Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2014 d kl hos Kaj. Bestyrelsessuppleanterne Peter Plett.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2014 d. 03.09.14 kl. 18.30 hos Kaj. Bestyrelsessuppleanterne Peter Plett."

Transkript

1 Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2014 d kl hos Kaj Til stede: Afbud: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Allan Sørensen, sekretær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Maiken Dreier, samt bestyrelsessuppleant Kaj Pedersen. Bestyrelsessuppleanterne Peter Plett. Dagsorden: Forhandling: 1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2014 d blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Ingen tilføjede punkter. 3. Opfølgning på sidste referat Konfirmation - Fie Grewy (WiFi) - Julie A. Burslund (Arthur) Begge har fået et halvt års gratis kontingent. Genforhandling af lejekontrakt Jens havde lavet et udkast til lejekontrakten, som bestyrelsen godkendte. Jens og Charlotte snakker med Karen. Eventyrsport og medlemskort/liste Peter har ikke fået snakket med dem endnu. 4. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender DGI-turnering rally 3. del (arr. STIF) Der laves PR for stævnet på holdene. Vi har pt. 4 tilmeldt ud af DAF-cup (arr. DcH Støvring) Invitationen er modtaget og ligger i Hundehuset sammen med tilmeldingsblanketten. Sidste frist er d. 21/9, men Inger tager sedlen med hjem d. 18/9. Der lavet PR på holdene Arbejdsdag (arr. baneudvalget) Træerne skal beskæres, fliser lægges ved P-pladsen mm. Allan laver et opslag Jule-klubmesterskab (arr. stævneudvalget) Intet nyt.

2 28.11 Julefrokost (arr. Maiken/Marianne) Intet nyt. Aktiviteter uden datoer: Førstehjælp (for instruktører) Allan finder en dato i januar. Kropskontrol (for instruktører og bestyrelse) (Inger) Hos Magtor i Hinnerup. Koster 2000 kr. i alt, max. 16 hunde. Kurset fyldes først op med trænere/bestyrelse og derefter udbydes det til andre medlemmer. Foreningen betaler. Inger finder en dato. Videoaften agilityhandling (for trænere) lær at se fejlene. Blev behandlet kort på workshoppen. Følintroaften (for nye og kommende føl) (trænerudv.) Basiskursus (for nye føl/aspiranter) (trænerudv.) Disse kurser var der ingen specifikke planer for. 5. Drægtige tæver Bestyrelsen besluttede at drægtige tæver ikke må træner, hverken agility eller rally, de sidste 30 dage af drægtigheden. Det er det samme som står i agilityreglerne i forhold til stævner og det dyrlægerne anbefaler. 6. Vaccination Bestyrelsen besluttede at voksne hunde skal vaccineres min. hvert 4. år (pt. er det 2 år). Dermed ligger vi på linje med DKK. Det blev ikke specificeret hvilke sygdomme der skal vaccineres for. 7. Visioner Delvision B. Vi har gode forhold. Der blev brainstormet og ideudviklet på indsatsområdet og det blev besluttet at arbejde videre med følgende emner: A. Udvide Hundehuset Der er ikke plads til de store hold i Hundehuset. Desuden vil en udvidelse gøre det muligt at holde foredrag og kurser i Hundehuset. Karen er åben over for ideen. Måske kan vi inddrage garagen. B. Overetagen Kunne måske lånes/lejes, f.eks. til kurser og generalforsamlingen. C. Ekstra toilet Især til stævner er der kø på toilettet. Etablering af et ekstra toilet vil derfor være en god ide, evt. i forbindelse med emne A. D. Overdækning Der kunne laves en overdækning foran Hundehuset med fliser, borde og bænke. Dette ville øge muligheden for det sociale samvær før og efter træning. Alternativt kunne overdækningen ligge i forbindelse med et eller begge skure. E. Træninghal Der ligger en udbygning bag gården på m2. Måske kan den anvendes til træning om vinteren.

3 Allan ser på mulighederne og laver et oplæg med skitser og budget til næste møde. 8. Nyt fra udvalgene Udvalgene blev gennemgået og oversigten blev opdateret (se vedlagt). Sponsorudvalget Der sidder pt. ingen i dette udvalg. Det blev diskuteret hvordan vi finder nogen, der har evner for dette arbejde (både salg, administration og skiltepåsætning). Det blev besluttet at Jens indtil videre tager sig af de nuværende sponsorer mht. fornyelse af kontrakter og Charlotte udarbejder en salgsbrochure, som kan anvendes når nye sponsorer kontaktes (spring, præmier, annoncer på hjemmesiden). Rally øvet savner en træner. Dette er ikke holdbart i længden. Der kunne måske findes en træner udefra, som kunne træne holdet f.eks. en gang om måneden mod kompensation af kørepenge (lige som foreningens øvrige trænere). Kaj undersøger mulighederne. Tøjudvalget Webshoppen er udarbejdet og testet af tøjudvalget, men ikke åben for medlemmerne endnu trods gentagne kontaktforsøg via mails. Det er ikke tilfredsstillende, når webshoppen blev lovet færdig i foråret. Baneudvalget Toilettet i Hundehuset: Allan skifter det ud og tjekker vandrørene. Olietank: Der skal lægges en betonplade under tanken grundet risiko for lækage. Der mangler en måtte til gangen i Hundehuset. Allan køber en. P-pladsen sprøjtes for ukrudt og der lægges fliser som afgrænsning mellem græsset og gruset. Desuden lægges der et ekstra lag grus på. Viborgvej er ved at blive flyttet. 5 meter af indkørslen vil herefter blive asfalteret. Hjulene ved vejen sættes først op når Viborgvej er flyttet. Som midlertidig løsning sættes et af agilityskiltene op ved vejen. Ukrudtet er sprøjtet foran Hundehuset (Maiken). De tre skraldespandsstativer langs alleen er fjernet og skraldespande og poser er i stedet sat op på lysmasterne (1 på FH-banen og 2 på AG-banen) (Peter Klitgaard). Læhegnet foran skuret er klippet (Kaj). Indkøb til Hundehuset Producenterne af sodavand går over til kun at forhandle 0,5 liters plastflasker. Vi må derfor sætte prisen op. Intet nyt fra de øvrige udvalg. 9. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret:

4 12.04 Arbejdsdag (2) (arr. Allan) Bordet foran Hundehuset blev skuret og algebehandlet, to ny cafeborde etableret på pælene og flagstangen blev malet. På banerne blev hjulspor lappet med sand og afskærmning mellem P- pladsen og græsset blev påbegyndt. Begge poser blev spulet, begge A-brædter og balancer samt den nye vippe blev vasket og den gamle balance blev malet. Desuden blev der ryddet op, fejet og fjernet ukrudt i AG-skuret DAF-cup (arr. stævneudvalget) Stævnet foregik på hjemmebane. Vi deltog med 35 hunde (12 begyndere, 15 let øvede og 8 øvede) ud af i alt 56 hunde. Vi vandt DAF-cuppen med 122 point. Støvring blev nr. 2 med 67 point Klubmesterskab forår (arr. stævneudvalget) Fint stævne med stor deltagelse af i alt 74 hunde (3 hvalpe, 5 F/H, 9 AG nybeg, 11 beg, 16 let øvede og 13 øvede samt 17 rallyhunde (4 ultrabeg, 7 beg, 2 øvede, 1 ekspert og 3 champions). Regnskabet viser et samlet underskud på små 555 kr., hvilket skyldes mange sponsorpræmier og pæne indtægter fra amerikansk lotteri DGI-turnering rally 1. del (arr. DcH Herning) Vi deltog med 12 hunde ud at ialt 44 deltagere (3 ultrabegyndere, 4 begyndere, 3 let øvede og 2 eksperter). Efter 1. del fører vi turneringen med 268 point. Herning ligger på 2. pladsen med 222 point DGI-turnering agility 2. del (arr. DcH Herning) Vi deltog med 24 hunde ud af i alt 84 startende (7 begyndere, 14 let øvede og 3 øvede). Efter første del fører Herning med 217 point. Vi ligger på 2. pladsen med 214 point Førstehjælpekursus for trænere (arr. Inger/Allan) Blev aflyst pga. for få tilmeldinger Oplev Silkeborg (arr. Peter) Ca. 10 hunde og førere deltog. Der blev både vist agility og rally midt på gågaden ved Bios gård. Desuden blev der deltaget i optoget gennem gaderne. Opvisningerne gik fint, men der kunne have været både mere tid og plads afsat til hver af opvisningerne. Desuden re-spekterede tilskuerne ikke afskærmningen, men gik gennem banen DGI-turnering agility 2. del (arr. stævneudvalget) Stævnet foregik på hjemmebane, hvorfor al træning var aflyst på træningspladsen denne dag. Vi deltog med 27 hunde ud af i alt 62 startende (10 begyndere, 13 let øvede og 4 øvede). Hurtigt og vel gennemført stævne. Efter anden del fører vi med 427 point. På andenpladsen ligger Herning med 411 point DGI-turnering rally 2. del (arr. stævneudvalget) Stævnet foregik på hjemmebane, hvorfor al træning var aflyst på træningspladsen denne dag. Vi deltog med 14 hunde ud af i alt 45

5 (4 ultrabegyndere, 4 begyndere, 3 øvede og 3 eksperter). Efter anden del fører vi med 565 point foran Herning med 372 point Foredrag om pleje og pasning af hunde (arr. Susanne) Foredraget foregik hos Dorit og var for hvalpe, FH og torsdagsholdene (begynder og let øvet), da almindelig træning var aflyst pga. rallyturneringen Dyrlægeaften (arr. Inger) Dyrlæge Tore Mosgaard fra Dyreklinikken Vestergade holdt et godt foredrag i Hundehuset om flåtbårne sygdomme samt udvalgte indvoldsorm. 25 medlemmer deltog Landstræf (arr. DGI Agility) Vi deltog ikke med nogen medlemmer i dette arrangement, som foregik i Hundested. Invitationen blev også udsendt meget sent (i sommerferien) Workshop for instruktører (arr. Inger) Rigtig god opbakning til dette arrangement, hvor 14 ud af 20 instruktører deltog. Efter ønske fra deltagerne var programmet sammensat af forskellige aktuelle indlæg om bl.a. stress, impulskontrol, indkald, slalom, agilityhandling, feltindlæring og preagility. Der var også debatter om fordele og ulemper ved forskellige indlæringsmetoder. Deltagerne syntes generelt godt om arrangementet, som f.eks. kunne gentages (med nye emner) en gang om året. Mange af føllene er blevet inspireret til at afprøve nogle af træningsmetoderne på deres hold DGI-turnering agility 3. del (arr. stævneudvalget) Vi deltog med 27 hunde ud af i alt 65 (11 begyndere, 12 let øvede og 4 øvede). Vi vandt sammenlagt agilityturneringen med 873 point foran Herning med 848 point. Velarrangeret og -afviklet stævne DM i rally (DKK) Kaj/Pepsi og Heidi/Aslan deltog d. 30/8 i DKKs DM i rally og blev hhv. nr. 3 og 8 i øvet klasse. 10. Orientering - Foreningstelefonen er nedlagt/opsagt. - 4 nye pumpekander er indkøbt til hundehuset. - Inger sørger for at DGI-rally- og DAF-cup-pokalen indgraveres. - DGI-rallypokalen er nu vundet til ejendom ( ). - Bent Halvorsen har sat to stofbure i Hundehuset til fri afhentning. - Den nye plæneklipper har været til service og har fået skiftet rem, og fået justeret hvor hurtig den kan køre, men har problemer med at klippe græsset. Kaj tjekker om knivene er korrekt monteret. - Lone Agerlund har d. 22/7 født en datter. - Foreningshåndbogen er under revidering. - 4 er kvalificerede til DcHs AGDM (Daniel/Lassie, Maiken/Ozzy, Maiken/Baloo og Daniel/Nemesis) 11. Tilføjede punkter Ingen tilføjede punkter.

6 12. Til trænermødet/udvalg - Drægtige tæver - Vaccinationskrav - Sponsorudvalget 13. Næste møder Onsdag d. 3/12 kl hos Maiken. Budget og handlingsplan. Udvalgene bedes sende budgetforslag/ønsker til Jens inden mødet. 14. Eventuelt Ingen bemærkninger. Slut Referent Dagsorden udsendt Mødet sluttede ca. kl (hvorefter der var kaffe). Inger L. Drengsgaard 1. udgave d. 9/9 2014, 2. udgave d. 15/ Bilag vedlagt: Aktivitetskalender 2014 pr. 3/ Udvalg pr. 3/9 2014

7 Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2014 (revideret d ) Dato Kl. Aktiviteter 2014 Arrangør Søn Søn Man Tors Fre Tors Tors Man søn /7-14 Søn Bestyrelsesmøde Hos Jens Trænermøde I Hundehuset Generalforsamling Medborgerhuset, sal C, Bindslev Plads, Silkeborg MUS-samtaler for trænere, aspiranter og føl Hundehuset MUS-samtaler for trænere. aspiranter og føl Hundehuset Arbejdsdag (1) På træningspladsen Bestyrelsesmøde Hos Peter Arbejdsdag (2) På træningspladsen 9.00 DAF-cup ( ) I Silkeborg Klubmesterskab forår På træningspladsen Trænermøde I Hundehuset DGI-turnering Rally 1. del Hos DcH Herning DGI-turnering Agility 1.del Hos DcH Herning 9-12 Førstehjælpskursus for trænere (AFLYST) Lyngbygade 8. Silkeborg Oplev Silkeborg Silkeborg DGI-turnering Agility 2.del (NB! alm. træning er aflyst) Hos DAF Silkeborg / træningspladsen DGI-turnering Rally 2. del (NB! alm. træning er aflyst) Hos DAF Silkeborg / træningspladsen Foredrag om pleje og pasning (for hvalpe og FH) Hos Dorit, Asklevvej 12, Them Dyrlægeaften om flåtbårne sygdomme mm. I Hundehuset DGI Landstræf Hundested Workshop for instruktører I Hundehuset DGI-turnering Agility 3.del Hos DAF Silkeborg / træningspladsen Bestyrelsesmøde Hos Kaj DGI-turnering Rally 3. del Hos STIF, Sorring Bestyrelsen Bestyrelsen Allan Bestyrelsen Allan DAF Silkeborg Stævneudvalget Inger og Allan Peter Plett Susanne Inger DGI Agility Inger Bestyrelsen

8 Søn Tirs Søn Fre Arbejdsdag På træningspladsen DAF-cup Hos DcH Støvring, Hæsumvej 60 A, Støvring Trænermøde I Hundehuset 9.00 Jule-klubmesterskab på træningspladsen Julefrokost for bestyrelse, trænere, aspiranter og føl Bestyrelsesmøde Hos Maiken Baneudvalget DcH Støvring Stævneudvalget Maiken og Marianne Bestyrelsen

9 DAF Silkeborgs udvalg Trænerkontaktperson Marianne Sørensen Højmarksvænget Silkeborg Trænerudvalg Marianne Sørensen Højmarksvænget Silkeborg Charlotte Lyrskov Gødvad Mælkevej Silkeborg Maiken Dreier Tulipanvej Silkeborg Aktivitetsudvalg Inger Drengsgaard Ebbesensvej Sorring Baneudvalg (inkl. græs) Allan Sørensen Sjællandsgade 1A 8600 Silkeborg Kaj Pedersen Harbovad Silkeborg Tøjudvalg Charlotte Lyrskov Gødvad Mælkevej Silkeborg Maiken Dreier Tulipanvej Silkeborg Sponsorudvalg (ingen pt.) Stævneudvalg Charlotte Lyrskov Gødvad Mælkevej Silkeborg Marianne Sørensen Højmarksvænget Silkeborg Lone A. Hansen Bakkelyparken Ry Biblioteksudvalg (ingen pt.) Ansvarlig for DAF Silkeborgs hjemmeside Jens Sørensen Højmarksvænget Silkeborg Ansvarlig for DAF Silkeborgs facebookgruppe Maiken Dreier Tulipanvej Silkeborg Inger Drengsgaard Ebbesensvej Sorring Ansvarlig for indkøb til Hundehuset Marianne Sørensen Højmarksvænget Silkeborg Ansvarlig for DAF Silkeborgs scrapalbum Inger Drengsgaard Ebbesensvej Sorring

10 Udvalgenes opgaver, ansvar og forpligtelser: Aktivitetsudvalget Det er aktivitetsudvalgets ansvar at sørge for at der tilbydes aktiviteter til medlemmerne udover træning og at disse arrangementer er jævnt fordelt i løbet af året - At lave udkast til aktiviteter det kommende år og fremlægge dem for bestyrelsen - At arrangere 1-2 foredrag og/eller andre aktiviteter om året - At lave PR for aktiviteterne gennem opslag, hjemmesiden, facebook og via personlig kontakt - Udvalget kan desuden efter aftale med bestyrelsen stå for andre af foreningens aktiviteter Baneudvalget Det er baneudvalgets ansvar at sørge for at foreningens baner og forhindringer altid er i acceptabel stand - At føre opsyn med foreningens baner og forhindringer - At indstille til bestyrelsen, hvis der er behov for nyindkøb og/eller reparationer - At sørge for nyindkøb og reparation af forhindringer efter aftale med bestyrelsen - At sørge for at vedligeholde skurene og lysanlægget - At sørge for øvrig pleje af arealerne, herunder fangning af muldvarper Samt at sørge for at foreningens græsbaner er klippede - At føre opsyn med foreningens græsbaner og maskinpark - At sørge for græsklipning efter behov - At indstille til bestyrelsen, hvis der er behov for nyindkøb og/eller reparationer Tøjudvalget Det er tøjudvalgets ansvar at sørge for foreningstøj til medlemmerne og trænerne - At indhente tilbud på tøj - At fremlægge tilbud for bestyrelsen til godkendelse - At tilbyde tøjet til medlemmerne ved opslag, hjemmesiden, facebook og ved personlig kontakt - At bestille og distribuere tøjet til medlemmerne Sponsorudvalget Det er sponsorudvalgets ansvar at sørge for sponsorer til foreningens spring og sponsorpræmier til klubmesterskaberne - At kontakte mulige sponsorer - At skrive kontrakt med sponsorer - At genforhandle kontrakter med sponsorer - At påsætte reklamer på springene - At føre opsyn med reklamerne på springene og forny disse efter behov Stævnevalget Det er stævneudvalgets ansvar at sørge for at der arrangeres stævner for foreningens medlemmer - At lave udkast til stævner det kommende år og fremlægge dem for bestyrelsen - At arrangere internt klubmesterskab to gange om året - At arrangere DAF-cup stævner på egen grund - At arrangere evt. andre stævner (åbne såvel som interne) efter aftale - At lave PR for stævnerne gennem opslag, hjemmesiden, facebook og via personlig kontakt - At offentliggøre resultaterne fra stævnerne

11 Biblioteksudvalget Det er biblioteksudvalgets ansvar at stille hundebøger, -tidsskrifter, -videobånd og DVD er til rådighed for alle foreningens medlemmer via biblioteket i Hundehuset - At indstille til bestyrelsen, at der købes ny litteratur - At indkøbe nye bøger, blade eller bånd efter aftale med bestyrelsen - At føre opsyn med biblioteket - At gennemgå biblioteket en gang om året - At rykke lånere, der ikke har afleveret litteratur - At opdatere litteraturlisterne en gang om året. Listerne stilles i Hundehuset - At mærke bøger og blade med foreningens stempel og nr. - At sørge for at der er udlånssedler til rådighed Hvert udvalg har et budget afsat på bestyrelsens handlingsplan for det kommende år. Det er udvalgenes ansvar at overholde de fastlagte budgetter og at afregne indtægter og udgifter med foreningen gennem kassereren.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2011 d. 04.04.11 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2011 d. 04.04.11 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Godbiddens redaktører - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2011 d. 05.09.11 kl. 18.30 hos Inger Til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset

Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænere - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset Til stede: Fra bestyrelsen: formand

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 21.02.11 kl. 19.00 i Medborgerhuset

Referat af generalforsamling d. 21.02.11 kl. 19.00 i Medborgerhuset Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænere - Godbiddens redaktører - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat af generalforsamling d. 21.02.11 kl. 19.00 i Medborgerhuset Til stede:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Nr. 1 22. årgang, februar 2009. Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger. Fastalavn Petanque. Se også www.soenderlund.

Nr. 1 22. årgang, februar 2009. Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger. Fastalavn Petanque. Se også www.soenderlund. Nr. 1 22. årgang, februar 2009 Nyt fra Senior Vest Referater af Generalforsamlinger Fastalavn Petanque Se også www.soenderlund.dk Redaktionen på Sønderlundsposten Har du noget, som du ønsker i bladet,

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006.

Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006. Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006. Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Kirsten Olsen, Mette Vingaard (referent). Afbud: Lasse Andersson Dagsorden: Godkendelse af referatet godkendt uden tilføjelser

Læs mere

Beagle Klubben Dressur-afdelingen

Beagle Klubben Dressur-afdelingen Beagle Klubben Dressur-afdelingen Herlev 15. januar 2012 (udsendt til alle d. 19. jan. 2012) Referat fra Instruktørmødet søndag d. 15. januar 2012 Bemærk: Mødet afholdtes i kantinen på Hammergårdsskolen,

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro. DcH Bjerringbro Hund og fører 4 2009 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling 2009...6 Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere