BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr sept - okt - nov 21. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang"

Transkript

1 BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr sept - okt - nov 21. årgang

2 V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej Bogense tlf Sognepræst: Karen Holm Agersnap (Kbf) Teglgårdsvej Bogense tlf mobil: (Træffes ikke mandag) Sognepræst: Bente Bisgaard Thomsen Bladstrupvej Bogense tlf mobil: Præstesekretær: Lene Maria Knudsen tlf På kontoret tirsdag og fredag fra kl Kirkesanger: Jan Horskjær Rasmussen Bladstrupvej Bogense tlf Organist: Klaus Andersen tlf Kirketjener: Lone Møldrup Pedersen Bodøparken 30, 5400 Bogense, tlf mobil: Kirkegårdsleder: Flemming Jørgensen Træffes på kirkegården: Hverdage kl Fredag kl tlf mobil: Menighedsrådsformand: Kjeld Bruun tlf mobil: Næstformand og protokolførende: Birgit Folden tlf mobil: Kasserer: Lise Theodorsen Jørgensen tlf Kontaktperson: Jeanie Bruun tlf Kirkeværge: Henning Gammelgaard tlf mobil Fmd. Aktivitetsudvalg: Kirsten Nielsen tlf Fmd. Kirkegårdsudvalg: Dorthe Aarøe tlf Referent: Jytte Kiilstofte Madsen tlf Medlem: Marianne Poulsen tlf Sognepræst: Jakob Olesen Specialklassekonfirmander tlf Redaktion: Birgit Folden, Kjeld Bruun, Karen Holm Agersnap (ansvarshavende) Hvis kirkebladet udebliver, kontakt Anja Hansen tlf Bogense Sogns kirkeblad nr

3 NYT FRA M E N I G H E D S R Å D E T Af Birgit Folden Sommeren går på hæld. Om den har været god eller dårlig - det er som man tar det. De lyse nætter er længe forbi, og det bløde augustmørke smyger sig om os, og varsler høst af markens afgrøder og havens frugter. I min lille have har et af æbletræerne næsten lagt sig hen ad jorden, det bærer overvældende med æbler af sorten Discovery. Også Ananasæblerne ser flotte ud. Hvad der ikke ser flot ud er vores kirke, indpakket som en anden glemt julegave, men giv tid, om føje år eller rettere ca. et år - vil den stå i al sin pragt, hvis alt går vel, må jeg vel tilføje. Her råder kun Gud og lige herunder Nationalmuseet, som netop har været på besøg og målt, vejet, registreret og skrevet op ad stolper og spær, og i øvrigt meddelt, at arbejdet med at forny og reparere spær og tag, kan sendes i udbud i løbet af en måneds tid. Spiret står til gengæld sort og flot op mod den blå himmel, nytjæret af fluemennesker. Tilbage er kun at glæde os over en række fornemme koncerter, der har været godt besøgt. Kirken har været aktiv i andre sammenhænge. Rosenfestivalen og By Night, hvor vi var på gaden, med quiz og billetsalg og snak med de forbipasserende. Også i tiden fremover er der mange aktiviteter i kirken, udover naturligvis søndagenes højmesse. Indvendigt er den heldigvis ikke berørt af indpakningen. Dåbstræf, spillemands- og høstgudstjeneste den 13. september. Børnekirke med efterfølgende aftensmad. I juli blev kirkespiret tjæret ved hjælp af en særlig rapelling-teknik! Endelig er der lagt i ovnen til en klimagudstjeneste i november på provstens foranledning. Hvad dette indebærer- ja det vil vise sig. Forhåbentlig undgår vi syndfloden! Bogense Sogns kirkeblad nr

4 NYT FRA P R Æ S T E R N E har fået et brev fra Philips mor, og jeg skal Jeg snart hen i kirken! Sådan lød en betroelse fra et ivrigt børnehavebarn til en af hendes pædagoger, som jeg overhørte, da jeg forleden afleverede min dreng i børnehaven Og ud over pigen her, har ca. 52 fem-seks årige fået brev fra mig om det dåbsjubilæum, vi holder søndag den 6. september i tilknytning til højmessen, som vi håber rigtig mange har lyst til at deltage i. Jeg glæder mig til dette nye tiltag, ligesom jeg glæder mig til de oplevelser i kirken, der ligger foran os. I lighed med vores næstformand, glæder jeg mig også over de gode sommeroplevelser ved kirken i de forgangne måneder. Engagement og opbakning oplever vi heldigvis ved vores arrangementer i kirken både hvad angår de musikalske, mere kulturelle aktiviteter såvel som de gudstjenestelige. Ved kirken skulle der gerne være noget for både store og små, og ligesom vi sendte ca. 52 breve ud til de små dåbsjubilarer, sendte vi før sommerferien ca. 35 breve ud til de nuværende 7. klasses elever fra Bogense sogn med invitation til indskrivningsgudstjeneste. Bente og jeg havde et godt møde efter gudstjenesten med en positiv og god stemning, og ca. 30 unge mennesker er nu indskrevet. Vi underviser og konfirmerer et hold hver, og vi starter, sammen med vores kollega fra Skovby/Ore/ Guldbjerg, Jakob Olesen, undervisningsforløbet op den 30. september med en heldags temadag på Skåstrup strand. Dagen foregår i samarbejde med klasselærerne fra Bogense skole, og vi ser i det hele taget frem til samarbejdet med skolen om undervisningen, som vi indledte sidste år. En enkel ting mere omkring konfirmationsforberedelsen, jeg vil nævne, er, at efter et par års pause genoptager vi natkirke og kirkeovernatning med konfirmanderne. Første natkirke falder fredag den 6. november. Til slut i mit lille forord, vil jeg benytte lejligheden til at byde vores nye præstesekretær, Lene Knudsen, velkommen til arbejdet på kirkekontoret. Jeg glæder mig til samarbejdet, som tegner rigtig godt! Karen Holm Agersnap 4 Bogense Sogns kirkeblad nr

5 Vi skal være åbne for det, der gives os! I hver barnesjæl på jord har du lagt en kerne til en blomst med himmelsk flor, herlig som en stjerne (DS 772: Til vor lille gerning ud) Jeg læste fornylig et interview med en 44-årig mand. Manden er ansat som direktør for det digitale område i Politikens Hus. Emnet var evangelieteksten til 2. søndag efter trinitatis om det store festmåltid. Det var spændende læsning i betragtning af, at manden Frederik Wiedemann - betegner sig som ateist altså ikke troende. Af interviewet kan man se, at han også er vidende og eftertænksom og har et rummeligt livssyn. Frederik Wiedemann starter med at fortælle, at han som ung ikke gad tage på Roskilde-festival selv om hans venner gjorde det. Han skulle ikke nyde noget af at vade rundt på en sølet og rodet teltplads og være tvunget til at høre på alt for høj musik dag og nat. Og så for tre år siden gjorde han det alligevel. Og det var fantastisk, siger han. Frederik Wiedemann nævner oplevelsen i tilknytning til fortællingen om de mænd, der var inviteret til fest, men som valgte at blive væk fordi de havde så travlt med noget andet. Det er et eksempel, siger han, på de muligheder, vi har en tilbøjelighed til at vælge fra, fordi de ikke passer ind i det billede, vi har af os selv. Ligesom mændene i lignelsen er vi gode til at finde på undskyldninger: Jeg skal noget andet jeg har ikke tid det er altså ikke lige mig! Men nogle gange er det godt at udfordre sig selv. Nogle gange er det godt at springe de gode undskyld- ninger over og kaste sig ud i det, man enten ikke vil eller tør. Frederik Wiedemann kalder sig ganske vist ateist, men han går faktisk i kirke flere gange om året endda. Derfor kender han mange af historierne i Bibelen, og han ved også, hvordan de ofte udlægges/tolkes. Lignelsen om det store festmåltid, f.eks. siger han tolkes ofte som en invitation fra Gud til at komme ind i hans rige altså blive troende. Tager vi ikke imod tilbuddet, bliver det givet til nogle andre og her nævnes i flæng, fattige og syge, som man forestiller sig er bedre til at tage imod det, der rækkes frem, slet og ret fordi de ikke har så meget at vælge imellem. Den udlægning bryder Frederik Wiedemann sig ikke så meget om. Den er forældet og rammer ved siden af det, vi kender og er optaget af i dag. Hører man derimod lignelsen som en fortælling om de mange valg, Bogense Sogns kirkeblad nr

6 vi får og skal træffe i løbet af vores liv, bliver man straks ramt, mener han. Hvis man er alt for optaget af at styre i én bestemt retning, finder man måske aldrig ud af, hvad man er bedst til og hvad, der giver én størst glæde. Hvis man vælger for snævert, vil man opdage at vejen til målet bliver smallere og smallere jo tættere man kommer på. I starten er der fyldt med sideveje og smutveje til alternative ruter og omveje, men hvis man konsekvent vælger dem fra, bliver der færre af dem og til sidst er der kun den ene vej, man går på, tilbage. Livet er fyldt med muligheder og dermed også med valg praktisk talt fra det øjeblik, man bliver født. Mens man er helt lille, er der andre, der vælger for én f.eks. hvad man skal spise og drikke hvad for noget tøj, man skal have på. Og om man skal døbes eller ej Resten af livet må man bøvle med det selv. Efter de indledende skoleår kommer valg af uddannelse, job og bosted. Man skal vælge, om man vil stifte familie eller være single om man vil have børn. Og så til allersidst hvis man altså lever længe nok kan man havne der, hvor det igen er andre, der bestemmer og træffer valgene for én. Ens børn kan f.eks. bestemme, at man skal på plejehjem. Der er mennesker, der hele deres liv, overlader deres valg til andre eller i hvert fald lader sig styre af andres valg. Det kan føles dejligt trygt og sikkert at gøre som alle andre, for så behøver man ikke bruge så meget tid og energi på at undersøge tingene, ligesom man kan slippe for ansvaret. Med fritagelsen for ansvar følger imidlertid mangel på indflydelse. Og hvad hjælper det at kunne give andre skylden, når det er dit og mit liv, der bliver spildt eller ødelagt? Frederik Wiedemann synes man skal vælge men også at man skal vælge klogt. Det gør man ved at undersøge de valgmuligheder, man har og ved at gøre sig klart, at man rent faktisk har valgmuligheder. Og så må man prøve sig frem - prøve sine grænser af, siger Frederik Wiedemann. Hvis de giver efter, ja så flytter man sig og pludselig har man adgang til mere plads end før og dermed også nye muligheder. Bliver de stående, ja, så har man i det mindste prøvet og behøver ikke ærgre sig over det, når man bliver 90 og ikke længere kan. Hvis man nu tror på Gud, kan man tænke sig, at de mange muligheder, man oplever i sit liv eller i hvert fald nogle af dem kommer fra Gud. At de er udtryk for, at Gud kalder på os. Det kan man, fordi det er det billede, vi får af Gud ved at læse i Bibelen og høre de forskellige fortællinger. Den allerførste fortælling i Bibelen handler om, at Gud skabte hele verden jorden, stjerner og planeter, dyr, fugle, fisk, planter og træer og til sidst mennesket. Mennesket blev så at sige til, fordi Gud kaldte på det fordi Gud ønskede, det skulle blive til og være på jorden. Og Gud ville noget med mennesket. Det skulle ikke bare være til pynt. Nej, det skulle hjælpe Gud med at passe på alt det skabte og så skulle det holde Gud med selskab. Gud ville have nogen at dele sine oplevelser med og skabte derfor mennesket i sit eget billede, så det lignede ham selv. Gud kaldte og Gud håbede på et svar. 6 Bogense Sogns kirkeblad nr

7 Én af dem, der helt aktuelt har oplevet sådan et kald er Charlotte Rørth, der er journalist på Nordjyske Medier. Hun opfattede ligesom Frederik Wiedemann ikke sig selv som troende og i modsætning til ham, gik hun ikke engang i kirke. Men en dag, da hun var på arbejde for sin avis i det sydlige Spanien, var hun alligevel kommet ind i en kirke. Og her mødte hun Jesus. Den oplevelse forandrede hendes liv og især hendes måde at tænke om livet på. Det var i 2008 det skete og nu 7 år efter oplevelsen har hun skrevet en bog om de tanker og følelser, mødet med Jesus satte i gang. Charlotte Rørth er sig meget bevidst, at hun blev sat overfor et valg, hun egentlig ikke var interesseret i. I første omgang gjorde hun, som sikkert de fleste ville gøre. Hun lod som ingenting sagde ikke noget til nogen og fortsatte med at arbejde og leve, som hun plejede. Men tankerne kunne hun ikke slippe for, og nysgerrigheden tvang hende til at vende tilbage til stedet. En del af hende har uden tvivl håbet, at der anden gang ikke ville ske noget som helst for så kunne hun have lagt det endeligt bag sig. Bente Bisgaard Thomsen ved anden prædikenlejlighed Æbelø 2013 Men det skete igen. Invitationen lød igen og denne gang var det sværere for hende at overhøre el- Bogense Sogns kirkeblad nr

8 ler afvise den. Jesus vendte ansigtet mod hende, idet han gik forbi så hende direkte i øjnene og sagde: Jeg stoler på dig. Samtidig smilede han et varmt og kærligt smil, som lod forstå, at hans ord var ment som en tillidserklæring ikke som kritik. Han kunne også have sagt Jeg elsker dig. Sådan følte hun det. Og så rejste hun hjem og skrev sin bog. Pludselig var hun ligeglad med, hvad andre ville tænke og gøre. Hvad hendes chef og kolleger på avisen ville synes og om hun kunne beholde sit job som journalist. Det kan jo være svært, hvis folk tror, man er gået fra forstanden eller i hvert fald har mistet sin kritiske sans og sunde dømmekraft. I denne tid sender vi præster invitationer ud til en udvalgt gruppe af menigheden, nemlig de børn, der netop er startet i 7. klasse, f.eks. på Bogense Skole. Invitationen handler faktisk om en stor fest nemlig konfirmationen men i første omgang er det et tilbud om at gå til konfirmationsforberedelse i Bogense og nabosognene. Om der også i denne invitation ligger et kald fra Gud, kan kun konfirmanderne selv afgøre. De, der er døbt, har allerede sagt ja til invitationen. Og fik dengang et svar fra Gud, der i al korthed lyder sådan her: Jeg kalder dig ved navn og du skal være mit barn, og jeg vil være med dig alle dage, indtil verdens ende. Det ja, der bliver sagt ved dåben, og det løfte, Gud der giver, gælder hele livet. Derfor kan man kun blive døbt én gang. Konfirmationen er således ikke en ny dåb og heller ikke en gentagelse af dåben. Konfirmationen er en mulighed for selv at påtage sig et ansvar for så at sige at gøre det ja andre har sagt for én til ens eget ja! Men det ændrer ikke ja et eller Guds svar på det! Men lad mig slutte med at vende tilbage til Frederik Wiedemann. Han fortæller, at han har to børn. Men han fortæller også, at begge de to børn er døbt og at det ældste netop er blevet konfirmeret efter eget ønske. Frederik Wiedemann er glad for, at hans søn traf denne beslutning selv om han altså selv er atteist. Han begrunder det med, at kristendommen og folkekirken efter hans mening kan være med til at holde os mennesker nede på jorden, hvor vi hører til. At troen og den praksis, der knytter sig til den, kan være med til at gøre os tolerante og ydmyge, så vi bliver bedre til at passe på hinanden og være gode mod hinanden og ikke så nemt forfalder til storhedsvanvid og egoisme. Det er vigtigt, siger han, at vi har et sted, hvor vi bliver mindet om, at vi som mennesker er skrøbelige og sårbare og fejlbarlige. Bliver mindet om, at der er noget uden for os selv, som vil noget med os, kræver noget af os og forventer noget af os. Det synes jeg egentlig er en ganske god beskrivelse af, hvad konfirmationsforberedelse går ud på og hvad lignelsen om det store festmåltid handler om! Bente Bisgaard Thomsen PS: prædiken til 2. søndag efter trinitatis (Luk. 14,16-24) 8 Bogense Sogns kirkeblad nr

9 Siden sidst i billeder SOMMERKONCERTER Hele syv sommerkoncerter blev det til i år, så kirkens personale, menighedsråd og frivillige har haft travlt med forberedelserne. Her ses et udpluk af billeder fra nogle skønne musikoplevelser En håndfuld helt unge stjernepianister gav koncert fredag den 26. juni Sopran Louise Fribo samt pianist Carol Conrad leverede en smuk koncert som afslutning på årets Rosenfestival Michala Petri og Lars Hannibal gav en forrygende afslutning på sommerens koncerter Bogense Sogns kirkeblad nr

10 BENT FABRICIUS-BJERRE Bent Fabricius-Bjerre gav en storslået koncert til årets rosenfestival. Koncerten blev godt dækket fotograf-mæssigt, så han får sin egen billedserie.. En Bent Fabricius-Bjerre collage af Lone Pedersen Der var naturligvis smukke roser til Mr. Music efter koncerten, der bød på klas siske eksempler på Bent Fabricus' kom positioner- fulgt på vej med ord af mestrenes egne oplevelser med musikken. Forventningsfulde koncertgængere i en fuld kirke venter på Bent Fabricius-Bjerre og trioen De græd 10 Bogense Sogns kirkeblad nr

11 BOGENSE KIRKE BY NIGHT Med en stand på Adelgade samt to kirkekoncerter, bidrog Bogense kirke til Bogense by Night sidst i juli ROSENFESTIVAL Kirken var i anledning af Rosen festivallen den første weekend i august smukt og kreativ pyntet i musikkens tegn. Bag den smukke pynt stod kirketjener Lone, der under fremstillingen af de skønne dekorationer bl.a havde skrevet nodetegn med stiksav.. Bogense Sogns kirkeblad nr

12 A K T I V I T E T S K A L E N D E R Søndag den 6. september kl DÅBSTRÆF. Efter en børnevenlig højmesse, samles dåbsjubilar-børnene og deres forældre til hyggeligt samvær i Teglgården. Bogense kirke og Teglgården Søndag den 13. september kl SPILLEMANDSMESSE OG HØSTMIDDAG Bogense kirke og Teglgården Tirsdag den 29. september kl FILMAFTEN I KIRKEHØJSKOLEN: En aften med og om den prisbelønnede film Mennesker bliver spist. Veflinge præstegård Tirsdag den 6. oktober kl NYT SORGGRUPPEFORLØB begynder. Evt. spørgsmål forinden kan rettes til sognepræsterne på tlf. eller forinden (se Vejviser her i bladet) men man er velkommen til bare at møde op. Teglgården Torsdag den 29. oktober kl KIRKEHØJSKOLE: Træk af dansk salmesangs historie. Fortælling og fællessang v. sognepræst Gunvor Sandvad og organist Georg Klinting Særslev kirke og præstegård Fredag den 6. november kl ca NATKIRKE. Arrangeret af konfirmandhold A, som overnatter i kirken efterfølgende sammen med deres præster og kirketjener Lone! Bogense kirke Søndag den 8. november kl KLIMAGUDSTJENESTE. En temagudstjeneste v. Bente Bisgaard Thomsen, Klaus Andersen, korister og instrumentalister. Bogense kirke Onsdag den 11. november kl BØRNETEATER. Amatørskuespiller og bugtaler, Jens Jødal, fra Kirketeatret opfører denne gang Historien om verdens første jul. Efter forestillingen er der pizzasnegle m. saft / kaffe i sideskibet. Fri entré. Bogense kirke Torsdag den 26. november kl KIRKEHØJSKOLE: Vi som er søgende v. præst, religionsforsker og salmedigter Iben Krogsdal. Undervejs synger vi med på nogle af Iben Krogdals moderne salmer, og nogle af de spørgsmål, som foredragsholderen undervejs vil komme ind på er: Hvad er det for en tid, vi lever i? Og: hvordan opfatter moderne danskere kristendommen? Skovby sognehus 12 Bogense Sogns kirkeblad nr

13 Spillemandsmesse i Bogense kirke Louise Fribo Årets høstgudstjeneste har en hel ny form i år, for vi afholder den som en såkaldt spillemandsmesse. Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik og den første af sin art på dansk. Teksterne er skrevet af digterpræsten Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Damgaard og Michael Sommer med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik. Messen er siden uropførelsen i 2004 blevet opført ca. 75 gange med deltagelse af spillemandsorkestret Jydsk på Næsen fra Århus, som også er det orkester, der medvirker i Bogense kirke til høstgudstjenesten den 13. september. Ved gudstjenesten medvirker desuden kirkens kantori med gæstekorister under ledelse af organist Klaus Andersen foruden sognepræsterne Bente Bisgaard Thomsen og Karen Holm Agersnap. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved høstmiddag i Teglgården. Spillemandsorkestret Jydsk På Næsen Nyt om babysalmesang Nu starter babysalmesang igen op i Bogense Kirke, den første gang er fredag d. 11. september kl. 10. Organist Klaus Andersen fører an i musik og sang for de helt små mellem 0 og 1 år. Mød blot op første gang det er gratis at deltage. Har man spørgsmål, er man velkommen til at sende en mail til Bogense Sogns kirkeblad nr

14 K I R K E L I G E H A N D L I N G E R I B O G E N S E S O G N MAJ JUNI JULI 2015 DØBTE: 24. maj: Alfred Schmidt Nedergaard 24. maj: Minya Bech Andersen 6. juni: Karoline Kjeldgaard Nielsen 28. juni: Emmie Lægdsmand Frederiksen 28. juni: Armandas Ruginis 28. juni: Hans Henrik Dideriksen 5. juli: Freya Stegø Hinz VIEDE: Mette Scheuer Blichfeldt & Kaj Kunstmann Rikke Hansen & Søren Bak BEGRAVEDE/BISATTE: 22. maj: Peter Vinther Engelbreth 30. maj: Jenny Jensen 4. juni: Christine Margaret Bagge 12. juni: Lena Wanda Sørensen 24. juni: Svend Aage Pedersen 25. juni: Ole Peter Larsen 2. juli: Charles Mikael Andersen 3. juli: Knud Leo Svensson 9. juli: Børge Kold Nielsen 9. juli: Poul Christian Rasmussen 11. juli: Anders Peter Hansen Jæger 21. juli: Hans Torben Jensen 22. juli: Birgit Skovbo Hansen 23. juli: Jim André Jensen 23. juli: Preben Rønnov Maar Poulsen 28. juli: Hans Jørgen Frydensbjerg 14 Bogense Sogns kirkeblad nr

15 HVAD GØR MAN, NÅR MAN FÅR ET BARN? Så sørger jordemoderen for at sende en fødselsanmeldelse til kirkekontoret. Hvis man ikke er gift med faren til barnet, skal man senest 14 dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på ved hjælp af sit NemID. MAN ØNSKER SIT BARN DØBT ELLER NAVNGIVET?...så henvender man sig til præsten inden 6 måneder fra barnets fødsel og aftaler det videre forløb. MAN ØNSKER BEGRAVELSE/ BISÆTTELSE? Så kontakter man præsten for at aftale dato og det videre forløb. Dødsfaldet skal desuden anmeldes på hjemmesiden ved hjælp af NemID. Anmeldelsen skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet. Som regel tages der kontakt til en bedemand vedrørende praktiske spørgsmål. MAN ØNSKER AT SKIFTE NAVN? Så går man ind på følgende hjemmesider om navne og registrering: - her findes lister over godkendte fornavne og de frie efternavne. Navneændringen sker via en digital anmeldelse med NemID på hjemmesiden www. borger.dk. Det koster som udgangspunkt 510 kr. at få behandlet en ansøgning om navneændring, men sker din navneændring i forbindelse med en vielse, er den i langt de fleste tilfælde gratis. Gebyret kan betales med Dankort via eller med et girokort. MAN ØNSKER UDSKRIFT AF NY DÅBS- ATTEST? Så går man ind på og rekvirerer den via NemID, hvorefter man får attesten tilsendt fra kirkekontoret.

16 G U D S T J E N E S T E R S E P T E M B E R O K T O B E R N O V E M B E R Lørdag 5. september kl Bogense Kirke Lørdagsdåb Karen H. Agersnap Søndag 6. september kl Bogense Kirke Søndag 13. september kl Bogense Kirke 14.s.e. Trinitatis Med dåbstræf 15.s.e. Trinitatis Spillemandsmesse Høstmiddag efterfølgende Karen H. Agersnap Bente B. Thomsen Karen H. Agersnap Søndag 20. september kl Bogense Kirke 16.s.e. Trinitatis Karen H. Agersnap Onsdag 23. september Kl Bogense Kirke Spaghettigudstjeneste Aftensmad i Teglgården Karen H. Agersnap Søndag 27. september kl Bogense Kirke 17.s.e. Trinitatis Karen H. Agersnap Søndag 4. oktober kl Bogense Kirke 18.s.e. Trinitatis Karen H. Agersnap Søndag 11. oktober kl Bogense Kirke 19.s.e. Trinitatis Kirkekaffe Bente B. Thomsen Søndag 18. oktober kl Bogense Kirke 20.s.e. Trinitatis Karen H. Agersnap Søndag 25. oktober kl Bogense Kirke 21.s.e. Trinitatis Karen H. Agersnap Søndag 1. november kl Bogense Kirke Fredag 6. november kl Bogense Kirke Natkirke Søndag 8. november kl Bogense Kirke Alle helgens dag Mindegudstjeneste 23.s.e. Trinitatis Klimagudstjeneste Bente B. Thomsen Karen H. Agersnap Bente B. Thomsen Karen H. Agersnap Konf.hold A Bente B. Thomsen Søndag 15. november kl Bogense Kirke 24.s.e. Trinitatis Bente B. Thomsen Søndag 22. november kl Bogense Kirke Sidste søndag i kirkeåret Ole Hansen Søndag 29. november kl Bogense Kirke 1. søndag i advent Gudstjeneste, med kormedvirken Gløgg og æbleskiver efterfølgende. Karen H. Agersnap Søndag 6. december kl Bogense Kirke 2. søndag i advent Bente. B. Thomsen KIRKEBIL Der køres til alle gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger i Bogense Kirke. Kørsel bestilles dagen forinden før kl på tlf , Karstens Taxa.

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk SEPTEMBER JUNI OKTOBER JULI NOVEMBER AUGUST 2013 2011 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed,

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN

KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN Nr. 4 19. årgang sept. - nov. 2013 Fornøjelig og smuk sommerkoncert med kirkens kor Oplysning og adresser Torben Pedersen, Sognepræst, Kbf. Ørnevej 13, 7430 Ikast. Tlf. 97 25

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere