Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012"

Transkript

1 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012

2 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for Generel strategi i indsatsen Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune Ledighedsprognose for Rudersdal Kommune Beskæftigelsesministerens mål for Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i Særlige lokale initiativer Strategi og mål for den borgerrettede indsats Arbejdskraftreserven Permanent offentlig forsørgelse Unge under 30 år Anden etnisk baggrund end dansk Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats Strategi for inddragelse af andre aktører...11 Bilag: Budget...12

3 Indledning Beskæftigelsesplanen for 2012 beskriver de vigtigste udfordringer for det kommende år og sætter mål for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Planen indledes med et resume af målene for Dernæst følger en beskrivelse af den generelle strategi, som jobcenteret vil følge for at løse sine opgaver. Herefter beskrives de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen og beskæftigelsesministerens udmeldte mål for På denne baggrund fastlægges derefter mål og strategier for henholdsvis den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. I forlængelse heraf beskrives strategien for anvendelsen af andre aktører i indsatsen. 0. Resume af målene for 2012 Mål Indsatsområde Mål for perioden december december Ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse 2 Tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger 3 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Højst 598 personer i december 2012, svarende til et fald på mindst 8,0 pct. Tilgang på højst 76 personer i 2012, svarende til et fald på mindst 9,5 pct. Højst 369 personer svarende til et fald på mindst 7,5 pct. Højst 439 personer i december 2012, svarende til et fald på mindst 3,9 pct. Indsatsområde Mål for Virksomhedspraktikpladser oprettet i virksomhedscentrene i kommunen 6 Kvoten til kommunale løntilskudspladser De 16 oprettede pladser anvendes fuldt ud Kvoten anvendes fuldt ud Mål i forhold til klyngen Bedst i klyngen Bedst i klyngen I den bedste halvdel af klyngen I den bedste halvdel af klyngen 1. Generel strategi i indsatsen Jobcenterets indsats tager udgangspunkt i den beskæftigelsespolitik, som Rudersdal Kommune har vedtaget, og retter sig derfor mod - at få ledige hurtigst muligt tilbage til varig beskæftigelse, - at medvirke til, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for, - at støtte de svageste ledige, så de undgår marginalisering. 3

4 Desuden er jobcenterets indsats på sygedagpengeområdet rettet mod, at hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det indgår generelt i strategien, at jobcentret samarbejder med andre jobcentre og øvrige interessenter på områder, hvor det kan resultere i en kvalitativt bedre indsats eller åbne muligheder, som ikke er til stede i et enkelt jobcenter. Samarbejdet kan f.eks. omfatte udveksling af aktiveringspladser på tværs af jobcentre og samarbejde om konkrete projekter. Når der er tale om ledige med andre problemer end ledighed, vil indsatsen blive tilrettelagt i tværfagligt samarbejde med relevante institutioner og med andre områder i kommunen, f.eks. PPR, SSP, UU, Psykiatri & Handicap og Børn & Familie. 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer 2.1 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune I marts 2011 var ledigheden i Rudersdal Kommune 3,6 pct., hvor den i Østdanmark var 6,5 pct. 1 Det viser, at Rudersdal Kommune har udfordringer på beskæftigelsesområdet, der generelt er mindre, end dem de fleste andre kommuner i regionen har. Alligevel er der væsentlige opgaver at løse, men fra et bedre udgangspunkt. Udviklingen i ledigheden fra januar 2007 til april 2011 kan ses i Figur 1. Figur 1. Udvikling i gennemsnitligt antal bruttoledige i Rudersdal Kommune, jan april 2011 Kilde: Ledighedstal for Rudersdal Kommune, april 2011, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 1 Tallene i dette afsnit stammer fra Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Rudersdal Kommune, , marts 2011, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og fra Jobindsats. 4

5 Bruttoledigheden har efter det økonomiske tilbageslag i 2008 været stigende. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 er ledigheden steget 17 pct. Samtidig udgør de langtidsledige, dvs. ledige med mindst 40 ugers sammenhængende ledighed, en voksende andel. Går man længere ned i tallene, kan man se følgende udvikling i 2010: Arbejdskraftreserven, dvs. arbejdsmarkedsparate ledige med mere end 13 ugers ledighed, er steget med 7 pct. Blandt de forsikrede ledige, udgør ledige med en lang vidergående uddannelse fortsat ca. 25 pct. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er steget med 16 pct. Det er især ledigheden for forsikrede unge og for unge i matchgruppe 3, der er steget. To ud af tre af de ledige unge har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er steget med 11 pct. Det er især antallet af forsikrede og personer i matchgruppe 3, der er steget. Knap hver sjette ikke-vestlige indvandrer er på offentlig forsørgelse. Antallet af borgere på kontanthjælp og starthjælp, der ikke er jobklar, er steget med 20 pct. Ser man på borgere, der er på permanent offentlig forsørgelse har Rudersdal Kommune følgende udfordring: 4,3 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder er på permanent offentlig forsørgelse. Det omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. For personer med dansk oprindelse er det 4,4 pct. mens det for ikke-vestlige indvandrere er 6,2 pct. I det seneste år har der været at fald på 0,3 pct., som især skyldes en nedgang i antallet af personer på førtidspension. Udviklingen skyldes et fald på 1,0 pct. for personer med dansk oprindelse og en stigning på 5,9 pct. for ikke-vestlige indvandrere. 2.2 Ledighedsprognose for Rudersdal Kommune Den forventede udvikling i bruttoledigheden er et væsentligt parameter, når målene for 2012 skal fastsættes. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udarbejdet følgende prognose: Tabel 1: Prognose for udviklingen i bruttoledigheden i Rudersdal Kommune og Østdanmark, opgjort på fuldtidspersoner, 1. kvt kvt Kilde: Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Rudersdal Kommune, Fra 1. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 forventes et fald i bruttoledigheden på ca. 5,7 pct. 5

6 3. Beskæftigelsesministerens mål for Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2012 Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 er med til at sætte rammerne for mål og strategier i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende indsatsområder og mål for indsatsområde: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. indsatsområde: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. indsatsområde: Unge skal i uddannelse eller job Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. indsatsområde: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Målene er uændrede ift. 2011, bortset fra at der i 2. indsatsområde opereres med en begrænsning af tilgangen af personer på offentlig forsørgelse, hvor der i 2011 var et mål om at begrænse antallet af personer på offentlig forsørgelse. 3.2 Særlige lokale initiativer Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende indsatsområder for anvendelsen af midlerne til særlige lokale initiativer i 2012: (Ikke udmeldt endnu) LBR vil i november 2011 vedtage en plan for anvendelsen af de afsatte midler til særlige lokale initiativer i Strategi og mål for den borgerrettede indsats Rudersdal Kommune har på baggrund af den aktuelle situation og den forventede udvikling på arbejdsmarkedet fastsat fire konkrete resultatmål for udviklingen i ministerens mål i perioden frem til december Desuden er der fastlagt mål for hvert af de fire ministermål, der relaterer sig til de sammenlignelige jobcentre, som Rudersdal er i klynge med, dvs. Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Solrød. Der er således sat et mål om, hvilken placering Rudersdal Kommune skal opnå ved udgangen af 2012 i forhold til de sammenlignelige jobcentre. 6

7 I det følgende beskrives målene og strategierne, der skal føre til indfrielsen af målene. Jobcentret vil i øvrigt i relevante tilfælde anvende forsøgsordningen, der giver mulighed for at yde tilskud til virksomheder, der opkvalificerer faglærte, ufaglærte eller ledige med en forældet uddannelse, med mindst tre måneders forudgående ledighed i forbindelse med ansættelsen. 4.1 Arbejdskraftreserven Mål 1: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses til højst 598 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på mindst 8,0 pct. fra december 2010 til december Desuden skal samme måling placere Rudersdal som bedst i klyngen. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: Indsatsen for særlige grupper af forsikrede ledige over 30 år udliciteres efter et arbejdsmarkedspolitisk skøn til anden aktør. Indsatsen omfatter kontaktforløb, jobsøgning og aktivering, og gælder i perioden fra ca ugers ledighed og 52 uger frem. Ledige medlemmer af Kristelig a-kasse og ASE, og til dels også af FTF og Ledernes a-kasse vil generelt set have en større risiko for langtidsledighed. Såfremt de ledige ikke er kommet i job eller uddannelse i løbet af udliciteringsperioden, overtager jobcenteret kontaktforløbet igen og iværksætter et intensivt aktiveringsforløb i resten af ledighedsperioden. Generelt oplyses om muligheden for selvvalgt uddannelse og om aktiveringstilbud i form af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. De ledige sikres i Jobcenteret adgang til information om ledige job, løntilskudsjob og virksomhedspraktikpladser, ligesom der gives adgang til information om, hvilke virksomheder, der tidligere har haft ledige i løntilskud/ eller virksomhedspraktik. Jobcenteret vil desuden samarbejde med Frivilligcenteret om oprettelsen af netværk for ledige, f.eks. i form af jobklubber. For ledige under 30 år se afsnit 4.3. Aktivering Der tilbydes aktivering i henhold til lovgivningen, dvs. vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Desuden anvendes mentorordning og voksenlærlingeordning, når det er relevant. Fokus lægges på den virksomhedsrettede aktivering, herunder på aktivering af ledige og sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 i virksomhedscentre. I aktiveringen prioriteres løntilskudsjob i private virksomheder og Rudersdal Kommunes kvote for offentlige løntilskudsjob anvendes fuldt ud. Derefter prioriteres virksomhedspraktik. Jobcenteret prioriterer, at ledige med svag uddannelsesmæssig baggrund tilbydes mulighed for at styrke de personlige og faglige kvalifikationer med henblik på at forbedre deres muligheder på det ordinære arbejdsmarked. Opmærksomheden rettes også mod muligheden for seks ugers selvvalgt uddannelse. De særlige kompensationsmuligheder i forhold til beskæftigelse af ledige med handicap anvendes, når det er muligt. 7

8 Der anlægges samme aktiveringsstrategi for alle arbejdsmarkedsparate borgere uanset forsørgelsesgrundlag, dog udliciteres kontanthjælpsmodtagere ikke. 4.2 Permanent offentlig forsørgelse Mål 2: Tilgangen af personer til permanente offentlig forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til højst 76 personer (fuldtidspersoner) i december 2012, svarende til et fald på mindst 9,5 pct. fra december 2010 til december Tilgangen måles i december 2012 og et år tilbage, og sammenlignes med tilgangen i december 2010 og et år tilbage. Desuden skal samme måling placere Rudersdal som bedst i klyngen. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: Jobcentret satser på at nedbringe tilgangen af personer til fleksjob, bl.a. gennem arbejdsfastholdelse, revalidering og en øget anvendelse af personlige assistenter og mentorer, så behovet for fleksjob mindskes. Virksomhedspraktikker anvendes tidligt og kontinuerligt, og et øget fokus på virksomhedsrevalidering bruges som en mulighed for at fastholde og udbygge ressourcer i forhold til ordinær beskæftigelse. Jobcenteret vil udbygge samarbejdet med virksomhederne i forhold til arbejdsfastholdelse ( 56, handicapkompensation og voksenlærlingeordning), og vil desuden opsøge virksomheder for at få et større fokus på anvendelse af handicapkompenserende lovgivning, evt. i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd. Desuden søges tilgangen til permanent offentlig forsørgelse forebygget gennem den indsats, der gennemføres for sygedagpengemodtagerne. 4.3 Unge under 30 år Mål 3: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til højst 369 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på mindst 7,5 pct. fra december 2010 til december Desuden skal samme måling placere Rudersdal i den bedste halvdel af klyngen. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: I 2012 vil jobcenteret have etableret et ungeteam, der har et særligt fokus på indsatsen overfor unge ledige borgere i matchgruppe 1-3. Teamkonstruktionen vil øge fokus og styrke indsatsen. 8

9 Indsatsen overfor unge ledige borgere i match 1-3 skal være helhedsorienteret og motiverende. Unge ledige screenes ved første jobsamtale, bl.a. om problemer ud over ledighed, kontakt til UU og læse- og skrivetest. Desuden vil der være et øget fokus på: - at sikre, at den unge ledige borger forstår sine rettigheder og forpligtigelser som ledig - at vejlede den unge om mulighederne - en tæt opfølgning og hurtig indsats - et styrket samarbejdet med UU - at skaffe praktik- og elevpladser til dem der ikke selv kan - at etablere virksomhedspraktikker - at bruge mentorordninger - at bruge personlig assistentordning Unge årige aktiveres efter senest fire uger. 4.4 Anden etnisk baggrund end dansk Mål 4: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til højst 439 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på mindst 3,9 pct. fra december 2010 til december Desuden skal samme måling placere Rudersdal i den bedste halvdel i klyngen. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: Ud over den indsats, der er beskrevet under afsnit 4.1, vil en del af de ledige med anden etnisk baggrund fra ikke-vestlige lande have behov for en særlig indsats. Gode danskkundskaber og kendskab til arbejdsmarkedet er væsentligt for ledige med anden etnisk baggrund end dansk. Jobcenteret prioriterer derfor danskundervisning kombineret med virksomhedspraktik i og uden for virksomhedscentre - og ansættelse med løntilskud i indsatsen. Ledige med anden etnisk baggrund fra ikke-vestlige lande er ikke en specielt homogen gruppe. Jobcenteret tilpasser indsatsen til den enkelte, men ofte vil der være behov for uddannelsesmæssig opkvalificering, anvendelsen af en mentor og en særlig indsats for dem, der har andre problemer end ledighed. En del af de ledige i gruppen er ikke så forskellige fra etniske danskere, mens andre kan have større vanskeligheder i form af en svag uddannelsesbaggrund eller en fortid som flygtning. Generelt set har gruppen dog et uddannelsesmæssigt efterslæb, i forhold til personer med dansk oprindelse. 9

10 Desuden skal indsatsen overfor ledige selvforsørgede forbedres, så der i højere grad gøres en indsats for at denne gruppe kommer i ordinær beskæftigelse. I indsatsen anvendes virksomhedspraktik og løntilskudsjob. For ledige og efterkommere med anden etnisk baggrund end dansk under 30 år se afsnit Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats I det følgende er oplistet jobcenterets mål for den virksomhedsrettede indsats, og strategierne, der skal føre til målene. Også her forpligter jobcentret sig til at indlede et samarbejde med andre jobcentre og øvrige interessenter i det naturlige arbejdskraftopland, hvor det kan styrke den virksomhedsrettede indsats. Samarbejdet kan f.eks. omfatte formidling af arbejdskraft på tværs af jobcentre, videndeling og samarbejde om konkrete projekter. Jobcenteret vil imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft ud fra de ledige, der er til rådighed. Det kan betyde, at der i dialog med virksomhederne formidles ledige, der ikke fuldt ud har de nødvendige kvalifikationer, og som derfor ansættes med støtte i en periode. Tilskud til voksenlærlingeaftaler kan være en anden måde, hvorpå jobcenteret kan imødekomme virksomhedernes rekrutteringsbehov. Jobcenteret har fastlagt følgende mål for den virksomhedsrettede indsats i 2012: Mål 5: Mål 6: Jobcenteret vil udnytte de 16 virksomhedspraktikpladser oprettet i virksomhedscentre i kommunen fuldt ud. Jobcenteret vil udnytte den årligt afsatte kvote til kommunale løntilskudspladser fuldt ud, til forsikrede og ikke-forsikrede ledige, revalidender og modtagere af introduktionsydelse. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: Jobcentrets Job- og virksomhedsteam vil i samarbejde med virksomhederne anvende aktiveringsmulighederne i de virksomhedscentre, der blev etableret i Desuden gennemføres der virksomhedsbesøg for på den ene side at imødekomme virksomhedernes behov, og på den ande side skabe mulighed for aktivering af ledige og sygemeldte. Job- og virksomhedsteamet vil i den forbindelse anvende den række af samarbejdsaftaler, der er indgået med lokale virksomheder i de seneste år. Der er desuden etableret et mentornetværk med støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd. Jobcenteret driver netværket, der støtter op om indsatsen i både virksomhedscentre og generelt i virksomheder, der har medarbejdere ansat med lønstilskud eller i virksomhedspraktik. Rudersdal Kommune har desuden etableret en fordeling af den lovfastsatte løntilskudsjobkvote internt i kommunen, med henblik på at udnytte kvote til løntilskudspladser fuldt ud i

11 6. Strategi for inddragelse af andre aktører Jobcenteret er forpligtet til at anvende beskæftigelsesregionens udbud i forhold til ledige med en lang videregående uddannelse og visse ledige med en mellemlang videregående uddannelse. Herudover udliciteres dele af indsatsen for forsikrede ledige over 30 år til anden aktør. Indsatsen omfatter kontaktforløb, jobsøgning og aktivering, og gælder i perioden fra ca ugers ledighed og 52 uger frem. Endelig skal ledige, der har været på ledighedsydelse i 12 måneder udliciteres til en anden aktør. Samlet set vurderes det, at ca. 30 pct. af de ledighedsberørte udliciteres til en anden aktør. 11

12 Bilag: Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Rudersdal Den aktive beskæftigelsesindsats i 2012 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2011 Budget 2012 mio. kr. * mio. kr. * Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering Udgifter (konto , gruppering ) 40,7 27,5 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,1 Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp Udgifter (konto samt ) 43,5 50,5 Antal helårspersoner Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) 18,7 21,0 Antal helårspersoner Revalidering Udgifter (konto ) 11,1 7,5 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,3 0,3 Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Udgifter (konto ) 49,5 50,0 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,2 Sygedagpenge Udgifter (konto ) 68,6 68,9 Antal helårspersoner Mentorordning Udgifter (konto og 017) 0,9 1,0 Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 3,9 3,9 Antal helårspersoner Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 7,7 7,7 Antal helårspersoner Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 40,6 40,6 Antal helårspersoner Dagpenge ved ikke-rettidig aktivering, 100 pct. kommunalt bidrag ** 12

13 Udgifter (gruppering ) 7,9 7,9 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,2 Uddannelsesydelse, 70 pct. kommunalt bidrag ** Udgifter (konto ) 1,0 1,0 Antal helårspersoner Forsikrede ledige m.v. Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering ) 1,4 1,4 Antal helårspersoner Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 106) 3,9 3,9 Antal helårspersoner Enhedsomkostning 0,2 0,2 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) 2,6 2,6 Antal helårspersoner Jobrotation Udgifter (konto , gruppering ) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedsomkostning 0 0 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering ) Antal helårspersoner Hovedkonto 6. Administration mv. Budget 2011 Budget 2012 mio. kr. * mio. kr. * Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto ) 18,0 18,2 LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio. kr. og at have indtægter for 0,1 mio. kr. på en ordning, hvor der gives 50 pct. i refusion. Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio. kr. ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. 13

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 29. august 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume af målene for 2013... 5 Beskæftigelsesministerens mål og lokalt mål for 2013... 6 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen

Læs mere

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011 31. august 2010 2010maj Beskæftigelsesplan 2011 Indholdsfortegnelse 1. Mål for 2011...3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2011...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Oktober 2013

Beskæftigelsesplan Oktober 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Oktober 2013 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning Beskæftigelsesministerens mål for

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning Beskæftigelsesministerens mål for Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 1 3 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Hørsholm... 2 3.1 Arbejdsstyrken:... 3 3.2 Demografi:...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere