32. årgang Nr marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "32. årgang Nr. 10 18. marts 2012"

Transkript

1 32. årgang Nr marts Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder: Torsdag 12/4 Mandag 7/5 Onsdag 6/6 Torsdag 16/8 Mandag 10/9 Tirsdag 9/10 Onsdag 14/11 Fællesmøder: Torsdag 22/3 Generalforsamling: torsdag 19/4 - dagsorden med revideret regnskab skal ud senest 29/3 Mandag 21/5 Onsdag 20/6 Torsdag 30/8 Mandag 24/9 Ttirsdag 30/10 Onsdag 28/11 Fælleshuset er lånt ud til: Lørd. D. 31. marts Hus 3 Sønd. d. 8. april Hus 18 Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 Lørd. D april Arbejdsweekend Lørd. D. 28. april Opfølgning Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation D maj Hus 12 Konfirmation Lørd. D. 19. maj Hus 26 Konfirmation Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 Sønd. d. 17. juni 2012 Hus 21 Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Stamgruppe 2 Lørd. D august Bakkeweekend Stgr, 3 Lørd september Arbejdsweekend Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag Sønd. d. 2. december 1. Advent Stamgruppe 4 Sønd. d. 16. december 3. Advent Stamgruppe 5 Tirsd. d. 25. december Hus 18 Onsd. d. 26. december Hus 4 Nytåarsaften mand. d. 31. december Stamgr. 6 Rengøring sønd d. 25. marts. kl. 10 Stamgruppe 4 Karen Sofie + Frederik Mathilde Lisbet Gerda Kirstine David + Simon Mikael + Kristian Flemming Torben M Fødselsdage: Ingen Tillykke Efterlysning. Jeg savner et ret nyt dynebetræk, som jeg købte i Magasin. Det er ecrufarvet altså ikke helt hvidt. Der sidder et stofmærke I sidesømmen, hvor der står Magasin og det lukkes med en fin lynlås i den ene ende. Til gengæld har jeg fået et hvidt betræk m. hvide striber i mønster på begge sider, det er ikke et jeg har haft før. Måske er vi kommet til at bytte. Lad os se hvad der sker. Kærlig hilsen Gerda. 1

2 Kære Bofæller. Tak for en flot indsats sidste søndag. Vi nåede rigtig mange ting i og uden for Fælleshuset. Som resultat af dagen slid, er der opsat følgende tre lister på opslagtavlen på hjemmesiden samt i papirform i Fælleshuset: - Hvem har lagt hvor mange dage? - Udførte arbejdsopgaver - Ventende arbejdsopgaver Check lige listerne og hvis der er fejl, så giv mig besked, så jeg kan få det rettet op. På vedligeholdelsesgruppens vegne, Mik Hverken lejerne eller vi kan være tjent med usikkerhed ret meget længere. For lejerne kan det være et spørgsmål om i tide at se sig om efter en alternativ boligmulighed. For bofællesskabet er det, udover udsigten til at miste lejere og lejeindtægter, også et spørgsmål om hvorvidt vi i den nærmere fremtid skal iværksætte større renoveringsprojekter på gården eller ej, Jeg vil derfor opfordre til at nogen tager arbejdstøjet på, og går i gang med at undersøge de faktiske muligheder for, hvad der overhovedet kan lade sig gøre m.h.t. gården. Er det muligt at udskille stuehuset fra landbrugsjord, længer, gårdsplads, have? - og sælge det som selvstændig bolig/ejerlejligheder. Ville det i givet fald være hensigtsmæssigt? Eller er hele ideen bare en død sild? Fodboldmål. På sidste arbejdsweekend fik vi skilt det ødelagte fodboldmål ad. Det knækkede hjørnebeslag og den ene sidebøjle ligger nu på bordet i kælderværkstedet, klar til at blive leveret til svejsning hos smeden. Bolte og møtrikker befinder sig i værktøjsskabet. Øvrige dele ligger på fodboldbanen, klar til at blive samlet, når smeden - forhåbentlig - har kunnet reparere beslaget. Hvem griber bolden? Gårdens fremtid Vi har i flere omgange snakket om, hvad vi på sigt skulle stille op med gården. Skal der bygges seniorboliger? Skal stuehuset sælges fra? Eller skal vi bare fortsætte som hidtil? Andet har uden tvivl også været på bane; men så er den også ligesom stoppet der. I 2010 foretog vi som bekendt en ændring af stuehusets status og gik, via en ombygning til , fra udlejning af 3 klublejligheder til 2 regulære, adskilte lejemål på tidsbestemte lejekontrakter. De lejekontrakter udløber om ikke så længe, sådan ca. om 2 år, og jeg gætter på, om ikke vore udmærkede lejere snart får behov for at vide, om de er købt eller solgt. Hussalgsprocedure På sidste bestyrelsesmøde talte vi om det vigtige i at købere på forhånd var orienterede om vores retningslinjer for tilbygninger. Da jeg går ud fra, at vi på torsdag skal godkende endelig hussalgsprocedure, vil jeg foreslå at vi medtager et par præciseringer af, hvad køber bør være orienteret om inden underskrift. Forslag til tilføjelse i afsnit 4 C, fra.. at køberne har fået de nødvendige informationer vedr. pligter og GEF m.m. Herunder at køber er gjort bekendt med hussalgsprocedure, beslutningsprocedure og retningslinjer for om- og tilbygninger. Falckkasse Jeg har købt nyt indhold af plaster og andet godt til vores Falckkasse ude i køkkenet. Så nu er der lidt af hvert, hvis I skulle komme til at skære jer i fingerene eller komme galt afsted på anden måde. David 2

3 Flot hussalgsprocedure! Jeg syntes det er et meget smukt resultat det hurtigt arbejdende udvalg er nået frem til. Jeg har blot 3 kommentarer/forslag: Ad. 3. Fravigelse af tre-måneders perioden Hvorfor har man valgt formuleringen: "og ventelisten kan helt eller delvist aktiveres i et samarbejde mellem sælger og bestyrelsen/den ventelisteansvarlige"? Det er vel ikke tænkt, at sælger kan nedlægge veto mod, at Bakken og de enkelte bofæller annoncerer i deres netværk for at skaffe potentielle købere? Jeg vil foreslå formuleringen ændret til: "og ventelisten kan helt eller delvist aktiveres af bestyrelsen/den ventelisteansvarlige" Ad 4. A - Åbent hus - 1. besøg I forbindelse salget af Hus 6 bad Morten mig opfordre de besøgende til at afgive en prisindikation/uforpligtende tilbud, når de forlod sælgerne. Dette viste sig at være en rigtig god information for både sælger og Bakken, da man herved få et bedre billede at mulighederne. F.eks. sagde Sebastian og Anne, at 3,85 hor hus 6 var for meget, men at de kunne strække sig til 3,1-3,3. Derfor var det oplagt at kontakte dem da hus 1 kom på gaven til 3,35. Jeg vil derfor foreslå, at der tilføjes en formulering a la: "De besøgende opfordres i forbindelse med invitationen til at være parat til at komme med en prisindikation." Ad 4.B - Deltagelse i fællespisninge - 2. besøg Lad os få beskrevet, hvem der skal betale for gæsterne: Sælgerne eller Bakken? Jeg vil foreslå, at det er Bakken der inviterer og betaler. Det var så ment alt fra boks 11:), Mik Vaskeriregnskabet Oplæg til fællesmødet torsdag d. 8.3 Siden sidste fællesmøde har det vist sig at kun en mindre del af årets reparationsudgifter i vaskeriet var lagt til grund for Miks vaskeriregnskab.. Ifølge det endnu ikke udsendte kasseregnskab 2011 beløber posten, rep. vaskeri, sig til alt kr Fordelt på henholdsvis tørretumbler: 1.103, blødgøringsanlæg: og kortlæser: Heraf var kun reparation af tørretumbler kr medtaget i det vaskeriregnskab, vi behandlede på sidste fællesmøde. Samtlige udgifter til reparation af vaskeriets maskiner og anlæg er hidtil indgået i vaskeriregnskabet som en del af de bruger finansierede driftsudgifter. At det er et fastslået princip fremgår bl.a. af Miks indledningstekst til vaskeriregnskabet. Citat: Som lovet i forbindelse med generalforsamlingen, vil jeg hvert år udarbejde et regnskab for vaskeriet det foregående år for at sikre, at poletpriserne konstant dækker de faktiske omkostninger til sæbe, salttabletter, reparationer samt vand, gas og el. Og af vores udmelding på hjemmesiden. Citat: Vaskeprisen justeres hvert år på generalforsamlingen som del af budgettet, således at vaskeriindtægterne dækker de reelle driftsomkostninger. Den praksis finder jeg ikke grundlag for at ændre som følge af at vi har købt nye 3

4 vaskemaskiner for opsparede penge, og foreslår derfor at samtlige reparationer i vaskeriet som vanligt lægges til grund for beregning af vaskepriserne. Konsekvens for vaskepriser og GEF Med udgangspunkt i Miks vaskeriregnskab : Udgift pr.vask: 8,61 + 2,89 = 11,50 Udgift pr. tørring: 5,24 + 0,66 = 5,90 Forslag: Ny vaskepris 11,50. Tørring 6,00. Den forventede stigning i GEF kontingent på min. 200 kr. bliver dermed reduceret med ca. 45 kr. /md. Kr. Beregning, reparationer pr. vask og tørring: Udgift kortlæser pr. vask og tørring: 3825 / = 0,66 Udgift blødgøringsanlæg pr. vask: 9.125: 4101 = 2,23. Samlet udgift pr. vask: O,66 + 2,23 = 2,89 GEF, konsekvensberegning : 12 : 25 =45,58 4

5 Overgang til månedlig GEF-betaling og gebyr ved for sen indbetaling af GEF. Når vi snart skifter bank, kunne vi - som det allerede har været nævnt ved flere fællesmøder - benytte lejligheden til at gå over til månedlig GEF og etablere en betalingsservice-ordning. Det vil ikke gøre kassererens arbejde mindre, men jeg forestiller mig, at det vil gøre det lettere og mere overskueligt for den enkelte bofælle, når GEF-udgift og månedsindtægt hænger sammen. Rykkergebyret er i øjeblikket 200 kr., der udløses én gang pr. GEF, nemlig ved første rykker. Bestyrelsen har diskuteret, om rykkergebyret skulle sættes til 100 kr. pr. rykker. Dvs skylder man GEF en måned koster det 100 kr. Får man heller ikke betalt denne GEF næste måned, sendes en ny rykker med yderligere 100 kr. i gebyr. Skyldig GEF 13/1 Skyldig GEF 13/2 Skyldig GEF 13/3 Medio/ultimo januar 2013 Rykker kr Medio/ultimo februar 2013 Rykker kr Rykker kr Medio/ultimo marts 2013 Rykker kr Rykker kr Rykker kr Hvis man inden forfald laver en skriftlig aftale med bestyrelsen/kassereren, hvoraf det fremgår, hvornår man betaler den skyldige GEF, sættes gebyret i bero i den aftalte periode således som det også er tilfældet nu. Pbv Mette/24 Dagsorden til fællesmøde torsdag den 22. marts 2012 kl Hus 12 laver referat eller finder selv en afløser. 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra fællesmødet 22. februar Orientering fra bestyrelsen a. Nedsættelse af gruppe, der skal arrangere Cafemøde om prioriteringer i bofællesskabet b. Gårdens fremtid: Nedsættelse af gruppe, der skal undersøge, om der er grundlag for evt. frasalg af stuehuset og udarbejde oplæg til debat. 4. Til debat a. Gebyr ved for sen indbetaling af GEF + overgang til månedlige GEF-betalinger. b. Hussalgsprocedure c. Forslag fra hus 6 om vindue mod nord 5. Til beslutning a. Forslag fra hus 6 om vinduer mod strædet og dobbeltdør (ekstra fuld dørrude ) på 1. sal mod vest b. Det varme vand i hus c. Regnskab og budget for vaskeri i 2011/2012 ( Bakkanal nr. 6) 6. Nyt fra udvalg: fx vedr. svellemur, vedligeholdelsesudvalg (olietanke) 7. Evt. 5

6 Kære alle Nogle af jer har sikkert set "til salg" skiltet på Dageløkkevej. Det dækker over at det nu igen bliver forsøgt at sælge byggeretten til den nedbrændte Ny Lavegård Kontantpris 13,7 mio.kr - men så kan man også trække forsikringssummen på 6.8 fra Nedenfor hele annoncen - Steffen Ny Lavegaard, Dageløkkevej i Humlebæk - Mulighed for at realisere dine drømme til din nyopførte liebhaver lystgård, kun 30 min fra Rådhuspladsen. Ny Lavegaard er en byggeret til at opføre en ny liebhaver gård efter dine drømme, tanker og ønsker på en 17 ha stor grund i det idylliske Humlebæk. Området er kuperet hvad giver gode muligheder for at bygge en unik gård. Der er kun 2 km til Louisianna kunstmuseum og Humlebæk med gode indkøbsmuligheder samt kun 1 km til Sletten Havn og 2 mindre skove. Da den tidligere ejendom er nedbrændt i 1990erne vil køber modtage forsikringssummen på kr ,00 til opførelse af ny gård. Der foreligger en principiel godkendelse til opførelse af ny liebhaver gård samt placeringen heraf. Ejendommens jordtilliggende udgør 17,2372 ha som p.t. er bortforpagtet med udløb efter høst år Herefter har køber frie muligheder. Ejendommen er beliggende i Fredensborg Kommune, knap 15 min fra Helsingør, 20 min fra Hillerød og 30 min fra Rådhuspladsen i København og med kun 1,5 km til Humlebæk station og Kystbanen 6

32. årgang Nr. 12 1. april 2012

32. årgang Nr. 12 1. april 2012 32. årgang Nr. 12 1. april 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 25 3. september 2012

32. årgang Nr. 25 3. september 2012 32. årgang Nr. 25 3. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

31. årgang Nr. 43 11. december 2011

31. årgang Nr. 43 11. december 2011 31. årgang Nr. 43 11. december 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014

34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014 34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6.

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. Egebjerg februar 2011 HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS Deadline for næste nummer er den 9. marts kl.12. Følgende deadlines:

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

34. årgang Nr. 31 16. august 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

34. årgang Nr. 31 16. august 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer 34. årgang Nr. 31 16. august 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmøde-nummer Kære bofælle! Vi har fællesmøde nu på tirsdag

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere