Amager Fælled. bliver fredet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amager Fælled. bliver fredet"

Transkript

1 18. august årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt og farvestrående egebiede op på pankeværket på den offentige egepads i Leifsgade/Gunøgsgade. SIDE 3 Nu skue det være hetsikkert: Amager Fæed ska bevares som naturområde. Det fastsår Naturkagenævnet i en afgørese, som markerer afsutningen på årtiers tovtrækkeri om fæedens skæbne. Ganske vist besuttede Fredningsnævnet for København og Frederiksberg aerede i 1992, at fæeden skue fredes. Denne afgørese bev imidertid påkaget ti Naturkagenævnet af Københavns Kommune, som ønskede fæeden erstattet af en "naturpræget park". Kommunen ønskede desuden ret ti at foretage en øbende "tipasning" af denne park ti den bymæssige udviking i de omkringiggende areaer, b.a. ved at anægge en vej for bitrafik tværs gennem parken fra Artierivej ti Peder Lykkesvej. Heroverfor stod des en række grønne organisationer, som krævede fredningen fasthodt, og des Isands Brygges Lokaråd, som også ønskede fæeden fredet, men som dog bad Naturkagenævnet om at gøre enkete undtageser. For det første ønskede okarådet, at der skue være muighed for at udbygge Skoen på Isands Brygge, herunder med et idrætsanæg. Og for det andet ønskede man, at der tæt ved Bryggen skue reserveres pads ti nye nytte eer koonihaver som erstatning for dem, der forsvinder på Faste Batteri, hvis Ørestadsbouevarden biver ti noget. Lokarådet bev dengang kritiseret for ikke at hode fæes fodsag med de grønne foreninger, som fandt, at okarådet med de foresåede undtageser rakte modstanderne af fredningen en t::j r tt doe1 C~rr"tQ6 AF Pr(){~,"f:fC(!;,tOO.rrn o{)~ 'm"1d ~fo<c""yønn Kttivt)."1Ctt k.~ctts <k'"tnr\idet $""CbQtts <'t ffi.., Ktt'~Mtff~ "n,~eon Vo<19u i!ij '.iadcmr3mr O ruf,t,,~h!r t,!f*"' ')k )j!; t 'ViiU 0 "). t.i:fi 3f.i fa. ).,. t'<i'''' :;~ O;e,t»t W!o.:t, mr:m o ~ t)møf'\,t't( t~, 30 "., Kortet viser de fredede areaer. AF = Arnager Fæed; taet angiver den nordigste de af de aerede fredede omr&kr på Vestamager. Det øvrige markerede område er den nordige de af det panagte Ørestadsomr&k. iefinger og dermed risikerede at sætte hee fredningen på spi. Denne frygt har nu hedigvis vist sig at være ubegrundet. For Naturkagenævnets afgørese, som nævnet har brugt to år på at træffe, føger meget nøje okarådets anbefainger: Nævnet har besuttet at frede Amager Fæed, men tiader netop skoeudbygning, idrætsanæg og nytteeer koonihaver. Naturkagenævnets afgørese er endeig og. kan ikke påkages. Ørestaden uantastet På et meget væsentigt punkt afviser nævnet dog fredningsinteresseme: Fredningen gæder kun den de af fæeden, som ikke er omfattet af Ørestadspai~rne. Fra et naturfredningssynspunkt er Ørestadsområdet på østsiden af fæeden det mest værdifude. Her igger de oprindeige strandengsareaer med vådområderne angs den game kystinie, mens det fredede område overvejende udgøres af tidigere ossepads, som er groet ti. Lokarådet og foreningen Fæedens Venner er af den overbevisning, at fredningsafgøresen fra 1992, som gjadt hee fæeden, har juridisk forrang for Ørestadsoven, som bev vedtaget efterføgende, og at der derfor ikke er ovigt grundag for Ørestaden. Et mindreta i Naturkagenævnet var enig i, at fredningen fortsat sku e gæde hee fæeden, men fertaet mente atså, at Ørestadsoven sætter fredningen ud af kraft inden for Ørestadsområdet. Dette var dog forventet, og spørgsmået foreægges nu for Foketingets Ombudsmand (æs mere herom andetsteds i avisen). Naturbevaring kræver peje Men uanset Ørestaden, så er resten af fæeden atså definitivt fredet. Sev om det betyder, at fæeden ska bevares som fæed, udeukker det imidertid ikke, at der kan foretages visse indgreb i dens natur tværtimod kræver fredningen dette. Fredningen sker nemig for at bevare fæedens særige overdrevsagtige andskabskarakter med den vegetation og fauna, som hører ti denne naturtype. Og det kan faktisk ikke ade sig gøre, hvis man bare ader fæeden passe sig sev. og gro ti. Fæedens natur ska derfor bevares ved hjæp af mårettet naturpeje, som ska ske på grundag af særige pejepaner, som ska udarbejdes ti formået. Fredningsafgøresen forpigter Københavns Kommune ti at stå for panægningen af naturpejen på Amager Fæed, og pejepanerne ska foreægges fredningsmyndigheder, naturorganisationer samt Sundby og Isands Brygges Lokaråd ti udtaese, før de kan godkendes endeigt. max Fiaskofor Ørestadsseskab D~n stort anagte internationae idekonkurrence om Ørestadens udformning, som 1/S Ørestadsseskabet udskrev i foråret, tegner ti at bive en dundrende fiasko. Så vidt Bryggebadet erfarer, havde kun arkitektfirmaer rekvireret konkurrencemateriaet. Normat vie en konkurrence af denne sags titrække måske 500 detagere eer fere, så der er virkeig tae om en fiasko, siger Pou Jensen. SIDE 4 Ombudsmand afviser Ørestadssag Foketingets ombudsmand, Hans Gammetoft Hansen, har nu over for okarådet afvist at gå ind i en nærmere undersøgese af, om ovgrundaget for Ørestaden er tistrækkeigt. Lokarådet er chokeret. SIDES r Sag & reparation af TVVIDEOSTEREO Gratis ånetv under reparationen TV og Videoudejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tf BrYggens Virkeighed program for ørdag den 20. august SIDE 6 &7 1 tifæde a~ eendi~ v~jr e fytter V Gun

2 2 18.august1994 Eftersommer fter en sommer, der fik os ae ti at føe os hensat ti det nordige Afrika, med tørke og brændende so fra soopgang ti sonedgang, tomme gader og vædskedrikkende menneskekroppe smetet ned i skyggen, begynder det normae igen. Tibage ti Bryggens gader, op i de små indeukker, hen foran fjernsynet. En tropesommer har settet hukommesen i noge uger. Fjernsyn, radio og aviser gad man ikke at åbne.varmen, varmen fik os ti at være ubekymrede, anderedes, ændre vaner. Men nu er vi parate igen. Ti hvad? E ryggen igger her stadig og igner endnu næsten sig sev. Men også kun næsten. Måske opdager noge, at vi er bevet en he de træer fattigere, at gravehuerne i gaderne fytter sig, at stiadser har sprunget noge meter, at et nyt hus er vokset op af jorden. Faktisk synes kvarteret at have været udsat for et angreb af kæmpe rovbier, mens vi ige var borte et øjebik. Men det ie øjebik har strakt sig over mange år. Det vores øjne nu ser, har ænge været igang. Og de feste af os har for 20 år siden hørt nogen snakke om dette og hint: Der skue ægges en vej over Fæeden, eer Fæeden vie bive pastret ti med betonhuse, eer der skue bygges boiger for ædre, eer Sojakagen tømte giftigt affad ud, eer en bybane ti Amager var i støbeskeen, eer børnetaet i kvarteret vie fade ti det have de feste af os hørt eer æst om det for mange år siden. Og mange atfor mange ukkede bare ørerne og øjnene for at bive fri for at bande sig og danne sig sin egen mening om kvarterets forhod og hande derefter. B M en det er adrig for sent at vågne op. Og Bryggen har sandeig brug for beboere, der er parate ti at møde det hav af udfordringer som er under hastig udviking. Umiddebart tårner et prestigeprojekt frem mod syd, Ørestadsprojektet, som vi ødeægge den største de af Bryggens nyttehaver, og hvad den måtte evne vi udbygningen af Universitetet sikkert tage sig af. Det sorte ar på Bryggen, Sojakagegrunden som koranægget har efteradt som en giftig sump, biver måske adrig hjemsted for de famiieboiger kvarteret har så hårdt brug for. Ny Tøjhusgrunden med Gime som centrum for bryggeboernes foreningsiv, sportsudøvese, fester og sociae samvær igger enten i vejen for en ørestadsbouevard eer et super storcenter af en eer anden pengeindbringende observans. Jo, Bryggen har sandeigmange svære udfordringer at stå må ti op mod årtusindskiftet. e dystre udsigter var naturigvis ikke værd at D nævne, hvis vi ikke troede på bryggeboernes evner og sammenhod og vije ti at ændre en titænkt skæbne. Igennem årene har bryggeboerne gjort indtryk i hee København ved den stædige kraft, hvormed de har hodt fast ved deres kvarter og rødder og kæmpet for retten ti et tåeigt iv. Vi tror, at Fæedens fredning vie have været en umuighed(: den vie have været bebygget for ængst), hvis ikke ihærdige bryggeboere for ca. 20 år siden kastede sig ud kampen for dens bevarese. Vi ved, at Girne adrig var bevet et medborgerhus, hvis ikke modige bryggeboere for ca. 20 år siden havde stiet sig i vejen for budozerne. Og vi ser, at nye former for ivskraft og gæde væde frem : på den kuturee front er der en frodighed af aktiviteter, på den sociae front dukker netværk op meem game og unge, børn og voksne, arbejdsøse og beskæftigede, raske og syge. Vejret og tiderne ændrer sig visseigen. Vekommen hjem fra sommeren. hu f A e B ryggeforædre C yker D E res F række G enstridige H åbøse I ndividuee J emhenrikker Kardemommekarener L igesom M ussebørn N umsebørn O g Personer imeem 8 og 12 år ti børneaktivitetsuge. Bryggens Børneateier udsender hæfte punktum punktum komma streg sådan tegnes nikoaj Jernbanesporet som bryggeboerne inviteres med ti at udsmykke. en ide som er fostret af opfindsomme hoveder omkring Amager Kuturbutik. I disse dage har man udsendt invitation ti Amagerrejsen 96, et ideopæg om en samet kuturindsats på Amager i forbindese med København som Kuturby i 96. Amagerrejsen 96 ska vise fremmede en hidti ukendt og spændende de af København. Den ska også være med ti at give Amager padsen tibage som byens popuære og fokeige fory steseskvarter. Bryggen tager imod invitationen Det smukke Hafdanhus (safjords/bergthoras/snorres/hafdansgade) Der bev virkeigt gjort noget ud af denne bygning, fotte dære, buer, kanter, snorrige tagkonstruktioner og sågar en tagatan. Arkitekten hed Af Jørgensen og muremester Harad Petersen stod for opføresen. Beboerne i Hafdansgadesafjordsgade havde i starten fri udsigt senere kom kirken, kirketårnet, C.W. Obes Thbaksfabriker og Levins Jern med hestestadene. En russisk fyrste, der var fygtet fra oktoberrevoution en, boede i Hafdansgade, og fik arbejde som ingeniør på B. & w. I 1976, da Danmarks Radio ved Frits Raben, optog "Der var krig i verden", en tvserie i 3 afsnit om 2. verdenskrig, bev huset brugt som kuisse. I de dage mydrede det med "tyske" sodater, som drønede ned gennem Sergthorasgade på motorcyker og i miitære transportvogne. Fere bryggebeboere var med som statister. H vis nogen har fotos eer andet fra optageserne på Bryggen 1976 vi vi gerne erhverve eer åne materiaet ti kopiering. Venigst 3 Ma din egepads Rejsen ti Amager 96 For 150 år siden var det idt af et vovestykke at rejse ti Amager, når man da ikke ige boede på øen og bragte fødevarer ti byen. Dengang som nu var Amager et ukendt and på den anden side af det snævre vand syd for vodene for det gode borgerskab i København. Sidenhen bev broer udvidet og andre bygget, endog en jernbane bev hægtet sammen over strømmen for at knytte det frodige og uoverskueige amagerand ti den hastigt voksende hovedstad. Men bev københavnerne kogere på, hvad der foregik på Amager? Og forstår de det i dag? Næppe. Jernbanen bev ikke den forængede rygmarv som byen drømte om. Langsomt visnede den, og i dag trækker den sine rustne skinner igennem tomme skeetter af fabrikker og vidtvoksende setter, krydser her og der trafikbudrende færdsesårer og sender den trave rejsende et ie minde: et par bump i biens fjedre. Men endnu igger skinnerne der som en invitation ti rejsen mod det ukendte. Og en muighed for nyt iv er i støbeskeen. Her tænkes ikke på en ny bybane og Ørestadsdrømme, men på 18.august b ungmøer fra ca i Bergthorasgade med Hafdan og Snorreshus i baggrunden. ko ntakt P.A. Sørensen Sussie Paddison Husk, hvis har noget materiae om Isands Bryg ge så som: Bieder, fim, postwrt, husejekontrakter, regninger, rekamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venigst kontakt Pou A. Sørensen tf Isands Brygges Lokahistoriske Forening u Sussie Paddison, Snor resgade 3, tf Amagerbanen trækker som bekendt sit spor gennem Bryggen fra havnefronten, bag om Njasgade og videre over Faste Bastion. Havneparken og den ange korridor bagom Njasgade vi være inspirende ram mer om indgangen ti en rej se henover Amager med et gammet dampokomotiv. Og bryggeboerne har efterhånden rig erfaring med at skabe spændende kuturarrangementer af vidt forskeig karakter. Såedes har både Bryggens Børneateier, Bryggens Virkeighed og Giroe sagt ja ti at arbejde videre. med ideen, som angsomt ska vokse sig færdig op imod Og det er sikkert, at de feste af Bryggens mange institutioner, foreninger, aktivister og an dre vi være med ti dette in spirerende projekt. I øvrigt er projektet også tænkt som en teoretisk og praktisk træning af et anta arbejdsedige. Og det er kan vi såmænd også bruge på hu Bryggen. Hæftet om Bryggens Børneateier har igget kar kort efter sommerferiens start. Nu hvor ferierne er forbi for de feste børn, uddeer vi hæftet i institutionerne, på skoen og ægger et anta på børnebibioteket i Njasgade. Er man interesseret i øbende at bive orienteret om børneateierets aktiviteter, føger der en kupon med hæftet, som man kan sende ti børneateieret. Vi håber mange vi svare på opfordringen. Hæftet indehoder b. a en kort beskrivese afdet nær meste have års panagte aktiviteter. Hisen fra Bryggens Børneateier I perioden 22. august ti 26. august fra k vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt og farvestrående egebiede op på pankeværket på den offentige egepads i Leifsgade/Gunøgsgade. Når vi så er færdig med deene ti egebiedet, ska de efterbehandes, så de kan hode ti vind og vejr og menneskeeg. Derfor biver de færdige dee først skruet op i efterårsferien. Ti den tid hoder vi så en stor afsøringsfest. Bryggens Børneateier starter efter aftae med Københavns parkafdeing og personaet på egepadsen op med et stort projekt på vores centrae egepads. Parkafdeingen har samtidigt beviget penge ti noge af materiaerne igesom okaafdeingen af Byens Børn støtter projektet økonomisk. Også boigseskabet Norden har vi ansøgt om penge ti materiaer og vi håber det vi give et positivt resutat resutat. Ae børn imeem 8 12 år kan sammen med BBbanden bygge en stor mobi Trænger hjemmet ti en omgang? ;. j f ; r J j Vinduespoeting Rengøring Loftrydning! / Pankeværket på egepadsen i Leifsgade hvor den nye mobie ska hænges op. Ring og afta besøg for et ufoi])igtende tibud. e på det eksisterende pankeværk ind mod egepadsen. Er du ædre eer idt yngre er det ok og er du meget yngre kan du tage dine forædre med. Fritidshjem og skoe må også gerne ægge vejen forbi med børn. Nogen egentig timeding behøves ikke, men vi I gerne vide mere eer høre om der er pads ti at arbejde på mobien, så kan I henvende sig ti egepadsens teefon nr. Vi mødes på egepadsen mandag d. 22, august, k12. Venig hisen Bryggens BørMateier GAAROS RENGØRJNG ENTRUM VINDUESPOLERING APS NA,A AE N.>O RING E A E N København T I LL I OSS A G H o bæk 51) Bybanen sætter sine spor på fæeden Lokaråd snakker med Ørestadsseska b et Ørestadsseskabet havde inviteret okarådene fra den indre by, Sundby, Christianshavn og Isands Brygge ti et møde for at starte et samarbejde, der skue give inspiration ti deres arbejde, og f1 vores ideer og ønsker frem. Tistede var direktør AnneGrethe Foss og teknisk chef 'Ibrben Johansen fra Ørestaden. Der var 12 personer iat, og det gav muighed for at ae kunne komme med deres mening. Også en diaog var muig på det pan som nu er muig, når der også er poitikere tiste de. AnneGrethe Foss fortate, at det netop var for at f1 et konstruktivt samarbejde, at man havde indbudt så fa. 'Ibrben Johansen fortate om den kommende bybane. Først og fremmest bev det betonet, at bybanen var besuttet affoketinget, pengene er der og den ska bygges, og hest så hurtigt, at den står færdig inden nytåret 2000, eer samme aften. Panerne for bybanen er ikke færdige, man ved hvor den ska paceres, men hviket transportmidde ved man ikke endnu. Der ska in den ænge tages stiing ti, om det ska være sporvogn, ight rai eer metro. For at træffe den besutning ska der beregnes på priser, på mijøhensyn og bejeningsvenighed. Men det kan kontateres at på næsten ae områder er en metroøsning den bedste, både 40der anæget og i driften. Det eneste område, hvor det var omvendt, var økonomien. Men fra seskabets side hædede man tisyneadende ti metroøsningen, der foruden at være mijøvenig også gav en køretid meem Frederiksberg og Beacentret på kun ca 10 minutter. Få minutters afgang meem vogntog, der var ganskesmå, varogsåmuigimetroøsningen. Kontrakterne ti bybanen ska tegnes i 1995, og så dukker entreprenørerne op med spaderne i midten af Tages der hensyn ti naturen? Man (ornemmer, at ae besutninger om hensyn ti naturen er besuttet i Foketinget ved at angive rammerne ti Ørestaden og bybanen. Derefter ska teknikerne bare bygge med nor mat hensyn ti omgiveserne. Der er ikke agt nogen motivation ti særig naturbeskyttese ind i oven, f. eks. svarede man på spørgs mået om bybanen skue være en tunne, at det skue den ikke, når man nu have et frit area vie ingen drømme om at ægge den ned under jorden. Hvad angår Ørestaden så er det het op ti arkitekterne at komme med deres egne ideer i konkurrencen. Det over imidertidigt ikke godt, at de arkitekter der er gået i gang, først i den kommende tid får at vide, at re sten af fæeden nu er fredet og ikke som i opægget bi ver udagt gofbane park e er ignende. Har vi indfydese? Ja da debatten er åben, såænge vi kan komme med forsag der igger inden for de rammer, som poitikerne har bestemt. F.eks. bev Ørestadsseskabet ringet op af fere sporvognsentusi aster, der ønskede sporvog ne i bybaneøsningen, og sådanne henvendeser sætter sine indtryk hos panæggerne. u.

3 4 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: ti f Cafe: tf Fax: tf Så er der åbent igen vekommen tibage! august aver vi mad som vinden bæser d.v. s. i forhod ti vejret! Ring ti cafeen og hør om dagens menu på tf august udstier Camia Foss sin Bå Serie farvestrående oiemaerier samt små supturer. VOksenFimk ubben viser Dekaog og 11 af Krzysztof Kiesowski Åbent hver dag k Søndag k Bibioteket i August Teater i kæderen Så er tiden kommet, hvor vi kan ade tæppet gå for eventyrspiet "Gudfugen". Hee bibiotekets kædermagasin er bevet omdannet ti en fantastisk eventyrverden, og der er nu ejighed for ae Bryggens beboere ti at se, hvad der gemmer sig for foden af vindetrappen. Forestiingen har premiere torsdag d. 18/8 k. 19 og spier frem ti d. 23/8. Det biver en gratis fornøjese, og bietter samt program kan afhentes på bibioteket i Njasgade i åbningstiden. Det er også muigt at bestie bietter på tf hun viser på udstiingen, som kan ses i bibiotekets åbningstid frem ti den 27. august. Kritik af Øresundsbroen "Øresundsbroen en naturstridig forbindese" er titen på en pancheudstiing, der er avet af foreningen N a tur og Ungdom's okaafdeing. I foto og tekst rettes en ankage mod det kontroversiee projekt, hvor foreningen mener, at man især svigter mijøet. Udstiingen kan ses i bibiotekets forha frem ti den 3. september. Mtenskoen kader Det uykkeige Arabien For tiden viser bibioteket en fotoudstiing fra den arabiske repubik Yemen, som netop nu er konfiktområde. Efter at Nord og Sydyemen i 1990 bev sammenagt ti en stat, har der været spændrunger meem nord og syd, som i apri1994 brød ud i en reguær borgerkrig. I december 1993, da der stadig var roigt, rejste Maria Bartoini rundt i andet, og det er fotografier herfra samt enkete smykker og bekædningsgenstande, Så er det tiden, hvor de ange vinteraftener ska panægges. De feste af byens aftenskoer og opysningsforbund har aerede husstandsomdet deres programmer, men manger du et eksempar, kan det hentes på bibioteket sammen med en række af ae de andre fristende kursustibud. Musikudån på Hovedbibioteket Mandag den 15. august var der premiere på et nyt og ænge savnet kuturtibud ti byens borgere nemig udån af CD'ere, grammo Fiaskofor Ørestadsseskabet Pou Jensen. Usædvanigt få detagere i arkitektkonkurrencen om Ørestaden Puh! sevom det faktisk er starten på vintersæsonen, så fortsætter vi atså sommermenuen: Torsdag d. 1/9 k. 19: 18. august 1994 fonpader og kasssettebånd fra Krystagade. Hovedbibioteket har gennem mange år købt musik ti afytning på bibioteket, men med Borgerrepræsentationens vedtagese sidste år bev det muigt, at københavnerne nu også kan åne disse materiaer med hjem. Musikafdeingen har en saming på ca enheder, og for at så mange ånere som muigt kan få gæde af tibuddet, kan man højst åne 3 enheder ad gangen, igesom ånetiden er sat ti 14 dage. På grund af Musikafdeingens nye automatiske udånssystem, vi det ikke være muigt at bestie fra musiksamingen fra byens øvrige bibioteker, igesom man heer ikke kan afevere ånte pader andre steder end på Hovedbibioteket. Den stort anagte internationae idekonkurrence om Ørestadens udformning, som is Ørestadsseskabet udskrev i foråret, tegner ti at bive en dundrende fiasko. Så vidt Bryggebadet erfarer, havde kun arkitektfirmaer rekvireret konkurrencemateriaet, da fristen udøb, og de vi næppe ae være at finde bandt bidragsyderne, når fristen for indevering af forsag udøber ti oktober. Som næstformand i konkurrenceudvaget under Danske Arkitekters Landsforbund (DAL) tate nuværende formand for Isands Brygges Lokaråd, Pou Jensen, sidste år for, at forbundet mod sædvane i konkurrencer af dette format skue undade at medvirke ti udskrivningen af Ørestadskonkurren cen. Forbundet ønskede dog ikke at sætte sig uden for indfydese på konkurrencen og vagte at medvirke. Pou Jensen, som siden har trukket sig fra DAL's Konkurrenceudvag, vagte i stedet at medvirke ti dannesen af "Arkitekter imod Ørestaden", som har opfordret deres koeger ti at boykotte konkurrencen. Det har øjensynigt haft stor virkning, siger Pou Jensen, som sev finder detagerantaet overraskende ringe. Normat vie en konkurrence af denne sags titrække måske 500 detagere eer fere, så der er virkeig tae om en fiasko, siger han. Pou Jensen mener dog ikke, at "Arkitekter mod Ørestaden" har hovedæren for det ave detageranta: Juie's Kereskoe v/ J. Schmidt * MIK køreærer *Speciae ordbinde og nervøse * Garanti og ankenævn * Medem af Dansk Køreærerunion * Eget teoriokae på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tisendt en brochure TLF Diskussionerne om karaktergivning kontra en skriftig udtaese, eiteskoe, måorienterede undervisningspaner og resutater er næppe manet i jorden med den nye skoeov. Forædrenes (og poitikernes?) drøm om at samfundets udviking kan styres gennem diverse skoereformer og intensiv uddannese er og biver nok en drøm. Eeven i centrum Den nye skoeovs intentioner om, at "undervisningen ska tiretteægges, så hver enket eev udviker og anvender så mange sider af sine evner som muigt" og "den enkete eev og kassen som hehed får passende udfordringer og bevarer ysten ti at ære", ægger store og vanskeige opgaver på ærernes skudre, når de ska opfydes i kasser med stadig større eevanta og færre øtimer. Udsigten ti yderigere bespareser på skoeområdet i miiardkasse over de næste tre Ar bør nok dæmpe forædre og børns forventninger ti den nye ovs smukke ord og visioner. Nok ska man ikke tage den statistisk, der for nyigt kunne mede, at danske børns æsefærdighed igger på niveau med 'bbago og Trinidads børn (i øvrigt med 32ande over), for avorigt, men er dog en opysning, der burde få poitikerne ti at tænke sig om en ekstra gang inden sparekniven svinges. 5 Ørestaden indbragt for ombudsmanden Lokarådet og F æ e de n s Venn e r finder ovgrundaget utistrækkeigt Den må tiskrives Ørestadsseskabet sev og dem, der har udtænkt: det uftkaste, som Ørestaden er. Man okker med en præmiesum på 3 mio. kr., men det koster atså også et arkitektfirma store ressourcer at engagere sig seriøst i så omfattende et projekt, og når udsigterne ti, at det hee nogen sinde biver ti noget er så tvivsomme, som de er ja, så kan de feste arkitekter atså godt finde bedre ting at bruge deres tid på. Der er $impet hen ikke prestige nok at hente i det her, mener Pou Jensen. Det sidste vidner også den begrænsede udenandske interesse for konkurrencen om. Her fortsætter tendensen fra den internationae konference om Ørestaden og København som nordeuropæisk kraftcenter, som overborgmester Jens Kramer Mikkesen for et par år siden måtte afyse, fordi ingen havde timedt sig. max En start på en ny skoe I den forøbne uge er ca børn for første gang begyndt på skoebænken. De feste uden at ane, at de på en måde begynder på en ny æra igesom de , der aerede går i skoen. Efter fere års undersøgeser, udvagsarbejder, poitiske sagsmå og forig er det endeig ykkedes at strikke en ny fokeskoeov sammen ti start ved dette skoeårs start. Loven erstatter skoeoven fra 1975 og anceres af U ndervisningsministeriet under overskriften "en skoe for ae" med "barnet som centrum". Det evigt tibagevendende forædrespørgsmå om børnene nu også ærer noget og det vi for mange forædre sige: At æse, skrive og regne indenfor en overskueig tid, udmåt i nye begreber, så som niveaudeing, undervisningsdifferentiering, projektarbejde og tværfagig undervisning, men med fokusering på kassen som en socia enhed. 18.august 1994 Bryggeskoen som ek sempe For de forædre der har børn i Skoen på Isands Brygge, forekommer den nye skoeov måske ikke som noget nyt og det er ikke så sært: Bryggeskoen er en forsøgsskoe, og igennem de sidste 10 år har kommunen og Undervisningsministeriet betat for skoens detagese i de forsøgsmodeer, der igger ti grund for den nye skoeov. Umiddebart vi rendingerne for børnene i Bryggeskoen være indførese af engesk i 4. kasse, samt oprettese af et nyt fag fra. kasse, nemig natur/teknik, som betyder, at børnene ska arbejde med praktiske opgaver og eksperimenter. Men heer ikke det er noget nyt på Bryggeskoen i fere år har ae skoebørnene her arbejdet i ignende projekter, dog med udgangspunkt i mijø og natur. Også i den forbindese vi Bryggeskoen være foran i udvikingen: Skoen indgår som noget het nyt i et fæes nordisk mijø og natur udvikingsprogram under det mytoogiskkingende navnmuvin. Fem ærere fra Skoen på Isands Brygge ska nu i efteråret på kursus for at forberede sig ti videreudviking af mijø og natursynsvinken i faget natur/teknik. Projektet er betat af MUVIN. Så forædre og børn kan gæde sig over, at fere skoetimer i fremtiden vi bive foragt ti Fæeden. I 1992 vedtog Foketinget Lov om Ørestad. Iføge denne ov ska en stor de af Amager Fæed og Vestamager et area på 2 3 km2 angs fæedens og Vestamagers østside omdannes ti et nyt byområde ved navn Ørestad. Formået er at titrække det erhvervsiv, som København har så hårdt brug for. Hvordan det ska ske i praksis, er der ganske vist ikke rigtig nogen, der ved endnu, igesom ingen har kunnet forkare, hvorfor man detop har udset sig et naturområde ti formået i stedet for at satse på de foradte industriområder på Østamager og byens mange edige erhvervsejemå. Og fra ae sider, også fra erhvervskredse, har interessen for Ørestadspanerne været køig, om ikke igefrem afvisende. Men for at fa gang i udvikingen har staten og Københavns Kommune oprettet Ørestadsseskabet is, som ska stå for panægning og udviking af Ørestaden og skabe de nødvendige forudsætninger for at titrække investorer. Og panægningen er i fud gang. En arkitektkon kurrence om Ørestadens udformning er udskrevet, og om fa år tager man efter panerne fat på at anægge de bane og vejforbindeser, som ska betjene Ørestadsområdet, herunder hovedfærdsesåren Ørestads Bouevard, som ska forbindes ti Amager Bouevard ved Langebro. Ørestad og Ørestadsseskab; arkitektkonkurrence; erhvervsbyggeri og trafikforbindeser i stedet for natur det hee er fastsat i Ørestadsoven, som Foketinget har vedtaget, så rent juridisk skue det jo atsammen være het i orden. Men er det nu også det? Ikke hvis man spørger Isands Brygges Lokaråd eer foreningen Fæedens Venner. Og hver for sig har de nu stiet Foketingets ombudsmand det samme spørgsmå. Loven eer fredningen? Sagen drejer sig om, hvordan en bestemt paragraf i Ørestadsoven ska fortokes. Loven bev vedtaget af Foketinget den 19. juni 1992 og skue træde i kraft aerede 12 dage senere, nemig den.jui Og iføge den pågædende paragraf skue ae verserende sager om naturfredning inden for Ørestadsområdet bortfade ved ovens ikrafttrædese. Mens Foketinget behandede forsaget ti Ørestadsoven, verserede der "tifædigvis" netop en sag om naturfredning inden for området. Den var rejst af Danmarks Naturfredningsforening, som krævede hee Amager Fæed fredet. Ørestadsovens bestemmese om, at verserende sager skue bortfade ved ovens ikrafttrædese, var møntet netop på denne sag. (Vestamager var i forvejen fredet, men denne fredning tiod byggeri syd for Bea Center og stod derfor ikke i vejen for Ørestadspanerne). Da Foketinget den 19. juni 1992 vedtog Ørestadsoven, verserede fredningssagen for Amager Fæed endnu. Men kun 6 dage senere, atså den 25. juni 1992, traffredningsnævnet for København og Frederiksberg sin afgørese i sagen: Man besuttede at imø Det eneste, der herefter dekomme kravet fra DanKun kagemuigheden var tibage af sagen, var den marks Naturfredningsforebortfadt sædvanige muighed for at ning. Tviven drejer sig sevføgekage og få fredningsafgøda Ørestadsoven yderiig tides om, hvornår en resen prøvet hos en højere gere 6 dage senere trådte i instans. Og denne kagemusag kan siges at versere. kraft, verserede der såedes ighed var derfor det eneste, ingen sager om naturfredmen iføge okarådet og Fæedens Venner igger det der bortfadt, da Ørestadsning inden for Ørestadsomoven trådte i kraft. Mener i største probem et andet rådet. Og iføgeoven bortste<r."spørgs~t er nemhvert fad okarådet og fadt kun verserende sager, ig, hvike konsekvenser det Fættedens Venner. men derimod ikke gædenog nu er det så op ti Fohar, at en sag bortfader. de fredninger. Så fredninher finder de to organisaketingets Ombudsmand at gen stod ve ved magt uantioner, at Ørestadstihænafgøre tvisten. Når han set Ørestadsoven, eer først inddrages nu, er det hvad? gerne argumenterer at for fordi den de af fredningen, Nej, mente Ørestadsti. hurtigt og upræcist: Man hængere, for en sag versesom ikke gjadt Ørestadsantager fot, at fordi sagen bortfader, så gæder fredrer indti kagefristen er udområdet, bev påkaget ti Naturkagenævnet af Køningen heer ikke ængere. øbet, også sev om der ikke Men de to ting er ikke nøder nogen, der kager. Og da benhavns Kommune (æs herom i forsideartiken). Og vendigvis ensbetydende. der var 4 ugers frist ti at En fredning træder nemså ænge en sag endnu bepåkage fredningen ti Naig i kraft i det øjebik, den handes hos myndighederturkagenævnet, verserede biver offentigt bekendtne, Jean ombudsmanden iksagen indti den 23. jui ke gå ind i den. gjort. Fredningen af Ama1992. Det vi sige, det gjorde ger Fæed bev bekendtfår okarådet og Fæeden jo så aigeve ikke, for gjort i dagspressen den 29. dens Venner medhod i deså bortfadt den jo den. jui på grund aførestadsoven. juni 1992, atså to dage før res påstand, betyder det, at Og på grundag af denne Ørestadsoven trådte i der ikke er tistrækkeigt kraft, og samme dag bev tokning har man siden arovgrundag for den nordige de af Ørestaden. Og da sagens parter skriftigt oribejdet videre med Ørestadsenteret om afgøresen. Fra panerne. Og det er denne Ørestadsoven har frataget tokning og dermed ovdenne dato havde fredninfredningsmyndighederne grundaget for den de af gen fud retsvirkning, hvideres kompetence inden for Ørestaden, der tænkes paket vi sige, at det med øjeørestadsom rådet, kan fredceret på Amager Fæed bikkeig virkning var uovningen i givet fad kun opsom okarådet og Fæeigt at foretage sig noget i hæves, ved at Foketinget dens Venner finder tvivstrid med fredningsbestemsev går ind og vedtager en meserne. særov herom. som. max Sidste nyt: Ombudsmanden afviser Ørestadssagen N ægter unde r søg e se ok aråd et chokeret Foketingets ombudsmand, kritisere NaturkagenævHans Gammetoft Hansen, net. Ombudsmanden henvihar nu over for okarådet ser i denne forbindese ti afvist at gå ind i en nærmeombudsmandsoven, som re undersøgese af, om ovgiver ham ret ti sev at skønne, om en sag er værd grundaget for Ørestaden er tistrækkeigt., at gå nærmere ind i. Ombudsmanden skriver, Men vores kage drejede at han opfatter okarådets sig ikke om Naturkagehenvendese som en kage nævnets afgørese, og det over den afgørese, som Naved ombudsmanden udturkagenævnet for nyig mærket, siger okarådets traf i fredningssagen om sekretær Karsten Pousen. Amager Fæed, og at han Sagen bev foreagt omefter et forhåndsskøn ikke budsmanden aerede i vurderer, at en nærmere 1992, men dengang sagde undersøgese af sagen vie han, at han først kunne begive ham anedning ti at hande den, når Naturka genrevnet var færdig med at behande fredningssagen. Men nu væger han åbenbart at gide af på sagen med en bevidst misforståese. Og det kan han gøre, som det passer ham, for han har ikke samme pigt ti at begrunde sine afgøreser Lokarådssekretær Karsten Pousen: personigt er jeg overbevist om, at ovgrundaget for Ørestaden ikke er i orden. som de myndigheder, han sev ska hode øje med. Jeg vie eers gerne se hans begrundese, siger Karsten Pousen. For personigt er jeg overbevist om, at ovgrundaget for Ørestaden ikke er i orden. I det mindste må man sige, at der er avorigt tviv om grundaget, så jeg må indrømme, at jeg er en smue chokeret over hans banke afvisning af at se på sagen. Det er jo kedeigt, hvis ombudsmandens ret ti at frasortere grundøse sager også biver brugt ti at undgå poitisk varme sager. Desværre er det angt fra første gang, den nuværende ombudsmand bærer sig sådan ad, og man må efterhånden spørge, om ikke hans manøvrer for at hode av profi efter tamisagen gør ham uegnet ti jobbet. Men vi har nu ikke tænkt os, at sagen ska ties ihje af den grund. Så nu vi vi prøve at få ørestadsmodstanderne i Foketinget ti at kræve en poitisk revurdering af ovgrundaget, sutter Karsten Pousen. hu,::1u~. Du ved sev, hvor ubehageig hasbrand og svien i maven er. Netop derfor ska det behandes så hurtigt og effektivt som muigt. Baancid Novum er en tyggetabet med frisk pebennyntesmag, der giver dig hurtig og effektiv hjæp. Prøv sev sporg efter Baancid Novum på apoteket. Læs i øvrigt vejedningen på pakningen. eaancid Novum ti Ooserng: 12 tabetter tygges omhyggeigt ved smerter og andet ubehag eer efte' taigens an'isoinge.. Bor ikke anvendes ti bom under 15 år. BMrcninger: Midt afforende. Priser P<' :30 stk. kr , 100 stk. kr

4 6 18. august august Hvem er Bryggens Virkeighed? Det er ikke nogen forening, ingen enketpersoner, ej heer seskabstømmere. Bryggens Virkeighed er ganske enket et tifædigt sammenrend af aktive kræfter på Isands Brygge, der ønsker idt mere fest og farver i bydeen. Sidste år øb Bryggens Virkeighed for første gang af staben med en weekend på havnen. I foråret agde Giroe hus ti 3 ugers udstiing, underhodning og cafe. Og i år forsøger vi os med et endagsarrangement. De aktive kræfter i Bryggens Virkeighed, er fok fra Bibioteket, Gime og Lokarådet, (med kontant hjæp fra Københavns Kommunes Sommerunderhodning), Bryggens Kuturforening, Børneateieret og noge af de herboende fiippinere. Sidstnævnte disker igen i år op med et sandt kuinarisk overfødighedshorn, ve og mærke ti rimeige priser. Og så er der, sevføgeig en masse enketpersoner, der hverken har den ene eer den anden kasket på. Vi du give en hånd med i den praktiske de af Bryggens Virkeighed er du vekommen ti at troppe op Lørdag d. 20 august k ved DSBhuset. Bryggens Irkeighed tune ~ r time K : k et : "Gudfugen ". for bøm og voksn e K en Grønne Pa d s: Fodbodkamp B aon park n Team Bryggen.. Masser afbørneaktiviteter Bryggens Virkeighed vi også i år byde på et sandt edorado af aktiviteter ti både de het små og de idt større børn. Aerede inden det egentige program starter, kan forædrene sende deres utåmodige børn ned på Havneparken. Her tager børneateieret godt imod dem og aver forskeige maerier og tegninger i fæesskab med ungerne. Senere på dagen vi der være vaskeægte børnecirkus. Cirkus Bea Donna verdens ve nok mindste cirkus vi opføre en gigantisk cirkusforestiing i det derti indrettede tet. Og så overtager musikpædagogerne Signe Bang, Karen Vinding og Kim Jesus eers tetet og sætter gang i bentøjet på de små. Sidste års het store succes, minitoget fra Sundhom er igen på petten. Medarbejderne på Sundhom har i øbet af ørdag formiddag forvandet Havneparken ti et fudt udbygget jernbanenet, som nemt kan bive en trusse mod seveste DSB. Med miniskinner, skiftespor, Iysregueringer og andet der hører ti en moderne togdrift. Dog ikke forsinkeser, over Ib fra Sundho m. Er man ti en mindre mekanisk form for transport, stier ridekubben igen i år et par ponyer ti rådighed. En kort ridetur kunne måske give inspiration ti et medemsskab af ridekubben. At iat: Der er masser af tibud. Men et godt råd: Vær indstiet på kødanneiser hist og her. Bryggens bedste historie Går du rundt med et brændende ønske om at more og fornøje idt ud over det sædvanige kor af trofaste rygkappere i kiken, er her en ene stående muighed for at få uftet den indebrændte "Standupper". Har du en he umuig ferieopevese du må ud med En morsom overevering eer joken over ae jokes: Så spring ud i det, for mikrofonen er simpethen bare din i ad skiige minutter ti et forhåbentigt øredøvende akkompagnement. Et dommerpane, bestående af ''kandisser" og historieeksperter på Isands Brygge, der ae har med historier at gøre, kårer den bedste storyteer. Dog ikke uden påvirkning af pubikums bifads og mishagsytringer. Bryggens bedste historie. Lørdag k i Havneparken. Et fetkøkken indtager Havneparken Der venter pubikum en opevese af de het store når Husmoderforeningen Brændende Kærighed (Hvor det husmoderige i teatertruppen kommer ind, står stadig som en gåde for redaktionen) opfører det poetiske og meget morsomme stykke: Fetkøkkenet Hovedpersonen i stykket er et vaskeægte mobit fetkøkken. Fabrikeret i Købt af den poske hær i Wrocaw og fragtet ti en garage ved siden af Soyakagfabrikken. Her har fetkøkkenet ti huse, når det ikke er ude og underhode det større og større pubikum. De afbryggeboerne, der en sjæden gang har kørt over Langebro og timed tibragt noge timer i Kongens have har måske stødt på Husmoderforeningen: De sidste somre har truppen nemig optrådt med den sørgmuntre beretning om de 4 sutne sodater: Prima, Osken, Profyaxe og Skrip, som har sat sig sev den store opgave at... få avet noget mad. Så enke er handingen. Og det kan der komme mange finurigheder ud af. Aene sodaternes sprog er et studium værd: En banding af kaudervæsk og voapyk. Så ae på tværs af nationaitet, ader og køn kan få noget ud af stykket. Det vie være at snyde sig sev for en meget seværdig opevese, hvis man ader denne forestiing gå næsen forbi. Men skue det ske, kan man opeve Husmoderforeningen Brændende Kærighed optræde aerede dagen efter i Frederiksberg Have. Dog med et andet stykke som de har optrådt med i denne sommer: Nemig NaboNabo. Fetkøkkenet Lørdag k i Havneparken. H avnefronten: K B ør neate K Børneto Verden s Størst e a K Baon op K Bømetetet: kus Bea Donna. Ponyridning K moderforeningen : qa ~righed opfører "Fetkøkken et " K K K Bømetetet : Rytmik og Leg v. Signe B a n g, Karen Vinding og Kim J esu s. Maharika. F" pinsk D a n setru p. I Bibio ket "Gudfugen ": r børn og voksne. merpane kårer d en a er ste "storyteer" ~ K tensen B a nd m. M aster Fat og Aske J acoby. K Børnenefra Vesterbro fyder 20 år ''Nu har vi spiet ''Kattejammerrock" i 20 år. Hvis vi spier det igen brækker vi os". Så kontant svarer Bo Shiøer på Brygge Badets inteigente spørgsmå om vi mon også hører noge af de game schagere, når Vesterbro Ungdomsgård besøger Isands Brygge på ørdag. "Men vi vi da sørge for at bande numrene. Der vi både være sange fra vores nye LP: "Fremtidens Fok". Men i sipper heer ikke for at høre noget fra de game abums som ''Kattejammerrock" og ''Hjertebod", siger den garvede forfatter der nu har hee 17 LP'er på samvittigheden. Ae med numre skrevet af Bo Shiøer sev og opført af børn og Bieder fra sidste års Bryggens Virkeighed. Fotograf: Hoger A. Pedersen. unge fra Vesterbro Ungdomsgård. En imponerende saming af spøjse, avorige, morsomme og tankevækkende numre med det orkester der i år kan fejre 20 års jubiæum. Vesterbro Ungdomsgård som, med undtagese af trommesageren, øbende har skiftet ud i rækkerne, stier i år op med et 5 mands band og et sted meem 30 og 40 vesyngende børn og unge. 'Vi gæder os meget ti at hise på jer derude, og jeg kan ove jer, at sevom vi er fydt 20 år, så kan man ikke se det på os.", sutter Bo Shiøer. Vesterbro Ungdomsgård Lørdag k i Havneparken. Revanchetørst på Bryggen Med Bryggens hod tændt ti tænder af revanchetørst, er der agt op ti idt af et Bråvaasag, når hodet atter traditionen tro tørner ud mod Baonparken på den Grønne Pads ørdag k..oo. Dermed indeder kampen Bryggens Virkeighed 3. Efter sidste års ydmygende nederag på hee 14 ti Bryggehodet, som endda var forstærket af enkete semiproffer fra Bodkubben Heka, er vi mange der tørster efter revanche. Veinformerede kider har overfor Bryggebadet berettet om, at fraktioner af unge spiere fra Baonparken er set i træningsejr på den grønne pads. Og ved redaktionens sutning er der forydender om, at Bryggen har uhørt svært ved bare at få stabet et hod på benene. Men forhåbentig smier hedet, de skråsikre marginaer og soen idt på Team Bryggen den dag. Som noget nyt er der arrangeret præmieoverraskese i bedste 'Ibur de Francesti senere på Havneparken. Sponsoreret af Bryggebadet (i bedste L'Equipesti). En ekstra motiviation ti spierne er ikke bot præmierne, men især en tastærk supportbøge ti at fankere arenaen på ørdag. Fodbodkamp BaonparkenTeam Bryggen Lørdag k Den G11tnne Pads. ved Artierivej Besøg fra "Out of Space" Foregår der i virkeigheden en gigantisk poitisk infitration for øjnene af de sagesøse og uskydige bryggeboere? Noget kunne tyde på det, efter at Bryggebadets poitiske redaktion via et angt researcharbejde er kommet ind bag facaden på et tifædigt rockband. Bag det forhodsvis anonyme navn: "Per Christensen Band", gemmer der sig rent faktisk to "hardcore" poitikere, der så sent som i efterårets kommunavag overhaede såve kommunisterne, de kristeige og centrumdemokraterne i anta af stemmer. Det Kosmiske Parti hedder den ny komet på den poitiske stjernehimme. Og de poitiske "agitatorer" er ingen ringere end Master Fatman himsef og nr 5 på isten Per Christensen. Sidstnævnte opnåede hee 27 personige stemmer ti kommunavaget. At Per Christensen Band har taget to poitiske gidser med b.a. Aske Jacoby kendt for sin medvirken i store danske bands som Sanne og C. V. Jørgensen gør ikke infitrationsforsøget mindre. Sev har Per Christensen Band ikke tænkt sig at bruge koncerten som poitisk manifest. Ikke i snæver kosmisk forstand forstås. Orkesteret vi begå et sandt retrospektivt 70'erinspireret sangview, med en stort isæt af sociareaisme og beretninger om sagsbehandere m.v. Det er med andre ord et spændende orkester, der ørdag aften træder ind på scenen. Per Christensen Band Lørdag k Havneparken.

5 8 18. august 1994 Aktue t fra Hans Tausens Kirke Gudstjeneste is te Søndag d. 21. august k. 1 O: Fabritius Søndag d. 28. august k. 10: Fabritius, kirkefrokost konfirmandforberedese og konfirmation Konfirmationer i 1995 finder sted: fredag den 12. maj (St. Beded ag) og søndag den 24. september k. 10 Indtegning ti konfirmationsforberedese ska ske i september måned på kirkekontoret, Hafdansgade 6, (se venigst rubrik for indensogns vejviser ). dåbseer navneattest medbringes!!! Konfirmationsforberedesen, euer som det popuært kades "at gå ti præst" finder sædvanigvis sted i okaet på. sa i menighedshuset hver mandag k undtagen i de respektive skoeferier. Første undervisningsdag er mandag den 3. oktober k.4. indensogri's vejviser Sogne og studenterpræst Hans Anker Jørgensen, KBF+BM, Engandsvej 150, tf tirsdag k Træffes i kirken: Thrsd. + fred. k , tf Træffes på KUA: Tirsd., onsd.+ torsd. k , tf Sognepræst Bjarne Fabritius Pete.rsen,.Qets Kvt. 15, Niverød, 2990 Nivå, Uf Træffes i kirken tirs<. t.orsd. og ørd. k Mand. k og 008(1. k Tf Kirkekontor Kordegn Chr. Lind, Med uenig hisen Bjarne Fabritius, sognepræst. Hafdansgade 6,1 tf Træffes dg!. k , tirsd. ti. k , ørd. k Kirketjener Annie Grundtvig. Træffes hverdage k på tf Organist Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, Kbh. v. tf , bedst k undt. mand. Menighedsrådets formand Michae Riis, Reykjaviksgade 5, tf Hans Tausens Børnekor Thrsdag den. september tager Han.s Tausens Børnekor hu på sin tredje sæson. Vi synger, hoder korprøve hver torsdag k for begyndere og k for de idt øvede. Ae børn fra tredje kasse og opefter er vekomne. Her på Bryggen har koret en særig reevans for børn, der har sunget i Bryggeskoens fotte børnekor indti5. kasse, men som nu fortsætter skoegangen på en skoe uden kor. Dog ønsker vi naturigvis også tigang af de 9 10 årige. Medemskab af koret er gratis. FWE OOS1tGm ISAFJORDSGADE ØBEiAVI S relf.: 'BILTLP.: AI.:r ÆE, ~ MM UDFØRES DØGNsmviCE Kirkeig vejeder Fødse Fødsesanmedese sker ti kirkens kontor senest 4 dage efter barnets fødse. Gu anmedese i udfydt stand samt personige attester medbringes fremsendes. DA b navngivese Anmedese herom foretages på kirkekontoret. Barnets fødsesattest medbringes. Herefter henvender man sig ti præsten om dåben. Viese Prøvesesattest fremskaffes fra RAdhusets bryupskontor. Denne afeveres ti kirkens kontor, efter at aftae om tidspunkt for viese er foretaget med præsten. Begravese Tid og sted for højtideigheden aftaes med præsten, der ska medvirke. Personig samtae Skue der være et eer andet, som De godt vi drøfte med en af os præster, så er De ti enhver tid vekommen ti at ringe og træffe aftae for en samtae enten hos Dem eer præsten. (Se vejviseren). De ved at præsten har absout tavshedspigt Kirkefrokost Den sidste søndag i måneden er der efter gudstjenesten kirkefrokost. Der er ejighed ti under tvangfrie former at hygge sig og ære hinanden at kende. Kom og vær med! Kirkebi For beboere på Isands Brygge, der har svært ved at komme ti og fra kirke, er der gratis taxakørse. Man ska bot dagen i forvejen ringe ti kirkekontoret på tf k Dette gæder også, hvis man ikke er tryg ved at gå aene ud om aftenen. Første korprøve den. september starter for ae k , hvorefter sangerne biver fordet på de to hod. Ve mødt. Britta Bugge Madsen, organist i Hans Thusens kirke. Nyt fra Bodkubben Heda Rapport om de okae hete på det grønne græs Føgende kampe bev spiet før sommerferien:. Hod 11/6: SharriHeka 04. En kamp hvor Hekaspierne var kart bedre end deres Iodstandere. Der gik ikke mange minutter før stiingen var 01, måscorer Martin Roesen. Thm Mortensen gjorde det ti 02 efter 15 min. og det var mere end Sharri's spiere kunne kare, den berømte kap begyndte så småt at gå ned. Det ene gue kort efter det andet udøste snart den første udvisning. Det bev 0 3 ved Jesper Christensen og 04 ved Henrik Niesen. I havegens sidste minut bev Henrik N nedagt i det kriminee fet og dommeren dømte straffespark. Det var mere end både spiere og træner fra Sharri kunne kare. Efter at have truet både dommer og Hekaspiere, udvandrede sharrispieme og kampen bev afbrudt. Heka er efterføgende bevet tikendt en sejr på 40 og bodkubben Sharri har faet en bøde, pus et par spiere har fået karantæne. 16/6: Heka Amagerand. Der mødte desværre ingen dommer op ti kampen. Ny kampdato er 30/8 k på Køvermarken Aik Heka 04. En af de såkadte topkampe hvor Heka skue bruge mindst det ene points. Og hviken kamp det bev: Aik fugte godt med det første kvarter, ført an af hodets spiende træner, tidigere topspier Henrik Imre Jensen, men pudseig begyndte Heka's champange fodbod at rue frem. På godt forarbejde af Thomas Marker og Jan J ust bankede Hen.rik Niesen boden i nettet og Heka var foran O. Efter mået sad Heka fustændig på kampen og inden. haveg var sut, var stiingen 02 på et må af Maartin Roesen. Efter pausen fortsatte hodet fra Bryggen det gode spi og Jesper Christensen gjorde det ti 03 på en af kampens bedste detajer. Samme Jesper C bev efter en hav time nedagt i ~traffesparksfetet, og hodets anfører Jan Just gjorde det sikkert ti 04. Cheftræner Dres Berthesen roste efter kampen ae spierne for en god indsats.. hodets pacering efter foråret er en 3. pads, men med en kamp mindre og hvis den vindes igger hodet på en det. pads. 2. Hod 9/6 Heka B esc Heda 1 u Heka Fr.Vaby 5. Træner Finn Weidekamps tropper biver bedre og bedre. Hodet har kun tabt en kamp i foråret, ti tophodet Sønderbro, og igger på en fot 2. pads. 3.Hod 9/6 B1960 Heka 21 12/6 Heka B Bispebjerg Heda 5. Hodeder Jan Nyby får nok inge.n oprykning i Ar. Hodet igger paceret i midten af rækken, men har sået fere af tophodene, b.a. B.90S som kun har tabt den ene kamp. Odboys 9/6 Heka Rødovre Heka Stefan /6 Oympia Heka /6 Pokakamp Hvidovre Heka 10. Ca. 50 roigans fra Bryggen trodsede regnen og drog afsted mod Hvidovre stadion, og de bev ikke snydt. Fejende fot fodbodspi, drama og spænding. De næstædste fra Heka everede en fot indsats mod Hvidovres tidigere divisionsspiere. Efter ordinær spietid var stiingen stadig 00, dog mest på grund af storspi af måmand Aan Osen. i forænget spietid havde Heka noge gode chancer for at afgøre kampen, kun godt spi af Hvidovres måmand, træværket og trætheden gjorde, at boden ikke kom ind. Ca. 5 sek før sidste føjt bragte Hvidovre sig foran 10 og Heka nåede ikke at give boden op før dommeren føjtede kampen af, i øvrigt 2 minutter over tiden. Synd for Broggehodet der havde fortjent en afgørese på straffespark. Hodeder Johnny Hou gaard roste efter kampen hee hodet for en god indsats. Hodet igger i den øverste havde i turnerin gen, med god muighed for oprykning. Super Veteran 1816 Heka Vaby 47. Hodet igger paceret i midten af rækken og far svært ved endnu en gang at rykke op. Cheftræner Nies H vid er dog af en anden mening: Vi sår dem ae i efteråret og det burde være nok ti oprykning. Kommende kampe hod 20/8 k 1500 Heka B950 på Køvermarken 25/8 k 1830 Sønderbro Heka på Køvermarken Odboys 22/8 k845 Vebro Ryvang på Køvermarken 2 hod 25/8 k18.30 Vebro Heka i Vaby idrætspark 3 hod 2518 k 1830 Heka B 1908 på Køvermarken Måaktier Føgende har vundet f. vin Gruppe 4 nr. 39 Henrik Lange, nr. 76 Buketten, nr. 100 Aan Niesen, Nr. 118 Hans Møer. Gruppe 2 nr 16. Jens Kristoffersen, nr. 50 Jan Larsen, nr. 66 G. Amizi, nr. 112 Thor Henriksen. Ekstra trækning nr. 12 Carsten Niesen stavbender, nr. 29 Lisbeth Fritzche Kaffemaskine, nr. 35 Ue Niesen Dampstrygejern, nr. 68 Aan Rasmussen Ekede, nr. 114 Henrik Hove Kaffemaskine. Er vukanen Heka stadig i udbrud i efteråret? Føg med hver gang i Bryggebadet! Med sportsig hisen Jan Sørensen Keimtæpper Amagers største udvag i Keimtæpper. Væg meem 500 stk. Vi har netop modtaget en kæmpe sending som sæges ti uhørt ave priser 170x 240cm. 1595,785. NUKUN ; garant ~?r; :. Fred uttrupetapper Lørd. 1a13 ARTILLERIVEJ 151 e 2300 S TLF Begravese O Bisættese Ae aftaer træffes gerne hjemme hos Dem ~~ns Begravesesforretning Amagerbrogade 155 siands Brygge 13 TLF DØGNVAGT 18. august 1994 mærkedage ~ tak tiykke med dagen Er det mon mig, han mener??? Tiykke August! Tiykke Vera! Tiykke Hee og Thrben med de dejige unger! Fra vennerne pd Bryggen BBU's Hanne Dyhrberg har 25 Ars jubiæum fredag den I den anedning er hun vært ved en reception i BryggensBørneog Ungdomscenter k. 13 ti6. Vi håber ved denne ejighed at hise på mange af dem der har haft deres gang i BBU igennem de sidste 25 Ar. Med uenig hisen Bryggens Bøme og Ungdomscenter. En afgående formand, en afgået formand og en aestedsværende bagmand ønskes tiykke med fød sesdagene, hhv. d. 30., 20. og 30. august. ønskes tiykke a( Tømmermændene Vekommen tibage ti Bryggen, Kirsten! Vi venter snart at se dig bandt os. ru:ianeme Løsning af krydsen i nr , ;r~~... TY _,. LO' 1t/fttr IAT' ,_.....,.. ~ ""'' s r J E.< N E > L L E J E o v 11 L. E ~,!(,(... /1 ~ T N?J E H ~ ~ /1 N tv tv c, ;;;,(_... /f o L s ~ E.r v > E..( E E J ~ T /1 /V T E ~?.< o ~.'~,.._.< E ~ s 5 r E tv T E s k' o ;;= F... E 11,( ~ E ;( ZJ t :::. 'J),< ~,.v it 11,.v T.<. E E.,< A ~ c... ;( /1 G E L s E ~... (,(... J 11.,... U04 1;;; ~ s o... Jf'T s E T 1 E v /J E s;.5 o E T,{/ /1.;.,( 11...,(_ E b H ~... Poks nter Cener ror i nd og kutur Poks oka ahoder Genera rorsaming pa Isands Brygge. henhod tiovene offentig gøres indkadese og dagsor den. Vag af dirigent. Vag af reerent. Godkendese ar dagsorden pkt. 1 Oprettese aokaade ing pkt. 2 Vag af 1. broder pkt. 3 Vag af 2. broder pkt. 4 Vag af 3. broder Åben debat: Hvordan højnes mora og etik okat. v. foredragshoder / 3. broder P. V. Thomsen Mødet kun tor medemmer a POKS. Mødested og tidspunkt opyst i medemsbadet. 1. Basun Chaufførsøges tisands Brygges Apotek Chauffør søges ti transport af medicin 1 2 timer dagig, fra k. ca Derkræves påideighed, punktighed og naturigvis kørekort. imeøn ca. 100 kr. Henvendese skriftigt og/eer pr. teefon ti K. Overgaard siands Brygges Apotek siands Brygge ooKbhS Tf Navn/ ad&'nr:. ", ' EFTER FERIE TILBUD.. '.: t ' +..(j). HAR DIT KAMERA VÆRET UHELDIGT? MASKEENTUR/SANDET ELLER BARE UDSKIFTES SA BYT TIL NYT UANSET STAND GI'R VI MIN. 200, KR. FOR DIT GL. KAMERA. F.EKS. VED KØB AF RICOHLX33W 695, TASKE 100, /ALT 795, : DIT GL. KAMERA :200, DIN PRIS FOR ET NYT SMART KAMERA 595, OG SA KAN DET TALE SAND, VAND OG SNE NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE S TLF GIRO FAX Løsning på krydsen kan afeveres i Beboerhjørnets postkasse, Leifsgade 7, ti og med søndag d. 28. august 1994 k. 19. Bandt de rigtige øsninger trækkes od om et gavekort på 100 kr. ti EDEKA v/ Per Toft. Vi offentiggør vinderen i næste nummer, som udkommer den 1. september. HWJG SKuF TIL 1 SY f, ~ie MY'TC RUN FA!TS s~ O /?.G.,,"",~,., SÆL SYM811L EN,;, ENGJ... TONE 'FVGT N/NN DE' N Bt'I>ST"E' ille f/vit: IIUGfRJ./ s~ SIDt <;tuf'pt ~DTET :z. &ocoos. 6Y VÆJ:S1U SAMJ.I'N Sot)~W IDA<:. foi Eit tok.tf' IJ>WBtn TEH~T ral..oeo IC. /V i~ O FJo ~>i FI>,._V/.If, RD~. ~!.øv SIDST Ti.. 'b~y~m F/EM ~ TAL 'ff'ij F4U J! 'DIGT Vt.< (.(G H!()" HHJ K~ D ~()& TAL ( I'Qofr:.) d2.0 8 q' d 'F<Ji to. s,..o.. NI N~ Aerr.s /<.Ir""~ Me.(... O" FeR. J.I6ES REDWT"K SK1t8 ~~~~~ TOW'fi.J \/ AD VI / '0. Fff> j... tltså 5E'L. BA~E O[) SV(..5rrbOeD ~Y f. E' TID!> 'R)/iiC Kryds& tværsvinder Vinc.e1 afkrydsen i Bryggebadet nr. 12 bev: Kirsten Overgaard, Thorshavnsgade 16, 3. tv. PÆN NAT 02116T 610fD PRIK pi 'E' f o.'x.. fæl GIEN ET'~ _,.,, ~ O(', 9

6 august 1994 Havneugen bev ti Copenhagen Water Festiva Fra den august var og er der havneuge. Men havneøjerne er denne gang skrumpet sammen omkring den fornemme de af havnen og der er angt meem de gratis gæder i det bugnende program. De Lider, da havneugen bed p opvisninger og under hodning for foket angs hee havneøbet uden at ommerne skue vendes igen og igen, er måske forevigt forti. Måske havneugen ikke ængere er titænkt som en hisen ti københavnerne, men aene beregnet for turister og pengestærke borgere og en måde at hente penge hjem ti en anspændt kuturkasse. Men når havneugen nu har afskrevet Sydhavnen, må vi jo sev ave vore havnefester, og her kan rige opeveser hentes og skabes uden store pengeudadninger. Bryggens Vrrkeighed har vist det før og gør det igen den 20. august. Programmet for Copenhagen Water Festiva kan hentes på bibioteket mens programmet for havnefesten på Bryggen kan æses i Bryggebadet og på pakat i kvarteret. hu HER G.R DET LØS~ Biejagt på onsdag Onsdag den 24. august går jagten ind på Amager Fæed. 'Ib insektspeciaister, en naturajeder og ae interesserede københavnere starter k fra Ppadsen på Lossepadsvej, ved indkørsen ti vandrerhjemmet. Herfra går turen ind over fædeden, hvor de opstiede fæder ska tises og andre fangstmetoder ska bruges. 'furen vi vare ca. 2 timer. Insektsfokene og naturvejederen vi på turen gøre deres bedste for at sætte navn på de dyr, der fanges og fortæe om deres evevis. Det kan ofte være vanskeigt uden mikroskop og speciee bøger at sige præcis hviken bie, der er gået i fæden. Grunden ti disse vanskeigheder er, at der er så utroigt Emesygen breder sig med stor hast I de foregående år har Parkafdeingen kunnet konstatere, at emesygen gradvis har bredt sig over hee byen, antaet af angrebne træer har indti 1993 været omkring 200 træer om året, men sidste år steg antaet af angrebne vem og parktræer ti 764 træer. Vi har med stor bekagese måttet konstatere, at der i år har været en endnu større stigning i antaet af angrebne træer, idet vi har fundet emesyge i et sted meem 1500 og 2000 træer. Der er atså tae om mere end en fordobing i forhod ti Det sørgeige syn af udgåede træer findes over hee byen angs veje og i parker, men noge af de mest uhyggeige eksemper kan b.a. ses angs med Beahøjvej, Tuborgvej, Frederikssunds Også Bryggens mangeemetræer er hårdt ramt af emesygen. Her ses noge af øvede emetræer i Hafdansgade. vej og Peder Lykkes vej, hvor emesygen har fået så godt fat, at der ikke biver meget tibage, når Parkafdeingen i øbet af efteråret og vinteren biver nødt ti at fæde de mange udgåede træer. Desuden er der konstateret en de angreb angs med Sønder Bouevard og i Østre Anæg. I Enghaven, hvor stort set ae væsentige træer er eme, er der for første gang konstateret emesyge. Sev om de mange angreb i år får det ti at virke håbøst, vi Parkafdeingen gøre et forsøg på, at mindske spredningen af den svamp, der er årsag ti de mange udgående tæer. Dette vi Parkafdeingen gøre ved b.a. at overhode de anvisninger, der er beskrevet i Landbrugsministeriets pjece om emesyge. Det vi b.a. sige, at træerne først fædes efter den. september. Man vi føge udvikingen nøje og fortsat vurdere, om den ekstraordinære indsats i forbindese med fædning og fjernese af de syge træer er med ti at begrænse emesygens udbredese. Parkafdeingen vi i øbet af august måned registrere og mærke ae de syge træer, så det er muigt at finde dem, når badene er fadet af ae de øvrige træer. Træerne vi bive fædet i øbet af vinteren I foråret udvagte Parkafdeingen en anta markante emetræer, som de forsøgte at bevare ved vaccination, men de har desværre måttet konstatere, at vaccinen ikke har været i stand ti at redde ae de udvagte træer. Da emetræerne er noge af de mest markan te træer i København, vi Parkafdeingen, på trods af de meget dystre udsigter, fortsat gøre at hvad der er praktisk og økonomisk muigt for at mindske antaet af angrebne træer. Dette indebærer, at man også i foråret 1995 vi vaccinere et anta træer. Parkafdeingen vi undersøge i hvor stort omfang, der er økonomisk muighed for at erstatte de mange udgåede eme, med nye træer af andre arter, for eksempe ind, f.atan, ask, eg eer poppe, men det vi under ae omstændigheder vare noge år, før disse træer biver så store og fotte som mange af dem, man nu biver nødt ti at fæde. mange bier. Bierne er den største dyregruppe vi kender. Sev amindeige mennesker kender, måske uden at vide det, som rege fere bier. Hvem kender ikke en mariehøne? Og hvem kender ikke de små sorte "fyvedyr", der atid sidder på gue tshirts på umre dage i jui måned. Det er ja, ''kært barn har mange navne" gimmer bøsser, gnavpander eer tordenbier. Hvis vi gerne vi se insekter her i København, er Amager Fæed et af de bedste steder at søge efter dem. De mange forskeige panter, der far ov ti at vokse næsten uden, at vi mennesker griber ind, giver en masse forskeige evesteder for insekterne. Dette ved insektinteresserede, og på turen håber vi at kunne demonstrere denne rigdom af dyreiv. Cafe Isbjørnen Reykjaviksgade Tf Frifontt kar igen Efter sommerpausen er Bryggens Friform igen kar ti at formide friviigt arbejde ti bryggeboerne. Det sker fortsat hver onsdag meem k. 16 og k. 18 på bibioteket i Njasgade, hvor der er masser af tibud at væge meem for ae, der har tid og yst ti at gøre en indsats for idrætsforeninger, mijøorganisationer, vegørenhedsforeninger, meemfokeige bevægeser eer andre, som er afhængige af uønnet arbejdskraft. Bryggens Friform har i øvrigt ikke igget på den ade side i sommerferien. Den 30. jui detog man såedes med en stand på Amager Stranddag. Her var det mobie kontor med jobdatabasen rigget ti, og trods de høje varmegrader var der virkeystne strandgæster, som på den måde skaffede sig en jans som friviig. Men nu er Friform tibage i vante omgiveser på bibioteket i Njasgade, hvor der atså er træffetid hver onsdag k Amager Stranddag Strående so og hed sommerdag på 4. uge var de vejrige rammer om dette års kuturmanifestation : amager stranddag, den 3o.jui. De mange mennesker der besøgte stranden og/eer den kuturee markedspads benyttede sigjævnigt af skyggemuigheden i tetene, og fik ved samme ejighed fydt ørene med musik, maven med mad, hovedet med askens information og indtryk og det hee kunne så skyes ned med sodavand og kod fadø. De mere sportsige søgte ud på de større dybder, hviket her vi sige badeanstaten Hegoand, der i dagens anedning ukkede op for gratis afbenyttese. Ungerne tumede nøgne i strandkanten og dystede om at bygge de fotteste sand sotte. Fra Bryggen var Friform og Børncateieret mødt op for at medvirke i de fokeige forysteser og trods varmen ykkedes det Friform at formide friviige ti jobs, og rundt om Bryggens Børneateier voksede et hav af børnemaener og miniskupturer. Det var kort sagt en fimrende, fornøjeig dag Stedet hvor man mødes og hygger sig. Levende musik fredag d. 2. september k To musikanter fra Rubens Orkester kommer og spier Vore sædvanige biige priser gæder HELE åbningstiden fra k Brand på fæeden På en af de rigtigt varme juidage brød en større brand ud på den netop fredede de af Amager Fæed. Bryggebadet var bandt de første på petten. Et sted i det fjerne sås brandbierne, som havde svært ved at komme tæt nok på iden ti at kunne stie noget op. Brandfokene ankom i stedet ti fods med en sags store tæppebankere, som de tævede øs på iden med, uden at det dog tisyneadende qjap nævneværdigt. Bryggebadets udsendte hentede en adning coa på vandrerhjemmet, så brandfokene i det mindste kunne få sukketderes tørst. En tiskuer, som erkærede sin store kærighed ti katsstrofefim og Bibeen, gentog vedbivende, at det nok snart bev regnvejr. En het skyfri himme efterod nogen tviv om mandens meteoroogiske dømmekraft. Iden nåede efterhånden de naturige brandbæter angs de omgivende stier, hvor brandfokene hodt den i ave, ti den var døet hen. Et area på et par hektar igger indti videre hen som fredet aske. 18.august1994 Konkurrence: afbørnebibioteket Hvor godt kender du børnebøgerne Hvis du er meem 3 og 7 år, så prøv at øse denne h er opgave: Sæt kryds ud for de rigtige svar, eer skriv dem ned:. Hvad kades Pippi ti efternavn? Kortstrømpe D Langstrømpe D Rødstrømpe D 2. Hvad h edder Afons ti efternavn? Langberg D Åberg D M a dsen D 3. Hvad var D en grimme Æing? en svane D en gås D 5. Hva d brækkede Peter Peda? sit ben :=J sin arm D 6. H vad er Otto for et dyr? en gris D en fodhest D en famingo D sin kåm D et næsehorn D Ved begge opgaver gæder, at du ska afevere øsningen ti bibioteket eer ti Bryggebadet senest torsdag d. 25. august. Husk at skrive navn, adresse og ader. Der er en præmie ti hver gruppe. Vi trækker od meem de rigtige svar og bringer vindernes navne i næste nummer afbryggebadet. a Har du yst ti at mae og tegne i verdens s~nte agkagehua, så kom ned på havnen på I rdag d. 2CY81d. 11. Bryggens Bømeateier står parat med penser, farver og sæi.om.me ting se også programmet for havnefest på side 6 og 7. S\ LAs. PA tegning: Johanne, 8 dr. Er du meem 8 og 13 år, kan du prøve at øse føgende opgave: Vores computer har byttet om på noge bogtiter. Kan du finde ud af, _hvordan de rigtige titer yder? Sias på skatteøen Anne abernes konge Brødrene i Transsyvamen Tarzan fra N orrnandiet Løven, heksen og den sorte hoppe De fem af Grønnebakken Bodspor i garderobeskabet Dværgen Løvehjerte 11

7 Bå time på Bryggen Ugensgåde Hvad er dette? Bryggebørn udstier bieckr og skupturer på Hovedbibioteket 13 1.( ~ o Eer Drømme drømme om Camia Sommeren går på hæd, men i ang, ang tid endnu kan vi nyde den bå time, overgangen fra dag ti nat. Endnu kan vi sidde på gader og stræder, på strandkanten, i koonihaverne og på terasserne, trække vejret dybt og mindes denne dejige sommer, drømme dag og nat en sommer kun et kys herfra. Samme romantik og drømmeri finder vi hos Camia Foss.Hun er ~n af Bryggens mange drømmere, en af Bryggens handefude drømmere, som på faderebet ti hendes ange rejse ud i verdenen for at søge ny inspiration viser os sine sidst mate bieder. De er bevet ti under en rejse ti Jyand, sev siger Camia: "Farverne samt fiskene som dominerer i denne biedserie er bå som havet himen. På min tur havde jeg soen med mig hver dag, dette kommer ti udtryk igennem den gue farve, som jeg har brugt en he de af. Denne grønne farve, som jeg hoder meget af, er fra Er der fuge i bibiotekets kæder?!?? 1Jah! I hvert fad vi man den næste (ie) uges tid, dagigt kunne møde en gudfug i kæderen under Bibioteket i Njasgade, hvor en teatergruppe under Bryggens Kuturforening opfører eventyret Gud.fugen. Et eventyr i kassisk sti, påmed godt og ondt, som måske ikke er het egnet ti de mindste men absout veegnet ti de idt større børn og de voksne, der tør stå ansigt ti ansigt med onde hekse i den uhyggeige Dunkeskov. Stykket spier fra De feste dage spies der k , men ørd. går det øs k. det smukke, smukke jeg mødte på min vej rundt i andet". I sine bieder har Camia Foss adet sig inspirere af især Miro og Chaga. På Bryggen har Camia b.a. været med i Bryggens Børneateier, hvor hun med stor energi inspirerede og vejedte børnene. Hun har i øvrigt gennem fere år "stået i ære" hos en smed for at ære materiaerne at kende het fra bunden. Camia Foss udstier i medborgerhuset Giroe i hee august & og sønd. er det k Der er gratis, men (af hensyn ti brandsikkerheden) begrænset adgang. Så hvis I vi sikre jer bietter, er det bare med at kontakte Bibioteket hurtigst muigt: (Bib.har åbent: ma. on. to. 1319, ti.1016, fre.316, ø.1014). Strikkeopskrift på en børnetrøje? Engeske må på en bodbane? Dansk standardmå på badevægte? Besvarese ti Bryggebadet i konvout mærket ESSO Huset senest den 28. august k. 19. Bandt de rigtige øsninger trækkes od om en god faske vin, som kan afhentes i Beboerhjømet. Vinder af gåden i nr. 12, en rockgruppes arbejdstøj, bev: Ester Niesen, Gunøgsgade 21, 4. th. De feste arbejder som bev skabt i Bryggens Børneateier i foråret er nu at se på Hovedbibioteket i Krystagade. Biiotekets store fæesha og børneafdeingen har fået et nyt og titrængt øft af de mange fremragende maerier, tegninger og skupturer som bryggebørnene avede i bømeateierets forsøgsperiode. Ti ae jer, børn der har avet tingene: Tagjeres forædre, venner, egekammerater, tanter og onker med en tur på Hovedbibioteket. Og ti ae andre: Læg vejen forbi Krystagade 15. Udstiingen fortsætter ti begyndesen af september. DANSK KVALITET EVERTON CZ frinav sportsmode før 2.295, NU 1.895, 3 gear sportsmode før 2.595, NU 2.195, 1 års fri service Langebro Cyker Lån op ti kr. uden udbetaing Thorshavnsgade 2 Tf Åben: manfre: ,1ør: 914

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nye åbningstider. Fra den 2. januar 1996 ændres åbningstiderne på lsiands Brygge Posthus og vil herefter være:

Nye åbningstider. Fra den 2. januar 1996 ændres åbningstiderne på lsiands Brygge Posthus og vil herefter være: 14. december 1995 3. årgang nr. 21 BRYGGEBLADET Ørestad før skoe Mangende skoeudbygning ed i overordnet p anægning Under den store ørestadshøring i Gime kastede Oe Henzen fra de Konservative en bombe af

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra den vebesøgte spejderfest/generaforsaming,

Læs mere

Beboerforeningen i fuldsving

Beboerforeningen i fuldsving 1. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET Husejechok i vente Beboerne i to ejendomme rystet over varse om kæmpe husejestigning i forbindese med instaering af fjernvarme Tirsdag den 11. maj bev 400 beboere revet vodsomt

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

80.000 tons forurenet jord skal fjernes

80.000 tons forurenet jord skal fjernes 24. februar 1994 2. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET ARVEN EFrER SOJAKAGEN 80.000 tons forurenet jord ska fjernes A t sojakagefabrikken har fi været årsag ti omfattende forurening af sine omgiveser med især kviksøv

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Socialcenter Amagerbro presset

Socialcenter Amagerbro presset 1997B RYG G E B LA D E-T 5. 13. årgang november nr.19 Sociacenter Amagerbro presset Person aet protester er over d årige ar bejdsforhod Tåmodigheden hos personaet på Sociacenter Amagerbro er ved at sippe

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Stædighed betaler sig

Stædighed betaler sig 1. årgang nr. 11 BRYGG-EBLADET I sidste uge ankom et skib ti Isands Brygge på en noget usædvanig måde. Stædighed betaer sig Stædig ejer sparer beboere for 154.000 i 1994 og tjener sev 27.000 At sev det

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Jord på legepladser undersøges

Jord på legepladser undersøges 22. maj 1997 5. årgang nr. 1 O BRYGGEBLADET Jord på egepadser undersøges Efter fund af foruren et jord i koonih aver er turen nu kommet ti hømenes ~phodsareaer I sidste måned bev koonihaveejerne i haveforeningerne

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

LLO, Norden, A/S Østervold og beboere for at kunne beregne konsekvenserne af en eventuel overtagelse, og. 18x27cm. 25,-

LLO, Norden, A/S Østervold og beboere for at kunne beregne konsekvenserne af en eventuel overtagelse, og. 18x27cm. 25,- 15. december 1994 2. årgang nr. 21 Tre ejendomme sogt Ejendomsseskabet N orden sæger ud af sine ejendomme på Bryggen Lørdag d. 3. december fik beboerrepræsentanterne i tre ejendomme en pressemeddeese,

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet (Grupperådet er forædrebestyresen for spejderne) Vi håber, I har haft en

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

BRYGGEBLADET. Splittelse om. historisk havneparkbygning

BRYGGEBLADET. Splittelse om. historisk havneparkbygning 27. februar 1997 5. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET Spittese om. historisk havneparkbygning Truser om nedrivning ti sommer Tre repræsentanter fra Coumbus Fim, som har ti huse i det historiske gue bindingsværkshus

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Ørestaden glemte moms

Ørestaden glemte moms 1 O. september 1998 6. årgang nr. 15 Ørestaden gemte moms Endnu et par nye kapiter er i ved at skrives ind i "The newer ending story" aias Ørestadens gæd ti staten. Trafikministeren biver nu inddraget

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

Oprydning på sojakagen i gang i år

Oprydning på sojakagen i gang i år 15. januar 1998 6. årgang nr.1 BRYGGEBLADET Oprydning på sojakagen i gang i år Fjernese af kviksøvforurening ventes at vare de næste 10-15 år Leder og æserindæg. SIDE2&3 Sådan så det ud da koranægget bev

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

For fritidshjemmene og klubbernes vedkommende er der lagt op til, at der skal indføres en fast

For fritidshjemmene og klubbernes vedkommende er der lagt op til, at der skal indføres en fast 26.november1998 B 6. årgang nr. 20 RYG G E B LA D ET Uro på daginstitutionerne Onsdag den 18. november, afbodt pædagogerne i København fagig dag. Daginstitutionerne var ukket, og forædrerne måtte se sig

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere