NR. 4 - AUGUST ÅRGANG. landsrådsmøde. Side 4. DGI stævne 2006 Side 9 Vi sætter pris på de frivillige! Side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 - AUGUST 2005-25. ÅRGANG. landsrådsmøde. Side 4. DGI stævne 2006 Side 9 Vi sætter pris på de frivillige! Side 12"

Transkript

1 NR. 4 - AUGUST ÅRGANG landsrådsmøde Side 4 DGI stævne 2006 Side 9 Vi sætter pris på de frivillige! Side 12

2 Mød os på schefernes årsmøde i Frederikshavn august 2005 I finder Zenitel på Brandpunkt nr. 24 Eller kontakt os for et personligt møde. Automatisk indsamling af data, der hvor de opstår Automatisk rapportering til ODIN Forbedrer kvaliteten af de raporterede data Sparer mange timers manual indsamling af data & rapportskrivning En platform for andre/fremtidige applikationer: - GIS - Navigation - Flådestyring Odin_beredskab.indd :26:51

3 Vi er forberedt på store ulykker Indhold LEDER / INDHOLD sforbundet skal være mere synligt Endnu en gang skete det uforståelige og uacceptable: Den 7. juli blev London ramt af terrorismen. Bombemænd havde fundet deres mål i undergrundsbanen og i busser, og der var store ødelæggelser. Skulle man endelig vælge at se på det positive i situationen, så må det være, at mange civile briter tog del i behandlingen af de, som var kvæstede. De ville gøre en forskel. De ville være med til at gøre en indsats, indtil redningsberedskabet nåede frem og kunne overtage opgaven. For sådan er vi mennesker heldigvis indrettet: Når der sker sådanne katastrofelignende hændelser vil der være mange borgere, som ønsker at hjælpe, og som via deres arbejde, fritidsjob eller hobby har forudsætningerne for at kunne afbøde virkningerne af katastrofen. Alle har vigtige ressourcer at give af. Skulle en tilsvarende situation opstå i Danmark, har vi et godt og velfungerende beredskab, men vi kan ikke afvise, at der kan blive brug for mange ekstra hænder i form af hjælp fra borgerne. Samtidig skal vi heller ikke være blinde for, at når folk bliver berørt af en katastrofe, er det vigtigt, at de har en opgave at varetage, og at de ikke bare bliver sendt væk med en fornemmelse af, at de ikke kan bruges til noget. Derfor har sforbundet etableret en katastrofeorganisation for at sikre, at de borgere, som har ressourcerne til at yde en hurtig og effektiv hjælp, kan sættes ind, når behovet er der. Organisationen bygger på en detaljeret planlægning, som tager højde for alle praktiske og organisatoriske problemer og spørgsmål. Katastrofeorganisationens grundpille er et antal frivilligkoordinatorer, som er uddannet til at organisere borgere som frivillige i en katastrofesituation, og som af sforbundet hver især er bemyndiget til at iværksætte organisationen, som til daglig kun findes på papiret. Frivilligkoordinatorerne er regionsledere, kredsledere og beredskabschefer, og er således personer med en solid beredskabsfaglig baggrund og vant til at uddelegere ansvar. Organisationen kan ikke træde til, med mindre der udtrykkelig er ytret ønske om det fra myndighedernes side i den givne situation, og der vil derfor ikke opstå nogen tvivl om de rette kommandoveje. Organisationen er baseret på en model, der er indført i Canada, og også Sverige har indført en tilsvarende model med politisk accept. De danske myndigheder har desværre aldrig besluttet at indføre den danske model, men det har ikke forhindret sforbundet i at udvikle konceptet. Det ligger færdigt, og der er gennemført flere kurser for frivilligkoordinatorer. For vi er ikke i tvivl: Vi har et rigtigt godt tilbud til danskerne. Det er gratis, og det er effektivt. Lad os ikke håbe, at der bliver brug for det men hvis katastrofen skulle ramme Danmark: Så er sforbundet klar til at tage i mod udfordringen. Derfor vil vi endnu en gang gå til politikerne og fortælle dem, hvad vi kan - når hjælp er en æressag. BEREDSKAB Hæderstegn sforbundet yder stor organisatorisk hjælp til DGI-Stævne Vi skal være bedre til at håndtere kriser Vi sætter pris på de frivillige!.. 12 Frivillige på Roskilde Festival.. 14 Redningshunde skal dyste Minderig dag i Odense Giv livet videre - bliv organdonor Frivillige og ordenskorps beskyttede Bush Sammenslutningen af Bedriftværnsledere fylder 20 år Hadsten Redningsberedskab til DM Garder Tryghed og sikkerhed i Øresundsregionen Da Hjemmeværnet svigtede Regioner og kredse Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktør: Informationschef Charlotte Damsbo, DJ Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Dansk Fagpresse Abonnement: 2004, seks udgivelser, pris 120 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle lige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder samt politikere inden for stat, amter og kommuner, bedriftværnspligtige virksomheder. Forsidefoto: Niels Nyholm

4 LANDSRÅDSMØDE sforbundet skal være mere synligt Af Charlotte Damsbo Foto: Niels Nyholm sforbundets landsrådsmøde på Hotel Nyborg Strand den 17. juni blev indledt med et minuts stilhed for at ære den frivillige brandmand Max Jørgensen, der omkom ved fyrværkerikatastrofen i Kolding i november. Efter præsident Anders Samuelsens velkomst gik afdelingschef i forsvarsministeriet, Bjørn Bisserup, på talerstolen: - Jeg er selvfølgelig bevidst om, at I hellere havde set vores minister Søren Gade her i dag, men ministeren kunne desværre ikke deltage i dag, men han har bedt mig hilse jer alle og takke jer for den store indsats, I alle yder. Og jeg vil søge at viderebringe nogle af de budskaber, som ministeren ville have givet jer, hvis han havde været her. - Sidste år var ressortændringen og det nye forsvarsforlig aktuelle emner, men der er jo sket en række siden sidst, og der vil også ske mange nye ting i det kommende år. Forandringer er reglen og ikke undtagelsen. Vi skal alle være parate til at forandre os og tage imod de nye udfordringer fremtiden giver os, sagde Bjørn Bisserup. Frivilligkontaktudvalget Derefter gik han over til at tale om Frivilligkontaktudvalget, der er forankret ved Frivilligcenteret. Kontaktudvalget består af repræsentanter fra Forsvarsministeriet (formandskabet), sstyrelsen, sforbundets landschef Bent Mortensen, Foreningen af Kommunale schefer, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg kommune. - Der har allerede været afholdt et møde, og der vil inden længe blive afholdt endnu et møde, idet udvalget tilstræber at mødes ca. tre gange årligt. Mødet er et fo-

5 LANDSRÅDSMØDE rum for gensidig informationsudveksling, dialog og overordnede faglige drøftelser og skal sikre en øget anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. - På det første møde blev bl.a. redningsberedskabets berøringsflader med hjemmeværnet drøftet, hvilket vil blive fulgt op med uformelle møder mellem hjemmeværnet og frivilligkontaktudvalget. Der er efter vores opfattelse behov for at fjerne de fordomme og misforståelser, der eksisterer mellem frivillige fra de forskellige organisationer. - I aftalen om forsvarets ordning fra spiller anvendelse af de frivillige i hjemmeværnet en stor rolle, idet hjemmeværnet skal fokusere sin indsats mod totalforsvaret. Det vil sige, at hjemmeværnet skal fokusere sine kapaciteter til foruden støtten til forsvaret - at kunne assistere politiet og/eller redningsberedskabet. Men det er som det er sagt før - ikke meningen, at hjemmeværnet skal overtage redningsberedskabets opgaver. Det er jeg til gengæld ikke sikker på, at alle ved, når jeg ser den debat, der senest har været i f.eks. Weekend-avisen eller i Hjemmeværnsbladet om anvendelse af frivillige. Det er politisk bestemt, at frivillige fra såvel redningsberedskabet som hjemmeværnet skal benyttes i større omfang, end det har været tilfældet tidligere. Der er også en politisk forventning om større samarbejde mellem frivillige på de områder, hvor det er muligt og relevant. Det synes jeg, at vi alle bør og skal arbejde for, sagde Bjørn Bisserup. Frækhed betaler sig Efter talen gik man over til det egentlige landsrådsmøde. I lighed med tidligere år blev kredsleder i Farum, Henrik Sunekær, valgt til dirigent. Dernæst aflagde Anders Samuelsen sin mundtlige beretning. - Vi skal have mere fokus på beredskabet, vi skal overraske, og vi skal være professionelle. Jeg er i mit andet embede ved at skrive en bog om EU, og i den forbindelse har jeg fundet ud af, at frækhed betaler sig. Jeg spurgte flere højtstående journalister fra forskellige lande om de ville bidrage, og de sagde ja. Derefter spurgte jeg Storbritanniens premierminister Tony Blair, om han ville lave forordet. Det skal lige siges, at jeg endnu ikke har fået et svar. Det kan godt være at det bliver et nej, men jeg har da forsøgt, sagde Anders Samuelsen. - På samme måde skal sforbundet vise, at vi kan noget andet og noget mere at vi hver især er med til at bygge noget, som er stort. For der skal ikke herske tvivl om, at vi går spændende tider i møde. Mange arbejdsopgaver venter, og nye muligheder og arbejdsområder skal undersøges. Der er udover vores resultatkontrakt med sstyrelsen blevet udfærdiget en strategiplan med ikke mindre end 70 punkter. - Oprindelig var det planen, at der bare skulle findes nogle få fokusområder, som kunne videreudvikle forbundet. Men det viste sig, at der snarere var brug for at sætte ind med en masse mindre tiltag. Ikke mindst fordi tingene greb ind i hinanden. Den ene gode idé førte til den anden, og derfor er der nu tale om det største projekt i sforbundets 71-årige historie, fortalte Anders Samuelsen og fortsatte: - Med strategiplanen vil vi signalere, at sforbundet ønsker, at være med til at styrke samfundet, at være med i dialogen om samfundsudviklingen, at være offensive og aktive, at være en samfundskendt organisation, at styrke frivilligtanken. Der er nok sat ambitiøse mål, men ikke så ambitiøse, at vi ikke kan opnå dem. - Det kræver naturligvis, at alle er villige til at yde deres bidrag til indsamling af viden og til at udføre opgaverne. sforbundet har alt for længe levet i den tro, at den, der lever gemt, lever godt. Forbundets frivillige yder en god indsats for det danske samfund, men det er desværre ikke nok! Samfundet skal også vide, hvem der står bag denne hjælp. Derfor er det på tide, at vi synliggør os selv. Det er til vores alles fælles bedste. Det handler om fremtiden for sforbundet. understregede Anders Samuelsen. Ny vicelandschef I 2003 blev Bent Mortensen udpeget som landschef for en toårig periode. og derfor skulle der udpeges landschef igen i år. - Jeg er glad for at kunne sige, at Bent fortsætter som landschef for en toårig periode. Det har vist sig, at vi i år får ny vicelandschef, idet Martha Birkegaard under hensyntagen til arbejdsbelastningen og sin personlige tid har besluttet ikke at fortsætte som vicelandschef. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig, Martha, for de to år, hvor du har virket som vicelandschef. - Det er lykkedes at finde en afløser, som jeg tror, landsrådets medlemmer vil blive glade for, nemlig Nina Lindhardt. Nina, du er jo en gammel kending i sforbundet, og jeg kender dine kvaliteter.

6 LANDSRÅDSMØDE Jeg er derfor glad for, at dit liv har udviklet sig sådan, at du nu kan vende tilbage, og det er med glæde, at jeg hermed udpeger dig som vicelandschef, foreløbig for et år, sagde Anders Samuelsen og gav ordet til Nina Lindhardt: - Først vil jeg takke for udpegningen. Jeg er både glad for og beæret over den tillid landsledelsen har vist mig, og jeg glæder mig til efter et tiltrængt pusterum at komme tilbage til arbejdet i landsledelsen. Mange af de tilstedeværende kender mig, men der er også nogen, der ikke kender mig, og jeg vil derfor præsentere mig. Jeg startede i sforbundet i Det er 35 år siden og altså halvdelen af den tid forbundet har eksisteret! Jeg har været kredsformand i Esbjerg i 4 år, regionsleder i region II i to omgange i henholdsvis 8 og 6 år og landschef i 6 år. For 2 år siden trak jeg mig tilbage, da jeg ikke syntes jeg havde det fornødne overskud til fortsat at varetage opgaven. - Det var en vanskelig beslutning, men jeg havde det held, at jeg vidste at forbundet havde en både dygtig og flittig vicelandschef, der ville tage over. Kort efter blev jeg landskoordinator for Projekt Østbørn og blev også valgt ind i bestyrelsen for Barakkens venner. Det er et par rigtig så de også kan få glæde af mig, sagde Nina Lindhardt. Også præsidenten var på valg i år, og landsrådet genvalgte Anders Samuelsen. Ændringer i vedtægter Næste punkt på dagsordenen var ændring i sforbundets vedtægter. Både landsledelsen med baggrund i strukturgruppens rapport og region II havde inden landrådsmødet indgivet forslag til ændringer i vedtægter, og de blev behandlet i paragraf-rækkefølge. Inden man gik over til debat og afstemning, blev det oplyst at der var indleveret kort fra 172 stemmeberettigede og 30 havde afleveret uden stemmeret. Første ændringsforlag var om paragraf 1 stk. 1, hvor første sætning blev foreslået ændret fra sforbundet er en landsdækkende humanitær organisation, der... til sforbundet er et landsdækkende forbund... Desuden blev det foreslået at indsætte sætningen: Desuden medvirker sforbundet ved løsning af humanitære opgaver, som den sidste sætning i paragraf 2. Begrundelsen var, at der var skabt tvivl om definitionen af ordet humanitær. Der blev lagt til grund for ændringsforslaget, beredskabet og det civile beredskab til gavn for befolkningen. Man foreslog derfor at genindføre den. Efter to afstemninger blev forslaget nedstemt. Paragraf 4 stk. 2, sforbundets organisation var efter strukturgruppens forslag blevet omskrevet til: Regionsforbund, hvis grænser følger de af Indenrigsministeriets fastsatte regionsgrænser. Der var stillet forslag om, at der skulle tilføjes et normalt efter grænser, således at ordlyden ville være: Regionsforbund, hvis grænser normalt følger de af Indenrigsministeriets fastsatte regionsgrænser. Forslaget medførte en livlig debat, og efter flere argumenter for og imod, kom forslaget til afstemning og faldt. Uddannelse Også næste ændringsforslag fik flere op i stolene. Det var paragraf 5, stk. 2 og 3. De to punkter handlede om uddannelseskravet til ledere og retningslinjer omkring genudpegning. Strukturgruppen havde foreslået at udelade de to punkter, således at der ikke længere var et uddannelseskrav og det affødte et ændringsforslag fra region II om at videreføre dem uændret, med den begrundelse at uddan- at humanitær defineres som internatinelse er vigtig. gode opgaver, og de har i tilgift gjort det muligt for mig at bevare kontakten til beredskabet. Jeg vil ikke fremsætte onalt hjælpearbejde i krigszoner, nødhjælp - I strukturgruppen og i landsledelsen Vi nogen oplyser eller lignende, hvilket din ikke er sforbundets verden synes vi naturligvis også, at lederuddan- er kerneopgave. uundværlige, Forslaget når der blev arbejdes nelse i mørke. er vigtig, men hvis kravet består, så programerklæring, men blot Vores love, sikkerhedsknæklys at jeg vil gøre mig umage for at leve Brug op dem til jeres til at markere vedtaget. dig selv og genstande, især hvor skal der vi er til at fyre halvdelen af vore ledere. tillid i varetagelse af mit nye eksplosionsfare. hverv. Der Se Angående mere på paragraf vores 2, hjemmeside Formål, havde eller ring Spørgsmålet til os for er, om vi kan lægge ryg til er sket meget i de seneste yderligere to år, så den information. strukturgruppen omskrevet paragraffen, et krav, som vi ved ikke bliver opfyldt. nærmeste tid skal jeg bruge Koflar til at I/S komme således at den gav anledning til et modforslag. forslagsstillerne mente, at den vi skal have en kraftig motivator. Sam- Tlf. Selvfølgelig skal vores ledere uddannes, på omgangshøjde. Men jeg er sikker Toften 40 på, at både landschefen, landsledelsen, vigtigste sætning i paragraffen var blevet tidig fastholder vi jo også, at ingen kan direktøren og landskontoret 9280 vil bistå Storvorde mig udeladt, nemlig: at arbejde for rednings- genudpeges med mindre de har uddannel-

7 LANDSRÅDSMØDE sen. Vi kan ikke genudpege, hvis en leder bevidst har undladt uddannelse, men det er ikke udsmidningsgrund hvis der ikke har været kurser nok. Men det mener jeg ikke er tilfældet. Vi har aflyst flere kurser på grund af manglende tilmeldinger, sagde landschef Bent Mortensen. Der blev fra salen anført, at uddannelserne var lagt på hverdage således, at det var svært at finde tid til det. Det blev derfor foreslået, at man i landsledelsen arbejdede for at indføre weekendkurser og lave alternative uddannelsesmoduler. Forslaget kom til afstemning, og da resultatet af fintællingen forelå, viste det sig, at for at uddannelseskravet skulle bestå stemte 89, og 67 stemte imod, mens seks stemte blankt. Der er således stadig krav om, at sforbundets ledere skal have den fornødne interne lederuddannelse for at kunne bestride deres hverv. Endeligt vedtaget I sforbundet er der præg af, at det frivillige arbejde har basis i familien. Derfor havde strukturgruppen stillet forslag om, at to nærtstående ikke har opgaver, der henholdsvis indebærer udførelse af en funktion, og samtidig har et fagligt eller økonomisk tilsyn med samme funktion. Derfor blev der foreslået indført en ny paragraf 7 med følgende ordlyd: Nærtbeslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke vælges til kredsleder/vicekredsleder og kasserer, regionsleder/viceregionsleder og regionskasserer eller til kasserer/revisor. Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod. Paragraf 11 stk. 1 B blev af strukturgruppen foreslået ændret, således at ordlyden ville være som følger: Præsidiet, der arbejder under ansvar overfor landsledelsen har følgende sammensætning: a. Præsidenten b. Landschefen c. Vicelandschefen d. Direktøren Spørgsmålet var formelt, idet direktøren deltager i såvel præsidiemødet som landsledelsesmøder og landsråd med en fremtrædende rolle. Med den foreslåede ændring ville præsidiet få en stemme mere, når der skal afholdes afstemninger, men det blev i indstillingen også fremhævet, at landsledelsen bliver større efter forslaget, idet der bliver 10 repræsentanter mod de nuværende 8 repræsentanter. Da forslaget kom til afstemning, blev det fra flere sider påpeget, at de argumenter der var imod forslaget ikke gik på manden, men udelukkende var et spørgsmål om frygt for inhabilitet. Forslaget blev forkastet, således at direktøren fortsat er medlem af præsidiet, men med sekretærstatus. Som afslutning på dagen blev der foretaget en afstemning om de nye vedtægter med rettelser. Ved sådanne beslutninger skal det være vedtaget med 2/3 flertal. 172 stemmeberettigede, og derfor krævede det, at mindst 115 stemte for. Den endelige optælling viste, at 143 stemte for, mens 24 stemte imod. Dermed er vedtægtsændringerne vedtaget med rettelser. Den endelige udgave af vedtægterne kan ses på Dog skal det anføres, at sstyrelsen skal godkende de nye vedtægter. Ved redaktionens slutning havde sstyrelsen ikke godkendt ændringerne. ú Udstyr til: FØRSTEHJÆLP GENOPLIVNING BESKYTTELSE UNDERVISNING Tlf.:

8 LANDSRÅDSMØDE Foto: Niels Nyholm Hæderstegn 2005 sforbundets landsledelse har i år tildelt ti personer forbundets hæderstegn. På billedet ses de ni modtagere, som fik overrakt hæderstegnet på forbundets landsrådsmøde i Nyborg af præsident Anders Samuelsen. På billedet ses fra venstre: Hofmarskal Ove Ullerup Kredsleder og regional infoassistent Leif Panduro, Solrød Byrådsmedlem i Kolding, Carl-Erik Sørensen Chef for uddannelsesenheden Bornholm Kenn-Erik Olsen Kredsleder Anni Damgaard, Bjerringbro-Hvorslev kreds Skolechef Jørn Devantier, sstyrelsens Højskole Regionsleder i region I, Lene Krüger Schade Regionsleder i region IV Preben Jakobsen Frivillig Jonna Marguerithe Kristensen, Herning kreds Yderst til højre ses: sforbundets præsident Anders Samuelsen. Den tiende hæderstegnmodtager, beredskabschef Finn Antonisen, Maribo, kunne ikke være til stede på landsrådsmødet og fik derfor overrakt hæderstegnet ved en senere lejlighed. ú PRO bådene har et dybt og progressivt V- formet skrog, der nemt og hurtigt planer. En aftagelige ponton letter håndtering, opbevaring, service og almindelig rengøring. Bådene er perfekte til en række opgaver også til professionelle. Zodiac PRO leveres i størrelser fra 4,20 8,50 m. og indrettes efter kundeønsker. Totalleverandør af redningsmateriel til søberedskabet, redningstjenesten m.fl. Zodiac og Bombard gummibåde Evinrude/Johnson udenbordsmotorer Navigationsinstrumenter Trailere og registrering Rednings-/flyde dragte Redningsveste og -net Servicecenter for alle vore produkter w w w. u n i s a f e. d k - i n f u n i s a f e. d k Amager Strandvej København S Tlf Fax

9 DGI-STÆVNE sforbundet yder stor organisatorisk hjælp til DGI-Stævne 2006 Af Charlotte Damsbo I 2006 får sforbundet sin organisatorisk formentlig største opgave til dato, og vi er allerede begyndt planlægning og nedtælling. DGI afholder landsstævne i Haderslev i dagene 25. juni til 2. juli 2006, og sforbundet har indgået aftale om, at vores frivillige tager ansvaret for udlevering af morgen og middags-forplejning til stævnedeltagerne som fordeles i Haderslev og omegn. De foreløbige skøn lyder på, at der skal udleveres cirka portioner mad til cirka stævnedeltagere. Alle stævnedeltagerne skal have morgenmad (brunch) og i den forbindelse får de også udleveret frokostpakke. En del af stævnedeltagerne skal også havde varm mad om aftenen. Men det er jo ikke nok bare at udlevere maden, der skal også etableres lokaliteter at gøre det fra (DGI stiller lokaler til rådighed), der skal købes engangsservice, der skal etableres FUS på skoler og stævnecentre, og forplejningen skal transporteres. Der er med andre ord tale om en større organisatorisk og logistisk opgave, og vi har brug for rigtig mange hjælpere, omkring Vi satser på, at de enkelte byer kommer til at arbejde sammen med deres egne befalingsmænd. Det behøver ikke at være surt slid væk fra familien, de frivillige er mere end velkomne til at tilmelde eventuelle ledsagere og børn over 16 år og lave en familietur ud af det. I kommer til at være midt i centrum af begivenhederne hele tiden: I modsætning til stævnet i 2002 på Bornholm, der var et decentralt stævne med aktiviteter i flere kommuner, vil Landsstævnet 2006 blive et centralt stævne, hvor hovedparten af idrætsaktiviteterne finder sted i et stævnecentrum bygget op omkring et landsstævnestadion (kapaciteten bliver tilskuere.), hvor stævnets højdepunkter finder sted. Dermed vendes der tilbage til den kendte stævnemodel, som med stor succes blev anvendt i 1994 i Svendborg ( deltagere) og i 1998 i Silkeborg ( deltagere). Enkelte aktiviteter placeres dog uden for stævnecentrum - bl.a. fodbold i Christiansfeld og håndbold i Vojens - ligesom der bliver opvisninger m.m. på byens gader og stræder. Herudover er der planer om at inddrage Haderslev Dam og Fjord. Hurtig tilmelding Som ved alt andet frivilligt arbejde, som sforbundet er involveret i, ydes der ikke betaling, bortset fra godtgørelse af transportudgifter, fuld forplejning og indkvartering under stævnet, en lille ting med hjem og til slut en hjælperfest som tak for hjælpen. Men som noget nyt vil de enkelte kredse få del i et eventuelt overskud i forhold til antal hjælpere. For at tilmelde dig kan du hente tilmeldingsblanket på eller du kan kontakte landskontoret på telefon , men vi skal meget gerne have din tilmelding senest den 15. september. På tilmeldingsblanketten er det muligt at være meget specificeret i sine ønsker. Når vi har modtaget din tilmelding vil du modtage en bekræftelse samt generelle oplysninger til brug for din deltagelse. Du vil få gode muligheder for at opleve stævnet i Haderslev. De befalingsmænd/holdledere, der får ledende opgaver vil inden stævnet blive indkaldt til orienteringsmøde, hvor opgaverne vil blive gennemgået og nødvendigt materiale udleveret. I forbindelse med løsning af opgaven har sforbundet indgået aftale med Freddy Chr. Olesen fra Vejle der har haft ansvaret for den praktiske afvikling af de 4 sidste landsstævner. Freddy Chr. Olesen bistår sforbundet som konsulent med den praktiske planlægning sammen med konsulent Jesper Lodberg Fløche fra Landskontoret. Spørgsmål vedrørende deltagelse i stævnet bedes rettet til Freddy Chr. Olesen på Telefon: Mobil: ú

10 KRISEHÅNDTERING Vi skal være bedre til at håndtere kriser Danmark har et godt beredskab, men det er ikke ensbetydende med at tingene ikke kan blive bedre. I juni afholdt Rigspolitiet og sstyrelsen i samarbejde med Kolding Politi et tværfagligt seminar med baggrund i fyrværkerikatastrofen i Kolding. De inviterede var repræsentanter fra alle de myndigheder, der var involveret i arbejdet i Seest. Af Charlotte Damsbo Formålet var ikke at evaluere indsatsen omkring fyrværkerikatastrofen, men mere et udviklingsforum, hvor alle de indbudte deltagere fik mulighed for at komme med oplæg til, hvorledes beredskabet kan håndtere katastrofer endnu bedre i fremtiden. Det er første gang, der har været afholdt et så stort arrangement med et så bredt udsnit af beredskabet. For at komme så meget i dybden som muligt, havde arrangørerne etableret 10 workshops, som deltagerne havde valgt sig ind på ud fra deres kompetencer og interesseområder: 1. Indsatslederuddannelse og katastrofeøvelser 2. Niveaudelt beredskab og beredskabsplanlægning 3. Alarmeringen og den umiddelbare førsteindsats 4. Teknisk udstyr og kommunikation 5. Informationspolitik 6. Sundhedsberedskabet 7. Krisepsykologi 8. Strategisk ledelse og samarbejde 9. Assistance fra forsvaret 10. Evaluering den umiddelbare og langsigtede Hver workshop blev indledt med et oplæg fra de respektive formænd, og i visse tilfælde også oplæg fra andre, hvorefter der var fri debat og ideudveksling deltagerne imellem. For at alle kunne tale frit under betryggende forhold, blev der aftalt et forbud mod direkte referat fra grupperne. Det gav den fornødne arbejdsro, og ude i grupperne var der mange gode diskussioner og det skinnede igennem, at alle kunne lære af hinanden. Da den lange dag var slut, gav de fleste af deltagerne udtryk for, at de kunne have brugt meget mere tid. Bedre uddannelse Der var kommet mange gode forslag på bordet. Blandt dagens konklusioner var: Der bør gennemføres en analyse af indsatlederens funktioner og af indsatslederuddannelsen. Det er nødvendigt med en styrkelse på det taktiske og især på det strategiske niveau. Disciplinen overdragelse bør indgå mere i uddannelse og øvelser. Logistiske kompetencer bør fremover indgå i indsatslederuddannelsen i højere grad end i dag, og der er brug for løbende dokumentation under indsats. Det er en klar fordel at have tværgående katastrofeøvelser, så alle kender hinanden, og ved hvilke kompetencer medspillerne har, derfor bør det fortsætte og meget gerne udbygges. Når der udvikles katastrofeøvelser, kan man med fordel lave indholdet med fokus på lokale risikovirksomheder og terrorhandlinger. Der bør laves øvelser med aktiviteter af krisestyringsstab inklusiv aktivering af totalforsvaret. Et forslag var at oprette en central database, hvor aktørerne kunne få adgang til scenarier, og dermed lære af hinanden. Ved lokalt gennemførte øvelser er det vigtigt, at der er tale om en ekstern evaluering, så der ses på indsatsen med friske øjne. Deltagerne efterlyste også et aktivt netværk, det blev foreslået at man kunne bruge Internettet som værktøj. Her skulle man via en database være forpligtet til at dele og opdatere viden. Der blev også udtrykt ønske om en større ensartethed i 10

11 KRISEHÅNDTERING afrapportering, og det blev understreget, at det er vigtigt at netværke i eget regi og på tværs af interessenter og niveauer. Alarmering og oplysning Hvad angår alarmeringen og den umiddelbare førsteindsats, så var deltagerne enige om, at opgaven med at oplyse borgerne er ikke alarmcentralernes. Der skal derfor etableres et andet informationsberedskab, som 112 skal henvise til. Informationsberedskabet kan etableres kommunalt og/eller regionalt, og det bør sanktioneres som en national politik. Borgerne skal desuden påvirkes til IKKE at ringe 112 for at søge oplysninger om en hændelse. Et infocenter bør placeres tæt på skadestedet, så borgere har mulighed for at få oplysninger i vante omgivelser. Medierne spiller en meget væsentlig rolle, når der indtræffer en større hændelse/ katastrofe. Derfor blev det understreget, at det er vigtigt med en med en fælles internetportal, så folk kun behøver at gå et sted hen. Det var et godt redskab under ulykken i Kolding, at kommunens kommunikationsfolk, var på hele tiden og havde en ajourført hjemmeside, med alle de oplysninger som borgerne havde brug for. Pressens rolle Håndtering af pressen var også et spørgsmål som optog sindene. For at alle er klædt på, når der indtræffer en hændelse, er det vigtigt at man på forhånd har udarbejdet en pressepolitik, der kan gælde både før, under og efter hændelsen. Den løbende koordinering med baglandet er væsentlig, inden der sker udtalelser til pressen. Man kan med fordel lave aftaler med pressen på forhånd, ligesom det er en fordel selv at tage initiativerne og være proaktiv. Det kan være en fordel at oprette et egentlig pressecenter, hvor der skal være plads, kommunikationsmidler og mulighed for masseproduktions af info. Det vil give pressen mulighed for at være tæt på uden at være i vejen. Der bør være kommunikationsrådgivere på krisestyringsmøder. Større samarbejde Et af kodeordene i alle grupper var samarbejde. På nuværende tidspunkt samarbejdes der om mange ting, men det kan stadig blive bedre. Der er helt klart et behov for fælles definitioner for akutfase og retableringsfase. Det er nødvendigt at få klarlagt begreberne, så alle instanser taler om det samme, så vi kan indfri hinandens forventninger. For at sikre samarbejdet og forståelsen for indsatstaktiske retningslinier for de komponenter, der sjældent optræder i den strategiske ledelse, blev det foreslået at lave en udvidelse af kursus/uddannelse på det lokale plan. Dagen bragte mange flere gode forslag frem, og arrangørerne vil bruge sommer og sensommer på at sammenskrive resultaterne til en brugbar rapport, der skal danne grundlag for det videre arbejde. For der skal ikke være nogen tvivl: Det krisemæssige beredskab er en størrelse i forandring, og der vil altid være behov for justeringer og ændringer. ú 0020BE - Forsvarets oplys. 06/02/02 10:41 Side 1 LEGATER! Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste bestyrer to fonde, der kan søges af folk med tilknytning til forsvaret: DEN OVERORDENTLIGE INVALIDEFONDS LEGAT Legatet kan søges af: Personel i forsvaret og skorpset der er kommet til skade i tjenesten. Efterladte pårørende til ovennævnte grupper samt pårørende til personel omkommet i tjeneste. Civile, som er blevet kvæstet i krig, og deres efterladte. FORSVARETS VELFÆRDSFOND Legatet kan søges af: Tjenestegørende, hjemsendt eller afskediget personel i forsvaret. Pårørende eller efterladte til disse kan også komme i betragtning. Fondsbestyrelsen afgør om fondens ydelser desuden kan tildeles personel af Hjemmeværnet og s-korpset. Uddeling kan ske på følgende grundlag: a) Hvor der ikke er mulighed for tilstrækkelig hjælp fra offentlige midler eller legatmidler. b) Hvor øjeblikkelig ydelse af økonomisk hjælp skønnes at være af væsentlig betydning. c) Tilskud eller støtte til fremme af opgaver, der tjener Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjenestes formål. SÅDAN SØGER DU: Du kan kontakte socialrådgiveren på dit lokale tjenestested, eller rekvirere ansøgningsskemaet hos: SIKKERHEDSUDSTYR Kompressorer til røgdykkere Oppustelige redningsveste RIB-gummibåde Faste ponton-gummibåde Sikkerhedsveste Telte/dragter for kemisk/ ABC beskyttelse Kontakt os gerne for en præsentation eller reference Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste Ryvangs Allé 1, Postboks København Ø eller på telefon Pro-Safe Reflection A/S, Møllevangen 60, 4220 Korsør telefon:

12 FRIVILLIGE Vi sætter pris på de frivillige! Af Solveig Andersen, økonomichef sforbundet har netop lagt sidste hånd på opgørelsen over frivilliges mandetimeforbrug i Vi har i lighed med sidste år ønsket at undersøge, dels hvor meget en frivilligtime koster den danske stat, dels hvor mange timer frivillige anvender på uddannelse, administration og informations- og forebyggende kampagner mv. Det er vigtigt at understrege, at der i denne beregning ikke indgår mandetimer, hvor de frivillige er anvendt til indsats (kommunalt, regionalt eller landsdækkende). Ikke overraskende er timetallet stigende fra timer i 2003 til i Fordelt på grupper viser det overordnede resultat, at stigningen overvejende skyldes at der er anvendt timer mere på uddannelse og timer på eksterne arrangementer. Dette er sket på bekostning af mandetimeforbruget på interne regions- og kredsarrangementer. Uddannelse I 2004 har hvert medlem af sforbundet, aktive såvel som passive, i gennemsnit hver brugt 36,8 timer på uddannelse. Heraf er der anvendt 880 timer i forbundets regioner til interne kurser og temadage. Der har bl.a. været afholdt kurser for nye kredsledere, økonomikurser og kurser i informationsarbejde. Det er glædeligt at konstatere, at kommunernes uddannelse Gruppering af sforbundets frivilliges mandetimer Mødevirksomhed Uddannelse Eksterne arrangementer Interne arrangementer Administration I alt med enhedstimerefusion er steget med 9,2 % svarende til ca timer. Staten yder således tilskud til introduktionsuddannelse, grunduddannelse, funktionsuddannelse og supplerende funktionsuddannelse indenfor funktionsområderne brand, redning, kommunikation, indkvartering og forplejning samt redningshundetjeneste, ligesom der sker en vedligeholdelse af de frivilliges kompetencer i samme tjenestegrene. Af sstyrelsens opgørelse over enhedstimebetalingen i 2004 fremgår det, at der er enkelte kommuner, som klart skiller sig ud i forbindelse med uddannelse af deres frivillige, f.eks.: Roskilde /Lejre kommuner med timer, Ringkøbing med timer, Nyborg/Ørbæk med timer, og Odense med timer. De øvrige kommuner uddanner i gennemsnit deres frivillige i timer. sforbundets kredse har øget aktivitetsniveauet med ca. 26 %, svarende til timer. I denne forbindelse skal følgende kredse fremhæves: Sønderborg med timer, Birkerød med 624 timer, Grenå med 518 timer, Skanderborg med 336 timer, Løgstør med 326 timer, Vejle med 308 timer, Helsingør med 224 timer, og Langeland med 144 timer. Godt gået! Ser man samlet på antallet af undervisningstimer og udgiften hertil, svarer det til, at hver times uddannelse af frivillige har kostet det den danske stat kr. 97,84. Eksterne arrangementer sforbundets kredse og regioner har i 2004 været yderst aktive i forbindelse med både landsdækkende og lokale arrangementer. Af landsdækkende arrangementer kan bl.a. nævnes forplejning ved Global Diabetes Walk, vagt- og servicepersonel ved flere udstillinger for Den Kongelige Udstillingsfond samt vagt- og servicepersonel ved udstillingen af Kronprinseparrets bryllupsgaver. Disse arrangementer har alle tidligere været omtalt her i bladet. Også ude i sforbundets kredse har der været stor aktivitet, hvor forbundet har formået at gøre sig gældende og synlige i lokalsamfundet. Arrangementerne går fra hvervning af nye frivillige, informationsarbejde omkring sikkerhed og forebyggelse for borgerne - til trafikreguleringer og samaritervagt ved stævner, byfester, cykelløb og meget mere. Herning, Næstved, Ringkøbing, Skælskør og Grenå har alle brugt over timer på eksterne arrangementer. I kredsene Hadsten, Holbæk, Frederiksberg, København Øst/Amager, Maribo, Vejle, Sønderborg og Langeland har været aktivitetsniveauet ligget på et sted mellem og timer. Ud over ovennævnte arrange- 12

13 FRIVILLIGE menter inviterer sforbundets regioner ca. 150 børn fra Polen på et 14-dages sommerophold i Danmark. Det er forbundets frivillige, som opretter disse lejre rundt om i landet, og som giver deres fritid til projektet. Anslået har sforbundets frivillige i alt anvendt ca timer på 5 lejre. Dette timetal er ikke medtaget i den samlede tidsberegning. Interne arrangementer sforbundets regioner og kredse har i 2004 valgt at lægge deres energi på de mere udadrettede aktiviteter. Der er således anvendt færre timer på interne medlemsarrangementer, såsom foredrag af faglig karakter, nytårsparoler og kammeratskabsaftener. Administration sforbundets ledere og andre frivillige er ulønnede i modsætning til eksempelvis nøglepersoner blandt Hjemmeværnets ledere, der modtager et månedligt rådighedsbeløb. Det bør derfor vække til eftertanke, når man ser på det antal timer, der anvendes til ulønnet administration i sforbundet, nemlig timer, hvilket svarer til 21,8 årsværk i staten. Omregnes disse årsværk til årslønninger på et mellemniveau (kr i gennemsnitsløn for en kontormedarbejder i staten) svarer det til 5,9 mio. kr. som staten sparer alene i administrationsomkostninger. Anvendelse af frivillige ved operative opgaver På trods af at frivilliges indsats i forbindelse med operative opgaver, så som brand, redning, storm og oversvømmelse m.v. som er vores frivilliges kerneopgaver, og dermed berettigelsen af vores tilstedeværelse i Redningsberedskabet, bliver frivilliges anvendelse ikke indberettet særskilt i sstyrelsens Udrykningsstatistik. Dette forhold agter sforbundet at tage op til nærmere drøftelse med sstyrelsen med den hensigt at få indberetningssystemet udbygget, således at anvendelsen af de kommunale og statslige frivillige bliver synliggjort. Dette skal ligeledes ses i relation til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvoraf det fremgår, at der skal ske en styrkelse af viden- og dataindsamlingen på beredskabsområdet. Prisen på en frivillig I 2004 anvendte staten 23,4 mio. kr. på frivillige i Redningsberedskabet. Dette beløb Bevilling, sforbundet (ekskl. 4 mio. kr. til befolkningskurser) Gennemsnitlig nettoudgift pr. kursist ved sstyrelsen (fra årsrapport) Udbetalt enhedstimebetaling I alt fordeler sig således: Den beregnede pris pr. frivilligtime beløber sig således til kr. 73,36. Af sforbundets mission fremgår det, at vi er en frivillig organisation, der arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. De timer, vores frivillige uselvisk har brugt af deres fritid, understreger med al tydelighed denne del af vores mission. Hertil kommer de Brand- og suddannelse Falcks Uddannelsescenter Langvang, Randers Tlf ,6 mio. 7,0 mio. 9,8 mio. 23,4 mio. timer sforbundets frivillige har anvendt på kerneområderne, f.eks. ved brande og andre operative indsatser, (som tidligere anført, indberettes disse timer pt. ikke). Alt i alt kan det konkluderes, at alene størrelsen af frivilliges anvendte mandetimer bekræfter, at sforbundets frivillige er til stede, når hjælp er en æressag. ú 13

14 ROSKILDE FESTIVAL Frivillige på Roskilde Festival Af Mads Jakobsen Dette års Roskilde Festival er et veloverstået kapitel. Vejret var for en gangs skyld strålende, så der har været andre ting end den oversvømmede festivalplads at tage sig af i år. Det tørre vejr bevirkede nemlig, at brandfaren udgjorde en væsentlig risiko på campingarealerne, hvor det gjaldt om at overholde de retningslinier, som var fastsat af Roskilde Brandvæsen. Siden den tragiske ulykke i 2000 har der fra festivalens ledelse været et ønske om at sætte større fokus på den generelle sikkerhed for festivalgæsterne. Et af initiativerne i denne forbindelse har været at oprette servicetårne på campingpladserne, og det er her, at de beredskabsfrivillige kommer ind i billedet. Der er 14 campingområder, og hvert område har et servicetårn tilknyttet, som skal være bemandet døgnet rundt. I dagtimerne har Erik Lykke Hansen fra sstyrelsens Friviligcenter Hedehusene været ansvarlig for koordinering af tårnene. Erik har haft det overordnede ansvar for de frivilliges arbejde i tårnene, siden de blev introduceret på festivalen i Rikke Jørgensen og Kenneth Spike Andersen har stået for koordineringen af tårnene i nattetimerne. Roskilde Festival er som en levende organisme, der på ingen tid vokser sig stor og rummer omkring mennesker. Servicetårnene indgår som et led i at servicere og sikre festivalgæsterne, men også i at sørge for, at campingområderne følger kravene fra myndighederne. Tårnene kan betegnes som en integreret del af festivalen. - Det er derfor vigtigt at afkode festivalens stemning, og vi har i den forbindelse visse påklædningsregler. Vi er iført blå bukser og T-shirt, men bærer ikke gradstegn og uniformshue. Vores mål er at udstråle en imødekommende service- og sikkerhedsenhed, som samtidig også virke autoritative. Vi ønsker ikke at fremstå som en kontrolmyndighed, fordi det specielt på Roskilde Festival kan skabe problemer i forhold til visse af festivalgæsterne, forklarer Erik Lykke Hansen. Stor spredning Hvert tårn bemandes af minimum tre personer, hvor der i bunden er en festivalvagt (fra en forening), der servicerer festivalgæsterne, mens der i toppen sidder en festivalvagt og en beredskabsfrivillig, hvor sidstnævnte har det overordnede ansvar for tårnet. Den beredskabsfrivillige koordinerer bl.a. de foreningsfolk, som fungerer som runderende brandvagter. Der har været tale om 12 timers vagter, hvor der var mindst 17 mand på vagt af gangen. Den frivillige skulle møde en time før, hvor man så blev opdateret med de nyeste informationer omkring festivalen. I alt har vi brugt omkring 100 beredskabsfrivillige til denne opgave i løbet af de 9 dage, som festivalen varede, så det løber op i hele 163 mandedøgn foruden noget backup på sstyrelsens Frivilligcenter, Hedehusene. Under festivalen skulle man minimum have to 12-timers vagter for at kunne komme med, og for dette fik man udover forplejning og indkvartering på sstyrelsens Frivilligcenter også adgang til selve festivalen, fortæller Erik Lykke Hansen. De beredskabsfrivillige på Roskilde Festival bestod af en stor blanding af folk fra hele landet. Der var både unge og gamle, nye og erfarne, og uddannelsesmæssigt har der også været en stor spredning. - Der var tilmeldingsfrist i februar, og i slutningen af maj fik de tilmeldte genopfrisket deres udvidede førstehjælp og elementære brandbekæmpelse. Derudover var der også gennemgang af kommunikationstjeneste og specifikke informationer om regler og opgaven på Roskilde Festival. En vigtig del af arbejdet er ledelse, så vi gennemgik også elementer af grundlæggende ledelse, blandt andet via rollespil. Dette års festival har kørt helt fantastisk. Der har været godt vejr og højt humør, og de problemer, som der har været, er hurtigt blevet løst. Der er således kun ros tilovers for de beredskabsfrivillige, som har deltaget, slutter Erik Lykke Hansen og håber på, at flere frivillige vil tilmelde sig til næste år. ú 14

15 REDNINGSHUNDE Redningshunde skal dyste Af Charlotte Damsbo I weekenden den 3. og 4. september afholdes der Danmarksmesterskaber for Redningshunde i og omkring Frederikssund med base på Åbjergskolen, hvor der også er indkvartering. Det er organisationen Redningshunden-Danmark, der er tovholder på DM. Danske redningshunde har ved flere lejligheder vist deres værd i både ind- og udland, blandt andet ved eftersøgninger efter jordskælv. - Der deltager kun 28 redningshundeteams i år. Ved DM sidste år i Hundested var deltagerantallet 46. Jeg tror, at årsagen er skærpede krav ved redningshundeprøver og ved mønstring, siger Søren Schou, der er formand for Redningshunden-Danmark og tidligere vicekredsleder i sforbundet gennem mange år i Frederikssund. Trods den mindre tilslutning, så bliver der masser at se på for publikum. Hundene og deres frivillige hundeførere, skal gennem seks forskellige discipliner, der bliver bedømt individuelt. Ruinsøg, som er det, der adskiller redningshundene fra andre hundeklubbers konkurrencer, er en konkurrence, hvor hunden har højst ti minutter til at finde frem til fire figuranter. I eftersøgningsområdet vil der forekomme skud (6mm) og indsatsstøj, og hundeføreren må ikke betræde eftersøgningsområdet, førend hunden har markeret en figurant. Disciplinen lydighed er opdelt i 7 momenter, der afvikles sammenhængende. I rundering skal hunden ud på et område der måler ca. 80 x 200 m med delvis beplantning og andre skjulesteder. I området ligger 2 delvis skjulte figuranter, og der gives maksimum 0 minutters effektiv tid til søget. Alle hunde prøves i samme område og med samme placering af figuranter. Øvrige discipliner er sporsøg og feltsøg. - sforbundet vil have en stand på pladsen, hvor der orienteres omkring forbundets arbejde, ligesom der vil være mulighed for at tilmelde sig førstehjælpskurser, siger Søren Schou. Redningshundetjenesten har i Danmark eksisteret siden midten af 1960 erne, men først med stiftelsen i 1998 af foreningen Redningshunden-Danmark (RDA) fik de danske redningshundeførere og -instruktører etableret et reelt samlingspunkt. Foreningens medlemmer består af redningshundeførere og - instruktører, der alle kontraktligt og ulønnet er tilknyttet de kommunale redningsberedskaber i Danmark, og størsteparten er også medlemmer af sforbundet. Der optages også passive medlemmer uden tilknytning til beredskabet. Redningshunden-Danmark samarbejder med Svenska Brukshundklubben (SBK) samt Dansk Kennel Klub (DKK). I begyndelsen af 1999 blev Redningshunden-Danmark optaget som medlem af Internationale Rettungshunde-Organisation (IRO), og i 2003 var Danmark vært ved VM for redningshunde her klarede danskerne sig rigtig flot. ú Info om redningshunde Uddannelsen af redningshunde foretages i Danmark af Redningsberedskabet. Uddannelsen, som tager cirka 2 år for både hund og hundefører, foregår på frivillig basis ved de kommunale beredskabsafdelinger. Den er delt op i en grunduddannelse og en funktionsuddannelse, som begge skal bestås indenfor to forsøg ved aflæggelse af praktiske samt teoretiske prøver. Formålet med grunduddannelsen er at sætte føreren og hunden i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde med ild og røg og kunne finde og påvise let skjulte figuranter. Formålet med funktionsuddannelsen er at sætte redningshundeteamet i stand til at indgå i en redningsenhed til eftersøgning og påvisning af indespærrede personer, samt opfylde de krav, der i fremtiden stilles på internationalt plan. Endvidere skal redningshundeteamet kunne foretage eftersøgning af bortkomne personer. 15

16 UDFLUGT Minderig dag i Odense Projekt Østbørn løb godt af stabelen over hele landet, BEREDSKAB var med en af dagene, da de polske børnehjemsbørn fra Tullebøllelejren var på udflugt i Odense Af Mads Jakobsen For 12. gang har sforbundet via Projekt Østbørn sørget for, at 180 polske børnehjemsbørn, der kommer fra 6 forskellige børnehjem i kulminedistriktet Katowice, kunne komme til Danmark. Børnene ligger i aldersgruppen 6-14 år, og det er første gang, at de var i Danmark og i det hele taget uden for Polen. De blev fordelt på lejre i Greve, Hjørring, Holstebro, Kolding og på Langeland. Børnene kommer fra meget dårlige kår, hvor forældrene ofte er alkoholiserede og derfor ikke kan tage sig af dem. I Danmark var alt derfor meget nyt for dem, og de oplevede mange ting, som de ellers aldrig ville. Mange af dem har for eksempel aldrig svømmet før, og nogle af dem har aldrig set en cykel. Det fik de rig mulighed for under deres ophold, og man kan kun håbe på, at de mange nye udfordringer, som de har klaret med stort gå-på-mod, kan give dem en selvtillid, som de kan tage med sig tilbage til hverdagen i Polen. En lejr mindre Projekt Østbørns mission er at give børnene et lyspunkt i tilværelsen og vise dem, at livet også kan være anderledes. Projektet er desværre ikke statsstøttet, og det betyder, at alle lejrene alene må bygge deres funda- ment på sponsorater fra lokale og nationale virksomheder samt de frivilliges indsats. Lejren i Ishøj måtte i sidste øjeblik melde fra projektet, hvilket ville betyde, at omkring 30 børn ikke fik deres drøm om en sommerferie til Danmark opfyldt. Ud fra de vilkår, som de lever under, har turen over Østersøen ellers været en begivenhed, som de har set frem til, siden de fik meddelelsen om, at de skulle af sted. En aflysning ville dermed være et hårdt slag for børnene. Heldigvis viste lejrene i Greve og på Langeland høj moral og tog børnene til sig. Desværre fulgte sponsorpengene fra Ishøj ikke med børnene, og det betød, at de pågældende lejre måtte ud og finde ekstra midler. Det lykkedes, så alle børn som lovet kom til Danmark. Eksotiske Danmark Regionsleder i Region IV, Preben Jakobsen, besluttede sig for, at lejren på Langeland gerne ville hjælpe de børn, som ellers ikke ville have kunnet komme af sted. De tog derfor 22 ekstra børn til sig, så antallet i alt kom op på 52. Under de 14 dage, som opholdet varede, havde 19 frivillige meldt sig til at give børnene på Tullebøllelejren en god oplevelse. At se glæden lyse ud af øjnene på de polske børn har været nok for de frivillige til at vide, at deres indsats har gjort en forskel. Under opholdet er det bl.a. blevet til et besøg i Legoland, på McDonalds og på Ærø. Den sidste dag inden hjemrejsen blev tilbragt i Odense, hvor det blev til et besøg på H. C. Andersens museum, spisning og rundvisning i Thomas Kingos kirke samt en sejltur på Odense Å, der blev afsluttet med et besøg i Odense Zoo. Odense Bys Museum var så venlige at give gratis adgang til H. C. Andersens museet, og det er netop disse ting, der gavner det økonomiske fundament for Projekt Østbørn. Alle steder var det dejligt at se, hvordan børnene tog oplevelserne til sig. Thomas Kingos kirke udviste gæstfrihed og bød på rundvisning i kirken og derefter hjemmelavede burgere, hvilket ikke er daglig kost i Polen. Desuden havde kirken også indsamlet tøj i løbet af året, som børnene har fået med sig hjem. Turen i Odense Zoo var en speciel oplevelse for børnene, hvor det for mange af dem var deres første møde med eksotiske dyr. Mødet med den fagre nye verden så ud til at begejstre børnene, hvis nysgerrighed og glæde kun kunne ses som et tegn på, at attraktionerne har været velvalgte. Dagen blev sluttet af hjemme i Tullebøllelejren, hvor der blev budt på afskedsmiddag. De polske børn fik her serveret traditionel dansk julemad med flæskesteg, brun sovs, brunede kartofler og rødkål. En smagsoplevelse som de nok ikke vil glemme foreløbig. Børnene kunne dagen efter vende næsen hjem mod Polen, og med sig i bagagen kan de tage 14 dages oplevelsesrig sommerferie i Danmark. Man kan kun håbe på, at kommuner, organisationer og virksomheder vil blive ved at støtte op omkring Projekt Østbørn gerne med flere midler, så polske børnehjemsbørn også 16

17 LMR Radiosystemer A/S Egevej Aabenraa Mail: Telefon Fax Afdelinger i Esbjerg, Aabenraa, Odense, Århus og Køge 17

18 ORGANDONOR / BUSH Giv livet videre - bliv organdonor Udlevering af foldere ved førstehjælpskurser I Danmark bruges organerne kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse til det. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød. Muligheden for at transplantere organer betyder, at man kan være med til at give et andet menneske en ny chance i livet. Men mange danskere holder på organerne, og indtil videre har kun cirka 10 procent af den danske befolkning registreret sig i donorregistret. sforbundet har besluttet, at vi vil støtte donorregistret i Danmark, da vi mener, at det er væsentligt at tage stilling til, om man vil være organdonor i tilfælde af hjernedød uanset om svaret er ja eller nej. Det er et valg, som man ikke kan tage stilling til i løbet af et splitsekund eller uden at inddrage sine nærmeste i sin beslutning. Landskontoret vil i løbet af august udsende foldere vedrørende organdonation til vores instruktører i førstehjælp og bede dem om at udlevere folderne til vores kursister, så de kan tage stilling til spørgsmålet. Vi håber på, at kursisterne vil træffe et valg og tilmelde sig registret, og at sforbundet dermed indirekte kan være med til at give et bedre liv til de patienter, der har behov for et nyt organ. For andre interesserede kan der findes information om organdonation og donorregistret på: MJ ú Frivillige og ordenskorps beskyttede Bush Da den amerikanske præsident George Bush gæstede Danmark den 5. juli til den 6. juli, var sforbundet med til at sørge for, at alt foregik uden problemer. 24 frivillige fra sforbundet og fra Politiets sordenskorps i Helsingør havde til opgave at bevogte VIP-bilerne i 24 timer. Der var tale om i alt 100 biler fordelt på fire forskellige parkeringspladser. Med et treholdsskift var der tale om at der var otte m/k på opgaven konstant. ú 0056BE - Survival 07/10/04 9:52 Side BE - Ordensbaand 24/01/05 10:35 Side 1 Welcome to a continually safety learning process at all levels within the organisation Fire and rescue courses Sea survival Ammonia courses Chlor courses Chemical courses Emergency response management Uglviggårdsvej 3 DK-6705 Esbjerg Ø Tel.: (45) A Falck Global Safety Company 18

19 BEDRIFTVÆRNLEDERE Sammenslutningen af Bedriftværnsledere fylder 20 år Af Charlotte Damsbo Bedriftværn er en videreførelse af de interne beredskaber, som enten opstod spontant på virksomhederne eller blev pålagt fra myndighedernes side i løbet af 2. verdenskrig. Den 27. august kan Sammenslutningen af Bedriftværnsledere/ Storkøbenhavn-Sjælland fejre sit 20 års jubilæum. Det sker ved en reception for indbudte på Christiansborg Slot. Initiativer til oprettelsen blev taget af den daværende bedriftværnschef for Slotsholmens Bedriftværn, Niels Erik Bølling. - Man havde haft en klub for bedriftværnsledere i Århus i nogle år, da jeg startede på Slotsholmen. Jeg blev meldt ind som oversøisk medlem, og syntes at det var en rigtig god ide. Da jeg samtidig underviste på bedriftværnslederkurser og opdagede, at der var andre der havde samme interesse, tog jeg initiativ til at indkalde til et møde ved Civilforsvaret for Storkøbenhavn - det senere Storkøbenhavn. Ud af 67 fremmødte tegne 52 sig som medlemmer ved en stiftende generalforsamling, og så var Bedriftværnslederklubben for Storkøbenhavn en realitet, fortæller Niels Erik Bølling, der i dag har titel af kasserer. I årene efter havde de to klubber et nært samarbejde med henblik på at formulere og koordinere vore forslag og ønsker til beredskabsmyndighederne. Derfor besluttede de to klubber i starten af 1990 erne at ændre navnet til: Sammenslutningen af Bedriftværnsledere, hhv. Storkøbenhavn / Sjælland og Jylland - Fyn, for derved at kunne fremstå som én enhed overfor omverdenen. Men navneændringerne har ikke berørt ikke de hidtidige klubbers suverænitet. - Sammenslutningens medlemstal har på et tidspunkt været oppe på 135 medlemmer, men vi må indrømme at det er svært at få yngre medlemmer. For de er typisk på mellemlederniveau, og har ikke den fornødne tid. Men at Sammenslutningen af Bedriftværnsledere har betydning for bedriftværnene, viser blandt andet nogle af de aktiviteter, vi er involveret i: Vi har nær kontakt til sforbundets landsledelse, vi er delegeret i sforbundets landsråd, vi har samarbejde med flere kommunale redningsberedskaber, samarbejde med andre egenbeskyttelsesorganisationer i Norden og endelig har vi kontakter til Forsvarsministeriet, sstyrelsen og andre for at fremme bedriftværnsledernes synspunkter, fortæller Niels Erik Bølling. Gode møder På landsplan har sammenslutningen i øjeblikket et par hundrede medlemmer fordelt over hele landet, dog især fra områderne Randers - Århus og det storkøbenhavnske område. - Vi er en interesseorganisation med det formål at styrke det lokale netværk. Vi har mange medlemsmøder med spændende emner og tit også med besøg på virksomheder. I sin tid var Barsebäck et tilløbsstykke, hvor der altid var mange medlemmer, der ville på rundvisning. For nylig havde vi et rigtig godt arrangement på Kronborg. Det var en udflugt med ledsagere, og ikke alle vidste at det ikke bare var en almindelig skovtur. Jeg havde forinden sammen med Lars Holst fra kronborg arrangeret at der den samme dag tilfældigvis ville blive afholdt en stor brandøvelse. Så der var personredning og fremkørsel af den store stigevogn. Den kunne lige akkurat snige sig ind gennem porten. Så den dag fik turisterne lidt mere for pengene! Alle blev evakueret hurtigt og effektivt, og vores medlemmer fik en dag de ikke lige glemmer, siger Niels Erik Bølling. Interesserede kan læse mere om sammenslutningen på ú 19

20 DM GARDER 2005 Hadsten Redningsberedskab til DM Garder 2005 Af Jørgen Møller, kredsleder, Hadsten Fra den 30. juni til og med den 3. juli 2005 var der DM for Bygarder i Århus. Vi var blevet forespurgt af styregruppen for Århus Pigegarde og Den Jyske Pigegarde, som havde slået sig sammen om at lave dette jubilæumsstævne, om vi kunne stå for forplejningen af de ca gardere med ledere fra torsdag aften til søndag middag. Vi fik forespørgslen, medens vi var i gang med et stort arrangement i Randers (EM for veteraner i atletik, EVAC). Vi fik et møde i stand kort tid efter, hvor vi fik at vide, at de i lang tid havde haft en forespørgsel liggende ved Hjemmeværnet, som i første omgang havde sagt ja; men som nu trak sig fra opgaven. Det viste sig hurtigt i vores snak med styregruppen, at det med indkvartering af så mange mennesker, havde de ikke prøvet før. Opgaven med indkvartering og brandvagter på skolerne kom også til at ligge hos os, hvor garderne skulle indkvarteres på 8 skoler, helst omkring Vejlby Risskov Idrætscenter. Vi fik tilladelse af vores beredskabsinspektør Tage Bajlum til at gå ind i denne opgave, og han stod 100 % bag os, uanset hvad vi lavede. Vi fik ved denne lejlighed chancen for at få afprøvet alt vores materiel, men vi måtte dog ud og låne/leje mere materiel. Fodboldbanen Mange ting skulle laves: skilte, indkvarteringsplaner, finde et sted hvor garderne kunne få morgenmad, køreruter for transport af kølevarer hver morgen ud til de 8 skoler, vagtplaner for både skolerne men også i det store telt på stævnepladsen, hvor frokost og aftensmad skulle fortæres. Teltet var et lille villatelt på 82 m X 32 m, godt en halv fodboldbane. Det var svært at finde hjælpere, da der jo var mange andre arrangementer i netop den uge, bl.a. Roskilde Festivalen. Det lykkedes dog at skaffe hjælpere til kogepladsen, det store spisetelt og brandvagter på skolerne. Vi måtte dog gå tilbage til styregruppen og fortælle dem, at dagvagterne på skolen måtte de finde hjælpere til, ellers måtte vi låse skolerne af i dagtimerne. Med hjælp fra de deltagende gardere lykkedes det dog at etablere en vagtordning i dagtimerne. Vi fik tilsagn om hjælp fra Lemvig, Brande, Odder, Horsens, Vejle, Rosenholm og fra DFI en i Herning. Der skal lyde en stor tak til alle. Store mængder Vi kom endelig frem til uge 26, og vejret tegnede godt (næsten for godt). Vi modtog vores lille køleskab på 32 m2 fra Arla Foods. Desuden var der en kølevogn fra et cateringfirma og en stor køletrailer med øl, vand og vin. Irma havde lavet indkøbsseddel, som bestod af bl.a.: gulerodssandwich, pitabrød, kogte æg, 600 rugbrød, franskbrød, 400 kg kalkunkød, 550 kg oksefilet, 450 kg kartofler, halvliters mælk, kaffe til kopper, te og hele flasker kildevand (dem blev der hårdt brug for) osv. Det viste sig hurtigt i teltet, at vi var nødt til at lave flere sluser, da garderne ikke, som vi havde fået at vide, kom løbende over tre timer, men næsten kom på én gang. Fredag til frokost var der flere, der kollapsede på grund af varmen, fordi de ikke kunne komme ind i teltet, men måtte vente udenfor i den bagende sol. Det fik vi rettet til om aftenen, og det var folk glade for. Selvfølgelig kunne vi ikke gøre mennesker tilfredse. Der var nogle ganske få, der brokkede sig; men vi er i promillestørrelsen, så jo, det gik godt, og alle hjælperne tog en god tørn. Irma på kogepladsen og Helle i det store spisetelt knoklede sammen med deres hjælpere i op til 20 timer pr. døgn. Jan knoklede med at få bemandingen på skolerne til at gå op, for der kom afbud i sidste øjeblik på grund af arbejde og sygdom; men takket være nogle meget smidige folk blandt lederne på indkvarteringsstederne, fik han løst opgaven. Jeg troede selv, at min opgave mest var af administrativ art; men nej, jeg måtte jo også træde ind, hvor der manglede en hånd. At afholde DM for Bygarder var en stor oplevelse, og når det hele kommer lidt på afstand, så er det de glade stunder og de brave folk, vi havde som hjælpere, som vi vil huske tilbage på. En ting fik vi bekræftet; kommunikation er en svær ting, så nogle af de kiks, der var, skyldtes kommunikationssvigt mellem styregruppen og os, hvorfor nogle af løsningerne blev hovsa løsninger. Vi ved nu, at vi SKAL have de oplysninger, som vi beder om. Her skal lyde til alle vores hjælpere: Tak for Jeres store indsats. Uden den kunne det slet ikke have ladet sig gøre at køre igennem med så få hjælpere! ú 20

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 Side: 1/13 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 1. Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Årsberetning 2010, RDA

Årsberetning 2010, RDA Ordinær generalforsamling i Redningshunden Danmark 2011. 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Orientering om valg, gennemførelse af suppleringsvalg. 5. Valg af revisor

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub.

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub. 29. december 2012 Kære kredse BHR har det sidste halve år arbejdet med ideer og tanker, som kan være med til at udvikle vores klub. Hovedtanken med ændringen er at etablere et sammenhold og effektivt arbejdende

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

4. Strategi 2015 for Nordsjællands politi, herunder borgerpaneler

4. Strategi 2015 for Nordsjællands politi, herunder borgerpaneler 15. december 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: CH Telefon: 7258 7232 Referat Kredsrådets møde den 10. december 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, chefanklager Ida Sørensen, politiinspektør

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Kort fortalt 19-12-17 Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Der var også forslag om at indføre rullefelt til løbene for at imødegå evt. snyd.

Der var også forslag om at indføre rullefelt til løbene for at imødegå evt. snyd. Referat fra DEC mødet afholdt på Hotel Hedegården i Vejle d. 5. nov. 2012 Referent: Karin Niebuhr Velkomst v/ K.Niebuhr og en hilsen fra Holger Møller Nielsen, der desværre var blevet forhindret i at deltage

Læs mere