ENERGIÅRET STATUS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIÅRET STATUS 2015"

Transkript

1 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration

2 ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet ForskEL), Energistyrelsen (programmet EUDP) og Innovationsfonden. Publikationen har fået nyt navn og er en fortsættelse af serien Energi14, Energi13, Energi12 m.fl. Redaktion: Morten Christensen (Energistyrelsen/EUDP-sekretariatet) Aja Brodal (Energinet.dk) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) Kirsten Klüver og Klaus Rosenfeldt Jakobsen (Innovationsfonden) Tekst, design og layout: Operate A/S Oplag: 1400 stk. Tryk: KLS Grafisk Hus A/S ISSN: Fotos: Side 7 (th.): Aarhus Vand Side 9 (tv.): Torben Skøtt, BioPress Side 11 (th.): Windar Photonics Side 11 (tv.): Vesttherm, Esbjerg Download denne publikation og læs mere på Energinet.dk

3 ENERGIÅRET FORORD 03 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Danmark har et langsigtet mål om, at vores energiforbrug i 2050 baserer sig 100 pct. på vedvarende energi. Det kræver løbende investeringer i forskning, udvikling og demonstration (FU&D). Investeringer i FU&D er også en forudsætning for at fastholde og udbygge de danske virksomheders førerposition inden for grønne og energieffektive energiteknologier. Den samlede offentlige investering i forskning, udvikling og demonstration på energiområdet har siden 2010 været på ca. 1 mia. kr. og udgør godt 4 pct. af det offentlige forskningsbudget. Det niveau ønskes fra politisk side fastholdt i Investeringen sker gennem tre programmer under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet EUDP, ForskEL og ELFORSK og Innovationsfonden under Uddannelsesog Forskningsministeriet. Innovationsfonden startede 1. april 2014 og samler konkurrenceudsatte midler til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation i én samlet fond, hvor energi er et blandt flere vigtige investeringsområder. Det gode samarbejde mellem energiprogrammerne fortsætter også fremover. Det sker blandt andet med denne fælles, årlige publikation, som giver et samlet overblik over de offentlige investeringer på området i hele innovationsværdikæden fra forskning, udvikling og til implementering. Den gode og konstruktive koordinering mellem programmerne skaber et frugtbart udgangspunkt for resultater i form af konkrete projekter, partnerskaber og løsninger, der bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Sammenhængen mellem programmerne er for nylig beskrevet i en analyse, der så nærmere på vejen fra tegnebræt og forskning til marked og produktion, og hvordan programmerne dækker værdikæden. I 2015 vil programmerne under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet indgå i en mere omfattende og tværgående evaluering af programmerne. Innovationsfonden arbejder med en fremtidig investeringsstrategi på energiområdet og en evalueringsstrategi, som omfatter hele fondens arbejdsfelt. Det er vigtigt, at vi fortsat i fællesskab bliver klogere på, hvilke aktiviteter der skaber den bedst mulige effekt inden for den økonomiske ramme. Ikke alle projekter kan blive kommercielle successer. Men de offentlige programmer er en vigtig forudsætning for at skabe den fornødne teknologiske udvikling bl.a. som økonomisk risikobærer, så Danmark kan fastholde og udbygge sine styrkepositioner på energiområdet. I udlandet er der stor respekt for dansk viden og danske løsninger inden for energiteknologi, og det er vigtigt at fastholde og udbygge de danske styrkepositioner på området. Den internationale konkurrence er skarp, så vi skal fortsætte med at bringe de gode danske kompetencer i spil både på de etablerede og på de nye områder. Det gælder også, selvom der netop er kommet meget fine eksporttal, der viser, at eksporten af energiteknologi satte en hidtidig rekord i 2014 med 74,4 mia. kr., eller hvad der svarer til 12 pct. af den samlede danske vareeksport. Dansk energiforskning og -udvikling bliver også støttet gennem EU s forskningsprogrammer, hvor energiområdet skal bidrage til ambitionen om et dansk hjemtag på 2,5 pct. fra EU s forskningsprogram Horizon 2020 i perioden Denne publikation har i år fokus på sammentænkning af energisystemerne og grøn transport. Den præsenterer eksempler på, hvordan gode ideer udvikles og tages i anvendelse, og den giver et overblik over den samlede energiteknologiske indsats i de danske forskning- og udviklingsprogrammer i På den fælles energiportal kan man hente mere information om de danske energiprojekter. På vegne af de danske forsknings- og udviklingsprogrammer EUDP, ELFORSK, ForskEL og Innovationsfonden. Jens Maaløe Formand for Innovationsfonden

4 04 ENERGIÅRET STATUS 2015 STØTTE TIL TEKNOLOGIOMRÅDER OVER 10 ÅR (MIO. KR.) 350 Bio og affald 300 Energi effektivitet Smart Grid og systemer 250 Brint og brændselsceller Vind Sol 200 Bølge Andet SAMLEDE OFFENTLIGE MIDLER BEVILGET TIL ENERGIFORSKNING (MIO. KR.) Ekskl. EU-bevillinger ENERGIFORSKNINGENS ANDEL AF DET OFFENTLIGE FORSKNINGSBUDGET (%) Kilde: Danmarks Statistik , , , , , , , , ,4

5 ENERGIÅRET STATUS DANMARKS EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI energiteknologiens andel af vare eksporten på tværs af eu15 i 2014 (%) danmarks eksport af energiteknologi (mia. kr.) Energiteknologi bidrager til at nå klima- og energipolitiske mål og skaber samtidig eksport og arbejdspladser. Danmark er det land i EU, der har den største andel af energiteknologi i sin vareeksport Danmark Finland Italien Tyskland Østrig Sverige EU15 Frankrig Storbritannien Spanien Portugal Luxembourg Grækenland Belgien Holland Irland Total Grøn energiteknologi Kilde: DI Energi, Dansk Energi og Energistyrelsen OFFENTLIG STØTTE FORDELT PÅ TEKNOLOGIOMRÅDER I 2014 (MIO. KR.) 200 figuren viser fordeling af den offentlige støtte i 2014 på teknologiområder. 150 EUDP ForskEL ForskVE* 100 ELFORSK Innovationsfonden 50 Kategorien Andet dækker bl.a. over: Bæredygtige transportprojekter, geotermi, forvaltningsmæssige og samfundsfaglige analyser. 0 Brint og brændselsceller Energieffektivitet Bio og affald Smart Grid og systemer Vind Sol Andet Bølge Kategorien Andet rummer i 2014 også projekter som omfatter flere teknologier. *Sluttede i 2015

6 06 ENERGIÅRET SMART ENERGY SMART ENERGY ENERGISYSTEMERNE SKAL TÆNKES SAMMEN Danmark skal have et helt nyt energisystem. Et Danmark frit for fossile brændsler i 2050 betyder, at vi skifter kul, olie og andre fossile brændsler ud med blandt andet vindstrøm, solenergi og biomasse. For at det skal kunne lade sig gøre, skal vi have et helt nyt, fleksibelt og intelligent energisystem et Smart Energy System, der integrerer energikilder og teknologier på tværs og er forsynet med intelligent automatik, så brugere og producenter kan kommunikere. Når vi for eksempel bygger flere vindmøller, bliver en større del af vores energi produceret på tidspunkter, hvor vi ikke nødvendigvis efterspørger den. Vi har ikke nødvendigvis brug for at opvarme vort hus, vaske tøj eller lade vores elbil op, når møllerne snurrer eller omvendt. Derfor skal vi udvikle IT- og kommunikationsløsninger samt styringssystemer, der kan fortælle os, hvornår strømmen er billig, lagre energi i bygningen eller i en akkumuleringstank, sætte vores opvaskemaskine i gang eller vores elbil til opladning, så vi i højere grad tilpasser forbruget til produktionen og ikke omvendt. I fremtiden skelner vi ikke længere skarpt mellem energiproducenter og -forbrugere. Vi bliver selv små energiproducenter, når vores bygninger lagrer energi fra sol og udeluft, og når vi producerer strøm fra solceller til lagring i batterier, eller når vi som virksomhed udnytter spildvarmen i industriens processer. I et Smart Energy System handler det om at tænke forskellige energisystemer sammen, så el, gas, varme, køling og transport understøtter hinanden og ikke blot anvendes i hver enkelt sektor for sig. Vi skal bl.a. kunne lagre overskydende el fra vindmøller til brug i varmepumper koblet til fjernvarmnettet eller i batterier, som kan oplade vores brintbiler. Herved udnyttes den overskydende vindmøllestrøm til opvarmning eller i transportsystemet. Det er således ikke science fiktion, men en udfordring, vi skal løse, hvis Danmark skal lykkes med at udfase de fossile brændsler og skabe et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi. De danske energiforskningsprogrammer støtter udviklings- og demonstrationsprojekter i hele kæden fra produktion til forbruger. Projekter, der kan give os de teknologier og redskaber, vi mangler i bestræbelserne for at opnå et Smart Energy System uden fossile brændsler og skabe grundlag for eksport. Case: NORDHAVN Se fremtidens by spire i Nordhavn Bo i en bygning, der kan producere og lagre energi fra solceller på taget. Kør i en bil, der oplader sig selv, når elprisen er lavest. Og bliv guidet til det bedste indeklima og den laveste energiregning med hjælp fra smarte målesystemer. Sådan kan hverdagen blive for de fremtidige beboere i Københavns nye bydel, Nordhavn. For at realisere et sådant scenarie skal de mennesker, der skal bidrage til det, først kunne se og føle fremtidens løsninger udmøntet i den virkelige verden. Det gælder både for den enkelte borger og forbruger, der skal bo og leve anderledes, for de el- og varmeproducenter og virksomheder, der skal implementere nye forretningsmodeller, og for myndighederne, der skal administrere de love, der skal gøre det muligt. Derfor vil projektet EnergyLab Nordhavn med støtte fra EUDP i løbet af de næste fire år demonstrere de første konkrete løsninger, der skal vise, hvordan el, varme og elektrisk transport kan sammentænkes i et intelligent og optimeret energisystem, som dækker både boliger og kontorer. Det er første gang, man i denne størrelsesorden sammentænker forsyningssystemer og sektorer i et fælles samarbejde mellem relevante aktører fra myndigheder, forsyningsselskaber, industri og videninstitutioner. Det er med til at sætte Nordhavn på verdenskortet som udstillingsvindue for fremtidens bæredygtige byer og dansk energiteknologi. Projektleder: DTU Partnere: Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, DONG Energy, Balslev, ABB, Clean-Charge, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne

7 ENERGIÅRET SMART ENERGY 07 Case: SOSPO Energinørdernes Big Brother skal sikre, at der er strøm Case: ESWA Vandsektoren kan styrke fremtidens fleksible elnet Som forbrugere og virksomheder i et samfund baseret på moderne teknologi er vi afhængige af, at der altid er strøm i stikkontakten. Skal det fortsat være en realitet, når stigende mængder fluktuerende vedvarende energi skal integreres i vores elnet, er der behov for nye overvågnings- og kontrolmetoder til at sikre et stabilt elsystemet. Derfor har Innovationsfonden investeret i et projekt, hvor en række forskere og virksomheder har udviklet et nyt intelligent overvågningsværktøj. Det skal sikre, at elsystemets operatører får den nødvendige information, og at de får den tilstrækkeligt hurtigt, til at sikre fremtidens elsystem mod strømafbrydelser. Værktøjet bruger nye metoder til at overvåge systemets tilstand i realtid ved at anvende GPS-synkroniserede målinger af spændinger og strømme i elsystemet. Resultatet er en række stabilitets- og sikkerhedsindikatorer, som giver et hurtigt overblik over elsystemets tilstand. Identificerer værktøjet en kritisk tilstand i elsystemet, foreslår det automatisk kontrolhandlinger, som kan regulere elproduktionen eller elforbruget. Det hjælper elsystemets operatører til at genetablere en stabil tilstand og forhindre nedbrud i elnettet. Projektleder: DTU Partnere: Lund, Chalmers og ETH Zürich, Energinet.dk, Siemens og KenM Consulting Fremtidens energisystem kan med fordel spille sammen med vandsektoren. Efter to års forskning støttet af ForskEL står det klart, at sektoren er en medspiller med mange potentialer. Teoretisk kortlægning og konkrete forsøg på Marselisborg renseanlæg hos Aarhus Vand viser nemlig, at vandsektoren både kan være energiproducent, energilager og fleksibel energiforbruger, der kan spille sammen med et elnet baseret på fluktuerende vedvarende energi. Parterne i projektet har blandt andet udviklet software, der gør det muligt at planlægge spildevandsbehandlingen efter et prissignal, som kan igangsætte eller udsætte vandbehandlingen ved at pumpe vandet til og fra store tanke. Derved kan anlæggets forbrug af strøm i en stor del af årets timer foregå på tidspunkter, hvor elprisen er lav, for eksempel om natten, uden at det har betydning for kvaliteten af det behandlede spildevand. Også micro-turbiner, til at producere strøm ved hjælp af vand fra vandboringer, er blandt rækken af innovative energiteknologiske løsninger, når man på renseanlæg og ved drikkevandsforsyning ønsker at styrke fleksibiliteten i elnettet fremover. Projektleder: Aarhus Vand og Spildevand Partnere: COWI, ABB, DHI, DONG Energy, Aarhus Universitet, DANVA og Aarhus Kommune

8 08 ENERGIÅRET GRØN TRANSPORT GRØN TRANSPORT FREMTIDENS GRØNNE TRANSPORT DRIVES FREM AF FLERE TEKNOLOGIER Benzin, olie og diesel. De fossile brændstoffer driver i høj grad vores transportsektor, der i dag står for ca. 1/3 af energiforbruget. At omstille den danske transportsektor til vedvarende energikilder er derfor en stor udfordring, der kræver, at vi udvikler og understøtter mange forskellige teknologer, som kan spille sammen og supplere hinanden. Energistyrelsens fremskrivninger viser, at selvom transportsektorens energiforbrug vil forblive nogenlunde stabilt frem mod 2020, vil sektorens andel af den danske udledning af drivhusgasser stige. Det skyldes, at husholdninger, produktionsvirksomheder og energisektoren i stigende grad vil baseres på vedvarende energi, mens dele af transportsektoren fortsat vil være afhængig af fossile brændstoffer bl.a. luftfarten, der vil stå for en større del af sektorens energiforbrug. Danmark har ikke har en køretøjsindustri, men vi har videninstitutioner og virksomheder, som bl.a. i samarbejde med udenlandske aktører kan levere løsninger og delsystemer til fremtidens grønne transport. Energiforskningsprogrammerne støtter derfor forskellige teknologier helt fra den tidlige forskning til kommercialisering og anvendelse, hvor teknologierne skal på markedet og gøre gavn. Teknologierne bag elbiler, hybridbiler og brændselscellebiler udvikler sig hurtigt, så vi kan lagre elektricitet mere effektivt og køre længere og mere stabilt. Samtidig udvikler og udbygger vi en infrastruktur med ladestandere til elbiler og optankning til brintbiler. Lastbiler og anden tung transport kan køre på brændstof baseret på biomasse, som vi kan producere af alt fra husholdningsaffald til restprodukter fra landbruget eller slam fra spildevand. Det gælder både biogas, bioolie og biodiesel. Brintteknologierne kommer også til at spille en rolle både fordi de er fleksible, og fordi de via elektrolyse kan bruges til at lagre overskydende møllestrøm. For at omstillingen af transportsektoren kan lykkes, er det afgørende, at systemet spiller sammen på tværs af teknologier og infrastruktur. Derfor støtter energiforskningsprogrammerne også projekter, som fokuserer på systemanalyser med effektiv indpasning af vedvarende energi, brugeradfærd, smart energy-projekter og nye markedsmodeller. Case: COMETS Nyt analyseværktøj skal vise vejen for en transportsektor uden fossile brændstoffer I dag står transportsektoren for 35 procent af den danske CO2 udledning. Hvis målsætningen om et samfund uden brug af fossile brændstoffer skal nås i 2050, skal biler og anden transport skiftes ud eller omstilles over de næste 25 år. Men der er forskellige veje at gå, så derfor skal det være klart, hvilke teknologier Danmark skal satse på. COMETS-projektet er Innovationsfondens investering og skal udvikle et værktøj, så det bliver synligt, hvilke led i energisektoren der kan spille sammen, så man ud fra et helhedsperspektiv kan finde de bedste løsninger. Det åbner f.eks. mulighed for at se el- og biobrændsel-køretøjer både som en aktiv del af den samlede trafikløsning, og som en del af energisystemets lagringskapacitet. Samtidig kan beslutninger om brug af vindkraft, biomasse etc. analyseres i forhold til transportsektorens behov. Projektet integrerer to store, allerede eksisterende beslutnings- og analyseværktøjer inden for transport- og energiområdet (Energistyrelsens nye energisystem-model (TIMES-DK) og Landstrafikmodellen (LTM)), og bliver på den måde det første projekt, der bygger bro mellem den effektive udnyttelse af infrastruktur, valg af transportmidler og energisystem. For at sikre, at de fremtidsscenarier, som COMETS foreslår, er realistiske, vil forskerne undervejs aktivt inddrage politikere, eksperter og befolkning. For det nytter ikke noget at foreslå en strategi, uden samtidig at tage højde for, hvordan den passer ind i befolkningens hverdag, eller om den er for dyr til, at der kan findes politisk opbakning. Projektleder: DTU Management Partnere: DTU Transport, Roskilde Universitet, University College Cork, E4SMA, Energistyrelsen, Teknologirådet, CONCITO, Dansk Energi

9 ENERGIÅRET GRØN TRANSPORT 09 Case: H2 LOGIC Danske tankstationer med eksporteventyr i sigte Case: POWER2HYDROGEN Fremtidens biler kører på overskydende sol og vind I 2018 forventes op imod 500 brintbiler at pryde de danske veje. Allerede i dag lancerer bilproducenter af almindelige personbiler også brintbiler, og danske offentlige myndigheder investerer i særligt infrastrukturen omkring brintproduktion og -optankning. Men skal brintbiler for alvor blive allemandseje, skal de være konkurrencedygtige ikke alene på bæredygtighed, men også på komfort, rækkevidde og infrastruktur. I Hobro drømmer man om at åbne en anderledes tankstation i I stedet for at forsyne bilister med benzin, chokoladebarer og kaffe vil den forsyne brinttankstationer vest for Storebælt med bæredygtig energi, som produceres af Europas mest avancerede elektrolyseanlæg. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, når brint er en svær håndterbar gasart, og konkurrenten er den flydende benzin, der let lader sig tanke, og som har mere 100 års forspring på teknologiudvikling. Derfor var kontinuerlig forskningsstøtte nøgleordet, da EUDP i 2008 indledte et flerårigt samarbejde med H2 Logic, der udvikler og producerer brinttankstationer. Målet var at udvikle den knowhow og de produkter, der gør det muligt at producere, opbevare og tanke brint på en måde, der gør brinttransport til et attraktivt alternativ til benzin og diesel. I dag viser resultaterne sig: Fem nye brinttankstationer i Danmark med yderligere seks på vej, en halvering af tankningstiden til 3-4 minutter og muligheden for at køre ligeså langt på en tankning som i en benzin- eller dieselbil. Det sætter Danmark i førersædet, når resten af verden i stigende grad begynder at efterspørge teknologi til brinttransport. Gevinsten fra det grønne eksporteventyr forventes at blive op mod 10 milliarder kroner frem mod Projektleder: H2 LOGIC Partnere: DTU, Teknologisk Institut, Carsten Holm, Fintek, Elplatek, IRD, Dansk Gasteknisk Center, Greenhydrogen.dk ApS, Vestforsyning, Rotrex, Danva-Tank, Hytor, Parker Hannifin Danmark, Hydrogen Link Denmark, Holstebro kommune og Københavns Kommune Det er målet med Power2Hydrogen et projekt, der med støtte fra ForskEl, vil omdanne overskydende strøm fra vind og sol til brint, der på den måde kan lagres og bruges blandt andet som bæredygtigt brændstof til biler. For at nå målet skal en række forskere og partnere have elektrolysen, der omdanner strøm til brint, til at spille på de præmisser, der er for et elnet baseret på fluktuerende kilder dvs. at elektrolysen skal sætte i gang og slå fra alt efter vind og vejr. Forsøgsanlægget er planlagt til at blive bygget i 2016 og forventes allerede i 2018 at kunne sælge brint til transport for en pris, der matcher prisen på for eksempel diesel, og er langt mere miljøvenligt. Samtidigt demonstrerer anlægget et bud på, hvordan en del af fremtidens energisystem kan se ud, når elnettet i 2020 skal baseres på 50 procent vind, og al energiforsyning, inklusiv transport, skal komme fra fossilfri energikilder. Projektleder: Air Liquide Partnere: CEMTEC

10 10 ENERGIÅRET EKSPORTSUCCESSER EKSPORTSUCCESSER REKORDÅR FOR EKSPORT AF DANSK ENERGITEKNOLOGI Udlandet havde appetit på dansk energiteknologi i 2014, hvor Danmarks eksport af energi-teknologi nåede op på hele 74,4 milliarder kroner. Det er det højeste niveau nogensinde og en markant stigning på 10,7 procent i forhold til Det viser årets eksportal fra DI, Dansk Energi og Energistyrelsen. Eksporttallene cementerer energiteknologi som en klar styrkeposition for Danmark. Bortset fra et mindre fald under finanskrisen har eksporten af energiteknologi været stigende siden årtusindeskiftet. De flotte eksportresultater indikerer, at udviklingen af energiteknologi blandt andet gennem energiforskningsprogrammerne skaber et solidt grundlag for eksport og dermed værdiskabelse for Danmark. Blandt EU15-landene har Danmark siden 2001 været det land, hvor energiteknologi har udgjort den største andel af vareeksporten. Den position har årets eksporttal ikke rokket ved, da eksporten af energiteknologi udgjorde 12 procent af den samlede danske vareeksport. Til sammenligning steg den samlede vareeksport med blot 0,6 procent. Særligt eksporten af grøn energiteknologi buldrer derudaf og var med 43,6 milliarder kroner en væsentlig drivkraft i stigningen i den samlede eksport af energiteknologi i Tallet er en stigning på 15,4 procent i forhold til sidste år. Eksporten af den øvrige energiteknologi steg med 4,8 procent i forhold til sidste år og udgjorde 30,9 milliarder kroner. Både EU-landene og lande uden for EU er aftagere af øvrig energiteknologi, men eksportvæksten stammer her særligt fra lande uden for det europæiske samarbejde. Det er til forskel fra grøn energiteknologi, hvor det hovedsagligt er de øvrige EU-lande særligt Tyskland, der trækker eksporten i vejret. Her ligger et endnu uforløst potentiale, når resten af verden begynder at efterspørge dansk energiteknologi. 12% Så stor en andel af den samlede danske vareeksport er energiteknologi.

11 ENERGIÅRET EKSPORTSUCCESSER 11 Case: BRUGSVANDSVARMEPUMPE Ny brugsvandsvarmepumpe er den første i energiklasse A+ Case: WINDAR PHOTONICS Vindvirksomhed stormer frem En ny generation af brugsvandsvarmepumper går til kamp mod elvandvarmere og mindre energieffektive brugsvandsvarmepumper på det europæiske marked. Forspringet er stort. Støtte fra ELFORSK har nemlig top tunet brugsvandsvarmepumperne med den nyeste energiteknologi. Det gør dem til de første på markedet med energimærket A+. Derved er det lykkes at skabe et produkt, der allerede i dag imødekommer de nye EU-regler, som skal udfase elvandvarmere med stort energiforbrug over de næste par år. Det er til gavn for både miljøet og den enkelte forbruger. Produktet er nemlig tre gange så effektivt som en traditionel elvandvarmer. Det bruger varm og fugtig luft fra badet, køkkenet og bryggerset eller udeluft til at skaffe varmt vand i stedet for at bruge den dyre el i forsyningsnettet. Det giver den enkelte husejer en besparelse op til ca kwh om året, svarende til mere end kr. Produktet har allerede vakt stor interesse på det udenlandske marked. Salget af de nye brugsvarmevandspumper er på bare to år steget med knap 30 procent, og eksportmarkedet spås at være så stort, at virksomheden Vesttherm, der producerer pumperne, har besluttet at udvide sin fabrik fra 1600 til 6000 kvadratmeter. Windar Photonics er i dag blandt verdens førende producenter til vindmølleindustrien med salgsrepræsentanter i både USA, Canada, Brasilien, Kina, Spanien og Tyskland. Men for bare seks år siden var der kun tre medarbejdere og et ubesvaret forskningsspørgsmål: Hvordan reducerer man omkostninger til vedligehold på en vindmølle, samtidig med at man får den til at producere mere el? Svaret kom ud af et samarbejde med erhvervslivet og tre års intensiv forskning støttet af EUDP. Resultatet blev WindEye TM - en innovation, som mindsker belastningen af vindmøllens komponenter med 10 procent, samtidig med at vindmøllen kan producere en til tre procent mere el. Løsningen består i en sensor, som udsender laserlys, der reflekterer små partikler som støv, pollen og vand i luften, for på den måde at måle vindhastigheden og justere vindmølleproduktionen derefter. Forskningsstøtten har bidraget til, at Windar Photonics i dag forsyner fire ud af verdens førende 10 vindmølleproducenter og seks ud af de førende 25 vindmølleparker. De samfundsmæssige gevinster er ikke til at overse: Mere vedvarende energiproduktion, 30 nye danske arbejdspladser og et stærkt bidrag til den grønne eksport fra Danmark. Projektleder: Teknologisk Institut Partnere: DTU, IPU, Vesttherm, Ebmpapst og Danfoss Projektleder: Windar Photonics A/S Partnere: DTU

12 12 ENERGIÅRET KORT NYT Kort nyt ForskEL får ny strategi for udbud Energinet.dk s mission er sikker energi til det danske samfund. Kombineret med vores vision om balance i et bæredygtigt energisystem står vi over for en stor, kompleks og vigtig opgave, der ikke mindst kræver, at vi tænker langsigtet og begynder at udvikle morgendagens løsninger allerede i dag. For at understøtte udviklingen af de nye løsninger er ForskEL-indsatsområderne for 2016 udformet anderledes, end de har været i de senere års udbud, så der er yderligere fokus på udvikling af selve elsystemet. ForskEL-programmet er en vigtig brik i omstillingen af den samlede energiforsyning til vedvarende energi, da det er det eneste program, der har til formål at sikre udviklingen af elsystemet, som netop bliver omdrejningspunktet for håndtering af de store mængder vedvarende energi. Energinet.dk s strategiplan 2014 Sammentænkning prioriterer omstilling af energisystemet, sundt investeringsklima og forsyningssikkerhed samt forudsætter øget involvering af vores omverden. Strategien har givet anledning til at udarbejde en ny strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration (FUD) i Energinet.dk og herunder at redefinere ForskEL-programmet til i højere grad at målrette støtten til områder, der understøtter en effektiv grøn omstilling af energisystemet. Fastlæggelsen af den nye strategiske retning for ForskEL-programmet er foregået i tæt dialog med de interessenter, der har brug for løsningerne fra programmet og kan bringe dem i anvendelse. Hvad er effekten af energiforskningsprogrammernes støtte? Betaler det sig at investere i grøn teknologi? Danmark investerer hvert år omkring 1 mia. kr. i forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi. Det gør vi, fordi vi skal omstille vores energisystem, så vi i fremtiden bruger vedvarende energi frem for kul, olie og naturgas. I 2015 bliver programmerne under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet EUDP, ForskEL og ELFORSK evalueret med henblik på at afdække resultaterne og effekterne af støtten. Evalueringen bliver for første gang udført som én samlet evaluering for at skabe et helhedsindtryk af indsatsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og sammenhængen mellem de forskellige programmer, men den vil også tage hensyn til programmernes forskellige fokusområder. Et fælles fokusområde for evalueringen er programmernes evne til at opfylde deres overordnede formål: At understøtte, at de energipolitiske målsætninger opfyldes ved at sikre gennemførelsen af perspektivrige men risikobetonede teknologiske forsknings- og udviklingsprojekter. Den bagvedliggende tankegang er, at netop denne type projekter kræver støtte, da sand innovation kræver mod til at bevæge sig på ud ukendt land, hvor vejen fra tegnebræt og forskning til marked og produktion er for lang til, at mange virksomheder klarer turen alene. Evalueringen forventes offentliggjort i september 2015 og vil være tilgængelig på blandt andet støtteprogrammernes hjemmesider. Nyt InnoBooster program Innovationsfonden åbner nyt Inno- Booster-program 1. juli 2015 med nye muligheder for flere typer af virksomheder og større investeringsbeløb. Med det nye InnoBooster-program kan der investeres helt op til 5 mio. kr. i nye perspektivrige ideer hos små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere også på energiområdet. Programmet vil have et stærkt fokus på innovative virksomheder med potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, og som noget helt nyt vil Innovationsfonden investere i start-up virksomheder med spændende udviklingsideer. Herudover vil vi øge fleksibiliteten, så flere typer af omkostninger i virksomhedens udviklingsprojekter vil kunne dækkes. For at gøre det nemmere for iværksættere, forskere og mindre og større virksomheder at søge har fonden samlet 14 forskellige ordninger til tre enkle indgange: Talenter (ErhvervsPhD, ErhvervsPostdoc og Iværksætterpilot), mindre virksomheder (InnoBooster) og store projekter.

13 ENERGIÅRET TEKNOLOGIOVERBLIK 13 bio og affald smart grid og systemer I Danmark udgør bioenergi og bionedbrydeligt affald omkring ca. 60 procent af produktionen af vedvarende energi. Det er som brændsel i form af halm og træ på bl.a. kraftvarmeværker samt i affaldsforbrændingsanlæg, i biogasanlæg samt til transportformål. Støtte i 2014: 165 mio. kr antal projekter Nye i 2014: 23 Afsluttet i 2014: 14 Igangværende: 110 Den voksende mængde vedvarende energi kræver et intelligent samspil mellem forskellige energiproduktionsformer. Smart grid og smart energy systems er teknologier til at styre energisystemerne (el, naturgas, fjernvarme, fjernkøling) på den mest optimale og intelligente måde. Støtte i 2014: 164 mio. kr antal projekter Nye i 2014: 17 Afsluttet i 2014: 10 Igangværende: 72 sol bølge Solenergi omfatter teknologier som forskellige typer solceller og solvarme. I dansk sammenhæng er fx udvikling af sæsonlagre i forbindelse med store solvarmeanlæg knyttet til fjernvarme et væsentligt område ligesom materialeudvikling og bygningsintegrerede solceller og solvarme. Støtte i 2014: 67 mio. kr antal projekter Nye i 2014: 17 Afsluttet i 2014: 11 Igangværende: 67 Bølgekraft har et stort potentiale, men man mangler erfaring med at anvende teknologien til drift i fuldskalaforsøg. Det er en udfordring at gøre maskinerne effektive og driftssikre men forventningen er, at man inden for omtrent 10 år vil se markedsparate teknologier. Støtte i 2014: 19 mio. kr antal projekter Nye i 2014: 7 Afsluttet i 2014: 2 Igangværende: 26 energieffektivitet brint og brændselsceller Der er et stort potentiale for udvikling og forbedringer inden for industriens processer samt bygningsområdet. Med energiforliget blev der sat spot på indsatsen med at energirenovere og minimere energispild i bygninger, da bygningsmassen står for ca. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Støtte i 2014: 172 mio. kr antal projekter Nye i 2014: 52 Afsluttet i 2014: 44 Igangværende: 201 Brændselscelleteknologier forventes have et potentiale i fremtidens energiforsyning - også inden for transport, men har fortsat høje omkostninger. Brændselsceller har en højere effektivitet end andre energiteknologier og kan levere el og varme, når de vedvarende energikilder vind og sol ikke leverer. Støtte i 2014: 176 mio. kr antal projekter Nye i 2014: 16 Afsluttet i 2014: 10 Igangværende: 71 vind andet Frem mod 2020 skal op mod halvdelen af det samlede danske elforbrug komme fra vindmøller. Det kræver forskning og udvikling i forhold til bl.a. effektivitet, nye materialer, sammentænkning med det øvrige elnet og omkostninger til komponenter, materialer, anlæg, drift og vedligehold. Støtte i 2014: 142 mio. kr antal projekter Nye i 2014: 17 Afsluttet i 2014: 15 Igangværende: 83 Blandt de teknologier, der ikke passer ind i de ovenstående kategorier, er forskellige bæredygtige transportprojekter, geotermi, forvaltningsmæssige og samfundsfaglige analyser om bl.a. innovation, markedsforhold og effekter af energiforskning. Støtte i 2014: 23 mio. kr antal projekter Nye i 2014: 6 Afsluttet i 2014: 12 Igangværende: 53

14 14 ENERGIÅRET NYHED nyhed ANALYSE: PROGRAMMER STØTTER BREDT FELT I DANSK ERHVERVSLIV Støtten fra de danske energiforskningsprogrammer kommer en mangfoldighed af virksomheder til gode. Programmerne støtter virksomheder af forskellig størrelse og hjælper deres projekter på vej i innovationskædens fra grundforskning til produktion og demonstration. Det viser en ny analyse. Den typiske bruger af de danske energiforskningsprogrammer er en veletableret, ældre industrivirksomhed med over 100 ansatte og mere end 32 år i bagagen. Det er for eksempel vigtige danske virksomheder som Danfoss og Vestas. Energiprogrammerne imellem er der dog betydelige forskelligheder, både hvad angår virksomhederne og deres anvendelse af programmerne. Det viser en ny analyse, udarbejdet af DAMVAD for Energistyrelsen og Det Strategiske Forskningsråd (nu Innovationsfonden), blandt de 664 virksomheder, der fra 2008 til 2012 har deltaget i projekter med støtte fra et eller flere af programmerne. Programmernes forskelle sikrer bredde i målgruppen Der er hjælp at hente hos energiprogrammerne, både for den lille, nystartede enkeltmandsvirksomhed med en god idé og den store supertanker, der har eksisteret i årevis. Analysen viser nemlig, at programmerne fokuserer forskelligt fra små til større virksomheder. Fra grundforskning til produktion Fire ud af fem virksomheder, der modtager støtte til flere projekter, bruger det samme program hver gang. Dog tegner analysen også et mønster, hvor de virksomheder, der benytter flere forskellige programmer, ofte anvender de den samme kombination af programmer. Det kan for eksempel være en virksomhed, der modtager støtte fra ForskEL til den indledende grundforskning for at udvikle en idé, imens EUDP støtter dem senere i innovationskæden, når ideen er klar til at blive produceret og demonteret på markedet. På den måde hjælper energiprogrammerne både helt nye idéer på vej og hjælper de bedste af dem ud til markedet til gavn for det danske samfund og miljø. De store virksomheder med over 100 ansatte får oftest støtte til deres projekter af Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden (nu Innovationsfonden). Særligt for Højteknologifonden er det derudover også ofte ældre virksomheder. De mellemstore virksomheder med 10 til 99 ansatte benytter sig oftest af støtte fra EUDP og ELFORSK, mens de mindre virksomheder med under 10 ansatte oftest modtager støtte fra ForskVE og ForskEL. Det skaber en sammenhæng mellem programmerne, hvor der er grundlag for, at støtten kan tilkomme både små, mellemstore og store virksomheder i dansk erhvervsliv.

15 ENERGIÅRET PROGRAMPRÆSENTATION 15 Energinet.dk EUDP ForskEL ELFORSK Innovationsfonden EUDP støtter ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier. EUDP-programmets fokus er primært udvikling og demonstration frem til markedet inden for alle typer af energiteknologi. Især demonstrationsprojekter kan være svære at finansiere, da det typisk kræver store økonomiske ressourcer og dermed stor risikovillighed. Ved at bidrage til finansieringen sikrer EUDP, at flere projekter når over kløften, der ligger mellem proof of concept og proof of business. ForskEL-programmets formål er at støtte projekter, der arbejder med udvikling af et miljøvenligt og sikkert energisystem. Det PSO-finansierede ForskELprogram administreres af Energinet.dk. Med en ramme på 130 mio. kr., støtter ForskEL forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der bidrager til udnyttelse af miljøvenlige elproduktionsteknologier og udvikling af et miljøvenligt og sikkert energisystem. Projekter under ForskEL skal understøtte de energipolitiske målsætninger og Energinet.dk s strategi Sammentænkning. Det tidligere program under Energinet.dk, ForskVE, var en midlertidig ordning, der blev udbudt og udbydes dermed ikke mere. Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram, ELFORSK, støtter projekter i et bredt udsnit af værdikæden fra anvendt forskning over udvikling og frem til markedsintroduktion. Formålet er at sikre en mere effektiv energianvendelse med el. ELFORSK har fokus på viden i anvendelse og lægger vægt på at projekter skaber konkrete energibesparelser, et effektivt produktionsapparat, arbejdspladser, eksport og en større bevidsthed i samfundet om effektiv brug af energi. Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte idéer, viden og teknologi til værdi for Danmark. Visionen er, at entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så idéer, viden og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet. Målsætningerne er vækst og beskæftigelse samtidig med løsning af centrale samfundsudfordringer. Innovationsfonden blev etableret 1. april 2014 som en sammenlægning af tre tidligere råd og fonde. I januar præsenterede fonden sin nye strategi, der har gjort op om med tidligere krav og regler og har skabt tre enkle indgange for talenter, mindre virksomheder og større samarbejdsprojekter. besøg os på nettet På energiforskning.dk kan du downloade publikationen og finde Ansøgningsfrister Bevilgede projekter Og øvrige energinøgletal.

16 Download publikationen på energiforskning.dk Få flere oplysninger om alle danske energiprojekter i databasen på energiforskning.dk Søg støtte til fremtidens energiforskning Energinet.dk

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration

energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 395 Offentligt energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration Energi teknologi Overblik over støtteordninger Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration indholdsfortegnelse 03 Introduktion 04 Dansk Energi ELFORSK 05 EUDP Energiteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 19.06.14 CASES Energi14 Side 1 af 5 Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 67 procent så meget kan der spares på energien ved at udskifte gamle lyskilder med nye LED-pærer. Mere overraskende

Læs mere

ForskEL indsatsområder 2011

ForskEL indsatsområder 2011 Til Klima- og Energiministeriet Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen ForskEL indsatsområder 2011 Resume 28. april 2010 KBE Energinet.dk udbyder PSO F&U-programmet ForskEL-udbud i 2011 med henblik

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 Første spadestik til brintanlægget 4. april 2016 Energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet Til Transport- og energiministeren PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet 6. juni 2007 KBE/KBE Resumé I jubilæumsåret 2008 vil Energinet.dk fokusere PSO F&U-programmet ForskEL yderligere. Der vil ske

Læs mere

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05 Det danske eksempel" vejen til en energieffektiv og klimavenlig økonomi Februar 29 Erfaringerne fra Danmark viser, at det gennem en vedholdende, aktiv energipolitisk satsning på øget energieffektivitet

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 1. december, 2016 Teknologisk Institut, Aarhus Niels Langvad, Scientific Officer, Innovationsfonden Energiområdet i Innovationsfonden Innovationsfonden

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Sammentænkning af energisystemerne

Sammentænkning af energisystemerne Sammentænkning af energisystemerne Konference om energilagring Gigantium Aalborg, 11. oktober 2016 Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Energinet.dk Dok: 14/24552-18 11. okt. 2016

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration

Læs mere

DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger

DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger DI - Nyhedsbrev Den 28. september 2010 DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger 40 konkrete anbefalinger til fossil uafhængighed Danmark kan blive fri af fossile brændsler gennem især vindmøller, biomasse

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi Fremtidens intelligente energisystemer Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi jha@cowi.dk 1 Visionen Intelligente energisystemer er, hvor varme, køling og el er tænkt sammen, hvor forbrug og produktion

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere