Brugervejledning til 2600 Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til 2600 Series"

Transkript

1 Brugervejledning til 2600 Series

2

3 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen...10 Installation af printeren til kopiering alene...10 Om printerens dele...15 Brug af printerens kontrolpanel...17 Om printersoftwaren...19 Installation af printersoftware...19 Installation af den valgfri XPS-driver (kun Windows Vista-brugere)...19 Brug af Windows printersoftware...20 Brug af Macintosh-printersoftwaren...21 Ilægning af papir og originaldokumenter...23 Ilægning af papir...23 Ilægning af forskellige papirtyper...23 Ilægning af originaldokumenter på scannerens glasplade...26 Udskrivning...28 Udskrivning af basisdokumenter...28 Udskrivning af et dokument Udskrivning af websider Udskrivning af flere kopier af et dokument Sortering af udskrevne kopier Udskrivning af den sidste side først (omvendt siderækkefølge) Udskrivning af flere sider på et ark (uddelingskopi) Midlertidig standsning af udskriftsjob Annullering af udskriftsjob Udskrivning af specialdokumenter...33 Valg af kompatible typer specialpapir Udskrivning af fotos ved hjælp af printersoftware Udskrivning af konvolutter Udskrivning af etiketter

4 Udskrivning på brugerdefineret papir Udskrivning af andre specialdokumenter Sådan gemmes og slettes printerindstillinger...37 Kopiering...39 Kopiering...39 Kopiering af 4x6-fotos...39 Scanning...40 Scanning af originaldokumenter...40 Annullering af scanningsjob...41 Faxning...42 Afsendelse af en fax...42 Automatisk modtagelse af en fax...42 Vedligeholdelse af printeren...44 Vedligeholdelse af blækpatroner...44 Installation af blækpatroner Fjernelse af brugte blækpatroner Genopfyldning af blækpatronerne Brug af originale blækpatroner fra Lexmark Aftørring af blækpatronens dyser og kontakter Opbevaring af blækpatronerne Rengøring af scanneroverfladen...47 Rengøring af printerens ydre...48 Bestilling af forbrugsstoffer...48 Bestilling af blækpatroner Bestilling af papir og andre forbrugsstoffer Fejlfinding...50 Brug af fejlfindingssoftware til printere (kun Windows)...50 Fejlfinding ved opsætning...50 Afbryderknappen lyser ikke Softwaren kan ikke installeres Siden udskrives ikke Fjernelse og geninstallation af softwaren Aktivering af USB-porten i Windows Løsning af problemer med printerstrøm

5 Meddelelser...57 Produktoplysninger...57 Meddelelse om udgave...57 Erklæring om overholdelse af EU-direktiver om radioprodukter...58 Strømforbrug...61 Indeks

6 6

7 Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning. Sæt netledningen i en stikkontakt, der er lettilgængelig og placeret i nærheden af produktet. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Du må ikke sno netledningen, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis netledningen bruges forkert, er der risiko for ild eller elektriske stød. Kontroller jævntligt, om der er tegn på forkert brug af nedledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at overholde strenge globale sikkerhedsstandarder for brug sammen med specifikke Lexmark-komponenter. Delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid indlysende. Lexmark er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele. FORSIGTIG! STØDFARE: Du må ikke installere dette produkt eller foretage elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen eller telefonen, i tordenvejr. GEM DISSE INSTRUKTIONER. 7

8 Introduktion Sådan finder du oplysninger om printeren Udgivelser Se Arket Hurtig opsætning Trykt Introduktionsvejledning Elektronisk Brugervejledning Se Vejledning til startopsætning, der fulgte med printeren. Yderligere vejledning til opsætning, der fulgte med printeren. Bemærk! Der følger ikke trykte udgivelser med alle produkter. Komplet vejledning til brug af printeren. Den elektroniske version installeres automatisk med printersoftwaren. Kundesupport Beskrivelse Sådan finder du det (Nordamerika) Sådan finder du det (resten af verden) Telefonisk support Kontakt os på USA: Mandag-fredag ( EST), lørdag ( EST) Canada: Support på engelsk: Mandag-fredag ( EST), lørdag ( EST) Support på fransk: Mandag-fredag ( EST) Mexico: Mandag-fredag ( EST) Bemærk! Supportnumre og -tider kan ændres uden varsel. Se den trykte garantierklæring, der fulgte med printeren, for at få de senest tilgængelige telefonnumre. Telefonnumre og supporttider varierer afhængigt af land eller område. Besøg vores websted på Vælg land eller område, og vælg derefter linket Customer Support. Bemærk! Se den trykte garanti, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger om kontakt til Lexmark. -support Hvis du vil have -support, skal du besøge vores websted: 1 Klik på CUSTOMER SUPPORT. 2 Klik på Technical Support. 3 Vælg printerserie. 4 Vælg printermodel. 5 Klik på Support i afsnittet Support Tools. 6 Udfyld formularen, og klik derefter på Submit Request. -support varierer afhængigt af land eller område og er muligvis ikke tilgængelig i visse tilfælde. Besøg vores websted på Vælg land eller område, og vælg derefter linket Customer Support. Bemærk! Se den trykte garanti, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger om kontakt til Lexmark. 8

9 Begrænset garanti Beskrivelse Sådan finder du det (USA) Sådan finder du det (resten af verden) Oplysninger om begrænset garanti Lexmark International, Inc. udsteder en begrænset garanti om, at der ikke opstår materielle og håndværksmæssige fejl på denne printer i en periode på 12 måneder fra datoen for det oprindelige køb. Hvis du vil se begrænsningerne og betingelserne i denne begrænsede garanti, skal du finde erklæringen om begrænset garanti, der følger med denne printer, eller gå til 1 Klik på CUSTOMER SUPPORT. 2 Klik på Warranty Information. 3 Klik på Inkjet & All-In-One Printers i afsnittet Statement of Limited Warranty. 4 Rul gennem websiden for at få vist garantien. Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område. Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter kundesupport, så de kan betjene dig hurtigere: Maskintypenummer Serienummer Købsdato Butik, hvor varen er købt 9

10 Installation af printeren Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen Programmer fra tredjepart, herunder antivirus-, sikkerheds- og firewallprogrammer, kan advare dig om, at printersoftware er ved at blive installeret. For at printeren fungerer korrekt, skal du tillade, at printersoftwaren installeres på computeren. Installation af printeren til kopiering alene Brug følgende instruktioner, hvis du ikke vil slutte printeren til en computer. Bemærk! Følg installationsdokumentationen og cd'en med printersoftware, der fulgte med printeren, hvis du vil slutte printeren til en computer. 1 Pak printeren ud Blækpatroner Bemærk! Indholdet, f.eks. antallet af blækpatroner, kan variere. 2 Netledning 3 Printersoftware-cd 4 Arket Hurtig opsætning 10

11 2 Fjern al tape og emballage fra alle områder af printeren. 3 Træk papirudskriftsbakken ud, og løft derefter papirstøtten op Træk papirstyrene ud. 5 Tilslut netledningen, og sørg derefter for, at printeren er tændt

12 6 Åbn printeren, og tryk derefter låsene ned. 7 Fjern tapen fra den sorte blækpatron, indsæt blækpatronen i den venstre holder, og luk derefter dækslet til den sorte blækpatronholder. 12

13 8 Fjern tapen fra farveblækpatronen, indsæt blækpatronen i den højre holder, og luk derefter dækslet til farveblækpatronholderen. 9 Luk printeren, og ilæg derefter papir

14 10 Tryk på knappen, og hold den nede i tre sekunder. Der udskrives en justeringsside. 11 Placer den udskrevne side på scannerens glasplade. 12 Tryk på knappen. 14

15 13 Smid justeringssiden ud. Bemærkninger: Justeringssiden kan være forskellig fra den viste. Det er normalt med streger på justeringssiden og ikke et tegn på problemer. Om printerens dele Brug dette For at 1 Papirstøtte Ilæg papir. 2 Printerens kontrolpanel Betjen printeren. 3 Papirudskriftsbakke Opbevar papiret, når det kommer ud af printeren. 4 Topdæksel Få adgang til scannerens glasplade. 5 Papirindføringsskærm Forhindrer små genstande i at falde ind i printeren. 15

16 Brug dette For at 6 Papirstyr Hold papiret lige ved indføring. 7 Scannerens glasplade Kopier, scan, fax eller fjern et emne Brug dette For at 1 Scannerenhed Få adgang til blækpatronerne. 2 Scannerstøtte Hold scannerenheden oppe. 3 Blækpatronholder Installer, udskift eller fjern en blækpatron. 4 Strømforsyning med port Slut printeren til en strømkilde. 5 USB-port Slut printeren til en computer ved brug af et USB-kabel. Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved USB-porten, undtagen når et USB-kabel til- eller frakobles. 16

17 Brug af printerens kontrolpanel Tryk på For at 1 Start en farvekopiering af et dokument eller foto. 2 Start en sort/hvid-kopiering af et dokument eller foto. 3 Start en kopiering af et 4 x 6-farvefoto. 4 Scan et dokument eller foto til computeren. 5 Ilæg papir, eller skub det ud. 6 Tænd eller sluk printeren. Annuller et aktuelt udskriftsjob, kopieringsjob eller scanningsjob. Nulstil printeren. 7 Annuller et aktuelt udskriftsjob, kopieringsjob eller scanningsjob. 8 Angiv antallet af kopier. 17

18 1 2 Kontroller For at 1 Displayet Bestem antallet af kopier, der skal udskrives. 2 3 Lampen for Lampen for Bestemme, om farveblækpatronen skal udskiftes. Bestem, om farveblækpatronen mangler eller er ugyldig. Bestem, om den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen skal udskiftes. Bestem, om den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen mangler eller er ugyldig. 3 18

19 Om printersoftwaren Installation af printersoftware Brug af Windows 1 Luk alle åbne programmer. 2 Indsæt cd'en med printersoftware. 3 Klik på Installer i hovedinstallationsvinduet. 4 Følg vejledningen på skærmen. Brug af Macintosh 1 Luk alle åbne programmer. 2 Indsæt cd'en med printersoftware. 3 I Finder skal du dobbeltklikke på cd-ikonet for printeren, der vises automatisk. 4 Dobbeltklik på ikonet Installation. 5 Følg vejledningen på skærmen. Brug af internettet 1 Gå ind på Lexmarks websted på 2 Naviger gennem menuvalget på webstedet, og klik derefter på Drivers & Downloads. 3 Vælg den printer og printerdriver, der passer til operativsystemet. 4 Følg instruktionerne på skærmen for at hente driveren og installere printersoftwaren. Installation af den valgfri XPS-driver (kun Windows Vistabrugere) XPS-driveren (XML-papirspecifikation) er en valgfri driver, der er designet til at anvende de avancerede farve- og grafikfunktioner i XPS, der kun er tilgængelige for Windows Vista-brugere. For at kunne bruge XPS-funktionerne skal du installere XPS-driveren som en ekstra driver, når du har installeret den almindelige printersoftware. Bemærkninger: Inden du installerer XPS-driveren, skal du installere printeren på computeren. Inden du installerer XPS-driveren, skal du installere Microsoft QFE Patch og derefter udpakke driverfilerne fra cd'en med installationssoftware. Du skal have administratorrettigheder på computeren for at installere programrettelsen. 19

20 Sådan installerer du programrettelsen til Microsoft QFE og udpakker driveren: 1 Indsæt installationssoftware-cd'en, og klik derefter på Annuller, når installationsguiden vises. 2 Klik på Computer. 3 Dobbeltklik på ikonet for cd- eller dvd-drevet, og dobbeltklik derefter på Drivere. 4 Dobbeltklik på xps, og dobbeltklik derefter på filen setupxps. XPS-driverfilerne kopieres til computeren, og alle påkrævede Microsoft XPS-filer åbnes. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af programrettelsen. Sådan installeres XPS-driveren: 1 Klik på Kontrolpanel. 2 Klik på Printer under Hardware og lyd, og klik derefter på Tilføj printer. 3 Klik på Tilføj en lokal printer i dialogboksen Tilføj printer. 4 I rullemenuen "Brug en eksisterende port" skal du vælge Virtuel printerport til USB og derefter klikke på Næste. 5 Klik på Har disk. Dialogboksen Installer fra disk åbnes. 6 Klik på Gennemse, og find XPS-driverfilerne på computeren: a b c d e Klik på Computer, og dobbeltklik derefter på (C:). Dobbeltklik på Drivere, og dobbeltklik derefter på Printer. Dobbeltklik på mappen med nummeret på printermodellen, og dobbeltklik derefter på Drivere. Dobbeltklik på xps, og klik derefter på Åbn. Klik på OK i dialogboksen Installer fra disk. 7 Klik på Næste i de følgende to dialogbokse, der vises. Du kan finde yderligere oplysninger om XPS-driveren i vigtigt-filen til XPS på installationssoftware-cd'en. Filen er placeret i mappen xps sammen med batchfilen setupxps (D:\Drivere\xps\readme). Brug af Windows printersoftware Da du installerede printeren ved hjælp af printersoftware-cd'en, blev al nødvendig software installeret. Du har muligvis valgt at installere nogle yderligere programmer. Følgende tabel indeholder en oversigt over forskellige programmer, og hvad de kan hjælpe dig med at gøre. Bemærk! Ikke alle disse programmer er tilgængelige på alle printere. Hvis du f.eks. har købt en printer, der ikke kan scanne og faxe emner, understøtter printersoftwaren ikke disse funktioner. Brug dette Lexmark TM Productivity Studio eller Lexmark FastPics For at Scanne, kopiere, faxe, sende eller udskrive et foto eller dokument. Overføre fotos. Lave fotolykønskningskort. Tilpasse printerens indstillinger. 20

21 Brug dette Lexmark Faxløsninger Udskrivningsindstillinger Lexmark Trådløst Opsætningsværktøj For at Sende en fax Modtage en fax Tilføje, redigere eller slette kontaktpersoner i den indbyggede telefonbog. Åbne Lexmark Faxopsætningsværktøj. Brug Lexmark Faxopsætningsværktøj til at angive hurtigopkaldsnumre og gruppeopkaldsnumre, indstille ringning og besvarelse og udskrive faxhistorik og statusrapporter. Hvis du vælger Filer Udskriv, mens der er et dokument åbent, vises dialogboksen Udskrivningsindstillinger. Dialogboksen giver dig mulighed for at vælge indstillinger for udskriftsjobbet, f.eks. følgende: Vælge antallet af kopier, du vil udskrive. Udskrive tosidede kopier. Vælge papirtypen. Tilføje et vandmærke. Foretage forbedringer af billeder. Gemme indstillinger. Konfigurere den trådløse printer på et trådløst netværk. Redigere printerens trådløse indstillinger. Brug af Macintosh-printersoftwaren Brug dette Udskriv, dialogboks Printertjenester, dialogboks For at Tilpasse udskriftsindstillinger, og planlæg udskriftsjob. Åbne printerværktøjet Foretage fejlfinding. Bestille blækpatroner eller forbrugsstoffer. Kontakte Lexmark. Kontrollere den version af printersoftwaren, der er installeret på computeren. Programmer installeres også med printersoftwaren under installationen. Disse programmer gemmes i den printermappe, der vises i Finder-vinduet efter installationen. 1 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet. 2 Dobbeltklik på ikonet for det program, du vil bruge. Brug dette Lexmark All-In-One-center (Alt-i-en) For at Scanne fotos og dokumenter. Tilpasse indstillinger for scanningsjob. 21

22 Brug dette Lexmark Faxopsætningsværktøj Lexmark Netværkskortlæser Lexmark Printerværktøj For at Tilpasse indstillinger for faxjob. Oprette og redigere hurtigopkaldslisten. Vise indholdet på en hukommelsesenhed, der er indsat i en netværksprinter. Overføre fotos og dokumenter fra en hukommelsesenhed til computeren over et netværk. Få hjælp til installation af blækpatroner. Udskrive en testside. Udskrive en justeringsside. Rense blækpatrondyserne. Bestille blækpatroner eller forbrugsstoffer. Registrere printeren. Kontakte kundesupport. Lexmark Trådløs Opsætningsassistent Konfigurer printeren på et trådløst netværk. Bemærk! Disse programmer følger muligvis ikke med printeren, afhængigt af funktionerne i den printer, du har købt. 22

23 Ilægning af papir og originaldokumenter Ilægning af papir 1 Sørg for, at: Du bruger papir, der er beregnet til inkjetprintere. Du ilægger papiret med den glittede eller udskriftsegnede side opad, hvis du bruger fotopapir, glittet papir eller tungt mat papir. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Papiret ikke er brugt eller beskadiget. Du følger de instruktioner, der fulgte med specialpapiret, hvis du bruger denne papirtype. Du ikke tvinger papir ind i printeren. 2 Inden du lægger papir i første gang, skal du skubbe papirstyrene ud mod papirstøttens kanter. 3 Ilæg papiret lodret midt på papirstøtten, og juster papirstyrene, så de hviler mod papirets kanter. Bemærk! For at undgå papirstop skal du sørge for, at papiret ikke bøjes, når du justerer papirstyrene. Ilægning af forskellige papirtyper Ilæg op til Kontroller, at indstillingen 100 ark almindeligt papir Papiret er beregnet til inkjetprintere. Papiret lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod papirets kanter. 25 ark tungt mat papir 25 ark fotopapir 25 ark glittet papir Den glittede eller bestrøgne side af papiret vender opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret. Papiret lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod papirets kanter. Bemærk! Fotos kræver længere tørretid. Fjern hvert foto, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes. 23

24 Ilæg op til Kontroller, at indstillingen 10 konvolutter Udskriftssiden af konvolutterne vender opad. Frimærkehjørnet skal være placeret i øverste venstre hjørne. Konvolutterne er beregnet til inkjetprintere. Konvolutterne lægges midt i papirstøtten. Papirstyret hviler mod konvolutternes kanter. Advarsel! Potentiel skade: Brug ikke konvolutter med metalclips, snore eller metalfalsninger. Bemærkninger: Ilæg ikke konvolutter med huller, perforeringer, udskæringer eller dybe prægetryk. Brug ikke konvolutter, der har fritliggende klæbeflapper. Konvolutter kræver længere tørretid. Fjern hver konvolut, efterhånden som den færdiggøres, og lad den derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes. 25 etiketark Udskriftssiden af etiketarkene vender opad. Den øverste del af etiketarkene indføres først i printeren. Klæbedelen på etiketterne ikke er tættere end 1 mm på kanten af etiketarkene. Du bruger hele etiketark. Ark, der ikke er hele (med tomme felter uden etiketter), kan forårsage, at etiketterne går af under udskrivningen, og udløse et papirstop. Etiketarkene lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod etiketarkenes kanter. Bemærk! Etiketter kræver længere tørretid. Fjern hvert etiketark, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes. 50 transparenter Den ru side af transparenterne vender opad. Strimlerne vender nedad mod printeren og væk fra dig, hvis transparenterne har en strimmel, der kan tages af. Transparenterne lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod transparenternes kanter. Bemærkninger: Det anbefales ikke at bruge transparenter med bagsider. Transparenter kræver længere tørretid. Fjern hvert transparent, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes. 24

25 Ilæg op til Kontroller, at indstillingen 10 påstrygningsark Du følger instruktionerne for ilægning, der fulgte med påstrygningsarkene. Udskriftssiden af arkene vender opad. Arkene lægges midt i papirstøtten. Papirstyret hviler mod arkenes kanter. Bemærk! Ilæg påstrygningsarkene ét ad gangen for at opnå det bedste resultat. 25 lykønskningskort 25 indekskort 25 fotokort 25 postkort Udskriftssiden af kortene vender opad. Kortene lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod kortenes kanter. Bemærk! Fotokort kræver længere tørretid. Fjern hvert fotokort, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes. brugerdefineret papir Udskriftssiden af papiret vender opad. Papirstørrelsen overholder følgende mål: Bredde: 76,2-215,9 mm 3,0-8,5 tommer Længde: 127,0-355,6 mm 5,0-17,0 tommer Papiret lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod papirets kanter. bannerpapir Du fjerner alt papir fra papirstøtten, inden du ilægger bannerpapir. Du kun klargør det antal ark, der er nødvendige for at udskrive banneret. Du placerer den påkrævede stak med bannerpapir bag ved printeren og derefter indfører det første ark. Bannerpapirets forkant føres ind i printeren først. Papiret lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod papirets kanter. 25

26 Ilægning af originaldokumenter på scannerens glasplade Du kan scanne og derefter udskrive fotos, tekstdokumenter, artikler, aviser og andre udgivelser. Du kan scanne et dokument til faxning. Bemærk! Det maksimale scanningsområde for scannerens glasplade er 216 x 297 mm. 1 Åbn topdækslet. 2 Placer originaldokumentet eller originalemnet med forsiden nedad i nederste højre hjørne af scannerens glasplade. Bemærk! Fotos skal ilægges som vist. 26

27 3 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede. 27

28 Udskrivning Udskrivning af basisdokumenter Udskrivning af et dokument 1 Ilæg papir. 2 Foretag en af følgende handlinger for at udskrive: Brug af Windows a b c d e Mens der er et dokument åbent i et Windows-program, skal du klikke på Filer Udskriv. Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. Vælg udskriftskvalitet, antallet af kopier, der skal udskrives, den papirtype, der skal bruges, og hvordan siderne skal udskrives. Klik på OK for at lukke dialogbokse i printerprogrammet. Klik på OK eller Udskriv. Brug af Macintosh a b c d Mens der er et dokument åbent i et Macintosh-program, skal du klikke på Arkiv Udskriv. Vælg printeren i genvejsmenuen Printer. Vælg udskriftskvalitet, antallet af kopier, der skal udskrives, den papirtype, der skal bruges, og hvordan siderne skal udskrives i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger. Klik på Udskriv. Udskrivning af websider Hvis du har valgt at installere Lexmark Toolbar-softwaren til webbrowseren, kan du bruge den til at oprette en udskriftsegnet version af en webside. Bemærkninger: Til Windows understøtter softwaren Microsoft Internet Explorer version 5.5 eller nyere eller en kompatibel version af Firefox. Til Macintosh understøtter softwaren en kompatibel version af Firefox. 28

29 1 Ilæg papir. 2 Åbn en webside med en understøttet browser. 3 Vælg en udskriftsindstilling til at udskrive siden med. Du kan også tilpasse indstillinger eller få vist udskriften inden udskrivning. Udskrivning af flere kopier af et dokument Brug af Windows 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. 3 Angiv det antal kopier, du ønsker, i afsnittet Kopier under fanen Indstil printer. 4 Klik på OK for at lukke dialogbokse i printerprogrammet. 5 Klik på OK eller Udskriv. Brug af Macintosh 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Vælg printeren i genvejsmenuen Printer. 3 Angiv det antal kopier, du vil udskrive, i feltet Kopier. 4 Klik på Udskriv. Sortering af udskrevne kopier Hvis du udskriver flere kopier af et dokument, kan du vælge at udskrive hver kopi som et sæt (sorteret) eller at udskrive kopierne som grupper af sider (ikke sorteret). Sorteret Ikke sorteret Brug af Windows 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. 3 Vælg antallet af kopier, du vil udskrive, i afsnittet Kopier under fanen Indstil printer, og vælg derefter Sorter kopier. 4 Klik på OK for at lukke dialogbokse i printerprogrammet. 5 Klik på OK eller Udskriv. Bemærk! Sorteringsindstillingen er kun tilgængelig ved udskrivning af flere kopier. 29

30 Brug af Macintosh 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Vælg antallet af kopier, du vil udskrive, i feltet Kopier, og vælg derefter Sorteret. 3 Klik på Udskriv. Bemærk! Hvis du udskriver fotos, skal du fjerne de enkelte fotos, efterhånden som de kommer ud af printeren, og lade dem tørre, før du lægger dem oven på hinanden, så udtværing forhindres. Udskrivning af den sidste side først (omvendt siderækkefølge) Brug af Windows 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. 3 Vælg Udskriv sidste side først i afsnittet Kopier under fanen Indstil printer. 4 Klik på OK for at lukke dialogbokse i printerprogrammet. 5 Klik på OK eller Udskriv. Brug af Macintosh 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Vælg printeren i genvejsmenuen Printer. 3 Vælg en af følgende handlinger: Mac OS X version 10.5 a Vælg Layout i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger. b Vælg Omvendt sideretning. Mac OS X version 10.4 a Vælg Papirhåndtering i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger. b Vælg Omvendt i menuen Rækkefølge. For Mac OS X, version 10.3 a Vælg Papirhåndtering i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger. b Vælg Omvendt siderækkefølge. 4 Klik på Udskriv. Udskrivning af flere sider på et ark (uddelingskopi) Brug af Windows 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. 30

31 3 Vælg Uddelingskopi på rullelisten Layout under fanen Avanceret. 4 Vælg det antal sider, der skal udskrives på hver side. Vælg Udskriv siderammer, hvis billederne på siden skal omgives af en ramme. 5 Klik på OK for at lukke dialogbokse i printerprogrammet. 6 Klik på OK eller Udskriv. Brug af Macintosh 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Vælg Layout i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger. Vælg det antal sider, du ønsker at udskrive på ét ark fra genvejsmenuen Sider pr. ark. I området Layoutretning skal du klikke på det ikon, der viser den rækkefølge, som siderne skal udskrives i på et ark. Hvis du vil udskrive en ramme rundt om hvert billede på siden, skal du vælge en indstilling i genvejsmenuen Kant. 3 Klik på Udskriv. Midlertidig standsning af udskriftsjob Brug af printermappen i Windows 1 Vælg en af følgende handlinger: I Windows Vista a Klik på. b Klik på Kontrolpanel. c Under Hardware og lyd skal du klikke på Printer. I Windows XP a Klik på Start. b Klik på Printere og faxenheder. Windows 2000 a Klik på Start. b Klik på Indstillinger Printere. 2 Højreklik på printeren, og vælg derefter Stop udskrivning midlertidigt. Brug af proceslinjen i Windows 1 Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen. 2 Højreklik på dokumentnavnet, og vælg derefter Pause. 31

32 Brug af Macintosh 1 Dobbeltklik på printerikonet i dokken, mens dokumentet udskrives. Dialogboksen med udskriftskøen vises. 2 Vælg en af følgende handlinger: Vælg navnet på dokumentet, og klik derefter på Pause, hvis du vil afbryde et bestemt udskriftsjob midlertidigt. Hvis du vil afbryde alle udskriftsjob i køen midlertidigt, skal du klikke på Stop printer midlertidigt eller Stop job, afhængigt af den version af operativsystemet, som du bruger. Annullering af udskriftsjob Brug af printerens kontrolpanel Tryk på. Brug af vinduet Udskrivningsstatus for printeren Vinduet Udskrivningsstatus åbnes automatisk i nederste højre hjørne af skærmen, når du sender et udskriftsjob. Klik på Annuller udskrivning for at annullere udskriftsjobbet. Brug af printermappen i Windows 1 Vælg en af følgende handlinger: I Windows Vista a Klik på. b Klik på Kontrolpanel. c Under Hardware og lyd skal du klikke på Printer. I Windows XP a Klik på Start. b Klik på Printere og faxenheder. Windows 2000 a Klik på Start. b Klik på Indstillinger Printere. 2 Højreklik på printernavnet, og vælg derefter Åbn. 3 Vælg en af følgende handlinger: Højreklik på dokumentnavnet, og vælg derefter på Annuller, hvis du vil annullere et bestemt udskriftsjob. Klik på Printer Annuller alle dokumenter, hvis du vil annullere alle udskriftsjob i køen. 32

33 Brug af proceslinjen i Windows 1 Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen. 2 Vælg en af følgende handlinger: Højreklik på dokumentnavnet, og vælg derefter på Annuller, hvis du vil annullere et bestemt udskriftsjob. Klik på Printer Annuller alle dokumenter, hvis du vil annullere alle udskriftsjob i køen. Brug af Macintosh 1 Dobbeltklik på printerikonet i dokken, mens dokumentet udskrives. 2 Vælg navnet på det job, du vil annullere, og klik derefter på Slet i dialogboksen med udskriftskøen. Udskrivning af specialdokumenter Valg af kompatible typer specialpapir Tungt mat papir - fotopapir med en mat overflade, der bruges til udskrivning af grafik i høj kvalitet. Foto-/glittet papir - fotopapir med en speciel belægning. Papiret bruges specielt til udskrivning af fotos med et knivskarpt billede. Lexmark-fotopapir - fremragende tungt inkjetfotopapir til "hverdagsbrug", der er beregnet til brug sammen med Lexmark-inkjetprintere, men er kompatibelt med alle inkjetprintere. Selvom det er billigt, giver det en fremragende billedkvalitet og er et rigtigt godt køb. Lexmark Premium-fotopapir - glittet, tungt fotopapir i høj kvalitet, der er specielt designet, så det fungerer med Lexmarks evercolor TM -blækpatroner og skaber opsigtsvækkende, farvestrålende resultater. Det er specielt godt, hvis disse særlige fotos sættes i ramme, placeres i et album eller deles med venner og familie. Lexmark PerfectFinish TM -fotopapir - fotopapir i høj kvalitet, der er beregnet specielt til Lexmark-inkjetprintere, men er kompatibelt med alle inkjetprintere. Papiret bruges specielt til udskrivning af fotos i professionel kvalitet med en glittet overflade. Det fungerer bedst, når det bruges sammen med originalt Lexmark evercolor 2-blæk, og giver fotos, der ikke falmer, og som er vandafvisende. Transparent - gennemsigt plastikmedie, der bruges til overheadprojektorer. Karton - meget tykt papir, der bruges til udskrivning af kraftigere emner, f.eks. lykønskningskort. Stryg-på-ark - medietype, der udskrives et omvendt billede på, som kan stryges på stof. Udskrivning af fotos ved hjælp af printersoftware 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret. 2 Vælg en af følgende handlinger: Brug af Windows Hvis du har installeret Lexmark FastPics eller Lexmark Productivity Studio, åbnes den installerede software, når du indsætter hukommelseskortet eller flashdrevet. Følg vejledningen på skærmen for at overføre fotos. 33

34 Brug af Macintosh a b Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. 1 Vælg Filer Sideopsætning, mens du har et foto åbent. 2 Vælg printeren i genvejsmenuen Format til. 3 Vælg den ilagte papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. 4 Vælg en retning. 5 Klik på OK. Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. 1 Mens der er et foto åbent, skal du klikke på Arkiv Udskriv. 2 Vælg printeren i genvejsmenuen Printer. 3 Mac OS X version 10.4 eller nyere: Klik på Avanceret. Ellers skal du fortsætte til næste trin. 4 Angiv det antal kopier, der skal udskrives, i feltet Kopier i genvejsmenuen Kopier og sider. 5 Vælg -Kvalitet og medie i den samme genvejsmenu. I genvejsmenuen Papirtype skal du vælge den papirtype, du anvender. Vælg Automatisk eller Bedst i menuen Udskriftskvalitet. 3 Klik på Udskriv. Udskrivning af konvolutter 1 Læg konvolutter i printeren. 2 Vælg en af følgende handlinger: Brug af Windows a Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. b Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. c Vælg Almindeligt i rullemenuen Medietype under fanen Indstil printer. d Vælg konvolutstørrelsen på listen Papirstørrelse. e f g Bemærk! Hvis du vil udskrive på en brugerdefineret konvolut, skal du vælge Brugerdefineret og derefter angive højde og bredde på konvolutten. Vælg papirretningen Stående eller Liggende. Klik på OK for at lukke dialogbokse i printerprogrammet. Klik på OK eller Udskriv. 34

35 Brug af Macintosh a b Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. 1 Klik på Filer Sideopsætning, mens du har et dokument åbent. 2 Vælg konvolutstørrelsen i genvejsmenuen "Format til". Hvis der ikke er nogen størrelse, der svarer til størrelsen på konvolutten, skal du angive en brugerdefineret størrelse. 3 Vælg en retning. 4 Klik på OK. Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Vælg den printer, du vil bruge, i genvejsmenuen Printer. 3 Klik på Udskriv. Bemærkninger: De fleste konvolutter bruger papirretningen Liggende. Kontroller, at den samme papirretning er valgt i programmet. Udskrivning af etiketter 1 Ilæg etiketark i printeren. 2 Vælg en af følgende handlinger: Brug af Windows a b c d e Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. I rullemenuen Papirstørrelse under fanen Indstil printer skal du vælge en papirstørrelse, der svarer til størrelsen på etiketarket. Hvis der ikke er nogen papirstørrelse, der svarer til størrelsen på etiketarket, skal du angive en brugerdefineret størrelse. Vælg om nødvendigt den korrekte medietype i rullemenuen Medietype. Klik på OK for at lukke dialogbokse i printerprogrammet. Klik på OK eller Udskriv. Brug af Macintosh a b Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. 1 Vælg Filer Sideopsætning, mens du har et dokument åbent. 2 Vælg den printer, du vil bruge, i genvejsmenuen "Format til". 3 I genvejsmenuen Papirstørrelse skal du vælge en papirstørrelse, der svarer til størrelsen på etiketarket. Hvis der ikke er nogen papirstørrelse, der svarer til størrelsen på etiketarket, skal du oprette en brugerdefineret størrelse. Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Vælg den printer, du vil bruge, i genvejsmenuen Printer. 3 Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger. 4 Vælg en papirtype i genvejsmenuen Papirtype. 5 I menuen Udskriftskvalitet skal du vælge en anden udskriftskvalitet end Hurtig udskrift. 35

36 Tip til ilægning af etiketark Sørg for, at toppen af etiketarket indføres i printeren først. Kontroller, at klæbemidlet på etiketterne ikke når længere end 1 mm uden for etiketarket. Kontroller, at papirstyret eller papirstyrene hviler mod etiketarkenes venstre og højre kanter. Der bruges hele etiketark. Ark, der ikke er hele (med tomme felter uden etiketter), kan forårsage, at etiketterne går af under udskrivningen, og udløse et papirstop. Bemærk! Etiketter kræver længere tørretid. Fjern hvert etiketark, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes. Udskrivning på brugerdefineret papir Inden du begynder med følgende instruktioner, skal du lægge brugerdefineret papir i printeren. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Ilægning af papir". Brug af Windows 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. Fanen Indstil printer vises. 3 I området Papirindstillinger skal du vælge Brugerdefineret på listen "Papirstørrelse". Dialogboksen Definer brugerdefineret papirstørrelse vises. 4 Vælg den ønskede måleenhed (tommer eller millimeter). 5 Klik på OK for at lukke eventuelt åbne dialogbokse i printerprogrammet. 6 Udskriv dokumentet. Brug af Macintosh 1 Klik på Filer Sideopsætning, mens du har et dokument åbent. 2 Vælg Håndter brugerdefinerede størrelser i genvejsmenuen Papir. 3 Opret en brugerdefineret størrelse. a Klik på +. b c d e Angiv papirets bredde og højde i menuen Sidestørrelse. Vælg den printer, du vil bruge, i genvejsmenuen Printermargener. Margenerne indstilles af printeren. Hvis du vil indstille margenerne, skal du vælge Brugerdefineret og derefter angive margenerne i området Printermargener. Dobbeltklik på Ikke-navngivet på listen over brugerdefinerede størrelser til venstre i dialogboksen, og angiv derefter et navn til den brugerdefinerede papirstørrelse, du vil angive. Klik på OK. 4 Åbn genvejsmenuen Papirstørrelse igen, og vælg navnet på den brugerdefinerede papirstørrelse, som du har tilføjet i trin 3d. 5 Klik på Udskriv. 36

37 Udskrivning af andre specialdokumenter Da du installerede printerdriveren, blev der også installeret printersoftware, der kan hjælpe dig med at udskrive specialdokumenter, f.eks. brochurer, plakater, påstrygningsark, transparenter og bannere. Du kan finde oplysninger om udskrivning af disse dokumenter i hjælpen, der blev installeret med de programmer, du har valgt at bruge. Brug af Windows 1 Vælg en af følgende handlinger: Windows Vista: Klik på Alle programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen. Windows XP: Klik på Start Programmer eller Alle programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen. 2 Klik på det program, du vil bruge. Brug af Macintosh 1 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet. Hvis printermappen ikke findes på skrivebordet: a Gå til det Mac OS X-drev, hvor printersoftwaren blev installeret. b Vælg mappen Bibliotek Printere YYYY Lexmark, og vælg derefter printermodellen. YYYY er det år, hvor printeren blev udsendt. 2 Dobbeltklik på det program, du vil bruge. Sådan gemmes og slettes printerindstillinger Brug af Windows 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning. 3 Foretag ændringer af indstillingerne. 4 Klik på Profiler, og klik derefter på Gem aktuelle indstillinger. 5 Vælg en tom placering til indstillingen, og tildel den et navn. Bemærk! Den første placering indeholder fabriksindstillinger, som ikke kan ændres eller slettes. 6 Klik på Gem. 7 Luk alle åbne programdialogbokse. Bemærkninger: Hvis du vil hente printerindstillingerne, skal du klikke på Profiler Gendan en profil og derefter vælge navnet på den profil, du vil bruge. Hvis du vil slette en indstilling, skal du klikke på Profiler Slet profiler. Vælg den indstilling, du vil slette, og klik på Slet. 37

38 Brug af Macintosh Genvejsmenuen Arkiverede indstillinger giver dig mulighed for at gemme udskriftsindstillinger, som du bruger tit. Hvis udskriftsindstillingerne gemmes i en arkiveret indstilling, behøver du ikke at justere udskriftsindstillingerne for hvert udskrifts job. 1 Klik på Filer Udskriv i et åbent dokument. 2 Vælg og juster indstillingerne blandt indstillingerne i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger. 3 I genvejsmenuen Arkiverede indstillinger skal du vælge Arkiver som. Dialogboksen Arkiver arkiveret indstilling vises. 4 Angiv et navn til den arkiverede indstilling. 5 Klik på OK. 38

39 Kopiering Kopiering 1 Ilæg papir. 2 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad. 3 Hvis du vil udskrive mere end én kopi, skal du trykke på, indtil det ønskede antal kopier vises på displayet. 4 Tryk på for at starte en kopiering i farver eller for at starte en kopiering i sort/hvid. Kopiering af 4x6-fotos 1 Ilæg et 4 x 6-fotokort (10 x 15 cm) med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret. 2 Placer et foto med forsiden nedad i øverste højre hjørne af scannerens glasplade. 3 Hvis du vil udskrive mere end én kopi, skal du trykke på, indtil det ønskede antal kopier vises på displayet. 4 Tryk på. 39

40 Scanning Scanning af originaldokumenter Du kan scanne og derefter udskrive fotos, tekstdokumenter, artikler, aviser og andre udgivelser. Du kan også scanne et dokument, så det kan faxes. Brug af printerens kontrolpanel 1 Åbn dækslet, og læg derefter et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade. 2 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede. 3 Kontroller, at printeren er sluttet til en computer, og at både printeren og computeren er tændt. 4 I printerens kontrolpanel skal du trykke på. 5 Følg vejledningen på computerskærmen. Brug af Windows 1 Åbn dækslet, og læg derefter et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade. 2 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede. 3 Vælg en af følgende handlinger: Windows Vista: Klik på Alle programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen. Windows XP: Klik på Start Programmer eller Alle programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen. 4 Klik på LexmarkProductivity Studio. 5 Klik på Scan i hovedvinduet. 6 Følg vejledningen på skærmen. 40

41 Brug af Macintosh 1 Åbn dækslet, og læg derefter et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade. 2 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede. 3 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet. 4 Dobbeltklik på XXXX Series Center, hvor XXXX er printerserien. 5 Vælg den dokumenttype, der skal scannes, på listen "Hvad skal scannes?". 6 Klik på Scan. Annullering af scanningsjob Brug af printerens kontrolpanel Hvis du vil annullere et job, som scannes på scannerens glasplade, skal du gå til printerens kontrolpanel og derefter trykke på. Brug af Windows Hvis du vil annullere et scanningsjob, der er startet i Lexmark Productivity Studio eller Lexmark FastPics, skal du åbne softwaren og derefter følge vejledningen på skærmen. Brug af Macintosh 1 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet. 2 Dobbeltklik på printerikonet. 3 Klik på Annuller i dialogboksen Status. 41

42 Faxning Dette kapitel gælder kun Windows-brugere. Kontroller følgende før du sender en fax: Printeren er sluttet til en computer med et aktivt faxmodem, samt at både printeren og computeren er tændt. Programmerne Lexmark Faxløsninger og Lexmark Productivity Studio er installeret på computeren. Det er valgfrit, om du vil installere disse programmer. Hvis du ikke har installeret disse programmer, skal du fjerne og geninstallere printersoftwaren. Sørg for, at du vælger at installere programmerne Lexmark Faxløsninger og Lexmark Productivity Studio. Afsendelse af en fax 1 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad. 2 Vælg en af følgende handlinger: Windows Vista: Klik på Alle programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet. Windows XP: Klik på Start Programmer eller Alle programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet. 3 Klik på LexmarkProductivity Studio. 4 Klik på Fax på velkomstsiden. 5 Vælg indstillingen Dokument. 6 Klik på Start. 7 Angiv modtageroplysningerne, og klik derefter på Næste. Bemærk! Et faxnummer kan indeholde op til 64 tal, kommaer, punktummer, mellemrum og/eller følgende symboler: * # + - ( ). 8 Angiv forsideoplysningerne, og klik på Næste. 9 Hvis der er flere dokumenter, som du vil sende med faxen, skal du tilføje dem og derefter klikke på Næste. 10 Sådan sendes faxen: Med det samme Vælg indstillingen Send nu. På et fastsat tidspunkt: a Vælg indstillingen Udskyd afsendelse indtil. b Angiv dato og klokkeslæt. 11 Vælg Udskriv en kopi af faxen, hvis du ønsker en papirkopi af faxen. 12 Klik på Send. Automatisk modtagelse af en fax 1 Vælg en af følgende handlinger: Windows Vista: Klik på Alle programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet. Windows XP: Klik på Start Programmer eller Alle programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet. 42

43 2 Klik på LexmarkProductivity Studio. 3 Klik på Konfigurer og håndter faxer i området Indstillinger i venstre rude i skærmbilledet Velkommen. 4 Klik på Justere hurtigopkaldslisten og andre faxindstillinger i menuen "Jeg vil". 5 Klik på fanen Ringning og besvarelse. 6 Vælg Til i rullelisten Automatisk svar i området "Besvar automatisk indgående opkald som fax". 7 Vælg de indstillinger, du ønsker, i rullelisterne for at aktivere og deaktivere funktionen Automatisk svar på fastsatte tidspunkter. 8 Vælg en indstilling i rullelisten "Tag røret ved" for at indstille antallet af ringninger før printeren automatisk modtager faxer. 9 Klik på OK for at gemme indstillingerne. 43

44 Vedligeholdelse af printeren Vedligeholdelse af blækpatroner Installation af blækpatroner 1 Åbn printeren, og tryk derefter låsen på blækpatronholderne ned. 2 Fjern den eller de brugte blækpatroner. 3 Hvis du installerer nye blækpatroner, skal du fjerne tapen fra bunden og bagsiden af den sorte blækpatron og indsætte blækpatronen i den venstre holder og derefter lukke dækslet på holderen til den sorte blækpatron. Advarsel! Potentiel skade: Du skal ikke berøre det guldbelagte område på bagsiden eller metaldyserne på bunden af blækpatronen. 44

45 4 Fjern tapen fra bagsiden og bunden af farveblækpatronen, indsæt blækpatronen i den højre holder, og luk derefter dækslet til farveblækpatronholderen. Advarsel! Potentiel skade: Du skal ikke berøre det guldbelagte område på bagsiden eller metaldyserne på bunden af blækpatronen. 5 Luk printeren, og sørg for at fjerne hænderne fra undersiden af scannerenheden Fjernelse af brugte blækpatroner 1 Kontroller, at printeren er tændt. 2 Løft scannerenheden, og tryk derefter blækpatronholderens lås ned for at åbne blækpatronholderens dæksel. 45

46 Blækpatronholderen bevæger sig og standser ved ilægningspositionen, medmindre printeren er aktiv. 3 Fjern den brugte blækpatron. Bemærk! Hvis du fjerner begge blækpatroner, skal du gentage trin 3 og 4 for den anden blækpatron. Genopfyldning af blækpatronerne Garantien omfatter ikke reparation af fejl eller skader, der skyldes en genopfyldt blækpatron. Lexmark anbefaler ikke brug af genopfyldte blækpatroner. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren. Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at opnå de bedste resultater. Brug af originale blækpatroner fra Lexmark Printere, blækpatroner og fotopapir fra Lexmark er udviklet til sammen at levere høj udskriftskvalitet. Hvis du modtager meddelelsen Der mangler originalblæk fra Lexmark, er den originale blæk fra Lexmark i den eller de angivne blækpatroner opbrugt. Gør følgende, hvis du tror, at du har købt en ny, original blækpatron fra Lexmark, men meddelelsen Der mangler originalblæk fra Lexmark vises: 1 Klik på Flere oplysninger på meddelelsen. 2 Klik på Rapporter om en blækpatron, der ikke er fra Lexmark. Sådan forhindres det, at meddelelsen vises igen for den eller de angivne blækpatroner: Udskift blækpatronen eller blækpatronerne med nye blækpatroner fra Lexmark. Hvis du udskriver fra en computer, skal du klikke på Flere oplysninger på meddelelsen, markere afkrydsningsfeltet og derefter klikke på Luk. Hvis du bruger printeren uden en computer, skal du trykke på Annuller. Lexmarks garanti dækker ikke skader, der er forårsaget af blæk eller blækpatroner, der ikke er fra Lexmark. Aftørring af blækpatronens dyser og kontakter 1 Fjern blækpatronen eller blækpatronerne. 2 Fugt en ren, fnugfri klud med vand, og anbring kluden på en plan overflade. 46

47 3 Hold forsigtigt dyserne mod kluden i ca. tre sekunder, og tør dem derefter af i den viste retning. 4 Brug en anden ren del af kluden, hold forsigtigt kluden mod kontakterne i tre sekunder, og tør dem derefter af i den viste retning. 5 Gentag trin 3 og 4 med en anden ren del af kluden, og lad derefter dyserne og kontakterne tørre helt. 6 Sæt blækpatronerne i igen, og udskriv derefter dokumentet igen. 7 Hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres, kan du aftørre dyserne og derefter udskrive dokumentet igen. 8 Gentag trin 7 op til to gange mere. 9 Udskift blækpatronerne, hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende. Opbevaring af blækpatronerne Opbevar nye blækpatroner i emballagen, indtil du er klar til at installere dem. Fjern ikke en blækpatron fra printeren, medmindre den skal udskiftes, rengøres eller opbevares i en lufttæt beholder. Blækpatronerne udskriver ikke korrekt, hvis de udsættes for lys i en længere periode. Rengøring af scanneroverfladen 1 Fugt en ren, fnugfri klud med vand. 2 Tør forsigtigt scanneroverfladen af. Bemærk! Sørg for, at al blæk eller retteblæk på et dokument er tørt, før du lægger dokumentet på scanneroverfladen. 47

48 Rengøring af printerens ydre 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikkontakten er taget ud. FORSIGTIG! STØDFARE: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød. 2 Fjern papiret fra papirstøtten og papirudskriftsbakken. 3 Fugt en ren, fnugfri klud med vand. Advarsel! Potentiel skade: Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish. 4 Aftør kun printerens ydre, og sørg for at fjerne alle blækrester, der har samlet sig sammen på papirudskriftsbakken. Advarsel! Potentiel skade: Hvis du bruger en fugtig klud til at rense printerens indre, kan det beskadige printeren. 5 Kontroller, at papirstøtten og papirudskriftsbakken er tør, før du begynder at nyt udskriftsjob. Bestilling af forbrugsstoffer Bestilling af blækpatroner Lexmark 2600 Series-modeller Komponent Varenummer Gennemsnitlig ydelse for blækpatron pr. standardside 1 Sort blækpatron 14A Du kan finde sideydelsesværdier på Sort blækpatron 2 14 Farveblækpatron 15A Farveblækpatron 2 15 Fotoblækpatron 31 Ikke tilgængelig 1 Værdier opnået ved kontinuerlig udskrivning. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC Licenseret blækpatron i returneringsprogram Lexmark 2690 Series-modeller Komponent Varenummer Gennemsnitlig ydelse for blækpatron pr. standardside 1 Sort blækpatron 4A Du kan finde sideydelsesværdier på Sort blækpatron 2 4 Farveblækpatron Farveblækpatron 2 5 5A Fotoblækpatron 31 Ikke tilgængelig 1 Værdier opnået ved kontinuerlig udskrivning. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC Licenseret blækpatron i returneringsprogram 48

49 Bestilling af papir og andre forbrugsstoffer Hvis du vil købe forbrugsstoffer eller finde en forhandler i nærheden af dig, skal du besøge vores websted på Du opnår de bedste resultater ved udskrivning af fotos og andre billeder i høj kvalitet ved kun at bruge Lexmarkfotopapir eller Lexmark PerfectFinish-fotopapir og Lexmark-blækpatroner. Komponent Lexmark-fotopapir Lexmark PerfectFinish-fotopapir Beskrivelse Letter A4 4 x 6 tommer 10 x 15 cm Letter A4 4 x 6 tommer 10 x 15 cm L USB-kabel Varenummer

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z2400 Series Brugervejledning

Z2400 Series Brugervejledning Z2400 Series Brugervejledning 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Om printeren...10 Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen...10

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

3600-4600 Series Brugervejledning

3600-4600 Series Brugervejledning 3600-4600 Series Brugervejledning November 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...11 Sådan undgår

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

2500 Series All-In-One (Alt-i-en)

2500 Series All-In-One (Alt-i-en) 2500 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning December 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning Lexmark 1500 Series Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret trådløs

Læs mere

Impact S300 Series Brugervejledning

Impact S300 Series Brugervejledning Impact S300 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Model(ler): 101, 10E, 11n, 1En Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10

Læs mere

350 Series. Opsætningsløsninger

350 Series. Opsætningsløsninger 350 Series Opsætningsløsninger Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brugervejledning til 4900 Series

Brugervejledning til 4900 Series Brugervejledning til 4900 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Tildeling af adgang

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Pro700 Series Brugervejledning

Pro700 Series Brugervejledning Pro700 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 101, 10E Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6 Minimering

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

1500 Series Brugervejledning

1500 Series Brugervejledning 1500 Series Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning

Læs mere

3600-4600 Series Brugervejledning

3600-4600 Series Brugervejledning 3600-4600 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Sådan undgår du

Læs mere

5400 Series All-In-One (Alt-i-en)

5400 Series All-In-One (Alt-i-en) 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Installationsløsninger Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

S310 Series Brugervejledning

S310 Series Brugervejledning S310 Series Brugervejledning Oktober 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4448 Model(ler): S310 Series: 301, 30E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

S600 Series Brugervejledning

S600 Series Brugervejledning S600 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Model(ler): W01, WE1 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK PRESTIGE PRO800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Pro910 Series Brugervejledning

Pro910 Series Brugervejledning Pro910 Series Brugervejledning December 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 901, 90E, 91E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

3500 Series All-In-One (Alt-i-en)

3500 Series All-In-One (Alt-i-en) 3500 Series All-In-One (Alt-i-en) Introduktion Marts 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA

Læs mere

Introduktion til 9500 Series

Introduktion til 9500 Series Introduktion til 9500 Series 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pro710 Series Brugervejledning

Pro710 Series Brugervejledning Pro710 Series Brugervejledning November 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 701, 70E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Brugervejledning Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X version 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com

4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com 4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning.

Læs mere

5600-6600 Series Faxvejledning. 2008 www.lexmark.com

5600-6600 Series Faxvejledning. 2008 www.lexmark.com 5600-6600 Series Faxvejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Introduktion...4 Sådan finder du oplysninger om printeren...4 Om printerens dele...6 Om printerens dele...6 Faxindst...8 Sådan klargøres printeren

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z32

Din brugermanual LEXMARK Z32 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X1100 Series All-In-One

X1100 Series All-In-One X1100 Series All-In-One Brugervejledning Få mere at vide om All-In-One Om softwaren Brug af All-In-One Vedligeholdelse Fejlfinding www.lexmark.com Udgave: Maj 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande,

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Lexmark 8300 Series All-In-One

Lexmark 8300 Series All-In-One Lexmark 8300 Series All-In-One Brugervejledning August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med Diamond Design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst

Læs mere

7300 Series All-In-One

7300 Series All-In-One 7300 Series All-In-One Brugervejledning November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med Diamond Design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Brugervejledning til 7600 Series

Brugervejledning til 7600 Series Brugervejledning til 7600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Tildeling af adgang

Læs mere