BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi 1. halvår 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDSBALANCEN EN KORT INTRODUKTION 1 DEN AKTUELLE REKRUTTERINGSSITUATIONEN I SYDDANMARK 2 Rekrutteringsudfordringerne er af stort set samme omfang i alle regioner ARBEJDSMARKEDSBALANCEN FORDELT PÅ KATEGORIER 2 Fortsat stabil udvikling på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsbalancen viser stort set uændret ændring i antallet af stillingsbetegnelser, der vurderes som gode jobmuligheder eller rigtig gode jobmuligheder men mindre stigning i mangel REKRUTTERING FORDELT PÅ BRANCHER SYDDANMARK 5 REKRUTTERING FORDELT PÅ KVALIFIKATIONER I SYDDANMARK 6 De syddanske virksomheder efterspørger uddannet arbejdskraft FORGÆVES REKRUTTERINGER FORDELT PÅ GEOGRAFI SYDDANMARK OPDELT PÅ 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE 8 BILAG: FAKTA OM VIRKSOMHEDSSURVEYEN 11 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark

3 REKRUTTERINGSSITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I Syddanmark Denne publikation er udarbejdet særligt som et redskab til Jobcentre m. fl. i Syddanmark i tilrettelæggelsen af den arbejdsmarkedspolitiske indsats ved at give et overblik over rekrutteringssituationen med fokus på blandt andet 4 geografiske arbejdskraftoplande. SAMMENFATNING Arbejdsmarkedsbalancen er et centralt redskab i beskæftigelsesindsatsen i Syddanmark. Blandt andet regulerer balancen en række arbejdsmarkedspolitiske ordninger. Balancen fortæller ikke, hvor der konkret er ledige stillinger. De aktuelle ledige stillinger kan findes i Jobnet.dk og andre jobdatabaser. Balancen giver et overblik over, hvor på arbejdsmarkedet, der er bedre muligheder og hvor mulighederne ikke er så gode. Balancen gælder for hele regionen. I denne publikation går vi et niveau længere ned og redegør for rekrutteringssituationen opdelt på 4 lokalområder eller såkaldte arbejdskraftoplande. Dermed kan Jobcentrene med flere supplere deres viden om lokalområdet i den daglige brug af Arbejdsmarkedsbalancen i tilrettelæggelse af indsatsen og som vejledningsredskab overfor de arbejdssøgende. Publikationen giver et overblik over den aktuelle rekrutteringssituation i Syddanmark som den viser sig i Arbejdsmarkedsbalancen, fordelt efter kategorier fra mindre gode beskæftigelsesmuligheder til mangel-kategorier samt mangel fordelt efter brancher, kvalifikationer og geografi. ARBEJDSMARKEDSBALANCEN EN KORT INTRODUKTION Beskæftigelsesregionen udarbejder halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance, der kan ses på hjemmesiden I Arbejdsmarkedsbalancen vurderes, hvordan jobmulighederne aktuelt er for ca. 990 stillingsbetegnelser i regionen. Stillingsbetegnelserne placeres i fem forskellige kategorier: Mindre gode beskæftigelsesmuligheder (høj ledighed og lav jobomsætning) Gode beskæftigelsesmuligheder (ingen rekrutteringsproblemer og høj jobomsætning) Paradoksproblemer (rekrutteringsproblemer samtidig med høj ledighed) Mangel på arbejdskraft (rekrutteringsproblemer og lav ledighed) Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft (udbredt mangel på arbejdskraft og ekstraordinært lav ledighed) Arbejdsmarkedsbalancen er udarbejdet på baggrund af en landsdækkende survey, hvor ca virksomheder på landsplan i efteråret 2011 (uge 35-41) har besvaret. Beskæftigelsesregionerne har derefter udarbejdet balancen ved at sammenholde statistiske oplysninger BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1. halvår

4 om ledighed, mangel på arbejdskraft, beskæftigelse og jobåbninger på det syddanske arbejdsmarked. DEN AKTUELLE REKRUTTERINGSSITUATIONEN I SYDDANMARK Rekrutteringsudfordringerne er af stort set samme omfang i alle regioner Arbejdsmarkedsstyrelsen har i perioden fra ultimo august til ultimo medio oktober 2011 via Rambøll Management gennemført en stikprøveundersøgelse blandt virksomheder på landsplan. Heraf har virksomheder besvaret undersøgelsen. De virksomheder, som indgår i undersøgelsen, beskæftiger ca. 45 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. I undersøgelsen spørges virksomhederne bl.a. om de inden for de seneste to måneder forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere. TABEL 1: ANTALLET AF FORGÆVES REKRUTTERINGER I DANMARK OG BESKÆFTIGELSESREGIONERNE Antallet af forgæves rekrutteringer Beskæftigelsesregion udvikling i % Hovedstaden/Sjælland ,9% Midtjylland ,2% Nordjylland ,1% Syddanmark ,1% Hele landet ,6% Kilde: Virksomhedssurvey gennemført ultimo august til medio oktober (uge 35-41) 2011 og tilsvarende periode i 2010 Virksomhedssurveyen viser, at syddanske virksomheder har søgt forgæves efter arbejdskraft svarende til knap stillinger. Det svarer til en stigning på 55,1 pct. i forhold til samme periode året før. De øvrige regioner har nogenlunde samme stigende udvikling. Antallet af forgæves rekrutteringer udgør 0,3% af den samlede beskæftigelse i Syddanmark. På trods af en faldende tendens i Syddanmark er mangel-situationen på niveau med manglen på landsplan og de øvrige beskæftigelsesregioner. På landsplan udgør den forgæves rekruttering ligeledes 0,3% af beskæftigelsen. ARBEJDSMARKEDSBALANCEN FORDELT PÅ KATEGORIER Fortsat stabil udvikling på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsbalancen viser stort set uændret ændring i antallet af stillingsbetegnelser, der vurderes som gode jobmuligheder eller rigtig gode jobmuligheder men mindre stigning i mangel Arbejdsmarkedsbalancen viser, at størstedelen af stillingsbetegnelserne på det syddanske arbejdsmarked er placeret i kategorierne gode eller rigtige gode jobmuligheder. Godt 57% af alle stillingsbetegnelser er vurderet som gode jobmuligheder eller rigtig gode jobmuligheder. 2 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1.halvår 2012

5 TABEL 2: FORDELINGEN AF STILLINGSBETEGNELSER I ARBEJDSMARKEDSBALANCEN FOR FORÅR 2012 I SYDDANMARK IFT TIDLIGERE BALANCER Syddanmark Arbejdsmarkedsbalance Mindre Tværgående Balance gode Gode og strukturel (gældende for) jobmuligheder jobmuligheder Paradoks Mangel mangel I alt Forår Efterår Forår Andele i % Forår ,3% 52,4% 1,4% 3,2% 1,4% 100% Efterår ,4% 54,9% 1,1% 1,2% 0,4% 100% Forår ,4% 54,0% 0,5% 1,6% 0,5% 100% Kilde: Virksomhedssurvey gennemført ultimo august til medio oktober (uge 35-41) 2011 Fakta om balancekategorierne rigtig gode jobmuligheder Ud af i alt 992 stillingsbetegnelser i balancen er 52 stillingsbetegnelser placeret i rigtig gode jobmuligheder dvs. stillingsbetegnelser, hvor der er meldt om rekrutteringsproblemer i Syddanmark (paradoks, mangel og tværgående og strukturel mangel). Det svarer til 6 pct. af alle stillingsbetegnelser i Arbejdsmarkedsbalancen. Vi ser dermed en stigning i antallet af stillingsbetegnelser, hvor der meldes om rekrutteringsproblemer. Fakta om mangel i denne balance: Traditionelt har Sundhedsområdet flest fagområder repræsenteret på mangellisterne. I denne balance er det kun forskellige typer af læger, der er repræsenteret. Det drejer sig om overlæge, speciallæge og sygehuslæge i tværgående og strukturel mangel samt praktiserende læge og forskellige typer sygeplejersker i balancekategorien mangel. Mangelområderne omfatter især jobfunktioner, hvor der kræves et vist kvalifikationsniveau. Der er eksempelvis stort set ingen ufaglærte fagområder. Mangelområderne omfatter blandt andet: o Sundhedsområdet: forskellige typer læge og sygeplejersker o Handel og privat service: salgskonsulent og materialist o Industri: Elektro- og stærkstrømsingeniør, maskiningeniør og energiingeniør, industritekniker, mekaniker, finmekaniker, grovsmed, elektrofagtekniker. o Bygge/anlæg: VVS-området, bygningsstruktør, projektleder, bore- og udvindingsarbejder. o IT-området: it-sælger o Landbrug: driftsleder og anlægsgartner o Undervisning: gymnasielærer (naturvidenskab) Paradoksområder er kendetegnet ved, at virksomheder har meldt om forgæves rekrutteringer men samtidig er der relativ høj ledighed. I denne balance er der flere stillingsbetegnelser på paradokslisten sammenlignet med tidligere balancer. Blandt andet er kok BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1. halvår

6 og køkkenchef, tjener, landbrugsmedhjælper, murere, butiksassistent, indkøber, bageriarbejder og bogholderi- og regnskabsassistent på paradoks. Fakta om balancekategorierne gode jobmuligheder og mindre gode jobmuligheder Der er 520 stillingsbetegnelser placeret i gode jobmuligheder. Det er kendetegnende for stillingsbetegnelser i gode jobmuligheder, at der ikke er meldt om mangel, men hvor der er en relativ god jobomsætning og/eller lav ledighed. Generelt er situationen på arbejdsmarkedet kendetegnet ved at ledighedsniveauet er steget og beskæftigelsesmulighederne faldet. Derfor gælder det også for mange af stillingsbetegnelserne placeret i kategorien gode jobmuligheder, at der kan forventes en vis søgeperiode og en større geografisk mobilitet for at opnå beskæftigelse. Der er 520 stillingsbetegnelser placeret i gode jobmuligheder. Det svarer til godt 52 pct. af alle stillingsbetegnelser og sammen med mangelkategorierne er 58 pct. af alle stillingsbetegnelser dermed placeret i gode eller rigtige gode jobmuligheder. Det er en samme niveau som den foregående arbejdsmarkedsbalance. Udvikling er en indikation på at det syddanske arbejdsmarked er ved at stabilisere sig efter en kriseperiode. I Syddanmark optræder 420 stillingsbetegnelser på listen over fag med mindre gode jobmuligheder. Udviklingen er forventet og viser, at der fortsat er mange muligheder på det syddanske arbejdsmarked. Fakta om gode jobmuligheder og mindre gode jobmuligheder: Der er bredt set alle fagområder repræsenteret på gode jobmuligheder også inden for bygge/anlæg og industri, der især har været ramt af krisen Mange af disse er forsvundet fra mangel-listerne, men er fortsat vurderet som gode jobmuligheder. Der ses nogen ledighed for mange fag, men der er fortsat en vis jobomsætning. Derfor placerer mange af disse fagområder sig på gode jobmuligheder. Der er mange faglærte stillingsbetegnelser såsom tømrer, bygningsmaler, radiograf, pædagog etc. der placeres på gode jobmuligheder. Det er især stillingsbetegnelser, der kræver et vist kvalifikationsniveau, der er placeret i gode jobmuligheder, men betragtes ufaglærte stillingsbetegnelser fremgår det, at den overvejende andel af ufaglærte stillingsbetegnelser ligeledes placeres på gode jobmuligheder. Næsten 2/3 (63 pct.) af alle ufaglærte stillingsbetegnelser vurderes som gode eller rigtig gode jobmuligheder og billedet er meget ens for alle erhvervsgrupper. Det viser især, at der også på det ufaglærte område er muligheder på det syddanske arbejdsmarked. Der skabes hele tiden ledige stillinger og jobomsætningen er høj. I alt 520 stillingsbetegnelser er placeret på gode jobmuligheder (svarer til 55% af alle stillingsbetegnelser). Andelen af stillingsbetegnelser på mindre gode jobmuligheder er faldet i forhold til den foregående balance, så de nu udgør 420 eller 42,3% af alle stillingsbetegnelserne. 4 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1.halvår 2012

7 Mange stillingsbetegnelser på mindre gode jobmuligheder er specielle eller små fagområder. Det er eks. balletdanser, kunstner og møbelsnedker, skrædder etc. Men der ses også kortuddannede/ufaglærte fagområder såsom svejser, landbrugsmedhjælper, receptionist på mindre gode jobmuligheder. Erhvervsgrupper som design, medie, kultur, tekstil og beklædning mv. har en stor del af deres stillingsbetegnelser på mindre gode jobmuligheder, men generelt er mange fagområder er repræsenteret i kategorien mindre gode jobmuligheder. Mange stillingsbetegnelser med mindre gode jobmuligheder er kendetegnet ved, at efterspørgslen er relativ lav og ledigheden høj. I denne kategori findes stillingsbetegnelser, som repræsenterer ganske små og ofte meget specialiserede fag, hvor der altid vil være meget lav jobomsætning. Sådanne fag kan i balancen vurderes til mindre gode jobmuligheder, selvom der ikke altid er høj ledighed for den pågældende stillingsbetegnelse og selvom personer med den uddannelse, der kræves, sjældent har svært ved at få job. Det gælder f.eks. stukkatør m.fl. REKRUTTERING FORDELT PÅ BRANCHER SYDDANMARK Som det fremgår af den næste tabel udgør antallet af forgæves rekrutteringer 0,3% af den samlede beskæftigelse i Syddanmark. Den aktuelle mangel i Syddanmark er på niveau med manglen på landsplan og de øvrige beskæftigelsesregioner. På landsplan udgør den forgæves rekruttering ligeledes 0,3% af beskæftigelsen eller stillinger. TABEL 2: REKRUTTERINGSPROBLEMER I FORHOLD TIL ANTAL BESKÆFTIGEDE I SYDDANMARK Rekrutteringssituationen - antal og ift. beskæftigelsen i % Branche (Syddanmark) Forgæves rekrutteringer efterår 2011 I % af beskæftigelsen i den enkelte branche Bygge og anlæg 353 1,0% Hotel og restauration 180 1,0% Landbrug, skovbrug og fiskeri 200 0,9% Videnservice 110 0,5% Handel 421 0,5% Kultur og fritid 34 0,4% Industri 239 0,3% Information og kommunikation 30 0,3% Rejsebureau, rengøring og anden operationel service 44 0,2% Råstofudvinding 3 0,2% Andre serviceydelser mv. 12 0,1% Sundhed og socialvæsen 90 0,1% Transport 20 0,1% Undervisning 31 0,1% Finansiering og forsikring 7 0,1% Ejendomshandel og udlejning 4 0,1% Offentlig administration, forsvar og politi 1 0,0% Energiforsyning 0 0,0% BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1. halvår

8 Vandforsyning og renovation 0 0,0% Uoplyst 0 0,0% i alt ,3% Kilde: Virksomhedssurvey gennemført efterår 2010 primo august til medio oktober (uge ) og Danmarks Statistik (RASB1 2010) Tabellen viser, at de største rekrutteringsproblemer i forhold til antallet af beskæftigede, er indenfor Bygge/anlæg (1%), Hotel og restauration (1%) og landbrug, skovbrug og fiskeri (0,9%). I forhold til de største rekrutteringsproblemer antalsmæssigt, så finder vi den især i de store brancher bygge/anlæg med 353 forgæves rekrutteringer, Handel har 421 og Industri har 239 forgæves rekrutteringer. Der er i det hele taget ikke observeret rekrutteringsproblemer i særligt stort omfang indenfor det offentlige område herunder Sundhed og det sociale område. FIGUR 1: ANTALLET AF FORGÆVES REKRUTTERINGER I BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK FOR- DELT PÅ BRANCHER EFTERÅR Handel 353 Bygge og anlæg 239 Industri Landbrug, skovbrug og Hotel og restauration Videnservice Sundhed og socialvæsen Rejsebureau, rengøring og Kultur og fritid Undervisning Information og kommunikation Transport Andre serviceydelser Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Råstofudvinding Offentlig administration, Energiforsyning Vandforsyning og renovation REKRUTTERING FORDELT PÅ KVALIFIKATIONER I SYDDANMARK De syddanske virksomheder efterspørger uddannet arbejdskraft De ca. 990 stillingsbetegnelser, der omfattes af Arbejdsmarkedsbalancen kan opdeles i 9 kategorier, der hver især udgør et kvalifikationsniveau. Den næste tabel viser, hvordan antallet af forgæves rekrutteringer i Syddanmark er fordelt på de 9 kvalifikationsniveauer. 1 TABEL 4: REKRUTTERINGSPROBLEMER I FORHOLD TIL KVALIFIKATIONSNIVEAU I SYDDANMARK Kategori (DISCO88) Syddanmark Hvad svarer kvalifikationsniveauet til Forgæves rekrutteringer Andel i % Ledelse Meget heterogent - kan ej bedømmes 126 7% Højt kvalifikationsniveau Videregående uddannelse % Kort/mellem kvalifikationsniveau Kort eller mellemlang videregående Uddannelse % 1 Den tekniske forklaring er, at alle stillingsbetegnelser er opdelt efter DISCO88-klassifikationen, der er den officielle danske fagklassifikation. 6 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1.halvår 2012

9 Kontorarbejde Salg, rejser, service mm Landbrug, gartneri mm Håndværkspræget arbejde Proces, og maskinoperatørarbejde samt transport Færdigheder på grundniveau (Primært erhvervsuddannelse) 67 4% Færdigheder på grundniveau (Primært erhvervsuddannelse) % Færdigheder på grundniveau (Primært erhvervsuddannelse) 37 2% Færdigheder på grundniveau (Primært erhvervsuddannelse) % Færdigheder på grundniveau (Primært erhvervsuddannelse) 142 8% Andet arbejde (primært ufaglært) Uden uddannelse % I alt forgæves rekrutteringer % Kilde: Arbejdsmarkedsbalance for Syddanmark 1. halvår 2012, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: I denne tabel er beregningen af antallet af forgæves rekrutteringer efter elever ikke medtaget. Derfor er summen lavere end Som det fremgår af tabellen findes manglen især inden for fag, hvor der kræves kompetencegivende uddannelse på et vist niveau. Det drejer sig således især inden for højt- og mellemhøjtniveau (der tilsammen omfatter korte, mellemlange- og lange videregående uddannelser) samt kvalifikationsniveauer, der i vid udstrækning omfatter faglærte fagområder, hvor kravet er en erhvervsuddannelse. Her er topscoren kategorien håndværkspræget arbejde. Det syddanske erhvervsliv oplever således først og fremmest rekrutteringsproblemer efter uddannet arbejdskraft. FIGUR 2: REKRUTTERINGSPROBLEMER I FORHOLD TIL KVALIFIKATIONSNIVEAU I SYDDANMARK Højt og mellemhøjt kvalifikationsniveau udgør tilsammen 24% af rekrutteringsproblemerne i Syddanmark. Fagområderne inden for højt og mellemhøjt kvalifikationsniveau omfatter især stillingsbetegnelser, hvor der kræves en lang videregående uddannelse. Det drejer sig om fag såsom: læge, sygeplejerske, forskellige typer af ingeniører, socialrådgiver, økonomicontroller m.fl.. Inden for håndværkspræget arbejde er det stort set udelukkende erhvervsområder bygge og anlæg samt jern, metal og auto, der oplever rekrutteringsproblemer. Der ses en stigning i antallet af forgæves rekrutteringer i forhold til tidligere opgørelser. Som det fremgår, er det især uddannet arbejdskraft, der efterspørges på det syddanske arbejdsmarked, men det er vigtigt at fremhæve, at der stadigvæk er forgæves rekrutteringer BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1. halvår

10 efter ufaglært arbejdskraft (primært kategorien andet arbejde i tabellen ovenfor) i Syddanmark. Jobcentre og andre aktører på arbejdsmarkedet har dermed fagområder, hvor ledige med få eller ingen uddannelsesmæssige kvalifikationer kan vejledes mod. Et eksempel på et ufaglært arbejde er rengøringsassistent. FORGÆVES REKRUTTERINGER FORDELT PÅ GEOGRAFI SYDDANMARK OPDELT PÅ 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Arbejdsmarkedsbalancen dækker hele Syddanmark. Informationerne om forgæves rekrutteringer på Syddanmark-niveau er således afgørende for de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger, hvor Arbejdsmarkedsbalancen er styrende (eks. positivliste for voksenlærlinge, m.m.). Men det er muligt at opdele informationerne om antallet af forgæves rekrutteringer (mangel) på mindre geografiske områder. I det følgende er Syddanmark underopdelt i 4 mindre geografiske områder for bedre at skabe et overblik over og nuancere rekrutteringssituationen i Syddanmark. TABEL 5: SYDDANMARK OPDELT I 4 GEOGRAFISKE OMRÅDER 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Syddanmark opdelt på "4 arbejdskraftoplande" Jobcenter Arbejdskraftoplande Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nordfyns Nyborg Odense Svendborg (Langeland, Ærø) Billund Fredericia Haderslev Kolding Middelfart Vejen Vejle Esbjerg (Fanø) Varde Sønderborg Tønder Aabenraa Fyn Fyn Fyn Fyn Fyn Fyn Fyn Trekantsområdet Trekantsområdet Trekantsområdet Trekantsområdet Trekantsområdet Trekantsområdet Trekantsområdet Sydvestjylland Sydvestjylland Grænselandet Grænselandet Grænselandet På næste side ses en oversigt over andelen af forgæves rekrutteringer, som den er fordelt mellem de 4 mindre geografiske områder. 8 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1.halvår 2012

11 TABEL 6: REKRUTTERINGSPROBLEMER FORDELT PÅ DE 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE OG SAT I FORHOLD TIL ANTAL BESKÆFTIGEDE Antallet af forgæves rekrutteringer - Fordelt på Arbejdskraftoplande Område Antal forgæves rekrutteringer, Forår 2010 Andel af forgæves rekrutteringer i Syddanmark Områdets andel af beskæftigelsen i Syddanmark i % Fyn % 36% Trekantsområdet % 35% Sydvestjylland % 14% Grænselandet 119 7% 14% Syddanmark % 100% Kilde: Virksomhedssurvey, Statistikbanken (RASA1) og egne beregninger. (Bemærk: Middelfart indgår i Trekantsområdet) Trekantsområdet og Sydvestjylland har samlet den største andel af manglen i Syddanmark og den mindste andel af manglen findes på Fyn og i Grænselandet. Trekantsområdet og Sydvestjylland har dermed en overrepræsentation af manglen i forhold til deres andel af beskæftigelse i Syddanmark. Omvendt har Fyn og Grænselandet en underrepræsentation af antallet af forgæves rekrutteringer i forhold til deres andel af beskæftigelsen. TABEL 7: MANGLEN FORDELT PÅ 22 ERHVERVSGRUPPER I FORHOLD TIL MANGLEN I SYDDANMARK OG I HVER AF DE 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Forgæves rekrutteringer fordelt på 22 erhvervsgrupper i % af områdets samlede mangel - Efterår 2011 Fordelt på erhvervsgrupper Fyn Trekantsområdet Sydvestjylland Grænselandet Syddanmark Alle grupper 100% 100% 100% 100% 100% Sundhed, Omsorg Og Personlig Pleje 0% 2% 0% 1% 1% Undervisning Og Vejledning 0% 0% 3% 0% 1% Pædagogisk, Socialt Og Kirkeligt Arbejde 0% 0% 0% 0% 0% Bygge Og Anlæg 16% 32% 17% 0% 22% Jern, Metal Og Auto 14% 17% 4% 0% 12% Industriel Produktion 6% 0% 0% 0% 1% Kontor, Administration, Regnskab Og Finans 0% 1% 0% 16% 2% Salg, Indkøb Og Markedsføring 13% 16% 17% 16% 16% Medie, Kultur, Turisme, Idræt Og Underholdning 0% 0% 0% 0% 0% It Og Teleteknik 2% 1% 4% 0% 2% Transport, Post, Lager- Og Maskinførerarbejde 3% 2% 0% 5% 2% Hotel, Restauration, Køkken, Kantine 9% 5% 28% 0% 12% Rengøring, Ejendomsservice Og Renovation 0% 0% 0% 4% 0% BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1. halvår

12 Design, Formgivning Og Grafisk Arbejde 0% 2% 0% 0% 1% Vagt, Sikkerhed Og Overvågning 0% 2% 0% 0% 1% Landbrug, Skovbrug, Gartneri, Fiskeri Og Dyrepleje 11% 5% 7% 21% 8% Tekstil Og Beklædning 0% 2% 0% 0% 1% Nærings- Og Nydelsesmiddel 2% 5% 0% 0% 2% Træ, Møbel, Glas Og Keramik 0% 0% 0% 0% 0% Akademisk Arbejde 14% 3% 11% 36% 10% Ledelse 8% 1% 5% 1% 4% Elever 3% 5% 4% 0% 4% Kilde: Virksomhedssurvey og egne beregninger. (Bemærk: Middelfart indgår i Trekantsområdet) Erhvervsgruppen bygge/anlæg har den største andel af forgæves rekrutteringer i Syddanmark efterfulgt af Salg, indkøb og markedsføring, bygge. De udgør henholdsvis 22 pct. og 15,7 pct. af manglen i Syddanmark. Overordnet set er der ikke de store forskelle mellem de 4 arbejdskraftoplande. I tabellen kan fordelingen af hvert arbejdskraftopland ses: På Fyn er der i alt 369 forgæves rekrutteringer. Den største relative mangel ses indenfor Bygge/anlæg og Akademisk arbejde med henholdsvis godt 15 pct. og 14 pct af de forgæves rekrutteringer på Fyn er. Herefter følger Salg, indkøb og markedsføring. I Trekantsområdet er der i alt 769 forgæves rekrutteringer. Den største relative mangel ses indenfor bygge og anlæg, hvor 32 pct. af de forgæves rekrutteringer i Trekantsområdet er. Herefter følger Jern, metal og auto samt Salg, indkøb og markedsføring. I Sydvestjylland er der i alt 494 forgæves rekrutteringer. Den største relative mangel ses indenfor Hotel og restauration, hvor 28 pct. af de forgæves rekrutteringer i Sydvestjylland er. Herefter følger Bygge/anlæg og Salg, indkøb og markedsføring. I Grænselandet er der i alt 119 forgæves rekrutteringer. Den største relative mangel ses indenfor Akademisk arbejde, hvor 36 pct. af de forgæves rekrutteringer i Grænselandet er. Herefter følger Landbrug mm., Kontor, administratration, regnskab og finans samt Salg, indkøb og markedsføring. 10 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1.halvår 2012

13 BILAG: FAKTA OM VIRKSOMHEDSSURVEYEN Rambøll Management har for Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en stikprøveundersøgelse, hvor virksomheder i Danmark har besvaret og i Syddanmark svarer ca virksomheder. Undersøgelsen er primært gennemført i perioden fra ultimo august til medio oktober (uge 35-41) Virksomhederne har responderet enten via Internettet eller via telefoninterviews. De virksomheder, som indgår i undersøgelsen, beskæftiger ca. 45 % af den samlede beskæftigelse i Danmark. Det primære formål med undersøgelsen er at give et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsens resultater kan bruges som en indikator for omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark. I undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt om følgende: (1) Hvorvidt de inden for de seneste to måneder forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere, (2) hvor mange personer det drejer sig om, (3) om den forgæves rekruttering har betydet, at de har opgivet ordrer eller aktiviteter i de to måneder. BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK / 1. halvår

14 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN: Fuldmægtig Henrik Foght Pedersen, tlf TILMELD DIG OGSÅ BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARKS NYHEDSBREV PÅ HJEMMESIDEN OG FÅ TILSENDT INFORMATION OM OFFENTLIGGØRELSER AF BLA. DE KOMMENDE ARBEJDSMARKEDSBALANCER, NYE LEDIGHEDSTAL M.M.

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDSBALANCEN

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009.

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2011: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. HALVÅR 2009 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Juli 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK FAKTAARK OM MOBILIET PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED JOBCENTERCHEFMØDE DEN 28. MAJ 29 29 Indledning Beskæftigelsesregion Syddanmark afholder et jobcenterchefmøde den 28.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2013.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2013. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2013: Undersøgelsens hovedkonklusioner

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft Bornholm 2. halvår 2016 Erhvervsgruppe Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode jobmulig-heder Gode jobmuligheder Paradoksproblemer Mangel på arbejds-kraft Bygge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere