Æblegård Friskoles A-Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æblegård Friskoles A-Z"

Transkript

1 A-Z for

2 Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor... 5 Badning... 5 Børnehaven (Humlehaven)... 6 Naturbørnehave, dit sidste år i børnehave... 6 Humlehave er en naturbørnehave hvor der er tid og rum til: leg, fordybelse og venskaber Hvad laver vi, et lille indblik Dimission... 8 Eksamen og prøver... 8 Fortælling... 8 Formål års-hjul... 9 Forældreprojekter... 9 Forældreråd... 9 Forældretimer Introduktion Perioder Familier Skilsmissefamilier Enlige forældre Nye familier Børn, familie og venner Undtaget Frikvarter Fritagelse fra skole af 19

3 Fødselsdage Idræt Info-aften Tilmeldingssblanketter Den gode historie Arbejdslørdagsgrupper ipads Konfirmation Lejrskole Hvorfor lejrskole årshjul / Priser Mobiltelefoner Morgensamling Platform Vision Mission Værdier Projekt / temauger Formål årshjul Regler Sprogundervisning og ordklasser Sygemelding af elever af 19

4 Arbejdslørdage Antal og tilmelding Der laves 4 arbejdslørdage pr ½ år med max 20 arbejdende forældre pr gang. Tilmelding sker på info-aften. Se mere herom i afsnittet Info-aften Tema / Lærer Hver arbejdslørdag får tildelt et tema, som er en af gruppernes farver. Lærer for den pågældende farve deltager på skift og lægger op til et tema/ noget der kan laves / fremvises på dagen af elever lige efter frokost. Dette forhindrer dog ikke forældre fra andre klasser i at deltage i den pågældende arbejdslørdag. Læreren, der deltager på dagen, har om formiddagen tid til den frie snak med forældre og skal ikke være hængt op på opgaver. Koordinator og personale Der vil være et par faste koordinatorer tilknyttet som typisk vil være fra skolebestyrelsen og den øvrige forældrekreds. Koordinatorerne fører protokol over hvem der ikke møder op på arbejdslørdage ud fra udfyldt liste fra info aften. Dem der ikke møder op / ikke har meldt tilbage, at de har byttet med en anden, vil bliver kontaktet af skolelederen efterfølgende mandag med henblik på at finde en anden dato med det samme. Det er vigtigt at koordinatorerne har koordinatorrollen på dagen og ikke involvere sig i større projekter, men hele tiden er til rådighed for forældre, der måtte have spørgsmål osv. Dette for at sikre at forældre ikke må køre hjem hvis der ikke lige er noget at lave et kort øjeblik. Det samme gælder pedellen, som skal sikre, at forældrene har de nødvendige materialer til rådighed, samt køre i trælast, på losseplads og lignende. Der laves opslag 2-3 uger før hver arbejdslørdag omkring opgaver og hvem der har tilmeldt sig. Skoleleder og pedel sikrer, at der er et lager af sodavand, øl, saft og kaffe, således at de, der måtte have lyst kan få en øl og vand til frokost. Pedel sætter øl og vand i SFO køleskab dagen før. Arrangementer Sommerfest Planlægges og gennemføres af støtteforeningen med hjælp fra forældreråd og/eller frivillige forældre (tæller forældretimer). Mødepligt for alle ansatte. 4 af 19

5 Ansatte betaler ikke for sig selv, men for familiemedlemmer og gæster - på lige fod med alle andre. Fastelavnsfest Planlægges og gennemføres af forældrerådene i forlængelse af friskoledagen efter vinterferien. Julefest Planlægges og gennemføres af forældrerådene i forlængelse af fremvisning på det lille teater. X-faktor X-faktor er en tradition på Æblegård Friskole. Det afholdes fredagen inden påskeferien. Eleverne melder sig i løbet at januar / februar måned til, hvor de derefter øver sang og performance derhjemme / i fritiden. Vi er glade for at kunne afvikle en dag, der står i festlig og farverig stemning og hvor alle skolens elever bidrager med at pynte op, gøre klar, heppe, synge og performe. Når man deltager i X-faktor kan man risikere at vinde, men man kan også risikere ikke at vinde. X-faktor er konkurrence-præget. Vi roser og værdsætter alles deltagelse, og for eleverne er det en sejr i sig selv at turde synge for et publikum. Uddelingen af points i vores show er præget af hvad man ser, hvad man oplever og hvad man hører. At vinde er det sekundære at være med og glæde sig sammen er det primære! Badning Man SKAL bade, når man har haft idræt. Æblegård Friskole vil gerne give jeres børn mulighed for at bevæge sig i løbet af dagen og have nogle fælles oplevelser i form af fysisk aktivitet. Til disse oplevelser hører også det, at man bader efter endt fysisk aktivitet. Noget man bliver nødt til at lære - ligesom så mange andre ting. Æblegård Friskole vil gerne hjælpe jeres børn med at lære dette (såvel som mange andre ting), men det kræver opbakning fra jer som forældre. Denne opbakning består i: at I sørger for at jeres barn er forberedt til idræt læs mere om dette under idræt. at I udviser tillid til, at skolen løser denne opgave ved at bakke op om, at der skal bades efter idræt. Selvfølgelig skal dette, som alt andet, kunne anses fleksibelt- og vi laver gerne specielle ordninger, når der er en god grund til det, men som grundregel gælder det, at ALLE skal bade 5 af 19

6 medmindre de har (og kan fremvise) dokumentation på fysiske eller psykiske årsager, der gør badning umulig. Man kan ikke fritages for badning fordi: man bor i nærheden og kan bade hjemme man skal til idræt senere på dagen man skal nå bussen - dette bliver der taget hensyn til i forhold til hvornår man bliver sendt i bad. man har menstruation - dette bliver det taget hensyn til ved at man, ved henvendelse til læreren inden timen begynder, får lov at gå lidt før de andre. Børnehaven (Humlehaven) Naturbørnehave, dit sidste år i børnehave Efter at have været skole nu i 20 år, melder tankerne sig om en børnehave. I maj får vi allerede nu de kommende 0. Klasse børn ind i SFO'en og et samarbejde med indskolingen finder sted. Børnene lære SFO, skole og rutiner at kende, og der arbejdes mere målrettet hen mod skolestart. Det nye skud på stammen er at vi nu kan tilbyde hele det sidste børnehave år her på Æblegård Friskole i Humlehave. Faktisk kan du starte her det kalender år du fylder 5 år. Sammen vurderer vi hvad der er mest hensigtsmæssigt for barnet. Vi tager altid en snak med jer som familie inden barnet optages i Humlehave, så vi sammen kan finde ud af hvad der er bedst for netop jeres barn. Vi er en storebørns gruppe, der arbejder hen mod at starte i skole. I humlehave forventer vi at barnet er rimelig selvhjulpen med tøj, sko og toiletbesøg. Vi er ude i alt slags vejr, derfor skal garderoben være i orden, i forhold til årstiden og vejret generelt. Vi tager på mange ture i nærområdet, hvilket betyder vi går meget. Afstande som Gråsten tur-retur vil forekomme. Udeliv er i fokus, vi vil dog også bruge vores naturværksted eller lege i gymnastiksalen. Her er naturligvis også masse af plads til leg, vi vil hen af vejen sætte mere fokus på børnehavebørnene i forhold til legeplads mm. I løbet af det næste år forventer vi at der bliver bygget et langhus el. Lign, som er en større bålhytte. Dette hus vil indgå meget i Humlehaves hverdag. De morgenfriske møder ind i SFO'en og hygger her indtil kl Herefter samles børnene fra Humlehave og tager fat på dagens nye udfordringer, aktiviteter, ture mm. Ca. Kl finder vi sammen med SFO'en igen, indtil vi skal hjem. Netop her er der rig mulighed for at knytte venskaber og lege på tværs af alder. 6 af 19

7 Der vil også være dage hvor vi laver ting sammen med indskolingen, eller følger med i det der sker på skolen. Hen over foråret vil vi begynde at deltage ved skolens morgensamling, historiefortælling og gåtur. Humlehave er en naturbørnehave hvor der er tid og rum til: leg, fordybelse og venskaber. - Her oplever vi verden omkring os, sammen og hver for og. - Vi udforsker naturen, eksperimenterer, undre os og bliver klogere på det vi ser. - Vi dyrker venskaber på tværs af alder og kultur, sammen med SFO'en og skolen. - Vi udfolder os kreativt, leger og spiller. - Vi bruger vores krop aktivt, når vi bevæger os i den alsidige natur omkring os. - Humlehave er stedet hvor vi er i bevægelse, sammen og hver for sig, her er også plads til dig... - Optag tidligst det år barnet fylder 5 år. Hvad laver vi, et lille indblik... August, uge 32: Børnehaven starter op... Den første uge, vil vi være en del sammen med SFO'en da det stadig er ferietid. Vi vil gå nogle ture i lokalområdet, så vi alle får en fornemmelse af området / naturen omkring os. Vi vil sætte fokus på det usynlige hegn, hvor går grænsen, hvor må jeg selv bevæge mig hen, og hvor skal der en voksen med. Vi vil flytte ind/ud i naturen og finde vores base. Uge 33-34: Skolen starter op, med projekt. I børnehaven vil vi se til fra sidelinjen, og tage på vores egne ture. Vi vil forberede vores eget indslag til skolens jubilæum. Uge 35: Jubilæum 20 år, en skole i vækst og en børnehave fødes... Sensommer / Efteråret: -Krible krable dyr, lave fælder mm, synge og læse om krible krable dyr.(uge 37) -Æbler.. Spise, tegne, male, synge, historie mm. (Uge 41) -Blå blink, brand og redning, snakke om førstehjælp og hvordan vi hjælper og passer på hinanden. Besøge brandstation og besøge beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev. -Plukke bær og frugt, holde Høstfest... Bage, sylte, lave mad og feste... -Bål, lave tegne kul til at tegne med.. Og lave mad over bål... 7 af 19

8 -Snakke om årstiden og naturen (dyr, fugle, planter mm.) omkring os.. -Sprog screening... -Tage på ture ud af huset... - Se hvor vi bor, tage billeder af vores huse mm bruge det til noget med børn og IT. Dimission Til 9. klasses dimission vil vi på Æblegård Friskole, skabe en fest som afgangseleverne vil kunne huske i deres fremtidige liv. Dimissionen vil foregå i gymnastiksalen som bliver pyntet af klasse, som også står for madlavning og tjenerfunktion under spisningen. For at fuldende aftenen og gøre den til noget udover det sædvanlige, er dresscoden "galla". Programmet vil indeholde tale fra lederen, tale fra klasselæreren, elevindslag, indslag fra lærerne, forældreindslag, spisning og ceremoni hvor afgangseleverne får eksamensbeviser. Eksamen og prøver Når Æblegård Friskole afholder prøver og eksaminer gælder det altid at: eleverne ikke må forlade lokalet inden tiden er gået. eleverne ikke må have musik med, da det kan forstyrre de andre tilstedeværende. at klassens lærere i øvrigt fastlægger regler for dette ud over hvad der ift. eksamen er fastsat fra undervisningsministeriets side. Fortælling Formål På Æblegård Friskole er fortællingen en del af den daglige undervisning. I fortællingen varetages undervisningen i flere emner og fag ved gentagelse i et 3-års-hjul. 8 af 19

9 Æblegård Friskoles A-Z 3-års-hjul hå Danmarkshistorien hå Klassiske litt. værker Tema skoleår / hå hå Verdenshistorien hå Nordisk og Græsk Mytologi hå Bibelen hå Musik og Kunsthistorie Forældreprojekter Der opslås (ud over arbejdslørdage) flere større projekter, som forældre kan byde ind på og udføre udenfor arbejdslørdag-regi. Der laves en forældre kompetence bank, med afkrydsnings spørgerskema som udsendes til alle forældre. Tilmelding skal ske på info-aften. Se mere herom i afsnittet Info-aften Forældreråd Formål Forældrerådets formål er at støtte op om Æblegård Friskole s aktiviteter. Derudover skal forældrerådet gennem dialog med forældre til børn i samme gruppe samarbejde med klasselæreren om fælles sociale skole-hjem aktiviteter. Sammensætning Der vælges følgende antal forældre i hver gruppe: Blå gruppe: 2 personer Grøn gruppe: 4 personer Gul gruppe: 2 personer Valg af medlemmer til forældrerådene sker på årets første infoaften. Medlemmerne vælges for 1 år. Arbejdsopgaver Hvert forældreråd skal planlægge flere sociale arrangementer for elever, forældre og evt. lærere i den pågældende gruppe. Eksempler på arrangementer eller aktiviteter kan være: 9 af 19

10 Fællesspisning i hver gruppe Udflugter for den enkelte gruppe Ved behov kan klasselæreren også f.eks. planlægge evt. rengøring af klasselokalet mm. med hjælp fra Forældrerådet. Det samlede forældreråd på tværs af alle grupperne planlægger derudover 2 årlige arrangementer (jule- og fastelavnsfest). Praktisk information Forældrerådene registreres af klasselæreren, som videregiver medlemmers navne og gruppe til administrationen. Samtlige forældreråd registreres på Skoleintra. Medlemmerne kan registrere deres timeforbrug som forældretimer. Forældretimer Introduktion Dette afsnit beskriver de retningslinjer der er defineret for Æblegård Friskole vedr. forældretimer. Det er i skolens ånd, at forældrene løbende hjælper til, og det er vedtaget, at hver familie bidrager med mindst 15 timer pr. halvår som en del af skolepengene. Skolebestyrelsen samt en gruppe forældre har lagt hovedet i blød for at finde et nyt koncept vedr. brug af forældretimer. Følgende er vigtige elementer i det nye koncept: Forældre / familie involvering Bindende tilmelding Tema Definering af personalets deltagelse Den gode historie Minimal administration Udover de arbejdslørdage og projekter som skolen planlægger, er det vigtigt, at forældrene selv er opsøgende, samt byder ind med gode ideer og hjælp til gennemførsel af opgaver og projekter. Det ikke er skolens ansvar, at sørge for at der er arbejdsopgaver nok, samt at holde styr på forældrenes timer osv. 10 af 19

11 Perioder Forældretime-perioderne er defineret som følger: Forår: fra nytår til skolestart i august. Efterår: fra skolestart til nytår. Familier Familier er defineret som forældre, der har forældremyndigheden over en eller flere af skolens elever. Forældrene behøver ikke at have samme adresse, og kan også være enlige. Hver familie er forpligtet til at arbejde mindst 15 timer hvert halvår. Skilsmissefamilier Hvis forældrene til en eller flere elever på skolen er skilt, vil de stadigvæk høre under en familie, og derfor sammenlagt være forpligtet til at arbejde mindst 15 timer hvert halvår. Det er op til parterne at fordele og overholde forældretimerne. Hvis hver af partnerne har andre børn gående på skolen, som også har andre forældre, er der tale om to familier, og derfor er hver familie forpligtet til at arbejde mindst 15 timer hvert halvår. Enlige forældre Da skolen ikke ønsker at være dyneløfter eller på anden måde krænke privatlivets fred, er det ikke muligt for skolen at kontrollere om en forældre er enlig eller ej. På det grundlag betragtes dette som en familie som derfor er forpligtet til at arbejde mindst 15 timer hvert halvår. Nye familier Nye familier der tilknyttes skolen senere end en måned efter periode begyndelse, er ikke forpligtet til at arbejde i den pågældende periode. Familiernes tilknytningsdato er der hvor det første barn starter i Æblegård Friskole. Børn, familie og venner Elever fra gul og evt. bedsteforældre m.m. tæller også med i forældretimerne, dog kan man ikke sende børn / elever alene afsted til arbejdslørdag eller til et forældreprojekt. Undtaget De familier der er tilknyttet følgende har automatisk brugt deres forældretimer, men er naturligvis velkommen til at deltage på arbejdslørdag og i projekter: Skolebestyrelsen (7 familier) 11 af 19

12 Støtteforening (5 familier) Forældrerådet (8 familier) Frikvarter klasse må gå på sportspladsen i frikvarterene. Alle andre skal holde sig på skolens side af bækken. Elever må ikke forlade skolens grund uden aftale med en voksen på skolen! Der må ikke spilles med bold i skolegården! Mobiltelefoner mm.: Se afsnittet om mobiltelefoner. Fritagelse fra skole Det er vigtigt at eleverne kommer i skole hver dag, så de oplever en kontinuitet i deres skoleliv. Hvis forældre ønsker at fritage deres børn på dage, der ligger udenfor de almindelige ferier gælder følgende: Hvis der er tale om 1 dag kan man aftale det med klasselæreren, der giver de andre lærere besked. Hvis der er tale om mere end 1 dag skal det aftales med skolelederen og forældrene skal informere klasselæreren om beslutningen. Æblegård Friskole kan ikke afsætte ekstra tid til at indhente ikke gennemgået stof med elever der f.eks. har været på ferie udenfor skoleferierne. Dette er udelukkende forældrenes ansvar. Forældrene er velkomne til at forespørge til hvilket stof der skal gennemgås, i en periode hvor man holder fri, og selv sørge for at gennemgå stoffet med eleven, men kan ikke forvente, at Æblegård Friskole giver ekstra lektier eller andet på denne baggrund. Fødselsdage Hvis Æblegård Friskole skal bruges som platform for uddeling af invitationer til fødselsdag, uddeling af kage i forbindelse med fødselsdag eller lignende gælder det, at man inviterer konsekvent: En hel årgang En hel klasse / flere hele klasser En hel gruppe Eller kønsdelt ift. ovenstående 3 punkter (eks. drenge fra grøn) Altså, at man ikke inviterer ud fra hvem man kan lide / ikke kan lide. Såfremt eleven, ud over at invitere fra en af de definerede børnegrupper, ønsker at supplere med et par invitationer 12 af 19

13 ekstra, må dette ske pr. post eller på anden vis bare ikke i skolen. Alt det samme gælder hvis der skal deles kage eller andet godt ud på skolen. Idræt Idræt er et fag som alle andre på Æblegård Friskole. Derfor forventer vi også at man, som i alle andre fag, møder velforberedt. Til idræt indebærer dette: At man har idrætstøj med. At man har passende idrætstøj med alt efter årstiden. For eksempel er det efter påskeferien nødvendigt at have udendørs sko, evt. lange bukser osv. At man har håndklæde med. At man, hvis man har langt hår, enten har en badehætte med eller en varm hue. Man må gerne undlade at gøre håret vådt. Skolen hjælper ikke med at skylle shampoo ud eller tørre hår! At man har rent skiftetøj med. Alt afhængigt af om man skal være mere i skolen efter idræt, om man skal videre til anden sport osv. kan der være flere individuelle løsninger på dette. Man kan undtages fra idræt 2 på hinanden følgende gange (2 uger) ved at medbringe underskrevet seddel fra forældrene, der angiver hvad grunden er til, at man ikke kan deltage. Derefter vil skolen bede om anden dokumentation. Hvis man møder uforberedt til idræt- og derfor ikke kan deltage, vil der blive fundet en plads hvor man kan sidde under opsyn og vente alene og uden mulighed for at bruge mobil, computer osv. Æblegård Friskole synes ikke, det skal være en belønning at møde uforberedt. Idræt foregår indendørs fra efterårsferien og til påskeferien. Man kan ikke fritages for idræt pga.: Ømhed fra træning Forkølelse osv. (hvis man er så syg man ikke kan deltage i idræt skal man blive hjemme) Astma Ubeskrevne småskavanker som ondt i knæet osv. kan kun godtages hvis man virkelig er bevægelseshæmmet af det ellers må man deltage så meget som muligt. Æblegård Friskole vil altid gerne være åben og fleksibel, men vi vil ikke bruge en stor del af vores tid på administration af undskyldninger, så vi beder alle forældre være realistiske og hjælpe os med at gøre det der er bedst for eleverne. 13 af 19

14 Info-aften Tilmeldingssblanketter På informations aften/friskole aften i august og januar ophænges sedler med dato på arbejdslørdage med navn på lærer og klassens farve. Derudover er der sedler for de planlagte forældreprojekter. På hver seddel er der listet alle familier og hver familie skal skrive hvor mange arbejdende forældre og børn de kan komme den givne dato / projekt. Forældre skriver sig på 3 pladser hvert ½ år. De familier, der ikke kommer på infor-aftenen bliver automatisk skrevet på arbejdslørdage. Derved får man ikke lov til selv at være medbestemmende på hvornår man bruger sine forældretimer. Den gode historie Der stiles efter, at der på hver info-aften kommer en forældre og fortæller den gode historie omkring arbejdslørdag, krydret med facts omkring hvordan det foregår, samt hvem der kan deltage osv. Arbejdslørdagsgrupper Forældrene får skemaer med ud i grupper for hver arbejdslørdag, hvor de skal udfylde skabelonen omkring hvem der står for følgende: Børneaktivitetsansvarlig Madansvarlig Billede og historieansvarlig ipads Nedenstående er nogle generelle betragtninger omkring brugen af ipads og hvorfor / med hvilke begrundelser de er indført på Æblegård Friskole. For yderligere information se Retningslinjer for elev-ipads (selvstændig udgivelse). ipad en er et apparat som skolen har udrustet eleverne med, og derfor bestemmer vi hvornår og hvordan eleverne skal bruge dem. Der gælder de samme regler, som der altid har været for f.eks. mobiltelefoner - at de må bruges, når man har fået lov til/besked på at bruge dem. Vi vil have lov til at bestemme, hvornår eleverne er digitale, og hvornår de er analoge. Der er tidspunkter, hvor vi beder eleverne om helt at lægge deres apparater til side og være analoge sammen med os. Der er nogle af de analoge sider, vi måske nærmest vil forstærke i stedet for at udfase dem ved indførslen af digitale apparater til alle. 14 af 19

15 ipad en er et værktøj - ikke en lærer! Læring finder sted i relationen mellem mennesker (voksen-elev, elev-elev). Disse relationer styres af en lærer- og dermed styres brugen af ipad en i denne forbindelse også 100% af denne lærer. Det samme krav er I forældre meget velkomne til at gøre gældende, i den tid eleven har ipad en derhjemme. I er lærerenes stedfortrædere ift. at bestemme over det apparat skolen har udleveret til jeres barn, når jeres børn er hjemme! Vi vil bruge ipad en i de situationer, hvor vi er sikre på, at det giver mening ift. elevernes udbytte af undervisningen. Lærerne styrer hastigheden af implementeringen og arbejder fremadrettet på at inddrage apparatet alle de steder, hvor det virkelig ER et værdifuldt værktøj. Så få ting som muligt skal være låste, på de ipad s vi udleverer. Vi har ikke fra starten villet begrænse brugen ud over hvad der er absolut nødvendigt (filter på skolens netværk mht. vold, sex osv. er en af de ting, vi HAR gjort fra starten). Dog har vi alle muligheder for at gå ind og begrænse brugen, hvis grupper af elever eller enkelte elever ikke kan finde ud af at omgås, alle de muligheder de har. I er meget velkomne til at opdatere software på jeres børns ipads (hvis de ikke selv gør det). Det er altid en god idé lige at vente en uges tid efter, at en opdatering er kommet ud, men hvis der er opdateringer, der indeholder fejl osv. skal vi fra skolens side nok informere jer hurtigst muligt. Konfirmation Æblegård Friskole har som sådan ikke noget med konfirmationen at gøre ud over, at vi koordinerer f.eks. konfirmationsforberedelsen med præsten og også gerne er behjælpelige med at viderebringe informationer fra præsten til skolens familier. For at skolen ikke forskelsbehandler elever / familier efter de valg man træffer giver vi heller ikke konfirmanderne gaver eller lignende. Hvis der kommer noget fra skolen er det derfor i form af en hilsen til alle, der er i konfirmationsalderen. Alle har jo på den ene eller anden måde truffet et valg. Hvorfor lejrskole Lejrskole På Æblegård friskole vil vi gennem lejrskolerne hjælpe eleverne til en øget forståelse af deres sociale færdigheder, vi vil udvikle deres evner til samarbejde og øge deres selvstændighed. Det er en del af undervisningen på Æblegård friskole og dermed forbundet med undervisningspligten at deltage i lejrskolerne. Disse er lagt som et forløb, hvor eleverne får kendskab til lokal forhold i Blå, geografisk og historisk kendskab i Grøn og sprogtræning, oplevelse/ forholde sig til andre kulturer i Gul. 15 af 19

16 Lejrskolerne vil indgå som en del af elevernes udvikling i forhold til sociale færdigheder, samarbejde og selvstændighed. 3-årshjul / Priser Klasse Blå Grøn Gul Uge nr Sagn og legender Fyn Amsterdam skoleår Sønderborg Sjælland Berlin erhvervslivet-lokalt Jylland London Tema lokalkendskab Danmark rundt Storbyer i Europa Pris ca op til 3000 Man kan ikke få refunderet de penge man har indbetalt til lejrskole. Dette gælder uanset begrundelsen. Mobiltelefoner Som hovedregel gælder det at mobiltelefoner ikke skal ses og/eller høres i skoletiden/sfo-tiden (fra klokken 8.30 og indtil man forlader skolens grund). Derudover gælder det at det er de voksne på skolen der bestemmer i hvilken grad der kan afviges fra dette f.eks. hvis: telefonen skal bruges i undervisningen der er en elev de venter et vigtigt opkald det er tvingende nødvendigt at foretage et opkald (normalt vil man kunne låne en telefon på skolen hvis man er sammen med en voksen) Medmindre der foreligger en aftale med en voksen på skolen er telefonen derfor i lommen/ tasken og er på lydløs / slukket. Hvis man ikke kan overholde disse regler vil telefonen blive inddraget og afleveret til skolelederen, der vil udlevere den til en fremmødt forælder ikke til eleven. Morgensamling Morgensamling foregår hver dag klokken Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til at deltage / komme til tiden. Program 16 af 19

17 Fælles sang Fælles beskeder Fødselsdage: alle samles om fødselaren og synger fødselsdagssangen Igennem morgensamlingen stadfæstes fællesskabet hver dag på Æblegård Friskole. Platform I dette afsnit kan man læse skolens platform som i sine grundelementer består af vision, mission og værdier som er uddybet herunder: Vision Udspring: Gråsten Friskole er en forældredrevet friskole fra børnehavklasse til 9. klasse med grundlag i de tanker, som Grundtvig & Kold indførte i dansk skoleliv. Børn, forældre og personale mødes i et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab. På alle måder- og i alle aspekter af skolelivet ønsker vi at børnene oplever en skolegang, der bygger bro mellem skole og hjem, og at alle udviser loyalitet og forståelse for hinandens roller. Mission Vi vil det hele menneske. På Æblegård Friskole ønsker vi, at børnene oplever glæden ved at lære samtidig med, at de opnår vished om eget standpunkt socialt, personligt og fagligt. Vi ønsker at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig som et helt menneske og at vi anerkender og understøtter de talenter ethvert barn kommer med. Værdier Skolens værdier er opbygget af: Tryghed og trivsel Som er grundlaget for at alt andet kan fungere. Læring og udvikling Som en allestedsnærværende målsætning. Involvering Som er det der binder værdierne sammen. 17 af 19

18 Tryghed og trivsel betyder: Vi er tydelige, synlige og troværdige. Vi kender alle hinanden og ved hvad vi kan forvente af hinanden. Vi sætter grænser som børnene trygt kan færdes i. Læring og udvikling betyder: Vi arbejder med det kreative, legende og musiske menneske. Vi dyrker det levende ord gennem fortælling, sang og samtale. Vi befordrer elevernes nysgerrighed og inspiration. Vi stiller krav og hjælper eleverne med at opnå dem. Vi lærer eleverne at lære. vi lærer eleverne at tage stilling. Involvering betyder: Eleverne oplever et meningsfuldt skoleliv gennem medinddragelse og medindflydelse. Forældre engageres på en konstruktiv måde i børnenes hverdag. alle personaleressourcer involveres i børnenes udvikling. Projekt / temauger Formål I disse uger udfordrer vi eleverne på nye måder. Samtidig med at ugerne har et fagligt indhold forventer vi at se eleverne i roller de ikke er vant til. 3-årshjul skoleår hvornår efter sommerferie efter efterårsferie før juleferie før vinterferie efter vinterferie varighed 2 uger 1 uge 2 uger 2-3 dage-uge SEX 1 uge hvem alle (gul kun 1. uge) blå+grøn+gul(-9.) grøn+gul (9.) blå laver luciagrøn blå+grøn (gul) sport lokal kultur og historie musical sex og krop verdensrummet prod.samf. rollespil teater rusmidler, ernæring kunst udflytter energi cirkus grænser,følelser verden Regler Æblegård Friskole vil gerne have et meget enkelt regelsæt som er retningsgivende og beskrivende, i de situationer der til daglig opstår, på et sted hvor mange mennesker skal være sammen. De grundlæggende regler på Æblegård Friskole er: 18 af 19

19 Alle skal kunne føle sig godt tilpas på Æblegård Friskole. Alle har ret til at kunne deltage i en undervisningssituation uden at blive forstyrret af andre. Alle er forpligtede til at vores fælles faciliteter holdes i en ordentlig stand gennem skoledagen. Alle er forpligtede til at holde styr på egne sager så de ikke forstyrrer andre. Sprogundervisning og ordklasser Da Æblegård Friskole har tidlig sprogindlæring (engelsk startende i 0. klasse og tysk i 3. klasse) benytter vi de latinske betegnelser for ordklasserne- også når vi underviser dansk. Dette for at gøre overførslen til fremmedsprogene lettere for eleverne. Sygemelding af elever Al sygemelding af elever skal foregå på SMS til SFO'ens mobilnummer: Det er forældrene der kan/skal sygemelde elever - ikke eleverne selv! Man behøver kun melde sit barn syg den første dag. Her vil barnet blive flyttet til "sygemeldt"- og flyttet derfra, når vi igen ser vedkommende på skolen. 19 af 19

Børnehaven (Humlehaven)

Børnehaven (Humlehaven) Børnehaven (Humlehaven) Naturbørnehave, dit sidste år i børnehave. Efter at have været skole nu i 20 år, melder tankerne sig om en børnehave. I maj får vi allerede nu de kommende 0. Klasse børn ind i SFO

Læs mere

og klassens farve. Derudover er der sedler for de planlagte forældreprojekter.

og klassens farve. Derudover er der sedler for de planlagte forældreprojekter. Konfirmation Æblegård Friskole har som sådan ikke noget med konfirmationen at gøre ud over, at vi koordinerer f.eks. konfirmationsforberedelsen med præsten og også gerne er behjælpelige med at viderebringe

Læs mere

29/1: Lav sætninger med lang tillægsform (Det vi startede på i timen i tirsdags)

29/1: Lav sætninger med lang tillægsform (Det vi startede på i timen i tirsdags) Dansklektier 29/1 og 1/2 Kære Grøn, Lektier i dansk: 29/1: Lav sætninger med lang tillægsform (Det vi startede på i timen i tirsdags) 1/2: Skriv jeres taler færdige. Jakob N/T om lyn og torden Vi laver

Læs mere

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION A-Z DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION Morgensamling Morgensamling foregår hver dag klokken 8.30. Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

ipads Så få ting som muligt skal være låste, på de ipad s vi udleverer. Vi har ikke fra starten villet begrænse brugen ud

ipads Så få ting som muligt skal være låste, på de ipad s vi udleverer. Vi har ikke fra starten villet begrænse brugen ud ipads Nedenstående er nogle generelle betragtninger omkring brugen af ipads og hvorfor / med hvilke begrundelser de er indført på Æblegård Friskole. For yderligere information se Retningslinjer for elev-ipads

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Efterårsferie tilmelding

Efterårsferie tilmelding Efterårsferie tilmelding Selvom vi næsten lige er startet på et nyt skoleår nærmer efterårsferien sig så småt. Få at kunne planlægge vores personaletimer har vi derfor brug for at vide hvem af jeres børn

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Naturbørnehaven Krabbely

Naturbørnehaven Krabbely Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely - en privat børnehave for børn i alderen 3 6 år 1 Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely. Denne pjece giver orientering til

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi VELKOMMEN TIL FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI Denne pjece er en introduktion til dig som ny forældre på Børnenes Akademi. I pjecen vil vi nævne nogle af de praktiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole Distrikt Als Nord Når dit barn skal i skole SKOLESTART 1 2 Kære forældre Nu er tiden inde til, at du og børnehavens kontaktpædagog snakker sammen om dit barns skolestart til sommer. Dette hæfte giver dig

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune.

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. 2009/2010 S.F.O. Tranebo S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. Dette skoleår modtager vi 17 nye 0.kl. børn. Vi starter ud med 70 børn. For at vi kan rumme

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse:

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: Høng Odinsvej 18 tlf. 58853620 Stjernehuset Tingvej 2 tlf. 58853740 Laden Kulbyvej 18A tlf 58850480 Trekløverens e-mail adresse: sfo.trekloveret@kalundborg.dk

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Nordskovens Friskoles tidlig sfo er en del af skolens ordinære sfo og til sammen udgør de et heldagstilbud for førskolebørnene. I Faaborg Midtfyn Kommune starter børnene

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Fredagsbrev uge

Fredagsbrev uge Fredagsbrev uge 48 2011 Hele huset Julefest for alle børn og familier i børnehave og skole Invitation til julefest Tirsdag d. 20. december vil vi gerne invitere alle familier i skole og børnehave til julefest.

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere