Besparelser i 2010 og overslagsårene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besparelser i 2010 og overslagsårene."

Transkript

1 Familiecentret D. 10. maj 2010 Besparelser i 2010 og overslagsårene. Vallensbæk Kommune har bedt om forslag til kompenserende besparelser for merforbruget i Da Ishøj Kommune kun er udførende på lovbundne opgaver, er det meget vanskeligt, at komme med sådanne forslag. Nedenfor følger en fremlægning, der indledningsvis illustrerer de senest iværksatte foranstaltninger, således at læseren kan få en fornemmelse af niveauet. Derefter kommer forslag til besparelser og konsekvenser heraf. Endelig beskrives den nærmeste fremtid, som vi kender den i skrivende stund. Senest iværksatte foranstaltninger: Barn Dreng 8 år Tilflytter Delta Park Resumé Diagnose: infantil autisme, ADD (ADHD uden hyperaktivitet) og periodisk depressiv (udredning fra børnepsyk, Glostrup som kommer 26/5/10). Foranstaltninger: 15 timers aflastning pr. uge som rekvireres hos Pia og Pernilles Handicapservice (nogle af de billigste på markedet). Status: Er pt. i et 8 ugers udredningsforløb på Glostrup børnepsyk. Kan ikke klare en lang skoledag og må hentes tidligt. Må ikke være alene på grund af depressivitet og kræver støtte fra en professionel medhjælp indtil mor er hjemme fra arbejdet. Forløb: Flytter til Vallensbæk Kommune fra Århus 15/7-09. Drengens forældre er skilt og faderen bor i Jylland. Mor har intet netværk på Sjælland. Drengen er depressiv og har også tidligere haft selvmordstanker. Han kan blive ekstremt ked af det. Han husker de dårlige oplevelser, og de sætter sig fast i ham. Han skal hele tiden guides og have struktur. Han får medicin i hverdagene og en bivirkning er, at han mister appetitten. Han er undervægtig og skal hele tiden tilbydes mad og drikke. Mor har ikke mulighed for/ønsker ikke at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste i forhold til, at det er nødvendigt at sønnen bliver hentet fra SFO en senest kl Han trættes hurtigt i SFO'en, da der er mindre struktur og hans behov er en tydelig voksen gennem hele dagen. Når han bliver træt, samarbejder han ikke og det med- Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv Ishøj Telefon Fax Åbningstid: Alle hverdage kl , torsdag også kl

2 fører konflikter. Ligeledes har han også "uheld" hvor han tisser og har afføring, jo mere træt han bliver. På baggrund af ovenstående bevilges aflastning. Denne aflastning kan ikke varetages af en skolepige eller lign. Drengens behov kræver, at aflastningspersonen er rolig, tålmodig, kan læse hans behov og tackle hans depressive perioder. Fremtidsudsigter: Udredningsmøde med børnepsyk. er sat til 26/5/10. Her skal der tages stilling til om drengen skal gå på en specialskole med mere tydelige og forudsigelige rammer af hensyn til hans nye diagnoser (autisme og ADD) eller om hans nuværende skole kan rumme ham med ekstra støtte. Hvis han kommer på specialskole bliver behovet for aflastning sandsynligvis mindre (fordi heldagsskolen vil have ham længere tid om dagen). Udgiften vil i det tilfælde blive mindre for Familiecentret (men højere for PPR). Dreng 17 år Tilflytter Delta Park Diagnose: Paranoid skizofren: har psykotiske symptomer, fremtræder som en skrøbelig dreng, der, hvis han presses, får selvmordstanker og han har tidligere været plaget af tanker om at skade andre. Kognitive og indlæringsvanskeligheder. Begavelsesmæssigt placerer sig nederst i normalområdet. Fysiske problemer pga. medfødt hjertelidelse. Foranstaltninger: Anbragt på et behandlingshjem for psykisk syge (Dyssegården). Briller bevilliget. Status: Tilstand er meget svingende, med mange tilbagefald (nylig akutindlæggelse). Overordnet går det godt på behandlingshjemmet. Forløb: I 2008/9 indlagt (ca. 16 uger) på åbent døgnafsnit på Glostrup Børne- og ungdomspsykiatrisk center med henblik på udredning af og behandling for psykisk lidelse. Var indlagt for akut psykose og op til indlæggelsen var han plaget af selvmordstanker, psykotiske oplevelser og plaget af tanker om selvskade og om at skade andre. Skolegang afbrudt. Indskrevet på behandlingshjem 1/3/09. Indlagt på lukket voksen psykiatrisk afdeling i Hillerød (akut modtagelse), 3 dage i januar Indlagt frivilligt grundet tanker om at ville gøre skade på andre, og at han gav udtryk for, at han ikke kunne lave aftale om, ikke at ville gøre alvor af disse tanker. Fremtidsudsigter: Anbringelse frem til 18. år. Det er ikke sikkert, at han kan klare sig selv derefter. Afslutter 10. Klasse i juni 2010.

3 Derudover har Ankestyrelsen anbragt nedenstående to børn efter underretning fra biologisk far. Familiecentret er ikke uenig i anbringelserne, men var i gang med at arbejde på en frivillig anbringelse. Nu blev det en tvangsmæssig foranstaltning. Pige 12 år Dreng 7 år Diagnose/ psykosocial tilstand - pigen: Præget af omsorgsvigt, tidlig set begyndende fejludvikling mod en personlighedsudvikling med pseudovoksne karaktertræk. Beskrevet som havende ukritisk og grænseløs adfærd ift. mænd. Er ikke aldersvarende fagligt. Diagnose/psykosocial tilstand - drengen: Vurderes som en normalt begavet dreng men understimuleret udviklingsmæssigt. Er ukritisk ift. det han skal beskæftige sig med, tilpasser sig let og har svingende hygiejne Forløb: I aflastningsfamilie siden Fik ny aflastningsfamilie da den første opgav. Mor har begrænsede personlige ressourcer og far er enig i anbringelsen (de er ikke samlevende). Der har været iværksat massiv støtte i hjemmet, herunder grundig rengøring og desinfektion af lejligheden flere gange. Mors udvikling er svarende til en 12-årig og hun vurderes uden udviklingspotentiale. Mor har anket afgørelsen om anbringelse til Landsretten. Besparelsesmuligheder En gennemgang af det psykosociale område viser, at der er mulighed for at spare kr., såfremt det kan lykkes at få forældrene med til ændrede foranstaltninger, hvilket vurderes muligt. Det er Familiecentrets opfattelse, at det ikke vil være fagligt forsvarligt at spare yderligere. Som eksempel beskrives den sag, som vil være den første, hvor et barn bliver hjemgivet, såfremt der skal spares yderligere. Dreng 12 år Diagnose: ADHD. Foranstaltninger: Anbragt i en plejefamilie og går i Væverhuset i Ringsted (socialpædagogisk dagbehanding med skole). Status: Trives godt hos plejefamilien. Både drengen og plejeforældre kan rumme hinanden. Det er første gang efter et langt turbulent forløb med flere anbringelser. En forældremyndighedssag ml. mor og far er netop afsluttet, mor har fået forældremyndighed og dermed er anbringelsen blevet frivillig. Han har været tvangsanbragt i den tid, hvor far havde forældremyndigheden. Forløb: Skadet fra 3 års alderen som viser sig i samspil med jævnaldrende. Far er beskrevet som havende en truende adfærd i hjemmet og har været voldelig overfor børnene.

4 Far har været anmeldt, men ikke dømt. Forældre skilt. Patrick har været vidne til kamp mellem forældre. Fremtidsudsigter: Planen er at han bliver hos familien, hvor han trives godt. Mor ønsker ikke at få drengen hjem. Mor har en storebror boende i hjemmet. Der er 17 timers støtte for at kunne opretholde denne status, og der er ekstra støtte på, når lillebror er hjemme på samvær. Man vil dog kunne argumentere for, at når det ene barn kan være hjemme, så kan det andet vel også. Det vil bare ikke være til hverken drengens eller restens af familiens bedste. Man må forudse, at såfremt drengen hjemgives, vil Ankestyrelsen blive underrettet. Det vil være en mulighed, at Ankestyrelsen så genanbringer drengen. På handicapområdet er der muligheder for at ændre på serviceniveauet. Dog skal flg. bringes i erindring først: Besparelserne vil ikke kunne gennemføres med øjeblikkelig virkning. Dette skyldes, at bevillingerne er givet for en bestemt periode, som oftest for 1 år af gangen. Det er først ved opfølgningen af merudgifterne, at vi kan ændre beløbet for merudgiften. Det er endvidere relevant at vide, at merudgifter betales efter standarddele. Det beløb som familien har i samlede antal merudgifter pr. måned afrundes til nærmeste standarddele. Det betyder, at selvom et enkelt eller to beløb i merudgifterne reguleres, behøver det ikke nødvendigvis at give et nedslag i udbetalingen af merudgifter. Aflastningsbeløb Der kan udbetales et månedligt aflastningsbeløb til familierne. Med dette aflastningsbeløb kan de købe gaver, gavekort, blomster eller lign. til personer i deres netværk, som tilbyder at passe deres handicappede barn. Det kan være svært for familierne, at få familien til at passe deres børn, da børnene har et særligt behov for støtte og kan være krævende i deres kontakt med andre. At de kan få passet deres børn en gang i mellem giver dem overskud og ressourcer til at tackle barnet de øvrige dage. Med aflastningsbeløbet har familierne mulighed for at give en modydelse som tak for hjælpen. Pt. regner vi med timepris på kr. 85,00 og antallet af timer bliver vurderet individuelt for familien. Et ca. antal timer er gennemsnitligt 4-5 timer pr. uge. Familierne bruger oftest aflastningen i weekenderne, eks. i forbindelse med arrangementer, hvor de ikke kan have det handicappede barn med eller har brug for et pusterum. Aflastningsbeløbet erstatter i nogle tilfælde, at familien har brug for aflastning hos en aflastningsfamilie eller på en institution. Aflastningsbeløbet kan også være i stedet for en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Konsekvenser. Der er ca. 20 familier, der modtager denne hjælp, svarende til et årligt beløb på kr. Ved en nedsættelse af beløbet eller af antal familier, der får tilbuddet, kan der være risiko for, at familien i stedet søger om tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for aflastning.

5 Vådligger: Børn der er over 7 år og vådliggere eller vådliggere som følge af deres handicap, kan få merudgifter til ekstra vask. Taksten er kr. 368,00 pr. måned. Beløbet dækker vand, el, vaskepulver, skyllemiddel, slidtage på vaskemaskinen, slidtage af tøj og sengelinned. I tilfælde hvor barnet bruger ble om natten, kan forældrene i stedet få dækket denne udgift og det bliver afregnet efter konkret forbrug. I tilfælde hvor barnet bruger ble, men alligevel tisser igennem, kan forældrene i disse tilfælde bevilges både tilskud til bleer og ekstra vask. Tøjslid. Handicappede børn har oftest et større forbrug af tøj end andre børn. Dette skyldes, at de kan være længere tid om at lære at gå, de spilder ned af sig, de piller og river deres tøj i stykker, falder oftere og slår hul på tøjet, de slæber skoene og har ingen føling med behandling af tøjet. De mister i større omfang deres tøj i eksempelvis skole eller fritidshjem, da de ikke er opmærksomme omkring det. Der gives kun merudgifter til tøjslid, såfremt det vurderes at børnenes forbrug er tøj er større end hvad man kan forvente af et jævnaldrende barn. Udgiften til tøjslid er: 3-6 år kr. 203,- pr. måned 7-12 år kr. 298,- pr. måned år kr. 404,- pr. måned For såvel vådliggere som bevilling til tøjslid gælder, at taksterne er pristalsreguleret efter de takster, som amtet i sin tid fastlagte. Det er et lovkrav, at borgerne kompenseres ved merudgifter som følge af et handicappet barn, så bevillingen kan ikke fjernes, men måske nedsættes. Konsekvenser: Der bruges ca om året på vådliggertillæg, forbrug vedr. tøjslid er ikke gjort op d.d. Det er en forvaltningsretlig grundsætning, at der ikke må sættes skøn under regel, men denne takst er bredt accepteret blandt forældre og klagenævn. Såfremt man nedsætter taksten risikerer man at blive underkendt i ankesystemet, ligesom det risikerer at blive administrativt meget tungt, såfremt merforbruget skal opgøres konkret. Dette risikerer også at blive dyrere end den nuværende takst. Kurser: Familierne er berettiget til at deltage i kurser i forhold til deres barns nedsatte funktionsevne. Som udgangspunkt kan familierne få bevilget max. ét relevant kursus om året. Kurserne koster i gennemsnit kr ,00 pr. person. I forbindelse med kurser har forældrene krav på, at få bevilget transport til kurset samt tabt arbejdsfortjeneste. Dertil kommer, at mange familier ønsker at deltage i eks. den årlige SIKON-konference for autister. Dog accepterer vi kun at betale for dette kursus hvert andet år.

6 Foruden viden til forældrene om barnets handicap, så kan kurser og konferencer endvidere medvirke til at skabe et netværk for forældrene med ligestillede. Forældrene ønsker desuden søskendekurser til de øvrige børn i familien, for at give dem forståelse for deres søster/brors handicap. Disse kurser anses ofte for nødvendige og forebyggende. Søskende føler sig overset af forældrene, da den handicappede fylder meget i hjemmet og kræver særbehandling. Et søskendekursus kan give dem en forståelse og accept af problemstillingen. Konsekvenser. Der bruges ca kr. om året på disse kurser + tabt arbejdsfortjeneste og kørsel. Frekvensen kan nedsættes, så familierne kun kommer på kursus hvert 2. eller 3. år, men der må forudses protester fra familierne. 3 år kan ændre meget i et barns udvikling. I forhold til søskendegrupper skal det bemærkes, at vi i forvejen gør dette billigst muligt. Der er oprettet søskendegruppe på Ishøjgård, hvor 6 ud af 8 børn er fra Vallensbæk Kommune. Disse kurser kan købes ude i byen, men der er lang venteliste og alternativet har derfor været dyre psykologtimer til disse børn. På Ishøjgård laver vi et forløb, der årligt koster kr. pr. barn med jævnlige møder i søskendegruppen. Kontingenter. Vi har hidtil bevilget kontingenter til eksempelvis ADHD-foreningen, da forældrene jo ikke ville være medlem af denne, såfremt deres børn ikke havde ADHD. Ankestyrelsen har imidlertid truffet principiel afgørelse om, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet. Der skal dog udøves et konkret skøn. Konsekvenser. Der bruges årligt ca kr. på dette, og dette kan måske begrænses til det halve. Laminering, printerpatron, papir m.m. I familier med eks. autistiske børn er der behov for, at visualisere alting for barnet ved hjælp af eks. billeder. Det medfører udgifter til papir og printerpatroner. I nogle tilfælde er det nødvendigt at laminere billedet, da barnets ellers ødelægger det. Der ydes i gennemsnit kr. 100,00 pr. måned til denne udgift. Konsekvenser: Der bruges ca kr. om året. Beløbet kunne bortfalde ud fra en betragtning om bagatelgrænse. Risikoen er, at det kan blive underkendt i ankesystemet. Forslag til fremtidige besparelser. Vejledning i hjemmet. Familier med nydiagnosticerede børn, primært ADHD og autisme, har i stort omfang brug for hjemmevejledning i forhold til at få redskaber og værktøjer til at tackle barnets handicap og få forståelse for de specifikke behov og vanskeligheder som barnet har. Gennem vejledningen kan de få skabt så normal en hverdag som muligt, og vejledningen kan give familien det nødvendige overskud til at tackle og rumme barnet i hjemmet. Som udgangspunkt bliver familierne bevilget 10 timers hjemmevejledning, men ofte har familien brug for en forlængelse af dette med 5-10 timer. Timeprisen for hjemmevejledning er gennemsnitligt kr. 900,00 i timen excl. moms og transport og afsluttende rapportskrivning.

7 Begge kommuner bruger forholdsvis mange penge på denne opgave, som er overtaget fra amtet i forbindelse med strukturreformen. Ved en sammenlægning af Familierådgivningen i Vallensbæk og Familieværkstedet i Ishøjgård ville det formentligt være muligt, at Familieværkstedet kunne overtage nogle af familieforløbene og Familierådgivningen dermed kunne blive frigivet til at varetage disse vejledningsforløb. Kørsel til fritidstilbud Familierne er berettiget til dækning af udgiften for kørsel til eks. lægebesøg, fritidsaktiviteter der ikke foregår i nærmiljøet grundet barnets handicap, til/fra aflastning hvis de vælger at køre barnet selv ellers bevilges der taxa/busordning til dette. Kørslen afregnes pr. kilometer med statens mindste fastsatte kørselstakst. Der afregnes forholdsvis meget kørsel til fritidstilbud, idet ingen af kommunerne har tilstrækkelige lokale tilbud. Såfremt der blev etableret eksempelvis handicapsvømning og ridefysioterapi i nærområdet, ville der kunne spares penge på kørsel. Sundhedsplejen En sammenlægning af sundhedsplejen og nedsættelse af serviceniveauet på sundhedsplejen, så den modsvarer Ishøj Kommunes serviceniveau, ville formentlig kunne udløse en besparelse. Samtidig ville det opkvalificere samarbejdet mellem Familiecentret og sundhedsplejen i Vallensbæk, således at den tidlige indsats makkerskaberne i højere grad ville kunne mærkes i Vallensbæk. Det ville dermed opkvalificere den tidlige indsats. Fysio- og ergoterapi I dag køber vi fysio- og ergoterapi i Børneterapien i Gentofte, når børnene har brug for behandling. Der kunne være en mulighed for at hjemtage denne funktion til Kirkebækskolen. Fordelen ved dette er, at forløbene kan planlægges individuelt. I øjeblikket er vi nødt til at købe ½-årlige forløb i Børneterapien, men nogle af børnene kunne godt nøjes med eksempelvis 8 uger. Forslaget skal eventuelt behandles i samarbejde med PPR, da PPR betaler for vejledning til børn i skolealderen, mens Familiecentret betaler for vejledning til børn før skolealderen. Familiecentret betaler eventuel behandling uanset barnets alder. Fremtiden som vi kender den. I tal ser udviklingen således ud.: Sagstal ved sammenlægning: ultimo 2009 primo 2010 maj 2010 Psyko-Social: Handicap I alt Der er altså tale om en vedvarende og ganske voldsom stigning. Disponeringsregnearkene er fuldt opdateret og tager derfor kun højde for allerede kendte cpr. numre. Såfremt der kommer nye til, vil enhver udgift være en overskridelse af budgettet, medmindre andre borgere er fraflyttet kommunen eller døde. Det samme er tilfældet for så vidt angår eksisterende sager, hvor der må flere eller dyrere foranstaltninger til.

8 Vi har kendskab til flere sager, der kan medføre flere udgifter. Her skal blot nævnes 3: 1. Den mor, som er omtalt i indledningen, hvor Ankestyrelsen har anbragt to af børnene, har derudover et tredje ældre barn, som også er anbragt. Nu er mor gravid igen med en ny kæreste. Dennes forhold er ved at blive undersøgt, men man må påregne, at barnet skal anbringes ved fødslen, der i henhold til termin sker til efteråret. 2. Der er en 14-årig suicidaltruet ung, som i øjeblikket er ved at blive undersøgt. Faderen i familien er alvorligt syg, og den 14-årige er rigtig dårlig. Der er risiko for, at en anbringelse er nødvendig. 3. Vi er i øjeblikket ved at undersøge 4 børn, der har en mor, som er psykotisk. Faderen er en ressource i familien, men det er spørgsmålet, om det er tilstrækkeligt. Der er risiko for, at anbringelse er nødvendig. Vi underretter løbende Vallensbæk, når disse forudsigelser bliver til vished. Derudover er hele tiden opmærksom på, om der er noget vi kan gøre bedre eller billigere. Et eksempel er de tidligere nævnte søskendegrupper. Et andet eksempel er tilsyn med børnene. Vi har hjemtaget denne opgave fra diverse plejehjemsforeninger, og har i Ishøj Kommune sparet 1,9 mio. kr. på denne konto alene i Tallet vil være mindre for Vallensbæk Kommune, men besparelsen procentvis den samme. Med venlig hilsen Charlotte Veilskov Friis Centerchef

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret af Jutta de Place, Gigtforeningen Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 18-09-09 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere