Bilagsmappe En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmappe En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark"

Transkript

1 Bilagsmappe En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Aarhus Maskinmesterskole Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard

2 Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewoplæg og interviewguides Bilag 2: 7 stadier i en interviewundersøgelse Bilag 3: Emneoplæg til møde Bilag 4: Verificering af interviews og møder Bilag 5: Beregning af kompressorydelse Bilag 6: Kvalitetskrav - Arlagården, side 42 Bilag 7: Energiforbrug til mælkekøling Bilag 8: Redigeret PI diagram for Condensing unit Bilag 9: Mælkeanlæggets opbygning Bilag 10: Teoretisk beregning af CO2 kølebehov Bilag 11: CO2-køleanlægstilbud (Advansor): LowCost - compsuper XS Value Pack 2x0B Bilag 12: HFC-køleanlægstilbud (Ahlsell): Clint - CHA/DK 262P Bilag 13: HFC-køleanlægstilbud (Air-Con): BlueBox - ZETA ECHOS A/DC 5.2 Bilag 14: Beregning af vedligeholdelseskøl Bilag 15: Beregning af CO2-emmisioner Bilag 16: Regelsæt for transskribering Bilag 17: Lydoptagelser for interviews og møder

3 Bilag 1 Interviewoplæg og interviewguides - Interview med Jesper Bo Petersen (Arla Foods) og Helge Kromann(VFL) - Interview med Kjartan Poulsen - Interview med Varde Køleservice

4 Interview med Jesper Bo Petersen (Arla) og Helge Kromann(VFL) Efter aftale interviewes Jesper Bo Petersen, Arla Foods og Helge Kromann, Videncentret for Landbrug. Interviewet benyttes som dataindsamling til bachelorprojektet omhandlende CO2-køleanlæg anvendt til mælkekøling. Det forventes at udtalelserne kan benyttes direkte i projektets analyse, og interviewet vil derfor blive optaget som lydfil. Dette dokument er sendt til og d Interviewguide Mælkekøling - Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med? - Hvordan vurderer du fremtidens malketaktik? (AMS kontra konventionel malkning) - Hvor stor en betydning har en hurtig køling af mælken og hvad betyder det for producenten? - Hvor opleves de største problemer mht. kontaminering af mælken og dermed dets kvalitet? - Hvilke tiltag ser du fordelagtige mht. en forbedring af mælkens kvalitet? - Hvordan udnyttes genanvending af køleanlæggets overskudsvarme i dag og hvad er fremtidsaspekterne? - Hvordan vurderer du brugen af isbank - økonomisk samt driftsorienteret? - Opleves der generel tilfredshed med køleanlæggene i branchen? - Oplevelses der større fyldninger end tilladt på HFC-anlæg for at opnå større kølekapacitet? - Hvordan er fremtidsudsigterne indenfor mælkekøling? Økonomi og teknologi - Hvordan oplever du mælkeproducentens økonomiske situation for tiden? - Hvordan opleves mælkeproducenternes mulighed for at lave investeringer pt.? - Hvem og hvordan introduceres nye teknologier for landmanden? - Er landbruget konservative mht. investering i ny teknologi? - Kender mælkeproducenten til alternativer indenfor mælkekøling? - Hvad er, for mælkeproducenten, den afgørende faktor for investering af køleanlæg? Etableringen eller driften?

5 Lovgivning og grøn profil - Hvad er dit bekendtskab til F-gas direktivet? - Er mælkeproducenterne opmærksomme på udsigterne (F-gas direktivet) om udfasning af HFCkøleanlæg)? - Giver grønne profiler, i form af grønne løsninger, incitament for investeringer i branchen? - Er landbruget villige til at støtte grøn teknologi? - Arbejdes der med alternativer indenfor kølemidler eller afventes der på et udspil fra EU? Hvorfor/hvorfor ikke? - Hvad vil udfasningen af mælkekvoter pr. 1. april 2015 betyde for det danske landbrug? Mejeriet - Hvad er Arlas vision mht. til fremtidige landbrug - støttes grønne tiltag (energioptimerende)"? - Er der, for Arla, en økonomisk gevinst på at erhverve sig en grøn profil? - Fokuserer Arla på at køleanlæg med HFC-kølemidler på sigt udfases? - Hvilken betydning har en udfasning af HFC-køleanlæg for mejeriet? /Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard

6 Interview med Varde Køleservice Efter aftale interviewes Varde Køleservice, medlem af Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening og Brancheforeningens Miljøordning KMO. Interviewet benyttes som dataindsamling til bachelorprojektet omhandlende CO2-køleanlæg anvendt til mælkekøling. Det forventes at udtalelserne kan benyttes direkte i projektets analyse, og interviewet vil derfor blive optaget som lydfil. Interviewguiden er udført forholdsvis struktureret, men til alle spørgsmål gives muligheden for udvidede svar og spørgsmål fra henholdsvis respondent og interviewer, med henblik på en god dialog. Dette dokument er sendt til d Interviewguide - Hvem er I og hvad beskæftiger I jer med? Mælkekøleanlægget - Hvordan er den gængse opbygning af et mælkekølingsanlæg? - Opleves der en generelt tilfredshed med køleanlæggene hos mælkeproducenterne? - Hvordan vurderer I brugen af isbank og dets driftsøkonomi? - Oplever I nye tendenser indenfor mælkekøling? - Vil instant cooling blive at foretrække i fremtiden? - Opleves det at landmænd efterspørger andre løsninger på mælkekølingsanlæg? - Hvorfor konstruerer I selv køleanlæg? - Kan der ikke sælges færdigproducerede chiller-enheder? Service og eftersyn - Hvilke omkostninger er forbundet med service og vedligehold af mælkekøleanlæg? - Hvordan håndteres kravet om eftersyn hver tolvte måned? - Hvem laver eftersynet? Hvilke service/reparation udføres sædvanligvis? - Hvilke problemer kan opstå mht. installation og drift af HFC køleanlæg hos mælkeproducenterne? - Hvor stort lækagetab har et gennemsnitlige køleanlæg årligt? - Hvordan er adgangen til HFC-kølemidler? - Opleves anlæg etableret efter 2007, at have fyldninger større end de tilladte 10 kg HFC?

7 Økonomi - Hvad fokuserer mælkeproducenten på ved nyetablering; anlægspris eller driftsøkonomi? - Hvad er levetiden på et mælkekøleanlæg? - Hvad koster et årligt eftersyn på et køleanlæg? Overgang til naturlige kølemidler - Har I erfaring med brugen af naturlige kølemidler? - Hvorledes vil en overgang fra HFC-kølemidler til naturlige kølemidler ændre tilværelsen for kølemontøren og for mælkeproducenten? - Hvordan ser I fremtidsudsigterne med den forventede udfasning af fluorholdige kølemidler modtaget? - Overvejes brugen af CO 2 -køling hos jer? - Kendes der til fabrikanter som udvikler komponenter til CO 2 -køling? Teoretiske beregninger på CO 2 -køleanlægget kontra HFC-køleanlægget fremlægges for Varde Køleservice, og dertil stilles yderlige disse spørgsmål: - Vurderer I CO 2 -køleanlæggets teoretiske tilbagebetalingstid tilpas kort, til at være incitament for investering af dette anlæg? - Hvilke faktorer (drift- kontra etableringsomkostninger) vurderes at være mest betydningsfulde for køb af CO 2 -køleanlægget? - Hvad er jeres vurdering; Hvis vores teoretiske beregninger holder stik, vurderes det fra jeres side at der er potentiale i at undersøge brugen af CO 2 -køleanlæg nærmere eller vil der afventes på lovindgreb? /Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard

8 Interview med Kjartan Poulsen Efter aftale interviewes Kjartan Poulsen, formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter og selvstændig landmand. Interviewet benyttes som dataindsamling til bachelorprojektet omhandlende CO2-køleanlæg anvendt til mælkekøling. Det forventes at udtalelserne kan benyttes direkte i projektets analyse, og interviewet vil derfor blive optaget som lydfil. Besvarelsen ønskes besvaret, i videst muligt omfang, baseret på din post som formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, og i mindre grad dine holdninger som selvstændig mælkeproducent. Interviewguiden er udført forholdsvis struktureret, men til alle spørgsmål gives muligheden for at udvidede svar og spørgsmål fra henholdsvis respondent og interviewer, med henblik på en god dialog. Dette dokument er sendt til d Interviewguide - Hvem er du og hvad arbejder du med? Mælkekøleanlægget - Hvordan vurderes tilfredsheden med køleanlæg generelt hos mælkeproducenten? - Hvad fokuseres der på ved etablering af nyt mælkekølingsanlæg? - Hvem henvender mælkeproducenten sig til vedr. etablering af nyt køleanlæg? - Kendes der til alternative anlæg indenfor mælkekøling? - Udnyttes overskudsvarmen fra køleanlægget, og hvis ja, hvordan? - Måles optaget effekt til opvarmning af procesvand separat? - Arbejder/ servicerer mælkeproducenten selv køleanlægget eller benyttes kølemontøren til dette? - Kræver mælkekølingsanlæg stort vedligehold? - Hvor stor en vedligeholdelsesomkostning udgør mælkekøling for mælkeproducenten?

9 Bedriften - Hvordan er mælkeproducentens økonomiske situation for tiden og hvad er de umiddelbare fremtidsudsigter? - Har mælkeproducenten økonomisk mulighed for at investere i nyt udstyr til mælkekøling? - Hvor stort fokus har mælkeproducenten på energiforbruget på gården og hvad fokuseres der hovedsageligt på? - Hvor stor en del af energiforbruget på gården går til mælkekøling? - Som økologisk mælkeproducent, vil en grønnere profil, i form af anvendelsen af CO 2 -køleanlæg, give incitament for investering? - Mht. CO 2 -udledning; påvirkes mælkeproducenten af eks. mejeri eller fødevareministeriet til at nedbringe udledning af CO 2? - Hvilke tidspunkter malkes der oftest på? - Malkes der 2 eller 3 gange i døgnet - hvad er tendensen? - Hvordan vurderer du udviklingen på bedriftsstørrelsen i de kommende år for mælkeproducenten? - Hvad betyder fjernelsen af mælkekvoter april 2015 for den fremtidige bedrift? HFC-kølemidler - Kender du til F-gas forordningen? - Hvordan vurderer du mælkeproducentens kendskab til brugen af HFC-kølemidler? Teoretiske beregninger på CO 2 -køleanlægget kontra HFC-køleanlægget fremlægges for Kjartan Poulsen, og dertil stilles yderlige disse spørgsmål: - Vurderer du CO 2 -køleanlæggets teoretiske tilbagebetalingstid tilpas kort, til at være incitament for investering af dette anlæg? - Hvilke faktorer (drift- kontra etableringsomkostninger) vurderes at være mest betydningsfulde for køb af CO 2 -køleanlægget? /Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard

10 Bilag 2 De 7 stadier i en interviewundersøgelse 1. Tematisering Første skridt indebærer at definere og teoretisk kortlægge det emne som ønskes undersøgt for det enkelte interview. Hertil kræves det at undersøgelsen får et formål, således at de kommende stadier kan konstrueres. For at opnå et konkret formål med interviewet, er respondentens daglige erhverv blevet undersøgt før konstruktionen af interviewguiden. 2. Design Måden hvorpå det ønskes at tilegne sig viden omkring det udvalgte emne og den problemformulering som konkretiseres under Tematisering, fastlægges under design. Interviewets design tager udgangspunkt i det delvist strukturerede interview, som beskrevet tidligere. 3. Interview Konstruktionen og udførslen af interviews har ifølge Kvale 1 stor relevans for den indsamlede viden via interviews. I henhold til opsætning og indramning af interviewene benyttes kapitlet Indramning af interviewet 2. Interviewguiden, dvs. selve interviewets udformning, baseres med udgangspunkt i valget på det delvist strukturerede interview. Herunder tages især 2 dimensioner 3 i betragtning; det tematiske samt det dynamiske. Den tematiske dimension handler om at interviewets udformning via dets spørgsmål, skal tilsigtes at give direkte svar til at kunne konkludere på problemformulering. Valget på det delvist strukturerede interview betyder at spørgsmålene vil være forholdsvis lukkede, men med mulighed for at interviewpersonen kan bidrage med svar som ikke er forventet med hensyn til den forventede konklusion på problemformuleringen. 1 (Kvale, 2003), kap. 7 2 (Kvale, 2003), side (Kvale, 2003), side 134

11 Den dynamiske dimension i et interview handler om at interviewet skal konstrueres på en sådan måde at spørgsmålene skaber udgangspunkt for et godt flow under interviewet, samt virke motiverende på respondenten. Herunder hører at spørgsmålene skal være: nemme at forstå, korte og fri for akademisk sprog (Kvale) 4 4. Transskribering Næste procedure for at kunne benytte den, gennem interviews, opsamlede viden, sker i første fase ved at transskribere interviewet. Ifølge Kvale 5 er transskribering af lydoptagelse til skrevet tekst, en proces som medfører en fortolkning af interviewet. Transskribering er ikke nogen simpel teknisk aktivitet, men snarere en fortolkning i sig selv (Kvale) Vi har til registrering af interviews, benyttet en diktafon til lydoptagelser. Det er blevet vurderet at lydoptagelser er tilfredsstillende for projektet; videooptagelser vil have bidraget med muligheden for en analyse på visuelle effekter, men disse synes ikke at være overvejende relevante for analysen. Transskribering af interviews vil blive udført af begge forfattere til denne rapport. Der vil blive udført et regelsæt for transskriberingen, således at der ikke forekommer en varierende personlig subjektiv fortolkning af lydoptagelserne. Regelsæt ses under bilag 16. Transskriberingen er udført som citat-transskribering; det vil sige transskribering af relevante citater. 5. Analyse Analysen vil tage udgangspunkt i den tekniske markedsanalyse. Interviewet skal fungere som kildemateriale til den interne- såvel den eksterne analyse. 4 (Kvale, 2003), side (Kvale, 2003), side 161

12 6. Verificering Da undersøgelsen er af en forstående undersøgelse, er det vigtigt at resultatet af interviewet kan betragtes som værende generaliserbart. Der vil til hvert interview blive vurderet, hvorvidt udtalelser fra respondenterne kan betragtes valide for den generelle population og om interviewet har resulteret i data, til besvarelse af problemformuleringen. 7. Rapportering Interviewet vil ikke blive udformet til en interviewrapport. Den opsamlede empiri vil blive analyseret i forbindelse med det ønskede emne for den tekniske markedsanalyse, og uddrag fra interviewet vil derfor kun være tilgængeligt i rapporten.

13 Bilag 3 Emneoplæg til møde - Møde med Kristian Duedahl, DeLaval - Møde med Videncenter for HFC-fri køling

14 Møde med Kristian Duedahl, DeLaval Vejledende emner for spørgsmål: - Opbygning af malkesystemer. - HFC max fyldninger? Flere kredse til DX eller VV til brine? - Fremtidsperspektiver/fremtidens stalde - Frikølingsmuligheder. - Bedriftsstørrelser (gennemsnitlig/fremtiden) - CO2-anvendelsesbegrænsninger fra jeres synspunkt. - Lovkrav med HFC - Genanvendingsmuligheder/afgifter. Hvor stort behov til drikkevand dækkes ved frikøling? - Anvendelse af varme til stuehus? Driftskomplikationer ved behovsstyring kontra isbank? - Hygiejne af vekslere - Vaskevand/vaskemetoder? Temperatur på vaskevand ind/ud? - Robot/grav/karrusel? - Isbank(sjapis) kontra større anlæg? - Hvornår malkes der (tidspunkt på dagen) - Holdbarhed på køleanlæg? - Tilskud til energivenlige løsninger? - Tæthedsprøvning af køleanlæg? - Delavals kundegruppe? (slutforbruger eller kølemontør)? - Gennemsnitlig malkeydelse pr ko? - Mælkekvoter - Oplevelser med større fyldning end de tilladte 10 kg?

15 Til Videncenter for HFC-fri køling Vejledende spørgsmål - Hvem er du og hvad beskæftiger du dig med? - Hvordan blev de første restriktioner på HFC-kølemidler modtaget i Danmark? - Hvordan udvikledes alternative kølemiddelanlæg sig i den efterfølgende periode? - Hvilken slags kølemiddel ser du som det dominerende på markedet i fremtiden? - Hvad er dine forventninger til det kommende f-gas direktiv? - Hvordan oplever du Danmarks interesse i udfasningen af HFC-kølemidler ifht. EU? - Hvilket kølemiddel anvendt til mælkekøling ser du som det bedste alternativ til HFC, og hvorfor? - Hvordan ser du CO2 som kølemiddel til mælkekøling? - Hvad ser du som værende den største motivationsfaktor for investering i CO2-køling? - Hvad er ulemperne ved anvendelse af CO2 som kølemiddel? - Vil naturlige kølemidler blive pålagt afgifter eller tilsvarende? - Er Danmark en af de førende lande inden for CO2 køling både udvikling og brug af anlægene? Hvorfor? - Er der alternativer på vej til HFC-kølemidler? R1234yf og andre? Holdbare løsninger?

16 Bilag 4 Verificering af interviews og møder - Verificering af møde med Kristian Duedahl - Verificering af møde hos Videncenter for HFC-fri-køling (Teknologisk Institut) - Verificering af interview med Jesper Bo Petersen og Helge Kromann - Verificering af interview med Varde Køleservice/ved Søren Skjerning Leth og Henning Haahr Mortensen - Verificering af interview med Kjartan Poulsen

17 Verificering af møde med Kristian Duedahl Tirsdag d. 22. oktober 2013 havde vi et møde med Kristian Duedahl fra DeLaval Mødet blev afholdt i et lukket mødelokale hos DeLeval på deres hovedkontor i Højen, Vejle. Virksomheden DeLeval beskriver sig selv som værende en:... full-service leverandør til mælkeproducenter. DeLaval udvikler, producerer og leverer udstyr og komplette systemer til mælkeproduktion og landbrug". Respondent Kristian Duedahl er produkttekniker indenfor køling hos DeLaval og har været hos virksomheden i mere end 25 år. Kristian arbejder dagligt med mælkekøling og de dertilhørende systemer. Formål og indhold af møde Mødet med Kristian Duedahl var sat op som en del af den indledende og eksplorative undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af mælkesystemets opbygning. Mødet var ikke udført som et interview og der var dertil ikke udarbejdet interviewguides. Da mødet fandt sted inden problemformuleringens endelige udformning, var formålet ikke at få svar på denne. Mødet bidragede til en forståelse af de mange hjælpesystemer samt til at forstå sammenhæng mellem mælkekøleanlægget og disse systemer. Mødet gav ligeledes en god forståelse af virksomhedens forventninger for fremtiden og et lille indblik i deres fremtidige produkter.

18 Verificering af mødet Kristian Duedahls erfaring taget i betragtning synes at kvalificere hans udtalelser til projektets udformning. Brugen af CO2 som kølemiddel overvejes også fra DeLaval, men det vurderes ikke at virksomheden har arbejdet meget med overvejelserne, baseret på Kristian Duedahls udtalelser.

19 Verificering af mødet hos Videncenter for HFC-fri-køling (Teknologisk Institut) Torsdag d. 24. oktober 2013 havde vi et møde med Svenn Ole Kjøller Hasen (SOKH) og Baastian Anton Johan Pijnenburg (BAJP), begge ansat hos Teknologisk Institut i Aarhus. Mødet fandt sted på Teknologisk Institut i et lukket møderum. Respondenter Svenn Ole Kjøller Hansen er leder af Videncenter for HFC-fri-køling og Baastian Anton Johan Pijnenburg er specialist indenfor køle-varmepumpeteknik. Formål og indhold af mødet Mødet var sat op som et led i indhentning af baggrundsviden til projektet. Begrundet i en forholdsvis ringe baggrundsviden, blev det vurderet at det var af større værdi at aftale et møde hvor der kunne snakkes om løst og fast. Der blev under mødet snakket om anvendelsen og lovgivningen indenfor kølemidler. En stor del af mødet behandlede fremtidsaspekterne indenfor brugen af kølemidler, og SOKH og BAJP's vurdering af disse. BAJP arbejdede på et projekt omhandlende udnyttelsen af overskudsvarme fra køleanlægget, hvorved der opstod større forståelse for dette emne. Dette projekt var under mødet ikke færdigt, og det har derfor ikke været muligt at benytte disse data. SOKH havde kort forinden mødet deltaget i ATMOsphere Europe ATMOsphere er en konference for interessenterne af naturlige kølemidler. Dette års konference havde ekstra fokus på det forventede F-gas direktiv fra EU. SOKH gav et indblik i konferencens diskuterede emner.

20 Verificering af mødet SOKH og BAJP vurderes at være kompetente kilder til analysebrug. Som leder for HFC-fri-køling syntes SOKH at have fingeren på pulsen, og have et stort overblik på køleindustrien og dets lovgivning. BAJP vurderes at være ganske kompetent indenfor varmegenindvinding. Det var ikke muligt at tilgå hans rapport som er under opbygning, men BAJP's ansættelse hos teknologisk institut som specialist indenfor køleteknik og varmepumper, kvalificerer hans udsagn indenfor dette område.

21 Verificering af interview med Jesper Bo Petersen og Helge Kromann Torsdag d. 30. oktober 2013 havde vi et interview med Jesper Bo Petersen fra Arla Foods og Helge Kromann fra Videncentret for Landbrug. Mødet blev afholdt i et lukket mødelokale på Arlas Hovedkontor i Viby, Aarhus. Respondenter Jesper Bo Petersen besidder titlen kvalitetsingeniør hos Arla Foods i afdelingen medlemsservice, hvor han arbejder med kvaliteten af den rå mælk. Dagligt arbejder han i projektgruppen Teknik på Gården som er en nedsat gruppe indeholdende deltagere fra blandt andet Dansk kvæg, Svensk mjölk, Arla Foods og øvrige svenske mejerier under Svensk mjölk. Jesper Bo Petersen arbejder på at sikre mindst mulig kontaminering af mælken på dets vej fra yveret til køledisken. Helge Kromann er specialkonsulent i afdelingen Kvæg hos Videncentret for Landbrug i Aarhus, hvor han dagligt sidder i teamet Råvarekvalitet. Teamets opgave er at rådgive landmanden hvorledes god mælkekvalitet opnås. Helge arbejder ligeledes i projektgruppen Teknik på Gården. Han har en baggrund som bygningsrådgiver og har i denne projektgruppe fokus på den tekniske indretning af udstyret som indgår i mælkens vej fra yver til afhentning fra gården. Formål og indhold af interview Formålet med interviewet var i henhold til problemformuleringen, at forstå mejeriet samt landbrugsrådgiverens forståelse og indsigt i vores projekt. Desuden blev en stor del af interviewet benyttet på at få en større systemforståelse og bekræftelse på hvorledes mælken behandles på gården og hvilke parametre som spiller ind på god mælkekvalitet. Ydermere var interviewguiden konstrueret således at svar vedrørende mælkeproducentens økonomiske situation og bedrift blev besvaret, og ligeledes respondenternes holdning og indsigt i lovgivning og grønne profiler.

22 Verificering af interviewet Respondenterne for dette interview viste sig at være ganske kompetente indenfor deres fokusområde. Fokusområdet viste sig dog ikke helt at ramme det forventede område, da en større køleteknisk forståelse var forventet. Interviewet har dog ligeledes været en del af kortlægningen af malkesystemet, og har derfor været brugt som en del af den eksplorative undersøgelse. Interviewet gav fyldestgørende svar på store dele af de adspurgte spørgsmål, men hvor flere svar er blevet anvendt til udformningen af nye overvejelser og konkretisering af interviewguides til efterfølgende interviews. Udformningen af interviewguiden viste sig ikke at ramme helt præcist på respondenternes kompetencer og dette kan skyldes manglende forundersøgelse af respondenter. Flere spørgsmål kan derfor sige ikke være valide for interviewguidens opbygning. Reliabiliteten på interviewet er ligeledes til diskussion. Det var i første omgang aftalt at der skulle udføres interview på enkeltpersonerne, men grundet respondenternes fælles projektgruppe blev det ønsket at udføre interviewet sammen. Interview af to personer fra forskellige virksomheder kan have en indflydelser på respondenternes svar. De to respondenter havde internt besluttet at svare på hver deres kompetenceområder hvilket fungerede fint, og begge respondenter gav svar på spørgsmål som vi ønskede begges holdninger fra. Hvorvidt de selvsamme svar ville have fundet sted ved enkeltmandsinterview er svært at spå om, men med dette i mente må interviewets reliabilitet siges at forringes.

23 Verificering af interview med Varde Køleservice/ved Søren Skjerning Leth og Henning Haahr Mortensen Tirsdag d. 19. November 2013 interviewede vi Søren Skjerning Leth og Henning Haahr Mortensen. Interviewet fandt sted hos Varde Køleservice på deres kontor, som deles med sekretæren samt en øvrig medarbejder. Virksomheden Varde Køleservice udfører salg, konstruktion, opsætning, reparation og servicering af forskellige køleanlæg, varmepumper og AC. Virksomheden beskæftiger ca. 10 mand, heraf 2-3 personer på kontoret, og er beliggende i Varde. 40 [%] af virksomhedens beskæftigelse findes hos landmanden. Varde Køleservice er medlem af Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening og Brancheforeningens Miljøordning KMO. Respondenter Søren Skjerning Leth er indehaver af Varde Køleservice og er uddannet kølemontør. Han arbejder både fra kontoret og er også ude hos kunden. Henning Haahr Mortensen er ansat hos Varde Køleservice og er uddannet teknikumingeniør. Henning arbejder på kontoret og er ifølge eget udsagn "firmaets blæksprutte". Henning arbejder blandt andet med indkøb, salg, dokumentation og lovgivning. Formål og indhold af interview Interviewet havde til formål at afdække kølemontøren/slutbrugerleverandørens holdning og indsigt på projektets problemformulering, herunder en praktisk forståelse af håndtering og servicering af køleanlæg hos mælkeproducenten.

24 Interviewet skulle ligeledes give svar på virksomhedens tilgang til brugen af HFC-kølemidler og CO2 som kølemiddel og den dertilhørende lovgivning. Ydermere skulle interviewet bidrage til en forståelse af mælkeproducentens økonomi vedrørende mælkekølingsanlægget. Verificering af interviewet Interviewets validitet vurderes at være af meget høj gyldighed. Interviewet gav svar på langt størstedelen af interviewguidens spørgsmål. Interviewets reliabilitet vurderes som værende tvivlsom. Som i et tidligere interview benyttede virksomheden sig af to respondenter, hvilket vi vurderer som værende en kilde til svar som muligvis kan have ladet sig påvirke af den øvrige respondent. Det virkede umiddelbart på interviewet som om at respondenterne var bange for at snakke over sig, og svarernes udformning virkede dermed en anelse for velovervejede. Havde interviewet foregået med en enkelt respondent er det vores vurdering at svarerne ville været anderledes udformet. Respondenternes to forskellige gøremål i virksomheden øger ligeledes risikoen for to forskellige synsvinkler på det samme spørgsmål. Interviewet vurderes på trods af deltagelsen af to respondenter, at opfylde formålet med interviewet og data synes at være valide for projektets relevans.

25 Verificering af interview med Kjartan Poulsen Onsdag d. 20. November 2013 interviewede vi Kjartan Poulsen. Interviewet fandt sted på Kjartan Poulsens hovedbedrift nær Outrup i bedriftens frokostrum/kontor. Respondent Kjartan Poulsen er selvstændig mælkeproducent og har været det i ca. 20 år, men er uddannet landbrugstekniker. Han driver i samarbejde med hans kompagnon en drift med 850 økologiske malkekvæg og 1150 hektar jord, hvilket Kjartan vurderer at være det største økologiske kvægbedrift i Danmark. Kjartan Poulsen har foruden sin daglige gang på gården, en formandpost hos Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter hvor han har været bestyrelsesmedlem siden 2006 og har besiddet posten som formand siden Formål og indhold af interview Interviewet havde til formål at forstå mælkeproducentens synsvinkel på flere forskellige aspekter tilknyttet en besvarelse på problemformuleringen. Interviewguiden var blevet udført med tre emneområder, herunder mælkekøleanlægget, bedriften, HFC-kølemidler samt en præsentation og en forventet vurdering på denne. Verificering af interviewet Kjartan Poulsen blev udvalgt som værende mælkeproducentens repræsentant, netop på grund af hans formandspost hos Landforeningen af danske mælkeproducenter. Interviewet gav en god forståelse af mælkeproducentens forhold på de adspurgte områder. Respondenten formåede at besvare størsteparten af spørgsmålene med en generel holdning fra de danske mælkeproducenter.

26 Kjartan Poulsen synes at have givet udførlige og velbeskrevne svar, muligvis med hans erfaring indenfor interviews og fremlæggelser som formand for LDM. Størstedelen af interviewet foregik uden andre tilstedeværende i rummet. På et tidspunkt startede Kjartan Poulsens kompagnon dog et møde med en udefrakommende person. Hvorvidt tilstedeværelsen af disse personer synes at have påvirket Kjartan Poulsens svar, formodes ikke at have ført til anderledes svar på spørgsmålene. Da besvarelsen ikke omhandlede personlige oplysninger synes Kjartan Poulsen ikke at have havde grund til at ændre svarenes udformning, for netop at beskytte personlig oplysninger. Interviewets svar synes at være af god reliabilitet på grund af respondentens seriøse bestyrelsespost og hans forventede korrekte udtalelser. Da interviewet gav svar på samtlige spørgsmål, synes interviewets validitet ligeledes at være af en god kvalitet. Interviewguiden vurderes at være udformet korrekt for en besvarelse på problemformuleringen.

27 Bilag 5 Beregning af kompressorydelse Figur 1 - log(p),h-diagram, (CoolPack, 2000) Beregningen af den teoretisk kompressorydelse for de to driftsscenarier, henholdsvis med en fordampningstemperatur på - 5 [C] og - 10 [C]. Alle enthalpier er taget fra CoolPack og den isentropiske virkningsgrad er sat til 0,7, hvilket vurderes at være repræsentativ. = 1,6 Trykforholdet er ikke ens i de to kredse, hvilket vil medføre forskellige volumetriske virkningsgrader. Dette vil dog betyde en endnu større forskel i kompressorydelsen i forhold til den beregnede.

28 Bilag 6 Kvalitetsprogrammet - Arlagården, side 42

29 73 Oversigt over analyser, klassegrænser og kvalitetsbetaling Analyse Fedt og protein Celletal celler/ml Kimtal kim/ml Sporer Sporer/liter Syrningshæmmere/ antibiotika Synligt forandret mælk Analysehyppighed Klasser 1 pr. leverance 1S 1E 1 pr. leverance 1B 2 3 1E 1 pr. 2 uger 2 1B 2 3 1E 1 pr. 4 uger 3 1B 2 1 pr. uge 5 Fejlfri 3 Fejlfri 1 pr. leverance 3 Fejlfri 3 Lugt og smag (Se afsnit 75) Frysepunkt Urea 1 pr. 4 uger 1 pr. leverance Grænser Informationsanalyse Informationsanalyse Tillæg & fradrag, % af råvareværdi + 2 % + 1 % 0 % 4 % 10 % + 1 % 0 % 4 % 10 % + 1 % 0 % 4 % 4 0 % 10 % 6 0 % 10 % 7 0 % 10 % 8 1 Opfølgning sker også på EU s krav vedrørende geometrisk gennemsnit. (Se afsnit 84 og 85). 2 Ved klasse 1B, 2 og 3: analyse i den efterfølgende uge. 3 Ved klasse 1B og 2: analyse i næste 14-dags periode. 4 Første sporeresultat i klasse 2 i en rullende 12 måneders periode giver ikke fradrag. 5 Hvis der påvises syrningshæmmere, klassificeres mælken i klasse 3 og opfølgende analyse tages hver leverancedag i 12 uger. Disse analyser danner grundlag for afregningen. Analyseomkostningerne på kr. betales af mælkeproducenten. 6 Forekomst af antibiotika medfører ved første tilfælde i en rullende 12 måneders periode et fradrag svarende til 2 dages mælkeleverance og en bod på kr. Ved andet tilfælde et fradrag svarende til 4 dages mælkeleverance og en bod på kr., samt obligatorisk rådgivningsbesøg, der betales af mælkeproducenten. Ved tredje tilfælde et fradrag svarende til 8 dages mælkeleverance og en bod på kr., separat indtransport af mælken i 14 dage, betalt af mælkeproducenten. Desuden gennemføres obligatorisk rådgivningsbesøg, der betales af mælkeproducenten. Yderligere tilfælde medfører fordobling op til det i vedtægterne til enhver tid fastlagte maksimum, samt gennemførelse af obligatorisk rådgivningsbesøg, der betales af mælkeproducenten. 7 Fradrag gælder for ugens leverancer. 8 Ved kassering af mælk pga. afvigelse på lugt og smag ved modtagekontrollen på mejeriet gives et fradrag svarende til to dages mælkeleverance og en bod på kr. Version 4.0 / juni

30 Bilag 7 Energiforbrug til mælkekøling Fra Analyseplatformen.dk, har Agrotech udført målinger på 10 mælkeproducentsbedrifter. Disse målinger vil ligge til grundlag for beregnet gennemsnitlig energiforbrug til mælkekøling. Konventionel malkning Landmand A, B, E, F, H og J: Landmand Mælkekøling [kwh] Samlet forbrug [kwh] Andel mælkekøling [%] A 0,4364 1, ,0 B 0,4238 1, ,4 E 0,2936 1,203 24,4 F 0,7774 2,708 28,7 H 0,5459 1, ,2 J 0,2912 1, ,6 Gen.snitlig optag 28,0 Figur 1- [kwh] pr døgn pr årsko - orange bar = mælkekøling, blå bar = samlet forbrug, (Agrotech, u.d.)

31 Bilag 8 Redigeret PI diagram for Condensing unit

32

33 Bilag 9 Mælkeanlæggets opbygning

34 Oversigtsdiagram for mælkeanlægssystemet Mælk fra malkekarussel Drikkevandstank Forkøling Mælkekøletank Buffertank Vandforsyning Akkumulerings tank Chiller-enhed P-37 Varmeveksler M M Gas bypass valve High pressure valve Fordampningsveksler Mælk Vand Brine til mælketank Brine til akkumuleringstank R744

35 Bilag 10 Teoretisk beregning af CO2-kølebehov Teoretisk beregning af CO 2 -kølebehov Beregning Enhed Daglig kapacitet [l/dag] Densitet 1,03 [kg/m3] Samlet vægt [kg/dag] Dagligt antal malkninger 2 Varighed pr. malkning 1,5 timer Tid før startkøling efter startmalkning 0,5 timer Nedkølingstid ((1,5-0,5)+2) 3 timer Mælkeproduktion pr. malkning [kg] Specifik varmekapacitet - mælk 3,8 [kj/kg*k] Mælketemperatur ved ko 37 [C] Mælketemperatur efter forkøling 20 [C] Mælketemperatur efter køling 4 [C] Køleeffekt 28,99 [kw] Tab i veksler 3 [%] Antal vekslere 1 Tab i kølekappe 3 [%] Brine Kreds CO2 kølebehov (28,99*1,03*1,03) 30,76 kw Maksimal køleeffekt 40 kw

36 Bilag 11 CO2-køleanlægstilbud (Advansor): LowCost - compsuper XS Value Pack 2x0B

37 Tilbud på compsuper XS Value Pack 2x0B Tekniske specifikationer: Leverede kuldeydelser og temperaturer: o Kølekapacitet: 40,8 kw ved -10 C Belastning: 40,0 kw ved -10 C o Dimensionerende udetemperatur: 32 C o Varmegenvinding: Ja Model AXP52-50M Dellast: 100% Vandtemperatur: 55 / 70 C Kapacitet: ca. 25kW o Isolering: Ja Side 1 af 3 Tilbudsnr.: XXXX o Opstilling: Bygget i kabinet for udendørsopstilling o Mål: (H/L/B) 1,6 m / 2,3 m / 1 m o Vægt total: ca kg Kompressordata for anlægget: o 2 stk. kølekompressorer med termistor og indbygget varmelegeme 1 stk. kølekompressor, model: 4MTC-10F4K Frekvensomformer indbygget: Ja 1 stk. kølekompressor, model: 4KTC-10K-40S Frekvensomformer: Nej o Slagvolumen: max. / min.: 20,9 / 3,9 m³/time o Mindste kapacitetstrin: 18 % på MT kompressorer o Max. designtryk: tryk/sug: 120 / 60 bar o Sikkerhedsautomatik Ja o Individuel olieniveaustyring Ja Digital olieniveauswitch + magnetventil Ja Emerson oliestyring Fordamper: o Model CBXP52-90H o Temperatur: 0 / -5 C o Kapacitet: 40 kw o Inkl. Kontroller og indsprøjtningsventil 1

38 Kondensator/gaskøler o Model: KCE72B3 o Kapacitet: 65 kw o Volumen: 12 liter o Designtryk: 120 bar o Lydniveau: 48 dba i 10m o Antal EC blæsere 2 stk. o Mål (H/L/B): 1,1 m / 2,9 m / 1 m o Vægt: 245 kg Side 2 af 3 Tilbudsnr.: XXXX Anlægsbeskrivelse o Maksimalt driftstryk på højtryksside: 120 bar. o Maksimalt driftstryk sugeside køl/ trykside frys: 60 bar. o Sikkerhedsventiler (60/60/90/120 bar). o Mellemtryksreceiver, 80 liter, designtryk 60 bar. o Intern spiral i receiver som intern veksler på frostsiden. o Lavtrykssugeakkumulator placeret i receiver; virker også som intern sugegasveksler og olieudskiller på sugesiden. o Elektronisk højtryksventil (CCMT) og gas-by-pass ventil (CCMT). o UPS til at lukke højtryksventil og gas-by-pass ventil ved strømafbrydelse. o Tørrefilter (på olieretur) og væskefiltre. o Afspærringsventiler på tryk- og sugeside, samt væskeledning. o Alle rør udført i K65 kobberrør, rammen er udført i stål. o Anlægget er CE-mærket ved bemyndiget organ no o Anlægget er forberedt for oliestyring baseret på Emerson Switch. Elektrisk fortrådning, forsynings- og styringstavle o Anlægget leveres elektrisk fortrådet, menforsynings-/ styretavle og regulator til kompressoranlægget. o Tavlen fremstilles i henhold til EN , EN , EN 378 og er CE mærket. o Placering af tavle: over kompressor. o Forsikring af tavle: 3x400V (3F+N+J) 50 Hz, I max. 55 A; I drift 39 A. o Kortslutningsniveau: 10 ka. o Forsyning 3x400 VAC+N+PE (TN system). o Regulatorer: 1xAK-PC-772 o Dokumentation inkl. kabelliste medfølger. o Kabel- og komponentopmærkning. o Alle stærkstrømskomponenter er af mærket Schneider Electric eller lign. o Omgivelsestemperatur 30 C. o Opstilling, Udendørs i kabinet med kompressor aggregat. o Sprog i eldiagrammer er dansk. o Tavlen udføres pladekapslet og pulverlakeret i RAL o Kabel til- og afgange fra bunden på bagsiden af tavlen. 2

39 Leveringsomfang og pris Side 3 af 3 Tilbudsnr.: XXXX Anlægget leveres fuldt fortrådet, testet og forberedt for opstilling i maskinrum. Anlægget er isoleret, men ikke inddækket. Anlægget leveres FCA Bautavej Aarhus. Grundpris for kompressoranlægget indbygget i kabinet: DKK ,- Inkl. Kondensator/gaskøler, VGV veksler og fordamper I alt: DKK ,- Prisen er eksklusiv rør og montage af kondensator etc. Prisen er ekskl. Moms. Leveringstermin: ca. 6-8 uger. Leveringsbetingelser i henhold til NLM94. Dette tilbud er gældende i 1 måneder fra modtaget dato. Garanti: 1 år. 3

40 File:V8 COMPSUPER DS VGV 8r.EES :03:51 Page 1 EES Ver : #2020: For use only by Lars Rasmussen, Advansor, Aarhus, Denmark ADVANSOR Calculator rev.8r Calculate (F2) Year simulation More Results Project: Client: Mælkekøler Christian Krupa Medium Temperature Side (MT) MT Compressor choice 1 x 87 Hz 4MTC-10F4K - 6,5m3/h 1 x 50 Hz 4KTC-10K - 9,6m3/h 0 x 0 Hz Manuel MT Eta/Lambda Vol MT = 20,9 [m3/h] Evap. temp. -10 [ C] MT Required capacity Superheat, useful 8 [K] ; unuseful 2 [K] Qe MT = 40 [kw] Margin Q,MT = 2,0 [%] Low Temperatur Side (LT) Q 0 22,1 [kw] 19,2 [kw] 0,0 [kw] I max 32,7 [A] 22,4 [A] 0,0 [A] -5,8 [ C] 41,3 [kw] 20,9 [m 3 /h] MT,teo = 0,70 is,mt,teo = 0,62 W MT = 24,5 [kw] 0,279 [kg/s] 112,4 [ C] 65,8 [kw] P gk,ud = 90,0 [Bar] P gk,opt = 87,4 [bar] t gk,ud = 34 [ C] COP total = 1,66 W total = 24,5 [kw]. 0,108 [kg/s] M 38 M Compressor current: I max = 55 [A] (FLA/400V) I running = 39 [A] bar 3,3 [ C] 0,171 [kg/s] Internal/external Heat Exchangers MT internal exchanger LT Internal exchanger Heat Recovery 0,171 [kg/s] t e,mt = -10 [ C] 40,8 [kw] External subcooling after gascooler Cooling of LT discharge gas Info

41 Loddet pladevarmeveksler Teknisk specifikation Model : CBXP52-90H-F ItemName : Dato : Enheder : 1 Varm side kold side Secondary side Primary side(s4) Væske 30.0% Ethanol Carbon dioxide Masseflow kg/s Væske kondenseret/fordampet kg/s Indløbstemperatur C Dugpunkt C Udløbstemperatur(gas/liquid) C Arbejdstryk(Ind/Ud) bara / 26.6/26.5 Trykfald kpa Hastighed i tilslutning(ind/ud) m/s 2.85/ /8.24 Effekt kw Varmeoverføringsareal m² 4.49 K-værdi ren veksler W/(m²*K) 1798 K-værdi for service W/(m²*K) 1629 Fouling resistance*10000 m²*k/w 0.0 Margin % 10.4 Middel temperaturdifferens K 5.5 Relativ strømningsretning Modstrøm Antal slag 1 1 Materialeplade/ Loddet Alloy 316 / Cu TilslutningS1 (Varm-Ind) Gevind (udvendig)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 304 TilslutningS2 (Varm-Ud) Gevind (udvendig)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 304 TilslutningS3 (kold-ind) Sold for Distributor/ (Z57XP) Alloy 304 TilslutningS4 (kold-ud) Sold for Distributor/ (Z57XP) Alloy 304 Trykbeholdernorm PED Designtryk Ved 90.0 Celsius Bar Designtryk Ved Celsius Bar Designtemperatur C /225.0 Totalmål længde x bredde x højde mm 272 x 111 x 526 Nettovægt, tom/i drift kg 23.2 / 31.5 Package length x width x height mm x x Package weight kg Performance is conditioned on the accuracyof customers data and customers abilityto supply equipment and products in conformity therewith. Program version 5.46, Rating 2-Phase / /14:31:18

42 Physical Properties Varm side kold side (indløb/udløb) Væske Gas Væske Gas Densitet 963.4/ / /66.06 Specifik varme 4.139/ / /1.390 Visk 6.86/ / / Term. kond / / / Bub. p. /-10.0 Dugpunkt /-10.0 Molvægt 44.01/44.01 Cr.pr /73.77 kritisk temp. 31.0/31.0 Latent effekt 258.5/245.7

43 Loddet pladevarmeveksler Teknisk specifikation Model : AXP52-50M-F ItemName : Dato : Enheder : 1 Varm side kold side Primary side(s4) Secondary side Væske Carbon dioxide 35.0% ethylenglykol Masseflow kg/s Væske kondenseret/fordampet kg/s Indløbstemperatur C Dugpunkt C Udløbstemperatur(gas/liquid) C Arbejdstryk(Ind/Ud) bara 90.0/90.0 Trykfald kpa Hastighed i tilslutning(ind/ud) m/s 4.66/ /0.638 Effekt kw Varmeoverføringsareal m² 2.45 K-værdi ren veksler W/(m²*K) 1063 K-værdi for service W/(m²*K) Fouling resistance*10000 m²*k/w 0.0 Margin % 10.6 Middel temperaturdifferens K 11.1 Relativ strømningsretning Modstrøm Antal slag 1 1 Materialeplade/ Loddet Alloy 316 / Cu TilslutningS1 (kold-ud) Gevind (udvendig)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 304 TilslutningS2 (kold-ind) Gevind (udvendig)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 304 TilslutningS3 (Varm-Ud) Svejst/ 33.7 (J21XP) Alloy 304 TilslutningS4 (Varm-Ind) Svejst/ 33.7 (J21XP) Alloy 304 Trykbeholdernorm PED Designtryk Ved Celsius Bar Designtryk Ved Celsius Bar Designtemperatur C -10.0/150.0 Totalmål længde x bredde x højde mm 177 x 160 x 582 Nettovægt, tom/i drift kg 48.2 / 52.9 Package length x width x height mm x x Package weight kg Performance is conditioned on the accuracyof customers data and customers abilityto supply equipment and products in conformity therewith. Program version 5.46, Rating 2-Phase / /14:17:13

44 Physical Properties Varm side kold side (indløb/udløb) Væske Gas Væske Gas Densitet 153.3/ /1029 Specifik varme 1.344/ /3.762 Visk / /0.810 Term. kond / /0.472

45 Bilag 12 HFC-køleanlægstilbud (Ahlsell): Clint - CHA/DK 262P

46 LIFTING POINTS ø Drawer I.M. Approved Code DW00 Date 21/06/2013 Order n Functioning weight 1200 Kg Water connections 2" 1/2 Transport weight 800 Kg Transport dimensions Length Width Height Notes: CHA/DK 262-P SI/PS/IM/CC/NR/MN DESCRIPTION: Dimensions : CLEARANCE AREA "The position of the water connections is to be considered as not binding as the manufacturer reservers the right to make small modifications during the construction" IN UT

47 n 6 ø kg 215 kg 180 kg 185 kg Drawer I.M. Approved Code WD00 Date 21/06/2013 Order n Functioning weight 1200 Kg Water connections 2" 1/2 Transport weight 800 Kg Transport dimensions Length Width Height Notes: DESCRIPTION: basement and weight distribution CHA/DK 262-P SI/PS/IM/CC/NR/MN : CLEARANCE AREA B "B - B" SIDE 195 kg ELECTRICAL PANEL SIDE 225 kg B

48 P> P< P FG CIRCUITO FRIGO KÄLTESCHEMA COOLING CIRCUIT CIRCUITO FRIGORÍFICO MANDATA: DRUCKLEITUNG: DISCHARGE LINE: IMPULSIÓN MODELLO: MODELL: MODEL: MODELO PAGINA N : BLATT Nr.: PAGE No.: PAGINA N : 1 N PAGINE: BLATTANZAHL: No. OF PAGES: N DE PAGINAS 28 mm 5 N CIRCUITI: REFRIGERANTE: ANZAHL KÄLTEKREISLÄUFE: KÜHLMITTEL: No. OF CIRCUITS: 1 REFRIGERANT: N DE CIRCUITOS: REFRIGERANTE: DISEGNATORE: T. ZEICHNER: DRAWER: DIBUTANTE: LIQUIDO: FLÜSSIGKEITSLEITUNG: LIQUID LINE: LINEA DE LIQUIDO: CLIENTE: KUNDE: CUSTOMER: CLIENTE: DATA: DATUM: DATE: FECHA: I.M. 22 mm 21/06/2013 VISTO: FREIGABE: VISA: VISADO: ASPIRAZIONE: SAUGLEITUNG: SUCTION LINE: ASPIRACIÓN N ORDINE: KOMM. NR.: COMM. No.: N DE PEDIDO: CODICE: ZEICHNG. Nr.: DRAWING No.: ESQUEMA N : R 410 A 35 mm CHA/DK 262-P SI/PS/IM/CC/NR/MN AHLSELL RC00

49 T T P OUT IN CIRCUITO ACQUA WASSERKREISLAUF WATER CIRCUIT CIRCUIT EAU MANDATA: DRUCKLEITUNG: DISCHARGE LINE: IMPULSIÓN MODELLO: MODELL: MODEL: MODELO PAGINA N : BLATT Nr.: PAGE No.: PAGINA N : 2 N PAGINE: BLATTANZAHL: No. OF PAGES: N DE PAGINAS 5 N CIRCUITI: REFRIGERANTE: ANZAHL KÄLTEKREISLÄUFE: KÜHLMITTEL: No. OF CIRCUITS: 1 REFRIGERANT: N DE CIRCUITOS: REFRIGERANTE: DISEGNATORE: T. ZEICHNER: DRAWER: DIBUTANTE: LIQUIDO: FLÜSSIGKEITSLEITUNG: LIQUID LINE: LINEA DE LIQUIDO: CLIENTE: KUNDE: CUSTOMER: CLIENTE: DATA: DATUM: DATE: FECHA: I.M. VISTO: FREIGABE: VISA: VISADO: ASPIRAZIONE: SAUGLEITUNG: SUCTION LINE: ASPIRACIÓN N ORDINE: KOMM. NR.: COMM. No.: N DE PEDIDO: CHA/DK 262-P SI/PS/IM/CC/NR/MN AHLSELL CODICE: ZEICHNG. Nr.: DRAWING No.: ESQUEMA N : 21/06/ RC00

50 DESCRIZIONE / DESCRIPTION Beskrivelse SIGLA/SYMBOL MARCA/PRODUCER MODEL Pn [kw] In [A] Is [A] I max. [A] CHA/DK 262-P MODELLO / MODELL DATI ELETTRICI TOTALI / TOTAL ELECTRICAL DATA / Samlet effekt input DISPLAY Display D INVENSYS EKW400 BLK CHA/DK 262-P 25,0 48,5 170,4 55,8 FA1 10x38 2A am CHA/DK 262-P PS 25,8 50,2 172,1 57,5 FUSIBILI AUSILIARI / AUX FUSES hjælpesikringer FA2 10x38 2A gg CHA/DK 262-P WP 25,0 48,5 170,4 55,8 FA3 10x38 1A gg CHA/DK 262-P WP-PS 25,8 50,2 172,1 57,5 FA4 10x38 1A gg CHA/DK 262-P SSL 25,5 46,0 170,4 55,8 FUSIBILI AUSILIARI (VERSIONE FU, FD, WP/FU, WP/FD) / AUX FUSES (FU, FD, WP/FU, WP/FD VERSION) hjælpesikringer (version FU, FD, WP/FU, WP/FD) FA1 10x38 4A am CHA/DK 262-P PS-SSL 26,3 47,7 172,1 57,5 FA2 10x38 4A gg CHA/DK 262-P WP-SSL 25,5 46,0 170,4 55,8 FUSIBILI AUSILIARI (VERSIONE WP, FE, FT) / AUX FUSES (WP, FE, FT VERSION) or Eletrical diagram SE2MAKWPxxMAG5/SE2MAKWPxxMA15 hjælpesikringer (version WP, FE, FT) Eller diagram SE4MAKWPxxMAG5/SE4MAKWPxxMA15 FA1 10x38 2A am CHA/DK 262-P WP-PS-SSL 26,3 47,7 172,1 57,5 FA2 10x38 4A gg FUSIBILE COMPRESSORE / COMPRESSOR FUSES kompressosikringer FC 14x51 32A am FUSIBILE POMPA / PUMP FUSES pumpesikringer 10x38 4A am FP FUSIBILE POMPA (VERSIONE ST) / PUMP FUSES (ST VERSION) pumpesikringer (VERSION ST) 10x38 10A gg FUSIBILE VENTILATORE / FAN FUSES ventilatormotor sikringer 10x38 6A am FV FUSIBILE VENTILATORE CON REGOLATORE DI GIRI (VERSIONI CC, RT O ST) / FAN FUSES WITH CONDENSATION REGULATOR (CC, RT OR ST VERSION) ventilatormotor sikringer (VERSION CC, RT O ST / CC, RT O ST SSL) 10x38 10A ar MTA1 PKZM0-2,5T MAGNETOTERMICI AUSILIARI / AUXILIARY CIRCUIT BREAKERS hjælpestrøms relæer MTA2 MTA3 MOELLER PLS6-C2/1 PLS6-C1/1 MTA4 PLS6-C1/1 MAGNETOTERMICI AUSILIARI (FU, FD, WP/FU, WP/FD) / AUX CIRCUIT BREAKERS (FU, FD, WP/FU, WP/FD) hjælpestrøms relæer (VERSION FU, FD, WP/FU, WP/FD) MTA1 MTA2 MOELLER PKZM0-4T PLS6-C4/1 MAGNETOTERMICI AUSILIARI (VERSIONE WP, FE, FT) / AUX CIRCUIT BREAKERS (WP, FE, FT VERSION) or Eletrical diagram SE2MAKWPxxMAG5/SE2MAKWPxxMA15 hjælpestrøms relæer (VERSION WP, FE, FT) Eller diagram SE4MAKWPxxMAG5/SE4MAKWPxxMA15 MTA1 MTA2 MOELLER PKZM0-2,5T PLS6-C3/1 MAGNETOTERMICI COMPRESSORE / COMPRESSOR CIRCUIT BREAKERS Strømafbryder kompressor MTC MOELLER PKZM AGM2-01 MAGNETOTERMICI POMPA / PUMP CIRCUIT BREAKERS Strømafbryder pumpe PKZM 0-2,5 + AGM2-01 MTP MOELLER MAGNETOTERMICI POMPA (VERSIONE ST) / PUMP CIRCUIT BREAKERS (ST VERSION) Strømafbryder pumpe (VERSION ST) PKZM AGM2-01 MAGNETOTERMICI VENTILATORE / FAN CIRCUIT BREAKERS strømafbryder ventilatormotor PKZM 0-6,3+ AGM2-01 MTV MOELLER MAGNETOTERMICI VENTILATORE (VERSIONE SSL) / FAN CIRCUIT BREAKERS (SSL VERSION) Hjælperelæ PKZM 0-4+ AGM2-01 RELE' AUSILIARIO / AUXILIARY RELAY kompressor kontaktor KA 230V AC + SNUBBER RC CONTATTORE COMPRESSORE / COMPRESSOR CONTACTOR pumpekontaktor KC MOELLER DILM32-01+DILA XHI11 + DILM32-XSPR240 CONTATTORE POMPA / PUMP CONTACTOR pumpekontaktor (VERSION ST) MOELLER DILM9-10+ DILM12-XSPR240 KP CONTATTORE POMPA (VERSIONE ST) / PUMP CONTACTOR (ST VERSION) timer relæ 230V AC + SNUBBER RC DATI ELETTRICI SINGOLI COMPONENTI / SINGLE DEVICE ELECTRICAL TEMPORIZZATORE / TIMER RELAY ventilator motor kontaktor KT CROUZET / GAVAZZI TAR1 / DAA51CM24 DATA / elektriske input-komponenter [mm 2 ] CONTATTORE VENTILATORE / FAN CONTACTOR kompressor KV1 MOELLER DILM9-01+ DILM12-XSPR240 Pn [kw] In [A] Is [A] I max. [A] 6 MOTORE COMPRESSORE / COMPRESSOR pumpe MC COPELAND ZP 154 KCE TFD 11,5 20, ,4 1,5 MOTORE POMPA / PUMP pumpe (VERSION ST) MP SALMSON SHC /0.75-T/A-E Y 0,75 1,65 MOTORE VENTILATORE / FAN MOTOR ventilator motor 2xΦ710 D 1 2,5 MV 1,5 MOTORE VENTILATORE (VERSIONE SSL) / FAN MOTOR (SSL VERSION) ventilator motor (VERSION SSL) 2xΦ800 Y 1,27 2,5 PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ACQUA / DIFFERENTIAL PRESSURE WATER Differenstrykpressostat - flow SFS-105 M1S PD MUT G1/4 PRESSOSTATO HP / HP PRESSOSTAT højtrykspressostat PH PROTEZIONE INTEGRALE COMPRESSORE / ELECTRONIC PROTECTION COMPRESSOR elektronisk kompressor beskyttelse PI PRESSOSTATO LP / LP PRESSOSTAT lavtrykspressostat PL PRESSOSTATO CONDENSAZIONE / CONDENSATION PRESSOSTAT kondenseringstrykket PE RESISTENZA CARTER / CRANKCASE HEATER krumtapvarmelegeme RC COPELAND 90 W RESISTENZA EVAPORATORE / EVAPORATOR HEATER varmelegeme fordamper REV RICA 35W 230/50/1 RESISTENZA ACCUMULO / TANK HEATER varmelegeme lagertank RAC FIORINI 200W 230/50/1 RESISTENZA TUBI (FILO CALDO) / WATER PIPES HEATER varmelegeme rør RT 14 W/m RELE' DI FASE / 3 PHASE SEQUENCE RELAY fasefølge relæ RF GAVAZZI DPA 51 CM 44 REGOLATORE DI GIRI / CONDENSATION REGULATOR kondensator regulator RG FAE VRTMS8 B AD PL 55 INVERTER + FILTRO / INVERTER + FILTER inverter + filter RGP DANFOSS VLT FC-051PK75T+TA RESISTENZA QUADRO ELETTRICO / ELECTRICAL BOARD HEATER el-varme for printkort RQ TEXA RC-100W RELE' TERMICO COMPRESSORE / OVERLOAD RELAY COMPRESSOR overstrømsrelæ kompressor RTC MOELLER ZB32-24 RELE' TERMICO POMPA / OVERLOAD RELAY PUMP overstrømsrelæ pumpe RTP MOELLER ZB12-2,4 SONDA ANTIGELO / ANTIFREEZESTAT SENSOR frost sensor SA INVENSYS 103AT11 SCHEDA BASE / MAIN BOARD styringspanel ECH400S (MW324018) SB INVENSYS SCHEDA BASE (VERSIONE ST) / MAIN BOARD (ST VERSION) styringspanel (VERSION ST) ECH400S (MW324021) SOLENOIDE BY-PASS / BY-PASS SOLENOID VALVE By-pass ventil SBP SCHEDA ESPANSIONE / EXPANSION BOARD ekspansion SE INVENSYS EXP402/405 SCHEDA SERIALE / SERIAL INTERFACE serial board SS INVENSYS BUS ADAPTER 350 SONDA TEMPERATURA ARIA ESTERNA / ROOM AIR SENSOR rum sensor STE CAREL NTC060WF00 SEZIONATORE GENERALE / MAIN SWITCH hovedstrøms afbryder SG SOCOMEC M2 3X80A (MAX 35mm 2 ) SOLENOIDE LINEA LIQUIDO / LIQUID LINE SOLENOID VALVE magnetventil væskeledning SLQ SONDA LAVORO / REGLER SENSOR temperaturgivare SL INVENSYS 103AT11 TERMOSTATO ARIA ESTERNO / ROOM AIR THERMOSTAT rumtermostat TE CAREL RTA200B230 TRASDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE TRANSDUCER tryk transducer TP FAE 4-20 ma 0-50 bar VENTOLA QUADRO ELETTRICO / ELECTRICAL BOARD FAN PCB for ventilatormotor VQ E.Z.M TERMOSTATO QUADRO ELETTRICO (VENTOLA) / ELECTRICAL BOARD THERMOSTAT (FAN) PCB el varme TQ1 TEXA AAFT012 TERMOSTATO QUADRO ELETTRICO (RESISTENZA) / ELECTRICAL BOARD THERMOSTAT (HEATHER) PCB termostat (varme) TQ2 TEXA AAWTC10 TRASFORMATORE TRIFASE / AUXILIARY TRANSFORMER hjælpe trafo 350VA 400/230/ TRASFORMATORE TRIFASE (VERSIONE FU, FD, WP/FU, WP/FD) / AUXILIARY TRANSFORMER (FU, FD, WP/FU, WP/FD) hjælpe trafo (VERSION FU, FD, WP/FU, WP/FD) TT BOTTER 850VA 400/230/ TRASFORMATORE TRIFASE (VERSIONE WP, FE, FT) / AUXILIARY TRANSFORMER (WP, FE, FT VERSION) or Electrical diagram SE2MAKWPxxMAG5/SE2MAKWPxxMA15 hjælpe trafo (VERSION WP, FE, FT) Eller diagram SE4MAKWPxxMAG5/SE4MAKWPxxMA15 650VA 400/230/ VALVOLA INVERSIONE CICLO / REVERSE CYCLE VALVE reverseringsventil VI RANCO REV.04 dic-12

51 Bilag 13 HFC-køleanlægstilbud (Air-Con): BlueBox - ZETA ECHOS A/DC 5.2

52 TECHNICAL DATA EN Unit Model ZETA ECHOS A /DC 5.2 Refrigerant Cooling R410A Cooling capacity 38,9 kw Total power input 16,68 kw EER (2) 2,33 ESEER 4,40 Compressors Type Scroll Quantity 2,00 n Refrigerant circuits 1,00 n Capacity steps % Total oil charge Total refrigerant charge 6,60 kg 9,00 kg Evaporator Carrier fluid ETH. GLYCOL 30% Inlet water temperature 0 C Outlet water temperature -5 C Type Plates evaporator Quantity 1,00 n Water flow rate Hydraulic circuit pressure drop Water content Fans Fan motor rated power Fan motor rated current 7361 l/h 25 kpa 4,20 l Type Axial Outdoor air temperature 35 C Total air flow rate m³/h Standard available static pressure 0 Pa Quantity 2,00 n 0,59 kw 3,00 A Nominal electrical data Max. absorbed power (1) 26,60 kw Max. absorbed current - FLA 47,40 A Max. starting current (4) 144,70 A Electric power supply 400/3N~/50 ±5% V/Ph/Hz Control circuits power supply 230/1~/50 V/Ph/Hz Sound spectrum Dimensions Length Height Depth Weight in operation 2233 mm 1738 mm 1020 mm kg Frequency Total [Hz] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] Lw 81,0 84,0 78,8 77,7 77,0 70,7 65,9 54,8 80,6 Lp 49,0 52,0 46,8 45,7 45,0 38,7 33,9 22,8 48,6 Lw: sound power levels in free field conditions calculated according to ISO 3744 Lp: sound pressure values measured at 10 meters distance from the unit in free field and at nominal working conditions, in compliance with ISO 3744 (1) Electric power that must be available from the mains for the unit operation. (2) This value derives from effective absorbed power. (4) With standard start-up 01

53 TECHNICAL DATA Unit Model ZETA ECHOS A /DC 5.2 Refrigerant R410A Cooling Cooling capacity 39,1 kw Compressors power input 15,3 kw EER (2) 2,37 ESEER 4,70 Compressors Type Scroll Quantity 2,00 n Refrigerant circuits 1,00 n Capacity steps % Total oil charge 6,60 kg Total refrigerant charge 9,00 kg Evaporator Carrier fluid ETH. GLYCOL 30% Inlet water temperature 0 C Outlet water temperature -5 C Type Plates evaporator Quantity 1,00 n Water flow rate Hydraulic circuit pressure drop Water content Fans Fan motor rated power Fan motor rated current 7361 l/h 25 kpa 4,20 l Type Axial Outdoor air temperature 35 C Total air flow rate m³/h Standard available static pressure 0 Pa Quantity 2,00 n 0,59 kw 3,00 A Nominal electrical data Max. absorbed power (1) 26,60 kw Max. absorbed current - FLA 47,40 A Max. starting current (4) 144,70 A Electric power supply 400/3N~/50 ±5% V/Ph/Hz Control circuits power supply 230/1~/50 V/Ph/Hz Sound spectrum Dimensions Length Height Depth Weight in operation 2233 mm 1738 mm 1020 mm kg Frequency Total [Hz] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db(a)] Lw 81,0 84,0 78,8 77,7 77,0 70,7 65,9 54,8 80,6 Lp 49,0 52,0 46,8 45,7 45,0 38,7 33,9 22,8 48,6 Lw: sound power levels in free field conditions calculated according to ISO 3744 Lp: sound pressure values measured at 10 meters distance from the unit in free field and at nominal working conditions, in compliance with ISO 3744 (1) Electric power that must be available from the mains for the unit operation. (2) This value derives from effective absorbed power. (4) With standard start-up 02

54 TECHNICAL DATA Rese in recupero Carrier fluid WATER Inlet fluid temperature 35 C Outlet fluid temperature 40 C Heat rejection capacity 54,6 kw Cooling capacity 39,6 kw Compressors power input 15,0 kw Water flow rate 9477 l/h Max. pressure drop 37,0 kpa 03 ID: 1LdT1e xshark 4.0d

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Har du plads nok i køletanken efter 2015?

Har du plads nok i køletanken efter 2015? Har du plads nok i køletanken efter 2015? Hvordan ser fremtidens mælkekøletanke ud? v/specialkonsulent Helge Kromann CO 2 som kølemedie v/maskinmester Christian Krupa Jacobsen Hvordan ser det ud med din

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Break Even vejledning

Break Even vejledning Break Even vejledning Formål med vejledningen og Break Even regneark: At give rådgiver og kølefirmaer et simpelt værktøj til hurtigt at bestemme, hvorvidt et ammoniakanlæg er økonomisk fordelagtigt at

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt

En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt En teknisk markedsanalyse på brugen af CO2-køleanlæg hos mælkeproducenten i Danmark Bachelorprojekt 16-12-2013 Aarhus Maskinmesterskole Christian Krupa Jacobsen og Søren Ellegaard 1 Titel: En teknisk markedsanalyse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til industri

Miljøvenlige køleanlæg til industri compindustri Miljøvenlige køleanlæg til industri Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg Generel information compindustri Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Mejeriforeningens afregningsmodel. Januar 2008

Mejeriforeningens afregningsmodel. Januar 2008 Mejeriforeningens afregningsmodel Januar 2008 1. Baggrund Pr. oktober 2003 er der foretaget ændringer i afregningsmodellen. Tidligere har afregningsmodellen alene haft til formål at fordele mejeriets

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

ALFÉA EXCELLIA. mere. mindre energi tab LUFT TIL VAND VARMEPUMPE

ALFÉA EXCELLIA. mere. mindre energi tab LUFT TIL VAND VARMEPUMPE EXCELLI LUFT TIL VND VRMEPUMPE Fem modeller: til ( og -faser) Varme kurve fuld inverter styring COP op til. Passende til nybyggeri og ombygning mere thermisk komfort mindre energi tab Indørs hydraulisk

Læs mere

Lu-Ve Contardo fordampere

Lu-Ve Contardo fordampere Kapitel 7 Fordampere Lu-Ve Contardo fordampere... 113 Searle fordampere... 123 Vitrinefordampere... 138 Helpman fordampere for R717... 140 Rørkølere... 144 Pladevarmevekslere... 146 Koaxial-fordampere...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Tekniske data COPMAX LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09 L/V12 L/V10 L/V13 L/V15 L/V20 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C kw 9.5/2.6 13.0/3.6 11.0/2.9 14.0/3.7

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg:

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a. Fordampningstemperatur

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a.

Læs mere

Køleanlæg til et mejerianlæg

Køleanlæg til et mejerianlæg Anders Krone 28 76 88 94 Au2mate Anders.Krone@gmail.com Køleanlæg til et mejerianlæg Til et nyt mejerianlæg skal der bruges kølevand 2 steder i processen. Kølevandet skal nedkøles af et køleanlæg. Anlægget

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationer STEMPELKOMPRESSORER MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE 8 CYLINDRE Danfoss Maneurop stempelkompressorer.........s.

Læs mere

CO 2 based refrigeration systems for supermarkets. Århus 03. Dec. 2007 Kim G. Christensen

CO 2 based refrigeration systems for supermarkets. Århus 03. Dec. 2007 Kim G. Christensen CO 2 based refrigeration systems for supermarkets Århus 03. Dec. 2007 Kim G. Christensen About ADVANSOR ADVANSOR is a new Company specialized in CO 2 -technologies within the fields of refrigeration and

Læs mere

Prøveudtagning fra silotanke

Prøveudtagning fra silotanke Prøveudtagning fra silotanke Slutrapport September 2013 vfl.dk Indhold Forord... 4 Sammendrag og konklusion... 4 Permanent monteret prøvehane... 4 Engangskit-sæt... 5 Testens gennemførelse... 5 Silotanke

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG A-S:

SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG A-S: SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG A-S: Svedan er i dag struktureret med Søren Gram og Torben Matzen til salg, Dan Fredborg Jakobsen og Bue Tryel til Projektledelse, René Lippert til service logistik. Svedan påtager

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

7 - lænsepumper, melassepumper

7 - lænsepumper, melassepumper 7 - lænsepumper, melassepumper Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: OPTIMA lænsepumpe BEST ONE lænsepumpe BEST 2-3--5 lænsepumpe RIGT lænsepumpe side 7-2 DW / DW VOX lænsepumpe

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Dennis Christensen V

Dennis Christensen V 15 Bilag Bilag A Elektrisk diagram over Danfoss Optyma Unit på tankstation i Risskov... 2 Bilag B (CD) Opsætning af simulering i Pack Calculation... 2 Bilag C Variation i kuldebehov i løbet af året (Pack

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

Indret dit mælkerum efter kravene

Indret dit mælkerum efter kravene Indret dit mælkerum efter kravene Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg Helge Kromann Kvalitetsingeniør, Arla Foods Jesper Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING Korrekt indretning og køling af serverrum Reducer energiomkostningerne Forøg effektiviteten Få sikrere drift Lad os rådgive om korrekt køling og indretning af serverrum

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut 200 C med ny varmepumpeteknologi Lars Reinholdt Teknologisk Institut Indhold Højtemperaturvarmepumper og deres anvendelse Hvad er teoretisk muligt? COP Carnot COP Lorenz Hybrid ammoniak/vand varmepumpeproces

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum. Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg...

Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum. Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg... Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg...492 Standard Kølerum Standard Kølerum Kølerum 3 m 3 Standard

Læs mere

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH INSTRUKTIONS MANUAL Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH DENNE DOKUMENTATION SKAL LÆSES INDEN PÅBEGYNDELSE AF INSTALLATIONEN. INSTRUER BRUGER OG EFTERLAD DETTE DOKUMENT VED WWH KALORIFEREN FOR REFERENCE. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1 Cooking Plate EV816 Color : Type of Cooking Plate : Stainless Steel Electric Number of Cooking plates : 1 Diameter Large Cooking plate ( mm ) : 187 Power Large Cooking plate ( Watt ) : 1500 Diameter Small

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Sæt omkostninger til vedligehold på skrump

Sæt omkostninger til vedligehold på skrump Sæt omkostninger til vedligehold på skrump Helge Kromann, VFL, Kvæg Per Justesen, VFL, Kvæg Driftsleder Lars Jacewicz Vibeke Fladkjær Nielsen, VFL, Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Tekniske data DHP-R VFBMF201

Tekniske data DHP-R VFBMF201 Tekniske data HP-R jendomsvarmepumpe i effektstørrelser fra kw til kw ås med kølemiddeltype R7 ( ) eller 13a (7 ) vanceret styring med integreret webovervågning Hoveddele... Pladskrav...3 Mål og tilslutninger...

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Køling. Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut INDUSTRI OG ENERGI KØLE- OG VARMEPUMPETEKNIK 1

Køling. Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut INDUSTRI OG ENERGI KØLE- OG VARMEPUMPETEKNIK 1 Køling Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut 1 Hvad er køling? Den køletekniske opgave er at flytte varmen Q køl fra den lave temperatur T køl til omgivelsernes temperatur

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR. 12.00 Kapslings- og tavlemateriel. www.mto-electric.dk

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR. 12.00 Kapslings- og tavlemateriel. www.mto-electric.dk 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Texa Ventilatorer og iltre Bredt program med 3 størrelser iltre og 6 størrelser i ventilatorer der

Læs mere