Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012"

Transkript

1 Kroniske Myeloide sygdomme National Årsrapport januar december 2012

2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst i samarbejde med styregruppen for Databasen for myeloproliferative sygdomme. Databasens kliniske epidemiolog er Cand.scient. Ph.d, Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. Databasens kontaktperson er Marie Louise Shee Nielsen. 2

3 Indhold Konklusioner og anbefalinger...4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater...5 Indikatorresultater...6 Indikator 1a. Dækningsgrad... 6 Indikator 1b Datakomplethed... 7 Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage... 9 Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Indikator 6. 1-års overlevelse Indikator 7. 3-års overlevelse Indikator 10. Udført cytogenetik/molekylær biologi Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Datagrundlag...21 Statistiske metoder...21 Databasens styregruppe...22 Appendiks 1. Deskriptive tabeller...23 Appendiks 2: Vejledning i fortolkning af resultater...25 Appendiks 3. Beskrivelse af sygdomsområdet

4 Konklusioner og anbefalinger Vi noterer os, at registreringskvaliteten > 95% for alle år, og kvaliteten for hver enkelt afdeling i 2010 og 2011 synes generelt tilfredsstillende, hvor kun én afdeling har registreret < 80% for Korttidsmortaliteten efter diagnose (såvel 30 som 180 dage) er sammenlignelig mellem afdelinger og år og er i øvrigt forventelig ganske lav. Det skal anføres, at de kroniske myeloproliferative neoplasier er kendetegnet ved netop at være kroniske, hvorfor kortidsmortalitet sjældent er den væsentlige kliniske udfordring hos disse patienter. Andelen af udførte cytogenetiske og molekylærbiologiske undersøgelser antager ligeså > 90% på landsplan, hvilket afspejler en national tidssvarende strategi i udredningen af disse sygdomme. Som det fremgår, inkluderes der generelt få patienter i kliniske protokoller, ikke mindst fordi arbejdsforhold og infrastrukturen til protokoller understøttes i forskellig grad af de enkelte regioner. Da dette er DSKMSs anden årsrapport og kun indeholder data fra 3 år mener vi, at det er for præmaturt at foretage større kliniske anbefalinger og/eller forslag til kvalitetsforbedringer, men vi vil arbejde for at andelen af registreringer og datakompletheden kommer til at overstige 90%. 4

5 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Indikator Std. Uopl. Indikatoropfyldelse Tidligere år % andel (95% CI) andel andel andel Indikator 1a: Dækningsgrad (95-99) (-) Indikator 1b: Datakomplethed (85-91)* (-) (-) (-) Indikator 2: 30-dages mortalitet (0-2) 1 (0-2) 1 (0-2) (-) Indikator 3: 180-dages mortalitet (2-6) 3 (2-6) 4 (2-6) (-) Indikator 4 og 5: ikke relevant Indikator 6: 1-års overlevelse** (90-94) 92 (89-94) (-) (-) Indikator 7: 3-års overlevelse*** (73-79) (-) (-) (-) Indikator 8 og 9: ikke relevant Indikator 10: Udført cytogenetik/ molekyler (99-96) 95 (97-92) 95 (97-92) (-) biologi Indikator 11: Patienter i protokol (2-5)* (-) (-) (-) Indikator 12: Ikke relevant * Indikatoren opgøres kun for år 2010 ** Opfyldelsesperioder og 2010 *** Opfyldelsesperiode

6 Indikatorresultater Indikator 1a. Dækningsgrad Andelen af registrerede tilfælde af kroniske myeloide sygdomme i databasen ud af alle registreringer i Landspatient registeret. Enhed Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark 448/460 0 (0) 97 (95-99) Hovedstaden 126/126 0 (0) 100 (97-100) Sjælland 82/87 0 (0) 94 (87-98) Syddanmark 94/101 0 (0) 93 (86-97) Midtjylland 88/88 0 (0) 100 (96-100) Nordjylland 58/58 0 (0) 100 (94-100) Hovedstaden 126/126 0 (0) 100 (97-100) Herlev 77/77 0 (0) 100 (95-100) Rigshospitalet 49/49 0 (0) 100 (93-100) Sjælland 82/87 0 (0) 94 (87-98) Næstved 30/30 0 (0) 100 (88-100) Roskilde 52/57 0 (0) 91 (81-97) Syddanmark 94/101 0 (0) 93 (86-97) Esbjerg 21/21 0 (0) 100 (84-100) Odense 55/55 0 (0) 100 (94-100) Vejle 18/25 0 (0) 72 (51-88) Midtjylland 88/88 0 (0) 100 (96-100) Holstebro 24/24 0 (0) 100 (86-100) Viborg 16/16 0 (0) 100 (79-100) Aarhus 48/48 0 (0) 100 (93-100) Nordjylland 58/58 0 (0) 100 (94-100) Aalborg 58/58 0 (0) 100 (94-100) Beregningsdefinition: Tæller er patienter registreret i databasen med diagnosen. Nævner er alle registreret med diagnosen i databasen samt i LPR. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1a: Populationen består af 1415 patienter med diagnosen registreret i databasen i opgørelsesperioden år Dækningsgraden er i 2012 på landsplan 97 (95% CI: 95-99) og varierer på de enkelte afdelinger fra en andel på 72 (51-88) og til 100 (95-100). Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1a: Den totale registreringskvalitet er > 95% for alle år, hvor også kvaliteten for hver enkelt afdeling i 2010 og 2011 generelt synes tilfredsstillende. I 2012 noterer vi os, at Vejle har registreret < 80%. 6

7 Indikator 1b Datakomplethed Datakomplethed opgjort ved andelen af patienter med indleveret opfølgningsskema ud af alle patienter, som er registreret i databasen det pågældende år. Indikatoren opgøres for år 2010 og ikke senere, da opfølgningsskemaet først skal være indleveret to år efter tidspunkt for diagnose. Enhed Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Antal (%) 2010 Danmark 422/479 0 (0) 88 (85-91) Hovedstaden 126/131 0 (0) 96 (91-99) Sjælland 80/94 0 (0) 85 (76-92) Syddanmark 90/113 0 (0) 80 (71-87) Midtjylland 97/103 0 (0) 94 (88-98) Nordjylland 29/38 0 (0) 76 (60-89) Hovedstaden 126/131 0 (0) 96 (91-99) Herlev 80/80 0 (0) 100 (95-100) Rigshospitalet 46/51 0 (0) 90 (79-97) Sjælland 80/94 0 (0) 85 (76-92) Næstved 33/47 0 (0) 70 (55-83) Roskilde 47/47 0 (0) 100 (92-100) Syddanmark 90/113 0 (0) 80 (71-87) Esbjerg 19/20 0 (0) 95 (75-100) Odense 37/59 0 (0) 63 (49-75) Vejle 34/34 0 (0) 100 (90-100) Midtjylland 97/103 0 (0) 94 (88-98) Holstebro 26/26 0 (0) 100 (87-100) Viborg 11/17 0 (0) 65 (38-86) Aarhus 60/60 0 (0) 100 (94-100) Nordjylland 29/38 0 (0) 76 (60-89) Aalborg 29/38 0 (0) 76 (60-89) Beregningsdefinitioner: Tæller er patienter med indleveret opfølgningsskema. Nævner er patienter registreret i databasen. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1b: Datakompletheden er på landsplan 88 (95% CI: 85-91), og varierer på de enkelte afdelinger fra en andel på 63 (49-75) og til 100 (95-100), hvilket også er illustreret i kontroldiagrammet. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1b: Den totale registreringskvalitet er < 90%, hvor udsving mellem de enkelte afdelinger noteres. Vi bemærker, at Næstved, Odense, Viborg og Ålborg har indleveret < 90%. 7

8 Kontroldiagram. Datakomplethed på afdelingsniveau Danmark Herlev Rigshospitalet Næstved Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Viborg Aarhus Aalborg % 95% KI Standard 8

9 Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Andel patienter der dør inden for 30 dage efter diagnosedato. Enhed Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark 3/448 0 (0) 1 (0-2) 1 1 Hovedstaden 1/126 0 (0) 1 (0-4) 1 1 Sjælland 2/82 0 (0) 2 (0-9) 2 3 Syddanmark 0/94 0 (0) 0 (0-4) 0 1 Midtjylland 0/88 0 (0) 0 (0-4) 1 0 Nordjylland 0/58 0 (0) 0 (0-6) 0 0 Hovedstaden 1/126 0 (0) 1 (0-4) 1 1 Herlev 0/77 0 (0) 0 (0-5) 1 1 Rigshospitalet 1/49 0 (0) 2 (0-11) 0 0 Sjælland 2/82 0 (0) 2 (0-9) 2 3 Næstved 0/30 0 (0) 0 (0-12) 0 6 Roskilde 2/52 0 (0) 4 (0-13) 4 0 Syddanmark 0/94 0 (0) 0 (0-4) 0 1 Esbjerg 0/21 0 (0) 0 (0-16) 0 0 Odense 0/55 0 (0) 0 (0-6) 0 2 Vejle 0/18 0 (0) 0 (0-19) 0 0 Midtjylland 0/88 0 (0) 0 (0-4) 1 0 Holstebro 0/24 0 (0) 0 (0-14) 0 0 Viborg 0/16 0 (0) 0 (0-21) 0 0 Aarhus 0/48 0 (0) 0 (0-7) 2 0 Nordjylland 0/58 0 (0) 0 (0-6) 0 0 Aalborg 0/58 0 (0) 0 (0-6) 0 0 Beregningsdefinitioner: Tæller er registreret død inden for 30 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med registret vital status. Eksklusioner omfatter dødsdato før registreret diagnosedato (n=1). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2: Andelen der dør inden for 30 dage for 2012 er på landsplan 1 (95% CI: 0-2), uden forskel mellem de enkelte afdelinger. Andelene er baseret på et lavt absolut antal på landsplan og er uændret over opgørelsesperioden Indikatoren har ikke en fastsat standard. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2: Forventeligt er korttids-mortaliteten ganske lav og i øvrigt sammenlignelig regioner og afdelinger imellem. 9

10 Kontroldiagram. Mortalitet indenfor 30 dage på lands- og afdelingsniveau Danmark Herlev Rigshospitalet Næstved Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Viborg Aarhus Aalborg % 95% KI Standard Forløbsdiagram. Mortalitet inden for 30 dage på regionsniveau 100 Indikator 2: 30-dages mortalitet 75 Andel (%) År Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 10

11 Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Andel patienter der dør inden for 180 dage efter diagnosedato. Enhed Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark 17/448 0 (0) 4 (2-6) 3 4 Hovedstaden 3/126 0 (0) 2 (0-7) 4 4 Sjælland 3/82 0 (0) 4 (1-10) 5 7 Syddanmark 4/94 0 (0) 4 (1-11) 3 4 Midtjylland 5/88 0 (0) 6 (2-13) 3 1 Nordjylland 2/58 0 (0) 3 (0-12) 0 3 Hovedstaden 3/126 0 (0) 2 (0-7) 4 4 Herlev 0/77 0 (0) 0 (0-5) 3 5 Rigshospitalet 3/49 0 (0) 6 (1-17) 6 2 Sjælland 3/82 0 (0) 4 (1-10) 5 7 Næstved 1/30 0 (0) 3 (0-17) 5 13 Roskilde 2/52 0 (0) 4 (0-13) 4 2 Syddanmark 4/94 0 (0) 4 (1-11) 3 4 Esbjerg 1/21 0 (0) 5 (0-24) 0 0 Odense 2/55 0 (0) 4 (0-13) 4 7 Vejle 1/18 0 (0) 6 (0-27) 0 3 Midtjylland 5/88 0 (0) 6 (2-13) 3 1 Holstebro 3/24 0 (0) 13 (3-32) 0 0 Viborg 0/16 0 (0) 0 (0-21) 7 0 Aarhus 2/48 0 (0) 4 (1-14) 4 2 Nordjylland 2/58 0 (0) 3 (0-12) 0 3 Aalborg 2/58 0 (0) 3 (0-12) 0 3 Beregningsdefinitioner: Tæller er registreret død inden for 180 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med registret vital status. Eksklusioner omfatter dødsdato før registreret diagnosedato (n=1). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3: Andelen der dør inden for 180 dage for 2012 er på landsplan 4 (95% CI: 2-6), varierende fra 0 (0-5) til 13 (3-32) på de enkelte afdelinger. Andelene er baseret på et lavt absolut antal på landsplan og er uændret over opgørelsesperioden Indikatoren har ikke en fastsat standard. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 3: Forventeligt er korttids-mortaliteten ganske lav, og i øvrigt sammenlignelig regioner og afdelinger imellem. 11

12 Kontroldiagram. Mortalitet indenfor 180 dage på lands- og afdelingsniveau Danmark Herlev Rigshospitalet Næstved Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Viborg Aarhus Aalborg % 95% KI Standard Forløbsdiagram. Mortalitet inden for 180 dage på regionsniveau 100 Indikator 3: 180-dages mortalitet 75 Andel (%) År Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 12

13 Indikator 6. 1-års overlevelse Enhed Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Antal (%) Danmark 0 (0) 92 (90-94) 92 Hovedstaden 0 (0) 92 (88-95) 94 Sjælland 0 (0) 92 (86-95) 87 Syddanmark 0 (0) 92 (88-95) 90 Midtjylland 0 (0) 90 (85-94) 94 Nordjylland 0 (0) 97 (90-99) 97 Hovedstaden 0 (0) 92 (88-95) 94 Herlev 0 (0) 94 (89-97) 93 Rigshospitalet 0 (0) 90 (82-94) 96 Sjælland 0 (0) 92 (86-95) 87 Næstved 0 (0) 90 (80-95) 83 Roskilde 0 (0) 93 (86-97) 91 Syddanmark 0 (0) 92 (88-95) 90 Esbjerg 0 (0) 91 (74-97) 95 Odense 0 (0) 92 (86-95) 86 Vejle 0 (0) 95 (81-99) 94 Midtjylland 0 (0) 90 (85-94) 94 Holstebro 0 (0) 91 (77-97) 88 Viborg 0 (0) 94 (77-98) 94 Aarhus 0 (0) 89 (81-94) 97 Nordjylland 0 (0) 97 (90-99) 97 Aalborg 0 (0) 97 (90-99) 97 Beregningsdefinitioner: Kaplan-Meier estimeret 1-års overlevelse. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 6: 1-års overlevelsen for er på landsplan 92 (95 % CI: 90-94), uden signifikante forskelle mellem afdelingerne. 1-års overlevelsen er uændret over opgørelsesperioden /12. Forløbsdiagrammet illustrerer udviklingen på regionsniveau. Indikatoren har ikke en fastsat standard. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 6: Tal er som forventet og i øvrigt sammenlignelig regioner og afdelinger imellem. 13

14 Kontroldiagram. 1-års overlevelse på lands- og afdelingsniveau Danmark Herlev Rigshospitalet Næstved Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Viborg Aarhus Aalborg % 95% KI Standard Forløbsdiagram. 1 års overlevelse på regionsniveau 100 Indikator 6: 1-års overlevelse 75 Andel (%) År Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 14

15 Indikator 7. 3-års overlevelse Enhed Uoplyst Aktuelle år Antal (%) Danmark 0 (0) 76 (73-79) Hovedstaden 0 (0) 79 (73-84) Sjælland 0 (0) 76 (68-82) Syddanmark 0 (0) 73 (66-79) Midtjylland 0 (0) 77 (70-83) Nordjylland 0 (0) 76 (61-86) Hovedstaden 0 (0) 79 (73-84) Herlev 0 (0) 81 (74-87) Rigshospitalet 0 (0) 75 (65-83) Sjælland 0 (0) 76 (68-82) Næstved 0 (0) 73 (60-82) Roskilde 0 (0) 80 (70-86) Syddanmark 0 (0) 73 (66-79) Esbjerg 0 (0) 66 (43-82) Odense 0 (0) 76 (68-82) Vejle 0 (0) 74 (59-85) Midtjylland 0 (0) 77 (70-83) Holstebro 0 (0) 81 (68-90) Viborg 0 (0) 76 (56-88) Aarhus 0 (0) 76 (66-83) Nordjylland 0 (0) 76 (61-86) Aalborg 0 (0) 76 (61-86) Beregningsdefinitioner: Kaplan-Meier estimeret 3-års overlevelse. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 7: 3-års overlevelsen for årene samlet er på landsplan 76 (95 % CI: 73-79), uden signifikante forskelle mellem de enkelte afdelinger, som også illustreret i kontroldiagrammet. Indikatoren har ikke en fastsat standard. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 7: Tal er som forventet og i øvrigt sammenlignelig regioner og afdelinger imellem. 15

16 Kontroldiagram. 3-års overlevelse på lands- og afdelingsniveau Indikator 7: 3-års overlevelse Danmark Herlev Rigshospitalet Næstved Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Viborg Aarhus Aalborg % 95% KI Standard 16

17 Indikator 10. Udført cytogenetik/molekylær biologi Andelen af patienter som får udført cytogenetisk/ molekyler biologisk undersøgelse Enhed Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark 356/ (19) 98 (96-99) Hovedstaden 96/98 28 (22) 98 (93-100) Sjælland 70/71 11 (13) 99 (92-100) Syddanmark 76/76 18 (19) 100 (95-100) Midtjylland 72/73 15 (17) 99 (93-100) Nordjylland 42/46 12 (21) 91 (79-98) Hovedstaden 96/98 28 (22) 98 (93-100) Herlev 63/64 13 (17) 98 (92-100) Rigshospitalet 33/34 15 (31) 97 (85-100) Sjælland 70/71 11 (13) 99 (92-100) Næstved 28/28 2 (7) 100 (88-100) Roskilde 42/43 9 (17) 98 (88-100) Syddanmark 76/76 18 (19) 100 (95-100) Esbjerg 19/19 2 (10) 100 (82-100) Odense 42/42 13 (24) 100 (92-100) Vejle 15/15 3 (17) 100 (78-100) Midtjylland 72/73 15 (17) 99 (93-100) Holstebro 16/16 8 (33) 100 (79-100) Viborg 15/15 1 (6) 100 (78-100) Aarhus 41/42 6 (13) 98 (87-100) Nordjylland 42/46 12 (21) 91 (79-98) Aalborg 42/46 12 (21) 91 (79-98) Beregningsdefinitioner: Tæller er foretaget undersøgelse. Nævner er alle med registreret ja eller nej til foretaget undersøgelse. Uoplyst er uvist om undersøgelse er foretaget. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 10: Andelen af patienter med udført cytogenetisk/ molekyler biologisk undersøgelse for 2012 er på landsplan 98 (95 % CI: 96-99), uden forskel på de enkelte afdelinger. Andelen er øget på landsniveau over opgørelsesperioden. Indikatoren har ikke en fastsat standard. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 10: Der er udført cytogenetiske/molekylærbiologiske undersøgelser for > 90% for alle år, hvilket overordnet er tilfredsstillende. For året 2012 noterer vi os, at samtlige afdelinger er > 90% i modsætning til 2011 og 2010, hvilket er tilfredsstillende. 17

18 Kontroldiagram. Udført cytogenetik/ molekyler biologisk undersøgelse på lands- og afdelingsniveau Danmark Herlev Rigshospitalet Næstved Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Viborg Aarhus Aalborg % 95% KI Standard Forløbsdiagram. Cytogenetisk/ molekyler biologisk undersøgelse på regionsniveau 100 Indikator 10: Udført cytogenetik/molekuler 75 Andel (%) År Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 18

19 Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Andel patienter, som er inkluderet i klinisk behandlingsprotokol. Indikatoren opgøres for år 2010 og ikke senere, da opfølgningsskemaet først skal være indleveret to år efter tidspunkt for diagnose. Enhed Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Antal (%) 2010 Danmark 13/416 6 (1) 3 (2-5) Hovedstaden 1/126 0 (0) 1 (0-4) Sjælland 1/80 0 (0) 1 (0-7) Syddanmark 5/90 0 (0) 6 (2-12) Midtjylland 6/94 3 (3) 6 (2-13) Nordjylland 0/26 3 (10) 0 (0-13) Hovedstaden 1/126 0 (0) 1 (0-4) Herlev 0/80 0 (0) 0 (0-5) Rigshospitalet 1/46 0 (0) 2 (0-12) Sjælland 1/80 0 (0) 1 (0-7) Næstved 0/33 0 (0) 0 (0-11) Roskilde 1/47 0 (0) 2 (0-11) Syddanmark 5/90 0 (0) 6 (2-12) Esbjerg 1/19 0 (0) 5 (0-26) Odense 4/37 0 (0) 11 (3-25) Vejle 0/34 0 (0) 0 (0-10) Midtjylland 6/94 3 (3) 6 (2-13) Holstebro 0/26 0 (0) 0 (0-13) Viborg 0/11 0 (0) 0 (0-28) Aarhus 6/57 3 (5) 11 (4-22) Nordjylland 0/26 3 (10) 0 (0-13) Aalborg 0/26 3 (10) 0 (0-13) Beregningsdefinitioner: Tæller er patienter indgået i behandlingsprotokol. Nævner er patienter som indgår og ikke indgår i protokol på opfølgningsskemaet. Uoplyst er uvist om patienten indgik i protokol. Eksklusioner omfatter patienter, hvor opfølgningsskema ikke er indleveret. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 11: Andelen af patienter, der indgår i behandlingsprotokol er for 2010 på landsplan 3 (95 % CI: 2-5), varierende fra 0 (0-5) til 11 (3-25) på de enkelte afdelinger, som også illustreret i kontroldiagrammet. Indikatoren har ikke en fastsat standard. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 11: Tilbud om inklusion i kliniske protokoller har været få for de kroniske myeloide sygdomme. Vi forventer dog, at andelen vil stige betydeligt i de kommende år, ikke mindst grundet den nationale DALIAH-protokol. 19

20 Kontroldiagram. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol på lands- og afdelingsniveau Indikator 11: Patienter i protokol Danmark Herlev Rigshospitalet Næstved Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Viborg Aarhus Aalborg % 95% KI Standard 20

21 Datagrundlag Databasen for myeloproliferative sygdomme er en del af den Hæmatologiske Fællesdatabase i Danmark, hvori de hæmatologiske afdelinger i Danmark indtaster data. Den hæmatologiske fællesdatabase er godkendt af Sundhedsstyrelsen som en landsdækkende klinisk database. Databasen for myeloproliferative sygdomme er forankret i DSKMS og har været landsdækkende siden Det faglige ansvar for databasens drift og vedligeholdelse ligger hos DSKMS. Databasen for myeloproliferative sygdomme er ligesom de andre hæmatologiske databaser placeret i Region Hovedstaden og tilknyttet Kompetencecenter øst (KCØ). Driften finansieres af Danske Regioners Fællespulje for Kliniske Databaser. Alle hæmatologiske afdelinger i Danmark indtaster patienter med myeloproliferative sygdomme, som har eller har haft en fysisk kontakt til afdelingen. Når diagnosen er stillet, indtastes registreringsskema af den afdeling, som iværksætter behandlingen, eller tager beslutning om ingen behandling. Informationer om behandlingen og om patientens respons på behandlingen registreres på opfølgningsskema. I tilfælde af død, eller hvis patienten afsluttes fra afdelingen registreres dette i follow-up skema. Indførelsen af obligatoriske indtastningsfelter i databasen betyder en øget datavaliditet. Der er imidlertid forskellige procedurer med hensyn til indberetning, idet indrapportering foretages af både kontaktlæger, datamanagere, studenter og KFE. DSKMS er opmærksomme på vigtigheden i validering. Selvom der ikke er forskelle i fordelinger, resultater eller komplethed i betydende grad, vil DSKMS i en arbejdsgruppe internt kritisk vurdere kvaliteten af data i det kommende år efter en beslutning på halvårsmøde i oktober Denne arbejdsgruppe vil inddrage erfaringerne fra LYFO databasen, og vil fokusere på at vurdere om indikatorerne er fyldestgørende, og om validiteten er acceptabel. Statistiske metoder Indikatorerne er opgjort på afdelingsniveau i henhold til»basiskrav for kliniske kvalitetsdatabaser«publiceret af Danske Regioner. Tabeller og diagrammer følger RKKP s skabelon for årsrapporter, der er obligatorisk at anvende efter 1. januar Indikatorerne præsenteres i tabeller, kontroldiagrammer og forløbsdiagrammer med lands-, regions- og afdelingsresultater. Indikatorværdierne er andele med 95 % konfidensintervaller baseret på den eksakte binomialfordeling. 1-, 3-års overlevelsen er opgjort efter Kaplan-Meier metoden. 3-års overlevelsen er opgjort på 3-års tidsinterval, for at sikre, at en rimelig andel af patienterne i opgørelsesperioden har fuld opfølgningstid. Appendiks indeholder deskriptive tabeller samt overlevelsesplot for undertyper af kroniske myeloide sygdomme. 21

22 Databasens styregruppe Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet - formand DSKMS Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde Sygehus sekretær DSKMS Hans Hasselbalch, Roskilde Sygehus - bestyrelsesmedlem Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital - bestyrelsesmedlem Morten Saaby, Ålborg Sygehus - bestyrelsesmedlem Dorthe Rønnov Jessen, Vejle Sygehus - bestyrelsesmedlem Signe Ledou Nielsen, Herlev Hospital - bestyrelsesmedlem Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus - bestyrelsesmedlem Suppleanter: Morten Krogh Jensen, Herlev Hospital Kontaktperson: Christen Lykkegaard Andersen Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus

23 Appendiks 1. Deskriptive tabeller Antal tilfælde på diagnoseår Antal tilfælde fordelt på afdelinger og diagnoseår Total Rigshospitalet Herlev Roskilde Næstved Odense Esbjerg Vejle Aarhus Holstebro Viborg Aalborg Total Køn fordelt på diagnoseår (antal) Totall Kvinder Mænd Total Medianalder fordelt på diagnoseår Min 1. kvartil Median 3. kvartil Max Total

24 Diagnosegrupper fordelt på diagnoseår (antal) Total Kronisk Myeloid Leukæmi (BCR-ABL1 positiv) Kronisk MyeloMonocytær leukæmi (CMML) Polycytæmi Vera Primær Myelofibrose Essentiel Thrombocytose Uklassificerbar Myeloproliferativ sygdom Total Overlevelsesplot for undertyper af kronisk myeloid sygdom Kaplan-Meier estimeret overlevelse (død af alle årsager) 24

25 Appendiks 2: Vejledning i fortolkning af resultater I det følgende gives en vejledning i, hvorledes resultaterne i årsrapporten skal læses. Tabeller: Tabellerne i rapporten omfatter resultater for de enkelte afdelinger, regioner og landsgennemsnittet. Nedenfor beskrives indholdet af tabellerne: Standard: Angiver den af styregruppen fastsatte standard for, hvor stor en andel (%) af det samlede antal patientforløb, der som minimum/højst må forventes at leve op til kravet relateret til den pågældende indikator. Et < foran procentværdien angiver at indikatorværdien højst må antage denne for at standard er opfyldt. Standard opfyldt, Ja/Nej: Angiver, om standarden er opfyldt for afdelingen/regionen/landet. Ja indikerer, at afdelings-, regions-/landsgennemsnittet opfylder standarden. Ja* betyder, at afdelings-, regions-/landsgennemsnittet ikke opfylder standarden, men sikkerhedsintervallet for estimatet omfatter denne standards værdi. Nej betyder, at standarden ikke er opfyldt. Tæller/nævner: Angiver det samlede antal patienter der indgår i tæller og nævner i beregningen af den pågældende indikatorværdi. For alle indikatorer gælder det, at patienterne ikke indgår i beregningen af indikatoren, såfremt der for den relevante variabel i registreringsskemaet er angivet uoplyst eller at data mangler. Ligeledes ekskluderes patienter, hvor den pågældende aktivitet er bedømt ikke relevant. Der vil derfor være forskel i antallet af patientforløb, som indgår i beregningen af de enkelte indikatorer. Uoplyst: Angiver antallet af indberetninger med manglende oplysninger til beregning af indikatoren. Andelen i procent af det potentielle datagrundlag angives i procent i en parentes. Andel patientforløb som opfylder kravet, % (95 % CI): Angiver den procentvise andel af det samlede antal patientforløb, der lever op til kravet i relation til den pågældende indikator. For at få et indtryk af den statistiske usikkerhed ved bestemmelse af indikatorværdien er der anført et 95% konfidensinterval (95% CI), som angiver, at den sande indikatorværdi med 95% sandsynlighed befinder sig indenfor det opstillede interval. Konfidensintervallets bredde afspejler med hvilken præcision, indikatorværdien er bestemt. Periodeangivelsen refererer til opgørelsesperiode. Kontroldiagrammer (regioner/enheder): Grafisk præsentation af resultaterne for hver region hhv. afdeling. Diagrammerne giver en oversigt over den fastsatte standard (hvis sådan er fastsat), landsresultatet og regionsresultaterne hhv. afdelingsresultaterne for hver enkelt indikator (prikker) angivet med tilhørende 95 % konfidensintervaller (vandrette streger). 25

26 Appendiks 3. Beskrivelse af sygdomsområdet De kroniske myeloide sygdomme er sjældne, klonale hæmatologiske cancerformer, som ubehandlet har en meget høj morbiditet og mortalitet. Sygdommene behandles på såvel centrene som decentralt på de hæmatologiske afdelinger. Gruppen af sygdomme omfatter essentiel trombocytose (ET), polycytæmi vera (PV), primær myelofibrose (PMF) og kronisk myeloid leukæmi (CML). Sidstnævnte er cytogenetisk og molekylærbiologisk karakterisereret ved Philadelphia-kromosomet og fusionsproteinet BCR/ABL, mens den molekylærbiologiske signatur ved de Philadelphia-negative tilstande - JAK2V617F-mutationen - findes hos ca. 50 % af patienterne med ET, % af patienterne med PV og ca. 50 % af patienterne med PMF. Komplikationerne til de Philadelphia-negative sygdomme er bl.a. blodpropper og blødninger samt sent i forløbet udvikling af myelofibrose, knoglemarvssvigt og akut myeloid leukæmi. Mange patienter er tynget af symptomer på øget celledeling med træthed, vægttab, nattesved og subfebrilia, især udtalt hos myelofibrose-patienter med stor sygdomsbyrde i form af betydelig forstørret milt og ofte udtalt forhøjede celletal. Komplikationer til sygdommene (blodpropper og blødninger), psykisk belastning, bivirkninger til medicinsk behandling og komorbiditet bidrager også væsentligt til symptombyrden. Gennem mange år har hovedbehandlingen af disse sygdomme været baseret på konventionel palliativ/supportiv behandling, som bl.a. har omfattet cytoreduktion og blodtransfusioner. Kurativ behandling har kun været / er mulig ved hjælp af knoglemarvstransplantation (CML, rapporteret i mindre serier for PV, ET, og PMF). Behandling med bl.a vækstfaktorer og immunomodulation har for særlige undergrupper af patienter med PMF medført en betydelig reduktion i behovet for blodtransfusioner. Indenfor de senere år har nye behandlingstilbud (bl.a med targeted therapy imatinib mesylat - ved CML) markant ændret forløbet og prognosen for patienter med disse sygdomme. Overlevelsen for CML er således forbedret betydeligt baseret på signal transduction inhibition (STI), der hæmmer fusionsproteinet BCR/ABL. Indtil videre må man antage, at det drejer sig om vedvarende medicinsk behandling. Derfor er sygdommen aktuelt i en fase, hvor der konstant akkumuleres patienter i behandling, således at prævalensen er stigende. Med henblik på at skabe større fokus på ovenstående sygdomme og som platform for vidensspredning vedr. de nyeste landvindinger og planlagte nationale og internationale behandlingsprotokoller indenfor de respektive sygdomskategorier blev Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) stiftet marts 2005 på årsmødet for Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS). Studiegruppen er således organiseret under DHS med en bestyrelse og vedtægter godkendt på generalforsamlingen i DHS marts Vigtige indsatsområder for DSKMS er udarbejdelse og løbende revision af retningslinjer for diagnostik, monitorering og behandling i henhold til international konsensus. Herudover er brobygning til specialets nationale samarbejdspartnere (herunder patologer/molekylærbiologer), til internationale studiegrupper, centre og forskningsmiljøer samt til patientforeninger, det politisk-administrative system og medicinalindustrien en meget vigtig funktion. 26

1. januar december 2013

1. januar december 2013 1. januar 2013 31. december 2013 1 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014 Kroniske Myeloide sygdomme National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2015

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2015 Kroniske Myeloide sygdomme National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Myelomatose Database

Dansk Myelomatose Database Dansk Myelomatose Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Dansk Myelomatose Database

Dansk Myelomatose Database Dansk Myelomatose Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2014

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2014 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Geriatri

Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Geriatri Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Geriatri National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2015

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2015 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2016

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2016 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

D A N B I O. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO

D A N B I O. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO D A N B I O D A N S K R E U M A T O L O G I S K D A T A B A S E DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) DBCG Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013 DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe 1.juni 2012-31.maj 2013 September 2013 Årsrapportens forfattere Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Revideret udgave Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere