Telekommunikation. gennem tiderne EMNEHÆFTE SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telekommunikation. gennem tiderne EMNEHÆFTE SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM"

Transkript

1 Telekommunikation gennem tiderne SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM EMNEHÆFTE

2 Ihele menneskehedens historie har sproget og andre meddelelsesformer spillet en central rolle for udviklingen af samfundet og som redskab i hverdagen. Gennem tiderne har vore forfædre udviklet kropssprog, tale og skrift, de har lært sig at bruge lyde og billeder og at udveksle informationer, erfaringer og følelser gennem kunstneriske udtryk. Med udviklingen af det moderne samfund og de internationale forbindelser har behovet for en hurtig, præcis og problemfri udveksling af informationer vokset sig stort. I vore dages informationssamfund er telekommunikation derfor blevet en livsnerve. Ordet er stykket sammen af det græske ord tele, der betyder fjern, og det latinske communicare, der betyder at meddele. Moderne telekommunikation foregår ved hjælp af telefoner og satellitter, med radio og tv og med Internettet. Udviklingen af telekommunikationsnettet og en stadig mere kompliceret teknik har taget fart inden for de sidste to hundrede år, men de første forsøg på at meddele sig over store afstande fandt sted langt tilbage i historien. Fodrappe bude og skrigeposter Det er selvfølgelig umuligt at sætte tid og sted på den første gang, mennesket benyttede sig af telekommunikation. Ild- og røgsignaler eller lyden af trommer har formentlig været brugt i en fjern fortid til at holde kontakt mellem stammens jægere og bopladsen, mellem landsbyer osv. Vi ved, at der i kultursamfundene ved Middelhavet for mere end år før vor tid fandtes løbere, der overbragte skriftlige bud fra kongen til hans statholdere. Budtjenesten blev organiseret i Persien omkring 500 år før vor tid, hvor det langsomme system med løbere imidlertid blev udbygget til også at omfatte såkaldte skrigeposter. De bestod af slaver, der stod på høje og råbte meddelelser fra den ene til den anden. På én dag kunne perserkongen på denne måde få sendt et budskab ca. 250 km. Senere er heste blevet taget i brug som en lettere måde for budbringere at komme frem på. Heste skulle udskiftes, budet måske afløses det foregik på en af de postes, der fandtes på ruten. Et sted, en station, hvor der var opstillet friske heste til at skifte med og et ord, vi genkender fra vore dages postvæsen. Synlige signaler over lange afstande Ildsignaler i krig og fred Tekniske systemer beregnet til at sende meddelelser over lange afstande har været i brug år før vores tidsregning. Forskellige former for signalering med ild og fakler var på det tidspunkt blevet udviklet i landene ved Middelhavet. Det var navnlig militæret, der havde behov for at kunne signalere, og som brugte de første primitive ildtelegrafer. Sømærker og fyrtårne til hjælp for søfarten som fyret ved indsejlingen til Alexandria på øen Pharos, et af oldtidens syv vidundere var andre, mere fredelige, af periodens anvendelser af ild til signalering. FAKKELTELEGRAFEN Den græske historiker Polybius beskrev i det 2. århundrede før vores tidsregning en fakkeltelegraf, som bestod af en bogstavtavle, hvor det græske alfabets 24 bogstaver var placeret i en kvadrat delt i 25 felter og af to gange fem fakler til placering på to mobile vægge ude i felten. Faklernes placering på væggene angav, hvordan man skulle søge ind på bogstavtavlen for at finde et bestemt bogstav. 2

3 Optisk telegrafi over Storebælt I 1801 opstillede postvæsnet de første optiske telegrafer, som kunne sende signaler mellem Korsør og Nyborg. Der var opstået et stigende behov for at kunne sende meddelelser fra kyst til kyst, for eksempel når et skib var på vej, om der var rejsende, der skulle videre eller måske skulle overnatte ved ankomsten. Efter nogle forsøg blev valgt et system, der var konstrueret af premierløjtnant Andreas Anton Frederik Schumacher. Tre telegrafstationer, i Nyborg, på Sprogø og i Korsør, kom til at fungere i perioden 1811 til På telegrafstanderen kunne nogle plader hæves og sænkes i forskellige kombinationer, som kunne ses og aflæses fra station til station. Optisk telegrafi større afstande og hurtigere I de første mange århundreder i vores tidsregning blev idéerne og apparaterne til signalering kun langsomt udviklet. Signalflag blev eksempelvis første gang taget i anvendelse af den spanske armada så sent som i 1558, hvor admiralen kunne lede sine skibe ved at hejse forud aftalte flagkombinationer. Det blev først i slutningen af tallet, at en såkaldt optisk telegraf blev udtænkt af de to franske brødre Claude og Ignace Chappe. Chappetelegrafen bestod af et tårn, hvorpå der var placeret nogle indstillelige arme, hvor armenes 196 mulige stillinger repræsenterede forskellige bogstaver, tal og tegn. I 1793 lykkedes det at sende en telegrafisk meddelelse over en strækning på 15 km, og året efter blev en telegraflinje mellem Paris og Lille taget i brug. En meddelelse kunne så på få minutter føres de 230 km over 22 relæstationer. Signaler gennem ledninger Vejen til den elektriske telegraf Opdagelsen af den elektriske strøm blev grundlaget for telegrafiens egentlige gennembrud. Da italieneren Alessandro Volta i året 1800 havde offentliggjort sin opfindelse: det elektriske batteri, fik tyskeren Samuel Sömmering med det udgangspunkt en elektrokemisk telegraf til at virke i Dette første forsøg på elektrisk telegrafi var dog upraktisk og dyrt og fik ingen særlig betydning. Før overførsel af signaler gennem ledninger blev praktisk mulig og økonomisk rentabel, måtte der et teoretisk gennembrud til. Det kom i 1820 og blev leveret af den danske videnskabs- mand, Hans Christian Ørsted, der formulerede teorien om elektromagnetismen. Ørsted opdagede, at elektrisk strøm i en ledning danner et magnetfelt, som kan tiltrække eller frastøde en magnetnål i et kompas, så nålen ændrer retning. Opdagelsen vakte stor international opmærksomhed, og koblingen mellem elektricitet og magnetisme førte blandt andet til opfindelsen af en brugbar telegraf. Budskaber i prikker og streger Ørsteds opdagelse leverede grundlaget for en enkel form for elektrisk telegrafi: En isoleret ledning med to tråde skulle hos modtageren passere tæt forbi en magnetnål. Når afsenderen forbandt sine to ledningsender til et batteri, ville nålen hos modtageren slå ud til højre eller venstre, alt efter hvilken vej strømmen blev sendt gennem ledningerne. Så skulle der blot laves et system, hvor kombinationer af udslag svarede til bogstaver og tal. Flere forsøgte de følgende år at bygge praktisk anvendelige telegrafer efter dette princip. I maj 1837 fik englænderne William Cooke og Charles Wheatstone patent på en elektrisk telegraf med magnetnåle, en forbedret udgave af et apparat, Cooke havde set i DEN ELEKTROKEMISKE TELEGRAF Sömmerings telegrafapparat var forsynet med én ledning for hvert bogstav og én for hvert tal fra afsenderens til modtagerens apparat. Hos modtageren var ledningsenderne ført ind i et stort glaskar med vand tilsat lidt syre. Når afsenderen forbandt to ledningsender i sit apparat med et batteri, gik der en elektrisk strøm gennem ledningerne til vandet, hvorefter der steg bobler op hos modtageren ud for de tegn, afsenderen ville sende. COOKE OG WHEATSTONES NÅLETELEGRAF De to englænderes første telegrafapparat fra 1837 havde 5 nåle, mens senere udgaver blot havde 2 eller 1. På 1-nåls apparatet sender man for eksempel et A ved at dreje håndtaget to gange til venstre, eller et D ved at dreje håndtaget en gang til venstre og en gang til højre. Magnetnålen styres af et induktionsapparat i forbindelse med håndtaget. Cooke og Wheatstones telegrafsystem blev anvendt i mange år af de engelske jernbaner. 3

4 Morsetelegrafen I 1842 fik Samuel Morse bevilget dollars af den amerikanske Kongres til bygning af en forsøgslinje mellem Washington og Baltimore, en strækning på ca. 60 km. Selv om dårligt isolerede ledninger og ringe interesse fra den brede offentlighed i starten begrænsede forsøgets succes, så var det begyndelsen til et kommunikationssystem, der fik enorm betydning. Allerede i 1852 var der således anlagt mere end km telegrafledning i USA. Den hurtige kommunikationsform viste sig nemlig snart meget anvendelig i f.eks. bankforretning og handelsvirksomhed. Et andet område, som hurtigt blev afhængig af telegrafens muligheder, var driften af de nye jernbaner. Kun med telegrafforbindelse mellem stationerne var det muligt at afvikle den hastigt stigende togtrafik. Endelig kom telegrafen til at spille en meget stor rolle i avisernes mulighed for at bringe helt friske nyheder. A skrivesstift papirrulle telegrafnøgle batteri jordforbindelse PRINCIPPET I MORSETELEGRAFEN A og B er to ens telegrafstationer forbundet med en ledning. Når B s telegrafnøgle bliver trykket ned, sluttes en elektrisk strøm fra batteriets positive pol gennem ledningen og A s telegrafnøgle til trådspolen og gennem jordforbindelsen tilbage til batteriet. Strømmen gør spolen i A s apparat magnetisk. Metalankret på vippearmen over spolen tiltrækkes, og en skrivestift slår mod papirstrimlen, som passerer forbi med jævn hastighed. Afhængig af hvor lang tid, strømmen er sluttet, bliver der aftegnet en streg eller en prik på strimlen. 4 B Den tyske fysiker Karl August Steinheil var også med i kapløbet. Han byggede i 1830 erne den første skrivetelegraf, som virkede ved at magnetnåle slog ud og satte prikker på en papirstrimmel. Det var også Steinheil, der opdagede, at telegrafen kun behøvede én ledning, idet jorden kunne bruges som den anden leder. Han skabte desuden Steinheil-alfabetet, der bestod af prikker grupperet på forskellige måder, og som foregreb det system, der få år efter kom til at sætte standarden. Æren for gennembruddet tillægges dog amerikaneren Samuel Morse, som i 1837 fik patent på sin første telegraf. I 1842 havde han udviklet den udgave af telegrafapparatet, som bygger på en særlig kode, morsealfabetet, der sendes som impulser i form af prikker og streger, og som aftegnes på en papirstrimmel hos modtageren. Morsetelegrafen viste sig at være særdeles brugbar og driftsikker, og den fik hurtigt stor udbredelse. Verden voksede og blev mindre I Europa blev telegrafen hurtigt et vigtigt kommunikationsmiddel. I 1847 kom den til Frankrig, i 1850 til England. Samme år prøvede man for første gang at lægge et telegrafkabel på havbunden mellem Dover i England og Calais i Frankrig. I 1857 forsøgte man at forbinde den nye og den gamle verden med et kabel under vandet. Det km lange telegrafkabel skulle gå fra Valentia i Irland til Trinity Bay på New Foundland. Men kablet knækkede. Året efter virkede et nyt kabel en måneds tid, før det brød sammen. Næste forsøg mislykkedes også, og først 27. juli 1866 kunne man tage det første transatlantiske telegrafkabel i brug. I Danmark begyndte Statstelegrafen sin virksomhed med elektrisk telegrafi den 2. februar Den første linie på 530 km gik fra Helsingør over København til Hamburg og var tilsluttet det europæiske net. Stemmer gennem ledninger I 1854 foreslog en fransk telegrafembedsmand, Charles Bourseul, at man omsatte den menneskelige tales lydsvingninger til elektriske svingninger og sendte dem gennem en ledning. Det var hans idé at anvende en mikrofon med en membran, der skiftevis afbrød og sluttede en elektrisk strøm i takt med lydsvingningerne. Som modtager forestillede han sig en høretelefon, der lignede den senere Bell-telefon. Bourseuls idéer blev aldrig udført i praksis, men dette første forsøg på at anvende Ørsteds principper til telefoni blev fulgt op i 1861 af den tyske fysiklærer Johann Philipp Reis, der opfandt et apparat, som må betegnes som en elektrisk telefon. Den kunne dog ikke overføre tale, men kun en ren tone. Reis fik ikke udviklet sin idé yderligere,

5 Kabeludlægning på havbunden mellem England og Frankrig. og i stedet kom gennembruddet i USA. Opfinderen Elisha Gray udtænkte en simpel vaskebalje-modtager, der formidlede lyd gennem membraner, en ledende væske og vindingerne i en elektromagnet. I første omgang konstruerede han ikke en færdig model. Han nøjedes med at gøre rede for princippet i en patentanmeldelse, som han indleverede den 14. februar Samme dag, et par timer før, havde Alexander Graham Bell indleveret sin patentansøgning på en fungerende telefon. Bell fik patentet og præsenterede sin telefon på Verdensudstillingen i Philadelphia i juni Bell opfandt sin telefon ved et tilfælde, mens han og hans assistent arbejdede på at skabe en såkaldt multiplekstelegraf, der kunne overføre flere forbindelser gennem en enkelt telegraflinie. Store opgaver store forretninger Sammen med de nye opfindelser skød nye firmaer op. Udover at udvikle opfindelserne var det en vigtig opgave for firmaerne at gennemføre de omfattende anlægsarbejder, der var nødvendige for at gøre telekommunikationen verdensomspændende. I 1869 anlagde det tyske firma Siemens & Halske eksempelvis en km lang telegraflinje fra London til Calcutta. I 1871 kunne det danske Store Nordiske Telegrafselskab åbne en forbindelse til Kina og Japan. Samuel Morse stiftede i 1851 sit eget succesrige telegrafselskab, og 25 år senere, i 1876, stiftede Alexander Graham Bell sit eget telefonselskab. The International Bell Telephone Co. blev senere til den multinationale gigant AT & T. Firmaet forsøgte tidligt at etablere sig i og uden for USA, blandt andet med et telefonselskab i Danmark i 1880, hvor det imidlertid viste sig at være blevet overhalet af danske initiativtagere til det, der fra 1894 hed KTAS. Udviklingen gik stærkt i den anden halvdel af 1800-tallet, både globalt og lokalt var konkurrencen stor. Samtidig trængte nye opgaver sig på. Først og fremmest var kabler sårbare, og der opstod ofte fejl og uheld i de efterhånden vidt forgrenede kabelnet. Hvor meget lettere ville det ikke være, hvis man kunne overføre de usynlige signaler gennem luften? Men det krævede endnu en del forskning og ny naturvidenskabelig viden, før foretagsomme opfindere og teknikere som regel med kapitalstærke koncerner i ryggen kunne gøre de opfindelser, der gjorde det muligt at kommunikere trådløst. PRINCIPPET I BELLS TELEFON Man talte ind i tragten A, der samlede lydsvingningerne på membranen a. Når membranen kom i svingninger blev der via et armatur c og en elektromagnet b skabt elektriske svingninger i et kredsløb. Hos modtageren, som havde et tilsvarende apparat, blev de elektriske impulser igen lavet om til de samme lyde. En række forbedringer kom til i løbet af de første år, blandt andet løste Thomas Alva Edison med en følsom kulkornsmikrofon problemerne med lydkvaliteten i Bells sendeapparat. Tegning fra Bells patentansøgningen af 14. februar Alexander Graham Bell indvier den første telefonlinie mellem New York og Chicago i

6 Radiotelegrafi over Atlanten Under 1. Verdenskrig opførte amerikanerne en stor radiotelegrafistation ved Bordeaux i Frankrig. Senderen var en kraftig Poulsen-lysbuegenerator på 1000 kw beregnet til kommunikation mellem Frankrig og USA. De 8 master, der bar antennen, var 250 meter høje, og luftnettet rakte over et grundareal på 4,8 km 2. Nettets længde var 1,2 km. Anlæggets størrelse fremgår af, at de nærmeste bygninger ligger et stykke foran de forreste tårne. Sender Modtager HERTZ GNISTSENDERFORSØG To plader var forbundet med en leder med et gnistgab i midten. Med et induktionsapparat blev der sendt en kraftig spænding til pladerne, så der sprang gnister i mellemrummet. Hertz opdagede, at når der sprang gnister i senderen, udsendte den så kraftige elektromagnetiske bølger, at det kunne få gnister til at springe i gabet på en modtager i form af en metalvinding med en variabel åbning et andet sted i rummet. 6 Trådløse signaler gennem luften Usynlige bølger og trådløs telegrafi I 1864 offentliggjorde den skotske fysiker James Clerk Maxwell en afhandling, hvori han formulerede en teori for det elektromagnetiske felt, som det for eksempel opstår omkring en leder med elektrisk strøm. Teorien forudsagde eksistensen af elektromagnetiske bølger, der udbreder sig med lysets hastighed, altså radiobølger. På det tidspunkt kunne teorien imidlertid ikke bevises ved eksperimenter. Det blev først muligt for den tyske fysiker Heinrich Rudolph Hertz gennem en række forsøg i Hertz beviste ikke blot bølgernes eksistens, men målte også deres længde og udbredelseshastighed. Desuden påviste han, at bølgerne kan reflekteres og polariseres i lighed med lyset. Med sin indsats blev Hertz, der også opfandt gnistgeneratoren, en af pionererne inden for radiotelegrafien. Med teorien på plads og bevist blev det nemlig muligt for opfindere og teknikere at føre idéerne ud i praksis. Den første, det skulle lykkes for at lave trådløs telegrafi, blev italieneren Guglielmo Marconi, der i 1895 forbandt en antenne og en jordledning med en spole, et gnistgab og en telegrafnøgle. Med det apparatur kunne han trådløst sende kortvarige elektriske signaler, som kunne opfanges af en modtager. Trådløs tale verden rundt Marconis opfindelse fik stor udbredelse, men den havde en væsentlig svaghed: De svingninger, der blev frembragt, optrådte kun i de korte øjeblikke, som gnisterne varede. Der fandt ingen udsendelse sted i det forholdsvis lange tidsrum mellem to gnister, og derfor kaldte man radiobølgerne diskontinuerlige. Hvis man ville gøre sig håb om ikke blot at sende morse-signaler, men også menneskelig tale, måtte man nødvendigvis finde ud af en måde, hvorpå man kunne sende kontinuerlige radiobølger. Den opgave blev løst af danskeren Valdemar Poulsen. Han fik i 1902 patent på en ny opfindelse: lysbuegeneratoren, der kunne frembringe højfrekvente svingninger og dermed stabile, kraftige radiobølger, som kunne fanges af en krystalmodtager. Med lysbuegeneratoren kunne der sendes menneskelig tale over store afstande. Der blev i bygget Poulsen-stationer i Lyngby, i Esbjerg og så langt væk som i England. Forsøgsstationen i Lyngby blev til institutionen Lyngby Radio, der i mange år har taget sig af al telegrafisk og telefonisk forbindelse med danske skibe i udenrigsfart. Radiobølger i militærets og massekommunikationens tjeneste I 1904 havde englænderen John Ambrose Fleming skabt elektronrøret eller dioderadiorøret, en lufttom glødelampe, der med en indsmeltet anode kunne ensrette højfrekvente vekselstrøm-

7 me. Flemings rør blev i 1907 udviklet til audionlampen eller trioden af amerikaneren Lee de Forest. Han tilføjede en tredje elektrode, et gitter, hvorved røret kunne forstærke selv meget svage elektriske impulser. Lee de Forests opfindelse blev grundlaget for udviklingen af al elektronik, indtil slutningen af 1950 erne. På dette tidspunkt var dens mindre afløser: transistoren, blevet udviklet. Og i 1970 erne blev de endnu mindre mikrochips udgangspunkt for det meste elektronik. I begyndelsen af vort århundrede betød trioden eller blot radiorøret først og fremmest, at det blev muligt at udvikle radiofoni; og telegrafiens kommunikation mellem én afsender og én modtager blev afløst af radiostationernes en-til-mange-kommunikation med lytterne. I de første årtier var radiofoni dog et militært anliggende, og private måtte hverken sende eller modtage radiosignaler. De første regelmæssige radioudsendelser blev sendt i 1920 i Pittsburg i USA. I Danmark fandt de første offentlige radioudsendelser sted med en meget begrænset lytterskare den 29. oktober De første år stod private radioklubber for udsendelserne, men i 1926 blev Statsradiofonien etableret. Det var et monopol, der i begyndelsen betjente omkring lyttere. Men lytterskaren voksede hurtigt. I et moderne samfund med et utal af radio- og tv-kanaler kan det være svært at forestille sig betydningen af radioen i de første år. Men da der var kommet en radio i stort set alle hjem i USA i 1920 erne og i Europa i 1930 erne, var en ny epoke indvarslet med nye muligheder for underholdning, folkeoplysning og folkeforførelse. Massekommunikation og folkeforførelse Satirisk tegning af den tyske propagandaminister Joseph Goebbels fra begyndelsen af 1930 erne. Det nazistiske regime i Tyskland forstod som de første magthavere at udnytte radioens utrolige gennemslagskraft som kommunikationsmiddel overfor masserne. De brugte blandt andet radioen i deres propaganda mod jøderne med stor succes. PRINCIPPET I LEE FORESTS TRIODE Trioden, eller forstærkerrøret, er en lufttom glaskolbe med tre elektroder: glødetråden K (katoden), anoden A og gitteret G, der er anbragt mellem anoden og katoden. Når der er spænding på røret udsender katoden elektroner som tiltrækkes af anoden, så der løber en strøm gennem et kredsløb, anodekredsen. Hvis der ikke er spænding på gitteret, passerer de fleste elektroner uhindret forbi. En negativ spænding standser derimod elektronstrømmen. Trioden virker ved, at selv ganske små variationer i spændingen på gitteret medfører langt større ændringer af strømmen gennem trioden. De små spændinger bliver altså forstærket. G K A Første radioudsendelser i Danmark Den 16-årige Einar Dessau blev den første radioamatør i verden. På en hjemmebygget radio hørte han den 4. marts 1909 trådløst overført lyd. I en kælder i Hellerup hørte han ved et tilfælde musik fra en grammofon opstillet foran en mikrofon i Valdemar Poulsens forsøgsstation i Lyngby. 7

8 Fire radiolyttere i slutningen af 1920 erne. Den lange vej til fjernsynet Radioen kunne fange og fastholde lytterne, men det var dog for intet at regne i forhold til den indflydelse, som det næste store massekommunikationsmiddel, fjernsynet, skulle få. Udviklingen af de første telekommunikationsmidler var overvejende et resultat af nogle få videnskabsmænds og opfinderes ikke altid målrettede arbejde. I modsætning hertil er udviklingen af fjernsynet et eksempel på en kompliceret teknologi, der består af mange komponenter, som skulle opfindes og udvikles ved mange menneskers bidrag og over lang tid. Det er faktisk umuligt at pege på én opfinder af fjernsynet. Det begyndte i 1843 med englænderen Alexander Bains patent på en "Metode til at tage kopier på afstand ved hjælp af elektricitet", der teoretisk redegjorde for, hvordan man kunne overføre et fast billede. Forsøg på at føre teorien ud i praksis førte til vigtige opdagelser og opfindelser. For eksempel førte opdagelsen af grundstoffet selen i 1817 til opfindelsen af fotocellen. En anden opfindelse der fik afgørende betydning var katodestrålerøret, forløberen for det moderne tv-billedrør, som blev konstrueret af den tyske fysiker Karl Ferdinand Braun i Ved at kombinere den omfattende viden var teknikere tidligt i dette århundrede på sporet af fjernsynet. I 1907 var der både i Rusland og England tanker om at anvende Brauns katodestrålerør i en fjernsynsmodtager, og i 1926 kunne skotten John Logie Baird demonstrere verdens første tv-billeder. Baird brugte imidlertid ikke et katodestrålerør, men et system med roterende skiver, hvorpå der var huller i et spiralmønster, som kunne danne billeder på en skærm. Baird var mere fortrolig med mekanik end med elektronik, og hans opfindelse betegnes som det elektromekaniske fjernsyn. Allerede i 1928 eksperimenterede Baird også med farvefjernsyn. Store investeringer i udviklingen af fjernsynet I de tidlige forsøg med at overføre billeder havde der ikke været noget klart mål for anvendelsen, men Bairds opfindelse betød, at store koncerner begyndte at interessere sig for fænomenet. Amerikanske AT&T, som Bell havde grundlagt, gik straks i gang med at forske - ud fra en overvejelse om, at fjernsynet ved siden af telefonen ville have sin naturlige plads i verdens voksende kommunikationsbehov. Men det elektromekaniske fjernsyn havde store Tre seere foran det nye husalter i begyndelsen af 1960 erne. 8

9 Elektromagnetisk lagret lyd Forløberen for båndoptageren, Valdemar Poulsens telegrafon vakte stor opmærksomhed på verdensudstillingen i Paris i år 1900, men den blev aldrig nogen stor salgssucces. PRINCIPPET I TELEGRAFONEN På telegrafon er en ca. 1 mm tyk ståltråd rullet i en spiral omkring en tromle. Tonehovedet er en magnet, der forskydes vandret og følger tråden, når tromlen roterer. Tråden er knap 100 meter lang, og den kunne rumme en optagelse på ca. 45 sekunder. mangler, og det blev hurtigt klart, at der måtte udvikles et elektronisk fjernsyn, hvis kvaliteten skulle blive god nok til en stor udbredelse. Russeren Vladimir K. Zworykin, der i 1919 var emigreret til USA, blev nøglepersonen i den udvikling. Han havde medvirket ved tidlige russiske forsøg og demonstrerede i et elektronisk system til transmission af billeder. Systemet byggede på katodestrålerøret, og sammen med hans fotoelektriske kamerarør fra 1928 skabte det stor interesse hos de kapitalstærke firmaer i branchen. Radio Corporation of America (RCA) var indehavere af næsten samtlige datidens radiopatenter, og i 1930 blev Zworykin ansat i firmaets 60 mand store stab af tv-forskere. I 1939 kunne Zworykin så præsentere et fjernsyn med et godt og klart billede, resultatet af en investering på over dollars. De første egentlige udsendelser gik i luften allerede i 1929, da BBC begyndte at sende på grundlag af Bairds system. Men i 1939, da det elektroniske system var klar, begyndte RCA regelmæssige fjernsynsudsendelser i USA, og omkring 1951 kom de første farvefjernsyn. I Danmark fandt de første fjernsynsforsøg sted i 1932, men ikke før 1955 blev der etableret et landsdækkende net af sendere. I 1968 begyndte prøveudsendelser i farver herhjemme. Lagrede informationer Med den moderne telekommunikation og massekommunikationens gennembrud viste der sig snart et behov for at kunne optage og lagre data. Opfindelsen af et apparat til elektromagnetisk indspilning, lagring og gengivelse af lyd blev gjort af Valdemar Poulsen i Princippet i hans telegrafon er udgangspunktet for båndoptageren, som blev udviklet i Tyskland før anden verdenskrig. Det blev dog først efter krigen, i 1948, at det danske firma B&O kunne sende den første båndoptager ud på det private marked. Den samme teknik kunne også anvendes til billeder, og i 1956 blev de første videobånd anvendt til optagelse af TV-programmer. Fjernsyns- og radioudsendelser kunne optages og senere sendes og genudsendes. Historiske begivenheder kunne gemmes for eftertiden på magnetbånd, og med hjemmevideobåndoptageren blev det i 1970 erne også muligt for private at optage fjernsynsudsendelser og lave egne videooptagelser på bånd. I 1980 erne afløste videokameraet efterhånden smalfilmkameraet. Elektromagnetisk lagring på bånd, og siden på diskette og harddisk, var også af afgørende betydning for udviklingen af computeren. Men i dag har lagring af data på elektromagnetiske medier mistet noget af sin betydning til fordel for lagring og aflæsning med digital laserteknik. Computerne bliver stadig mindre, mens kapaciteten bliver større harddiskens hukommelse tælles i gigabytes, og CD-ROM-skiver rummer uden besvær hele leksika med såvel tekst som fotos og filmklip. Magnetbånd som lager for computere I 1960 erne blev magnetbånd indført som datalager for computere. Reklamebilledet fra det danske computerfirma Regnecentralen viser maskineri, som kunne konvertere data fra en ældre form for lager, papirhulstrimler, til magnetiske impulser på tape. 9

10 Mobiltelefonen I slutningen af 1930 erne begyndte politiet i USA at etablere to-vejs radiosystemer, så enhver patruljevogn over særlige kanaler på FM-båndet kunne komme i forbindelse med politistationen. Det var forløberen for mobiltelefonen. De første mobile udstyr fyldte godt i politibilens bagagerum. Store informationsmængder med lysets hast Verden og hverdagen under hastig forandring I de seneste årtier er der sket en forrygende teknologisk udvikling, som ikke mindst har været koncentreret om at forbedre telekommunikationens kvalitet, ydeevne og hastighed. Mange nyskabelser indenfor telekommunikation er imidlertid først blevet udviklet til militær brug for siden at blive udbredt i det civile samfund. Et enkelt eksempel: Den lette feltradio, walkie-talkien, blev udviklet under 2. Verdenskrig og spillede en stor rolle ved fronten. Den har siden blandt andet fundet anvendelse hos politi, redningsfolk og vagtværn, og ikke mindst blandt radioamatører. I 1990 erne er den lette feltradio blevet hvermandseje i form af mobiltelefonen en kombination af telefoni og radiofoni. Af andre vigtige nyskabelser kan nævnes radarsystemerne, der i 1930 erne blev udviklet til militær brug og til gavn for luftfarten. PRINCIPPET I LYSLEDERKABLET Fiberoptiske kabler leder digitale signaler fra en sender til en modtager i form af et meget stort antal laserlysimpulser. I et kabel kan ligge mange glasfibre, som hver består af en glaskerne omgivet af en kappe af en anden slags glas, der reflekterer lyset og forhindrer det i at slippe ud af kablet. Den danske ingeniør Holger Møller Hansen opfandt og fabrikerede i 1951 de første kabler med optiske fibre. Men først i midten af 1970 erne var lyslederkablerne udviklet, så de kunne bruges til overførsel af signaler over lange afstande. Yderlag af glas Glaskerne Lyssti Kommunikationssystemernes nye veje Nye transmissionssystemer har betydet helt nye muligheder og enorme forøgelser af kapacitet og hastighed. I 1962 sendte amerikanerne verdens første kommunikationssatellit i en bane om Jorden. Med Telstar 1 kunne de første tv-billeder sendes direkte over Atlanterhavet. I dag er hundredvis af satellitter i stand til at videresende computerdata, radio-, tv- og telefonsignaler til hele verden på få sekunder. Og med små sendere kan journalister nu sende direkte tv-udsendelser fra fjerne egne over satellitter. Satellitter er også grundlaget for Det 10

11 Iridiumsystemet. Globale Positionssystem, GPS, som blandt andet bruges af skibs- og luftfart. Ved at rette ind på satellitterne kan man med en lille GPS-modtager bestemme sin position med meters nøjagtighed hvor som helst på Jorden. Efterhånden har telefonselskaberne også etableret satellitsystemer. Fra en mobiltelefon kan man nu, via Iridiumsystemet med 66 satellitter placeret i et netværk rundt om kloden, ringe fra ethvert sted til en hvilken som helst mobiltelefon, uafhængig af kabler. I 1980 erne begyndte etableringen af et nyt kabelnet, som efterhånden afløser de traditionelle telefonledninger af kobber. Fiberoptiske kabler eller lyslederkabler udgør nu de rige landes kommunikations- og datahovedveje, som med lysets hastighed kan overføre telefon-, tv- og computersignaler i hundredetusindvis samtidig. Telefonkabler, lyslederkabler og satellitter udgør også transportnetværket i Internettet, som forbinder millioner af computere, verden rundt. Kommunikation og databehandling Udviklingen og udbredelsen af computeren er gennem de sidste årtier i stigende grad blevet omdrejningspunktet i de fleste former for telekommunikation. Det meste er i dag bygget op om og helt afhængigt af computere. Med computere kommunikerer vi med e- post, og computerstyrede apparater kan læse magnetiske informationer på plasticbetalingskort og i mikrochips og eksempelvis overføre penge fra en konto til en anden. Informationsteknologiens rivende udvikling betyder, at mængden af informationer og hastigheden, de kan overføres med, åbner flere og flere muligheder for alle former for kommunikation. På det nære plan kan eksempelvis mikrochips i høreapparater hjælpe døve til at høre, og på verdensplan bliver vi bundet stadig tættere sammen i globale kommunikationsnetværker, hvor vi kan flytte skrift, tale, lyd, billeder, penge ja, data af enhver slags, hvorhen vi vil på ingen tid. 11

12 490 år før vor tidsregning brugte en soldat mere end 2 timer på at løbe 36 km fra slagmarken ved Marathon til Athen for at fortælle nyheden om grækernes sejr over perserne. I 1969 kunne seere i hele verden følge landingen af de første mennesker på Månen direkte i fjernsynet med 1,3 sekunders forsinkelse. Afstanden mellem jorden og månen er ca km. SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM 1998 REDAKTION: FLEMMING BJERG ANDERSEN OG FLEMMING STEEN NIELSEN (ANSV.) LAYOUT: HANS PETER BOISEN/SKOLETJENESTEN TRYK: TEKST & TRYK A/S

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse EL GENNEM 400 ÅR OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse Dette opgavehæfte lærer dig om elektricitetens historie, sådan som Thrige laboratoriets udstilling fortæller den. I Thrige lab kan du se forskellige

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller milskov@outlook.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet

Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet Hvad er fibernet? 4 Hvad betyder fibernet for min hverdag? 6 WAOO Er det virkelig så nemt? 8 Kan jeg få fibernet? 11 Hvor hurtigt kan jeg blive tilsluttet? 12 Hvordan

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Lidt om kommunikation fra oldtiden til 2000

Lidt om kommunikation fra oldtiden til 2000 Side 1 af 16 Lidt om kommunikation fra oldtiden til 2000 Fra DDHFwiki Lidt om fjernskrivere og kommunikation Der har altid været behov for hurtig kommunikation, bare tænk på slaget ved Marathon (1. Perserkrig,

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking.

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Satellitbaner En satellit i bane omkring et andet himmellegeme er i frit fald. Ved hjælp af Keplers love kan baneradius og omløbstid bestemmes.

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Skater, et elev arbejde fra 2012

Læs mere

Teknologi - Teknologihistorie

Teknologi - Teknologihistorie Roskilde Tekniske Gymnaisum Teknologi - Teknologihistorie Teknologisk udvikling i industrisamfundet Forudsætninger og konsekvenser Klasse 2.4 Louise Andersen Vejledere Kåre Sørensen, Jørn Chr. Bendtsen

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

1. Permanente magneter

1. Permanente magneter E4 1. Permanente magneter På sin rejse til Kina i 1270-erne fik Marco Polo forevist en såkaldt "sydviser". Det var en figur, der var let drejelig om en lodret akse. I den udstrakte højre arme var en tynd

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI.

Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Hvorfor dette mærke? Jota-Joti udvalget ville gerne give spejderne den store oplevelse, at radio og internet spejd, er ikke kun en gang om året JOTA/JOTI. Med aktiviteterne kommes der godt rundt om de

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger Fremtidens netværk til boligen Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger 2 Det rigtige netværk til din bolig Skal du bygge nyt - eller skal du renovere din nuværende bolig? Så

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Maskiner og robotter til fart og bevægelse Lige siden hjulet blev opfundet, har mennesker brugt maskiner til transport til fart og bevægelse. I starten blev energien til disse simple maskiner hentet fra mennesker og/eller dyr. Trækvogne, oksekærrer

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

Bogen er udarbejdet af ELFOR, Elselskaberne i Danmark, i samarbejde med Elsparefonden.

Bogen er udarbejdet af ELFOR, Elselskaberne i Danmark, i samarbejde med Elsparefonden. Bogen er udarbejdet af ELFOR, Elselskaberne i Danmark, i samarbejde med Elsparefonden. Bogen er tilegnet landets skoleelever og deres lærere samt elselskabernes energirådgivere. Bogen er udviklet i samarbejde

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 7, November 2010 Sæson 2011 Bali. En fotografisk rejse gennem 30 år. HVERT ENESTE ÅR igennem næsten 30 år har den danske fotograf Rodney Aarup og hans kone Mariann

Læs mere