SORGENFRIVANG I. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORGENFRIVANG I. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på."

Transkript

1 SORGENFRIVANG I Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten er, at reglerne er blevet behandlet af alle interesserede beboere på et beboermøde. At reglerne på den måde er godkendt af de beboere, der bor i din boligafdeling, betyder ikke, at du skal tage dem mindre alvorligt. Alle reglerne har deres udgangspunkt i den særlige lovgivning, der gælder for vores område. Afdelingen har 4 regelsæt, deres lovmæssige udgangspunkt er: Ordensreglement: Råderetskatalog: Vedligeholdelsesreglement: Vedligeholdelsesstandard: Lov om almene boligers kapitel om beboerdemokrati. Lov om leje af almene boligers kapitel om beboernes ret til at foretage installationer og forbedringer af boligen. Lov om leje af almene boligers kapitel om vedligeholdelse og istandsættelse. Lov om leje af almene boligers kapitel om vedligeholdelse og istandsættelse. Alle disse regler skal helst passe til hver enkelt boligafdeling og de mennesker, der bor i den. Er der noget, som du synes er uhensigtsmæssigt eller ikke passer længere, så gør din indflydelse gældende og få reglerne ændret. Det gør du ved, at stille forslag herom til det ordinære afdelingsmøde det er beskrevet i selskabets vedtægter, hvordan det foregår. Dato for godkendelse på afdelingsmøde: Ordensreglement: Den 24. februar ændringer vedr. Husdyr og Rygning Den 22. februar 2006 Vedligeholdelsesreglement (særlig udvendig vedligeholdelse): Den 22. februar 2006 Vedligeholdelsesstandard: Den 30. oktober 2000 Råderetskatalog: Den 22. februar 2006 Dato for godkendelse af vedligeholdelsesordning på et repræsentantskabsmøde: Vedligeholdelsesreglement: Den 13. december 1999

2 SORGENFRIVANG I Side 2 af 32 Indholdsfortegnelse: Ordensreglement 5 Fælles leveregler 5 Antenner 6 Støj 6 Ændringer af boligen 6 Husdyr 6 Beboerhuset 6 Altaner 7 Skiltning 7 Brug af vaskerier 7 Affald 8 Fælles adgangsveje 8 Barnevogne, cykler, knallerter og legeredskaber 8 Aflåsning 9 Udendørsarealer og parkering 9 Hvis du overtræder ordensreglementet 9 Vedligeholdelsesreglement Generelt Overtagelse af boligen ved indflytning Vedligeholdelse i boperioden Ved fraflytning 14 Vedligeholdelsesstandard 17 Lofter 17 Gulve, træ 17 Vægge, speciel overflade 18 Vægge i badeværelser 18 Dørflader og skabslåger, malede 19 Dørflader og skabslåger naturtræ - lakerede 19 Fodlister, karme og indfatninger malede 20 Skabe - indvendig 20 Køkkenbordsplader 20 El-komfurer 21 Køle- og fryseskabe 21 Emhætter 22

3 SORGENFRIVANG I Side 3 af 32 Terrazzo- og flisegulve 22 Badekar 22 Håndvask og WC-kummer cisterne 23 Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier og bruser 23 El-installationer 23 Radiatorer 24 Nøgler og låse 24 Altaner 24 Råderet 26 Tilpas din bolig til dine behov! 26 Forbedringer og forandringer 26 Udenfor eller indenfor boligen 26 Installationer, der ikke er omfattet af råderetten 26 Hvad skal du gøre? 27 Hvilke regler gælder i din afdeling? 27 Forbedringer: 27 Forbedringer indenfor boligen 28 Forbedringer udenfor boligen 28 Forandringer 28 Forandringer indenfor boligen 28 Forandringer udenfor boligen 29 Økonomisk godtgørelse ved fraflytning 29 Hvordan beregnes godtgørelsen? 29 Udbetaling af godtgørelse 30 Den kollektive råderet når afdelingen betaler! 30 Udskiftning af køkkener 30 Renovering af bad 31 Procedure: 31 Reglernes godkendelse og ikrafttræden 32

4 SORGENFRIVANG I Side 4 af 32 Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

5 Ordensreglement Fælles leveregler På afdelingsmødet, der er Sorgenfrivang I s øverste myndighed, fastsætter beboerne blandt andet de regler, der skal sikre at Sorgenfrivang I er et godt sted at bo. Man har som beboer stor indflydelse på, hvordan det skal være at bo i Sorgenfrivang I, men det er naturligvis en forudsætning, at man møder op og deltager i afdelingsmødet. Bebyggelsen Sorgenfrivang I omfatter 307 lejligheder af varierende størrelse, med omkring 600 beboere. Beboerne udgør et lille samfund, hvor man lever i et fællesskab. For at fællesskabet kan fungere, og den enkelte beboer kan trives og have det rart, er alle beboere nødt til at tage hensyn til hinanden og følge de gældende regler. Den overordnede regel er derfor: Hver beboer skal tage størst muligt hensyn til sine medbeboere og følge de gældende regler. For at huslejen kan holdes på et rimeligt lavt niveau, er den enkelte beboer nødt til at holde lejligheden i orden, spare mest muligt på vandet og behandle de fælles faciliteter med inventar og udstyr ordentligt samt følge de gældende regler. Beboerne skal selv over huslejen betale for bebyggelsens renholdelse og vedligeholdelse og for udbedring af de beskadigelser, som beboerne og deres børn forårsager på bebyggelsen og dennes omgivelser. Det er derfor i beboernes egen interesse, at alle følger de gældende regler. Det er vigtigt at beboerne kender lejelovens 52: Beboerne skal i lejeperioden omgås forsvarligt med det lejede og dettes tilbehør samt ejendommen. Beboerne er pligtig at erstatte al skade, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes af husstanden eller andre personer, som af beboeren har fået adgang til det lejede.

6 SORGENFRIVANG I Side 6 af 32 Antenner Slut kun din antenne til fællesantenneanlægget med godkendte kabler og stik. Det er ikke tilladt at foretage indgreb i hverken stik eller anlæg i øvrigt. Er du i tvivl, få råd af ejendomsmesteren. Sæt kun paraboler op, hvis du får skriftlig tilladelse hos ejendomsmesteren. Paraboler skal opsættes efter de anvisninger som gives af ejendomskontoret. Der betales kr i depositum og lejer skal have en ansvarsforsikring. Støj På grund af den manglende støjisolering imellem lejlighederne og imellem lejlighederne og trappeopgangene i Sorgenfrivang I, skal beboerne tage ekstra hensyn til hinanden således, at ingen beboere generes af støj. Der må ikke spilles musik om natten. Der må ikke spilles musik for åben altandør eller åbne vinduer. Hvis der i lejemålet er installeret vaske- eller opvaskemaskine, må disse kun anvendes i samme tidsrum, som gælder for anvendelsen af ejendommens fælles vaskerimaskiner. Endvidere må opvaskemaskiner ikke bruges mellem kl. 23 og 06. Ændringer af boligen Ønsker du at foretage ændringer af boligen, skal du først tale med ejendomskontoret. Her kan du også få råd om vedligeholdelse i boperioden. Se i øvrigt afdelingens råderetskatalog. Dette gælder også tilladelse til tilslutning af vaske- og opvaskemaskiner. Husdyr Husdyrhold i og ved beboelsen er forbudt med følgende undtagelse: Der gives tilladelse til, at man i lejemålet må holde et stk. indekat under forudsætning af, at man sørger for at holde rent omkring dyret og går helt ned med kattegruset i skraldebøtterne. Akvariefisk, burfugle samt små burdyr er ikke omfattet af forbuddet. Hvis man som lejer ønsker at anskaffe en indekat, påhviler det samtidigt lejer at anmelde katteholdet til ejendomsmesteren indenfor den første uge efter at katten er anskaffet. I øvrigt er al fodring af fugle og andre dyr på udendørsarealerne forbudt. Beboerhuset Beboerhuset kan anvendes officielt til: Sorgenfrivang I s afdelingsmøder Andre møder, som afdelingsbestyrelsen indkalder eller inviterer alle Sorgenfrivang I s beboere til

7 SORGENFRIVANG I Side 7 af 32 Møder, hvor Sorgenfrivang I er repræsenteret, med DAB, LAB eller andre Fester, bankospil og andre arrangementer, som afdelingsbestyrelsen eller aktivitetsudvalget inviterer alle Sorgenfrivang I s beboere til Herudover kan Beboerhuset lejes af beboerne til deres egne private fester i henhold til Regler for leje af beboerhuset. Ved de officielle arrangementer sørger ejendomsfunktionærerne for opstilling af borde, stole m.v. samt for, at disse ting bliver sat på plads. Altaner Da boligafdelingen som helhed bør se så pæn ud som muligt, må der kun tørres tøj på altanen under rækværkshøjde. Der må i øvrigt kun sættes altankasser op på indersiden af rækværket. Undtaget er dog ejendommens stuelejligheder. Det påhviler lejeren at renholde altanens bund og afløb. Det er tilladt at friske sin altan op dog kun med specialmaling. Materialerne betales af ejendommen, men selve arbejdet udføres af lejeren selv. Der gælder at altanens rækværk, brystning & gulv må slibes og males. Husk dog altid at træffe aftale med ejendomsmesteren inden arbejdet sættes i gang! Ejendomsmesteren vil i den forbindelse syne altanen og rådgive lejeren i forhold til det påtænkte vedligeholdelsesarbejde. Det er forbudt at udkaste affald af enhver art fra altanerne juletræer og gran undtaget indtil 31. januar. Vi gør opmærksom på faren ved brændende cigaretter og cigarer. Det er ligeledes forbudt, at afbrænde fyrværkeri af enhver art på altanen. Det er forbudt at anvende grill til madlavning på lejlighedernes altaner. Opsætning af solsejl er kun tilladt på altangitter over altanbrystning. Solafskærmninger er kun tilladt ved opsætning af markiser. Disse skal være anmeldt til - og godkendt af - ejendomsmesteren. Tidligere opsatte solsejl, som ikke er godkendt skriftligt, skal fjernes og huller repareres. Det er tilladt at opsætte solparasol Skiltning Ejendomsmesteren sætter navneskilte op. Brug af vaskerier Kun beboerne har ret til at benytte vaskerierne. Ved benyttelse af vaskerierne gælder følgende: a. rygning er ikke tilladt b. beboerne er ansvarlige for at vaskeriet efterlades i pæn og ordentlig stand c. beboerne er endvidere ansvarlige for at døre og vinduer lukkes efter brug, og at lyset slukkes d. børn under 12 år har kun adgang til vaskeriet ifølge med en voksen

8 SORGENFRIVANG I Side 8 af 32 e. vaskerierne må benyttes på alle hverdage, inkl. lørdage i tidsrummet til 20.00, og på søn- og helligdage i tidsrummet til f. vaskerierne kan reserveres for 2 timer ad gangen. I den periode råder den beboer, der har foretaget reservationen, i princippet over maskinerne i vaskeriet. Det betyder at andre beboere kun kan anvende maskinerne i dette tidsrum, såfremt det sker efter aftale med den beboer der har reserveret g. hvis en beboer ikke påbegynder sin reservationsperiode indenfor 15 min. bortfalder reservationen. h. vaskeriet må ikke benyttes til farvning og afblegning Affald Af hygiejniske grunde skal du pakke alt affald forsvarligt ind i en affaldspose, før du smider det i nedfaldsskakten eller lægger det i containeren. Skaktlåget skal lukkes til med den særlige nøgle. Flasker, glas, aviser o.l. må du ikke kaste i nedfaldsskakten. Den type affald hører til i affaldsrummet i dertil opstillede containere. Har du storskrald, skal du henstille dette i skralderummet til bortkørsel og ikke i kældergangen. Der må ikke henkastes husholdningsaffald i containerne. Fælles adgangsveje Leg og unødig støj på trapper og i kældergange er ikke tilladt. Hoveddøren mellem opgang og udendørsareal skal som udgangspunkt holdes lukket døren kan dog med henblik på udluftning holdes åben i et kortere tidsrum. I opgangen samt kældergange må der ikke henstilles genstande af nogen art. I opgange må der dog ligge dørmåtte, samt stå rollator til udendørs brug. Rollatoren må dog kun henstilles i opgangen hvis den aktuelt benyttes, og den skal placeres på en sådan måde, at den ikke er til gene for de øvrige beboere. Rygning Der er rygeforbud ved møder og arrangementer i afdelingen. Barnevogne, cykler, knallerter og legeredskaber Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber samt fodtøj må ikke henstilles i indgangspartiet (indendørs) eller på trappeafsatser eller i kældergange. Barnevogne og cykler placeres i eget kælderrum eller i cykelkælder. Legeredskaber og fodtøj placeres i eget kælderrum. Knallerter kan (i det omfang der er ledig plads) placeres i den aflåselige garage eller garagelokale der er udlagt til formålet (nøgle fås ved henvendelse til ejendomsmesteren). Udendørs henstilles cykler og knallerter i cykelstativerne for at undgå gener ved passage til og fra

9 SORGENFRIVANG I Side 9 af 32 indgangsdøre. Reparation af knallerter samt påfyldning af benzin må på grund af brandfare ikke foregå i kælderetagen. Aflåsning Du skal huske at holde kælderrum og alle fælleslokaler låst. På den måde kan vi bedre undgå hærværk, tyveri og ildspåsættelse. Udendørsarealer og parkering Større boldspil må kun foregå på de direkte udpegede grønne boldspilarealer, og fodboldspil og basket-ballspil kun mellem de opstillede mål og ikke efter kl om aftenen. Der er ikke forbud mod leg om aftenen, men det må kræves, at legen foregår med hensyntagen til beboere, som bør have mulighed for at kunne benytte deres altan om aftenen. Bankning af tæpper og møbler m.v. må af hensyn til de omkringboende ikke foretages på altaner eller fra vinduer. Der er på bebyggelsens arealer opstillet bankestativer til afbenyttelse. Tæppebankning m.v. må finde sted alle dage inden kl Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de anlagte parkeringspladser. Motorcykler kan dog også (i det omfang der er ledig plads) placeres i den aflåselige garage eller garagelokale der er udlagt til formålet (nøgle fås ved henvendelse til ejendomsmesteren). Al parkering i indgangsarealer og udenfor indgangsdøre er forbudt. Lastvogne og motorkøretøjer, der ikke er forsynet med nummerplader, må ikke parkeres på bebyggelsens arealer. Knallertkørsel er forbudt på fortove, plæner og gangstier. Cykling dog tilladt på gangstier, under hensyntagen til fodgængere. Campingvogne må i vinterhalvåret ikke henstilles i boligområdet, på parkeringspladser eller andetsteds. I sommerhalvåret tillades maximalt 1 uges parkering. Garager og ekstra kælderrum Hver husstand kan kun leje én garage. Der kræves gyldig motorregistreringsattest for at leje en garage. Hver husstand kan kun leje ét ekstra kælderrum. Man kan blive skrevet op til ekstra kælderrum hos DAB. Hvis du overtræder ordensreglementet Du skal overholde ordensreglementet. Hvis du ikke gør det, kan det føre til en påtale. Hvis du fortsat overtræder reglementet, selv efter det er blevet påtalt, kan det medføre opsigelse.

10 SORGENFRIVANG I Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Reglementet gælder for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov. Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning godkendes af repræsentantskabet. Særlige aftaler om udvendig vedligeholdelse (punkt 3 b) er godkendt på afdelingsmødet i

11 SORGENFRIVANG I Side 11 af 32 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Sorgenfrivang I den 22. februar A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved indflytning får du et beløb (normalistandsættelsesbeløbet, benævnt NI-beløbet), til brug for beboerens istandsættelse i form af nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. NI-beløbet er nedsat forholdsmæssigt for de bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Ved fraflytning betaler du NI-beløbet, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Du betaler alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 1. Generelt Reglernes ikrafttræden a. Med virkning fra 22. februar 2006 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer Vedligeholdelsesreglem ent og lejekontrakt b. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset hvad der står i lejekontrakten. Normalistandsættelse c. Ved fraflytning beregner udlejer et normalistandsættelsesbeløb, benævnt NI-beløb. NI-beløbet er et beløb, som tilflytteren får til istandsættelse af boligens vægge og lofter samt rengøring. Nærmere om NI-beløbet i afsnittet om fraflytning. Beboerklagenævn d. Uenighed om henholdsvis udlejeren og beboerens opfyldelse af pligten til, at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

12 SORGENFRIVANG I Side 12 af 32 Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand a. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Indflytteren får NI-beløbet udbetalt til istandsættelse af de vægge og lofter, som ikke fremtræder nyistandsat. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsat. Syn ved indflytning b. Ved lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende Vedligeholdelsesstandard i afdelingen og for denne type bolig. Beboeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport c. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor beboeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til beboeren ved synet. Hvis beboeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten, sendes denne til beboeren senest 2 uger efter. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger d. Hvis beboeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal beboeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse overfor udlejeren. e. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Beboeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. 2. Vedligeholdelse i boperioden Beboerens vedligeholdelsespligt Særlig udvendig vedligeholdelse (Besluttes på afdelingsmøderne i de enkelte afdelinger) a. Du skal sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. b. Uden for boligen skal du renholde/vedligeholde: - vedligeholdelse af markise, såfremt du eller en tidligere lejer har opsat en sådan c. Udlejeren kan ikke indgå individuel skriftlig aftale med dig om særlig udvendig vedligeholdelse, udover hvad der er taget bestemmelse om i vedligeholdelsesreglementet.

13 SORGENFRIVANG I Side 13 af 32 Udlejers vedligeholdelsespligt d. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en beboer som led i dennes råderet. e. Udlejeren kan beslutte, at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af punkt 4e. Udlejers adgang til boligerne f. Du skal give udlejer adgang til det lejede, når det er nødvendigt for udlejer at besigtige bygningsdele inden/uden for boligen, som kræver en særlig opmærksomhed og behandling - for at imødegå uforholdsmæssigt store vedligeholdelsesudgifter. Forud for besøget vil du modtage et passende varsel herom. Låse og nøgler g. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. Vandinstallation, toilet h. Fortæl ejendomskontoret, hvis du har utætte eller støjende vandhaner og cisterner. Spar på vandet. Boligafdelingen har besluttet, at vandafgiften fordeles på hvert enkelt lejemål efter en fordelingsnøgle. Udluftning i For at undgå en fugtig bolig så boligen og dit inventar bliver ødelagt på grund af fugten, skal du sørge for at lufte godt ud. En kort, kraftig udluftning er bedre end at lade et vindue stå på klem. Udluft minimum to gange dagligt. En bolig, der ikke er udluftet, kan give dårligt indeklima. Terrasser j. Du skal jævnligt gøre terrassen ren. Haver k. Du skal vedligeholde din have og holde den ren. Du skal jævnligt klippe hækken, så den holdes i en højde på maximalt 1,80 m. Indgangspartier i rækkehusbebyggelser l. Arealerne ved boligens indgangspartier herunder trapper til boligen -, skal du renholde, rydde for sne og gruse. Glasforsikring m. Bebyggelsen er glasforsikret. Du skal hurtigt anmelde skader til ejendomskontoret.

14 SORGENFRIVANG I Side 14 af 32 Vandskade n. Hvis der trænger vand ind, eller hvis der er rør eller radiatorer, der sprænger, skal du hurtigst muligt anmelde det til ejendomskontoret, så der sker mindst mulig skade på boligen. Skader på dit indbo som følge af vandskade er ikke dækket af bebyggelsens forsikring. Anmeldelse af skader o. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal du straks meddele dette til udlejeren. Undlades en sådan meddelelse, skal du betale for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Skader på eget indbo p. Det anbefales, at du tegner en indboforsikring, da afdelingens forsikring ikke dækker skader på dit indbo. 3. Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning a. Ved fraflytning behøver du ikke, at foretage dig noget i forbindelse med normalistandsættelse. NI-beløbet udbetales til den nye beboer, som sørger for nødvendig hvidtning eller maling af lofter og overvægge, maling eller tapetsering af vægge samt rengøring herefter. Eventuel afrensning af gammelt tapet for ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre afrensningen skyldes, at tapetet ikke er opsat fagligt forsvarligt, eller du har udført anden vægbehandling end foreskrevet i Vedligeholdelsesstandarden. NI-beløb b. Den fraflyttende beboer betaler normalistandsættelsen (NIbeløb), men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Undladelse af normalistandsættelse c. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Misligholdelse d. Når du fraflytter, betaler du alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. e. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af dig, medlemmer af din husstand eller andre, som du har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring f. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

15 SORGENFRIVANG I Side 15 af 32 Syn ved fraflytning g. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Du indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Fraflytningsrapport h. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, hvilke der er misligholdelse og hvilke der betales af udlejeren. i. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til dig ved synet eller sendes til dig senest 2 uger efter, såfremt du ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter j. Senest 2 uger efter synsdatoen giver udlejeren dig skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og din andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse k. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til dig uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan din andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. l. I den endelige opgørelse kan din samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10% i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse m. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning n. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

16 SORGENFRIVANG I Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for?

17 SORGENFRIVANG I Side 17 af 32 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem der skal betale for det. Bedømmelsen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som afdelingsbestyrelsen har besluttet, at et boliglejemål skal have, når den nye lejer flytter ind. I efterfølgende skemaer er vilkårene for boliglejemålenes vedligeholdelsesstandard anført.. Vedligeholdelse af Standard Bemærkninger Lofter A B C Farveændring (ikke hvid) Afskalning forårsaget af ikke håndværksmæssig korrekt behandling Gulve, træ A B C Lakering uden om tæpper eller møbler Opkogning af gulvlak Gennemslidning af laklag Ikke håndværksmæssig korrekt lakering ( gardiner, helligdage o.lign.) Gennemslidning af laklag på dørtrin

18 SORGENFRIVANG I Side 18 af Farveforskelle i laklag efter tæpper Fyrretræsgulve belagt med dæklamel (parket) Anden belægning på gulve i køkken fx kork, linoleum og vinyl (forudsat hel og velholdt belægning) Malede gulve (oprindeligt lakerede) Vægge, speciel overflade A B C Tapetsering på oprindelig malet overflade Maling af tapetserede vægge Hessianbeklædte Malet savsmuldstapet og glasvæv Strukturmaling på vægge Tapetserede overvægge i køkkener og baderum (oprindeligt malede) Vægge i badeværelser A B C Limrester fra opsatte holdere og lignende Opsat udstyr ud over standard (sæbeholdere og lignende) Borehuller i fliser

19 SORGENFRIVANG I Side 19 af Borehuller i fuger uden beskadigelse af fliser Klæbemærker eller rester efter disse på fliser Malede fliser eller fuger Dørflader og skabslåger, malede A B C Max. 2 mindre skrammer Hjemmemalede (løbere, helligdage, striber m.v.) Nedslidt men intakt malinglag Ridser i større omfang Skader efter klæbemærker - herunder farveændringer Gennemslidning af malinglag Godkendelse af eget udført malerarbejde forudsætter håndværksmæssig korrekt udført samt fastsiddende behandling Dørflader og skabslåger naturtræ - lakerede A B C Mindre afskalninger/skrammer max Hjemmemalede (løbere, helligdage, striber m.v.) Nedslidt men intakt laklag Ridser i større omfang Malede overflader

20 SORGENFRIVANG I Side 20 af Skader efter klæbemærker (herunder farveændringer) Gennemslidning af laklag Fodlister, karme og indfatninger malede A B C Mindre antal afskalninger Hjemmemalede (løbere, helligdage m.v.) Atypisk farvevalg Som typiske farver menes hvidlige og grålige nuancer Ridsede/snavsede efter støvsugning eller lignende Nedslidt, men intakt malinglag Skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Gennemslidning af malinglag Skabe - indvendig A B C Ridsede overflader på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes forkert brug Gennemslidning af malinglag m.v. på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes almindeligt brug Køkkenbordsplader A B C

21 SORGENFRIVANG I Side 21 af Matslidt overflade Brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder o.lign.) Skæremærker i belægningen Huller i belægningen Skader i kantlister Brandmærker fx fra cigaretgløder Terrazzoplader ved komfur El-komfurer A B C Skader i udvendig overflade Skader i indvendig overflade Fastbrændt misfarvning af emalje ved normalt brug Fastbrændte mærker i selvrensende ovnbund ved normalt brug Skader på bageplader, riste eller bradepande (fx. som følge af mangelfuld renholdelse) Manglende inventar (bageplader, riste eller bradepande) Manglende - eller mangelfuld rengøring Køle- og fryseskabe A B C Skader i udvendige overflader

22 SORGENFRIVANG I Side 22 af Skader i indvendige overflader Manglende eller mangelfuld rengøring Manglende inventar (hylder, bokse m.v.) Defekter på tætningslister, der ikke skyldes slid og ælde Misfarvning af skabslåger eller skabssider efter klæbemærker Emhætter (kan være installeret af lejer) A B C Retablering ved nedtagning Terrazzo- og flisegulve A B C Omfattende kalkbelægninger Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse Ru overflade f.eks. efter afrensning med syre Manglende eller beskadigede fuger f.eks. efter afrensning med syre Maling af gulve Badekar A B C Beskadiget overflade p.g.a. manglende/forkert renholdelse Beskadiget overflade, f.eks. p.g.a. syrepåvirkning eller lignende

23 SORGENFRIVANG I Side 23 af Mindre skader i overflade Håndvask og WC-kummer cisterne A B C Beskadiget overflade p.g.a. manglende renholdelse herunder misfarvning Beskadiget overflade, f.eks. p.g.a. syrepåvirkning eller lignende Skade i overflade på grund af misligholdelse Revner, der ikke skyldes krakelering Krakeleret overflade Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier og bruser Skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller slid og ælde A B C El-installationer A B C Uautoriserede indgreb i el-installationer Beskadigede herunder overmalede kontakter eller dæksler Autoriserede el-installationer f.eks. over nedhængte lofter Utilgængelige elinstallationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædning)

24 SORGENFRIVANG I Side 24 af Radiatorer A B C Fastsiddende radiatorventiler efter mangelfuld benyttelse Skader som følge af ukorrekt brug Nøgler og låse A B C A. Denne ændring / mangel accepteres. B. Istandsættelsen betales af afdelingen. C. Skal istandsættes. Istandsættelse betales af fraflytteren Afleveres med 1 nøgle, omlægning/udskiftning af låsecylinder Afleveres uden nøgler, omlægning/udskiftning af låsecylinder Låsecylinder med tilhørende nøgler udenfor låsesystem Altaner A B C Maling på pladen under vinduet Afskalninger Ommaling på grund af ikke håndværksmæssig korrekt overfladebehandling

25 SORGENFRIVANG I Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig!

26 SORGENFRIVANG I Side 26 af 32 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Reglerne for at ændre din bolig er fastsat af afdelingsmødet i din afdeling og af bestyrelsen for dit boligselskab. Hvis du mener, at der skal ændres på reglerne, så kan du stille det som forslag til afdelingsmødet. Forbedringer og forandringer I reglerne om råderet skelnes der mellem forbedringer og forandringer. Hvis du udfører en forbedring af boligen, så betyder det: At du ikke skal føre forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter. At du vil være berettiget til en økonomisk godtgørelse, hvis du flytter inden for en nærmere bestemt periode. Hvis du udfører en forandring af din bolig, så betyder det: At der kan blive stillet krav om, at du fører forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter (retableringspligt). At du ikke vil være berettiget til økonomisk godtgørelse, når du flytter. Udenfor eller indenfor boligen I reglerne om råderet skelner man også mellem arbejder, der udføres udenfor og indenfor boligen. Reglerne for at forandre eller forbedre udenfor boligen (f.eks. i haven) fastsættes af afdelingsmødet. Hvis afdelingsmødet ikke har godkendt, at man f.eks. må opsætte udestuer eller overdække sin hoveddør, så er det ganske enkelt ikke tilladt. Hvis du derimod ønsker at bygge om indenfor boligen, så er det dit boligselskab, der skal tage stilling til ansøgningen. Afdelingsmødet i din afdeling kan godt fastsætte nogle retningslinier, men hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling til, om man f.eks. må bygge en hems i boligen, så er det op til boligselskabet at tage stilling til forholdet. Installationer, der ikke er omfattet af råderetten Hvis du ønsker at installere f.eks. hårde hvidevarer i din bolig, så kan du ikke bruge råderettens regler. Du skal i stedet bruge den såkaldte installationsret. Installationsretten giver dig ret til at installere f.eks. vaske- eller opvaskemaskine i din bolig. Du ejer selv de installationer, som udføres efter disse regler. Du står selv for al vedligeholdelse og du er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på ejendommen som følge af installationerne. Der kan derfor blive stillet krav om, at du tegner de fornødne forsikringer. Når du flytter, skal hvidevarerne fjernes, og der kan blive stillet krav om retablering, hvis du f.eks.

27 SORGENFRIVANG I Side 27 af 32 har fjernet et køkkenskab for at få plads til en vaskemaskine. Boligselskabet kan kun modsætte sig installationen, hvis f.eks. el- eller afløbskapaciteten er for ringe. Hvad skal du gøre? Uanset, om du vil forandre eller forbedre din bolig og uanset, om du bruger råderetten eller installationsretten, så skal du anvende følgende fremgangsmåde: 1. Du skal skriftlig meddele ejendomskontoret, hvilke arbejder du kunne tænke dig at udføre. 2. Ejendomskontoret sender din henvendelse videre til DAB, som behandler sagen eventuelt i samarbejde med bestyrelsen for dit boligselskab. 3. Du modtager tilladelse eller afslag fra DAB. En tilladelse vil normalt også indeholde en nærmere beskrivelse af de krav og betingelser, som boligselskabet stiller 4. Arbejderne må ikke sættes i gang, før du har modtaget en tilladelse. 5. Hvis du ikke har modtaget svar fra DAB indenfor 8 uger (juli måned undtaget), så kan du betragte det som en tilladelse til at gennemføre arbejderne. Dette gælder dog ikke for arbejder efter installationsretten, hvor du skal have skriftlig godkendelse. Hvilke regler gælder i din afdeling? Forbedringer: I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du vil forbedre din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forbedring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Den nuværende installation og/eller bygningsdel kan have en værdi, som vil blive modregnet i dine udgifter til forbedringen. C. Forbedringen giver afdelingen øgede udgifter til vedligeholdelse og/eller forsikring. Du skal betale disse udgifter gennem et månedligt tillæg til huslejen eller en forhøjelse af din månedlige husleje. D. Alle forbedringsarbejder giver dig ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter, men din godtgørelse reduceres år for år. Nogle arbejder afskrives over 10 år, mens andre giver ret til godtgørelse i op til 20 år. I kolonne D er afskrivningsperioden angivet.

28 SORGENFRIVANG I Side 28 af 32 Forbedringer indenfor boligen A B C D Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler, vandbesparende foranstaltninger og lignende X 20 år Modernisering af elinstallationer X 20 år Forbedring af køkken - undtagen hårde hvidevarer, samt nødvendig flytning af skillevægge X X 10 år Forbedring af bad/toilet inklusiv nødvendig flytning af skillevægge X X 15 år Såfremt der i forbindelse med ovennævnte forbedringer i køkken/bad/toilet, sker en nedtagning/opsætning af skillevægge som resulterer i en permanent ændring af antal rum i boligen, kræves en kommunal godkendelse af arbejdet X Hvis du ønsker, at foretage forbedringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. Forbedringer udenfor boligen A B C D Afdelingsmødet har ikke fastsat bestemmelser herfor. xx år Hvis du ønsker, at foretage forbedringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Forandringer I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du ønsker at forandre noget i eller ved din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forandring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Hvis du udfører denne forandring, så skal du ikke retablere ved fraflytning. C. Hvis du udfører denne forandring, så skal du retablere ved fraflytning, så lejemålet fremstår i oprindelig stand. D. Der kan stilles krav om indbetaling af et depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifterne ved fraflytning. Forandringer indenfor boligen A B C D Permanent nedtagelse, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge X X Midlertidig nedtagelse, flytning eller opsætning af ikke bærende skillevægge X X Hvis du ønsker, at foretage forandringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret.

29 SORGENFRIVANG I Side 29 af 32 Forandringer udenfor boligen A B C D Opsætning af markise X Opsætning af parabol efter nærmere anvisning fra ejendomskontoret. Der kan kun gives tilladelse til opsætning af parabol, såfremt der ikke er andre muligheder for at modtage de ønskede programmer fx via en selector. Tilladelse til parabol vil afhænge af de til enhver tid værende muligheder for programforsyning og valg af programsammensætning i afdelingen. X Hvis du ønsker, at foretage forandringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. Al vedligeholdelse af forandringer udenfor boligen påhviler den enkelte lejer. Boligselskabet kan kræve forandringerne fjernet/retableret med henvisning til mangelfuld vedligeholdelse. Økonomisk godtgørelse ved fraflytning Hvis du har udført forbedringer af din bolig, så har du mulighed for at få økonomisk godtgørelse, når du flytter indenfor afskrivningsperioden. For at få godtgørelse, skal du overholde følgende regler: Forbedringsarbejdet skal anmeldes til ejendomskontoret og godkendes af DAB inden du går i gang. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig (spabade og massive granitbordplader kan f.eks. ikke forventes godkendt). Godtgørelse kan kun beregnes på baggrund af dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder. Du kan ikke få godtgørelse for værdien af eget arbejde. Når arbejderne er udført, skal du udarbejde et foreløbigt byggeregnskab, som skal godkendes af DAB. Du kan få en regnskabsblanket på ejendomskontoret. Når DAB har godkendt regnskabet vil der blive udarbejdet et tillæg til din lejekontrakt. Først når du har underskrevet og returneret tillægget, vil du være berettiget til godtgørelse ved fraflytning. Hvordan beregnes godtgørelsen? Godtgørelsen beregnes på baggrund af dine dokumenterede udgifter til forbedringen (byggeregnskabet). Du kan maksimalt få godkendt et godtgørelsesbeløb på kr for dine forbedringer. Dette gælder uanset, om du udfører én eller flere forbedringer. Du kan få godtgørelse for flere 1 Beløbet indeksreguleres hvert år ved regnskabsårets begyndelse. Det angivne beløb gælder fra den 1. juli Kontakt ejendomskontoret eller DAB for oplysning om det aktuelle beløb i dit boligselskab.

30 SORGENFRIVANG I Side 30 af 32 forbedringer i samme bolig, selvom arbejderne ikke er udført samtidig, men den samlede godtgørelse kan aldrig overstige maksimumbeløbet. Udbetaling af godtgørelse Godtgørelsen falder bort efter udløbet af den aftalte afskrivningsperiode. Godtgørelsen reduceres med lige store månedlige dele i afskrivningsperioden. Hvis afskrivningsperioden f.eks. er 10 år, så falder godtgørelsen med 1/120 pr. måned. Den kollektive råderet når afdelingen betaler! Afdelingsmødet kan beslutte at give beboerne mulighed for individuelt at forbedre deres boliger efter den kollektive råderet. I den kollektive råderet er det afdelingen, som betaler udgifterne til forbedringsarbejderne, og beboeren skal herefter betale et tillæg til huslejen i en nærmere fastsat periode. Ordninger af denne art skal godkendes af afdelingsmødet, af boligselskabets bestyrelse og af kommunen, inden de træder i kraft. I din afdeling er der mulighed for at foretage følgende forbedringsarbejder efter den kollektive råderet: Udskiftning af køkkener Der gives mulighed for to modeller: a. Afdelingen styrer byggesagen Beboerne vælger et standardkøkken, men der gives mulighed for individuelle ønsker for lågetyper, bordplader, skabsindretning m.v. Bestilling af køkkenelementer foretages gennem ejendomskontoret. Ejendomskontoret og DAB foretager en samlet bestilling og styrer forløbet med nedrivning, bestilling, opsætning og gennemgang af fejl og mangler i det renoverede køkken. Afdelingen betaler udgifterne op til kr , og der udarbejdes et lejetillæg på 10 år til lejemålets lejekontrakt. b. Beboeren styrer byggesagen Beboerne indhenter selv tilbud. Tilbud på nyt køkken godkendes, ligesom det færdige arbejde kontrolleres af ejendomskontoret. Er arbejdet håndværksmæssigt korrekt udført, betaler afdelingen de dokumenterede udgifter, og der udarbejdes et lejetillæg på 10 år til lejemålets kontrakt. Arbejdet igangsættes individuelt efter beboernes ønske Udgifterne finansieres på vilkår svarende til et 10-årigt kreditforeningslån med en årlig rente på 3%, svarende til en årlig ydelsesprocent på 13,46. Hvis det er muligt under hensyntagen til likviditet i afdelingen, finansieres udgiften ved et midlertidigt udlæg af afdelingens egne midler, men uanset faktisk finansiering, beregnes lejeforhøjelsen ens overfor alle beboere.

31 SORGENFRIVANG I Side 31 af 32 Afdelingen kan maksimalt finansiere kr Beløbet opskrives hvert år i takt med udviklingen i pristallet. Udgifter herudover betales kontant af lejer inden arbejdet igangsættes. Ved brug af kr bliver forhøjelsen ca kr. pr. måned Forhøjelsen falder væk efter 10 år Renovering af bad Der gives mulighed for een model: a. Afdelingen styrer byggesagen Beboerne vælger et standardbad, men der gives mulighed for individuelle ønsker. Bestilling af materialer foretages gennem ejendomskontoret. Ejendomskontoret og DAB foretager en samlet bestilling og styrer forløbet med nedrivning, bestilling, opsætning og gennemgang af fejl og mangler i det renoverede bad. Afdelingen betaler udgifterne op til kr , og der udarbejdes et lejetillæg på 10 år til lejemålets lejekontrakt. Arbejdet igangsættes individuelt efter beboernes ønske Udgifterne finansieres på vilkår svarende til et 10-årigt kreditforeningslån med en årlig rente på 3%, svarende til en årlig ydelsesprocent på 13,46. Hvis det er muligt under hensyntagen til likviditet i afdelingen, finansieres udgiften ved et midlertidigt udlæg af afdelingens egne midler, men uanset faktisk finansiering, beregnes lejeforhøjelsen ens overfor alle beboere. Afdelingen kan maksimalt finansiere kr Beløbet opskrives hvert år i takt med udviklingen i pristallet. Udgifter herudover betales kontant af lejer inden arbejdet igangsættes. Ved brug af kr bliver forhøjelsen ca. 890 kr. pr. måned Forhøjelsen falder væk efter 10 år Procedure: Tilbud indhentes i henhold til specifikationsliste. Ansøgningsskema med tilladelse til bygningsmæssige ændringer afleveres sammen med specificeret tilbud og eventuel tegning. DAB sender kontrakttillæg til accept og underskrift hos beboer. Underskriften på dette tillæg er bindende. Ejendomskontoret sender standardbrev til leverandør, hvor det præciseres, at eventuelle andre arbejder, udover det afdelingen kan finansiere, skal afregnes direkte med beboeren. Ejendomskontoret kontrollerer og godkender løsning og tilbud før kontrakt underskrives. Kontraktindgåelse. Udførelse af arbejdet.

32 SORGENFRIVANG I Side 32 af 32 Godkendelse af arbejdet og påtegning af regning v/ejendomskontoret. DAB betaler regningen og opkræver lejetillæg i henhold til aftale. Yderligere oplysninger om disse ordninger kan fås på ejendomskontoret eller ses på afdelingens hjemmeside på Tilmelding sker på ejendomskontoret. Reglernes godkendelse og ikrafttræden Råderetsreglerne for din afdeling er godkendt på afdelingsmøde den 22. februar 2006 og i boligselskabets bestyrelse den 16. marts Råderetsreglerne træder i kraft på datoen for godkendelse i selskabets bestyrelse.

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard 2. juli 2001 Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB 2. juli 2001

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 29 af 33 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig

levereglerne i og omkring din bolig SORGENFRIVANG I Side 4 af 33 Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Ordensreglement Fælles leveregler

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 2 af 11 sider Afdelingens

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Afsnit 8 - Råderets katalog Om mulighederne for Forbedringer / ændringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Vedtaget på Beboermøde den 24 august 2000

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Køge almennyttige Boligselskab Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Senest ændret på afdelingsmødet den 21. januar DAB

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Rødovre almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Carlshøj afd. D 3304 Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 1 af 10 Carlshøj afd.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup Vedligeholdelsesreglement for afdeling 61 Parkbo, Taastrup BEMÆRK: DETTE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT ER SUPPLERET MED 4 SIDER HVORI REGLERNE FOR VEDLIGEHOLDELSE F DE NYE LTNER ER BESKREVET. ER PÅ HJEMMESIDEN

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig Afsnit 10 - Vedligeholdelses standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Vedtaget på

Læs mere