INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET. Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej Sønderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET. Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej 43 6400 Sønderborg www.bma.k64."

Transkript

1 INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej Sønderborg

2 Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Borgmester Andersen-kollegiet i Sønderborg. Formålet med dette hæfte er at give kommende beboere en orientering om de forhold, der gør sig gældende på vore kollegier. Den første del af hæftet indeholder en masse praktiske oplysninger. Størstedelen af disse oplysninger finder du i de tre overordnede afsnit: Værd at vide når du flytter ind Værd at vide mens du bor her Værd at vide før du flytter Den anden halvdel af hæftet indeholder diverse reglementer samt brugsanvisning til varmemåleren Vi anbefaler, at du som kommende kollegianer læser (eller i det mindste skimmer) hele hæftet igennem. Husk, at du altid kan blive draget til ansvar for reglerne, selvom du ikke har læst dem! Vi håber, at du må befinde dig godt på kollegiet. Med venlig hilsen Kollegiernes Kontor 2

3 Kollegieånden Fællesskabet Når du flytter på kollegium kommer du automatisk til at indgå i et fællesskab med andre unge mennesker under uddannelse. Du bestemmer selvfølgelig selv hvor meget du deltager i det bevidste fællesskab. Det strækker sig fra at hilse på naboerne, til at deltage i julefrokoster og andre fællesarrangementer ja eller måske arrangere disse. Men du kommer aldrig udenom det ubevidste fællesskab: Du kommer (i hvert fald til en vis grad) til at kende de mennesker der bor omkring dig på godt og ondt. Du er automatisk (via huslejen) med til at betale for skader, der er forvoldt af hærværk, hvis man ikke finder ud af, hvem der har forvoldt dem. Du er også med til at betale for fællesting og -arrangementer; også selvom du ikke bruger eller deltager i dem. Du har muligheden for at benytte de fælles faciliteter der stilles til rådighed, såsom Internet og netværk, festlokale, værksted mm. Beboerrådet og andre udvalg arbejder for dig og resten af kollegiet, for at styrke fællesskabet og klare praktiske opgaver. Forventninger Derfor har dine medkollegianere også følgende forventninger til dig: Du gør hvad du kan for at holde kollegiets udgifter nede alle beboere deler udgifterne via huslejen! Du behandler fællesfaciliteterne pænt og rydder op efter dig. Du gør dit til at bibeholde et godt studiemiljø. Deltag i det frivillige arbejde, hvis du har tid og lyst. Bak op om fællesarrangementer og gør din kollegietid lidt sjovere. Vis hensyn overfor dine medkollegianere; der er mange forskellige mennesker samlet på et sted. Begræns høj musik. Tag vel imod medkollegianere der banker på din dør. Udvalgsmedlemmer vil måske høre om du vil være med til en aktivitet; naboen vil måske byde dig velkommen i fællesskabet. 3

4 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kollegieånden...3 Indholdsfortegnelse...4 Adresser og kontaktpersoner...5 Værd at vide når du flytter ind...6 Din lejlighed og hvad der hører til...7 Værd at vide mens du bor her...8 Medier/Kommunikation/Information...8 Generelt vedr. boligerne...9 Renovation Brand, -forskrifter, slukningsudstyr mv Oversigtsplan Fællesfaciliteter Beboerråd Værd at vide før du flytter Klargøring og syn af boligen Reglementer Husorden for Borgmester Andersen-kollegiet Eksamenslæsning Varmemåler

5 Adresser og kontaktpersoner Kollegiernes Kontor Kollegiet administreres af Kollegiernes kontor, Skovvej 20, 6400 Sønderborg (ved Ungdomskollegiet). Telefon: Telefax: Intern telefon: Træffetid: Mandag kl Tirsdag og onsdag kl Torsdag kl Fredag kl (weekend lukket). Kontaktpersoner Indenfor normal arbejdstid, mandag til torsdag fredag kan følgende personer træffes på: Pedel (PK og BK):... tlf Bygningsinspektør... tlf Henvendelser udenfor kontortid Vigtige henvendelser udenfor normal arbejdstid kan rettes til: Vagttelefon... tlf

6 Værd at vide når du flytter ind Synsrapport Synsrapport og evt. en inventarliste ligger i din bolig ved indflytning. Du bedes gennemgå synsrapporten nøje. Eventuelle mangler/skader, som ikke er anført (eller udbedret) meddeles kontoret senest 14 dage efter modtagelse af rapporten. Istandsættelse/ændringer Finder du at boligen, eller dennes udstyr og inventar, trænger til en istandsættelse, retter du henvendelse til kontoret. Uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra kontoret, må der under ingen omstændigheder foretages nogle ændringer og istandsættelse (fx maling) af ovennævnte. Der henvises endvidere til lejekontraktens bagside ( Almindelige bestemmelser ). Ved studieårets start er der i sagens natur mange flytninger. De boliger som trænger til maling ved syn bliver derfor prioriteret. Efterfølgende bliver malingen udført af kollegiets ansatte over en længere periode. Forsikring Kollegiet og dets inventar er forsikret (dog ikke glas og kumme). Forsikringen dækker ikke beboernes personlige ejendele. Derfor tilrådes det stærkt, at du tegner en indboforsikring, såfremt du ikke har en eller er dækket via dine forældre. Huslejeindbetaling Husleje betales månedsvis forud og skal være indbetalt senest d. 1. hverdag i en måned. Kun i undtagelsestilfælde og med tvingende årsag vil henstand kunne gives, og i alle tilfælde kun efter forud indhentet godkendelse af kontoret. Udeblivelse af lejeindbetaling vil medføre fortabelse af boligretten. Ved for sen indbetaling opkræves et forsinkelsesgebyr. Kollegiet er tilsluttet Pengeinstitutternes Betalings-service (PBS). Indbetaling af husleje kan derfor ske automatisk gennem dit pengeinstitut. Tilmelding skal ske ved aflevering af, den ved indflytningen udleverede, tilmeldingsblanket, til dit pengeinstitut, eller hvis du har en postgirokonto, til postkontoret. Bemærk, at tilmeldingen skal ske senest den 3. i en måned, for at træde i kraft den efterfølgende måned. Ønsker man ikke at være tilsluttet PBS, fremsendes der hver måned et indbetalingskort til brug i alle landets pengeinstitutter. Henvendelse bedes straks rettet til kontoret, såfremt indbetalingskort ikke er modtaget. Kollegiets regnskabsår følger studieåret, og lejen reguleres normalt hvert år pr. 1. august, med tre måneders varsel (regulering vedrørende el/varme kan dog foretages med én måneds varsel året rundt.) 6

7 Din lejlighed og hvad der hører til Inventar Boligerne er udstyret med følgende inventar: Komplet køkken nyt 2009 inkl. : 1 Badeforhæng 1 Emhætte 1 Garderobeskab 1 Køle/fryseskab 4 Knager 2 Kogeplader 8 Ophængskroge 1 Ovn Ringeklokke Persienner og/eller rullegardiner Telefon (ved vinduer/døre m. klart glas) Røgalarm 1 lofts- og 3 fastlamper I nyrenoverede boliger findes endvidere 1 ovn. Særlige forhold 1-rums boliger må kun bebos af en person. Ved 2-rums boliger ophører lejemålet, hvis en af parterne fraflytter boligen. Det er ikke tilladt at holde husdyr. 7

8 Værd at vide mens du bor her Medier / kommunikation / information Postkasser og opslagstavler Postkasseanlæg og opslagstavle, er for hvert gruppeafsnit, opsat på gavle mod den overdækkede forbindelsesgang (bolignøgle skal benyttes). Alle postkasser er forsynet med et reklamer nej tak skilt. Ønsker man reklamer kan man finde et sæt i de ophængte kasser mærket med reklamer. Er forsendelser fejlagtigt lagt i din postkasse, bedes du aflevere det til kontoret. Postkasse til kollegiekontoret er placeret udenfor fælleskøkkenet. Eventuelle meddelelser til kollegiekontoret/pedel eller forsendelser du fejlagtig har modtaget kan ilægges her. (Tømmes minimum mandag og torsdag). Meddelelser til kontoret må aldrig være vedlagt penge. Radio/TV Samtlige kollegier har installeret antenneanlæg, hvor de er mulighed for at modtage gratis kanaler fra DR samt visse tyske programmer. Ønsker du adgang til yderligere kanaler, skal du selv indgå aftale med en udbyder. Betaling af radio- og TV-licens skal den enkelte selv sørge for. Telefon- og datanettet I hver lejlighed er der opsat telefon- og datastik, der gør det muligt at tilslutte telefonen (del af inventar) og en computer. Alle kollegier i Sønderborg som er tilsluttet kollegiernes kontor har samme telefonsystem. Det betyder, at man kan ringe gratis mellem alle disse telefoner. Datanettet gør det muligt for den enkelte beboer at koble sin computer op mod kollegiernes interne netværk (intranet) og Internettet. Betaling for benyttelse af telefon- og datanettet er inkluderet i huslejen, og det er derfor gratis at benytte disse faciliteter. Antenner/paraboler Antenner/paraboler til brug for radioamatører og lignende må ikke opsættes. 8

9 Generelt vedr. boligerne Ophængning på vægge Skyggelisten (i hjørnet mellem loft og væg) er udformet således, at ophængningskroge (zkroge) til billeder og lignende kan placeres her. Kroge kan fås på kollegiekontoret. Relæ, pærer og lysstofrør I boligernes køkken forefindes HFI-relæ og elmåler. Ved strømsvigt skal du kontrollere om HFI-relæet er slået fra (kontakterne skal normalt være trykket op). Konstateres der fejl ved kollegiets lamper, kontakter eller lignende rettes der henvendelse til Kollegiernes Kontor. Du vedligeholder selv el-pærer og lignende. Kabelbakker De i boligen/bygningen førte kabelbakker og stik må ikke åbnes. Døre For at låse din yderdør og få den tæt, skal du trække op i håndtaget før nøgle/vrider kan drejes. Bortkomne nøgler Ved indflytning bliver alle nøgler udleveret til beboeren. Beboeren kan vælge at deponere en nøgle på kontoret og vil så kunne hente denne hvis der bliver brug for det. Bemærk at den deponerede nøgle kun kan hentes i kontorets åbningstider. Beboeren kan også vælge at deponere en nøgle hos Falck. Her kan nøglen hentes i alle døgnets 24 timer mod at oprette et abonnement. Oplåsning af dør kan udover dette, ske ved henvendelse til autoriseret låsesmed for beboerens egen regning. Loftslemme En enkelt bolig i hver bygning, har en loftslem monteret i køkkenet, som kan give teknikere/kollegiets ansatte adgang til de tekniske installationer, på loftet. Beboeren kan ikke skaffe sig adgang hertil. Køleskab/fryser (afrimning) Det er vigtigt at afrime fryseren i køleskabet, når der danner sig et lag is i fryseren, både af hensyn til køle/fryseskabets levetid og elforbruget. 9

10 Fryseren kan afrimes ved at sætte en skål med kogende vand ind i fryseren og lukke lågen så dampen tør isen op. Isen må ikke fjernes med spidse/hårde genstande, da fryseren let kan ødelægges hvis sådanne benyttes. Emhætte Tændes ved gul kontakt i køkkenet (1-rums boliger) El- og varmemålere Hver lejlighed er forsynet med elmåler samt varmemålere på hver radiator. Dvs. at du har stor indflydelse på, hvor meget du kommer til at betale for varme og el. Hver måned betales der et fast beløb for el og varme over huslejen ( a conto ). Elmåleren viser hele tiden totalforbruget fra den dato hvor måleren blev sat op. Elmåleren kan ikke give andre oplysninger. Varmemålerne på radiatorerne kan dog vise flere oplysninger fx. aflæsningsdato og sidste års forbrug (se s. 21). Varme- og elregnskabsåret er fra d. 1. januar til d. 31. december. Ved fraflytning eller ved varmesæsonens ophør d. 31. december opgøres forbruget, som i april måned afregnes via huslejen. Dvs. at du i april måned enten kommer til at betale mere eller mindre i husleje end normal, alt efter om du har haft et større eller mindre varme- og elforbrug end forventet. Alle målere er plomberede. Plomberingen ødelægges, hvis man prøver at manipulere med måleren. Hvis el- eller varmeforbruget ligger markant under gennemsnittet, og det konstateres at plomberingen er brudt, vil beboeren blive stillet til ansvar overfor dette. Et forhøjet varmeforbrug kan skyldes defekt termostat, kontakt da pedellen. Det skal stærkt tilrådes, at du jævnligt foretager kontrol ved selv at aflæse målerne. Ved egen regnskabsførelse på forbrug minimeres risikoen for overraskelser. Radiatorvarme Undgå at stille inventar foran radiatoren da cirkulation derved mindskes. Hermed får du også adgang til termostaten og mulighed for at regulere varmen ned frem for at åbne vinduet. Ventilation / udluftning Det er vigtigt, at du sørger for god ventilation et par gange dagligt: Sørg for gennemtræk i hele boligen i 3-5 min., især efter bad, madlavning eller en god nats søvn. Herved undgås fugtskader. Af samme årsag er det ikke tilladt at tørre tøj i boligen. Det nytter ikke at lukke for radiatorer ved udluftning, idet den tørre og varme luft herved udskiftes med kold og fugtig luft. Det koster derved ca. dobbelt så meget energi at varme rummene op efter udluftning. Vandforbrug Spar på varmt vand. Varmt vand er en stor omkostningsbyrde for kollegiet. 10

11 Kontakt pedellen, hvis vandhanen drypper eller hvis vandet løber i toilettet. Fodring af fugle Undgå at lægge brød mm. på jorden. Det tiltrækker mus, rotter og andet utøj. Renovation Renovation er en stor udgiftspost ( og stigende) i kollegiets regnskab. For at undgå huslejestigninger pga. renovation tilrådes følgende: At sammentrykke/pakke affaldet før det anbringes i affaldscontainer. At frasortere papir og glas, for at smide det i dertil opstillede containere. Selv at sørge for at køre ud med storskrald (f.eks. TV, møbler), hvis man har mulighed for det. ( Det er gratis for privat personer, men kollegiet skal betale). Storskrald afleveres ASA, Nørrekobbel 7. Bemærk i øvrigt at affaldscontainerne kun er til husholdningsaffald og mindre ting Affaldscontainere Affaldscontainere er placeret i affaldsrummet ved parkeringspladsen ved blok C. Husk at lukke døren. Store papkasser og pizzaæsker foldes sammen og stilles i rummet til højre for affaldsrummet. Her kan storskrald som man ikke selv kan køre ud med, også deponeres. Affald der står og flyder udenfor boligen fjernes uden varsel for beboerens regning. Flaske- og papircontainere Flaske- og papircontainere er placeret på parkeringspladsen. Der må ikke smides pap i papircontaineren. Brug disse i størst mulig omfang, da disse bliver tømt af kommunen uden beregning, hvorimod tømning af affaldscontainere betales over huslejen. Brand, -forskrifter, slukningsudstyr m.v. Vejledning ved brand 1. Ved brand alarméres brandvæsenet pr. telefon ring Alarmér en af kollegiets ansatte (Pedel: , vagt tlf.: ) 3. Påbegynd slukning af ilden, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Pulverslukker og brandtæppe forefindes i fælleshuset. Vandslukker forefindes i festkælderen. 11

12 Udendørsforbindelsesgang Der er fra brandmyndighederne krav om, at intet på henstilles på disse flugtveje Røgalarmen (i alle boliger) Røgalarmen må under ingen omstændigheder sættes ud af funktion. I tilfælde af at røgalarmen udsender korte bip skal batteriet skiftes. Tag batteriet ud og læg det i kontorets postkasse sammen med en seddel indeholdende dit navn og bolignummer, så får du et nyt. Det er beboerens ansvar, at sikre at røgalarmen virker. Afprøv den med jævne mellemrum, ved at trykke på testknappen på røgalarmen. 12

13 Oversigtsplan 13

14 Fælles faciliteter Vaskekælder og tørrerum Vaskeri/tørrerum er indrettet i blok D. Der er 3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere som kan benyttes mod betaling. Der er ligeledes et strygejern samt strygebræt. Det ved indflytningen udleverede vaskekort skal benyttes for adgang til vaskeriet og brug af maskinerne. Forbruget bliver opkrævet månedsvis over huslejen. Vaskepriserne er ophængt i vaskekælderen. Der er på maskinerne installeret doseringsanlæg, som automatisk kommer vaskepulver og skyllemiddel i maskinerne, når de startes. Nyt vaskekort kan erhverves for et gebyr. Ved fraflytning skal kortet afleveres sammen med bolignøgle (i modsat fald fratrækkes før nævnte beløb af depositum.) Bemærk at misbrug kan forekomme såfremt kortet tabes. I sådanne tilfælde er det økonomiske ansvar dit. Hvis kortet mistes, kontakt da straks kontoret for at få det spærret. Se hjemmesiden for yderligere vejledning til vaskekort. Vejledning, reglement samt reservationsplan findes i vaskeriet og skal nøje overholdes. Festkælder Kollegiets beboere har mulighed for at leje festkælderen til fest eller andet gøremål. Kontakt beboerrådet for nærmere oplysninger om bookning og priser eller evt. opslagstavlen i fælleshuset. Festkælderen udlejes ikke i eksamensperioderne, juli måned, i julen og nytårsaften. Fælleshuset / fælleskøkkenet Er placeret i blok C du kan her benytte din egen bolignøgle for at komme ind. I fælleshuset er der et stort køkken med ovn, komfur, og mikroovn. Her hænger informationstavlen også Gæstebolig Gæsteboligen er placeret i blok D, og kan kun udlånes til gæster til beboere på kollegiet. Udlejningen skal foregå igennem beboeren. Det er også beboeren der hæfter for de skader som hans/hendes gæst(er) evt. har påført boligen. Der må ikke afholdes fester og lignende i gæsteboligen. Yderligere information om lån af gæsteboligen kan fås hos udlejeren/beboerrådet. Oplysninger om leje, og depositum samt hvem der er udlejer kan ses på opslagstavlen i fælleshuset samt under beboerråd på hjemmesiden. 14

15 Fryser I kælderen under blok f (bolignøgle medbringes) findes en fællesfryser. Kode til fryseren kan fås hos beboerrådet (Se opslagstavle i fælleshuset). Beach Volleyballbane Er placeret mellem blok D og F. Alle er velkomne til at komme ud at spille. Det er ikke tilladt at spille musik ude ved volleyball banen. Poollokale Kollegiet har et poolbord placeret i blok D. Nøgler dertil kan lånes hos de af beboerrådet udpegede udlejere (se informationstavle i fælleshuset). Læs og overhold endvidere ordensreglement i poolrummet.. Cykelværksted Ved cykelskuret i blok A findes et cykelværksted som står til rådighed for beboerne. (Bolignøgle medbringes) Cykler Aflåste cykelskure findes ved blok A og C. Du skal her benytte din egen husnøgle. Husk at lukke skydedøren efter dig. Cykler der henstilles udenfor ovennævnte, eller skønnes defekte, fjernes uden ansvar. Knallerter og motorcykler kan henstilles i rummet til venstre for affaldsrummet. Bilparkering Parkering skal foregå i de afmærkede p-pladser. Fortovstilslutninger skal altid være friholdte. Udendørsarealer Havebænke/-borde er placeret rundt om på kollegiets område. Kollegiet har indkøbt nogle kuglegrill, som er til fri benyttelse af beboerne på kollegiets område. Skader/fejl på faciliteter mm. Ved benyttelse at fællesfaciliteter samt udendørs arealer, skal disse afleveres / forlades i en ordentlig og rengjort stand. Alle skader eller fejl meddeles straks kontoret, som herefter sørger for en udbedring heraf. En seddel med oplysning om, at skaden/fejlen er meddelt kontoret hæftes ved det pågældende, så øvrige beboere er orienterede. 15

16 Beboerrådet Beboerrådet har til formål at varetage beboernes interesser og medindflydelse på kollegiets drift, efter de af bygge- og boligstyrelsen fastsatte regler, samt ved sociale og kulturelle aktiviteter. Beboerrådet påser på bestyrelsens vegne husordenens overholdelse og løser praktiske problemer på kollegiet. Se opslagstavlen eller kollegiets hjemmeside, for at finde frem til beboerrådets medlemmer. Beboerrådet har nedsat andre til at varetage bestemte opgaver på kollegiet. Se kollegiets hjemmeside for flere informationer om de forskellige udvalg. 16

17 Værd at vide før du flytter Opsigelse Opsigelse skal ske skriftligt til kontoret med mindst 6 ugers varsel til den 1. i en måned. Opsigelsesskema fås på kontoret. Ved aflevering af opsigelsen, udleveres der en bekræftelse herpå, samt en checkliste vedrørende fraflytningen. Boligen skal være fraflyttet senest kl hverdage før genudlejningsdatoen. Efter fraflytningen synes boligen. Indbetalt depositum, fratrukket konstaterede mangler/skader, der ikke skyldes almindelig slitage, tilsendes til den af dig opgivne adresse, ca. 14 dage efter frigørelsedato. Det anbefales, at du deltager ved syn af boligen. Tid aftales med kontoret eller pedellen (der foretages ikke syn i weekend/aften). Uddannelsens ophør og uddannelsesskift Ved ophør eller ved påbegyndelse af en ny uddannelse, skal kontoret straks orienteres herom. Boligen skal fraflyttes senest 3 måneder efter uddannelsens ophør. Kontoret foretager jævnligt stikprøvekontrol om beboernes uddannelsesforhold. Fremleje af boligen Boligen må kun fremlejes og udlånes efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kontoret. Kontoret er dig gerne behjælpelig hvis du en kort periode (max. 6 mdr.) skal ud som udvekslingsstudent. Ferie / bortrejse Ved bortrejse af længere varighed (f.eks. ferie), anbefales det at meddele postvæsnet midlertidig adresseændring (bl.a. så lejeindbetalingskort kan blive eftersendt). Kort hertil kan afhentes på kontoret. Afregning af el- og varmeforbrug Hvis du flytter på andre tidspunkter end d. 31.Dec.. (varme- og elregnskabsåret slutter denne dato), opkræves der et gebyr for afregningen Tilbagebetaling af depositum Der vil kun blive modregnet i depositum for skader og mangler ikke almindelig slid og ælde. Depositumafregning sendes til dig ca. 14 dage ind i efterfølgende måned. Dog kan for sent opsagte boliger først afregnes på et senere tidspunkt. 17

18 Husk at opgive din nye adresse til Kollegiernes Kontor for afregning af depositum. Husk ligeledes at melde flytning til postvæsnet og folkeregisteret. Har du endnu ikke nogen ny adresse, så opgiv den c/o adresse hvortil du ønsker afregningen tilsendt. Klargøring og syn af boligen ved flytning Syn af boligen Inden synet skal boligen være ryddet og rengjort. Rengøring af boligen skal du selv udføre. Er boligen ikke rengjort ved synet, vil der blive modregnet herfor i det indbetalte depositum. Det anbefales, at du er til stede ved syn af boligen. Kontakt pedellen for at aftale en tid. Der foretages ikke syn i weekender eller udenfor normal arbejdstid. Hvis du ikke ønsker at deltage i syn af boligen, vil pedellen alene foretage synet. Nøgler og vaskekort Alle udleverede nøgler og vaskekort afleveres til pedellen under synet. Såfremt du ikke deltager i synet, afleveres disse rettidigt til Kollegiernes Kontor. Låsene omkodes for lejerens regning, såfremt samtlige udleverede nøgler ikke afleveres ved fraflytning. For sent indleveret vaskekort koster et gebyr. Maling af vægge Vedfraflytning skal du male boligen. Maling udleveres gratis af pedellen. For yderligere informationer kontakt pedellen. 18

19 Reglementer Husorden for Borgmester-Andersen Kollegiet 1. Borgmester Andersen-kollegiet er en selvejende institution, der har til formål at give beboerne et privatliv under rolige og betryggende forhold. 2. Ordensreglementet har til opgave at sikre, at der ikke sker begrænsninger i den enkeltes frihed og ret til privatliv, men udelukkende beskytter ejendom, inventar og beboere mod overlast. 3. Kollegiets bestyrelse har den overordnede ledelse samt administrerer kollegiets økonomi i henhold til kollegiets af ministeriet godkendte vedtægter. 4. Beboerne har selvstyre i kollegiets indre anliggender gennem et beboerråd valgt blandt og af beboerne, der er ansvarlig for ordensreglementets overholdelse. Eventuelle gæster er underkastet dette reglement. 5. Regler For Intranet- og Internetadgang, som særskilt kan ændres på generalforsamlingen for Kollegie6400, skal overholdes og betragtes som en del af denne husorden. 6. Kollegiet påtager sig intet ansvar for beboernes personlige ejendele; forsikring af disse må tegnes af den pågældende selv. 7. Boligen må ikke fremlejes og ikke bebos af andre uden kollegiekontorets skriftlige godkendelse. 8. Renholdelse af den lejede bolig påhviler enhver beboer. Beboerne foretager selv oprydning/rengøring af fællesrum og fællesfaciliteter. 9. Beboerne har pligt til at holde yderdørene låste. Der skal være absolut ro efter kl Ved flytning er beboerne forpligtet til at aflevere det lejede i forsvarlig stand, og er ansvarlig for forringelser, der ikke kan tilskrives sædvanlig brug. Opsigelse skal ske skriftlig til kollegiekontoret med mindst 6 ugers varsel til den første i en måned. 11. De i fælleslokalerne opslåede reglementer skal nøje overholdes. 12. Beboerne kan opsiges ved gentagne eller grove overtrædelser af ordensreglementet og/eller det i informationshæftet nævnte. Der gives en skriftlig advarsel før en mulig opsigelse effektueres. 13. Ændringer i ordensreglementet skal godkendes af bestyrelsen 14. Køretøj uden nummerplade må ikke henstilles på kollegiets område. Køretøjet vil blive fjernet og deponeret for ejerens regning. Sønderborg, den 25. November

20 Eksamenslæsning Eksamenslæsning foregår primært i januar, marts, maj, juni, og december måned, hvorfor der især i disse perioder skal vises ekstra hensyn overfor andre beboere, hvad alle former for støj angår. Man skal dog hele året respektere hverandres arbejds- og nattero, således at al støj, som kan genere de omkringboende, undgås. 20

21 Varmemåler brugervejledning Måleren på radiatoren er en elektronisk varmefordelingsmåler, der registrerer den varme, som afgives af radiatoren. Målerne på radiatorerne registrerer automatisk varmeforbruget fra sidste afregningsperiode. Måleren viser radiatorens afgivne varme meget nøjagtigt. Aflæsning af målere Du kan selve aflæse målerne (til egen regnskabsføring): 1. Måler i normal stilling Det aktuelle forbrug i indeværende regnskabsår Knap Display 2. Tryk 2 gange på knappen over displayet d Målerens automatiske aflæsningsdato vises. 3. Tryk 3 gange (fra normalstillingen) L Sidste års varmeforbrug (eksempel). 4. Tryk 5 gange (fra normalstillingen) Målernummer (eksempel). Efter 30 sekunder vender måleren tilbage til normalstillingen. Måleren har i alt 10 funktioner, hvoraf de 6 er beregnet til driftskontrol og service. Fejl Måleren har indbygget en række sikkerhedsfaktorer. Bliver måleren beskadiget eller på anden måde forstyrret, vil displayet vise [ERROR] (blinkende). Forsøg derfor ikke at manipulere med måleren. Varmemålerens virkemåde Måleren på radiatoren måler to temperaturer: Rumtemperaturen (startføler) Radiatortemperaturen. 21

22 Følgende forhold gælder for målerens måling: Måleren starter først, når radiatoren er mere end 25 C varm. Før måleren begynder at måle varmen på radiatoren, skal radiatoren dog være 3 C varmere end rumtemperaturen. Ved en radiatortemperatur på 30 C og derover måler måleren uanset rumtemperaturen. Vær opmærksom på følgende, hvis radiatoren er under 30 C varm: Måleren tæller kun, hvis radiatoren er 3 C varmere end rumtemperaturen. Dette betyder, at der ikke vil blive målt, såfremt du har en anden form for opvarmning end radiatorerne (fx varmluftsblæser - denne skal dog placeres således, at radiatorens temperatur ikke overstiger 30 C). I lejligheder med meget stort solindfald kan følgende dog opstå: Er rumtemperaturen høj i meget lang tid grundet solskin, bliver radiatoren varmet op. Når solen forsvinder, vil luften blive afkølet hurtigere end radiatoren. I den situation kan radiatoren således blive 3 C varmere end luften, og måleren vil begynde at måle varmen. Det største problem med hensyn til måling af ekstremt solindfald vil derfor opstå i juni, juli og august. Problemet kan dog løses helt, ved at sørge for udluftning de dage, hvor der er usædvanlig meget solindfald. Vær opmærksom på følgende, hvis radiatoren er over 30 C varm Når radiatoren bliver mere end 30 C varm, måler måleren uanset rumtemperaturen. Dette sker for at undgå eventuelt snyd med målingen af varme. 22

Handelskollegiets infohæfte. Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg

Handelskollegiets infohæfte. Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg Handelskollegiets infohæfte Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Handelskollegiet i Sønderborg. Formålet

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Beboerinformation Juni 2011

Beboerinformation Juni 2011 Besøg også vores webside www.noeddehegnet.com Bestyrelsen har kontortid den første mandag I hver måned kl. 19:00 20:00. I Nøddehegnet nr. 62.. Dog ikke I juli og august. I tilfælde af ALVORLIGE problemer

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Mens du bor i din bolig.

Mens du bor i din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Mens du bor i din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, mens du bor i din bolig? Indholdsfortegnelse Mens du bor i din bolig 3 Afbrænding

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 Tlf. nr. 55 72 39 16 - Fax nr.

Læs mere

Infomappe for Kristianslund

Infomappe for Kristianslund BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken

Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken Feggesundvej Aggersundvej Sebbersundvej Information til nyere beboere Afdeling 8 Kære nye beboer. Vi byder jer hjerteligt velkommen i Boligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere