Handicap Center Herning. Information til forældre og pårørende. Afdeling Agerbo. Afdeling AGERBO Afdelingens fælles mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicap Center Herning. Information til forældre og pårørende. Afdeling Agerbo. Afdeling AGERBO Afdelingens fælles mail: aboguli@herning."

Transkript

1 Vi Telefon Agerbo: Telefon kontor: Telefon forstander: Handicap Center Herning Afdeling AGERBO Afdelingens fælles mail: Telefon afdelingsleder: Telefon køkken: Telefon gruppe 1 & 2: Telefon gruppe 3: Telefon gruppe 4: , Du er altid velkommen til at kontakte den gruppe, hvor dit barn bor. Du kan aftale med medarbejderne i gruppen, hvornår det passer bedst at ringe. Nogle dage har børnene brug for, at vi er tæt på dem det kan være et barn/unge, der har det svært og det kan derfor være at vi den pågældende dag ikke har mulighed for at tale med dig, men vi vil ringe dig op hurtigst muligt, når der bliver mulighed for det. Information til forældre og pårørende. Afdeling Agerbo Vi beder om, at man ikke ringer mellem kl , da vi spiser på dette tidspunkt AGERBO - Brændgårdvej 99, 7400 Herning - Tel

2 Pædagogik: På Agerbo,afd. Lindehuset/guldsmeden, mener vi, at ethvert menneske har ressourcer - og at det giver mening at tage udgangspunkt i det, der lykkes. Derfor arbejder vi med udgangspunkt i KRAP. KRAP står for : Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik. Derudover anvendes elementer af metoder, som har relevans for det enkelte barn fx TEACCH, sociale historier, Boardmaker, PECS m.fl. Udviklings- og læringsplan : Agerbo udarbejder/reviderer udviklings og læringsplan en gang årligt. Når beskrivelsen er lavet, mødes kontaktpersonerne med skolen og laver en sammenfatning, hvor det tydeliggøres hvor barnet/ den unge udviser hvilke ressourcer. Efter dette mødes kontaktpersonerne med forældre / pårørende og gennemgår planen. Forældrenes / pårørendes evt. kommentarer/ bemærkninger tilføjes herefter i planen af kontaktpersonerne. Herudfra sættes mål, dagsstruktur samt fokuspunkter for barnet/ den unge. Der arbejdes året rundt med planen. Udviklingsplanen er et arbejdsredskab som hjælper med at skabe og bevare overblikket såvel internt som eksternt - og derved give rum for samarbejde og udvikling bl.a. ved at skabe et større overblik over: Hvem barnet/den unge er - via samarbejde med forældre, skole m.fl. Hvilke præmisser og mål er givne? Ressourcer/potentiale evt. belastninger. Kontekst/handicap Mestringsstrategier Støttebehov Handlemuligheder/målsætning Dokumentation Der arbejdes på Agerbo med et elektronisk dokumentationssystem. Forældrene kan bede om et udskrift af fokuspunkterne, hvor man kan læse om de observationer, der dagligt gøres. Ønsker du et ud Alt omkring beboeren findes i en elektroniske journal, som er et lukket kommunalt system. I systemet er der for alle beboere fem faste punkter. Disse punkter udfyldes efter relevans. Derudover er der fokuspunkter som retter sig mod det enkelte barn/unges specifikke behov. Personalet som er sammen med barnet/den unge udfylder dagligt alle relevante punkter. Hver tredje måned opsamler kontaktpersonerne data fra punkterne. Herefter evalueres materialet. Der laves et kort referat. Dette referat gemmes i barnets mappe på dokumentationen. Kontaktpersonerne fremlægger herefter på et personalemøde for hele gruppen, hvordan perioden er forløbet for barnet/den unge - set i forhold til fokuspunkterne. Herefter aftales det om fokuspunkterne skal justeres eller evt. ændres. Kontaktbog Der skrives i en kontaktbog mellem skole og institution, som barnet også har med hjem, når barnet er hjemme. Her har forældrene mulighed for at følge med i barnets hverdag. Magtanvendelse: Vi forsøger, at minimere stress og frustrationer via en rolig og pædagogisk tilgang til barnet den unge. Det kan dog ske - at barnet /den unge er i en psykisk tilstand, hvor det for at beskytte barnet mod at skade sig selv eller andre kan blive nødvendigt at fastholde det. Agerbo følger i en sådan situation lovgivningen om indberetning af magtanvendelser. Personalet som har fastholdt barnet udfylder efterfølgende et skema. Skemaet sendes herefter til lederen. Derefter sendes skemaet til tilsynsenheden i Herning Kommune. Her gennemgås proceduren igen og det fastslås om magtanvendelsen er med lovhjemmel

3 Forældre og barnet den unge bliver informeret omkring magtanvendelsescirkulæret ved indflytningen. Hvis der finder en magtanvendelse sted informeres forældrene telefonisk eller på anden vis, hvis det er aftalt med forældrene. Møde: Der vil før indflytning blive afholdt et møde, hvor der udarbejdes samarbejdsaftaler med forældre/omsorgspersoner. Der vil blive taget referat fra mødet. Referatet vil herefter, når det er godkendt, af alle parter, blive lagt i barnets journal. Kontaktpersoner: Barnet vil få tildelt to kontatpersoner. Det vil fortrinsvis være disse personer, som kontakter familien en gang ugentlig/efter aftale. Det er desuden, såvidt muligt,disse personer som deltager i møder samt udarbejder udviklingsplanen, når barnet er flyttet ind. Kontaktpersonerne har desuden ansvar for barnet/den unges tøj og lommepengeregbskab. Se mere herom under tøj og lommepenge. Lægevalg: Barnet har folkeregisteradresse på Agerbo, og vil blive tilknyttet en praktiserende læge i lokalområdet. Agerbo sørger for adresseændring, lægevalg mm. Lægebesøg: Agerbo sørger for tidsbestilling, lægebesøg og lignende. Forældrene kan, hvis de ønsker det, vælge at ledsage barnet ved læge, eller hospitalsbesøg. Medicin: Der er på Agerbo medicinansvarligt personale, som har deltaget i et udvidet medicinkursus. Det er dette personale som docerer og administrerer medicinen. Agerbo sørger for bestilling - samt betaling af medicin Alt medicin skal være lægeordineret. Det gælder også pn. medicin som fx Pamol. Hjemmeweekender: Hjemmeweekender aftales og planlægges så vidt muligt, ved indskrivningen på institutionen. Vi vil gerne vide så tidligt som muligt, hvornår barnet ikke er på institutionen af hensyn til planlægning af brug af personaleressourcer. Det gælder både hjemmebesøg på hverdage, i weekends og ferier. Der kan i samarbejde med forældrene laves en pakkeliste over de ting, som forældrene gerne vil have med hjem i forbindelse med hjemmebesøgene. Besøg af venner: Børn og unge må gerne efter aftale med personalet og evt. forældre få besøg af venner. Ringe hjem: Det aftales med familien, om der skal være specifikke regler for, hvornår barnet/den unge ringer hjem. Det kan også aftales, at forældre kan SKYPE med deres barn, hvis barnet/ den unge har glæde af det. Der er trådløst netværk på hele Agerbo, og barnet/den unge har således netadgang på deres værelser. Brug af mobiltelefon: På Agerbo er det er Ikke tilladt at tale i telefon eller skrive/læse SMS under aktiviteter, samt under måltiderne. Møbler til værelset/inventar.: Agerbo sørger for møbler, sengelinned, håndklæder, samt diverse til personlig hygiejne. Der udarbejdes en liste over de ting, som barnet /den unge medbringer på institutionen. Listen vil blive lagt i barnet/den unges journal på dokumentationssystemet. Det forventes at barnet medbringer en passende garderobe ved indflytning. Traditioner: Der er på institutionen tradition for - at familien inviteres til Sommer & julefest.

4 Lommepenge: Børn og unge på Agerbo får lommepenge. Vi følger de takster, som Kommunernes Landsforening (KL) årligt fastsætter. Beløbet er afhængig af barnets alder. Beløbet ubetales til barnets bankkonto hvert kvartal. Lommepenge i 2014 pr. uge er: 3-10 år 28 kr år 60 kr år 121 kr. 16 år og ældre 243 kr. Tøjpenge : Når man bor på Agerbo, skal Agerbo sørge for, at barnet/den unge har det tøj, som barnet/den unge skal bruge i dagligdagen. Tøjpengene udbetales til barnets konto hvert kvartal. KL's takst for 2014 er pr. uge 3-10 år 103 kr år 121 kr år 141 kr. 16 år og ældre 155 kr. Forældre kan altid få en kopi af barnets tøj og lommepenge regnskab - du kan kontakte dit barns kontaktperson. Forsikring: Beboere og brugere af Herning Kommunes institutioner skal selv tegne deres forsikringer. Forældrene skal selv sørge for at tegne løsøreforsikring og anvars- og ulykkesforsikring til deres børn. Lommepengeregler for børn og unge på Agerbo: Børn og unge på Agerbo selv skal betale følgende ud af deres lommepenge: Børn under 14 år: Agerbo betaler de nødvendige ting, så som: Lommepenge til sommerlejr m.v i forbindelse med skolegang. Frisør efter behov Skolebilleder et klassebillede samt et stort billede af beboeren Tandfe Biografbilletter Fødselsdagsgave til klassekammerater (max 20,-) Leje af skøjter Børn mellem 14 og 15 år betaler selv: Biblioteksbøder lånt på eget lånekort Billetter til sportsbegivenheder eks. fodbold Div. skoleting, blyanter, penalhus o. lign. Lommepenge til lejrture Div. toiletartikler, som ikke er standard varer på Agerbo Bio grafbilletter Bowling med klub Ude-spisning med klub Kontingent til klub Leje af skøjter Fødselsdagsgave til klassekammerater Børn fra 16 år betaler foruden ovenstående også selv: Hårfarvning. Og lign. - Skolebilleder Traktor- og knallertkørekort

5 Indkøb: Bankkonto: Der oprettes to bankkonti til barnet, hvor lommepenge og tøjpenge udbetales. Barnets kontaktpersoner har fuldmagt til kontoen og kan på barnets vegne hæve på kontoen. Forældre kan ikke hæve på kontoen. Konti administreres af kontaktpersonerne. Ønsker forældrene at købe noget - som skal betales fra disse konti skal det, af administrative grunde, aftales med kontaktpersonerne før købet. Principper for udbetaling af kostpenge ved hjemmebesøg Agerbo følger retningslinjer fra Herning Kommune om muligheden for udbetaling af kostpenge i forbindelse med barnets hjemmebesøg. Der kan udbetales kostpenge til forældre, når barnet er indskrevet på Agerbo 365 dage om året. Derudover skal barnet have været hjemme i minimum 72 timer. Beløbet overføres til Nemkonto via netbank. Kontaktpersonen udfylder et skema til Agerbos administration. Transport ved hjemmebesøg: Agerbo kan dække udgiften til hjemtransport én gang pr. måned for max. 50 km tur/retur. Besøg: Forældre, søskende og pårørende er altid velkomne på besøg. Børnene på Agerbo har ofte brug for at blive forberedt på hvad, der skal ske, og derfor er det bedst at give besked om hvornår, man kommer på besøg, så kan vi også sikre, at vi er hjemme. Ved besøg på institutionen, bedes man, af hensyn til øvrige beboere, opholde sig på barnets værelse eller efter aftale med personalet at være i besøgsrummet eller udearealer. Man kan også forhåndsreservere gymnastiksalen, hvis den er ledig. Af hensyn til beboerne i resten af huset, er det vigtigt, at besøget foregår i den gruppe, hvor barnet bor og ikke i de øvrige grupper. Personalet vil tale med forældrene om, hvor man eventuelt kan være, og personalet kan også have idéer til aktiviteter, som kan laves sammen med barnet det kan være en cykeltur eller en aktivitet i huset. Personalet vil tale med dig om, hvor det er mest hensigtsmæssigt for dit barn og de øvrige børn, at du/i opholder jer. Er du i tvivl om noget, så spørg! Der kan ved besøg købes et måltid, hvis man ønsker det. Hvis man ønsker at spise med, kan man kontakte gruppens personale telefonisk eller ved at sende en mail til afdelingen på senest dagen før, man gerne vil spise med. Pris: Frokost kr. 25. Aftensmad kr. 35. Forplejning hele dagen kr. 50. Samtykkeerklæring: Forældre/værge vil blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen omhandler bl.a. tilladelse til fotografering af barnet/den unge såvel internt som eksternt. Derudover kørselstilladelse, samt indhentning af oplysninger vedrørende barnet - mellem relevante samarbejdsparter. Børn og unges deltagelse i fritidstilbud på Agerbo Børn og unge på Agerbos døgnafdelinger kan deltage i ridning og svømning som eftermiddagstilbud (her under også vederlagsfri fysioterapi). Agerbos fælleskonto afholder udgiften til dette. Børn og unge der ønsker at deltage i andre fritidsaktiviteter end ridning og svømning kan på Agerbos fælleskonto få betalt op til kr. 150,00 pr. barn i 10 måneder årligt svarende til max kr. 1500,00 pr. år pr. barn/ung. Koster fritidsaktiviteten yderligere, skal barnet/den unge selv afholde resten af udgiften. Efter aftale kan barnet/den unge ledsages til andre fritidsaktiviteter musikskole, hocky, fodbold mv. Ledsagerkort: Der kan evt. søges om ledsagekort for barnet. Med ledsagekortet kan man flere steder opnå mulighed for at medtage en ledsager gratis. Det gælder blandt andet på en række kulturinstitutioner, som teatre og museer, til kulturelle arrangementer og i forlystelsesparker og zoologiske haver mm. Konfirmation: Hvis familien ønsker at holde konfirmationsfesten på Agerbo afholdes festen i salen. Agerbo betaler for at den nærmeste familie/ pårørende kan inviteres. Der vil i den forbindelse blive aftalt en kuvertpris på max. 200,00 kr. alt inklusiv.

6 Hjemmeside Du kan læse om Agerbo på hjemmesiden Her kan du læse en institutionen, og du kan læse om dagligdagen i hver enkelt gruppe, så du får et indtryk af, hvordan en dag ser ud i lige præcis dit barns gruppe. Forældreintra På hjemmesiden finder du øverste i højre hjørne et log-ind til vores forældreintranet: Når dit barn flytter ind på Agerbo, oprettes du som bruger af intranettet, og du får adgang til dit eget barns afdeling samt gruppe. Det betyder, at du kan læse informationer, som er rettet mod alle forældre på institutionen, informationer som handler om dit barns afdeling, og du får adgang til informationer og nyt fra dit barns gruppe. Her vil være beskrivelser af aktiviteter samt billeder, så du har mulighed for at følge med i dit barns dagligdag på Agerbo. Hver afdeling og gruppe er et lukket forum, hvor kun forældre med tilknytning til afdelingen og gruppen har adgang. Intranettet bruges til at informere om alle aktiviteter på Agerbo. Vi sender ikke invitationer til sommer og julefest med posten, men vil bruge jeres mail. Har man ikke adgang til en computer, kan man aftalemed afdelingen, at diverse informationer sendes pr. post. Har du problemer med at logge ind på intranettet, kan du kontakte dit barns kontaktperson eller vores administration. Forældrerådet: Agerbo har et forældreråd som er sammensat af forældre fra både døgnafdelingerne i Hauge og aflastningsafdelingen på Brændgårdvej i Herning. Forældrerådet mødes minimum 4 gange årligt, og i møderne deltager en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling samt en ledelserepræsentant. Forældrerådets funktion Forældrerådet er repræsentanter for forældre, der har børn på Agerbo. Forældrerådet drøfter ikke personsager Forældrerådet høres og ytre sig om forskellige forhold af generel betydning for Agerbo Forældrerådet er medarrangør af det årlige forældrearrangement i november Forældrerådet kan søge fonde og pulje på vegne af Agerbo Forældrerådet kan tage initiativ til arrangementer af interesse for børn og forældre på Agerbo Kontakt til forældrerådet Forældrerådet på Agerbo er synlig på Agerbos hjemmeside. Dagsordener og referater er efter godkendelse tilgængelig på hjemmesiden. Af hjemmesiden fremgår forældrerådets medlemmer samt kontaktoplysninger på disse. Forældrerådet afholder generalforsamling hvert år i november måned. Støtteforening Agerbos Venner : Støtteforeningen Agerbo s Venner har til formål at yde støtte til ekstraordinæreaktiviteter i fritiden for børn og unge på Agerbo, herunder til udflugter, biograf- og teaterture og andre aktiviteter, der kan skabe glæde og gøre det sjovere at være barn og ung på Agerbo. Agerbo s Venner kan endvidere støtte nyanskaffelser af legetøj og legeredskaber til inden- og udendørs brug, samt remedier der kan forene leg og træning af færdigheder hos børnene og de unge, der bor eller er i aflastning på Agerbo. Du kan læse mere om støtteforeningen på Agerbos hjemmeside.

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus LOS-medlemsnr.: Postadresse: Kærgade 153, 8900 Randers, 8900 Randers Afdelinger omfattet

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere