NR. 4 - AUGUST ÅRGANG. landsrådsmøde. Side 4. DGI stævne 2006 Side 9 Vi sætter pris på de frivillige! Side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 - AUGUST 2005-25. ÅRGANG. landsrådsmøde. Side 4. DGI stævne 2006 Side 9 Vi sætter pris på de frivillige! Side 12"

Transkript

1 NR. 4 - AUGUST ÅRGANG landsrådsmøde Side 4 DGI stævne 2006 Side 9 Vi sætter pris på de frivillige! Side 12

2 Mød os på schefernes årsmøde i Frederikshavn august 2005 I finder Zenitel på Brandpunkt nr. 24 Eller kontakt os for et personligt møde. Automatisk indsamling af data, der hvor de opstår Automatisk rapportering til ODIN Forbedrer kvaliteten af de raporterede data Sparer mange timers manual indsamling af data & rapportskrivning En platform for andre/fremtidige applikationer: - GIS - Navigation - Flådestyring Odin_beredskab.indd :26:51

3 Vi er forberedt på store ulykker Indhold LEDER / INDHOLD sforbundet skal være mere synligt Endnu en gang skete det uforståelige og uacceptable: Den 7. juli blev London ramt af terrorismen. Bombemænd havde fundet deres mål i undergrundsbanen og i busser, og der var store ødelæggelser. Skulle man endelig vælge at se på det positive i situationen, så må det være, at mange civile briter tog del i behandlingen af de, som var kvæstede. De ville gøre en forskel. De ville være med til at gøre en indsats, indtil redningsberedskabet nåede frem og kunne overtage opgaven. For sådan er vi mennesker heldigvis indrettet: Når der sker sådanne katastrofelignende hændelser vil der være mange borgere, som ønsker at hjælpe, og som via deres arbejde, fritidsjob eller hobby har forudsætningerne for at kunne afbøde virkningerne af katastrofen. Alle har vigtige ressourcer at give af. Skulle en tilsvarende situation opstå i Danmark, har vi et godt og velfungerende beredskab, men vi kan ikke afvise, at der kan blive brug for mange ekstra hænder i form af hjælp fra borgerne. Samtidig skal vi heller ikke være blinde for, at når folk bliver berørt af en katastrofe, er det vigtigt, at de har en opgave at varetage, og at de ikke bare bliver sendt væk med en fornemmelse af, at de ikke kan bruges til noget. Derfor har sforbundet etableret en katastrofeorganisation for at sikre, at de borgere, som har ressourcerne til at yde en hurtig og effektiv hjælp, kan sættes ind, når behovet er der. Organisationen bygger på en detaljeret planlægning, som tager højde for alle praktiske og organisatoriske problemer og spørgsmål. Katastrofeorganisationens grundpille er et antal frivilligkoordinatorer, som er uddannet til at organisere borgere som frivillige i en katastrofesituation, og som af sforbundet hver især er bemyndiget til at iværksætte organisationen, som til daglig kun findes på papiret. Frivilligkoordinatorerne er regionsledere, kredsledere og beredskabschefer, og er således personer med en solid beredskabsfaglig baggrund og vant til at uddelegere ansvar. Organisationen kan ikke træde til, med mindre der udtrykkelig er ytret ønske om det fra myndighedernes side i den givne situation, og der vil derfor ikke opstå nogen tvivl om de rette kommandoveje. Organisationen er baseret på en model, der er indført i Canada, og også Sverige har indført en tilsvarende model med politisk accept. De danske myndigheder har desværre aldrig besluttet at indføre den danske model, men det har ikke forhindret sforbundet i at udvikle konceptet. Det ligger færdigt, og der er gennemført flere kurser for frivilligkoordinatorer. For vi er ikke i tvivl: Vi har et rigtigt godt tilbud til danskerne. Det er gratis, og det er effektivt. Lad os ikke håbe, at der bliver brug for det men hvis katastrofen skulle ramme Danmark: Så er sforbundet klar til at tage i mod udfordringen. Derfor vil vi endnu en gang gå til politikerne og fortælle dem, hvad vi kan - når hjælp er en æressag. BEREDSKAB Hæderstegn sforbundet yder stor organisatorisk hjælp til DGI-Stævne Vi skal være bedre til at håndtere kriser Vi sætter pris på de frivillige!.. 12 Frivillige på Roskilde Festival.. 14 Redningshunde skal dyste Minderig dag i Odense Giv livet videre - bliv organdonor Frivillige og ordenskorps beskyttede Bush Sammenslutningen af Bedriftværnsledere fylder 20 år Hadsten Redningsberedskab til DM Garder Tryghed og sikkerhed i Øresundsregionen Da Hjemmeværnet svigtede Regioner og kredse Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktør: Informationschef Charlotte Damsbo, DJ Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Dansk Fagpresse Abonnement: 2004, seks udgivelser, pris 120 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle lige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder samt politikere inden for stat, amter og kommuner, bedriftværnspligtige virksomheder. Forsidefoto: Niels Nyholm

4 LANDSRÅDSMØDE sforbundet skal være mere synligt Af Charlotte Damsbo Foto: Niels Nyholm sforbundets landsrådsmøde på Hotel Nyborg Strand den 17. juni blev indledt med et minuts stilhed for at ære den frivillige brandmand Max Jørgensen, der omkom ved fyrværkerikatastrofen i Kolding i november. Efter præsident Anders Samuelsens velkomst gik afdelingschef i forsvarsministeriet, Bjørn Bisserup, på talerstolen: - Jeg er selvfølgelig bevidst om, at I hellere havde set vores minister Søren Gade her i dag, men ministeren kunne desværre ikke deltage i dag, men han har bedt mig hilse jer alle og takke jer for den store indsats, I alle yder. Og jeg vil søge at viderebringe nogle af de budskaber, som ministeren ville have givet jer, hvis han havde været her. - Sidste år var ressortændringen og det nye forsvarsforlig aktuelle emner, men der er jo sket en række siden sidst, og der vil også ske mange nye ting i det kommende år. Forandringer er reglen og ikke undtagelsen. Vi skal alle være parate til at forandre os og tage imod de nye udfordringer fremtiden giver os, sagde Bjørn Bisserup. Frivilligkontaktudvalget Derefter gik han over til at tale om Frivilligkontaktudvalget, der er forankret ved Frivilligcenteret. Kontaktudvalget består af repræsentanter fra Forsvarsministeriet (formandskabet), sstyrelsen, sforbundets landschef Bent Mortensen, Foreningen af Kommunale schefer, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg kommune. - Der har allerede været afholdt et møde, og der vil inden længe blive afholdt endnu et møde, idet udvalget tilstræber at mødes ca. tre gange årligt. Mødet er et fo-

5 LANDSRÅDSMØDE rum for gensidig informationsudveksling, dialog og overordnede faglige drøftelser og skal sikre en øget anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. - På det første møde blev bl.a. redningsberedskabets berøringsflader med hjemmeværnet drøftet, hvilket vil blive fulgt op med uformelle møder mellem hjemmeværnet og frivilligkontaktudvalget. Der er efter vores opfattelse behov for at fjerne de fordomme og misforståelser, der eksisterer mellem frivillige fra de forskellige organisationer. - I aftalen om forsvarets ordning fra spiller anvendelse af de frivillige i hjemmeværnet en stor rolle, idet hjemmeværnet skal fokusere sin indsats mod totalforsvaret. Det vil sige, at hjemmeværnet skal fokusere sine kapaciteter til foruden støtten til forsvaret - at kunne assistere politiet og/eller redningsberedskabet. Men det er som det er sagt før - ikke meningen, at hjemmeværnet skal overtage redningsberedskabets opgaver. Det er jeg til gengæld ikke sikker på, at alle ved, når jeg ser den debat, der senest har været i f.eks. Weekend-avisen eller i Hjemmeværnsbladet om anvendelse af frivillige. Det er politisk bestemt, at frivillige fra såvel redningsberedskabet som hjemmeværnet skal benyttes i større omfang, end det har været tilfældet tidligere. Der er også en politisk forventning om større samarbejde mellem frivillige på de områder, hvor det er muligt og relevant. Det synes jeg, at vi alle bør og skal arbejde for, sagde Bjørn Bisserup. Frækhed betaler sig Efter talen gik man over til det egentlige landsrådsmøde. I lighed med tidligere år blev kredsleder i Farum, Henrik Sunekær, valgt til dirigent. Dernæst aflagde Anders Samuelsen sin mundtlige beretning. - Vi skal have mere fokus på beredskabet, vi skal overraske, og vi skal være professionelle. Jeg er i mit andet embede ved at skrive en bog om EU, og i den forbindelse har jeg fundet ud af, at frækhed betaler sig. Jeg spurgte flere højtstående journalister fra forskellige lande om de ville bidrage, og de sagde ja. Derefter spurgte jeg Storbritanniens premierminister Tony Blair, om han ville lave forordet. Det skal lige siges, at jeg endnu ikke har fået et svar. Det kan godt være at det bliver et nej, men jeg har da forsøgt, sagde Anders Samuelsen. - På samme måde skal sforbundet vise, at vi kan noget andet og noget mere at vi hver især er med til at bygge noget, som er stort. For der skal ikke herske tvivl om, at vi går spændende tider i møde. Mange arbejdsopgaver venter, og nye muligheder og arbejdsområder skal undersøges. Der er udover vores resultatkontrakt med sstyrelsen blevet udfærdiget en strategiplan med ikke mindre end 70 punkter. - Oprindelig var det planen, at der bare skulle findes nogle få fokusområder, som kunne videreudvikle forbundet. Men det viste sig, at der snarere var brug for at sætte ind med en masse mindre tiltag. Ikke mindst fordi tingene greb ind i hinanden. Den ene gode idé førte til den anden, og derfor er der nu tale om det største projekt i sforbundets 71-årige historie, fortalte Anders Samuelsen og fortsatte: - Med strategiplanen vil vi signalere, at sforbundet ønsker, at være med til at styrke samfundet, at være med i dialogen om samfundsudviklingen, at være offensive og aktive, at være en samfundskendt organisation, at styrke frivilligtanken. Der er nok sat ambitiøse mål, men ikke så ambitiøse, at vi ikke kan opnå dem. - Det kræver naturligvis, at alle er villige til at yde deres bidrag til indsamling af viden og til at udføre opgaverne. sforbundet har alt for længe levet i den tro, at den, der lever gemt, lever godt. Forbundets frivillige yder en god indsats for det danske samfund, men det er desværre ikke nok! Samfundet skal også vide, hvem der står bag denne hjælp. Derfor er det på tide, at vi synliggør os selv. Det er til vores alles fælles bedste. Det handler om fremtiden for sforbundet. understregede Anders Samuelsen. Ny vicelandschef I 2003 blev Bent Mortensen udpeget som landschef for en toårig periode. og derfor skulle der udpeges landschef igen i år. - Jeg er glad for at kunne sige, at Bent fortsætter som landschef for en toårig periode. Det har vist sig, at vi i år får ny vicelandschef, idet Martha Birkegaard under hensyntagen til arbejdsbelastningen og sin personlige tid har besluttet ikke at fortsætte som vicelandschef. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig, Martha, for de to år, hvor du har virket som vicelandschef. - Det er lykkedes at finde en afløser, som jeg tror, landsrådets medlemmer vil blive glade for, nemlig Nina Lindhardt. Nina, du er jo en gammel kending i sforbundet, og jeg kender dine kvaliteter.

6 LANDSRÅDSMØDE Jeg er derfor glad for, at dit liv har udviklet sig sådan, at du nu kan vende tilbage, og det er med glæde, at jeg hermed udpeger dig som vicelandschef, foreløbig for et år, sagde Anders Samuelsen og gav ordet til Nina Lindhardt: - Først vil jeg takke for udpegningen. Jeg er både glad for og beæret over den tillid landsledelsen har vist mig, og jeg glæder mig til efter et tiltrængt pusterum at komme tilbage til arbejdet i landsledelsen. Mange af de tilstedeværende kender mig, men der er også nogen, der ikke kender mig, og jeg vil derfor præsentere mig. Jeg startede i sforbundet i Det er 35 år siden og altså halvdelen af den tid forbundet har eksisteret! Jeg har været kredsformand i Esbjerg i 4 år, regionsleder i region II i to omgange i henholdsvis 8 og 6 år og landschef i 6 år. For 2 år siden trak jeg mig tilbage, da jeg ikke syntes jeg havde det fornødne overskud til fortsat at varetage opgaven. - Det var en vanskelig beslutning, men jeg havde det held, at jeg vidste at forbundet havde en både dygtig og flittig vicelandschef, der ville tage over. Kort efter blev jeg landskoordinator for Projekt Østbørn og blev også valgt ind i bestyrelsen for Barakkens venner. Det er et par rigtig så de også kan få glæde af mig, sagde Nina Lindhardt. Også præsidenten var på valg i år, og landsrådet genvalgte Anders Samuelsen. Ændringer i vedtægter Næste punkt på dagsordenen var ændring i sforbundets vedtægter. Både landsledelsen med baggrund i strukturgruppens rapport og region II havde inden landrådsmødet indgivet forslag til ændringer i vedtægter, og de blev behandlet i paragraf-rækkefølge. Inden man gik over til debat og afstemning, blev det oplyst at der var indleveret kort fra 172 stemmeberettigede og 30 havde afleveret uden stemmeret. Første ændringsforlag var om paragraf 1 stk. 1, hvor første sætning blev foreslået ændret fra sforbundet er en landsdækkende humanitær organisation, der... til sforbundet er et landsdækkende forbund... Desuden blev det foreslået at indsætte sætningen: Desuden medvirker sforbundet ved løsning af humanitære opgaver, som den sidste sætning i paragraf 2. Begrundelsen var, at der var skabt tvivl om definitionen af ordet humanitær. Der blev lagt til grund for ændringsforslaget, beredskabet og det civile beredskab til gavn for befolkningen. Man foreslog derfor at genindføre den. Efter to afstemninger blev forslaget nedstemt. Paragraf 4 stk. 2, sforbundets organisation var efter strukturgruppens forslag blevet omskrevet til: Regionsforbund, hvis grænser følger de af Indenrigsministeriets fastsatte regionsgrænser. Der var stillet forslag om, at der skulle tilføjes et normalt efter grænser, således at ordlyden ville være: Regionsforbund, hvis grænser normalt følger de af Indenrigsministeriets fastsatte regionsgrænser. Forslaget medførte en livlig debat, og efter flere argumenter for og imod, kom forslaget til afstemning og faldt. Uddannelse Også næste ændringsforslag fik flere op i stolene. Det var paragraf 5, stk. 2 og 3. De to punkter handlede om uddannelseskravet til ledere og retningslinjer omkring genudpegning. Strukturgruppen havde foreslået at udelade de to punkter, således at der ikke længere var et uddannelseskrav og det affødte et ændringsforslag fra region II om at videreføre dem uændret, med den begrundelse at uddan- at humanitær defineres som internatinelse er vigtig. gode opgaver, og de har i tilgift gjort det muligt for mig at bevare kontakten til beredskabet. Jeg vil ikke fremsætte onalt hjælpearbejde i krigszoner, nødhjælp - I strukturgruppen og i landsledelsen Vi nogen oplyser eller lignende, hvilket din ikke er sforbundets verden synes vi naturligvis også, at lederuddan- er kerneopgave. uundværlige, Forslaget når der blev arbejdes nelse i mørke. er vigtig, men hvis kravet består, så programerklæring, men blot Vores love, sikkerhedsknæklys at jeg vil gøre mig umage for at leve Brug op dem til jeres til at markere vedtaget. dig selv og genstande, især hvor skal der vi er til at fyre halvdelen af vore ledere. tillid i varetagelse af mit nye eksplosionsfare. hverv. Der Se Angående mere på paragraf vores 2, hjemmeside Formål, havde eller ring Spørgsmålet til os for er, om vi kan lægge ryg til er sket meget i de seneste yderligere to år, så den information. strukturgruppen omskrevet paragraffen, et krav, som vi ved ikke bliver opfyldt. nærmeste tid skal jeg bruge Koflar til at I/S komme således at den gav anledning til et modforslag. forslagsstillerne mente, at den vi skal have en kraftig motivator. Sam- Tlf. Selvfølgelig skal vores ledere uddannes, på omgangshøjde. Men jeg er sikker Toften 40 på, at både landschefen, landsledelsen, vigtigste sætning i paragraffen var blevet tidig fastholder vi jo også, at ingen kan direktøren og landskontoret 9280 vil bistå Storvorde mig udeladt, nemlig: at arbejde for rednings- genudpeges med mindre de har uddannel-

7 LANDSRÅDSMØDE sen. Vi kan ikke genudpege, hvis en leder bevidst har undladt uddannelse, men det er ikke udsmidningsgrund hvis der ikke har været kurser nok. Men det mener jeg ikke er tilfældet. Vi har aflyst flere kurser på grund af manglende tilmeldinger, sagde landschef Bent Mortensen. Der blev fra salen anført, at uddannelserne var lagt på hverdage således, at det var svært at finde tid til det. Det blev derfor foreslået, at man i landsledelsen arbejdede for at indføre weekendkurser og lave alternative uddannelsesmoduler. Forslaget kom til afstemning, og da resultatet af fintællingen forelå, viste det sig, at for at uddannelseskravet skulle bestå stemte 89, og 67 stemte imod, mens seks stemte blankt. Der er således stadig krav om, at sforbundets ledere skal have den fornødne interne lederuddannelse for at kunne bestride deres hverv. Endeligt vedtaget I sforbundet er der præg af, at det frivillige arbejde har basis i familien. Derfor havde strukturgruppen stillet forslag om, at to nærtstående ikke har opgaver, der henholdsvis indebærer udførelse af en funktion, og samtidig har et fagligt eller økonomisk tilsyn med samme funktion. Derfor blev der foreslået indført en ny paragraf 7 med følgende ordlyd: Nærtbeslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke vælges til kredsleder/vicekredsleder og kasserer, regionsleder/viceregionsleder og regionskasserer eller til kasserer/revisor. Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod. Paragraf 11 stk. 1 B blev af strukturgruppen foreslået ændret, således at ordlyden ville være som følger: Præsidiet, der arbejder under ansvar overfor landsledelsen har følgende sammensætning: a. Præsidenten b. Landschefen c. Vicelandschefen d. Direktøren Spørgsmålet var formelt, idet direktøren deltager i såvel præsidiemødet som landsledelsesmøder og landsråd med en fremtrædende rolle. Med den foreslåede ændring ville præsidiet få en stemme mere, når der skal afholdes afstemninger, men det blev i indstillingen også fremhævet, at landsledelsen bliver større efter forslaget, idet der bliver 10 repræsentanter mod de nuværende 8 repræsentanter. Da forslaget kom til afstemning, blev det fra flere sider påpeget, at de argumenter der var imod forslaget ikke gik på manden, men udelukkende var et spørgsmål om frygt for inhabilitet. Forslaget blev forkastet, således at direktøren fortsat er medlem af præsidiet, men med sekretærstatus. Som afslutning på dagen blev der foretaget en afstemning om de nye vedtægter med rettelser. Ved sådanne beslutninger skal det være vedtaget med 2/3 flertal. 172 stemmeberettigede, og derfor krævede det, at mindst 115 stemte for. Den endelige optælling viste, at 143 stemte for, mens 24 stemte imod. Dermed er vedtægtsændringerne vedtaget med rettelser. Den endelige udgave af vedtægterne kan ses på Dog skal det anføres, at sstyrelsen skal godkende de nye vedtægter. Ved redaktionens slutning havde sstyrelsen ikke godkendt ændringerne. ú Udstyr til: FØRSTEHJÆLP GENOPLIVNING BESKYTTELSE UNDERVISNING Tlf.:

8 LANDSRÅDSMØDE Foto: Niels Nyholm Hæderstegn 2005 sforbundets landsledelse har i år tildelt ti personer forbundets hæderstegn. På billedet ses de ni modtagere, som fik overrakt hæderstegnet på forbundets landsrådsmøde i Nyborg af præsident Anders Samuelsen. På billedet ses fra venstre: Hofmarskal Ove Ullerup Kredsleder og regional infoassistent Leif Panduro, Solrød Byrådsmedlem i Kolding, Carl-Erik Sørensen Chef for uddannelsesenheden Bornholm Kenn-Erik Olsen Kredsleder Anni Damgaard, Bjerringbro-Hvorslev kreds Skolechef Jørn Devantier, sstyrelsens Højskole Regionsleder i region I, Lene Krüger Schade Regionsleder i region IV Preben Jakobsen Frivillig Jonna Marguerithe Kristensen, Herning kreds Yderst til højre ses: sforbundets præsident Anders Samuelsen. Den tiende hæderstegnmodtager, beredskabschef Finn Antonisen, Maribo, kunne ikke være til stede på landsrådsmødet og fik derfor overrakt hæderstegnet ved en senere lejlighed. ú PRO bådene har et dybt og progressivt V- formet skrog, der nemt og hurtigt planer. En aftagelige ponton letter håndtering, opbevaring, service og almindelig rengøring. Bådene er perfekte til en række opgaver også til professionelle. Zodiac PRO leveres i størrelser fra 4,20 8,50 m. og indrettes efter kundeønsker. Totalleverandør af redningsmateriel til søberedskabet, redningstjenesten m.fl. Zodiac og Bombard gummibåde Evinrude/Johnson udenbordsmotorer Navigationsinstrumenter Trailere og registrering Rednings-/flyde dragte Redningsveste og -net Servicecenter for alle vore produkter w w w. u n i s a f e. d k - i n f u n i s a f e. d k Amager Strandvej København S Tlf Fax

9 DGI-STÆVNE sforbundet yder stor organisatorisk hjælp til DGI-Stævne 2006 Af Charlotte Damsbo I 2006 får sforbundet sin organisatorisk formentlig største opgave til dato, og vi er allerede begyndt planlægning og nedtælling. DGI afholder landsstævne i Haderslev i dagene 25. juni til 2. juli 2006, og sforbundet har indgået aftale om, at vores frivillige tager ansvaret for udlevering af morgen og middags-forplejning til stævnedeltagerne som fordeles i Haderslev og omegn. De foreløbige skøn lyder på, at der skal udleveres cirka portioner mad til cirka stævnedeltagere. Alle stævnedeltagerne skal have morgenmad (brunch) og i den forbindelse får de også udleveret frokostpakke. En del af stævnedeltagerne skal også havde varm mad om aftenen. Men det er jo ikke nok bare at udlevere maden, der skal også etableres lokaliteter at gøre det fra (DGI stiller lokaler til rådighed), der skal købes engangsservice, der skal etableres FUS på skoler og stævnecentre, og forplejningen skal transporteres. Der er med andre ord tale om en større organisatorisk og logistisk opgave, og vi har brug for rigtig mange hjælpere, omkring Vi satser på, at de enkelte byer kommer til at arbejde sammen med deres egne befalingsmænd. Det behøver ikke at være surt slid væk fra familien, de frivillige er mere end velkomne til at tilmelde eventuelle ledsagere og børn over 16 år og lave en familietur ud af det. I kommer til at være midt i centrum af begivenhederne hele tiden: I modsætning til stævnet i 2002 på Bornholm, der var et decentralt stævne med aktiviteter i flere kommuner, vil Landsstævnet 2006 blive et centralt stævne, hvor hovedparten af idrætsaktiviteterne finder sted i et stævnecentrum bygget op omkring et landsstævnestadion (kapaciteten bliver tilskuere.), hvor stævnets højdepunkter finder sted. Dermed vendes der tilbage til den kendte stævnemodel, som med stor succes blev anvendt i 1994 i Svendborg ( deltagere) og i 1998 i Silkeborg ( deltagere). Enkelte aktiviteter placeres dog uden for stævnecentrum - bl.a. fodbold i Christiansfeld og håndbold i Vojens - ligesom der bliver opvisninger m.m. på byens gader og stræder. Herudover er der planer om at inddrage Haderslev Dam og Fjord. Hurtig tilmelding Som ved alt andet frivilligt arbejde, som sforbundet er involveret i, ydes der ikke betaling, bortset fra godtgørelse af transportudgifter, fuld forplejning og indkvartering under stævnet, en lille ting med hjem og til slut en hjælperfest som tak for hjælpen. Men som noget nyt vil de enkelte kredse få del i et eventuelt overskud i forhold til antal hjælpere. For at tilmelde dig kan du hente tilmeldingsblanket på eller du kan kontakte landskontoret på telefon , men vi skal meget gerne have din tilmelding senest den 15. september. På tilmeldingsblanketten er det muligt at være meget specificeret i sine ønsker. Når vi har modtaget din tilmelding vil du modtage en bekræftelse samt generelle oplysninger til brug for din deltagelse. Du vil få gode muligheder for at opleve stævnet i Haderslev. De befalingsmænd/holdledere, der får ledende opgaver vil inden stævnet blive indkaldt til orienteringsmøde, hvor opgaverne vil blive gennemgået og nødvendigt materiale udleveret. I forbindelse med løsning af opgaven har sforbundet indgået aftale med Freddy Chr. Olesen fra Vejle der har haft ansvaret for den praktiske afvikling af de 4 sidste landsstævner. Freddy Chr. Olesen bistår sforbundet som konsulent med den praktiske planlægning sammen med konsulent Jesper Lodberg Fløche fra Landskontoret. Spørgsmål vedrørende deltagelse i stævnet bedes rettet til Freddy Chr. Olesen på Telefon: Mobil: ú

10 KRISEHÅNDTERING Vi skal være bedre til at håndtere kriser Danmark har et godt beredskab, men det er ikke ensbetydende med at tingene ikke kan blive bedre. I juni afholdt Rigspolitiet og sstyrelsen i samarbejde med Kolding Politi et tværfagligt seminar med baggrund i fyrværkerikatastrofen i Kolding. De inviterede var repræsentanter fra alle de myndigheder, der var involveret i arbejdet i Seest. Af Charlotte Damsbo Formålet var ikke at evaluere indsatsen omkring fyrværkerikatastrofen, men mere et udviklingsforum, hvor alle de indbudte deltagere fik mulighed for at komme med oplæg til, hvorledes beredskabet kan håndtere katastrofer endnu bedre i fremtiden. Det er første gang, der har været afholdt et så stort arrangement med et så bredt udsnit af beredskabet. For at komme så meget i dybden som muligt, havde arrangørerne etableret 10 workshops, som deltagerne havde valgt sig ind på ud fra deres kompetencer og interesseområder: 1. Indsatslederuddannelse og katastrofeøvelser 2. Niveaudelt beredskab og beredskabsplanlægning 3. Alarmeringen og den umiddelbare førsteindsats 4. Teknisk udstyr og kommunikation 5. Informationspolitik 6. Sundhedsberedskabet 7. Krisepsykologi 8. Strategisk ledelse og samarbejde 9. Assistance fra forsvaret 10. Evaluering den umiddelbare og langsigtede Hver workshop blev indledt med et oplæg fra de respektive formænd, og i visse tilfælde også oplæg fra andre, hvorefter der var fri debat og ideudveksling deltagerne imellem. For at alle kunne tale frit under betryggende forhold, blev der aftalt et forbud mod direkte referat fra grupperne. Det gav den fornødne arbejdsro, og ude i grupperne var der mange gode diskussioner og det skinnede igennem, at alle kunne lære af hinanden. Da den lange dag var slut, gav de fleste af deltagerne udtryk for, at de kunne have brugt meget mere tid. Bedre uddannelse Der var kommet mange gode forslag på bordet. Blandt dagens konklusioner var: Der bør gennemføres en analyse af indsatlederens funktioner og af indsatslederuddannelsen. Det er nødvendigt med en styrkelse på det taktiske og især på det strategiske niveau. Disciplinen overdragelse bør indgå mere i uddannelse og øvelser. Logistiske kompetencer bør fremover indgå i indsatslederuddannelsen i højere grad end i dag, og der er brug for løbende dokumentation under indsats. Det er en klar fordel at have tværgående katastrofeøvelser, så alle kender hinanden, og ved hvilke kompetencer medspillerne har, derfor bør det fortsætte og meget gerne udbygges. Når der udvikles katastrofeøvelser, kan man med fordel lave indholdet med fokus på lokale risikovirksomheder og terrorhandlinger. Der bør laves øvelser med aktiviteter af krisestyringsstab inklusiv aktivering af totalforsvaret. Et forslag var at oprette en central database, hvor aktørerne kunne få adgang til scenarier, og dermed lære af hinanden. Ved lokalt gennemførte øvelser er det vigtigt, at der er tale om en ekstern evaluering, så der ses på indsatsen med friske øjne. Deltagerne efterlyste også et aktivt netværk, det blev foreslået at man kunne bruge Internettet som værktøj. Her skulle man via en database være forpligtet til at dele og opdatere viden. Der blev også udtrykt ønske om en større ensartethed i 10

11 KRISEHÅNDTERING afrapportering, og det blev understreget, at det er vigtigt at netværke i eget regi og på tværs af interessenter og niveauer. Alarmering og oplysning Hvad angår alarmeringen og den umiddelbare førsteindsats, så var deltagerne enige om, at opgaven med at oplyse borgerne er ikke alarmcentralernes. Der skal derfor etableres et andet informationsberedskab, som 112 skal henvise til. Informationsberedskabet kan etableres kommunalt og/eller regionalt, og det bør sanktioneres som en national politik. Borgerne skal desuden påvirkes til IKKE at ringe 112 for at søge oplysninger om en hændelse. Et infocenter bør placeres tæt på skadestedet, så borgere har mulighed for at få oplysninger i vante omgivelser. Medierne spiller en meget væsentlig rolle, når der indtræffer en større hændelse/ katastrofe. Derfor blev det understreget, at det er vigtigt med en med en fælles internetportal, så folk kun behøver at gå et sted hen. Det var et godt redskab under ulykken i Kolding, at kommunens kommunikationsfolk, var på hele tiden og havde en ajourført hjemmeside, med alle de oplysninger som borgerne havde brug for. Pressens rolle Håndtering af pressen var også et spørgsmål som optog sindene. For at alle er klædt på, når der indtræffer en hændelse, er det vigtigt at man på forhånd har udarbejdet en pressepolitik, der kan gælde både før, under og efter hændelsen. Den løbende koordinering med baglandet er væsentlig, inden der sker udtalelser til pressen. Man kan med fordel lave aftaler med pressen på forhånd, ligesom det er en fordel selv at tage initiativerne og være proaktiv. Det kan være en fordel at oprette et egentlig pressecenter, hvor der skal være plads, kommunikationsmidler og mulighed for masseproduktions af info. Det vil give pressen mulighed for at være tæt på uden at være i vejen. Der bør være kommunikationsrådgivere på krisestyringsmøder. Større samarbejde Et af kodeordene i alle grupper var samarbejde. På nuværende tidspunkt samarbejdes der om mange ting, men det kan stadig blive bedre. Der er helt klart et behov for fælles definitioner for akutfase og retableringsfase. Det er nødvendigt at få klarlagt begreberne, så alle instanser taler om det samme, så vi kan indfri hinandens forventninger. For at sikre samarbejdet og forståelsen for indsatstaktiske retningslinier for de komponenter, der sjældent optræder i den strategiske ledelse, blev det foreslået at lave en udvidelse af kursus/uddannelse på det lokale plan. Dagen bragte mange flere gode forslag frem, og arrangørerne vil bruge sommer og sensommer på at sammenskrive resultaterne til en brugbar rapport, der skal danne grundlag for det videre arbejde. For der skal ikke være nogen tvivl: Det krisemæssige beredskab er en størrelse i forandring, og der vil altid være behov for justeringer og ændringer. ú 0020BE - Forsvarets oplys. 06/02/02 10:41 Side 1 LEGATER! Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste bestyrer to fonde, der kan søges af folk med tilknytning til forsvaret: DEN OVERORDENTLIGE INVALIDEFONDS LEGAT Legatet kan søges af: Personel i forsvaret og skorpset der er kommet til skade i tjenesten. Efterladte pårørende til ovennævnte grupper samt pårørende til personel omkommet i tjeneste. Civile, som er blevet kvæstet i krig, og deres efterladte. FORSVARETS VELFÆRDSFOND Legatet kan søges af: Tjenestegørende, hjemsendt eller afskediget personel i forsvaret. Pårørende eller efterladte til disse kan også komme i betragtning. Fondsbestyrelsen afgør om fondens ydelser desuden kan tildeles personel af Hjemmeværnet og s-korpset. Uddeling kan ske på følgende grundlag: a) Hvor der ikke er mulighed for tilstrækkelig hjælp fra offentlige midler eller legatmidler. b) Hvor øjeblikkelig ydelse af økonomisk hjælp skønnes at være af væsentlig betydning. c) Tilskud eller støtte til fremme af opgaver, der tjener Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjenestes formål. SÅDAN SØGER DU: Du kan kontakte socialrådgiveren på dit lokale tjenestested, eller rekvirere ansøgningsskemaet hos: SIKKERHEDSUDSTYR Kompressorer til røgdykkere Oppustelige redningsveste RIB-gummibåde Faste ponton-gummibåde Sikkerhedsveste Telte/dragter for kemisk/ ABC beskyttelse Kontakt os gerne for en præsentation eller reference Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste Ryvangs Allé 1, Postboks København Ø eller på telefon Pro-Safe Reflection A/S, Møllevangen 60, 4220 Korsør telefon:

12 FRIVILLIGE Vi sætter pris på de frivillige! Af Solveig Andersen, økonomichef sforbundet har netop lagt sidste hånd på opgørelsen over frivilliges mandetimeforbrug i Vi har i lighed med sidste år ønsket at undersøge, dels hvor meget en frivilligtime koster den danske stat, dels hvor mange timer frivillige anvender på uddannelse, administration og informations- og forebyggende kampagner mv. Det er vigtigt at understrege, at der i denne beregning ikke indgår mandetimer, hvor de frivillige er anvendt til indsats (kommunalt, regionalt eller landsdækkende). Ikke overraskende er timetallet stigende fra timer i 2003 til i Fordelt på grupper viser det overordnede resultat, at stigningen overvejende skyldes at der er anvendt timer mere på uddannelse og timer på eksterne arrangementer. Dette er sket på bekostning af mandetimeforbruget på interne regions- og kredsarrangementer. Uddannelse I 2004 har hvert medlem af sforbundet, aktive såvel som passive, i gennemsnit hver brugt 36,8 timer på uddannelse. Heraf er der anvendt 880 timer i forbundets regioner til interne kurser og temadage. Der har bl.a. været afholdt kurser for nye kredsledere, økonomikurser og kurser i informationsarbejde. Det er glædeligt at konstatere, at kommunernes uddannelse Gruppering af sforbundets frivilliges mandetimer Mødevirksomhed Uddannelse Eksterne arrangementer Interne arrangementer Administration I alt med enhedstimerefusion er steget med 9,2 % svarende til ca timer. Staten yder således tilskud til introduktionsuddannelse, grunduddannelse, funktionsuddannelse og supplerende funktionsuddannelse indenfor funktionsområderne brand, redning, kommunikation, indkvartering og forplejning samt redningshundetjeneste, ligesom der sker en vedligeholdelse af de frivilliges kompetencer i samme tjenestegrene. Af sstyrelsens opgørelse over enhedstimebetalingen i 2004 fremgår det, at der er enkelte kommuner, som klart skiller sig ud i forbindelse med uddannelse af deres frivillige, f.eks.: Roskilde /Lejre kommuner med timer, Ringkøbing med timer, Nyborg/Ørbæk med timer, og Odense med timer. De øvrige kommuner uddanner i gennemsnit deres frivillige i timer. sforbundets kredse har øget aktivitetsniveauet med ca. 26 %, svarende til timer. I denne forbindelse skal følgende kredse fremhæves: Sønderborg med timer, Birkerød med 624 timer, Grenå med 518 timer, Skanderborg med 336 timer, Løgstør med 326 timer, Vejle med 308 timer, Helsingør med 224 timer, og Langeland med 144 timer. Godt gået! Ser man samlet på antallet af undervisningstimer og udgiften hertil, svarer det til, at hver times uddannelse af frivillige har kostet det den danske stat kr. 97,84. Eksterne arrangementer sforbundets kredse og regioner har i 2004 været yderst aktive i forbindelse med både landsdækkende og lokale arrangementer. Af landsdækkende arrangementer kan bl.a. nævnes forplejning ved Global Diabetes Walk, vagt- og servicepersonel ved flere udstillinger for Den Kongelige Udstillingsfond samt vagt- og servicepersonel ved udstillingen af Kronprinseparrets bryllupsgaver. Disse arrangementer har alle tidligere været omtalt her i bladet. Også ude i sforbundets kredse har der været stor aktivitet, hvor forbundet har formået at gøre sig gældende og synlige i lokalsamfundet. Arrangementerne går fra hvervning af nye frivillige, informationsarbejde omkring sikkerhed og forebyggelse for borgerne - til trafikreguleringer og samaritervagt ved stævner, byfester, cykelløb og meget mere. Herning, Næstved, Ringkøbing, Skælskør og Grenå har alle brugt over timer på eksterne arrangementer. I kredsene Hadsten, Holbæk, Frederiksberg, København Øst/Amager, Maribo, Vejle, Sønderborg og Langeland har været aktivitetsniveauet ligget på et sted mellem og timer. Ud over ovennævnte arrange- 12

13 FRIVILLIGE menter inviterer sforbundets regioner ca. 150 børn fra Polen på et 14-dages sommerophold i Danmark. Det er forbundets frivillige, som opretter disse lejre rundt om i landet, og som giver deres fritid til projektet. Anslået har sforbundets frivillige i alt anvendt ca timer på 5 lejre. Dette timetal er ikke medtaget i den samlede tidsberegning. Interne arrangementer sforbundets regioner og kredse har i 2004 valgt at lægge deres energi på de mere udadrettede aktiviteter. Der er således anvendt færre timer på interne medlemsarrangementer, såsom foredrag af faglig karakter, nytårsparoler og kammeratskabsaftener. Administration sforbundets ledere og andre frivillige er ulønnede i modsætning til eksempelvis nøglepersoner blandt Hjemmeværnets ledere, der modtager et månedligt rådighedsbeløb. Det bør derfor vække til eftertanke, når man ser på det antal timer, der anvendes til ulønnet administration i sforbundet, nemlig timer, hvilket svarer til 21,8 årsværk i staten. Omregnes disse årsværk til årslønninger på et mellemniveau (kr i gennemsnitsløn for en kontormedarbejder i staten) svarer det til 5,9 mio. kr. som staten sparer alene i administrationsomkostninger. Anvendelse af frivillige ved operative opgaver På trods af at frivilliges indsats i forbindelse med operative opgaver, så som brand, redning, storm og oversvømmelse m.v. som er vores frivilliges kerneopgaver, og dermed berettigelsen af vores tilstedeværelse i Redningsberedskabet, bliver frivilliges anvendelse ikke indberettet særskilt i sstyrelsens Udrykningsstatistik. Dette forhold agter sforbundet at tage op til nærmere drøftelse med sstyrelsen med den hensigt at få indberetningssystemet udbygget, således at anvendelsen af de kommunale og statslige frivillige bliver synliggjort. Dette skal ligeledes ses i relation til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvoraf det fremgår, at der skal ske en styrkelse af viden- og dataindsamlingen på beredskabsområdet. Prisen på en frivillig I 2004 anvendte staten 23,4 mio. kr. på frivillige i Redningsberedskabet. Dette beløb Bevilling, sforbundet (ekskl. 4 mio. kr. til befolkningskurser) Gennemsnitlig nettoudgift pr. kursist ved sstyrelsen (fra årsrapport) Udbetalt enhedstimebetaling I alt fordeler sig således: Den beregnede pris pr. frivilligtime beløber sig således til kr. 73,36. Af sforbundets mission fremgår det, at vi er en frivillig organisation, der arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. De timer, vores frivillige uselvisk har brugt af deres fritid, understreger med al tydelighed denne del af vores mission. Hertil kommer de Brand- og suddannelse Falcks Uddannelsescenter Langvang, Randers Tlf ,6 mio. 7,0 mio. 9,8 mio. 23,4 mio. timer sforbundets frivillige har anvendt på kerneområderne, f.eks. ved brande og andre operative indsatser, (som tidligere anført, indberettes disse timer pt. ikke). Alt i alt kan det konkluderes, at alene størrelsen af frivilliges anvendte mandetimer bekræfter, at sforbundets frivillige er til stede, når hjælp er en æressag. ú 13

14 ROSKILDE FESTIVAL Frivillige på Roskilde Festival Af Mads Jakobsen Dette års Roskilde Festival er et veloverstået kapitel. Vejret var for en gangs skyld strålende, så der har været andre ting end den oversvømmede festivalplads at tage sig af i år. Det tørre vejr bevirkede nemlig, at brandfaren udgjorde en væsentlig risiko på campingarealerne, hvor det gjaldt om at overholde de retningslinier, som var fastsat af Roskilde Brandvæsen. Siden den tragiske ulykke i 2000 har der fra festivalens ledelse været et ønske om at sætte større fokus på den generelle sikkerhed for festivalgæsterne. Et af initiativerne i denne forbindelse har været at oprette servicetårne på campingpladserne, og det er her, at de beredskabsfrivillige kommer ind i billedet. Der er 14 campingområder, og hvert område har et servicetårn tilknyttet, som skal være bemandet døgnet rundt. I dagtimerne har Erik Lykke Hansen fra sstyrelsens Friviligcenter Hedehusene været ansvarlig for koordinering af tårnene. Erik har haft det overordnede ansvar for de frivilliges arbejde i tårnene, siden de blev introduceret på festivalen i Rikke Jørgensen og Kenneth Spike Andersen har stået for koordineringen af tårnene i nattetimerne. Roskilde Festival er som en levende organisme, der på ingen tid vokser sig stor og rummer omkring mennesker. Servicetårnene indgår som et led i at servicere og sikre festivalgæsterne, men også i at sørge for, at campingområderne følger kravene fra myndighederne. Tårnene kan betegnes som en integreret del af festivalen. - Det er derfor vigtigt at afkode festivalens stemning, og vi har i den forbindelse visse påklædningsregler. Vi er iført blå bukser og T-shirt, men bærer ikke gradstegn og uniformshue. Vores mål er at udstråle en imødekommende service- og sikkerhedsenhed, som samtidig også virke autoritative. Vi ønsker ikke at fremstå som en kontrolmyndighed, fordi det specielt på Roskilde Festival kan skabe problemer i forhold til visse af festivalgæsterne, forklarer Erik Lykke Hansen. Stor spredning Hvert tårn bemandes af minimum tre personer, hvor der i bunden er en festivalvagt (fra en forening), der servicerer festivalgæsterne, mens der i toppen sidder en festivalvagt og en beredskabsfrivillig, hvor sidstnævnte har det overordnede ansvar for tårnet. Den beredskabsfrivillige koordinerer bl.a. de foreningsfolk, som fungerer som runderende brandvagter. Der har været tale om 12 timers vagter, hvor der var mindst 17 mand på vagt af gangen. Den frivillige skulle møde en time før, hvor man så blev opdateret med de nyeste informationer omkring festivalen. I alt har vi brugt omkring 100 beredskabsfrivillige til denne opgave i løbet af de 9 dage, som festivalen varede, så det løber op i hele 163 mandedøgn foruden noget backup på sstyrelsens Frivilligcenter, Hedehusene. Under festivalen skulle man minimum have to 12-timers vagter for at kunne komme med, og for dette fik man udover forplejning og indkvartering på sstyrelsens Frivilligcenter også adgang til selve festivalen, fortæller Erik Lykke Hansen. De beredskabsfrivillige på Roskilde Festival bestod af en stor blanding af folk fra hele landet. Der var både unge og gamle, nye og erfarne, og uddannelsesmæssigt har der også været en stor spredning. - Der var tilmeldingsfrist i februar, og i slutningen af maj fik de tilmeldte genopfrisket deres udvidede førstehjælp og elementære brandbekæmpelse. Derudover var der også gennemgang af kommunikationstjeneste og specifikke informationer om regler og opgaven på Roskilde Festival. En vigtig del af arbejdet er ledelse, så vi gennemgik også elementer af grundlæggende ledelse, blandt andet via rollespil. Dette års festival har kørt helt fantastisk. Der har været godt vejr og højt humør, og de problemer, som der har været, er hurtigt blevet løst. Der er således kun ros tilovers for de beredskabsfrivillige, som har deltaget, slutter Erik Lykke Hansen og håber på, at flere frivillige vil tilmelde sig til næste år. ú 14

15 REDNINGSHUNDE Redningshunde skal dyste Af Charlotte Damsbo I weekenden den 3. og 4. september afholdes der Danmarksmesterskaber for Redningshunde i og omkring Frederikssund med base på Åbjergskolen, hvor der også er indkvartering. Det er organisationen Redningshunden-Danmark, der er tovholder på DM. Danske redningshunde har ved flere lejligheder vist deres værd i både ind- og udland, blandt andet ved eftersøgninger efter jordskælv. - Der deltager kun 28 redningshundeteams i år. Ved DM sidste år i Hundested var deltagerantallet 46. Jeg tror, at årsagen er skærpede krav ved redningshundeprøver og ved mønstring, siger Søren Schou, der er formand for Redningshunden-Danmark og tidligere vicekredsleder i sforbundet gennem mange år i Frederikssund. Trods den mindre tilslutning, så bliver der masser at se på for publikum. Hundene og deres frivillige hundeførere, skal gennem seks forskellige discipliner, der bliver bedømt individuelt. Ruinsøg, som er det, der adskiller redningshundene fra andre hundeklubbers konkurrencer, er en konkurrence, hvor hunden har højst ti minutter til at finde frem til fire figuranter. I eftersøgningsområdet vil der forekomme skud (6mm) og indsatsstøj, og hundeføreren må ikke betræde eftersøgningsområdet, førend hunden har markeret en figurant. Disciplinen lydighed er opdelt i 7 momenter, der afvikles sammenhængende. I rundering skal hunden ud på et område der måler ca. 80 x 200 m med delvis beplantning og andre skjulesteder. I området ligger 2 delvis skjulte figuranter, og der gives maksimum 0 minutters effektiv tid til søget. Alle hunde prøves i samme område og med samme placering af figuranter. Øvrige discipliner er sporsøg og feltsøg. - sforbundet vil have en stand på pladsen, hvor der orienteres omkring forbundets arbejde, ligesom der vil være mulighed for at tilmelde sig førstehjælpskurser, siger Søren Schou. Redningshundetjenesten har i Danmark eksisteret siden midten af 1960 erne, men først med stiftelsen i 1998 af foreningen Redningshunden-Danmark (RDA) fik de danske redningshundeførere og -instruktører etableret et reelt samlingspunkt. Foreningens medlemmer består af redningshundeførere og - instruktører, der alle kontraktligt og ulønnet er tilknyttet de kommunale redningsberedskaber i Danmark, og størsteparten er også medlemmer af sforbundet. Der optages også passive medlemmer uden tilknytning til beredskabet. Redningshunden-Danmark samarbejder med Svenska Brukshundklubben (SBK) samt Dansk Kennel Klub (DKK). I begyndelsen af 1999 blev Redningshunden-Danmark optaget som medlem af Internationale Rettungshunde-Organisation (IRO), og i 2003 var Danmark vært ved VM for redningshunde her klarede danskerne sig rigtig flot. ú Info om redningshunde Uddannelsen af redningshunde foretages i Danmark af Redningsberedskabet. Uddannelsen, som tager cirka 2 år for både hund og hundefører, foregår på frivillig basis ved de kommunale beredskabsafdelinger. Den er delt op i en grunduddannelse og en funktionsuddannelse, som begge skal bestås indenfor to forsøg ved aflæggelse af praktiske samt teoretiske prøver. Formålet med grunduddannelsen er at sætte føreren og hunden i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde med ild og røg og kunne finde og påvise let skjulte figuranter. Formålet med funktionsuddannelsen er at sætte redningshundeteamet i stand til at indgå i en redningsenhed til eftersøgning og påvisning af indespærrede personer, samt opfylde de krav, der i fremtiden stilles på internationalt plan. Endvidere skal redningshundeteamet kunne foretage eftersøgning af bortkomne personer. 15

16 UDFLUGT Minderig dag i Odense Projekt Østbørn løb godt af stabelen over hele landet, BEREDSKAB var med en af dagene, da de polske børnehjemsbørn fra Tullebøllelejren var på udflugt i Odense Af Mads Jakobsen For 12. gang har sforbundet via Projekt Østbørn sørget for, at 180 polske børnehjemsbørn, der kommer fra 6 forskellige børnehjem i kulminedistriktet Katowice, kunne komme til Danmark. Børnene ligger i aldersgruppen 6-14 år, og det er første gang, at de var i Danmark og i det hele taget uden for Polen. De blev fordelt på lejre i Greve, Hjørring, Holstebro, Kolding og på Langeland. Børnene kommer fra meget dårlige kår, hvor forældrene ofte er alkoholiserede og derfor ikke kan tage sig af dem. I Danmark var alt derfor meget nyt for dem, og de oplevede mange ting, som de ellers aldrig ville. Mange af dem har for eksempel aldrig svømmet før, og nogle af dem har aldrig set en cykel. Det fik de rig mulighed for under deres ophold, og man kan kun håbe på, at de mange nye udfordringer, som de har klaret med stort gå-på-mod, kan give dem en selvtillid, som de kan tage med sig tilbage til hverdagen i Polen. En lejr mindre Projekt Østbørns mission er at give børnene et lyspunkt i tilværelsen og vise dem, at livet også kan være anderledes. Projektet er desværre ikke statsstøttet, og det betyder, at alle lejrene alene må bygge deres funda- ment på sponsorater fra lokale og nationale virksomheder samt de frivilliges indsats. Lejren i Ishøj måtte i sidste øjeblik melde fra projektet, hvilket ville betyde, at omkring 30 børn ikke fik deres drøm om en sommerferie til Danmark opfyldt. Ud fra de vilkår, som de lever under, har turen over Østersøen ellers været en begivenhed, som de har set frem til, siden de fik meddelelsen om, at de skulle af sted. En aflysning ville dermed være et hårdt slag for børnene. Heldigvis viste lejrene i Greve og på Langeland høj moral og tog børnene til sig. Desværre fulgte sponsorpengene fra Ishøj ikke med børnene, og det betød, at de pågældende lejre måtte ud og finde ekstra midler. Det lykkedes, så alle børn som lovet kom til Danmark. Eksotiske Danmark Regionsleder i Region IV, Preben Jakobsen, besluttede sig for, at lejren på Langeland gerne ville hjælpe de børn, som ellers ikke ville have kunnet komme af sted. De tog derfor 22 ekstra børn til sig, så antallet i alt kom op på 52. Under de 14 dage, som opholdet varede, havde 19 frivillige meldt sig til at give børnene på Tullebøllelejren en god oplevelse. At se glæden lyse ud af øjnene på de polske børn har været nok for de frivillige til at vide, at deres indsats har gjort en forskel. Under opholdet er det bl.a. blevet til et besøg i Legoland, på McDonalds og på Ærø. Den sidste dag inden hjemrejsen blev tilbragt i Odense, hvor det blev til et besøg på H. C. Andersens museum, spisning og rundvisning i Thomas Kingos kirke samt en sejltur på Odense Å, der blev afsluttet med et besøg i Odense Zoo. Odense Bys Museum var så venlige at give gratis adgang til H. C. Andersens museet, og det er netop disse ting, der gavner det økonomiske fundament for Projekt Østbørn. Alle steder var det dejligt at se, hvordan børnene tog oplevelserne til sig. Thomas Kingos kirke udviste gæstfrihed og bød på rundvisning i kirken og derefter hjemmelavede burgere, hvilket ikke er daglig kost i Polen. Desuden havde kirken også indsamlet tøj i løbet af året, som børnene har fået med sig hjem. Turen i Odense Zoo var en speciel oplevelse for børnene, hvor det for mange af dem var deres første møde med eksotiske dyr. Mødet med den fagre nye verden så ud til at begejstre børnene, hvis nysgerrighed og glæde kun kunne ses som et tegn på, at attraktionerne har været velvalgte. Dagen blev sluttet af hjemme i Tullebøllelejren, hvor der blev budt på afskedsmiddag. De polske børn fik her serveret traditionel dansk julemad med flæskesteg, brun sovs, brunede kartofler og rødkål. En smagsoplevelse som de nok ikke vil glemme foreløbig. Børnene kunne dagen efter vende næsen hjem mod Polen, og med sig i bagagen kan de tage 14 dages oplevelsesrig sommerferie i Danmark. Man kan kun håbe på, at kommuner, organisationer og virksomheder vil blive ved at støtte op omkring Projekt Østbørn gerne med flere midler, så polske børnehjemsbørn også 16

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og

Læs mere

75 jubilæum 1934-2009

75 jubilæum 1934-2009 jubilæum 51934-2009 75 år Til gavn for samfundet Indholdsfortegnelse 75 år til gavn for samfundet Af Bjarne Laustsen... 3 Frivillige på vej mod nye opgaver Af Søren Gade... 4 Beredskabsforbundet befolkningsorganisation

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk!

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk! FRIVILLIG MAJ 2014 Katastrofeberedskab: 24 Frivillige deltager i Beredskabsstyrelsens opgave i Bosnien Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse

Læs mere

Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk Protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Indholdsfortegnelse Vi er frivillige i det danske redningsberedskab.........................................

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

Tema: Brand, side 4-14

Tema: Brand, side 4-14 nummer 2 Marts 2009 Tema: Brand, side 4-14 Frivilliges arbejde, side 16 Værdier i beredskabsforbundet, side 17 Landsdækkende skadeservice efter brand Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

Tema: Brand, side 4-11

Tema: Brand, side 4-11 nummer 2 marts 2010 Tema: Brand, side 4-11 sforlig, side 13-19 Udsendt til Haiti, side 24 Leder Ny minister, nyt forlig Indhold Brandteknikeren arbejder baglæns...4 Nyt ungdomsbrandvæsen...6 et har fået

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud

En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud NR. 1 Februar 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Kæmpefuser En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud (Foto: Hans Jørgen Pedersen) Side 18-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010 NR. 5 juni 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Dilemmaer Det danske beredskab har fået et øvelsessekretariat. En ny øvelsesdug kom på bordet ved et velbesøgt øvelsesseminar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5. Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6

Indholdsfortegnelse. Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5. Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6 Side 1 Indholdsfortegnelse Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5 Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6 Udskiftninger i toppen..........................................................

Læs mere

BRANDVÆSEN. Katastrofen afværget

BRANDVÆSEN. Katastrofen afværget NR. 5 maj 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Katastrofen afværget Ingen var i tvivl om alvoren, da høje flammer skød op fra mandedækslet i en tankvogn. Andre trafikanter holdt sig

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere