Besparelser i 2010 og overslagsårene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besparelser i 2010 og overslagsårene."

Transkript

1 Familiecentret D. 10. maj 2010 Besparelser i 2010 og overslagsårene. Vallensbæk Kommune har bedt om forslag til kompenserende besparelser for merforbruget i Da Ishøj Kommune kun er udførende på lovbundne opgaver, er det meget vanskeligt, at komme med sådanne forslag. Nedenfor følger en fremlægning, der indledningsvis illustrerer de senest iværksatte foranstaltninger, således at læseren kan få en fornemmelse af niveauet. Derefter kommer forslag til besparelser og konsekvenser heraf. Endelig beskrives den nærmeste fremtid, som vi kender den i skrivende stund. Senest iværksatte foranstaltninger: Barn Dreng 8 år Tilflytter Delta Park Resumé Diagnose: infantil autisme, ADD (ADHD uden hyperaktivitet) og periodisk depressiv (udredning fra børnepsyk, Glostrup som kommer 26/5/10). Foranstaltninger: 15 timers aflastning pr. uge som rekvireres hos Pia og Pernilles Handicapservice (nogle af de billigste på markedet). Status: Er pt. i et 8 ugers udredningsforløb på Glostrup børnepsyk. Kan ikke klare en lang skoledag og må hentes tidligt. Må ikke være alene på grund af depressivitet og kræver støtte fra en professionel medhjælp indtil mor er hjemme fra arbejdet. Forløb: Flytter til Vallensbæk Kommune fra Århus 15/7-09. Drengens forældre er skilt og faderen bor i Jylland. Mor har intet netværk på Sjælland. Drengen er depressiv og har også tidligere haft selvmordstanker. Han kan blive ekstremt ked af det. Han husker de dårlige oplevelser, og de sætter sig fast i ham. Han skal hele tiden guides og have struktur. Han får medicin i hverdagene og en bivirkning er, at han mister appetitten. Han er undervægtig og skal hele tiden tilbydes mad og drikke. Mor har ikke mulighed for/ønsker ikke at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste i forhold til, at det er nødvendigt at sønnen bliver hentet fra SFO en senest kl Han trættes hurtigt i SFO'en, da der er mindre struktur og hans behov er en tydelig voksen gennem hele dagen. Når han bliver træt, samarbejder han ikke og det med- Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv Ishøj Telefon Fax Åbningstid: Alle hverdage kl , torsdag også kl

2 fører konflikter. Ligeledes har han også "uheld" hvor han tisser og har afføring, jo mere træt han bliver. På baggrund af ovenstående bevilges aflastning. Denne aflastning kan ikke varetages af en skolepige eller lign. Drengens behov kræver, at aflastningspersonen er rolig, tålmodig, kan læse hans behov og tackle hans depressive perioder. Fremtidsudsigter: Udredningsmøde med børnepsyk. er sat til 26/5/10. Her skal der tages stilling til om drengen skal gå på en specialskole med mere tydelige og forudsigelige rammer af hensyn til hans nye diagnoser (autisme og ADD) eller om hans nuværende skole kan rumme ham med ekstra støtte. Hvis han kommer på specialskole bliver behovet for aflastning sandsynligvis mindre (fordi heldagsskolen vil have ham længere tid om dagen). Udgiften vil i det tilfælde blive mindre for Familiecentret (men højere for PPR). Dreng 17 år Tilflytter Delta Park Diagnose: Paranoid skizofren: har psykotiske symptomer, fremtræder som en skrøbelig dreng, der, hvis han presses, får selvmordstanker og han har tidligere været plaget af tanker om at skade andre. Kognitive og indlæringsvanskeligheder. Begavelsesmæssigt placerer sig nederst i normalområdet. Fysiske problemer pga. medfødt hjertelidelse. Foranstaltninger: Anbragt på et behandlingshjem for psykisk syge (Dyssegården). Briller bevilliget. Status: Tilstand er meget svingende, med mange tilbagefald (nylig akutindlæggelse). Overordnet går det godt på behandlingshjemmet. Forløb: I 2008/9 indlagt (ca. 16 uger) på åbent døgnafsnit på Glostrup Børne- og ungdomspsykiatrisk center med henblik på udredning af og behandling for psykisk lidelse. Var indlagt for akut psykose og op til indlæggelsen var han plaget af selvmordstanker, psykotiske oplevelser og plaget af tanker om selvskade og om at skade andre. Skolegang afbrudt. Indskrevet på behandlingshjem 1/3/09. Indlagt på lukket voksen psykiatrisk afdeling i Hillerød (akut modtagelse), 3 dage i januar Indlagt frivilligt grundet tanker om at ville gøre skade på andre, og at han gav udtryk for, at han ikke kunne lave aftale om, ikke at ville gøre alvor af disse tanker. Fremtidsudsigter: Anbringelse frem til 18. år. Det er ikke sikkert, at han kan klare sig selv derefter. Afslutter 10. Klasse i juni 2010.

3 Derudover har Ankestyrelsen anbragt nedenstående to børn efter underretning fra biologisk far. Familiecentret er ikke uenig i anbringelserne, men var i gang med at arbejde på en frivillig anbringelse. Nu blev det en tvangsmæssig foranstaltning. Pige 12 år Dreng 7 år Diagnose/ psykosocial tilstand - pigen: Præget af omsorgsvigt, tidlig set begyndende fejludvikling mod en personlighedsudvikling med pseudovoksne karaktertræk. Beskrevet som havende ukritisk og grænseløs adfærd ift. mænd. Er ikke aldersvarende fagligt. Diagnose/psykosocial tilstand - drengen: Vurderes som en normalt begavet dreng men understimuleret udviklingsmæssigt. Er ukritisk ift. det han skal beskæftige sig med, tilpasser sig let og har svingende hygiejne Forløb: I aflastningsfamilie siden Fik ny aflastningsfamilie da den første opgav. Mor har begrænsede personlige ressourcer og far er enig i anbringelsen (de er ikke samlevende). Der har været iværksat massiv støtte i hjemmet, herunder grundig rengøring og desinfektion af lejligheden flere gange. Mors udvikling er svarende til en 12-årig og hun vurderes uden udviklingspotentiale. Mor har anket afgørelsen om anbringelse til Landsretten. Besparelsesmuligheder En gennemgang af det psykosociale område viser, at der er mulighed for at spare kr., såfremt det kan lykkes at få forældrene med til ændrede foranstaltninger, hvilket vurderes muligt. Det er Familiecentrets opfattelse, at det ikke vil være fagligt forsvarligt at spare yderligere. Som eksempel beskrives den sag, som vil være den første, hvor et barn bliver hjemgivet, såfremt der skal spares yderligere. Dreng 12 år Diagnose: ADHD. Foranstaltninger: Anbragt i en plejefamilie og går i Væverhuset i Ringsted (socialpædagogisk dagbehanding med skole). Status: Trives godt hos plejefamilien. Både drengen og plejeforældre kan rumme hinanden. Det er første gang efter et langt turbulent forløb med flere anbringelser. En forældremyndighedssag ml. mor og far er netop afsluttet, mor har fået forældremyndighed og dermed er anbringelsen blevet frivillig. Han har været tvangsanbragt i den tid, hvor far havde forældremyndigheden. Forløb: Skadet fra 3 års alderen som viser sig i samspil med jævnaldrende. Far er beskrevet som havende en truende adfærd i hjemmet og har været voldelig overfor børnene.

4 Far har været anmeldt, men ikke dømt. Forældre skilt. Patrick har været vidne til kamp mellem forældre. Fremtidsudsigter: Planen er at han bliver hos familien, hvor han trives godt. Mor ønsker ikke at få drengen hjem. Mor har en storebror boende i hjemmet. Der er 17 timers støtte for at kunne opretholde denne status, og der er ekstra støtte på, når lillebror er hjemme på samvær. Man vil dog kunne argumentere for, at når det ene barn kan være hjemme, så kan det andet vel også. Det vil bare ikke være til hverken drengens eller restens af familiens bedste. Man må forudse, at såfremt drengen hjemgives, vil Ankestyrelsen blive underrettet. Det vil være en mulighed, at Ankestyrelsen så genanbringer drengen. På handicapområdet er der muligheder for at ændre på serviceniveauet. Dog skal flg. bringes i erindring først: Besparelserne vil ikke kunne gennemføres med øjeblikkelig virkning. Dette skyldes, at bevillingerne er givet for en bestemt periode, som oftest for 1 år af gangen. Det er først ved opfølgningen af merudgifterne, at vi kan ændre beløbet for merudgiften. Det er endvidere relevant at vide, at merudgifter betales efter standarddele. Det beløb som familien har i samlede antal merudgifter pr. måned afrundes til nærmeste standarddele. Det betyder, at selvom et enkelt eller to beløb i merudgifterne reguleres, behøver det ikke nødvendigvis at give et nedslag i udbetalingen af merudgifter. Aflastningsbeløb Der kan udbetales et månedligt aflastningsbeløb til familierne. Med dette aflastningsbeløb kan de købe gaver, gavekort, blomster eller lign. til personer i deres netværk, som tilbyder at passe deres handicappede barn. Det kan være svært for familierne, at få familien til at passe deres børn, da børnene har et særligt behov for støtte og kan være krævende i deres kontakt med andre. At de kan få passet deres børn en gang i mellem giver dem overskud og ressourcer til at tackle barnet de øvrige dage. Med aflastningsbeløbet har familierne mulighed for at give en modydelse som tak for hjælpen. Pt. regner vi med timepris på kr. 85,00 og antallet af timer bliver vurderet individuelt for familien. Et ca. antal timer er gennemsnitligt 4-5 timer pr. uge. Familierne bruger oftest aflastningen i weekenderne, eks. i forbindelse med arrangementer, hvor de ikke kan have det handicappede barn med eller har brug for et pusterum. Aflastningsbeløbet erstatter i nogle tilfælde, at familien har brug for aflastning hos en aflastningsfamilie eller på en institution. Aflastningsbeløbet kan også være i stedet for en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Konsekvenser. Der er ca. 20 familier, der modtager denne hjælp, svarende til et årligt beløb på kr. Ved en nedsættelse af beløbet eller af antal familier, der får tilbuddet, kan der være risiko for, at familien i stedet søger om tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for aflastning.

5 Vådligger: Børn der er over 7 år og vådliggere eller vådliggere som følge af deres handicap, kan få merudgifter til ekstra vask. Taksten er kr. 368,00 pr. måned. Beløbet dækker vand, el, vaskepulver, skyllemiddel, slidtage på vaskemaskinen, slidtage af tøj og sengelinned. I tilfælde hvor barnet bruger ble om natten, kan forældrene i stedet få dækket denne udgift og det bliver afregnet efter konkret forbrug. I tilfælde hvor barnet bruger ble, men alligevel tisser igennem, kan forældrene i disse tilfælde bevilges både tilskud til bleer og ekstra vask. Tøjslid. Handicappede børn har oftest et større forbrug af tøj end andre børn. Dette skyldes, at de kan være længere tid om at lære at gå, de spilder ned af sig, de piller og river deres tøj i stykker, falder oftere og slår hul på tøjet, de slæber skoene og har ingen føling med behandling af tøjet. De mister i større omfang deres tøj i eksempelvis skole eller fritidshjem, da de ikke er opmærksomme omkring det. Der gives kun merudgifter til tøjslid, såfremt det vurderes at børnenes forbrug er tøj er større end hvad man kan forvente af et jævnaldrende barn. Udgiften til tøjslid er: 3-6 år kr. 203,- pr. måned 7-12 år kr. 298,- pr. måned år kr. 404,- pr. måned For såvel vådliggere som bevilling til tøjslid gælder, at taksterne er pristalsreguleret efter de takster, som amtet i sin tid fastlagte. Det er et lovkrav, at borgerne kompenseres ved merudgifter som følge af et handicappet barn, så bevillingen kan ikke fjernes, men måske nedsættes. Konsekvenser: Der bruges ca om året på vådliggertillæg, forbrug vedr. tøjslid er ikke gjort op d.d. Det er en forvaltningsretlig grundsætning, at der ikke må sættes skøn under regel, men denne takst er bredt accepteret blandt forældre og klagenævn. Såfremt man nedsætter taksten risikerer man at blive underkendt i ankesystemet, ligesom det risikerer at blive administrativt meget tungt, såfremt merforbruget skal opgøres konkret. Dette risikerer også at blive dyrere end den nuværende takst. Kurser: Familierne er berettiget til at deltage i kurser i forhold til deres barns nedsatte funktionsevne. Som udgangspunkt kan familierne få bevilget max. ét relevant kursus om året. Kurserne koster i gennemsnit kr ,00 pr. person. I forbindelse med kurser har forældrene krav på, at få bevilget transport til kurset samt tabt arbejdsfortjeneste. Dertil kommer, at mange familier ønsker at deltage i eks. den årlige SIKON-konference for autister. Dog accepterer vi kun at betale for dette kursus hvert andet år.

6 Foruden viden til forældrene om barnets handicap, så kan kurser og konferencer endvidere medvirke til at skabe et netværk for forældrene med ligestillede. Forældrene ønsker desuden søskendekurser til de øvrige børn i familien, for at give dem forståelse for deres søster/brors handicap. Disse kurser anses ofte for nødvendige og forebyggende. Søskende føler sig overset af forældrene, da den handicappede fylder meget i hjemmet og kræver særbehandling. Et søskendekursus kan give dem en forståelse og accept af problemstillingen. Konsekvenser. Der bruges ca kr. om året på disse kurser + tabt arbejdsfortjeneste og kørsel. Frekvensen kan nedsættes, så familierne kun kommer på kursus hvert 2. eller 3. år, men der må forudses protester fra familierne. 3 år kan ændre meget i et barns udvikling. I forhold til søskendegrupper skal det bemærkes, at vi i forvejen gør dette billigst muligt. Der er oprettet søskendegruppe på Ishøjgård, hvor 6 ud af 8 børn er fra Vallensbæk Kommune. Disse kurser kan købes ude i byen, men der er lang venteliste og alternativet har derfor været dyre psykologtimer til disse børn. På Ishøjgård laver vi et forløb, der årligt koster kr. pr. barn med jævnlige møder i søskendegruppen. Kontingenter. Vi har hidtil bevilget kontingenter til eksempelvis ADHD-foreningen, da forældrene jo ikke ville være medlem af denne, såfremt deres børn ikke havde ADHD. Ankestyrelsen har imidlertid truffet principiel afgørelse om, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet. Der skal dog udøves et konkret skøn. Konsekvenser. Der bruges årligt ca kr. på dette, og dette kan måske begrænses til det halve. Laminering, printerpatron, papir m.m. I familier med eks. autistiske børn er der behov for, at visualisere alting for barnet ved hjælp af eks. billeder. Det medfører udgifter til papir og printerpatroner. I nogle tilfælde er det nødvendigt at laminere billedet, da barnets ellers ødelægger det. Der ydes i gennemsnit kr. 100,00 pr. måned til denne udgift. Konsekvenser: Der bruges ca kr. om året. Beløbet kunne bortfalde ud fra en betragtning om bagatelgrænse. Risikoen er, at det kan blive underkendt i ankesystemet. Forslag til fremtidige besparelser. Vejledning i hjemmet. Familier med nydiagnosticerede børn, primært ADHD og autisme, har i stort omfang brug for hjemmevejledning i forhold til at få redskaber og værktøjer til at tackle barnets handicap og få forståelse for de specifikke behov og vanskeligheder som barnet har. Gennem vejledningen kan de få skabt så normal en hverdag som muligt, og vejledningen kan give familien det nødvendige overskud til at tackle og rumme barnet i hjemmet. Som udgangspunkt bliver familierne bevilget 10 timers hjemmevejledning, men ofte har familien brug for en forlængelse af dette med 5-10 timer. Timeprisen for hjemmevejledning er gennemsnitligt kr. 900,00 i timen excl. moms og transport og afsluttende rapportskrivning.

7 Begge kommuner bruger forholdsvis mange penge på denne opgave, som er overtaget fra amtet i forbindelse med strukturreformen. Ved en sammenlægning af Familierådgivningen i Vallensbæk og Familieværkstedet i Ishøjgård ville det formentligt være muligt, at Familieværkstedet kunne overtage nogle af familieforløbene og Familierådgivningen dermed kunne blive frigivet til at varetage disse vejledningsforløb. Kørsel til fritidstilbud Familierne er berettiget til dækning af udgiften for kørsel til eks. lægebesøg, fritidsaktiviteter der ikke foregår i nærmiljøet grundet barnets handicap, til/fra aflastning hvis de vælger at køre barnet selv ellers bevilges der taxa/busordning til dette. Kørslen afregnes pr. kilometer med statens mindste fastsatte kørselstakst. Der afregnes forholdsvis meget kørsel til fritidstilbud, idet ingen af kommunerne har tilstrækkelige lokale tilbud. Såfremt der blev etableret eksempelvis handicapsvømning og ridefysioterapi i nærområdet, ville der kunne spares penge på kørsel. Sundhedsplejen En sammenlægning af sundhedsplejen og nedsættelse af serviceniveauet på sundhedsplejen, så den modsvarer Ishøj Kommunes serviceniveau, ville formentlig kunne udløse en besparelse. Samtidig ville det opkvalificere samarbejdet mellem Familiecentret og sundhedsplejen i Vallensbæk, således at den tidlige indsats makkerskaberne i højere grad ville kunne mærkes i Vallensbæk. Det ville dermed opkvalificere den tidlige indsats. Fysio- og ergoterapi I dag køber vi fysio- og ergoterapi i Børneterapien i Gentofte, når børnene har brug for behandling. Der kunne være en mulighed for at hjemtage denne funktion til Kirkebækskolen. Fordelen ved dette er, at forløbene kan planlægges individuelt. I øjeblikket er vi nødt til at købe ½-årlige forløb i Børneterapien, men nogle af børnene kunne godt nøjes med eksempelvis 8 uger. Forslaget skal eventuelt behandles i samarbejde med PPR, da PPR betaler for vejledning til børn i skolealderen, mens Familiecentret betaler for vejledning til børn før skolealderen. Familiecentret betaler eventuel behandling uanset barnets alder. Fremtiden som vi kender den. I tal ser udviklingen således ud.: Sagstal ved sammenlægning: ultimo 2009 primo 2010 maj 2010 Psyko-Social: Handicap I alt Der er altså tale om en vedvarende og ganske voldsom stigning. Disponeringsregnearkene er fuldt opdateret og tager derfor kun højde for allerede kendte cpr. numre. Såfremt der kommer nye til, vil enhver udgift være en overskridelse af budgettet, medmindre andre borgere er fraflyttet kommunen eller døde. Det samme er tilfældet for så vidt angår eksisterende sager, hvor der må flere eller dyrere foranstaltninger til.

8 Vi har kendskab til flere sager, der kan medføre flere udgifter. Her skal blot nævnes 3: 1. Den mor, som er omtalt i indledningen, hvor Ankestyrelsen har anbragt to af børnene, har derudover et tredje ældre barn, som også er anbragt. Nu er mor gravid igen med en ny kæreste. Dennes forhold er ved at blive undersøgt, men man må påregne, at barnet skal anbringes ved fødslen, der i henhold til termin sker til efteråret. 2. Der er en 14-årig suicidaltruet ung, som i øjeblikket er ved at blive undersøgt. Faderen i familien er alvorligt syg, og den 14-årige er rigtig dårlig. Der er risiko for, at en anbringelse er nødvendig. 3. Vi er i øjeblikket ved at undersøge 4 børn, der har en mor, som er psykotisk. Faderen er en ressource i familien, men det er spørgsmålet, om det er tilstrækkeligt. Der er risiko for, at anbringelse er nødvendig. Vi underretter løbende Vallensbæk, når disse forudsigelser bliver til vished. Derudover er hele tiden opmærksom på, om der er noget vi kan gøre bedre eller billigere. Et eksempel er de tidligere nævnte søskendegrupper. Et andet eksempel er tilsyn med børnene. Vi har hjemtaget denne opgave fra diverse plejehjemsforeninger, og har i Ishøj Kommune sparet 1,9 mio. kr. på denne konto alene i Tallet vil være mindre for Vallensbæk Kommune, men besparelsen procentvis den samme. Med venlig hilsen Charlotte Veilskov Friis Centerchef

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Viborg Kommune har ønsket en forenklet model af vederlagssatserne, sådan at der fremover, i udgangspunktet opereres med 3 niveauer. Med

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre.

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre. Bilag Status på Børnehuset Ligesom andre samfundsmæssige strømninger er også det sociale arbejde med børn og familier underlagt skiftende retninger. I vækstårene i 90 erne var der politisk vilje og ønske

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Vejledende serviceniveau for bevilling af aflastning på handicapområdet i. Kolding Kommune: Aflastning i hjemmet (hjemmepassere)

Vejledende serviceniveau for bevilling af aflastning på handicapområdet i. Kolding Kommune: Aflastning i hjemmet (hjemmepassere) Aflastning i hjemmet (hjemmepassere) r Servicelovens 41 og 84. - Barnets behov for praktisk støtte og tilsyn. diagnosen, udtalelser fra familier og skole/institutioner. - Hvorvidt forældrene har frasagt

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015

Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015 Serviceniveau aflastning på handicapområdet jf. 84 godkendt i Byrådet 26. januar 2015 Aflastning udenfor hjemmet i mindre omfang Egen kompetence / forebyggelsesvisitation. Det drejer sig typisk om børn,

Læs mere

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Det er sjovere at fejre små sejre end at fordybe sig i store nederlag! Løsningen ligger ofte i hjemmet vi skal bare have

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer A. Plejefamilier med aflastningsopgave B. Plejefamilier uden børn C. Plejefamilier med spædbørn 1 A Plejefamilie

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/ Børneskolen Filadelfia Roskilde d. 4/11 2016 Epilepsi er en kompleks kronisk hjernesygdom Epilepsi er mere end blot anfald. Barnets eller den unges og familiens mestring er ofte udfordret af komplekse

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Trekanten 26.9.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Tuesday, 27 September 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet

Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Handicap 2016 Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet Hvem, hvad og hvordan? Guide til forældre og afløsere om afløsning i hjemmet for børn og unge

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats Partnerskabsnetværket i Vejle Præsentation Socialstyrelsen Chefkonsulent i Børn, Unge og Familier Adam Paaby Konsulent i VISO Dorte Brandt Hansen

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Afløsning/aflastning til familien

Afløsning/aflastning til familien Afløsning/aflastning til familien Lov om Social Service 84, stk. 1, jf. 44 Afløsning/aflastning til forældre, der passer et barn med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en forudsætning,

Læs mere

TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017

TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017 TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017 Taskforcens formål 1. Vi skal overholde budget 2017 2. Vi skal overholde aftalte serviceniveau som forudsætter, at det er klart

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere