Æblegård Friskoles A-Z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æblegård Friskoles A-Z"

Transkript

1 A-Z for

2 Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor... 5 Badning... 5 Børnehaven (Humlehaven)... 6 Naturbørnehave, dit sidste år i børnehave... 6 Humlehave er en naturbørnehave hvor der er tid og rum til: leg, fordybelse og venskaber Hvad laver vi, et lille indblik Dimission... 8 Eksamen og prøver... 8 Fortælling... 8 Formål års-hjul... 9 Forældreprojekter... 9 Forældreråd... 9 Forældretimer Introduktion Perioder Familier Skilsmissefamilier Enlige forældre Nye familier Børn, familie og venner Undtaget Frikvarter Fritagelse fra skole af 19

3 Fødselsdage Idræt Info-aften Tilmeldingssblanketter Den gode historie Arbejdslørdagsgrupper ipads Konfirmation Lejrskole Hvorfor lejrskole årshjul / Priser Mobiltelefoner Morgensamling Platform Vision Mission Værdier Projekt / temauger Formål årshjul Regler Sprogundervisning og ordklasser Sygemelding af elever af 19

4 Arbejdslørdage Antal og tilmelding Der laves 4 arbejdslørdage pr ½ år med max 20 arbejdende forældre pr gang. Tilmelding sker på info-aften. Se mere herom i afsnittet Info-aften Tema / Lærer Hver arbejdslørdag får tildelt et tema, som er en af gruppernes farver. Lærer for den pågældende farve deltager på skift og lægger op til et tema/ noget der kan laves / fremvises på dagen af elever lige efter frokost. Dette forhindrer dog ikke forældre fra andre klasser i at deltage i den pågældende arbejdslørdag. Læreren, der deltager på dagen, har om formiddagen tid til den frie snak med forældre og skal ikke være hængt op på opgaver. Koordinator og personale Der vil være et par faste koordinatorer tilknyttet som typisk vil være fra skolebestyrelsen og den øvrige forældrekreds. Koordinatorerne fører protokol over hvem der ikke møder op på arbejdslørdage ud fra udfyldt liste fra info aften. Dem der ikke møder op / ikke har meldt tilbage, at de har byttet med en anden, vil bliver kontaktet af skolelederen efterfølgende mandag med henblik på at finde en anden dato med det samme. Det er vigtigt at koordinatorerne har koordinatorrollen på dagen og ikke involvere sig i større projekter, men hele tiden er til rådighed for forældre, der måtte have spørgsmål osv. Dette for at sikre at forældre ikke må køre hjem hvis der ikke lige er noget at lave et kort øjeblik. Det samme gælder pedellen, som skal sikre, at forældrene har de nødvendige materialer til rådighed, samt køre i trælast, på losseplads og lignende. Der laves opslag 2-3 uger før hver arbejdslørdag omkring opgaver og hvem der har tilmeldt sig. Skoleleder og pedel sikrer, at der er et lager af sodavand, øl, saft og kaffe, således at de, der måtte have lyst kan få en øl og vand til frokost. Pedel sætter øl og vand i SFO køleskab dagen før. Arrangementer Sommerfest Planlægges og gennemføres af støtteforeningen med hjælp fra forældreråd og/eller frivillige forældre (tæller forældretimer). Mødepligt for alle ansatte. 4 af 19

5 Ansatte betaler ikke for sig selv, men for familiemedlemmer og gæster - på lige fod med alle andre. Fastelavnsfest Planlægges og gennemføres af forældrerådene i forlængelse af friskoledagen efter vinterferien. Julefest Planlægges og gennemføres af forældrerådene i forlængelse af fremvisning på det lille teater. X-faktor X-faktor er en tradition på Æblegård Friskole. Det afholdes fredagen inden påskeferien. Eleverne melder sig i løbet at januar / februar måned til, hvor de derefter øver sang og performance derhjemme / i fritiden. Vi er glade for at kunne afvikle en dag, der står i festlig og farverig stemning og hvor alle skolens elever bidrager med at pynte op, gøre klar, heppe, synge og performe. Når man deltager i X-faktor kan man risikere at vinde, men man kan også risikere ikke at vinde. X-faktor er konkurrence-præget. Vi roser og værdsætter alles deltagelse, og for eleverne er det en sejr i sig selv at turde synge for et publikum. Uddelingen af points i vores show er præget af hvad man ser, hvad man oplever og hvad man hører. At vinde er det sekundære at være med og glæde sig sammen er det primære! Badning Man SKAL bade, når man har haft idræt. Æblegård Friskole vil gerne give jeres børn mulighed for at bevæge sig i løbet af dagen og have nogle fælles oplevelser i form af fysisk aktivitet. Til disse oplevelser hører også det, at man bader efter endt fysisk aktivitet. Noget man bliver nødt til at lære - ligesom så mange andre ting. Æblegård Friskole vil gerne hjælpe jeres børn med at lære dette (såvel som mange andre ting), men det kræver opbakning fra jer som forældre. Denne opbakning består i: at I sørger for at jeres barn er forberedt til idræt læs mere om dette under idræt. at I udviser tillid til, at skolen løser denne opgave ved at bakke op om, at der skal bades efter idræt. Selvfølgelig skal dette, som alt andet, kunne anses fleksibelt- og vi laver gerne specielle ordninger, når der er en god grund til det, men som grundregel gælder det, at ALLE skal bade 5 af 19

6 medmindre de har (og kan fremvise) dokumentation på fysiske eller psykiske årsager, der gør badning umulig. Man kan ikke fritages for badning fordi: man bor i nærheden og kan bade hjemme man skal til idræt senere på dagen man skal nå bussen - dette bliver der taget hensyn til i forhold til hvornår man bliver sendt i bad. man har menstruation - dette bliver det taget hensyn til ved at man, ved henvendelse til læreren inden timen begynder, får lov at gå lidt før de andre. Børnehaven (Humlehaven) Naturbørnehave, dit sidste år i børnehave Efter at have været skole nu i 20 år, melder tankerne sig om en børnehave. I maj får vi allerede nu de kommende 0. Klasse børn ind i SFO'en og et samarbejde med indskolingen finder sted. Børnene lære SFO, skole og rutiner at kende, og der arbejdes mere målrettet hen mod skolestart. Det nye skud på stammen er at vi nu kan tilbyde hele det sidste børnehave år her på Æblegård Friskole i Humlehave. Faktisk kan du starte her det kalender år du fylder 5 år. Sammen vurderer vi hvad der er mest hensigtsmæssigt for barnet. Vi tager altid en snak med jer som familie inden barnet optages i Humlehave, så vi sammen kan finde ud af hvad der er bedst for netop jeres barn. Vi er en storebørns gruppe, der arbejder hen mod at starte i skole. I humlehave forventer vi at barnet er rimelig selvhjulpen med tøj, sko og toiletbesøg. Vi er ude i alt slags vejr, derfor skal garderoben være i orden, i forhold til årstiden og vejret generelt. Vi tager på mange ture i nærområdet, hvilket betyder vi går meget. Afstande som Gråsten tur-retur vil forekomme. Udeliv er i fokus, vi vil dog også bruge vores naturværksted eller lege i gymnastiksalen. Her er naturligvis også masse af plads til leg, vi vil hen af vejen sætte mere fokus på børnehavebørnene i forhold til legeplads mm. I løbet af det næste år forventer vi at der bliver bygget et langhus el. Lign, som er en større bålhytte. Dette hus vil indgå meget i Humlehaves hverdag. De morgenfriske møder ind i SFO'en og hygger her indtil kl Herefter samles børnene fra Humlehave og tager fat på dagens nye udfordringer, aktiviteter, ture mm. Ca. Kl finder vi sammen med SFO'en igen, indtil vi skal hjem. Netop her er der rig mulighed for at knytte venskaber og lege på tværs af alder. 6 af 19

7 Der vil også være dage hvor vi laver ting sammen med indskolingen, eller følger med i det der sker på skolen. Hen over foråret vil vi begynde at deltage ved skolens morgensamling, historiefortælling og gåtur. Humlehave er en naturbørnehave hvor der er tid og rum til: leg, fordybelse og venskaber. - Her oplever vi verden omkring os, sammen og hver for og. - Vi udforsker naturen, eksperimenterer, undre os og bliver klogere på det vi ser. - Vi dyrker venskaber på tværs af alder og kultur, sammen med SFO'en og skolen. - Vi udfolder os kreativt, leger og spiller. - Vi bruger vores krop aktivt, når vi bevæger os i den alsidige natur omkring os. - Humlehave er stedet hvor vi er i bevægelse, sammen og hver for sig, her er også plads til dig... - Optag tidligst det år barnet fylder 5 år. Hvad laver vi, et lille indblik... August, uge 32: Børnehaven starter op... Den første uge, vil vi være en del sammen med SFO'en da det stadig er ferietid. Vi vil gå nogle ture i lokalområdet, så vi alle får en fornemmelse af området / naturen omkring os. Vi vil sætte fokus på det usynlige hegn, hvor går grænsen, hvor må jeg selv bevæge mig hen, og hvor skal der en voksen med. Vi vil flytte ind/ud i naturen og finde vores base. Uge 33-34: Skolen starter op, med projekt. I børnehaven vil vi se til fra sidelinjen, og tage på vores egne ture. Vi vil forberede vores eget indslag til skolens jubilæum. Uge 35: Jubilæum 20 år, en skole i vækst og en børnehave fødes... Sensommer / Efteråret: -Krible krable dyr, lave fælder mm, synge og læse om krible krable dyr.(uge 37) -Æbler.. Spise, tegne, male, synge, historie mm. (Uge 41) -Blå blink, brand og redning, snakke om førstehjælp og hvordan vi hjælper og passer på hinanden. Besøge brandstation og besøge beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev. -Plukke bær og frugt, holde Høstfest... Bage, sylte, lave mad og feste... -Bål, lave tegne kul til at tegne med.. Og lave mad over bål... 7 af 19

8 -Snakke om årstiden og naturen (dyr, fugle, planter mm.) omkring os.. -Sprog screening... -Tage på ture ud af huset... - Se hvor vi bor, tage billeder af vores huse mm bruge det til noget med børn og IT. Dimission Til 9. klasses dimission vil vi på Æblegård Friskole, skabe en fest som afgangseleverne vil kunne huske i deres fremtidige liv. Dimissionen vil foregå i gymnastiksalen som bliver pyntet af klasse, som også står for madlavning og tjenerfunktion under spisningen. For at fuldende aftenen og gøre den til noget udover det sædvanlige, er dresscoden "galla". Programmet vil indeholde tale fra lederen, tale fra klasselæreren, elevindslag, indslag fra lærerne, forældreindslag, spisning og ceremoni hvor afgangseleverne får eksamensbeviser. Eksamen og prøver Når Æblegård Friskole afholder prøver og eksaminer gælder det altid at: eleverne ikke må forlade lokalet inden tiden er gået. eleverne ikke må have musik med, da det kan forstyrre de andre tilstedeværende. at klassens lærere i øvrigt fastlægger regler for dette ud over hvad der ift. eksamen er fastsat fra undervisningsministeriets side. Fortælling Formål På Æblegård Friskole er fortællingen en del af den daglige undervisning. I fortællingen varetages undervisningen i flere emner og fag ved gentagelse i et 3-års-hjul. 8 af 19

9 Æblegård Friskoles A-Z 3-års-hjul hå Danmarkshistorien hå Klassiske litt. værker Tema skoleår / hå hå Verdenshistorien hå Nordisk og Græsk Mytologi hå Bibelen hå Musik og Kunsthistorie Forældreprojekter Der opslås (ud over arbejdslørdage) flere større projekter, som forældre kan byde ind på og udføre udenfor arbejdslørdag-regi. Der laves en forældre kompetence bank, med afkrydsnings spørgerskema som udsendes til alle forældre. Tilmelding skal ske på info-aften. Se mere herom i afsnittet Info-aften Forældreråd Formål Forældrerådets formål er at støtte op om Æblegård Friskole s aktiviteter. Derudover skal forældrerådet gennem dialog med forældre til børn i samme gruppe samarbejde med klasselæreren om fælles sociale skole-hjem aktiviteter. Sammensætning Der vælges følgende antal forældre i hver gruppe: Blå gruppe: 2 personer Grøn gruppe: 4 personer Gul gruppe: 2 personer Valg af medlemmer til forældrerådene sker på årets første infoaften. Medlemmerne vælges for 1 år. Arbejdsopgaver Hvert forældreråd skal planlægge flere sociale arrangementer for elever, forældre og evt. lærere i den pågældende gruppe. Eksempler på arrangementer eller aktiviteter kan være: 9 af 19

10 Fællesspisning i hver gruppe Udflugter for den enkelte gruppe Ved behov kan klasselæreren også f.eks. planlægge evt. rengøring af klasselokalet mm. med hjælp fra Forældrerådet. Det samlede forældreråd på tværs af alle grupperne planlægger derudover 2 årlige arrangementer (jule- og fastelavnsfest). Praktisk information Forældrerådene registreres af klasselæreren, som videregiver medlemmers navne og gruppe til administrationen. Samtlige forældreråd registreres på Skoleintra. Medlemmerne kan registrere deres timeforbrug som forældretimer. Forældretimer Introduktion Dette afsnit beskriver de retningslinjer der er defineret for Æblegård Friskole vedr. forældretimer. Det er i skolens ånd, at forældrene løbende hjælper til, og det er vedtaget, at hver familie bidrager med mindst 15 timer pr. halvår som en del af skolepengene. Skolebestyrelsen samt en gruppe forældre har lagt hovedet i blød for at finde et nyt koncept vedr. brug af forældretimer. Følgende er vigtige elementer i det nye koncept: Forældre / familie involvering Bindende tilmelding Tema Definering af personalets deltagelse Den gode historie Minimal administration Udover de arbejdslørdage og projekter som skolen planlægger, er det vigtigt, at forældrene selv er opsøgende, samt byder ind med gode ideer og hjælp til gennemførsel af opgaver og projekter. Det ikke er skolens ansvar, at sørge for at der er arbejdsopgaver nok, samt at holde styr på forældrenes timer osv. 10 af 19

11 Perioder Forældretime-perioderne er defineret som følger: Forår: fra nytår til skolestart i august. Efterår: fra skolestart til nytår. Familier Familier er defineret som forældre, der har forældremyndigheden over en eller flere af skolens elever. Forældrene behøver ikke at have samme adresse, og kan også være enlige. Hver familie er forpligtet til at arbejde mindst 15 timer hvert halvår. Skilsmissefamilier Hvis forældrene til en eller flere elever på skolen er skilt, vil de stadigvæk høre under en familie, og derfor sammenlagt være forpligtet til at arbejde mindst 15 timer hvert halvår. Det er op til parterne at fordele og overholde forældretimerne. Hvis hver af partnerne har andre børn gående på skolen, som også har andre forældre, er der tale om to familier, og derfor er hver familie forpligtet til at arbejde mindst 15 timer hvert halvår. Enlige forældre Da skolen ikke ønsker at være dyneløfter eller på anden måde krænke privatlivets fred, er det ikke muligt for skolen at kontrollere om en forældre er enlig eller ej. På det grundlag betragtes dette som en familie som derfor er forpligtet til at arbejde mindst 15 timer hvert halvår. Nye familier Nye familier der tilknyttes skolen senere end en måned efter periode begyndelse, er ikke forpligtet til at arbejde i den pågældende periode. Familiernes tilknytningsdato er der hvor det første barn starter i Æblegård Friskole. Børn, familie og venner Elever fra gul og evt. bedsteforældre m.m. tæller også med i forældretimerne, dog kan man ikke sende børn / elever alene afsted til arbejdslørdag eller til et forældreprojekt. Undtaget De familier der er tilknyttet følgende har automatisk brugt deres forældretimer, men er naturligvis velkommen til at deltage på arbejdslørdag og i projekter: Skolebestyrelsen (7 familier) 11 af 19

12 Støtteforening (5 familier) Forældrerådet (8 familier) Frikvarter klasse må gå på sportspladsen i frikvarterene. Alle andre skal holde sig på skolens side af bækken. Elever må ikke forlade skolens grund uden aftale med en voksen på skolen! Der må ikke spilles med bold i skolegården! Mobiltelefoner mm.: Se afsnittet om mobiltelefoner. Fritagelse fra skole Det er vigtigt at eleverne kommer i skole hver dag, så de oplever en kontinuitet i deres skoleliv. Hvis forældre ønsker at fritage deres børn på dage, der ligger udenfor de almindelige ferier gælder følgende: Hvis der er tale om 1 dag kan man aftale det med klasselæreren, der giver de andre lærere besked. Hvis der er tale om mere end 1 dag skal det aftales med skolelederen og forældrene skal informere klasselæreren om beslutningen. Æblegård Friskole kan ikke afsætte ekstra tid til at indhente ikke gennemgået stof med elever der f.eks. har været på ferie udenfor skoleferierne. Dette er udelukkende forældrenes ansvar. Forældrene er velkomne til at forespørge til hvilket stof der skal gennemgås, i en periode hvor man holder fri, og selv sørge for at gennemgå stoffet med eleven, men kan ikke forvente, at Æblegård Friskole giver ekstra lektier eller andet på denne baggrund. Fødselsdage Hvis Æblegård Friskole skal bruges som platform for uddeling af invitationer til fødselsdag, uddeling af kage i forbindelse med fødselsdag eller lignende gælder det, at man inviterer konsekvent: En hel årgang En hel klasse / flere hele klasser En hel gruppe Eller kønsdelt ift. ovenstående 3 punkter (eks. drenge fra grøn) Altså, at man ikke inviterer ud fra hvem man kan lide / ikke kan lide. Såfremt eleven, ud over at invitere fra en af de definerede børnegrupper, ønsker at supplere med et par invitationer 12 af 19

13 ekstra, må dette ske pr. post eller på anden vis bare ikke i skolen. Alt det samme gælder hvis der skal deles kage eller andet godt ud på skolen. Idræt Idræt er et fag som alle andre på Æblegård Friskole. Derfor forventer vi også at man, som i alle andre fag, møder velforberedt. Til idræt indebærer dette: At man har idrætstøj med. At man har passende idrætstøj med alt efter årstiden. For eksempel er det efter påskeferien nødvendigt at have udendørs sko, evt. lange bukser osv. At man har håndklæde med. At man, hvis man har langt hår, enten har en badehætte med eller en varm hue. Man må gerne undlade at gøre håret vådt. Skolen hjælper ikke med at skylle shampoo ud eller tørre hår! At man har rent skiftetøj med. Alt afhængigt af om man skal være mere i skolen efter idræt, om man skal videre til anden sport osv. kan der være flere individuelle løsninger på dette. Man kan undtages fra idræt 2 på hinanden følgende gange (2 uger) ved at medbringe underskrevet seddel fra forældrene, der angiver hvad grunden er til, at man ikke kan deltage. Derefter vil skolen bede om anden dokumentation. Hvis man møder uforberedt til idræt- og derfor ikke kan deltage, vil der blive fundet en plads hvor man kan sidde under opsyn og vente alene og uden mulighed for at bruge mobil, computer osv. Æblegård Friskole synes ikke, det skal være en belønning at møde uforberedt. Idræt foregår indendørs fra efterårsferien og til påskeferien. Man kan ikke fritages for idræt pga.: Ømhed fra træning Forkølelse osv. (hvis man er så syg man ikke kan deltage i idræt skal man blive hjemme) Astma Ubeskrevne småskavanker som ondt i knæet osv. kan kun godtages hvis man virkelig er bevægelseshæmmet af det ellers må man deltage så meget som muligt. Æblegård Friskole vil altid gerne være åben og fleksibel, men vi vil ikke bruge en stor del af vores tid på administration af undskyldninger, så vi beder alle forældre være realistiske og hjælpe os med at gøre det der er bedst for eleverne. 13 af 19

14 Info-aften Tilmeldingssblanketter På informations aften/friskole aften i august og januar ophænges sedler med dato på arbejdslørdage med navn på lærer og klassens farve. Derudover er der sedler for de planlagte forældreprojekter. På hver seddel er der listet alle familier og hver familie skal skrive hvor mange arbejdende forældre og børn de kan komme den givne dato / projekt. Forældre skriver sig på 3 pladser hvert ½ år. De familier, der ikke kommer på infor-aftenen bliver automatisk skrevet på arbejdslørdage. Derved får man ikke lov til selv at være medbestemmende på hvornår man bruger sine forældretimer. Den gode historie Der stiles efter, at der på hver info-aften kommer en forældre og fortæller den gode historie omkring arbejdslørdag, krydret med facts omkring hvordan det foregår, samt hvem der kan deltage osv. Arbejdslørdagsgrupper Forældrene får skemaer med ud i grupper for hver arbejdslørdag, hvor de skal udfylde skabelonen omkring hvem der står for følgende: Børneaktivitetsansvarlig Madansvarlig Billede og historieansvarlig ipads Nedenstående er nogle generelle betragtninger omkring brugen af ipads og hvorfor / med hvilke begrundelser de er indført på Æblegård Friskole. For yderligere information se Retningslinjer for elev-ipads (selvstændig udgivelse). ipad en er et apparat som skolen har udrustet eleverne med, og derfor bestemmer vi hvornår og hvordan eleverne skal bruge dem. Der gælder de samme regler, som der altid har været for f.eks. mobiltelefoner - at de må bruges, når man har fået lov til/besked på at bruge dem. Vi vil have lov til at bestemme, hvornår eleverne er digitale, og hvornår de er analoge. Der er tidspunkter, hvor vi beder eleverne om helt at lægge deres apparater til side og være analoge sammen med os. Der er nogle af de analoge sider, vi måske nærmest vil forstærke i stedet for at udfase dem ved indførslen af digitale apparater til alle. 14 af 19

15 ipad en er et værktøj - ikke en lærer! Læring finder sted i relationen mellem mennesker (voksen-elev, elev-elev). Disse relationer styres af en lærer- og dermed styres brugen af ipad en i denne forbindelse også 100% af denne lærer. Det samme krav er I forældre meget velkomne til at gøre gældende, i den tid eleven har ipad en derhjemme. I er lærerenes stedfortrædere ift. at bestemme over det apparat skolen har udleveret til jeres barn, når jeres børn er hjemme! Vi vil bruge ipad en i de situationer, hvor vi er sikre på, at det giver mening ift. elevernes udbytte af undervisningen. Lærerne styrer hastigheden af implementeringen og arbejder fremadrettet på at inddrage apparatet alle de steder, hvor det virkelig ER et værdifuldt værktøj. Så få ting som muligt skal være låste, på de ipad s vi udleverer. Vi har ikke fra starten villet begrænse brugen ud over hvad der er absolut nødvendigt (filter på skolens netværk mht. vold, sex osv. er en af de ting, vi HAR gjort fra starten). Dog har vi alle muligheder for at gå ind og begrænse brugen, hvis grupper af elever eller enkelte elever ikke kan finde ud af at omgås, alle de muligheder de har. I er meget velkomne til at opdatere software på jeres børns ipads (hvis de ikke selv gør det). Det er altid en god idé lige at vente en uges tid efter, at en opdatering er kommet ud, men hvis der er opdateringer, der indeholder fejl osv. skal vi fra skolens side nok informere jer hurtigst muligt. Konfirmation Æblegård Friskole har som sådan ikke noget med konfirmationen at gøre ud over, at vi koordinerer f.eks. konfirmationsforberedelsen med præsten og også gerne er behjælpelige med at viderebringe informationer fra præsten til skolens familier. For at skolen ikke forskelsbehandler elever / familier efter de valg man træffer giver vi heller ikke konfirmanderne gaver eller lignende. Hvis der kommer noget fra skolen er det derfor i form af en hilsen til alle, der er i konfirmationsalderen. Alle har jo på den ene eller anden måde truffet et valg. Hvorfor lejrskole Lejrskole På Æblegård friskole vil vi gennem lejrskolerne hjælpe eleverne til en øget forståelse af deres sociale færdigheder, vi vil udvikle deres evner til samarbejde og øge deres selvstændighed. Det er en del af undervisningen på Æblegård friskole og dermed forbundet med undervisningspligten at deltage i lejrskolerne. Disse er lagt som et forløb, hvor eleverne får kendskab til lokal forhold i Blå, geografisk og historisk kendskab i Grøn og sprogtræning, oplevelse/ forholde sig til andre kulturer i Gul. 15 af 19

16 Lejrskolerne vil indgå som en del af elevernes udvikling i forhold til sociale færdigheder, samarbejde og selvstændighed. 3-årshjul / Priser Klasse Blå Grøn Gul Uge nr Sagn og legender Fyn Amsterdam skoleår Sønderborg Sjælland Berlin erhvervslivet-lokalt Jylland London Tema lokalkendskab Danmark rundt Storbyer i Europa Pris ca op til 3000 Man kan ikke få refunderet de penge man har indbetalt til lejrskole. Dette gælder uanset begrundelsen. Mobiltelefoner Som hovedregel gælder det at mobiltelefoner ikke skal ses og/eller høres i skoletiden/sfo-tiden (fra klokken 8.30 og indtil man forlader skolens grund). Derudover gælder det at det er de voksne på skolen der bestemmer i hvilken grad der kan afviges fra dette f.eks. hvis: telefonen skal bruges i undervisningen der er en elev de venter et vigtigt opkald det er tvingende nødvendigt at foretage et opkald (normalt vil man kunne låne en telefon på skolen hvis man er sammen med en voksen) Medmindre der foreligger en aftale med en voksen på skolen er telefonen derfor i lommen/ tasken og er på lydløs / slukket. Hvis man ikke kan overholde disse regler vil telefonen blive inddraget og afleveret til skolelederen, der vil udlevere den til en fremmødt forælder ikke til eleven. Morgensamling Morgensamling foregår hver dag klokken Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til at deltage / komme til tiden. Program 16 af 19

17 Fælles sang Fælles beskeder Fødselsdage: alle samles om fødselaren og synger fødselsdagssangen Igennem morgensamlingen stadfæstes fællesskabet hver dag på Æblegård Friskole. Platform I dette afsnit kan man læse skolens platform som i sine grundelementer består af vision, mission og værdier som er uddybet herunder: Vision Udspring: Gråsten Friskole er en forældredrevet friskole fra børnehavklasse til 9. klasse med grundlag i de tanker, som Grundtvig & Kold indførte i dansk skoleliv. Børn, forældre og personale mødes i et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab. På alle måder- og i alle aspekter af skolelivet ønsker vi at børnene oplever en skolegang, der bygger bro mellem skole og hjem, og at alle udviser loyalitet og forståelse for hinandens roller. Mission Vi vil det hele menneske. På Æblegård Friskole ønsker vi, at børnene oplever glæden ved at lære samtidig med, at de opnår vished om eget standpunkt socialt, personligt og fagligt. Vi ønsker at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig som et helt menneske og at vi anerkender og understøtter de talenter ethvert barn kommer med. Værdier Skolens værdier er opbygget af: Tryghed og trivsel Som er grundlaget for at alt andet kan fungere. Læring og udvikling Som en allestedsnærværende målsætning. Involvering Som er det der binder værdierne sammen. 17 af 19

18 Tryghed og trivsel betyder: Vi er tydelige, synlige og troværdige. Vi kender alle hinanden og ved hvad vi kan forvente af hinanden. Vi sætter grænser som børnene trygt kan færdes i. Læring og udvikling betyder: Vi arbejder med det kreative, legende og musiske menneske. Vi dyrker det levende ord gennem fortælling, sang og samtale. Vi befordrer elevernes nysgerrighed og inspiration. Vi stiller krav og hjælper eleverne med at opnå dem. Vi lærer eleverne at lære. vi lærer eleverne at tage stilling. Involvering betyder: Eleverne oplever et meningsfuldt skoleliv gennem medinddragelse og medindflydelse. Forældre engageres på en konstruktiv måde i børnenes hverdag. alle personaleressourcer involveres i børnenes udvikling. Projekt / temauger Formål I disse uger udfordrer vi eleverne på nye måder. Samtidig med at ugerne har et fagligt indhold forventer vi at se eleverne i roller de ikke er vant til. 3-årshjul skoleår hvornår efter sommerferie efter efterårsferie før juleferie før vinterferie efter vinterferie varighed 2 uger 1 uge 2 uger 2-3 dage-uge SEX 1 uge hvem alle (gul kun 1. uge) blå+grøn+gul(-9.) grøn+gul (9.) blå laver luciagrøn blå+grøn (gul) sport lokal kultur og historie musical sex og krop verdensrummet prod.samf. rollespil teater rusmidler, ernæring kunst udflytter energi cirkus grænser,følelser verden Regler Æblegård Friskole vil gerne have et meget enkelt regelsæt som er retningsgivende og beskrivende, i de situationer der til daglig opstår, på et sted hvor mange mennesker skal være sammen. De grundlæggende regler på Æblegård Friskole er: 18 af 19

19 Alle skal kunne føle sig godt tilpas på Æblegård Friskole. Alle har ret til at kunne deltage i en undervisningssituation uden at blive forstyrret af andre. Alle er forpligtede til at vores fælles faciliteter holdes i en ordentlig stand gennem skoledagen. Alle er forpligtede til at holde styr på egne sager så de ikke forstyrrer andre. Sprogundervisning og ordklasser Da Æblegård Friskole har tidlig sprogindlæring (engelsk startende i 0. klasse og tysk i 3. klasse) benytter vi de latinske betegnelser for ordklasserne- også når vi underviser dansk. Dette for at gøre overførslen til fremmedsprogene lettere for eleverne. Sygemelding af elever Al sygemelding af elever skal foregå på SMS til SFO'ens mobilnummer: Det er forældrene der kan/skal sygemelde elever - ikke eleverne selv! Man behøver kun melde sit barn syg den første dag. Her vil barnet blive flyttet til "sygemeldt"- og flyttet derfra, når vi igen ser vedkommende på skolen. 19 af 19

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere