Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Fællesspisning onsdag d. 14. april kl. 18,30, tilmelding til Dorte

2 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Affaldsindsamling 2010 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til juni/juliudgaven er mandag d. 3. maj Marsk & Muld kan også ses på Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus har holdt konstituering. Formand: Mogens Sørensen, Farup Kirkevej 4, 6760 Ribe, Tlf Næstformand: Malene Alsted, Kolint 10, 6760 Ribe, tlf Kasserer: Bjarne Schou, Farup Kirkevej 23, 6760 Ribe, tlf Sekretær: Betina Jørgensen, Præstegårdstoften 3, 6760 Ribe, tlf Menig: Benny Johansen, Krovej 2, 6760 Ribe, tlf Søndag den 18. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. På denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling. Vi starter kl hvor F.S.B.G. er vært med rundstykker og kaffe/juice, hvorefter vi udvælger hvem der går på hvilke ruter. Efter indsamlingen (omkring kl ) vil Farup Jagtforening være vært med lidt mad og drikke. Det er svært at finde grunde til ikke at møde op. Mød op og deltag i et godt arrangement, hvor den står på frisk luft ad libitum. Mødested: Farup Skole i skolegården. Læs mere på Boldaften Torsdag den 27. maj kl afholder vi Boldaften på Farup Stadion, hvor vi dyster mod hinanden i rundbold. Efterfølgende kan der købes kaffe/kage, øl og vand, ligesom der også fyrres op i bålet til en omgang snobrød. Kom og vær med til en hyggelig og social aften. Klubmedarbejder / leder til Farup Ungdomsklub Vi søger fra 1. september en frisk og aktiv klubmedarbejder, med lyst til at indgå i klubaktiviteter. Klubben har ca. 35 medlemmer mellem 11 og 16 år. Klubben har åbent 2 gange om ugen a 3 timer. Vi holder til på Farup skole. Arbejdets omfang er timer pr sæson fra september til april. Løn efter aftale. Henvendelse til Henrik Villadsen, Nr. Farupvej 19, 6760 Ribe, tlf / , 2 FARUP SOGNEBLAD

3 Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Update fra F.S.B.G. Hermed en lille opdatering vedr. foreningens ve og vel. Den 25. februar kl blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor dagsordnen bestod i at fremlægge et godkendt regnskab, hvilket også skete. Til orientering kan jeg oplyse at vi kom ud af 2009 med et overskud på kr., og en egenkapital på kr. Et andet punkt på dagsordnen var forslag om vedtægtsændringer i vedtægternes 9 omhandlende foreningens ophør. Forslaget, som blev vedtaget, var følgende: 9: Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Foreningen kan endvidere ophøre, såfremt 2/3 af medlemmerne beslutter det. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende. Samtidig træffes afgørelse om anvendelse af foreningens midler. Ved opløsning af foreningen, skal eventuelle midler fra Gymnastikforeningen overgå til Ribe Idrætsforbund. De sidste to sætninger startende fra Samtidig træffes afgørelse om.. ændres til I tilfælde af ophør, skal foreningens formue tilfalde de øvrige foreninger og aktiviteter i Farup Sogn. Nærmere bestemmelse om formuen fastsættes af den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens ophør. Begrundelsen for ændringen er den, at Ribe Idrætsforbund ikke længere eksisterer. Da RIF stadig fungerede, fik Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening dækket en stor del af udgifterne til indkøb af bl.a. gymnastik udstyr, via tilskud fra RIF, hvorfor evt. midler fra Gymnastikforeningen skulle overgå til RIF, hvis foreningen ophørte. Jf. Esbjerg Kommune er der ingen andre, der kan gøre krav på foreningens midler i stil med RIF. Det eneste krav fra kommunen er blot at et eventuelt overskud, ved opløsning skal gå til almennyttige formål jf. folkeoplysningsloven. Endelig blev Hans Marten Smidt valgt til revisor, sammen med Gert Vejlgaard, idet Bent Gantzel ikke længere ønskede denne tjans. Tak for mange års tro tjeneste. Søndag den 7. marts blev der afholdt Store Badedag, hvor vores medlemmer havde mulighed for en dukkert i Ribe Svømmehal på F.S.B.G. s regning. Om vi havde ramt en forkert dato eller om det blot var et sammentræf af uheldige omstændigheder vides ikke faktum er at kun 15 m/k gjorde brug af tilbuddet, hvilket er langt under halvdelen af hvad der plejer at møde op på denne dag. Vi prøver igen til næste år. Jens Nielsen, F.S.B.G. Dine 200 kr. kan gøre en forskel På generalforsamlingen d 19 Jan stillede bestyrelsen et forslag til vedtægtsændringer. Vi foreslog, at et medlemskab af Forsamlingshuset skulle koste 200 kr. årligt pr. husstand Det blev vedtaget enstemmigt. Vi finder det vigtigt, at man i et lokalsamfund har et sted, hvor man kan samles. Efter at brugsen og skolen er lukket, er Forsamlingshuset sammen med kirken de sidste steder, hvor alle kan mødes. De 200 kr. kunne bruges til at sikre husets fremtid, således at Farup sogn stadig har et sted, hvor der kan holdes gode fester, hvor nye og gamle borgere kan mødes og have det rart. Et sted hvor der kan holdes fællesspisninger, hobbyudstilling, fastelavnsfest for børnene osv Kort sagt et sted der samler byen. Skulle du som medlem få brug for at leje forsamlingshuset, vil du få en reduktion i lejebeløbet på medlemsbeløbet. De tohundrede kroner betales på girokort, på netbank reg konto nr , Skjern bank. Husk indbetaler navn. Alternativt kan der betales kontant til kasserer Bjarne Schou. Vi har brug for din hjælp. Betyrelsen FARUP SOGNEBLAD 3

4 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Sangaften i forsamlingshuset med Karsten Eskildsen, Ribe Nogle mennesker kan det der med at fortælle! Karsten Eskildsen er en af dem. Med et smittende engagement, krydret med en god portion humor, fik han fortalt - og sunget - os igennem mange hundrede år af Ribes historie. Karsten Eskildsen præsenterede os for sange af Ribes mere eller mindre kendte bysbørn gennem årene: Oluf Ring, der i en periode var lektor på Ribe seminarium, Peter Brun, som også har opnået stor anerkendelse og by-jubilæums-aktuelle Bo Gunge, der blandt meget andet og større, har lavet en dejlig melodi til sangen Den første sne. Karsten Eskildsen fik også punkteret et par myter undervejs, bl.a. hvad angår sangen om dronning Dagmar: denne er nedskrevet mange, mange år efter omhandlingsårene, med alt hvad det indebærer af efterrationalisering og digterisk frihed. Men den bygger på overleveret materiale, hvilket sangens form afslører: det er ganske umuligt at synge versene som fællessang - her kræves en forsanger som kender versefødderne, hvorefter omkvædet er blevet sunget i fællesskab, måske i forbindelse med kædedans, som vi kender det fra Færøerne. Selvom vi i Farup er meget orienterede mod Ribe, stikker der vel også en lille lokalpatriot i mange af os... Derfor var det dejligt, at Karsten Eskildsen også medbragte en hyldestsang til området skrevet af en farupper : Agnes Filskov. Sangen er skrevet på melodien Som en rejselysten flåde. Agnes Filskovs far var lærer på Farup skole - selv uddannede hun sig til læge i København, men havde altså sin hjemegn i så kærlig erindring, at hun skrev sangen om den. Lokalhistorisk arkiv ligger inde med en selvbiografisk artikel om forfatterens barndom på skolen her i byen. Vi fremmødte havde en herlig aften! Q-gruppen. AKTIVITETSKALENDER Marts 2010 Tirsdag d. 30. kl. 14,30 Tirsdagsklub Konfirmandstuen April 2010 Onsdag d. 14. Fællesspisning i forsamlingshuset Prisen er 50 kr for voksne, 25kr for børn 6-12 år og gratis for de små. Tilmelding til Dorte eller Alma senest 7.april Onsdag d. 28. kl. 14,30 Tirsdagsklub RIBELUND mandage i ulige uger kl Strikkecafe - ferie maj - juli Konfirmandstuen Faste møder: Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde torsdage i ulige uger kl Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til 4 FARUP SOGNEBLAD

5 Farup Skole - i fortid, nutid og fremtid I forbindelse med lukningen af Farup Skole mistede lokalsamfundet et vigtigt mødested. Det var det naturlige sted for den uformelle snak mellem Farups borgere, men ligeledes en uvurderlig bygning for det aktive liv, også uden for skolens naturlige åbningstid. Farup Skole fungerer som udgangspunkt for ungdomsklub for Farup og oplands unge, gymnastikforeningen og dagplejernes aktiviteter med deres børn. Rigtig mange aktiviteter i Farup er totalt afhængige af lokalerne på Farup Skole. Det er her, at nedrivning/renovering og tilbygning ved Farup Skole - kaldet Farup Landsbyfælled - bliver aktuelt. Skabelsen af et hus, hvor de ovenfor nævnte aktiviteter kan bibeholdes og mange nye aktiviteter og arrangementer vil kunne finde sted. SET MOD NORD VEST Projektet Farup Skole er opført i flere etaper, hvor den nyeste del er fra år Det er denne del, der skal renoveres. Herudover opføres en aktivitetshal, der bygges sammen med de eksisterende bygninger. Den vestlige del af skolebygningen og indgangspartiet bevares. De resterende skolebygninger og det østlige cykelskur rives ned ved lokal arbejdskraft. Der opføres en aktivitetshal på ca. 400 m2 med tilhørende depotrum. Aktivitetshallen opføres således, at der er mulighed for både gymnastik, badminton, boldspil og andre aktiviteter, som f.eks. foredrag og fællesmøder. Underetagen i skolebygningen indrettes med entre, lokale til dagplejere, mødelokale, omklædnings- og baderum til idrætsaktiviteter og cafemiljø. Der etableres elevator mellem de to etager, så gangbesværede og handicappede får adgang til første sal. Overetagen indrettes med separate lokaler til Lokalhistorisk arkiv og Farup ungdomsklub. Der vil fra et centralt område ovenfor trappen være vinduesparti, med udsyn over aktivitetshal. Tidsplan Der har gennem de sidste par år været afholdt flere møder mellem Esbjerg Kommune, arkitekter og Styregruppen for Farup Landsbyfælled. Projektet forventes udført i 2011 og vedtagelse af projektet i Esbjerg Byråd forventes at finde sted i oktober Fortsætter side 8. FARUP SOGNEBLAD 5

6 Gymnastikopvi 6 FARUP SOGNEBLAD

7 visning 2010 Foråret har ladet vente på sig i år, men tiden for årets opvisning i Farup kom alligevel og det løb af stablen fredag den 19. marts i Logitranshallen. 7 af foreningens 9 hold,ungdomsmix og juniortræningsholdet gav opvisning ialt 250 gymnaster var på gulvet og viste deres smidighed som er logoet på gymnastikbluserne i år. Gymnasterne havde glædet sig rigtigt meget til at vise, hvad de havde lært i vinterens løb og en fyldt Logitranshal tilskuere mæssigt fik noget at glæde sig over for alle holdene var bare supergode, mange rigtig flotte rytmeserier og spring blev udført. Ropeskipping holdet som først startede op 1. nov. var også på gulvet og gav en meget flot opvisning. Tak til alle I dygtige gymnaster. Der skal også lyde en kæmpe tak til alle vores 32 frivillige ledere som har ydet en kæmpe indsats hele sæsonen, uden jer er der jo ingen gymnastik i Farup. Også en stor tak til Logitrans for lån af hallen, det er et rigtigt dejligt sted at være. Den nye gymnastik sæson starter midt i september, programmet opslåes midt i august, håber at der bliver en god tilslutning til alle holdene, da gymnastikken i Farup Sogn jo gerne skal blive ved med at blomstre, så mød op til september. MVH Jytte. FARUP SOGNEBLAD 7

8 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Økonomi Der har været stor forståelse fra Esbjerg Kommune med hensyn til vore ideer og ønsker omkring et hus i lokalsamfundet. Det aktuelle projekt er udarbejdet i samarbejde med arkitekter, Esbjerg Kommune og Styregruppen. Finansiering af projektet bliver til ved et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og lokalområdet i Farup. Egenfinansieringen fra Farup kan opdeles i 5 punkter: Fonde og legater. Husstandsindsamling. Donationer fra selvstændige erhvervsdrivende. Afholdelse af sponsorarrangementer. Lokalt/frivilligt arbejde i forbindelse med nedrivning/renovering af eksisterende skolebygninger og nybygning af aktivitetshal. Hvorfor skal jeg støtte Da projektet afhænger af lokal opbakning både økonomisk og arbejdsmæssigt er det bydende nødvendigt, at alle hjælper til. Der vil blive mange arbejdsopgaver, som vi selv skal stå for, specielt i forbindelse med nedrivning/renovering af den bestående skolebygning. Der vil blive udarbejdet en arbejdsliste, hvor alle vil kunne finde arbejdsopgaver, som de vil kunne varetage. Derudover er alle økonomiske bidrag særdeles velkomne. Farup - en aktiv del af Esbjerg Kommune I Farup har vi mærket hvor hårdt centraliseringen og besparelser kan ramme et lokalsamfund, da vi mistede skolen. Både som arbejdsplads, som første skridt i børnenes uddannelse og som en del af både det formelle og især det uformelle mødested. Projektet Farup landsbyfælled er en stor opgave hvor det er vigtigt at alle løfter i flok, så vi kan få udfyldt det tomrum, der er opstået efter skolens lukning. Et moderne samfund bygger på aktive lokalsamfund - støt derfor arbejdet omkring renovering og ombygning og af Farup skole Der er sendt en invitation ud til alle erhvervsdrivende i Farup dels for orientering om mulighederne for at få del i arbejdet, dels for at få dem til at sponsere. Invitationen indbefatter et informationsmøde med spisning torsdag d. 15. april. Styregruppen for Farup Landsbyfælled Se mere på 8 FARUP SOGNEBLAD

9 Kirkesiden GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE Marts lørdag d. 27. kirkemusikalsk legestue 1-2årige - kl.10,30 palmesøndag d. 28. kl. 10,00 familiegudstjeneste /indledning til påsken/ afslutning for mini-konfirmander April skærtorsdag d. 1 - kl. 10,00 langfredag d. 2. kl. 14,00 liturgisk påskedag d. 4. kl. 10,00 indsamling KFUM&K 2.påskedag d. 5. ingen søndag d s.e påske kl. 9,00 søndag d s.e.påske kl. 10,00 søndag d s.e.påske ingen torsdag d. 29. Bededags aften kl. 19,30 Min yndlingssalme/ kaffe og varme hveder i Kirkehuset St.Bededag d. 30. ingen gudstjeneste Maj søndag d s.e.påske kl. 10,00 søndag d s.e.påske kl. 10,00 konfirmation Kr. Himmelfartsdag d. 13. kl. 14,00 Indsamling Folkekirkens Mission søndag d s.e.påske kl. 10,00 pinsedag d. 23. kl. 10,00 2.pinsedag d. 24. ingen gudstjeneste søndag d. 30. Trinitatis søndag kl. 9,00 Der kan altid bestilles kørsel til gudstjenester og møder i konfirmandstuen/kirkehuset hos Esbjerg Taxa Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Navne og telefoner Sognepræst Elin Hjuler, Farup Kirkevej 6, tlf / Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Solveig Christiansen Købmandsvej 8, tlf Kirkeværge Bente Petermann MINI KONFIRMANDER - PÅ VEJ MOD PÅSKE Mini-konfirmanderne slutter forårets undervisning med familiegudstjeneste palmesøndag d. 28. april kl. 10,00. De vil bl.a. pynte kirken med påske- og forårsblomster og i øvrigt sammen med konfirmanderne markere, at vi går ind i påskeugen. MIN YNDLINGSSALME Igen i år vil menighedsrådet bede nogle folk i sognet om at vælge deres yndlingssalme, som dernæst kommer på programmet St. Bededagsaften torsdag d. 29. april. Man kan vælge en salme, man synes særlig godt om eller som man har en særlig historie eller bestemte minder med. Salmen præsenteres ganske kort hvordan, er ganske op til den enkelte hvorefter den synges. Det er fjerde år, vi synger yndlingssalmer hvert år er vi kommet vidt omkring i salmebogen. Ud over de valgte salmer vil der være lejlighed til at foreslå egne yndlingssalmer i kirken eller efterfølgende i Kirkehuset, hvor menighedsrådet serverer varme hveder og kaffe, som det sig hør og bør St. Bededagsaften. KONFIRMATION 2010 søndag d. 9. maj kl. 10,00 er der konfirmation i Farup kirke. Der er mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner til konfirmanderne søndag formiddag på konfirmationsdagen. Det kan ske i Kirkehuset, hvor der vil være åbent fra kl. 9,15-10,30. Evt. roser til konfirmanderne bedes afleveret personligt. Og de 7 unge mennesker er: Mikkel Toftegård Grosmann, Hillerupvej 40 Emil Vesterby Hansen, Købmandsvej 4 Steffen Skallebæk Jakobsen, Købmandsvej 13 Simone Kjærside Pedersen, Tanderupvej 26 Sara Baun Schmidt, Havevej 2 Patrick Schmøkel, Hillerupvej 57 Bjarke Villadsen, Nr. Farupvej 19 Se også næste side! FARUP SOGNEBLAD 9

10 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Der er endnu to konfirmander i Farup dette år. De følger Riberhus Privatskoles hold i domkirken, hvor de konfirmeres Kr. Himmelfartsdag d. 13. maj: Sissel Phee Ellegaard Johannsen, Krovej 2 Emil Pedersen, Hillerupvej 2 KONFIRMATION 2011 Der har allerede været indskrivning til konfirmationsundervisningen i Farup sogn i Konfirmationsdagen bliver søndag d. 8. maj ( altid 2. søndag i maj ) TIRSDAGSKLUBBEN I tirsdagsklubben fortsætter vi møderne den sidste tirsdag i måneden til og med april. Det foregår i konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6, kl. 14,30-16,30. Kaffe 10 kr. Evt. kørsel kan bestilles hos Esbjerg taxa D. 30. marts kommer tidligere skoleleder og degn Henry Lauridsen, Krogager, og fortæller om 40 år i degnestolen Henry Lauridsen er for nylig gået af som kirkesanger/kordegn. Han har desuden været skoleinspektør v. Stenderup skole, hvor jeg (EH) for mange, mange år siden var i praktik og oplevede Henry Lauridsens store fortællekunst. Den sidste Tirsdagsklub i denne sæson bliver ONSDAG d. 28. april. Den dag er vi inviteret til Ribelund af Erik Henriksen, som besøgte Tirsdagklubben i januar måned. Vi vil gå en tur på området v. Ribelund, mens Erik Henriksen fortæller og slutte eftermiddagen med et besøg på museet. Det er en udendørs eftermiddag, bort set fra besøget på museet ( entre 10 kr. ) Vi må have det smukkeste forårsvejr til gode den dag! Tirsdagsklubben sørger for kaffe undervejs. Mht kørsel, kan det aftales på marts-mødet. Eller man kan ringe på ( Elin) senest dagen før, så bliver man hentet. Uanset hvordan man nu vælger at komme til Ribe, er mødetid og sted kl. 14,30 på P-pladsen på Tangevej, på den anden side jernbanen til højre. Og altså : ONSDAG d. 28. april Der er ingen aldersbegrænsning i Tirsdagsklubben! Enhver kan deltage som man har tid og lyst. Indre Mission marts lørdag d. 27. Højskoledag, Bramming. Program følger april onsdag d. 14. Studiekredsmøde hos Ruth Lønne kl. 14,30. IMT nr. 40 onsdag d. 21. Bibelkursus i Gredstedbro kl. 19,30 v. missionær Andreas Møller, Haderslev maj onsdag d. 12. Studiekredsmøde hos Karen Nikolajsen kl. 14,30. IMT nr. 44 onsdag d. 19. Fællesmøde m. Ribe og Gredstedbro. Kirkehuset kl. 19,30 Elin Hjuler om biskop Niels Henrik Arendts tanker om troen og folkekirken, inspireret af en rejse til Indien. Med udgangspunkt i bogen En sang fra de varme lande DANMISSION - ydre mission I Danmissions-kredsen holdes de næste møder torsdag d. 8. april hos Karen Nikolajsen ONSDAG d. 5. maj hos Esther Jørgensen begge dage kl. 14,30-17,00 FRI Sognepræsten holder fri d Embedet passes af sognepræst Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf KONFIRMAND - ROLLESPIL Når Marsk& Muld udkommer skulle konfirmander og o. 100 præster og frivillige gerne have gjort gode og spændende erfaringer med et rollespil om reformationen. Mine konfirmander fra Farup og Ribe skal sammen med andre fra Ribe-kanten, samt Esbjerg, Varde, Bramming og Gørding torsdag d. 25. marts deltage i et stort anlagt rollespil, skrevet af professionelle game-masters, tilvirket de lokale forhold her på 10 FARUP SOGNEBLAD

11 Ribe - egnen. Spillet foregår i Terp Spejdercenter v. Bramming. Spillet har været længe undervejs og kostet en del forarbejde til gengæld håber præsterne, at det bliver så vellykket, så det tåler gentagelse. Spillet handler som sagt om reformationen og er lagt an på, at konfirmanderne på egen krop skal få en fornemmelse af de stærke brydninger, der kom over landet, da Luthers opgør med den katolske kirke nåede Danmark. Hvordan folks tankegang blev udfordret og gudstjeneste og levevis efterhånden forandrede sig med den nye lære. Konfirmanderne er blevet forberedt på rollespillet, dels gennem undervisningen i konfirmandstuen, dels gennem en særlig hjemmeside, game-masterne har oprettet. Fra Farup deltager flere frivillige dels som sogneriddere, der skal ledsage konfirmanderne på deres første færd dels som skuespillere på de forskellige lokaliteter, spillet omfatter. For på deres vandring i det reformatoriske landskab vil konfirmanderne møde forskellige personer fra den tid, syge, handlende, en biskop m. mange flere. Rent økonomisk påhviler udgifterne de deltagende menighedsråd. Vi har dog modtaget en del midler fra Ribe Stift som en del af udviklingsarbejdet med religionspædagogiske tiltag. Mere i næste nummer af M&M. Få dine informationer på www. farupsogn.dk besked kvinderne fik den første påskemorgen ( Markus (16,1-8) underforstået : jeres hjemsted og hverdag. Han, Jesus, er gået i forvejen for jer, der hvor I skal hen i jeres liv. For at I ikke bare kan være i live. Men for at livet kan være levende. For at det kan leves med tro og håb. Det er, hvad påske betyder. Det er ikke, at vi fortaber os i, hvad der mon skete ved Jesu grav for 2000 år siden. Det er heller ikke, at vi spekulerer os fortvivlede i, hvad der mon ligger omme på den anden siden døden. Ethvert påskebudskab om Jesu Kristi død og opstandelse vedrører også vor død og vor opstandelse vore kæres, som vi har lagt i graven med ordene : til jord skal du blive af jorden skal du igen opstå. Påskens budskab gælder levende og døde. Det er et ord, der kalder os ud af al død, så livet kan vende tilbage. Det er kærlighed og håb, der trodser alt hvad vi ved om af sorg og fortræd og den dybeste smerte. Gud dør ikke, fordi vi ikke kan tro på ham. Kærligheden hører ikke op at være, hvor meget vi end fejler, misbruger eller kommer til kort med den. Livet er ikke forbi, når virkeligheden tager kvælertag på alt hvad det er værd at leve for. For påske er ham, der aldrig bliver træt af at komme til os for at forvandle verden og mennesker gøre opstandelse i os og med os her og engang. PÅSKE ord med på vejen.. Påsketro er ikke vores tro på opstandelsen, sådan er der undertiden nogle, der vil stille det op - men påsketro er troen på ham, som stik imod al sund fornuft og erfaringer vi gør, kommer til os som den levende. Gud dør ikke den dag, vi ikke mere tror på ham, har en sagt, men vi dør den dag, da vort liv ikke mere oplyses af glansen fra det under af tilgivelse og fornyelse, som ligger hinsides al fornuft. ( Dag Hammerskjöld ) Gud lod det blive påske, for at vi ikke skal dø af mangel på barmhjertighed og nåde. Gud lader det blive påske, for at vi, der lever med døden i os og foran os, først og sidst må leve vort liv med håb. Han går i forvejen for jer til Galilæa det var den PÅSKEGUDSTJENESTE I FARUP KIRKE søndag d. 4. april kl. 10,00 FARUP SOGNEBLAD 11

12 www. farupsogn.dk Gør www. farupsogn.dk er for alle, men til din mest fortrukne. dig/sognet. Mini-konfirmanderne Mini-konfirmanderne og Danmissions-kredsen har haft besøg af Monda fra Ægypten og Betina fra Danmark. Monda fortalte bl.a. om børnearbejde i Ægypten og om en 10 årig dreng, Achmed, der arbejder mellem 10 0g 20 timer hver dag. Gennem det projekt, Monda arbejder i, er Achmed nu begyndt at lære at læse og regne og han har for første gang prøvet at lege. Mini-konfirmanderne så billeder fra Ægypten, hørte musik,prøvede ægypternes hovedbeklædning, lærte at danse - det er svært, når man skal tælle til på arabisk! Endelig skrev Monda minikonfirmandernes navn på arabisk og sendte en lille velsignelse med : Jesus loves you. Lørdag d. 6. marts var der kirkemusikalsk legestue i kirken for børn fra 1-2 år. Musikpædagog Kathrine fra sidste vinters babysalmesang trak ting og sager op af sine kufferter og legede, dansede og sang med børn og forældre. Lørdag d. 27. marts er der igen legestue i kirken, kl. 10, FARUP SOGNEBLAD

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 17. årgang nr. 3 april - maj 2012

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 17. årgang nr. 3 april - maj 2012 Marsk & Muld Farup Sogneblad 17. årgang nr. 3 april - maj 2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 3 april-maj 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 21. årgang Nr. 3 april-maj 2016

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 21. årgang Nr. 3 april-maj 2016 Marsk & Muld Farup Sogneblad 21. årgang Nr. 3 april-maj 2016 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening HØSTMARKED Tirsdag den 20. september kl. 19.00 i Klublokalet. Traditionen tro hjælper Knud + Knud os med at få en festlig aften. Vi håber, I igen vil skænke os lidt af jeres

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Marsk & Muld Farup Sogneblad. 14. årgang nr. 5 august- september 2009

Marsk & Muld Farup Sogneblad. 14. årgang nr. 5 august- september 2009 Marsk & Muld Farup Sogneblad 14. årgang nr. 5 august- september 2009 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. STRIKKEKLUBBEN Den 7. september starter Strikkeklubben igen. Vi mødes i Konfirmandstuen

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 12. årgang nr. 3 - april- maj 2007

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 12. årgang nr. 3 - april- maj 2007 Marsk & Muld Farup Sogneblad 12. årgang nr. 3 - april- maj 2007 Hermed bestyrelsen for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening Formand : Næstformand : Kasserer: Sekretær: Medlem: Jens Nielsen Charlotta

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

LOPPEMARKED. LØRDAG den 26-4 KL I AADUM HALLEN EFEKTER KAN AFLEVERES. FREDAG den 25-4 MELLEM 16 OG 20

LOPPEMARKED. LØRDAG den 26-4 KL I AADUM HALLEN EFEKTER KAN AFLEVERES. FREDAG den 25-4 MELLEM 16 OG 20 LOPPEMARKED LØRDAG den 26-4 KL. 10-14 I AADUM HALLEN EFEKTER KAN AFLEVERES FREDAG den 25-4 MELLEM 16 OG 20 HAR DU EFEKTER, DER GERNE SKAL AFHENTES, KAN MAN KONTAKTE MICHAEL JØRGENSEN 40566037 HAR DU EFEKTER,

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 4 juni - juli 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 4 juni - juli 2010 Marsk & Muld Farup Sogneblad 15. årgang nr. 4 juni - juli 2010 Børnefodbold i Farup REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@bbsyd.dk),

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Kirke Gudstjenester Maj/juni Søndag 1. maj; ingen gudstjeneste Søndag 8. maj kl. 10.00, Hans Petur Kirkegaard,

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 2 - februar- marts 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 2 - februar- marts 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 2 - februar- marts 2008 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 3 April -maj 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 2 - februar - marts 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 2 - februar - marts 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 2 - februar - marts 2006 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere