Menighedsrådsmøde. Referat. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Holbæk, den. 10. september Der indkaldes herved til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde. Referat. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Holbæk, den. 10. september 2013. Der indkaldes herved til"

Transkript

1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. september 2013 kl Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm), Vibeke Beierholm (ks), Flemming Erland Christensen (kp), Søren Waage-Jensen (kv), Henning Petersen, Kristine Høffding, Bjarne Heegaard Albrechtsen, Per Buttenschøn, Vilmer Thorsen, Vita Yvonne Fischer, Allan Hvid Olsen (ref), Hanne Mejlhede (kbf) Nana Schiøtt Hansen (sp), Michael Rosendal (sp), Hanne Norre (mrep) Fraværende med afbud: Ole Frank Jørgensen Dagsorden Pkt. 1. Bemærkninger til referat fra sidste møde Pkt. 2. Siden sidst Referat fra bygningssyn (rundsendes på mail). Henvendelse fra KVIST skoletjenesten vedr. tilbud om at komme til menighedsrådsmøde for at fortælle om skoletjenesten. Henvendelse med invitation fra FDF vedr. 100 års jubilæum 29. september, kl Brev fra ministeren for ligestilling og kirke, vedr. indhentelse af børneattester. Takkekort fra Andrew Martin i anledning af hans 60 års fødselsdag. Opstillingsmøde til provstiudvalg. Flemming Christensen er opstillet som lægt medlem på en fælles liste. Michael Rosendal er opstillet som gejsteligt medlem til provstiudvalget. Referat. Ad pkt. 1. Ingen bemærkninger Ad pkt. 2. Bygningsudvalget arbejder videre. Vi vil gerne have besøg af KVIST. Invitationen til FDF er givet videre til medlemmerne af MR. Vi giver ingen gave. For alle nyansatte og frivillige, der arbejder med børn, skal der indhentes børneattest. Den øverste administrative chef er ansvarlig for at dette bliver gjort. Takkekort modtaget. Flemming Christensen og Michael Rosendal er valgt til provstiudvalget, da der ikke er indkommet andre lister til valget. Der er bevilget kursus til: Intet denne gang

2 Pkt. 3. Sager behandlet i forretningsudvalget den 3. september Ingen beslutninger ud over vedtagelse af dagsorden. Intet behandlet Pkt. 4. Referater fra stående udvalg. Modtaget referater fra Aktivitetsudvalget, Gudstjenesteudvalget, Kirkegårdsudvalget, Særudvalg for Østre Kapel Formanden/næstformanden for udvalget anmodes om at uddybe udvalgets beslutninger. Pkt. 4. Aktivitetsudvalg: Vi er blevet opmærksomme på, at vi skal blive bedre til holde øje med og gøre opmærksom overfor hinanden om aktiviteter som MR deltager i. Vi ønsker at gøre forsøg med aftenkirke første fredag i hver måned. Nye tiltag med påskegudstjenesterne. Gudstjenesteudvalget: Ad pkt. 5: Ændringer vedr. konfirmation og barnedåb kan først ændres fra 2016, fordi datoerne i 2014 og 2015 er meldt ud. Formanden svarer brevskriveren. Ny plan lagt, men skal behandles af personalet. Andre punkter kommer frem senere i MRdagsordenen. Gudstjenesteudvalget forbeholder sig ret til også at mene noget om Margrethekapellet. Kirkegårdsudvalget: Udvalget har haft gennemgang af kirkegårdene. Udvalget ønsker at kunne vedtage en beslutning om hvorledes man kan forlange vedligeholdelse af grave, som vedligeholdes af gravfæsterne selv. Udvalget har arbejdet meget med registrering af historiske gravsteder. Problemer med varmestue på kirkegården. Der arbejdes med løsningsforlag. Særudvalg for Østre Kapel: Et enigt udvalg indstiller at Østre Kapel skal være et aktivitetshus for hele provstiet.

3 Pkt. 5. Orientering fra tillidsfolk Nyt fra kassereren Nyt fra kirkeværgen Nyt fra kontaktpersonen Nyt fra medarbejderrepræsentanten. Pkt. 5. Kassereren: Intet udover kvartalsrapporten, som kommer senere i dagsordenen. Kirkeværgen: Kalkningsordningen skal vedtages på et menighedsrådsmøde. Skt. Nikolai Sogn modtager i år kr ,- til energiforbedrende foranstaltninger. Næste år er der også 2 mill. kr. til uddeling i provstiet. Skal vi søge? Vi har modtaget kr ,- til sparepærer. Der er lavet forsøg, men de er ikke gode. Vi vælger dog at bruge nogle af dem på korets repos. Der bliver gravet op til parkeringslyset på kirkepladsen i næste uge. Vinduerne på mandskabsbygningen males i næste uge. Tagrenderne på Margrethekapellet bliver skiftet. Der er lavet automatisk dørlukning på kølerummene i kapellet. Dørene til modtagelsesværelset, kapellet og toilettet bliver olieret. Varmtvandsbeholder skiftet. Fuger ved vandspejlet repareres. Overvejelser vedr. alarmsikring. Orientering: Ny syddør i Østre Kapel koster kr ,-, ikke iværksat. Inventarlisterne er næsten i hus. Kontaktpersonen: Henning Petersen sidder som medlem i AMU og SU, fra nu overtager Stephen pladsen i SU. Al Bøwig får barselsorlov 1/11 13 til 1/9 14, der er pt. 11 ansøgninger. Der arbejdes videre med kontaktpersonens opgave i forhold til personalet, rengøring på gartnerområdet styrkes. Flemming holder ferie 25/9 1/11, Ove Madsen overtager i mellemtiden. Medarbejderrepr.: Hanne Norre efterspørger om folderen om kirken skal genoptrykkes. Kommunikationsudvalget overtager opgaven.

4 Pkt. 6. Orientering fra præsterne. Ad pkt.6. Hanne Mejlhede: I år er der 120 konfirmander mod sidste års 150. Undervisningen er netop startet. Michael Rosendal: Ros til personalet ved aftenkirken under Natsalget, ca. 200 besøgende aftenen igennem. Dejlig aften! Nana Schiøtt Hansen: Flot kulisse i Strandparken ved Kildemarkedsgudstjenesten. Efteruddannelse på Liselund og kursus i Cambridge. Lidt om Kirke på vej. Pkt. 7. Kvartalsrapport pr. 30/6. (rundsendes på mail) Ad pkt. 7. Vibeke udtrykker bekymring vedr. nogle poster med lønninger. Budgetfejl forplanter sig. Der ønskes budgettal vedr. indtægter og lønudgifter for resten af året. Menighedsrådet tager kvartalsrapporten til efterretning. Pkt. 8. Ændring af kordegnefunktionen. (rundsendes som mail) Som følge af dette er beslutningen om opslag af stilling som administrationschef udsat. Ad pkt. 8. Diskuteret. Beslutning udsat til lukket møde. Pkt. 9. Orientering fra budgetudvalget Budgetudvalget orienterer om de overordnede tanker ved Budget Budgettet vedtages endeligt på et følgende møde. Ad pkt. 9. Oplæsning af udvalgets notat. Udleveres på SU-møde. Kommer på mødet igen til oktober.

5 Pkt. 10. Forslag om, at de offentlige toiletter på kirkegårdene lukkes udenfor normal arbejdstid. Ad pkt. 10. Prisen for elektronisk låsning ligger i størrelsesordenen kr ,-. MR er velvilligt indstillet. Kirkeværgen iværksætter.(tidsstyring og lysstyring) Pkt. 11. Arbejdsbeskrivelse for kirkegårdsassistenten ved Sct. Nikolai Sogn Ad pkt. 11. Flyttes til lukket møde. Pkt. 12 Beslutning om evt. ny leverandør af kirkebladet. Vores egen juni-juli-august sammenholdt med en dummi -udgave fra en ny leverandør. (Vores eget og en ny udgave af kirkebladet rundsendes.) Ad pkt stemmer for ny leverandør 1 stemmer imod 10 stemmer for ny omdeling med Post Danmark. 3 stemmer for at beholde spejderne som omdelere. Hermed beslutter menighedsrådet at Team Lynderup, Videbæk Bogtrykkeri bliver ny leverandør og Post Danmark overtager omdelingen. Pkt. 13. Beslutning vedr. ny IT-leverandør. (Kirkesys stopper ved nytår) Ad pkt. 13. Menighedsrådet beslutter at bruge DKM som ny hjemmeside og kalendersystem. Pkt. 14. Beslutning vedr. brug af altervin/druesaft. Gudstjenesteudvalget indstiller, at der fremover vil være både altervin og druesaft. Ad pkt. 14. Menighedsrådet vedtager gudstjenesteudvalgets indstilling. Beslutningen træder i kraft med det nye kirkeår.

6 Pkt. 15. Beslutning vedr. tidsplan for vielser. Gudstjenesteudvalget indstiller at vielser kan ligge på fire tidspunkter: 11.30; 13.00; 14,30 og Ad pkt. 15. Menighedsrådet vedtager gudstjenesteudvalgets indstilling. Pkt. 16. Beslutning vedr. fremtidig brug af Østre Kapel. Særudvalget vedr. brug af Østre Kapel indstiller til at menighedsrådet vil medvirke til at overdrage Østre Kapel til provstiregi. Herunder bygningsmæssige ændringer så Østre Kapel kan blive brugbart hele året i Provstiets regi. Pkt. 17. Eventuelt. Ad pkt. 16. Menighedsrådet tilslutter sig særudvalgets indstilling, men forudsætter en kontakt til Tveje Merløse Sogn. Menighedsrådsformanden underskriver brevet til provstiet. Ad pkt. 17. Kopipapir og printertoner kan hentes på kirkegårdskontoret. Ønske om besøg af kriminalpræventivt råd ved Margrethekapellets p-plads. Lukket møde Med venlig hilsen Ove Nygaard Madsen Medarbejderrepræsentanten bedes medvirke ved det lukkede punkt Referatet er udarbejdet under mødet og løbende konfereret med mødedeltagerne via storskærm. Ref.: Allan Hvid Olsen Referatet underskrives på menighedsrådsmødet i oktober. Punkter til næste menighedsrådsmøde: Tilmelding til kalkningsordning. Budget 2014.

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. december 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Dato: 12. august 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Dato: 12. august 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Formanden undersøger hvorvidt deltagere og personale må sidde med ved bordet ved åbne menighedsrådsmøder. 2. Fraværende Niels Madsen, Ejner Jensen, Ole Olsen og Christian

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 28. august 2012 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Møller Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Sonia Pedersen, Mogens Skjøth,

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten 3. juni 2015 pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 21. maj 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1. Til stede:

Læs mere

REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58

REFERAT. Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 REFERAT Ordinært menighedsrådsmøde for Bellahøj og Utterslevs menighedsråd Onsdag den 25. april 2012 i Bellahøj Kirke, Lille

Læs mere

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R. Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 07.04.15 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp,

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen,

Læs mere

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg

Læs mere