en renovering / udbedring af skaden. Denne renovering / udbedring bliver foretaget af Konserveringscenter Vest, Ølgod under ledelse af Harald Thrane. Renoveringen / udbedringen vil formodentlig komme til at foregå over de første 4 måneder af Dog er vi blevet lovet at vi stadig kan bruge kirken som sædvanlig under arbejdets udførelse. Noget af alteret afmonteres og bringes til konserveringscentret for at blive behandlet korrekt. Så derfor vil der være»mangler«på selve altertavlen i en rum tid. Selve renoveringen / udbedringen er en forsikringssag og vil derfor ikke komme til at påvirke Aulum Kirkekasse nævneværdigt. Ved evt. spørgsmål, kontakt venligst menighedsrådet. hodsager Hodsager Menighedsråd Formand: Ove Kloster Ommosevej 2, tlf Næstformand og kasserer: Alfred Kloster Nørreholmvej 3, tlf Kirkeværge: Jens Bjerg, tlf Kontaktperson til personalet: Lissi Bertelsen, Østvænget 9, tlf MENIGHEDSRÅDSMØDER Møderne afholdes i Hodsager Klubcenter kl : 3. januar, 7. februar og 7. marts Seniormøder i Hodsager missionshus Torsdag d. 24. januar kl : Sangeftermiddag. - Vi får besøg af Seniorkoret. Aulum Menighedsråd Formand: Niels Hansen, Lergravvej 23, tlf Kontaktperson til personalet: Karen Marie Madsen, tlf Kasserer: Anna-Grethe Østergaard Dahl, tlf Kirkeværge: Martin Holm, tlf Uddelingen af kirkeblad i Aulum sogn Som bekendt så uddeles kirkebladet af frivillige. En stor tak til alle jer der gør dette arbejde. Gennem flere år har Ruth og Kristian Kiilerich koordineret bladuddelingen. De har nu ønsket at blive fritaget fra dette arbejde. Der skal her lyde en stor tak til Ruth og Kristian Kiilerich for deres indsats i dette arbejde gennem årene. Ny koordinator for bladuddelingen bliver Gerda og Hans Hestbech. Velkommen til opgaven og stor tak til jer, fordi I vil gøre det. Leif Mortensen Torsdag d. 28. februar kl : Bodil og Kristian Nielsen, Nr. Nissum taler og fortæller om KFUM s soldaterhjemarbejde i Libanon og Kosovo. Torsdag d. 21. marts kl : Pastor em. Bent Tage Nielsen, Gårslev taler over emnet:»her har jeg rod, herfra min verden går«. HODSAGER KIRKES KLOKKESPIL Så spiller klokkespillet fra Hodsager kirke. Hver måned er der to nye sange/salmer som lyder fra kirketårnet Til hverdag spiller klokkespillet kl om formiddagen, søndage kl.12.00, samt om aftenen når solen er ringet ned. Der vil være mulighed for at få spillet en melodi fra klokkespillet ved særlige lejligheder - ret henvendelse til menighedsrådet - præsten eller graveren. Vi har desværre erfaret at klokkespillet ikke kan høres over hele Hodsager by. Det er et lille problem ved tårnlugerne. Dette lille problem vil der blive arbejdet på i næste menighedsråds periode. Klokkespillet skal spille til glæde for alle i Hodsager sogn.

8 Kvartalsgæsten Stine og Henrik i Hodsager kirke Interview ved René V. Jensen Stine, er du gode venner med Henrik? Ja. Hvad kan du li at lave sammen med ham? Alt muligt. På nær det der med edderkopper. Edderkopper - hvad er det for noget, Henrik? Det er fordi Stine kan ikke li edderkopper. Og jeg synes de er helt vildt sjove at lege med. Stine, hvorfor er du og Henrik nogle gange i Hodsager kirke? Det er fordi jeg godt kan li at være i kirken. Og være sammen med Gud og Jesus. Og jeg kan godt li når der er rigtig mange børn. Hvad med dig, Henrik, hvorfor er du i Hodsager kirke? Det er fordi Stine siger, jeg skal. For Stine er jo min bedste ven. Henrik, hvilket dyr kan du bedst li? Jeg kunne godt tænke mig en hund. Men det må jeg ikke få for min mor og far. I hvert fald ikke endnu. Jeg skal være lidt større. Og så kan jeg godt li edderkopper og larver og sådan noget. Stine, hvilket dyr kan du godt li? Katte og hunde og kaniner. Og giraffer. Og elefanter, fordi de har sådan en lang næse. Og så kan jeg godt li min gyngehest. Stine, hvad kan du bedst li at lege? Gemmeleg. Henrik: Ja, altså hvis man bliver fundet. Henrik, hvad er det bedste ved Stine? Hun er sådan en god ven. Hun er sej at lege med. Hun kan også klatre i træer. Stine, hvad er det bedste ved Henrik? Han vil altid gerne lege. Og så er han min bedste ven. Vi leger tit sammen.

9 Gudstjeneste for børn og sammen med børn I Hodsager kirke er der af og til børnegudstjeneste på en hverdag. Det er især for børn på 3-6 år. De bløde gulvplader bliver fundet frem, og alle børnene kommer op foran. Der bliver sunget og hoppet og klappet og lyttet. Dukketeater er et fast indslag ved børnegudstjenesterne. Inger Breinholt har Stine med og Lisbeth Kloster har Henrik med. Hvorfor kan dukketeater være en del af en gudstjeneste? Inger: Det kan være en del af en gudstjeneste, fordi dukketeater kan nå børn og også voksne på en anden måde end præst og»degn«. Vi inviteres ind i en anden verden, hvor glæder og sorger er ens med mennesker, men de blødes op af dukkerne. I et dukketeater kan der tages ømtålige emner op, som ellers kan være vanskelige at tage hul på. Lisbeth: Det, man vil sige til børnene, oplever de på en anden måde. De kan fint adskille fantasiverden fra den virkelige verden. Dukker forstår verden ud fra et barns synsvinkel. De taler børnesprog til børn. Hvordan har I lært det? Inger: Jeg ved ikke, om jeg har lært det endnu, men ligesom der sker noget med børnene, når de møder dukkerne, så sker der også noget med mig, når jeg får Stine på hånden. Det bliver nemmere at tale til børnene ind i deres verden. Kan dukker noget, som mennesker ikke kan? Lisbeth: Børn kan føle båndet til en bamse eller en dukke. Det giver tryghed og fortrolighed. Det er som at være i en boble sammen med dukkerne. Inger: Jeg har lyst til at svare ved at stille et spørgsmål: Kan du huske din første bamse eller dukke? Det kan jeg. Min første»bamse«, var en lille kanin, som jeg døbte Niin, og min første dukke var rødhåret og fik sat curler til jul, og var med inde i stuen juleaften. Derudover kan dukker være frække og slippe godt fra det. Dukker er nærværende - det er voksne ikke altid! Hvilken reaktion ønsker I hos børnene? Lisbeth: At de oplever nærværet. Vi ønsker at give dem noget, som de kan tage med sig. Måske popper det først op mange år senere. Inger: Vi ønsker at se dem optaget af det, der sker. Så de sidder med øjnene på stilke og munden åben. René: Og sådan er det ofte. Der kan være uro og larm, men når dukkerne kommer frem, bliver der stille og lyttet. Nogle gange også med åben mund. Sådan er det at være 4 år. René V. Jensen

10 Aulum kalenderstof Indre Mission Formand: Bjarne Krarup, Højager 43, tlf Kasserer: Kaj Jensen, Grønbæksparken 109, tlf Hvor intet andet er anført, er møderne kl i missionshuset. Har man spørgsmål til programmet, er man velkommen til at kontakte formanden. Januar 8. Bedeuge i kirken ved sognepræst Leif Mortensen. 10. Bedeuge i missionshuset ved indremissionær Heri Eltør. 21. kl Eftermiddagsmøde: Taler Egild Kildeholm, Rønde. 24. Indremissionær Bjarne Hvidbjerg, Varde KREA- kursus med Helle Noer. februar 7. Indremissionær Brian Madsen, Vejle. Emne:»Nadveren- mere end brød og vin«. 8. Familieaften kl Missionsuge 18. Fritidsforkynder Per Nørgård, Tjørring. Emne:»Jesus Guds søn eller fantastgo There«medvirker 19. Evangelist i Frilufsmissionen Lars Christensen, Harboøre. 20. Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum. 21. Bedemøde i konfirmationsstuen. Sognepræst i Lønborg Peder- Henning Søderstjerna i kirken. 22. Hovedbestyrelsesmedlem Ole Dahl, Skive. Ta selv kaffe. marts 7. Generalforsamling IM. 11. kl. 14: Eftermiddagsmøde v. fhv. skoleleder Svend Åge Kronborg, Videbæk. 21. Fritidsforkynder Peter Bo Christensen, Bording. Bibel/samtalekredsene Kirsten Lindgren Hvergel, tlf Bykredsen: Edel Jørgensen, tlf Møderne i Bykredsen er kl Ljørring: Bjarne Kjær, tlf Lundby: Ejvind Kiel, tlf Skjerk: Peder Jacobsen, tlf Varhede: Arthur Jensen, tlf Møde i kredsene ulige uger Aulum IMU Anders Svendsen, tlf Hvor intet andet er anført, er møderne i missionshuset mandage kl

11 Søndagsskolen Aase Lindberg tlf Søndagsskole i Kirkehuset. VARHEDE: Kontaktpersoner: Anja og Bøje Sørensen, tlf Børneklubben Drenge og piger klasse Aksel Hvergel tlf Møde i missionshuset hver tirsdag kl krudttønden Drenge og piger 4., 5 og 6. klasse Mogens Andersen tlf Møde i missionshuset hver tirsdag kl teenklub 7. klasse < Kontaktpersoner: Henriette Hagelskjær tlf og Kirstine Amby tlf Vi mødes hver tirsdag kl i missionshuset. Aulum FDF Kredsledelse: Lene Ravnholdt, tlf og Laura Nielsen, tlf Puslinge (0.-1. klasse) Mandag Karin Rasmussen, tlf Tumlinge (2. klasse) Mandag Lotte Nielsen, tlf Pilte ( klasse) Mandag Henrik Thoftgaard, tlf Væbnere ( klasse) Mandag Michael Dam, tlf Seniorvæbnere ( kl.) Mandag Bo Sørensen, tlf kfum & kfuk Alle er velkomne! Kontakt kontaktpersonerne eller se hjemmesiden (www.aulum.kfum-kfuk.dk) hvis du vil vide mere om hvad KFUM & KFUK er. Formand: Jacob Madsen, tlf Kasserer: Niels Kjær Nørgaard, tlf /1 Lederkræs. 4/2 Foredrag for alle. 26/2 Generalforsamling. moksang 0-5 år Susanne Madsen, tlf Sang, leg, rytmik og bevægelse for mor/far - barn. Vi mødes hver onsdag kl på KFUM.

12 Aulum kalenderstof børneklub klasse Mette Bjerg, tlf Leg, aktiviteter og en snak om Gud. Onsdag kl på KFUM. unge / voksne Kasper Madsen, tlf For unge over 16 som har lyst til et socialt, kristent fælleskab. Tirsdag på KFUM.»Fri fredag«kontaktpersoner: Randi og Jens Sørensen, tlf Aften for familien med aftensmad. Ca. en fredag i måneden kl på KFUM. maxi-klubben klasse Gitte Vium Nielsen tlf Aktiviteter og en snak om Gud. Onsdag På KFUM. teenklub klasse Tove Haustrup Møller, tlf Aktiviteter, hygge og et sted hvor vi tør snakke om Gud Onsdag på KFUM. Midt 30+ Susanne Larsen, tlf Vi mødes i private hjem til bibeltime sidste torsdag i hver måned kl Derudover deltager vi i den månedlige aften»foredrag for alle«på KFUM. Foredrag for alle Helene Bredtoft, tlf Hvor intet andet er nævnt holdes møderne kl på KFUM. 4. februar: Gerda Braad, Sunds taler over emnet:»høvdingen«af Martha Christensen. 1. marts: Leif Mortensen taler over emnet:»fører alle veje til Rom?«. Kontaktperson til bibelgrupper Peter Hebsgaard, tlf Man er meget velkommen til at kontakte Peter, hvis man er interesseret i at komme med i en bibelgruppe. Mødestedet i Kirkehuset Kontaktpersoner: Anna Lise og David Weis Petersen, tlf Merete og Søren Kristensen, tlf Heidi og Kim Væggemose, tlf januar: Vi deltager i Alliancebedeugen. 18. februar: Vores egen aften. 18. marts: Troels Moesgaard fra KFUM s Soldaterhjem i Holstebro taler.

13 Juni Juli August Dåb Vielse Begravelse Aulum Døbte Sille Overgaard Hultberg Sigge Dahl Laas Tilde Bjerggaard Jørgensen Magne Kirk Ginderskov Dicte Marie Holmgaard Laursen Mikkel Sand Valin Viede Anitta Hyldgaard Ebbesen og Ivan Ebbesen Elisa Vestergaard Høj og Jens Jørgen Høj Døde Henry Helms Jens Arne Dynesen Ester Venø Nielsen Egon Nielsen Peder Christian Lindholt Lilian Villumsen Thøger Klemmensen Thøgersen Lissy Nielsen Annalis Stengaard Anne Grete Hvam Tage Vium Nielsen hodsager Døbte Phillip Lindgaard Andersen Gustav Naursgaard Nissen Freja Hoelgaard Jensen Silas Halkjær Andreassen Viede Anita Koldtoft Hansen og Hans Christian Koldtoft Hansen døde Inger Marie Søvsø Anna Marie Kristensen Indsamlinger i hodsager Kirke IM: 1.550,- kr. Høstoffer: , - kr. IM: Høstoffer: Indsamlinger i Aulum Kirke 4.110,50 kr ,00 kr.

14 Hodsager kalenderstof Indre Mission Jørgen Breinholt, tlf / Hvor intet andet er anført, er møderne kl i missionshuset. januar Alliance bedeuge uge 2: 7. Møde i kredsene. 8. Møde i missionshuset. 9. Møde i kredsene. 10. Møde i kirken v/ Leif Mortensen. 16. Cafe Light v. Bjarne Lindgren. 23. Bibelkreds. 24. kl Sangeftermiddag. Vi får besøg af Seniorkoret. 30. Møde i missionshuset. Poul Erik Hansen, Farsø. februar 6. Bibelkreds. 13. Vinterferie. 20. Bibelkreds. 27. Generalforsamling 28. kl Bodil og Kristian Nielsen, Nr. Nissum, taler og fortæller om KFUM s soldaterhjemarbejde i Libanon og Kosovo. marts 6. Bibelkreds. Uge 11 Kredsens forårsmøder. 20. Bibelkreds. 21. kl Pastor em. Bent Tage Nielsen, Gårslev, taler over emnet:»her har jeg rod, herfra min verden går«. Bibel-/samtale kredsene Midtkredsen: Hilbert Jensen, tlf Yllebjergkredsen: Anna Bjerg, tlf Kreds 94: Bente Fink, tlf Ny bibelkreds: Lars Kaastrup-Hansen tlf Fredagsfamilien Kontaktfamilie: Inger Marie og Michael Jakobsen, tlf eller Møderne starter kl , hvis ikke andet er anført. Søndagsskolen Janne Madsen, tlf den 20. januar den 3. februar den 17. marts den 1. april kfum spejderne GRUPPEN Formand: Kim Jeppesen tlf Kasserer: Arne Brogaard tlf Gruppeleder: Villy Grønne tlf Alle møder er i»æ Skovhyt«. BÆVER (Bh. kl klasse) Leder: Bente Fink, tlf Møde hver tirsdag. kl ULVE ( klasse) Leder: Henning Fink tlf Møde hver torsdag kl SPEJDER ( klasse) Leder: Michael Jørgensen, tlf Møde hver tirsdag kl ROVER (fra 9. klasse) Leder: Michael Jørgensen, tlf Møde efter aftale.

15 Tanker på Alle Helgens dag i Aulum kirke Hodsager nye menighedsråd Oskar Christensen, Jens Bjerg, Lissie Berthelsen, Ove Kloster, og Alfred Kloster. Jeg sad i Aulum kirke ved siden af min far. Vi havde selv mistet min mor indenfor det sidste år, og ønskede at mindes hende i den kirke vi tog afsked med hende i. Kirkerummet gav rum og stilhed til at lade tankerne gå tilbage til årene sammen med hende. Jeg vil gerne sige tak til jer i kirken for en respektfuld måde at mindes de døde på, f.eks. ved at der tændes lys for dem. Korset fyldt med lys, siger mig noget om, at Aulum kirke er et godt sted at komme, også når vi savner og mindes. Birthe Østergård Aulum nye menighedsråd Niels Hansen, Karen Marie Madsen, Anne Grethe Østergård Dahl, Mona Frifeldt Thomassen, Birgith Svendsen, Ulla Svendsen, Martin Holm og Dorthe Bendsen.

16 Gudstjenester Dag Kirkeåret Tekst Aulum Hodsager januar 1. Nytårsdag Luk. 2, lm lm Inds. Det Danske Bibelselskab 6 Hellig Trekonger Matt. 2, altg. lm *8.45 lm s. e. h. 3. k. Luk. 2, altg. rvj 8.45 rvj 20. Sidste s.e.h.3.k. Matt. 17, 1-9 *8.45 lm altg. lm 27. Septuagesima Matt. 20, altg. rvj 8.45 rvj februar 2. Seksagesima Mark. 4, lm altg. lm Frimesse KG koret medvirker. 6. Onsdag Spaghettigudstj. LM 10. Fastelavn Matt. 3, altg. rvj altg. rvj Familiegudstjeneste Familiegudstjeneste Inds. Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler s. i fasten Matt. 4, altg. lm *8.45 lm s. i fasten Matt. 15, altg. lm lm Sanggudstjeneste marts s. i fasten Luk. 11,14-28 *8.45 rvj rvj (Dåbsfest) 10. Midfaste Joh. 6, altg. lm *8.45 lm 17. Mariæ bebud. Luk. 1, lm altg. lm 20. Onsdag Spaghettigudstj. LM 24. Palmesøndag Matt. 21, altg lm altg. rvj 28. Skærtorsdag Matt. 26, altg. lm 8.45 altg. lm 29. Langfredag Lidelseshistorien 8.45 rvj altg. rvj 31. Påskedag Mark. 16, lm 8.45 LM Inds. KFUM & K i DK Inds. KFUM & K i DK april påskedag Luk. 21,13-35 *8.45 lm altg. lm Lm = Leif Mortensen rvj = Rene V. Jensen * kirkekaffe søndagsskole i Aulum søndagsskole i Hodsager

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Elvis i Give Kirke. Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Gæsteskribent Arne Mariager

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Elvis i Give Kirke. Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Gæsteskribent Arne Mariager KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE Elvis i Give Kirke Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Gæsteskribent Arne Mariager Forårskoncert Julia Helgason Give Kirkes kor og organist Årgang 2009

Læs mere

Sidste Søndag i Kirkeåret. Juleaften - Kristi fødselsdag. 22. Søndag efter Trinitatis. 1. Søndag i Advent. 2. juledag - Sankt Stefans Dag

Sidste Søndag i Kirkeåret. Juleaften - Kristi fødselsdag. 22. Søndag efter Trinitatis. 1. Søndag i Advent. 2. juledag - Sankt Stefans Dag 11. 10. 9. 5. 26. Sidste Søndag i Kirkeåret 3. Kirkebladet Vorgod-Barde & Fjelstervang 14. 13. 12. 16. 17. 15. 8. 7. 18. 19. 6. 22. Søndag efter Trinitatis Alle Helgens Dag 20. 21. 23. 24. 25. 1. Søndag

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nr. 1/2015 - Januar - Marts Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

4sept - nov 2015. Læs bl.a. om: Ringkøbing & Rindum sogne

4sept - nov 2015. Læs bl.a. om: Ringkøbing & Rindum sogne Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne Læs bl.a. om: Høst - før og nu Spændende at lære andre kulturer at kende Erik A. Nielsen foredrag Alle Helgens Dag Farfar Krigsmand De frivillige er uundværlige 4sept

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 4 9-10 2013 Sygehuspræst fortæller: s. 3 Det nye alterbord og kortæppe: s. 4-5 Studiekreds om Søren Kierkegaard: s. 6 Tangentspilleren Film- og debataften: s. 10

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2011/12. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2011/12. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Ordet.. 2 Fra Menighedsrådet.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Fra Menighedsrådet.. 8 Renovering af missionshus.. 9 Set og

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET Januar juni 2011 52 52 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015 Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne 2marts - maj 2015 2 vejviser Rindum sogn www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams Isagervej 8, Rindum Tlf. 9732 0629 / 2329 0639 E-mail: moth@km.dk Organist

Læs mere

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ GAUERSLUND SOGN Nr. 1-2013 FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ Forsidebillede maleri af Lena Frost - og skænket af kunstneren til Gauerslund Sognehus efter en udstilling i efteråret 2011 - TiteL: Lavastrøm Lena

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2013/14. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2013/14. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Fra præsten.. 2 Fra Menighedsrådet.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Babysalmesang.. 8 Æbler og lopper.. 9 Sponsorløb.. 10

Læs mere

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet. Vinter 2011-12. www.froslev-mors.folkekirken.dk

Kirkebladet. Vinter 2011-12. www.froslev-mors.folkekirken.dk Kirkebladet Vinter 2011-12 Side 1 Årets farverige konfirmander - som fra venstre er: Therese Nielsen, Henriette Rettig, Charlotte Agerholm, Dagmar Thomsen, Stine Jensen, Mette Ringgaard, Mette Christensen,

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere