Haderup og Feldborg KIRKEBLADET. Livet skal leves i opstandelsens tegn. Marts April Maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderup og Feldborg KIRKEBLADET. Livet skal leves i opstandelsens tegn. Marts April Maj 2010 35. årgang"

Transkript

1 KIRKEBLADET Haderup og Feldborg Marts April Maj årgang Livet skal leves i opstandelsens tegn Påsken begynder med Den stille Uge, der indledes palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem. Ordene lyder:»se din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og et trækdyrs føl.«den stille Uge er den uge, hvor Alt sker Alt, lige fra det farvestrålende festlige indtog palmesøndag til måltidsfællesskabets forvandlende karaktér skærtorsdag aften, til korsfæstelsesdagens dystre og sorgfyldte langfredag, og så igen til det glædelige Påskedag Opstandelsens dag. Alt kommer til syne frygt, flugt, forræderi og svigt. Løfter om aldrig at svigte viser sig tomme, og penges magt gør mennesket til forræder. Der er al mulig grund til at blive stille i denne uge, for menneskelivets Fortsættes side 2 SOGNEPRÆST Ingrid Svarre Elgaard Tlf GRAVER, HADERUP Hans Tølbøl Tlf Mobil GRAVER, FELDBORG Aksel Lynge Andersen Tlf Mobil FORMAND, HADERUP Steen Mortensen Tlf FORMAND, FELDBORG Jens Chr. Troelsen Tlf ORGANIST Natalia Jespersen Tlf PÅ INTERNETTET www. haderupsogn.dk

2 2 marts april maj SOGNELIV Kirkebladet mange facetter kommer til syne ikke kun i stilhed, men i en rungende larmende menneskehob, der vil korsfæste Li vets Herre. Men livet skal leves i opstandelsens tegn, det er det Den stille Uge skal føre os hen til. At leve i opstandelsens tegn, betyder at leve som et tilgivet menneske trods sine svigt og fejltrin. Det er at leve fremadrettet, og ikke hensunken i gårsdagens mismodighed. Det er at leve i relation til den Gud, som blev synlig i Jesus Kristus, en relation, som er et personligt forhold, hvor andre ikke har noget at bestille. Det er at leve i håb. Påsken er ikke en begivenhed, der isolerer sig, men den er kirkeårets store højtid, der sender sin virkelighed ind i alle dage. Hvis vi ikke havde påsken, så havde pinsen ikke noget at sige, og julen var bare en nuttet hi storie om et barn, der bliver født, svøbt og puttet i en krybbe. I påsken kommer der noget ind i billedet, som ikke angår, hvad jeg magter, men hvad Gud magter gennem den kærlighed, som er gådefuld. En kærlighed der rækker ud til alle. Lidelseshistorien medfører en stilhed, som er meget stærk, og som kan besætte sindet til eftertanke. I vores tid, hvor der er så mange åndelige fraser i luften, og så meget gøgl, der dækker over det væsentlige, kan påskens ord have en mærkelig og forunderlig spirevirkning i sindet. Hvis man giver sig hen i påskens store tekster og liturgi, vil man opdage, at der er nogle kræfter på spil, som går ud over vores evne. Her konfronteres man med en virkelighed, der er vedkommende. I Matthæus evangeliets påskeberetning er der klare toner om Jesu opstandelse med den direkte besked:»han er ikke her, han er opstået«. Opstandelse betyder, at der ikke er et passivt tilhørsforhold til Jesu virkelighed. Der er ikke længere afstand. Opstandelsens virkelighed går os i blo det. Jesu nærhed betyder liv og overtagelse af frygt, sorg og død. Den opstandne er på menneskets side som livets skaber. Døden må vige for dødsrigets kræfter! Livet er gemt i et jorddækket frø. Se, i opstandelsens tegn skal vi leve. Se, i opstandelsens lys skal vi dø. (Svein Ellingsen) Hver dag er en ny begyndelse, hvor Livet skal leves i opstandelsens tegn. Glædelig påske Ingrid Elgaard sognepræsten Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 7. marts 2010 Temaet for indsamlingen er:»slut SULT NU.«Indsamlingsdagen begynder med en fælles gudstjeneste i Haderup kirke kl Derefter foregår der indsamling i Haderup og Feldborg sogne. Indsamlere fra Haderup og Feldborg sogne, og gerne rigtig mange, kan henvende sig til: Steen Mortensen tlf eller mail:

3 Kirkebladet SOGNELIV marts april maj 3 MENIGHEDSRÅDSMØDER I 2010 HADERUP: Møderne er den sidste tirsdag i hver måned i konfirmandstuen kl undtagen i juli og december, hvor der ikke er møde. Møderne i marts og oktober er fællesmøder med Feldborg menighedsråd. Alle møderne er offentlige. Steen Mortensen, formand FELDBORG: Rådet holder møde den tredje torsdag i måneden kl i menighedslokalet bag kirken. Der er ikke møde i juli og december måned. Møderne er offentlige. Dagsordenen er forud for møderne ophængt i udhængsskabet på kirken, ligesom beslutningerne fra møderne er at læse sammesteds efter møderne. Jens Troelsen, formand HJEMMESIDE Haderup sogns hjemmeside finder du på Menighedsplejens aflastnings- og besøgstjeneste Hvad kan vi tilbyde, og hvem er vi? Igennem aflastning og besøgstjenesten kan vi tilbyde at støtte og aflaste pårørende, der passer langvarigt syge og døende i eget hjem. Vi giver den pårørende mulighed for at kunne koble fra nogle timer. Vi tilbyder også samvær/besøg hos mennesker,der er alene, syge og/eller ensomme. Tilbuddet gælder hjem i Aulum, Hodsager, Haderup og Feldborg sogne og er et supplement til den støtte, det offentlige hjælpesystem tilbyder. Vi udfører altså ikke egentlige plejeopgaver. Vi tilbyder aflastning eller besøg i hjemmet efter aftale, op til 3 timer én gang om ugen, og vi ønsker at være tilstede på hjemmets betingelser. Hvem er vi? De frivillige er modne og motiverede mennesker med folkekirkelig baggrund, der modtager undervisning og vejledning flere gange årligt. Vi har tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger. Hvem kan kontakte aflastnings- og besøgstjenesten? Mennesker der enten er syge, alene og/eller ensomme, familien, pårørende, venner, hjemmeplejen, praktiserende læger, sygehuse, præster, enhver der har kendskab til behovet for besøg og aflastning. Kontakten sker efter aftale med den pågældende/hjemmet. Yderligere oplysninger, samt aftale om besøg kan fås ved henvendelse til: Linda Bakbo Laursen Lilly Hedegaard Ragna Kjær Nielsen Karupvej 10, Yllebjergvej 12, Troelstrupvej 3, Haderup Hodsager Aulum Tlf Tlf Tlf

4 4 marts april maj KALENDER Kirkebladet BRUG FOR KIRKEBILEN? Feldborg: Kontakt Birgit Meldhede tlf Haderup: Bestil Fly Taxa, tlf Bestilles gerne dagen før! Pris: 10 kr. For at komme til gudstjeneste er der mulighed for at gøre brug af KIRKEBILEN, Derfor! Brug den endelig den er til for det samme. HADERUP IM Formand Karl Henrik Laursen, tlf FDF Hver tirsdag kl for tumlinge, pilte, væbnere og seniorer. Bst. formand: Anette Færk Hansen, tlf Kredsledere: Klaus Wolff, tlf og Gert Ravnborg, tlf eller MARTS Tirsdag d. 2. marts kl : Haderup-Feldborg Bibelkreds. Bibeltime hos Anna Ringgaard, Skovvænget 19. Onsdag d. 3. marts kl : Andagt på Rønnevænget v. missionær Jens Peter Lundgård, Ans. Onsdag d. 3. marts kl : Møde i Saron v. missionær Jens Peter Lundgård, Ans. Torsdag d. 4. marts kl : Feldborg Kvindekreds hos Lisbeth Barslund. 1. Timotius kap. 2. Torsdag d. 11. marts kl : Kirkehøjskole i præstegårdens konfirmandstue. Man. d. 15. til lør. d. 20. marts: Forårsmøder rundt i kredsen. Se særskilt program. Onsdag d. 24. marts kl : Bibeltime hos Lis og Svend Truelsen, Nygade 24. Gal. 5, Torsdag d. 25. marts kl : Ungdomsgudstjeneste i Sunds kirke. Søndag d. 28. marts kl : Familiegudstjeneste i Feldborg Kirke. APRIL KALENDER Tirsdag d. 6. april kl : Haderup-Feldborg Bibelkreds. Bibeltime hos Hanne og Thomas Troelsen, Ginderskovvej 20. Torsdag d. 8. april kl : Feldborg Kvindekreds hos Birgit Meldhede. 1. Timotius kap. 3. Onsdag d. 14. april kl : Bibeltime hos Frida og Niels Ove Lauridsen, Egebjergvej 44. Gal. 5, Fredag d. 23. april kl : I Saron. Fællesspisning og tale v. Oda Nørgård Christensen, Fur. Se annoncen. MAJ Tirsdag d. 4. maj kl : Haderup-Feldborg Bibelkreds. Bibeltime hos Karen og Vagn Troelsen, Langgade 18. Onsdag d. 5. maj kl : Andagt på Rønnevænget v. sognepræst Thorkil Lundberg, Struer. Onsdag d. 5. maj kl : Møde i Saron v. sognepræst Thorkil Lundberg, Struer. Torsdag d. 6. maj kl : Feldborg Kvindekreds hos Karen Troelsen. 1. Timotius kap. 4. Onsdag d. 12. maj kl : Generalforsamling i Saron. Torsdag d. 13. maj: Kirkekaffe i menighedslokalet bag i Feldborg Kirke. Tors. d. 13. til søn. d. 16. maj: Danske Kirkedage 2010 i Viborg. Onsdag d. 19. maj kl : Bibeltime hos Inger Mørch, Nygade 22, Gal. 6, Mandag d. 24. maj kl : Kirkevandring. Mandag d. 31. maj kl : Forårsmøde i Rydhave. Tale v. forstander René Brorson, Søndbjerg Efterskole. Skolekoret medvirker.

5 Kirkebladet SOGNELIV marts april maj 5 GUDSTJENESTER MARTS KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE Søndag d s. i fasten (fælles) Indsamling: Se Haderup FK-Nød. Elgaard Søndag d. 14. Midfaste Ingen Bo Gimm Søndag d. 21. Mariæ bebudelsesdag Elgaard Elgaard + arr. vedr.»kirkehuset«(se ann.) Søndag d. 28. Palmesøndag Se Feldborg Elgaard. + børnekor. Efterflg. kirkefrokost APRIL Torsdag d. 1. Skærtorsdag (fælles) Elgaard. Musikgudstj. Se Haderup Fredag d. 2. Langfredag Ingen Elgaard Søndag d. 4. Påskedag Elgaard. + børnekor Elgaard. + børnekor Mandag d påskedag Rughave Ingen Søndag d s. e. påske Elgaard Elgaard Søndag d s. e. påske Bo Gimm Ingen Søndag d s. e. påske Elgaard Elgaard Fredag d. 30. Bededag børnekor. Konfirmation Ingen MAJ Søndag d s. e. påske Ingen børnekor. Konfirmation Søndag d s. e. påske Elgaard Ingen Torsdag d. 13. Kr. Himmelfarts dag Elgaard Elgaard. Kirkekaffe Søndag d s. e. påske Rughave Ingen Søndag d. 23. Pinsedag Elgaard. Kirkekaffe Elgaard Mandag d pinsedag Kirkevandring Simmelkær kirke (se omtale) Søndag d. 30. Trinitatis søndag Elgaard Elgaard JUNI Søndag d s. e. trin Elgaard Elgaard Ret til ændringer forbeholdes - se dagspressen INDSAMLING I HADERUP: Marts - april - maj Kofoeds skole INDSAMLING I FELDBORG: 28. marts: Søndagsskolerne 4. april, påskedag: KFUM og K 13. maj, Kr. Himmelfartsdag: DanMission GUDSTJENESTER PÅ RØNNEVÆNGET Første torsdag i hver måned Torsdag d. 4. marts kl Torsdag d. 6. maj kl Torsdag d. 3. juni kl Pga. Skærtorsdag er der ingen gudstjeneste i april måned. Ret til ændringer forbeholdes

6 6 marts april maj SOGNELIV Kirkebladet Ungdomsgudstjeneste for konfirmander og andre unge Tema:»Du er det hele værd«tid: Torsdag d. 25. marts kl Sted: Sunds kirke Medieverdenen er spækket med diverse konkurrencer og talentshows. Her stemmes de uduelige ud, mens de perfekte føres frem i rampelyset og hyldes som guder i hvert fald så længe de holder skansen, finder nåde for publikum og ikke må vige pladsen for nye idoler. Verden måler din og min værdi efter, hvad vi kan præstere, og som ung er det et pres, som kan synes uudholdeligt. Med denne ungdomsgudstjeneste sættes der fokus på menneskets eviggyldige værdi, uanset præstationer og talenter, for»du er det hele værd!«en gudstjeneste for unge sammensat af filmklip, tekster og sang ledsaget af musik v. ungdomsband. Invitationen gælder årets konfirmandhold, men alle unge, der har lyst til at deltage, er velkomne. (Sognepræsten deltager sammen med sit konfirmandhold) Arrangører: sognemedhjælpere fra Sunds kirke, Fredens kirke og Snejbjerg kirke KIRKEHØJSKOLE FORÅR 2010 Anden torsdag i hver måned Torsdag d. 11. marts kl : Vi binder en buket af nye og gamle forårssange. Kom og vær med og få en syngende start på den lyse tid v. Ole og Agnete Skriver I præstegårdens konfirmandstue Kirkehøjskolen holder pause indtil efteråret 1. gang i september. ÅBENT KIRKEHUS/ RECEPTION Søndag d. 21. marts kl indbydes sognets beboere til et»åbent Kirkehus«arrangement samt reception for vores nye kirkehusforvalter, Karin Lauritsen. Der serveres en let frokost. Kom og se de nyrenoverede lokaler. Venlig hilsen Haderup Menighedsråd (Gudstjeneste kl ). FAMILIE- GUDSTJENESTE Palmesøndag den 28. marts kl i Feldborg Kirke. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Feldborg Sognegård, hvor alle er velkomne. 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Se annonce i lokalaviserne. Arr.: Feldborg Menighedsråd FÆLLESSPISNING I SARON Fredag d. 23. april er der møde i Saron ved Oda Nørgård Christensen, Fur. Fællesspisning kl og efterfølgende møde kl. ca Tilmelding til fællesspisning senest tirsdag d. 20. april til Inger Mørch eller Margrethe Nielsen. Pris: Voksne 30 kr., børn gratis.

7 Kirkebladet SOGNELIV marts april maj 7 KRISTI HIMMELFARTSDAG d. 13. maj Efter guds tjeneste i Feldborg Kirke byder vi på kirkekaffe i menighedslokalet bag i kirken. Arr. Feldborg Menighedsråd KISTEVOGN Haderup Menighedsråd har anskaffet en kistevogn til brug ved bisættelser og begravelser i Haderup Kirke. Kistevognen bruges af bedemanden, når han kommer med kisten til kapellet. Kisten bliver herefter på vognen kørt ind i kapellet. DØBTE Haderup Kirke 1. nov. Caroline Irma Lauritsen 29. nov. Asta Holm Truelsen Feldborg Kirke 29. nov. Liva Hjelmdal Jensen ÅRETS KONFIRMATIONER Haderup kirke: St. Bededag d. 30. april kl Feldborg kirke: Søndag d. 2. maj kl FDF MØDER Haderup/Feldborg FDF afholder mø der hver tirsdag fra kl i FDF huset på Hedevej 3. På kistevognen køres kisten ind i kirken, og med samme vogn føres kisten igen ud af kirken.»mødet og relationen med mit medmenneske«menighedsplejen for Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne afholder generalforsamling onsdag d. 14. april kl i Kirkehuset, Aulum. Foredrag: Efterfølgende Kl er der foredrag ved sygeplejerske Inger Marie Svinth, Herning - frivillig i aflastningstjenesten i Fredens sogn, Her ning, tidligere ansat på Hospice i Vejle og nu ansat på onkologisk afdeling (kræftafdelingen), Herning sygehus. Emnet for foredraget er:»mødet og relationen med mit medmenneske.«alle er velkomne. Arr. Menighedsplejen Kirkevandring 2. pinsedag d. 24. maj Vi gentager samarbejdet mellem Haderup/Feldborg sogne og Grove/Simmelkær/Ilskov sogne om kirkevandring og fælles gudstjeneste med delta gelse af begge præster 2. pinsedag. I år vil Simmelkær menighedsråd stå for det praktiske vedr. vandringen. Vi mødes i Simmelkær kirke kl til en lille andagt herefter vandring ca. 7 km. - ud til»blicherstenen«(og huset ude på heden) hvor vi holder udendørs gudstjeneste (hvis det regner afholder vi det inde i huset). Efter gudstjenesten vil der komme én og fortælle om»blicher«. For dem der ikke vil/kan gå turen, opfordres der til at benytte kirkebilen eller finde fælles privat kørsel. Medbring tæppe/eller klapstol. Alle er velkomne. Arrangører: Grove, Simmelkær, Ilskov sogne i samarbejde med Haderup, Feldborg sogne

8 8 marts april maj SOGNELIV Kirkebladet 500 DANSKE KIRKEDAGE VIBORG MAJ Informationsavisen er klar med omtale af nogle af de mange programtilbud, når der inviteres til kirkedage i Viborg i Kr. Himmelfartsdagene. Kirkedagsavisen vil kunne ses på Viborg stifts hjemmeside sammen med en ny kirkedagsvideo. På hjemmesiden vil du kunne følge de løbende opdateringer fra udvalg og komité. De forskellige udvalg er nu ved at være klar med deres programtilbud. I det nye år 2010 varsles der stormvejr, der for alvor vil sætte himmel og jord i bevægelse. Stormen vil kulminere midt i maj 2010, hvor alle kræfter vil blive sat ind på at skabe en kirkefest på tværs af alle grænser og skel. (fra Viborg stifts nyhedsbrev) SKÆRTORSDAGS MUSIK GUDSTJENESTE Skærtorsdag d. 1. april kl i Haderup Kirke Fælles aftengudstjeneste for Feldborg og Haderup sogne Haderup Koret med dirigent/ gospelsanger Lydiah Wairimu og pianist Anders Halkier vil sammen med vores præst Ingrid Elgaard sammensætte en stemningsfuld sang-og nadvergudstjeneste. Kom og hør det store kor synge, og vær selv med til at få en god start på påsken. Arr. Menighedsrådet Redaktion: Bodil Mundbjerg, Agnete Skriver, Nanna Straadt, Ingrid Elgaard og Thomas Troelsen Deadline til næste nummer: Fredag d. 26. marts 2010 Stof sendes til præsten: Ingrid S. Elgaard,

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Sidste Søndag i Kirkeåret. Juleaften - Kristi fødselsdag. 22. Søndag efter Trinitatis. 1. Søndag i Advent. 2. juledag - Sankt Stefans Dag

Sidste Søndag i Kirkeåret. Juleaften - Kristi fødselsdag. 22. Søndag efter Trinitatis. 1. Søndag i Advent. 2. juledag - Sankt Stefans Dag 11. 10. 9. 5. 26. Sidste Søndag i Kirkeåret 3. Kirkebladet Vorgod-Barde & Fjelstervang 14. 13. 12. 16. 17. 15. 8. 7. 18. 19. 6. 22. Søndag efter Trinitatis Alle Helgens Dag 20. 21. 23. 24. 25. 1. Søndag

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015 Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne 2marts - maj 2015 2 vejviser Rindum sogn www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams Isagervej 8, Rindum Tlf. 9732 0629 / 2329 0639 E-mail: moth@km.dk Organist

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

Kirkebladet. RINGKØBING OG RINDUM SOGNE Læs bl.a. om: September - november 2011

Kirkebladet. RINGKØBING OG RINDUM SOGNE Læs bl.a. om: September - november 2011 Kirkebladet RINGKØBING OG RINDUM SOGNE Læs bl.a. om: Kalenderoversigt - se side 11 Martin Luther - en mand med stor virkning Sognerejse til Lutherland At være i Guds favn Kirken Arrangerer Folkekirkens

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE Marts - April - Maj 2015 Hvad var det dog, der skete? Påske og Opstandelse - Sognets nye navn - Gudstjenester - Film Fællesspisning - Koncerter - Skovtur - Studiekreds

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Elvis i Give Kirke. Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Gæsteskribent Arne Mariager

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Elvis i Give Kirke. Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Gæsteskribent Arne Mariager KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE Elvis i Give Kirke Slut Sult Nu Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Gæsteskribent Arne Mariager Forårskoncert Julia Helgason Give Kirkes kor og organist Årgang 2009

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2014 Magtesløshedens styrke Af sognepræst Thomas Bank Møller Vores forfædre åd mange livsomstændigheder uden at gøre oprør.

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere