KOLDINGFISKERENISKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERAL- FORSAMLING Den 31. marts Kl I Storhytten Fangstrapport 2015 Årsrapport fra Fiskeriopsyn

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 23 Udgivelse 1. marts 2016 Oplag 200 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. maj Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til Kolding Jagt & Fiskeri. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej Kolding Mobil: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, 6000 Kolding Tlf KS KONTINGENT 2016 Senior kr. 1395,- Junior kr. 475,- Ungdom o.17 / u.26 kr. 710,- Pensionister førtid 5 år kr. 1195,- Pensionister 5 år medl. kr. 1195,- Familie kr ½ pris for øvrige (max. 2 seniorer) Medlemmer u. fiskeret kr. 710,- Passive medlemmer kr. 305,- Sø fiskeri kr. 785,- Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior, familiekontingent, pensionister og sø-fiskere. Kr. 50,- for junior og begrænset fiskeret. Medlemskort dækker perioden fra 1. marts til 28/29 februar. Medlemskort købes på foreningens hjemmeside. Fra 1. oktober sælges medlemskort for næste år, hvor medlemskabet dækker resten af nuværende år (5 mdr. gratis). Døgnkort Kolding Å kr. 150,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne kr. 75,- (1. maj dec.) Ugekort søerne kr. 400,- (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Net køb via hjemmesiden KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 INDHOLD Forside Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse. Fantastisk havørred år Indbydelse til generalforsamling Side 5 Regnskab 2015 Side 6 Budget 2015 Juniortur Bønstrup sø Side 7 Fiskeriopsyn 2015 Side 11 Bestemmelser Søerne, båd og flydering Side 12 Fangstrapport 2015 Side 14 Side 15 Side 16 Side 20 Side 21 Side 22 Å premiere - Set & Sket Køb & Salg Senior program Veteraner aktiviteter Program Juniorer Aktiviteter i hytten Drømme størrelser Side 23 Fangstrapport 2016 Side 24 Adresseliste Fernet-Branca prisen går denne gang til: Jørgen Lund for den flotte fangst ved Å-premieren Se nyheder på foreningens hjemmeside: Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 2

3 Aldrig før er der fanget så mange havørreder i Kolding å som i I alt blev der fanget 1165 havørreder af foreningens medlemmer. Dagkort fangster optælles ikke. Den gamle rekord fra 2007 med fangst af 1091 havørreder blev således slået godt og grundigt. Det er måske nu vi mærker effekten af det nye stryg ved Ferup. Det var i 2004 vi for første gang kunne berette om fangster i nærheden af de 1000 havørreder. Den gang skrev vi følgende: Statistisk topper Kolding å hver fjerde år, men heldigvis kender fiskene ikke noget til statistik. Der er fanget mange fisk mellem cm, hvilket lover godt for sæsonen 2005, hvad angår store fisk. Med over 900 fangede fisk kan vi godt tillade os at være tilfreds med den indsats på vandplejeområdet, der efterhånden har været i gang i over 25 år. Vi hviler dog ikke på laurbærrene, og i sagen omkring Harteværket og manglende passage ved Stubdrupdæmningen har vi også i 2004 brugt megen tid. Sagen kom i 2004 et meget stort skridt nærmere sin løsning. Idet Vejle amts teknikudvalg i november anbefalede, at der ved Stubdrupdæmningen skabes et omløbsstryg, der fører alt vandet fra Vester Nebel Å uden om Ferupsøerne. Denne løsning åbner for 35 km. gydevand og dermed mulighed for en kraftig forøgelse af antallet af havørreder, der vandrer op i Kolding Å. Kolding kommune skal sammen med Vejle amt og Skov og naturstyrelsen forhandle en løsning på plads med TREFOR, der ejer Harteværket. 3

4 Kolding Sportsfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 31. marts 2016 kl i Storhytten. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag: Forslag 1 Fredningen af søerne i april måned ophæves, så der kan fiskes efter de arter der ikke er fredet i april. Begrundelse: I og med at gedden er fredet i april, sandart i maj, bækørred havørred laks 16. nov.-15. jan., er der med denne ændring ens betingelser for alle arter med en fredningsperiode. Redaktionelle ændringer: I fiskeribestemmelser for Harte-Dons søer ændres tekst i punkt 10. fra: Søerne er totalfredet i april måned til Gedder er fredet fra 1. april til 30. april Forslagsstiller: Bestyrelsen 5 Valg til bestyrelse Formand Torben K. Lindholst modtager genvalg Næstformand Tommy K. Jensen modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Morten Bertelsen modtager genvalg Best. suppleant Thomas Jensen modtager genvalg 6 Eventuelt. I forbindelse med, at der afholdes amerikansk lotteri, serveres der et stykke franskbrød med rullepølse. Kolding Sportsfiskerforening På bestyrelsens vegne Torben K. Lindholst Gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt kontingent skal medbringes og forevises før adgang til generalforsamlingen 4

5 5

6 Søndag den 20/12-15 havde vi en juniortur til Bønstrup sø. Det var en kold dag med godt med blæst, humøret var højt, og drengene var klar til at fange nogle store gedder. Det skulle vise sig at gedderne ikke var så hugvillig som vi havde håbet på, men Magnus havde held med en hjemmebundet flue. Han fik en fin gedde, det var den eneste fisk som kom på land, den dag. Det var den første gedde over mål han havde fanget, så stolt var han. Tillykke med fangsten. Knæk og bræk Kaare. 6

7 Da jeg overtog formandsposten i januar 2015 af René Staal, sad vi og reflekterede over oplevelserne for 2014, som tydeligt bar præg af, at søerne skulle opprioriteres frem for åerne. Så derfor blev opsynsplanen for 2015 ændret, således hovedparten af vores opsyn skulle vedrøre søerne. Og samtidig med at Kolding Kommune oplyste, at vi skulle øge kontrollen i de Bynære Søer, idet de ville lave catch and release og opsætte skilte foråret 2015 ved samtlige søer, viste det sig, at være den rigtige beslutning. Aftalen med Kolding Kommune var også et led i en ny 5 årig aftale med kommunen om Harte-Dons Søerne. Idet nu både Fiskerikontrollen og Kolding Kommune skal have løbende rapporteringer, har vi lavet nogle faste rapporter, som skal udfyldes ved hvert opsyn, hvori samtlige oplysninger indgår. Dette giver muligheder for bedre argumentation og udarbejdelse af statistikker, men har også øget kvaliteten af vores indrapportering til Fiskerikontrollen og Kolding Kommune. Nedenstående skema viser i hovedtræk konklusionerne på vor kontrol for Det kan oplyses, at tidsforbruget til opsynet har for året 2015 andraget 293,25 timer. Og det er uden transporttid. Det svarer til næsten 2 måneders fuldtidsarbejde. Så stor tak til samtlige opsynsfolk for en herreindsats i Og flere af dem har taget mange ekstra vagter i løbet af året. Måned Åerne Dons Søerne Bynære Søer I alt Uden tegn Heraf Giro Uden kort Fredning Andet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Undermålere I opsynsfolkenes rapport skal der afkrydses hvilke destinationer, der er besøgt under kontrollen. Dette giver os indsigt i hvor vi skal sætte ind. Det nytter jo ikke vi tager 250 kontroller ved Ejstrup og der i løbet af året udstedes 1 girokort, hvor der så ved Soldaterbroen foretages 10 kontroller, og der observeres 25 forhold, der skal indrapporteres. Derfor allokeres ressourcerne til de steder, der kræver ekstra opsyn. Vi har besøgt følgende destinationer: Kolding Å, Vester Nebel Å og Sneum Å: 225 destinationer besøgt og 61 perdoner kontrolleret. Harte-Dons Søerne: 428 destinationer besøgt og 166 personer kontrolleret. De Bynære Søer: 84 destinationer besøgt og 45 personer kontrolleret. Under vores kontroller har 45 ikke haft fisketegnet i orden. Heraf har 13 modtaget et girokort heraf 11 udstedt i Harte-Dons Søerne og 2 i de Bynære Søer. Så vil nogle nok undre sig, hvorfor vi ikke udsteder flere girokort. Det kunne vi godt, men vi er både opsynsfolk og ambassadører for Kolding Sportsfiskerforening og fiskeriet generelt. Kan vi se, at her drejer det sig om en farmand, der har taget sin 6 årige søn med ud at fiske for første gang i sit liv, og vi kan se, at vedkommende taler sandt, at han ikke vidste, at man skulle have fisketegn i Marielund Søen eller ved Kanalerne, ja så tilbyder vi dem alternativet ved at tegne et fisketegn og købe et dagkort online. Dette er lykkedes os i et pænt omfang, og det er da en fornøjelse at se de gladeligt fisker videre med nytegnet fisketegn og kort, og giver os ros for god service og oplysning. Men kan vi se, at vedkommende lyver os lige op i fjæset, så får de et girokort på 740 kroner og sendt hjem. Alt dette er i overensstemmelse med Fiskerikontrollen. 7

8 Vi oplever desværre, at mange østeuropæere ikke altid har deres forhold i orden, og hovedparten af girokortene er tilfaldet østeuropæere. Men i nogle tilfælde er kommunikation med dem helt umuligt, og vi må nøjes med at bortvise dem. Det værste er, at de udmærket ved, at de skal have kort og tegn, idet de i deres hjemlande er omfattet af mindst lige så strenge krav. Men heldigvis oplever vi flere af dem med forholdene i orden, og det er positivt. Vi har desværre også haft et tilfælde hvor en opsynsmand er blevet truet af 2 rumænere. Dette er naturligvis rapporteret til Fiskerikontrollen. Desværre fik vi ikke fat på deres nummerplade. Så hvis der opleves noget mystisk, så er det vigtigt, at tage et billede af nummerpladen, men det må ikke udstilles i offentligt regi. Vi har efter den episode valgt, at kontrollen ved Dons- Søerne foregår 2 og 2 efter rådgivning fra Fiskerikontrollen. En fisker har også modtaget et girokort, men har ved inddrivelsen af bøden nægtet alt. Opsynsmanden har sammen med Fiskerikontrollen været i retten og vidne, og bøden er nu indbetalt. Vi har kontrolleret 74 fiskere uden kort. Langt de fleste tilfælde fandt dette sted i de Bynære Søer især i Marielund. Kolding Kommune giver KS medlemmer gratis fiskeri i de Bynære Søer, mens øvrige skal indhente et fiskekort hos Kolding Jagt- og Fiskeri eller Turistkontoret. Kolding Kommune har oplyst, at der vil blive sat skilte op om dette forhold. På skiltene vil der også stå, at catch and release er trådt i kraft, og man skal have fiskekort og fisketegn. Dette er desværre endnu ikke sket. Opsynet har derfor i tråd med Kolding Kommune blot oplyst fiskere uden kort, at de skal bringe det i orden til næste gang. Men desværre sker dette ikke altid, hvorfor nogle fiskere efterfølgende er blevet bortvist. Nogle med et surt sind, da kortet jo er gratis, men Kommunen ønsker at have kontrol med hvem, der fisker i de Bynære Søer. Vi ser frem til skiltene bliver sat op. Det vil gøre vort arbejde noget lettere. Såfremt en fisker Kolding Å eller i Dons-Søerne fisker uden kort, skal vedkommende bortvises. Men først tilbyder vi dem at købe et dagkort eller et medlemskab. Det er lykkes os, at mere end en håndfuld fiskere online har tilmeldt sig KS, og vi har solgt dagkort for over kroner i Desværre har vi når vi kikker på vor indrapportering erfaret, at der er 3 unge søfiskere, der i 2015 hver 2-3 gange har købt dagkort af opsynet ved kontrol, og dermed udnyttet situationen. Vi har alle noteret deres navne, og næste gang vi ser dem, bliver de vist vintervejen med en meget hård tone. Desværre har online købsmulighed af dagkort ikke altid virket, hvilket har skabt lidt frustration. Men det er kun muligt at benytte almindeligt Dankort. Endnu være er det, når et tidligere bestyrelsesmedlem fisker i åen på egne præmisser, og kun indbetaler delvist kontingent, og fejlagtig oplyser, at det er godkendt 8 af formanden. Han er blevet politianmeldt flere gange, og desværre nået at køre hjem inden politiet ankom. Trist, at et tidligere respekteret medlem kan synke så dybt. Heldigvis har vi ikke observeret, at nogle har taget undermålere med hjem. Dette vil også medføre en bøde på kroner. Opsynet har ved siden af vores faste vagtplan afholdt 3 razzia. Og med stor succes både resultatmæssigt, men har også været enormt hyggeligt, og giver os et godt sammenhold. Den første razzia blev holdt 8. marts, og der blev alle afkroge af Kolding Å og primært Harte- Dons Søerne endevendt. Og desværre fik vi fanget flere syndere. Successen blev gentaget 16. maj, hvor vi mødtes ved Ejstrup, og vi havde besøg af Fiskerikontrollør og medlem af KS - Bernt Paul Wind, som havde afsat tid til os, og hvor vi fik svar på alle spørgsmål vi stillede. Det var et lærerigt møde, som blev afsluttet med grillpølser a la Hans Jørgen.og så havde vi kræfter til endnu en razzia. Den 29. juli kontaktede to juniorer os, idet de havde fundet en ruse ved Soldaterbroen. Vi fik kontaktet Jimmy som er vores kontaktperson ved Fiskerikontrollen, og han smed alt hvad han havde i hænderne og kom med det samme. Og sammen med Jimmi fik vi samlet flere ruser op, og 7 ål samt nogle aborrer fik igen sin frihed, og en tyvfisker blev nogle ruser fattigere. Dejligt når tingene lykkes, og stor ros til Fiskerikontrollen. Historien og billedet blev også bragt i lokalaviserne, og vi håber gerningsmanden nu besinder sig. Inden fangsten havde et medlem oplyst os, at en varevogn kørte rundt med ruser i ladet. Igen er det vigtigt, at man tager nummerpladen af en mistænkt. Så har Fiskerikontrollen noget at gå efter. På grund af ovennævnte fangst, besluttede vi, at lave en ruserazzia den 22. august. Vi fik lov af Kolding Kommune at sejle på alle søerne i vores 2 både, samt fuldmagt af Fiskerikontrollen til at beslaglægge ruser, mod at vi tog billeder af dem og destruerede ruserne og kørte dem på forbrændingen. Vi fandt en åleruse, som blev konfiskeret og revet i hundrede stykker.

9 Eller der er set folk med fiskestænger ved Sorte Broen ved udløbet. Og når vi så kommer, er der ikke skyggen af fiskere. I dette tilfælde bør I blive i nærheden af det ulovlige fiskeri, mens vi er på vej så er vi sikre på vi får gevinst. Så vær seriøse ved jeres opkald. Og desværre kan vi ikke altid komme. Vi gør hvad vi kan, og vi hjælper hinanden og viljen er meget stor. Men vi er blot et frivilligt organ og vi har et arbejde ved siden af, og vi kan ikke forlade et bryllup eller lignende, når vi får et opkald. Men kan I ikke få fat i os, så tag billeder af jeres observationer, og der vil blive tage aktion, og forholdet vil blive rapporteret. Og husk på, at vi ikke har nogen opsynspligt i fjorden. Der skal I kontakte Fiskerikontrollen direkte. I vor opsynsplan for 2016 er der også lagt et par razziadage ind. En af vores udfordringer i 2015 var brugen af BIVI s ved vores vande. Desværre overholder ikke alle fiskere reglerne. Men reglerne var ikke forklaret tilstrækkeligt på vor hjemmeside, hvilket nu er ordnet. Men det gav anledning til noget bøvl. Men heller ikke beboerne langs vandene er klar over reglerne. Vi er flere gange blevet ringet op, og forklaret, at der ligger lystfiskere i telte. Heldigvis har forholdene i de fleste tilfælde været i orden. Men har farverne været orange eller lignende skræmmende farver, er de blevet bortvist. Og det er heller ikke i orden at have bål eller have løsgående hunde. I marts var der planlagt et karpearrangement i Marielundsøen af nogle arrangører fra forskellige andre foreninger. Vi gjorde arrangørerne opmærksomme på, at brugen af BIVI ikke er tilladt i de bynære søer. Dette var starten til en shitstorm på de gængse medier og især fra KOOF, som dengang endnu var aktive. Jeg vil ikke nævne detaljerne, da det er uden for pædagogisk rækkevidde, men det er ikke sjovt, når opsynsfolk bliver chikaneret, og Opsynet bliver gjort til syndebuk for at ødelægge et arrangement. Dette var ikke tilfældet, da vi kun opretholder de regler, som Kolding Kommune har udstedt. Kolding Kommune blev også orienteret om forholdet, men opfordrede os til at føre en god tone, idet de var godt og grundig trætte af denne latterlige hetz. Det gjorde vi så, og heldigvis ebbede stormen af. Vi får løbende mange opringninger fra folk om ulovlige forhold. Og det er godt, og det skal I forsætte med. Desværre må vi ofte rykke ud forgæves. Det er ikke sjovt at forlade en aftensmad med familien, og så komme ud til ingenting. Eksempelvist ved brug af BIVI har vi kørt forgæves mange gange, da forholdene var ok. I efteråret fik jeg et opkald fra opsynsmand Jens Jakob Jensen. Han har været opsynsmand i 25 år, men nu kunne hans ben ikke længere klare de lange gåture en kontrol kræver. Hans gode humør, hans sjove og kvikke bemærkninger samt store erfaring og historik omkring Opsynet vil blive savnet. En stor tak til mange års tjeneste. Også en stor tak til Ejler Nørager, Ronni Gudme og Michael Lavridsen, som alle tre i 2015 takkede af som faste opsynsmænd, men som heldigvis fortsætter som freelance, og kan dermed foretage en kontrol i det omfang tiden tillader det. De betaler alle fuld kontingent. Teamet for 2016 består herefter af følgende (se også bagsiden af bladet): Harte-Dons Søerne og de Bynære Søer: Kaare Andersen, Martin Poder, Peter Horn Larsen og Henrik Christiansen Kolding Å, Vester Nebel Å og Sneum Å: Hans Jørgen Eriksen, Kenneth Langelykke og Ole Nielsen (Ole tager Plovfuren til udløb) Åerne og Søerne (der kontrolleres begge steder): René Staal, Leif Andersen, Søren Overgaard og John A. Pedersen Det var lidt om vores oplevelser i 2015 der var naturligvis mange flere, og håber dette har givet jer en indsigt i Opsynets arbejde. Knæk og bræk til alle John A. Pedersen 9

10 10

11 Bestemmelser vedrørende Harte-Donssøerne I Harte-Dons søerne må der fiskes i Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø samt de mellemliggende kanaler. Der må højest fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højest 2 stænger med død eller levende agnfisk. Det er tilladt at anvende agnruser og sænkenet til at fange agnfisk med, se foto Der må kun anvendes agnfisk, såvel døde som levende, der forefindes i Harte-Donssøerne. Overskydende agnfisk der ikke kommer fra søerne må ikke udsættes efter endt fiskeri. Under fiskeriets udøvelse må fiskeren ikke forlade sit grej i længere tid ad gangen. En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskegrej. Åleliner og ruser må ikke udlægges. Der må ikke sejles med både o.l. på søerne. Brug af flyderinge er ikke tilladt. I Stallerup sø må KS medlemmer fiske fra foreningsbåden og fra flydering iht. særlige bestemmelser som findes nedenfor. Der må max. hjemtages 1 gedder pr. dag. Søerne er totalfredet i april måned. Sandart er desuden fredet i maj måned. Ørred og laks er fredet fra 16. november til 15. januar, begge dage incl. Karper skal genudsættes på fangststedet. Mindstemål: Gedde 60 cm, max mål gedder 90 cm, sandart 50 cm, ørred 40 cm, laks 40 cm. Ålen er totalfredet Camping og brug af åben ild er strengt forbudt i området. Overtrædelse af disse forbud vil medføre bortvisning og i grove tilfælde politianmeldelse. Parasoller og åbne bivvies i naturfarver og indrettet til én person er tilladt, se foto Bestyrelsen Kolding Sportsfiskerforening Regler for brug af foreningsbåd på Stallerup Sø Brugere af foreningsbåd skal vige for fiskere ved samme bred. Ophaleplads/beliggenhed af foreningsbåd er ved kanalens udløb fra Stallerup Sø. Der må anvendes el-påhængsmotor til fremdrift på søen. Der må ikke sejles i kanalerne Der må ikke sejles i sivskov. Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juni ikke sejles på søen. Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun foregå fra solopgang til solnedgang. Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet. Der må kun hjemtages 1 sandart pr. mand pr. år. Fiskeri fra båd er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening. Booking af båden foregår på foreningens hjemmeside, båden kan bookes for en dag af gangen. Bookingbevis skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring. Båden skal efter brug rengøres og fortøjes korrekt, evt. skader og mangler på båden skal meddeles Brug af foreningsbåd er helt på eget ansvar. Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen. Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding Sportsfiskerforening henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest. Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen. Regler for brug af flydering på Stallerup Sø Der må max forefindes 3 flyderinge på søen af gangen. Flyderinge skal søsættes / optages enten ved kanalens indløb eller udløb i Stallerup Sø Parkering ved søsætningsplads ved udløb skal foregå op mod hegnet. Der må ikke parkeres i vejsiden. Der må ikke sejles i kanalen. Der må ikke sejles i sivskov. Brugen af pontonbåd er ikke tilladt. Brugere af flydering skal vige for fiskere ved samme bred. Der må på ingen måde bruges motor til fremdrift af flyderinge på søen. Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juli ikke sejles på søen. Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet. Der må kun hjemtages 1 sandart pr. mand pr. år. Fiskeri fra flydering er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening. Booking kan foretages på foreningens hjemmeside. Sejltilladelse kan bookes for en dag af gangen. Sejltilladelse skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring. Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun foregå fra solopgang til solnedgang Sejlads med flydering er helt på eget ansvar. Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen. Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding Sportsfiskerforening henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest. Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen Kolding Sportsfiskerforening Bestyrelsen 11

12 Fangstrapporter Kolding Å 2015 Havørred 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Bækørred 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Januar Februar Februar Marts 1 Marts April 1 1 April Maj Maj 1 Juni Juni 1 2 Juli Juli 5 August August 2 September September 3 1 Oktober Oktober November November I alt I alt havørreder er hjemtaget og 428 er genudsat Laks 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm Regnbue 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Kolding Å Kolding Å cm 79 cm 89 cm 99 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Februar Marts April Januar Februar Marts April Maj 1 1 Maj 1 Juni Juni 1 2 Juli 1 Juli 2 3 August 1 August 1 4 September September 2 Oktober 1 2 Oktober 2 3 November Der er fanget 5 Laks mindre end 60 cm November I alt I alt

13 Harte- Donssøerne Gels Å Gedder 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm Gels å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 89 cm 99 cm 109 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Laks Februar I alt 1 1 Marts 2 1 Havørred Søerne April er fredet I alt Maj Regnbue Juni I alt 0 Juli Bækørred August 1 I alt September Oktober November December I alt Statistikken fremkommer ved gennemgang af 391 fangstrapporter (81 % medlemmerne) Sneum Å Sandart 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Sneum Å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm Harte cm 59 cm 69 cm 79 cm > cm 49 cm 59 cm 69 cm > Januar Bækørred Februar Regnbue 1 Havørred/ Marts Laks 1 1 Søerne April er fredet Maj Fredet Fredet Juni Juli August September Oktober Se nyheder på foreningens hjemmeside: November I alt 0 13

14 Lørdag den 16. januar kunne Kolding Sportsfiskerforening byde velkommen til en ny sæson i Kolding å. Fiskeriet er dog kun åbent for fiskeri fra Motorvejsbroen og nedstrøms til Vestre Ringgade. En del medlemmer var mødt op for at byde den nye sæson velkommen og vejret var fantastisk til denne premieredag trods høj vandstand i åen. De fleste havde også valgt at fiske med en rød Esbjerg flue (orm) for at lokke fisk til bid. Der blev da også fanget nogle mindre havørreder om formiddagen. Dagens overraskelse kom først på eftermiddagen. Jørgen Lund kom i fast trav nedstrøms plovfugen med en genstand i hånden som blinkede flot i solen. Det viste sig at være en flot havørred på 74 cm og 4,4 kg. Jørgen havde fanget havørreden på orm. Ud over havørreder skulle der være gode muligheder for fangst af regnbueørreder i Kolding å. Der har været et udslip ved Hvilested Dambrug for nylig, hvor dambruget blev oversvømmet. Orla Bertram-Nielsen Orla var lidt rundt i verden fra sin baghave ved Ålestrup (Simested å), ved små vandløb omkring Oudrup/ Henne (her er han opvokset), Skjern å, Gaula, Kolahalvøen, Mörrum, Skotland og Argentina. Historierne var selvfølgelig om store fangster og ikke én var misundelig. Vi ved jo at alle lystfisker er løgnere eller skal vi ikke sige forstår at overdrive". Torsdag den 28. januar havde KS fint besøg af den kendte skribent, foredragsholder og instruktør Orla Bertram-Nielsen. Foredraget var planlagt som et lysbillede foredrag om Orlas mange ture til Kola-halvøen efter laks. Men Orla havde endnu ikke styr på alle billeder fra turene, så det blev i stedet en fortælling om mange af de oplevelser Orla har haft gennem et langt fiskeliv. Udover fiskeri som Orla helst gør 7 dage om ugen, og mange gange med sin bedste fiskekammerat konen, så har han i en menneskealder været instruktør ved DSF for juniorer, juniorleder, skribent for Sportsfiskeren (Vestjylland), guide på fiskecamp på Kola-halvøen. Vi glæder os til at se Orla igen, når han har fået styr på billerne fra Kola-halvøen, og ikke mindst, at se om historie og billeder nu også hænger sammen ;-) 14

15 Fluehjul Diplomat 156 med line kr. 150,- Stor flot Hane Hackle, Grizzly KUN kr. 300,- Mere end 90 fluer sælges samler for kr. 300,- Eller kr. 5,- per stk. Fluestik, Bindetrådsholder, fluekroge Tensel sølv & guld Samlet pris kr. 75,- Egern Hale sort, Påfugle Hearl, Lille Hackle rød, Sort Hårhale 40cm, til natfluer. Samlet pris kr. 100,- Er du interesseret i at købe nogle af disse varer, skal du kontakte Bent Hansen på tlf

16 Senior 2016 Juniorer, seniorer og veteraner mødes lørdag d. 2. april for at markerer starten på å-fiske sæsonen. Vi mødes ved Ejstrup kl hvor vi hilser på hinanden over en kop kaffe og et rundstykke. Kl vejer vi formiddagens fangster ind, og der er en præmie til største juniorfisk og senior/veteranfisk. Vi har grillet pølser og der kan købes vand og øl 16

17 KS s Interne forårskonkurrence for seniorer og juniorer. Sig ikke nej til denne oplevelse. De sidste mange år har vi været ca. 20 mand på turene, men der er plads til flere. Turen går til Nordfyn, hvor vi skal bo på Martinegaarden. Så vil du prøve noget nyt fiskeri, så tag med, på en natur og fiskeri oplevelse. Fredag. Vi mødes ved Marielund ( Den røde port) kl og kører kl Indkvartering, herefter aftensmad, som er pølser de lux med det hele. Lørdag Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Så Fiskeri hele dagen. Til de der kan være ved hytten kl er der en lækker frokost Fællesspisning om aftenen kl traditionen tro hygger vi om madlavningen. Torben står for middagen, som altid er en gastronomisk oplevelse. Søndag Morgenmad. Kaffe-the-mælk-franskbrød-rugbrød-ost marmelade. Morgenfiskeri. Frokost som lørdag. Sidste fisk bedømmes kl , herefter er der præmieoverrækkelse, oprydning og hjemtransport. Hjemkomst kl. ca Konkurrencen: Vi fisker fra fredag aften til søndag kl Alle fiskearter fanget fra kysten på Nordfyn deltager i konkurrencen. Der er 3 præmier i klassen Turens flotteste fisk uanset art. Deltagerpris kr. 300,- for turen inkl. mad. Der afregnes 40,- for transport direkte til den, du kører med. Drikkevarer sælges i hytten. Dysten om rødvinspuljen: Alle kan deltage ved at indskyde en flaske rødvin i rødvinspuljen - hvis du er den heldige lystfisker som vinder 1. præmien i kategorien Turens flotteste fisk uanset art vinder du oven i også rødvinspuljen på??? flasker rødvin. (det er selvfølgelig frivilligt om du vil deltage i spillet om rødvin). Medbring: Sovepose, håndklæde, toiletgrej, en flaske rødvin hvis du vil deltage i Rødvins Cuppen. Tilmelding til Torben Lindholst tlf , senest 1. april 2016, max deltager antal 25, så skynd dig at tilmelde dig. 17

18 Gedde premieren i Harte-Donssøerne er en gammel tradition i K.S. Det er også en tradition at Fredericia inviteres med til at dyste om vandrepokalen. Storhytten vil være åben fra , hvor K.S. vil byde på morgenbrød til de morgenfriske. Hytten er åben igen fra kl Fiskeriet foregår fra kl til kl Kl vil der være præmieoverrækkelse hvor foreningen giver pølser fra grillen og øl og vand kan købes. Tilmelding er ikke nødvendig. Igen, i år, vil der ikke være indvejning. Hvis man fanger en gedde over mål, tager man et billede af fisken sammen med et målebånd og en seddel der bliver udleveret på dagen (se billede). Kommer man først efter kl hvor Storhytten er lukket, vil der hænge sedler ved døren. Længste fisk vinder uanset vægt. Dette er en metode der bliver brugt med stor succes til andre gedde konkurrencer rund om i landet og som desuden er skånsom for fisken hvis den skal genudsættes. Det er selvfølgelig stadig helt ok at nakke fisken hvis den skal med hjem. Slotssøen danner i år fra kl ramme om Lystfiskeriets dag. Unge under 18 år vil få mulighed for at prøve fiskeri i Slotssøen under kyndig vejledning af vore juniorledere. Vi har et mindre antal lånestænger til rådighed. Vi har i år valgt at lægge Lystfiskeriets dag i Slotssøen, fordi der her er en god mulighed for at komme i kontakt med unge i Kolding området, som vil kunne have en interesse at prøve glæden ved at få en fisk på krogen. Vi vil stå på Den flisebelagte plads skråt over for biblioteket og her laver vi tilmeldingen af de deltagende børn og unge. Vi har materiale til uddeling om Kolding Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Vort håb er at vi vil kunne fange interessen for fiskeri og vor forening som har en stor juniorafdeling 18

19 Bramming Lystfiskerforening inviterer alle foreninger i Jylland og på Fyn til Kredsmesterskab 2016 Traditionen tro, afholdes Kredsmesterskabet i havfiskeri 2016 på Lillebælt. Lillebælt har et alsidigt fiskeri, med mulighed for fangst af mange forskellige arter (kun sild tæller ikke med i konkurrencen). Lillebælt er også lige som vejret, aldrig forudsigelig. Der kan være gode dage og der kan absolut også være dårlige dage. Der er ubegrænset deltagelse fra de forskellige kredse, men hver forening må dog max. deltage med tre hold af 4 mand/kvinde. Desuden er det muligt at deltage som individuel deltager, lige som DSF individuelle medlemmer er inviteret med til arrangementet. Til det efterfølgende DM kan der samlet deltage tre hold fra hver kreds, hvor fordelingsnøglen er bedste hold fra hver kreds og derefter udtrækning til deltagelse efter placering. Desuden kan de bedste individuelle ved KM deltage i DM. Konkurrencereglerne udsendes sammen med programmet til alle deltagere ca. 14 dage før arrangementet. Bramming Lystfiskerforening glæder sig til at se jer alle, såvel første gangs deltagere, som fast inventar, til kredsmesterskabet, som er nøglen til det kommende Danmarksmesterskab i havfiskeri, som Helsinge Sportsfiskerforening afholder den 13. aug på Øresund med Helsingør som havn. Holdgebyr for 4 personer senior = 2000 kr. Senior pr. pers. 500 kr. junior per pers. 300 kr. (Juniorer = ikke fyldt 18 år på konkurrencedagen) MAX. 80 deltagere (først til mølle princip) Ønsker du / I at deltage, skal i kontakte Mogens Laursen, senest 5. april. Første kursus, Uge 21, tirsdag d. 24. juni kl til Anden kursus, Uge 22, tirsdag d. 31. juni kl til Lasse Fast Jensen som er uddannet FFF kasteinstruktør, vil give en gruppe på 6 mand de grundlæggende færdigheder i kaste med en fluestang. ( 6 mand pr. gang) Vi mødes ved Plovfugen kl Tilmelding til Tommy LØRDAG DEN 4. JUNI FRA KL Vi er inviteret med Bramming Lystfiskerforening på pighvar tur til Vejers Strand ved militærområdet. Bramming byder på: Friske rundstykker fra kl og en lille én til halsen. Husk selv kaffen. Kl er der grill pølser og kold kartoffelsalat. Der er gratis tobis og evt. sildestykker. Deltagerpris inkl. ovenstående kr. 120,- S.U.: 28. maj 2016 til Mogens på Absolut bedste tid for pighvar fiskeri ved Vestkysten. 19

20 Veteraner 2016 Allerførst vil jeg fortælle, at vi inden for det sidste halve år har mistet 3 af vore medlemmer, som havde været medlem af KS i mange år, og som var herlige mennesker at være sammen med, som kunne fortælle om gamle dage, det være sig fiskehistorier, fester i fiskehytten og alt andet som rørte sig i og omkring fiskehytten, kom talen ind på fiskeri i almindelighed så gik snakken lystigt om diverse fisketure både herhjemme og i udlandet, jo de var nogle herlige mennesker at være sammen med, de vil blive savnet. Jørgen Gravholt, Ole Skovhus og Martin Duus, æret være deres minde. Flemming, Veteranerne Nu er vinteren jo ved at være forbi, de gule ærter er spist og foråret nærmer sig, den tid vi ser mest frem til, for så er det at fiskeriet rigtig går i gang. Vi har også i år et program for veteranerne, og andre der må være interesseret. I år har vi valgt ikke at sætte nogle bestemte datoer på, da det danske vejr og vejrmeldinger ikke altid er til at stole på. I år har vi derfor valgt at vi snakker om det på vores kaffemøder hvad og hvornår vi tager ud at fiske eller hvad det ellers måtte være af interesse. Vi fortsætter med at der er kaffemøde hver mandag i ULIGE uger, hvor vi der vil snakke om de forskellige tiltag. Vi fortsætter også med at binde fluer, og andre ting som måtte komme, hver mandag i LIGE uger, begge dage kl. 9.30, hvor der også vil være kaffe og rundstykker. Så er der nogle som har lyst til at møde os er de meget velkommen til at besøge os. Af tilbud kan der nævnes; Put & Take tur til Børges fiskesø. Pighvar tur, april-maj til vestkysten. Tørflue fiske i Gels å. Fladfisketur fra Årøsund. Molefiskeri, feks. efter hornfisk eller andet. Torsketur fra Langeland. Saltvands Put & Take. Fluefiskemesse i Skarrild den maj. Mandagsmøder i Storhytten: Morgenkaffe møderne er hver mandag i ulige uger kl. 9.30, hvor der serveres kaffe og rundstykker, og en lille en til halsen kan vi også klare. Fluebinding er hver mandag i lige uger også kl Her starter vi også med kaffe og rundstykker, hvorefter vi binder fluer, gerne efter eget ønske. Vi arrangerer også fælles fisketure både til å og put and take. Disse fisketure aftaler vi på kaffemøderne, hvor de skal gå hen. Der bliver også afholdt julefrokost, samt guleærter får vi også engang efter nytår. Så går der nogle ældre medlemmer af KS, som har lyst til at møde os, og se hvem vi er, er de meget velkommen. Er der nogle der har spørgsmål, er de velkommen til at ringe til mig på Mange fiskehilsener Flemming Veteranerne Dette er nogle af de tilbud som vi har talt om, de forskellige tilbud kræver dog tilmeldelse, og det kører efter først til mølle princippet, dog kun hvis vi skal med en båd, pga max personer på båden. Vi starter på mandag den 22. februar, vi vil være ude i hytten hele dagen hvor der vil være mulighed for at få løst nogle af de opgaver som har drillet sidste år under fiskeriet, det kan være knuder, loops på flueliner, bombarda rig, rig til fladfisk, hjulreperation og hvad der ellers er af småproblemer. Denne dag kræver tilmelding, da vores kok vil stå for lidt at spise til frokost, hvis man vil spise med. Den 4. april åbner veteranerne åen, som de plejer, med ringridder pølser og lidt at drikke. Mandag den 23. maj vil veteranerne være vært ved et, åbent hus, kom og mød os dag, hvor der vil være rundstykker og kaffe fra kl. 9.00, kl vil der blive serveret ringridder pølser med kartoffelsalat, samt lidt læskende til halsen. Mere om det senere, der kommer opslag op forskellige steder. Onsdag den 22. juni afslutter veteranerne forårssæsonen med en Put & Take tur, hvor der vil blive serveret lidt godt til halsen og maven. Mange fiskehilsener og på gensyn Flemming Veteranerne Bådtur fra Hvide Sande. 20

21 Junior program 2016 Klubaftner Storhytten På klubaftner er der bl.a. mulighed for at binde fluer og lave div. tackler/forfang og støbe blink. Vi vil have de sidste nye fiskeblade liggende så hvis du bare gerne vil se lidt fiskenyheder og sludre med andre unge lystfiskere er du også mere end velkommen. Klubaftenerne foregår i Storhytten kl Onsdag den 9. marts Thorbjørn vil stå for at lave forfang/ fluebinding Weekend aktiviteter Søndag den 3. april - Avnø Vig Det er ved at være en tradition at tage til Avnø Vig for at fiske havørreder. Vi mødes ved naturskolen kl og er hjemme igen kl Kaare tager pølser og brød med som vi kan få til middag. Søndag den 29. maj - Ålehoved på fyn Vi fisker efter hornfisk og havørreder. Vi mødes ved naturskolen kl og er hjemme kl HUSK på alle ture skal i havde regntøj og varmt tøj med, gummistøvler, skridtstøvler eller waders. Alle tilmeldinger skal ske senest 4 dage før turene, og det skal være til Kaare på mobil nr eller Simon på mobil nr Weekend aktiviteter Weekend den 17. til 19. juni weekendtur til søerne Vi mødes ved Storhytten kl fredag og i skal selv have madpakke med, ellers er foreningen vært med mad hele weekenden. Der vil være frit fiskeri i både søerne og åen, så husk grej til forskelligt fiskeri. I skal have sovepose med og liggeunderlag. Er der nogen som er mere tryg ved at sove hjemme, er det helt ok. Dem der vælger dette, er selvfølgelig velkomme til at komme og få morgenmad med os. Søndag slutter weekenden kl hvor vi forhåbentlig har fanget mange store fisk. Turen koster 100 kr. Weekenden den 26. til 28. august Hessellund Søcamping ved Karup å Vi mødes ved naturskolen kl og får pakket vores grej i de forskellige biler. Hvad i skal havde med: Sovepose, liggeunderlag, telt hvis i har et, og husk også gummistøvler skridtstøvler eller waders. Campingpladsen har 3 km frit fiskeri ved Karup å, der ligger også en put and take sø på pladsen, men den skal i selv betale for at fiske i. På turen, vil foreningen være vært med mad, men husk lommepenge til is eller slik. Vi er hjemme ved naturskolen søndag kl Turen koster 300 kr. Tilmelding til fisketurene kan ske til: Kaare på eller Simon på Vi vil i junior ledelsen gerne opfordre alle juniorer til at deltage på vores klubaftener og weekendaktiviteter. Det er her stærke venskaber bliver knyttet. Vores arrangementer er fyldt med gode oplevelser, som giver langvarige minder. 21

22 8. MARTS Foredrag Jens-Ole Frier Med udgangspunkt i vandløbenes naturlige tilstand behandles de problemer der er opstået i kølvandet på menneskets udnyttelse af åer og bække. Foredraget er en ret detaljeret gennemgang af beskrivelse af alle de grundlæggende mekanismer, der er i spil og har til formål at få tilhørerne til at forstå de mere fundamentale mekanismer bag vores vandløbs tilstand. 3 timer 15. MARTS KL så vi kan spise ca. kl Afslutningsmiddag, som vi selv laver under vejledning af Søren Aktivitetsudvalg / Søren Rygaard Lenschow Aftenens menu som vi selv kokkererer. Information om tilmelding + betaling for mad og vin kommer senere. Inviter din Koner/partner med. Af Steen Thomsen Det var sidst på sæsonen, da en af vor flittige medlemmer ( ved navn Mogens ) cyklede ind på p- pladsen ved Ejstrup, allerede da han var under viadukten kunne han høre en samtale der gik højlydt!!! Ved det ene bord var en mand netop klar, til at påbegynde fiskeriet med spindegrej.( han var salgskonsulent for firmaet ABU, og havde siden hans barndom haft en stor kærlighed til Kolding å. ) Ved det andet bord,lagde en anden mand sidste hånd på en knude der fastgjorde en grøn-gul-rød wobler til linen. ( Denne herre havde i en årrække været salgs-chef i region Danmark, indenfor det finske grejfirma RAPALA, og han havde også en god tillid til vor kære å. ) I luften svirrede der bemærkninger såsom: " Min nr. 54 i år fik jeg forrige weekend, lidt vest for Vejen. Hun var virkelig flot. " og " Ja, ja ved Vejen har jeg også fået en med et fedt brystparti, i juli måned. " og " Apropos, brystparti, da gav det en ordentlig madame oppe ved Vejle, men med lus... ) og " Nu nævnte jeg før at det har givet 14 stk. ovre på Odense-stykket, men det er lutter løgn, for jeg kommer i tanker om en oplevelse i april, hvor det gav 2 slimede grønlændere på samme tur..." og " Den smukkeste hun, som jeg har nakket ved Kolding å, fik jeg på naturstien nedstrøms motorvejsbroen!!! " Mogens, hostede engang og afbrød samtalen " Det er da vis noget af en professionel lystfisker-liga jeg her er oppe imod, for mit eget vedkommende har det her i åen, givet 18 havørreder over målet i år, men med den største på 6,5 kg. " Manden med ABU grejet sagde så : " Nu kan jeg forstå at du snakker om fisk, min kollega og jeg drøfter de nye kvindebekendtskaber, der er stiftet på denne sæson via arbejde, messer, koncerner samt forretningskæder!!!!!! " 22

23 FANGSTRAPPORT 2016 Navn: Medlemsnummer: 15/ kr. 23

24 Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej Kolding KS s bestyrelse Formand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a 6000 Kolding tlf Næstformand: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf Kasserer: Michael P. Petersen Hvidtjørnvej Odense V tlf Sekretær: Morten Bertelsen Valmuevej Kolding tlf Best. Medl.: Kim Koed Kristensen Jernbanegade Vamdrup tlf Best. medl.: Flemming Andersen Nyvang Viuf tlf / Mail: Best. Medl.: Preben Kaas Skærgårdsvej 5, Skærbæk 7000 Fredericia tlf Suppleant: Thomas Jensen Sønderled Kolding tlf rp89867hotmail.com Suppleant: Kaare H. Andersen Fuglebakken Kolding tlf Å-brink pleje Formand: Carsten Carstensen Tlf Junior ledelse Formand: Kaare H. Andersen Tlf Martin Poder Simon Neumarker Straarup Tlf Thorbjørn Johansson Tlf Yves Charles Hald Tlf Robert Zoffmann Tlf Rafael-de-bonbon.dk Jakob Boman Tlf Tommy K. Jensen Adr. se bestyrelsen Vandplejeudvalg søer Formand: Morten Bertelsen Eske Braun Larsen Claus Nielsen Konkurrenceudvalg Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Tim Larsen tlf Erling Maigaard tlf / Ib Noes tlf / Vandplejeudvalg vandløb Formand: Preben Kaas Adr.: se bestyrelsen Kim Koed Kristensen Adr.: se bestyrelsen Erling Maigaard tlf / Tonny Asmussen tlf Aktivitetsudvalg Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Flemming Andersen Tlf / Mail: Søren Larsen Tlf Hans Jørgen Eriksen Tlf Klubhus Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Udlejning af hytten foretages fra vor webside: under køb dagkort og medlemskab Se regler under Klubhus og Hytter. Vicevært: Flemming Andersen Veteranerne Formand: Flemming Andersen Adr.: se bestyrelsen Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør / Webmaster: Mogens Laursen Langagervej Kolding Tlf Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: John A. Pedersen tlf Harte Donssøerne samt Bynære Søer Kaare H. Andersen tlf Martin Poder tlf Peter Horn Larsen tlf Henrik Christiansen tlf Kolding Å Hans Jørgen Eriksen tlf Kenneth Langelykke tlf Ole Nielsen tlf Kolding Å, Harte Donssøerne samt Bynære Søer Rene Staal tlf Leif Staal Andersen tlf Søren Overgaard tlf John A. Pedersen tlf Freelance Ejler Nørager tlf Ronni Gudme tlf Michael Lavridsen tlf Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: I 2015, og vi var 511 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til 2014, hvor vi var 493. Af de 511 medlemmer var der 53 juniorer mod 43 året før, 24 ungdom mod 14 året før, 12

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 2-2016 - årgang 23 Udgivelse 1. juni 2016 Oplag 250 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTRAPPORT INDLAGT I BLADET SØGES: GAMMELT GREJ TIL OPHÆNG I STORHYTTEN TORSKETUR PÅ LILLEBÆLT SØNDAG 28. DEC. FLUEBINDING

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING HOVEDSPONSOR: KOLDING JAGT & FISKERI Deltagerbevis kan indløses hos hovedsponsor og på posthuset GRATIS KAFFE OG BRØD

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERALFORSAMLING 14. MARTS FANGSTSTATISTIK 949 HAVØRREDER I 2012 STØT KS BLIV ENERI-SPONSOR AKTIVITETER: ÅEN ÅBNER BARSØ

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2016 ÅRGANG 23 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTER 2016 Kolding Fiskeren Nr. 4-2016 - årgang 23 Udgivelse 1. dec. 2016 Oplag 250 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2013 og fisk gratis resten af sæsonen 2012 + Gratis deltagerkort

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Sommerferie fiskeri for børn og unge i Slotssøen Kolding Sportsfiskerforening arrangerer i sommerferien 3 dage med fiskeri

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden for kun kr. 125,- Deltagerprisen er den samme for medlemmer som øvrige deltagere.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2014 og fisk gratis resten af sæsonen 2013 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GENERALFORSAMLING DEN 27. MARTS KL. 19.00 REGNSKAB FOR 2011 ARRANGEMENTER 2012 FANGSTSTATISTIK 2011 SET & SKET GARNVOGTER

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2015 og fisk gratis resten af sæsonen 2014 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Lang skoledag, men stadig gang i din klub Nu har den ny skoledag været i gang i 3 uger og selvom du nu bruger længere tid i skolen (og nogle gange

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING LAKSE ÅR I KOLDING Å HUSK AT INDSENDE FANGSTRAPPORT STORE FISK TIL JUNIORER VED INTERNATIONAL Kolding Fiskeren Nr. 4-2012

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere