Håndtag. til minikonfirmandundervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtag. til minikonfirmandundervisningen"

Transkript

1 Håndtag til minikonfirmandundervisningen Roskilde Stift 2007

2 Håndtag til minikonfirmandundervisning Roskilde Stift 2007 Indhold 1. udgave, 1. oplag 2007 Roskilde Stift/ Minikonfirmandudvalget: Stinna Ahrenst, Finn Dyrhagen, Kristian Gylling, Palle Johansen, Mette Kaae, Jan Lindhardt, Camilla Munck, Mette Rold. Redigeret af: Stinna Ahrenst Grafisk tilrettelæggelse: PE-Design.dk Roskilde Stift Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde Yderligere eksemplarer kan så længe lager haves fås ved henvendelse til Stiftskontoret tlf Pris 20,- kr. + forsendelse. Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s ISBN Se hjemmesiden Biskoppen byder velkommen 5 Formålet med bogen 7 Målgruppe 9 Den overordnede planlægning 11 Menighedsrådet 11 Hvem underviser? 11 Den indledende kontakt til skolen 12 Kontakten med SFO en 13 Kontakt til forældrene 14 Overvej praksis og form 17 Inddrag en frivillig 20 Budget 21 Indhold 23 Forslag til forløb 24 Afslutning på forløbet 27 Litteratur og links 29 Hvis du vil vide mere 31 Til egne notater

3 Biskoppen byder velkommen Kirkens opgave er at formidle kristendom. At fortælle hvem Kristus er, og hvad han har gjort for os. Det kan ske på mange forskellige steder og måder: i kirken, i skolestuen, i offentlige diskussioner, i private samtaler og under mange former. I mange sogne er der tæt og godt samarbejde mellem sognepræsten og skolen. Det strækker sig ofte over flere år og med præsten som en hyppig gæst på skolen. Denne lille bog handler om undervisning på de tidlige trin i folkeskolen, men det foregår ikke i folkeskolen. Skolen var tidligere rammen om kristendomsundervisning, men den har i de senere år ikke været i stand til at løfte denne opgave. Derfor har kirken valgt at løfte opgaven med at give en kortfattet undervisning til børn, der er yngre end konfirmander. Vi kalder dem minikonfirmander eller minier. Det er ikke nogen omfattende viden, man vil formidle, og det er måske ikke engang viden, der er i centrum, men en vis 4 5

4 fortrolighed med salmer, ritualer, Bibel og kirkerum. Og på den måde, at man selv har sunget, selv været med i ritualet, selv er blevet betaget af de bibelske fortællinger og selv har taget et kirkerum i besiddelse ved at gå på opdagelse i det. Det er altså ikke så meget orientering om tingene som det at møde dem og at få dem ind under huden. Heraf giver sig også, at vi ikke stiller krav om, at underviserne, præsten, sognemedhælperen eller andre, skal være neutrale. De må gerne stå inde for det, de siger til børnene. Altså selv tro på Gud, selv se på Jesus som forkynder og frelser og selv støtte sig til Helligånden som den, der oplyser og opklarer sandheden for os. På den måde er vi overbevist om, at undervisningen bliver spændende og vedkommende. God fornøjelse. Jan Lindhardt Biskop over Roskilde stift Formålet med bogen Bogen her er tænkt som en hjælp til opstart af minikonfirmandundervisningen. Hvordan gør man helt konkret, når man vil starte et hold op? Hvem henvender man sig til? Hvordan planlægger man et undervisningsforløb? Hvordan laver man en god afslutning? Hvem kan hjælpe til med praktisk hjælp og gode idéer undervejs? Disse spørgsmål og mange flere står enhver med, som vil undervise minikonfirmander, og bogen her skal være en overskuelig og lettilgængelig samling af gode råd og erfaringer fra folk, som selv har stået med hænderne i det. Bogen er skrevet af præster, sognemedhjælpere og folk med pædagogisk og kommunikationsmæssig baggrund fra Roskilde stift, og vi håber, I får god fornøjelse med undervisningen. 6 7

5 Målgruppe Undervisningen af minikonfirmander henvender sig til børn i alderen fra ni år og opefter, svarende til folkeskolens tredje eller højere klassetrin. Tilbudet gives gennem de lokale skoler, således at man følger skoledistrikterne. Distrikterne følger langtfra altid sognegrænserne, men sognene må være villige til også at undervise børn, som går på en skole uden for sognet. Så når man nemlig ikke dertil, hvor en del af klassen ikke tilbydes undervisning, fordi denne del af klassen bor uden for sognet. 8 9

6 Den overordnede planlægning Menighedsrådet Det at starte minikonfirmandundervisning er en beslutning, der skal være enighed om præst og menighedsråd imellem. Nogle præster kan komme et par måneder før, de vil begynde undervisningen og bede om penge, mens andre må gå den slagne vej omkring budgetmøder, menighedsrådsmøder mv. for at få vedtaget, at der skal undervises og sættes penge af. Hvis det sidste er tilfældet, skal man være ude i god tid helt op til halvandet år før man ønsker at starte med at undervise. Det afhænger helt af sognet. Hvem underviser? Er der præsten, eller er det en af de ting, som en sognemedhjælper skal stå for i det daglige? Det er vigtigt at vide, at det altid er præsten, som har det overordnede ansvar for undervisningen, og det er en vigtig del af undervisningen, at minierne bliver fortrolige med kirkens personale, herunder 10 11

7 især præsten. Præsten kan også lære meget af at formulere sig over for børn i den alder. De siger, hvis de ikke forstår det, man vil fortælle dem, og er meget umiddelbare. Den indledende kontakt til skolen Det er vigtigt, at både forældre, skoleinspektør, klasselærer og SFO en føler sig godt informeret. Det kan virke, som om man skal sende mange breve eller Kontakten s af sted, men tiden er godt givet ud. til skolen er vigtig! Det første, man gør, er at ringe til skolelederen. Her præsenterer man enten minikonfirmandundervisningen i samtalen over telefonen eller - allerbedst - beder om et møde med ham/hende. Det er vigtigt at få sagt, at timerne ligger uden for skoletid, bede om lov til at informere klasselærerne og til at få adresserne på de kommende tredje- eller fjerdeklasser. Henvendelsen bør ske i foråret, hvis man ønsker at starte undervisningen i efteråret. Det er også en god idé at bede om 20 minutters taletid på et forældremøde, der allerede er planlagt på skolen, hvor der informeres om undervis- 12 ningen til forældre og lærere samtidigt. Det er ikke alle steder, det er muligt at få udleveret adresserne på de kommende minikonfirmander. Så kan man i stedet prøve at få lov til at møde op i klasserne og fortælle om minikonfirmandundervisningen. Her kan man have en kuvert med til hvert barn, men husk lige at få tilladelse til det af skolelederen og klasselærerne. Kan man ikke få lov at møde op i klasserne, må man lave et sæt invitationer til hver klasse, som klasselæreren så måske vil dele ud. Denne model giver ikke så mange tilmeldinger, fordi sedler og meddelelser fra skolen ofte bliver spist af rygsækkværnen! En mulighed er også at invitere gennem en annonce i lokalavisen. Det er en dyr og ikke særlig givtig metode, men det kan være sidste udvej, hvis ikke skolen ønsker at samarbejde. Kontakten med SFO en Det er en god idé at sende et brev til børnenes SFO med oplysninger om, hvornår man vil hente børnene og bringe dem tilbage igen. Hvis nogle børn ikke går i SFO, kan man aftale med SFO en, 13

8 at børnene mødes med resten af holdet ved SFO en. Spørg ind til SFO ens daglige rutiner. Hvilke dage gør de hvad? Hvornår vil det passe dem bedst at forløbet ligger, og har de evt. lyst og mulighed for at følge børn frem og tilbage til kirken? Spørg ind til, om mange af børnene deltager i fritidsaktiviteter én særlig ugedag - går alle til svømning om torsdagen, er det rigtig dumt at lægge undervisningen der. Det er vigtig at få etableret kontakt til alle dem, der er med til at få børnenes dagligdag til at fungere. Det er dem, der skal sørge for, at de glemsomme husker at komme af sted osv. Desuden er det vigtigt at tage kontakt, fordi det viser en respekt for deres arbejde og en vilje til at samarbejde. Kontakt til forældrene Det er forældrene, som skal tilmelde deres barn til minikonfirmandundervisningen, så derfor er det vigtigt, at de får en god forståelse for, hvad det er, deres barn indbydes til i kirken. 14 Invitationen til forældrene skal som minimum indeholde følgende: tid og sted for undervisningen, og hvor mange gange forløbet strækker sig over. Husk at skrive de gange, der er ferie eller andre aflysninger. Fortæl, om der er afhentning i SFO en, hvem der underviser (præst og/eller sognemedhjælper), og giv eksempler på, hvad skal de skal lave. Se eksempel på invitation på Der skal også stå, at det ikke www. er en forudsætning at være roskildeundervisning.dk døbt for at deltage i undervis- /minikonf ningsforløbet, samt at man ikke behøver at deltage for at blive konfirmeret senere. Der skal stå at det er, gratis, eller hvad prisen er, og hvor man kan tilmelde sig. Det er en god idé både at lave tilmelding via og almindelig post, for der er nogle, som ikke har adgang til computer hjemmefra. Hvornår skal tilmeldingen senest ske (der kommer altid et par stykker senere, også inde i forløbet, når det rygtes blandt børnene, at det er sjovt), og bed forældrene om at sætte kryds i kalenderen allerede nu ved datoen for afslut- 15

9 ningsgudstjenesten og minikonfirmationen. Man kan på en pæn måde skrive, at der er en form for mødepligt- at gudstjenesten er en del af undervisningen. Overvej praksis og form Der er en del ting, som skal afklares, inden man kan gå i gang med at undervise et hold minikonfirmander. Følgende er nogle af de overordnede ting, som er vigtige at have tænkt igennem, før man begynder: Kig dig omkring: Er der nabosogne, som har minier? Kan vi slå os sammen, både hvad angår at undervise områdets minier og om at få en evt. medhjælp? Fordel gerne skolerne mellem præster eller sogne på provstikonventet. Hele klasser skal følges ad, således at en klasse ikke er delt over to sogne, eller at kun den ene halvdel af klassen får tilbud om undervisning, fordi den anden halvdel bor uden for sognet. Afklar indadtil i sognet, hvordan der skabes plads i sognets ugentlige kalender: Der kan 16 17

10 18 være behov for, at den præst, som ikke har miniholdet, tager nogle flere bisættelser/ begravelser. Kirkekontoret kan have telefontid, en præst kan have træffetid, der kan ligge mange bisættelser en bestemt dag i ugen, der skal tages hensyn til personalemøder osv. Overvej, hvilket klassetrin der skal tilbydes undervisning (herunder er også et tilbud allerede i sidste halvdel af anden klasse muligt). Hvor stor er afstanden mellem kirke, skole og sognegård? Skal børnene hentes i bus, eller bliver de fulgt til og fra SFO? Skal børnene selv finde hen til kirken, bør det fremgå af den invitation, som forældrene får, så de får mulighed for at tage højde for det. Overvej også, om vejen fra skolen/ SFO en er sikker for børnene. Hvilken ugedag skal der undervises, hvor længe skal det vare pr. gang, og hvilket tidspunkt på dagen er bedst? Bekendtgørelsen nævner, at forløbet maksimalt må vare 40 timer. Vælger man et forløb, som løber over nogle uger, er varigheden typisk en dobbelttime inkl. afhentning og aflevering. Forløbene kan også ligge i skolernes ferier, som et 14- dages forløb eller som weekendture. Se eksempler på hjemmesiden Hvad er det laveste antal minier på holdet, der som minimum skal være, for at undervisningen kan gennemføres, og hvad er den øvre grænse for, hvor mange der må være på holdet. Den øvre grænse afhænger selvfølgelig af, om man er en eller flere til at undervise, den nedre grænse er op til underviseren at afgøre. Hvilket slags sogn er du i: Hvad passer ind, der hvor du er? Er det et stort sogn med flere skoler, skal man måske køre undervisningen skiftevis mellem de forskellige skoler og klasser. Det kan være nødvendigt at være flere om arbejdet og få kvalificeret hjælp. Er man i et lille sogn, hvor afstande m.m. kan udgøre vanskeligheder, skal man måske overveje en anderledes undervisningsform end den traditionelle tilbagevendende ugedag. Hvis præsten er ene om at stå for undervisningen, så er undervisningen gratis, og han/hun kan benytte sig af frivillig hjælp til at lave saft og bage boller. Der vil altid være loka- 19

11 20 le hensyn, som man skal tage med i betragtning. Overvej, om der en erfa-gruppe i provstiet. Det er en gruppe, hvori man kan dele sine erfaringer, hvad enten man er nystartet eller har prøvet det nogle gange. Grupperne er i opstartsfasen, men der vil være en gruppe i alle provstier inden for et år. Spørg provsten for nærmere oplysninger. Inddrag en frivillig Skal der tilknyttes en frivillig medarbejder, eller er det nødvendigt med en timelønnet medarbejder til at hjælpe præsten? Minikonfirmandområdet er et oplagt sted at inddrage frivillige medarbejdere. F.eks. en pensioneret formningseller sløjdlærer, religionslæreren, en lokal billedkunstner, Få en kirkesangeren, organisten, graveren til rundturen på kirkegården, osv. Kun fantasien sæt- Alle har et frivillig. ter grænser, og folk vil tit rigtig talent! gerne hjælpe. Man kan også spørge blandt forældrene og miniernes søskende, om nogle vil hjælpe til. Også menighedsrådsmedlemmerne og medlemmerne af børne-/ ungeudvalg og aktivitetsudvalg er gode at trække på. Alle har et talent, som kan bruges. Det kan også være værd at undersøge, om der er andre i provstiet, som gerne vil ansætte timelønnet hjælp eller gøre brug af de frivillige. Hvorfor ikke slå sig sammen, så rækker budgettet måske også lidt længere. Det kan også være rigtig godt at invitere en lokal kunstner til at hjælpe med den kreative del af undervisningen. Budget Det er vigtigt at have et nogenlunde præcist budget for, hvad det vil koste at undervise minikonfirmander. Der er flere poster, som skal med i et budget: lønudgifter, mad og drikkelse, transport, undervisningsmaterialer og kreative materialer. Se et par eksempler på budgetter på hjemmesiden 21

12 Indhold Når man planlægger et minikonfirmandforløb, kan man disponere stoffet på flere forskellige måder. Man kan bruge kirkeåret, Fadervor, et tema som f.eks. påske eller trinitatistiden, Kristuskransen, gudstjenesten, inventaret i kirken eller Bibelen som disposition. Under alle omstændigheder er det godt at lægge en overordnet plan, før man Lav begynder at undervise. Et forløb skal som minimum inde- gentagelser holde: Bibelhistorier, kirkekundskab, Fadervor, Trosbe- fra gang til gang kendelse, højtider og ritualer. Det er godt med gentagelse fra gang til gang. Start og slut med en salme, bed Fadervor, spis lidt mad hver gang, lav en andagt i kirken osv. Byg alle undervisningsgangene ens op, således at børnene bliver trygge i det forløb, de deltager i

13 Det er også vigtigt, at så meget som muligt foregår i kirkerummet. Man kan godt lægge det meste af undervisningen inde i selve kirkerummet og så starte eller slutte med at spise et andet sted. Man kan også f.eks. afslutte med en andagt i kirken hver gang eller lyse velsignelsen omkring en lysglobe. Forslag til forløb Det vil føre for vidt at skrive en masse forslag til forløb i så kort en bog som denne, så gå ind på hjemmesiden: Her ligger der forslag til forløb, som strækker sig over hhv. syv dobbelttimer, 14 dage og en uge i skolens ferie. Kig også i bogen Ud fra en gudstjenestelig sammenhæng. Håndbog i indledende konfirmationsforberedelse, Religionspædagogisk Center, 1996, s , hvor der er mange gode forslag lige til at plukke af. Pædagogiske fif Samtalen. Man kan med fordel lade undervisningen tage udgangspunkt i samtalen. Samtalen binder lærerens og minikonfirman- 24 dernes verden sammen om det, der er fælles, nemlig troen. I samtalen vil børnene få mulighed for at stille nogle af de mange spørgsmål, de har. Spørgsmål, der ikke altid kan gives et entydigt svar på, f.eks.: Hvad vil det sig at tro?, Hvem er Gud?, og Hvor kommer det onde fra?. At lade børnenes spørgsmål og undren være drivkraften i undervisningen, kan netop være medvirkende til at skabe nogle interessante og tankevækkende samtaler, der henter deres vigtigste inspiration fra Det Gamle og Det Nye Testamente. Det handler derfor om at tage børnene alvorligt. Vi skal i vid udstrækning respektere deres tolkningsmåde. I sidste ende vil undervisningen da være medvirkende til at modne børnenes tro. Den kreative dimension. En kreativ vinkel på undervisningen kan medvirke til at give den mindre håndgribelige del af undervisningen form, det vil sige at gøre den synlige for os andre. Det bliver derved lettere for børnene at fortælle om deres tro og fortælle om, hvordan de forstår det kristne budskab. Mulighederne er mange: 25

14 26 Det at male et billede, at udtrykke sig dramatisk eller synge salmer. Det, der er svært at sætte ord på og forklare, kan netop komme til udtryk og blive fortalt gennem kreative aktiviteter. Her bliver alle sanser sat i spil, og kroppen bliver et redskab til at lære med. Indlæringen sker for denne aldersklasse meget gennem leg, og det er vigtigt, at undervisningen ikke er for abstrakt. Det er også vigtigt at variere indholdet hyppigt og at skifte mellem de steder, man opholder sig. Sæt alle sanser i Endelig skal man lægge sin undervisning forskelligt an, spil afhængigt af, om man underviser 2. eller 4. klasse. Udenadslære. Det er vigtigt, at man udnytter børnenes store evne og fornøjelse ved at lære vigtige tekster udenad som f.eks. Fadervor, Trosbekendelsen og salmevers sammen med melodierne til. Man kan også glæde dem med mærkelige mystiske ord, som fascinerer et barnesind: Miskundhed, barmhjertighed, retfærdiggørelse er eksempler på gode ord. Evnen til at tilegne sig noget akustisk hører ligesom maleri til i denne alder, og begge dele træder hos de fleste i baggrunden senere, hvis de ikke bliver stimuleret løbende. Det, der er lært udenad, bliver ofte husket resten af livet. Til at styrke og støtte udenadslæren kan det sete, det følte og det hørte være ganske vigtige elementer i undervisningen. Afslutning på forløbet Det er vigtigt at få lavet en god afslutning på forløbet. Det kan være en rigtig god idé at slutte af med en gudstjeneste, som lægger sig op af en af de store højtider: jul, påske, pinse, fastelavn, advent osv. Det kan også være en god idé at slutte af med en minikonfirmation. Der findes et uautoriseret ritual, som man kan bruge til sin afslutningsgudstjeneste. Det står på sognepræst Christina Rantil Smiths hjemmeside for minikonfirmander, under afslutning, hvor der også er gjort rede for teologien bag. Man kan i sin afslutning lave procession, drama eller andre ting, som forældre, søskende mv. indbydes til at overvære, og børnene kan få et diplom med hjem. Se et eksempel på to diplomer 27

15 på Ligesom til en konfirmation kan man også afslutte med en fest, som i modsætning til konfirmationen ikke er familiens, men kirkens, og derfor skal kirken indbyde. For virkelig at vise familierne, at de er en vigtig del af kirken og dens liv, kan menighedsrådets formand og evt. flere fra rådet deltage i festen. Det er også vigtigt stolt at vise resultaterne fra undervisningen frem. Få lokalavisen ud at skrive en artikel, udstil de ting, minierne har lavet, i kirken, vis det i kirkebladet og nyhedsbrevet og få miniernes familier hen i kirken til fernisering. Litteratur og links Her skal kun nævnes de allervigtigste materialer til undervisningen af minikonfirmanderne. Grundbog: Ud fra en gudstjenestelig sammenhæng: Håndbog om indledende konfirmationsforberedelse. Religionspædagogisk Center, 1996: Alt om opstart, kontakt til hjemmet og skolen, den bibelske fortælling, eksempler på forløb, salmer, bøn, dåb, nadver m.m. Første forløb, du skal i gang med: Ingrid Schrøder-Hansen: Kom og Se! Gyldendal, Indeholder 13 lektioner af halvanden time. Meget udførligt beskrevet og lige til at kopiere. Inkl. ark m. opgaver mv. til kopiering. 536,25 kr. Lisbeth Margaard Pedersen: Indledende konfirmandundervisning. Lohses Forlag, De 23 lektioner indeholder forslag til spørgsmål, historier og aktiviteter. 249 kr

16 Som lidt mere erfaren mini-underviser: Søren Christensen m.fl.: Skibet er ladet med. Materialecentralen, Et materiale til indledende konfirmandundervisning. Gennem fortælling, leg og drama, musik og sang, film og billeder får børnene en fornemmelse af, hvad kristendommen står for, og hvad tro kan være for dem. Materialet består af underviserens idémappe (498 kr.), elevmappe (98 kr.), forældrehæfte (25 kr.) og en invitationsfolder (150 kr. for 25 stk.). andagter, forslag til lege inde og ude, gode steder at købe materialer, fortællinger og historier og meget, meget mere. Det officielle fra Kirkeministeriet om indledende konfirmandundervisning: Anordning for indledende konfirmationsforberedelse: Henning Toft Bro m.fl.: Vi kommer til din Kirke. Unitas Forlag, Som støtte og inspiration til den indledende konfirmationsforberedelse udgives materialet: Vi kommer til din Kirke, der består af en Barnets bog (75 kr.) og en vejledning (348 kr.) til de præster, lærere, sognemedhjælpere mv., der medvirker ved den indledende konfirmationsforberedelse. Hvis du vil vide mere På ligger der rigtig mange links til skole-kirke-tjenester, baggrundsmateriale for indledende konfirmandforberedelse og alt det virkeligt kreative: computerspil, spejdernes hjemmesider, teater, forslag til 30 31

17 Til egne notater 32

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer Forord Vi vil inspirere dig til at skabe relationer Vi er stolte over at kunne præsentere Juniorfrø 1, som er den første bog i en serie af tre grundbøger fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Minikonfirmander januar 2016 I 2016 var tilbuddet om Minikonfirmandundervisning

Læs mere

Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågerup kirke - Roskilde Domprovsti

Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågerup kirke - Roskilde Domprovsti Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågup kirke - Roskilde Domprovsti I alt 33 børn fra 3. klasse i Lindebjgskolen har været i minikonfirmandforløb i 16 tim i dagene 13.-16. og 20.-23. januar 2014. Det 79

Læs mere

Roskildes stifts religionspædagogiske konsulent Stinna Ahrenst Tlf.: 61 28 67 59, e-post: stah@km.dk www.roskildeundervisning.dk

Roskildes stifts religionspædagogiske konsulent Stinna Ahrenst Tlf.: 61 28 67 59, e-post: stah@km.dk www.roskildeundervisning.dk Hvorfor børne- og ungdomsarbejde? Fra vores synsvinkel: Kirker er begyndt at lægge mere vægt på tilbud til børn Børnene bliver fremtidens kirkegængere, hvis vi får givet dem en fortrolighed med kirken

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke Menighedsrådsløftet Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Konfirmationsforberedelse i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne, Roskilde stift

Konfirmationsforberedelse i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne, Roskilde stift Konfirmationsforberedelse 2013 2014 i Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne, Roskilde stift En spørgeskemaundersøgelse om konfirmanderne og deres forældres vurdering af konfirmationsforberedelsens indhold

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift.

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift. Stiftsudvalg for funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede (SUFO) Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Indledning De formelle bestemmelser om dåb i folkekirken findes i Anordning om dåb i folkekirken af den 2. januar 2008. I denne anordning forudsættes det, at

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Vejledning til børnekonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse

Vejledning til børnekonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse Vejledning til børnekonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse Sognets børnekonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse Anordning nr. 1027 af 24. september 2014 om børnekonfirmandundervisning

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse I kristendomsundervisningen vil der tages udgangspunkt i de bibelske fortællinger, eleverne skal arbejde med det gamle testamente og det nye testamente. Undervejs vil

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Hvem er jeg? Konfirmandforberedelse 1. lektion: Dåb, konfirmation og gudstjeneste

Hvem er jeg? Konfirmandforberedelse 1. lektion: Dåb, konfirmation og gudstjeneste 1 Konfirmandforberedelse 1. lektion: Dåb, konfirmation og gudstjeneste Hvem er jeg? I utallige situationer bliver man spurgt om, hvem man er. Når man passerer en landegrænse, skal man kunne identificere

Læs mere

Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år

Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år Minikonfirmandundervisning i Sanderum sogn Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år Hvem? 4. klasser på Sanderum skole. (Ved at vælge 4. klasse fremfor 3. klasse undgår vi at

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Børnene lærer, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Vi fortæller børnene, at deres Far i himlen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Baggrunden for dette møde

Baggrunden for dette møde Provstens indlæg Baggrunden for dette møde Budgetsamrådet 4. maj: Formandens udmelding om, at der skal lukkes 2-3 kirker i provstiet Flere menighedsråd kan gåsammen og påsigt lukke en af deres kirker Flere

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid!

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Gud har en plan -2 Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 2: At give mennesker en fantastisk fremtid. Alt det, som Gud har beredt for os, går ud over vores fatteevne

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os leve i din kærlighed Lad kærligheden leve blandt mennesker. Amen

Bøn: Vor Gud og far Lad os leve i din kærlighed Lad kærligheden leve blandt mennesker. Amen 13. trin. I 17. september 2017 Sundkirken 10 Konfirmation af Emil Salmer: 749 I østen 478 Vi kommer 889 Du skal elske 68 Se, hvilket menneske 752 v. 4-5 Gå da frit 696 Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Luk op for Jesus -3. Jesus ønsker, at du kommer med til fest.

Luk op for Jesus -3. Jesus ønsker, at du kommer med til fest. Luk op for Jesus -3 Jesus ønsker, at du kommer med til fest. Mål: Lær børnene, at Jesus har gjort alt klar til, at vi kan leve et evigt liv med ham. Det bliver en fest, og Jesus ønsker, at hvert eneste

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Skoletjenestens årsberetning Sendes til biskoppen, provstiudvalget, menighedsrådende v/ formændene, skoletjenestens repræsentantskab og arbejdsudvalg,

Læs mere