Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken"

Transkript

1 Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig hårdere. Derfor er der brug for en ny arbejdsmarkedspolitik, der ikke kun tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov men også tager hensyn til de arbejdsløses ønsker og behov. At være arbejdsløs er: at være lukket ude af arbejdsmarkedet og det sociale liv på en arbejdsplads at have en stram økonomi at blive udsat for foragt i medierne og fra visse politikere at få at vide, at det er din egen skyld, for der er masser af jobs til dem, der kan og vil at være en brik i et spil, hvor andre har lavet reglerne at blive behandlet som en statist i et meningsløst aktiveringsteater at opleve, at kvalifikationerne ruster, netværket skrumper, og selvværdet fordufter. Under den borgerlige regering blev det stadig hårdere at være arbejdsløs, og på trods af mange gode ord og løfter har den nuværende regering stadig til gode at vise, at de vil en anden vej. Beskæftigelsesministeren har lagt op til en gennemgribende reform af beskæftigelsespolitikken. Det vil Enhedslisten gerne være med til. Vi har mange idéer til, hvilke tidsler der skal fjernes, og til hvordan en ny arbejdsmarkedspolitik skal se ud. For Enhedslisten handler arbejdsmarkedspolitik både om at skabe ordentlige forhold for de arbejdsløse og om at skabe job til dem. Grønne job, f.eks. inden for genbrug og energirenovering, og velfærdsjob, som kan erstatte de forsvundne job i den offentlige sektor. Fra utryghed til tryghed Medlemmer af en a-kasse har meldt sig ind for at være sikret økonomisk, hvis de bliver arbejdsløse. Men i de senere år er denne sikkerhed blevet stadig mindre værd, og det er et problem, ikke bare for de arbejdsløse, men for hele samfundet. Når dagpengesystemet forringes, går det ud over efterspørgslen. Så bliver der flere arbejdsløse, og så kører rouletten. Det samme sker, når de jobsøgende underbyder hinanden, så lønniveauet og arbejdsvilkårene udvikler sig i en nedadgående spiral, og overenskomstsystemet vakler. 1

2 Enhedslisten har altid fundet lovprisningen af den danske arbejdsmarkedsmodel noget overdrevet. Den såkaldt gyldne trekant med arbejdsgivernes nemme ret til at hyre og fyre, det generøse dagpengesystem og den aktive arbejdsmarkedspolitik, der sikrer, at de arbejdsløse bliver opkvalificeret til en ny plads på arbejdsmarkedet, har længe hvilet på en løgn. Det har aldrig været ligevægt mellem arbejdsgivernes ret til at fyre medarbejdere og den påståede tryghed i dagpengesystemet. Men uligevægten er nu blevet så stor, at man ikke kan tale om flexicurity længere. Dagpengenes kompensation af lønnen er latterligt lille. En faglært arbejder får i dag kun dækket ca. halvdelen af sit løntab, når han eller hun bliver arbejdsløs. Dagpengeperioden er reduceret til 2 år, og har man først mistet retten til dagpenge, skal man have ordinært arbejde i et helt år for igen at kunne modtage dagpenge. De mange, der har mistet deres dagpengeret, viser, hvor svært det kan være. Især i en krisetid. Resultatet er, at trygheden i dagpengesystemet i dag er ringere i Danmark end i de andre nordiske lande. Det er ekstra grotesk, fordi staten for blot få år siden, hvor arbejdsløsheden var lav, ligefrem tjente på ordningen. Selv i dag, hvor ledigheden er højere, er det pr. måned kun ca. 900 kr. dyrere for staten at have en borger på dagpenge end på kontanthjælp. Vi har brug for et dagpengesystem, der er baseret på solidariske principper, og hvor den enkelte oplever at have tryghed til at turde skifte job og arbejdsfunktioner. I stedet for at begrave flexicurity-modellen skal den genoplives og styrkes. Dagpengesystemet skal tage hensyn til folk, der arbejder i sæsonbetonet arbejde. Dagpengesatsen skal hæves, så dækningsgraden kommer op på 90 % for lønninger på op til kr. om måneden. Fra modspil til medspil Enhedslisten tror på, at de arbejdsløse gerne vil arbejde. Det fremgår bl.a. af, at der i 2008 kun var en ledighed på 2,7 %. Når ledigheden i dag er over dobbelt så høj, skyldes det ikke, at folk pludselig ikke vil arbejde, men at jobbene ikke er der. Der er desværre mange flere ledige borgere end ledige job. Men arbejdsmarkedslovgivningen er gennemsyret af en borgerlig og restriktiv fordom om, at det kun er via pligter og kontrol og dagpengestramninger, at de arbejdsløse kan motiveres til at søge job. Derfor skal ånden i arbejdsmarkedspolitikken ændres: fra mistillid til tillid, og fra tvang og trusler til muligheder og rettigheder. Lovgivningen skal gennemgås med en tættekam for at fjerne alle meningsløse krav om kontrol, pligter og sanktioner. Det gælder f.eks. kravet om, at de arbejdsløse skal gå på Jobnet hver uge for at bekræfte, at de stadig er jobsøgende. Det skal fremgå tydeligt af lovgivningen, at de arbejdsløses skal behandles med respekt og have indflydelse på de tilbud, de får fra jobcentrene. De arbejdsløse skal have en jobgaranti, så ingen kan miste deres dagpenge, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ellers skal vi skal tilbage til den 4-årige dagpengeperiode. Genoptjeningskravet skal reduceres til 13 uger. Det er det i Sverige, og det betyder, at langtidsarbejdsløsheden der er meget mindre end i Danmark. Timer med jobrotation, tilskudsjob og virksomhedspraktik skal tælle med i genoptjeningskravet Perioder med uddannelse skal tælle som døde perioder, der ikke tæller med i dagpengeperioden. Forbruget af dagpenge skal tælles i timer og ikke i uger, så en enkelt dag med dagpenge i en uge, ikke tæller som en helt uge. Der skal igen være ret til supplerende dagpenge i 52 uger eller i 1924 timer, hvis forbruget tælles i timer. Fra aktivering til tilbud I dag presses de arbejdsløse igennem et standardiseret program af samtaler og aktivering, hvor jobcentrene præmieres for rettidighed og ikke for, om de arbejdsløse får bedre kvalifikationer og kommer i arbejde. Enhedslisten har aldrig kunnet lide ordet, aktivering. Men det passer godt på det, der sker i jobcentrene i dag, hvor det mere handler om at undgå, at de arbejdsløse går passive, end om, at de skal kvalificere sig til det næste job. Kommunernes økonomi er presset helt i bund, og udgifter til tilbud til de forsikrede ledige står ikke øverst på den politiske prioriteringsliste. Derfor tilbyder mange kommuner kun en minimumsmodel til de arbejdsløse med dårlig vejledning og standardaktivering. I dag er det alderen, der afgør, hvornår en arbejdsløs har pligt til aktivering. Er du under 30 år, er det efter 3 måneder. Er du mellem 30 og 59 år, er det efter 9 måneder. Og er du over 60 år, er det efter 6 måneder. Enhedslisten ønsker ikke en sådan standardisering af, hvornår man kan få et tilbud. Har man brug for at blive opkval- 2

3 ificeret fra dag 1, skal man have ret til det. Mener man, at man selv kan finde et job uden at gøre brug af et tilbud, skal man ikke presses til det. Samtidig vil vi sikre, at man allerede i opsigelsesperioden, kan begynde på et tilbud, der kan kvalificere til det næste job. Måske når man så slet ikke at blive arbejdsløs. For den borgerlige regering var formålet med aktiveringen først og fremmest at presse de ledige til at være mere jobsøgende. Tanken var, at jo mere afskrækkende aktiveringen var, jo mere ville de arbejdsløse vælge et job frem for at blive aktiveret. Derfor indførte regeringen et refusionssystem, der pressede kommunerne til at aktivere så mange arbejdsløse som muligt. Med det resultat, at private aktørfirmaer har tjent mange penge på at tilbyde mere eller mindre lødige forløb for ledige. Kommunerne bruger i det hele taget en masse midler på aktivering, der hverken fører til opkvalificering eller job. De mange millioner kan bruges bedre. De arbejdsløse skal have større indflydelse på, hvilke tilbud de skal have. Alle nyledige skal have tilbud om at blive kompetenceafklaret og få en lavet en job- og uddannelsesplan. I det første år skal de arbejdsløse have ret til at få et tilbud. Først derefter skal pligten til tilbud sætte ind. Forudsætningen er dog stadig, at de arbejdsløse er enige, i at tilbuddet er relevant. der før blev udført af ordinært ansatte. Kommunerne har fyret tusindvis af medarbejdere med den ene hånd, mens de med den anden hånd har ansat tusindvis med tilskud. Med de nye nyttejob bliver problemet med fortrængning af ordinære job endnu større. For det første fordi der skal oprettes så mange af dem. For det andet fordi der i modsætning til, hvad der gælder tilskudsjob og virksomhedspraktik, ikke er krav om merbeskæftigelse, altså at ansatte i nyttejob skal ansættes ud over normeringen. Fortrængningen af ordinært ansatte er ikke kun et problem for det faste personale, der skal løbe hurtigere og samtidig forholde sig til en masse løse kolleger ansat i alle mulige ordninger. Det er også et problem for brugerne af de offentlige tilbud, hvor børn, syge og gamle oplever at få en ringere behandling, Og det går også udover de aktiverede selv, fordi der hverken er ressourcer til at opkvalificere dem eller til at ansætte dem fast. På private arbejdspladser får de tilskudsansatte almindelig løn under ansættelsen, og de private arbejdsgivere får kun halvt så meget i tilskud som de offentlige arbejdsgivere. Derfor bruger de private arbejdsgivere i højere grad tilskudsperioden til at rekruttere nye faste medarbejdere. Og derfor er effekten af private tilskudsjob meget højere end af offentlige tilskudsjob, Faktisk viser de nyeste undersøgelser, at der statistisk set er en negativ beskæftigelseseffekt, når arbejdsløse ansættes med tilskud på offentlige arbejdspladser. Der kan derfor spares mange penge, hvis disse tilbud kun gives, når der er et klart beskæftigelsesperspektiv i tilbuddet. Opsagte medarbejdere skal have ret til tilbud allerede i opsigelsesperioden. Private aktører skal kun bruges til forløb for særlige målgrupper, og der skal være omfattende kontrol af deres tilbud. Refusionssystemet skal ændres, så der er 100 % statsrefusion på alle tilbud til de arbejdsløse. Det forhindrer kommunernes kassetænkning. Der skal være samme regler for ansættelse med tilskud på private og offentlige arbejdspladser. Alle, der er i tilbud på arbejdspladser, skal have ret til en plan, der sikrer udvikling og opkvalificering progressionen i forløbet. Arbejdsgivernes skal forpligtes til at gennemføre disse planer. Det er det, de får deres tilskud til lønnen for. så det bidrager til at sikre kvaliteten i indsatsen, så det enkelte tilbud klart peger frem mod bestemte job- og uddannelsesmuligheder. Fra parkering til perspektiv Da kritikken af pipfuglekurserne blev for højlydt, omlagde regeringen refusionssystemet, så det i stedet præmierede aktivering på arbejdspladserne. Med det resultat, at andelen af arbejdsløse i virksomhedspraktik er strøget i vejret. Det gælder også ansættelser med tilskud på offentlige arbejdspladser. Her arbejder de tilskudsansatte til en løn, der svarer til deres dagpenge, samtidig med at de udfører arbejde, Det skal være lettere at blive formelt opkvalificeret før, under og efter en ansættelse med tilskud. Faglige tillidsrepræsentanter skal godkende, at der er tale om merbeskæftigelse og et rimeligt forhold mellem antallet at ordinært og ekstraordinært ansatte på arbejdspladsen. Nyttejob skal afskaffes alternativt skal timerne tælle med til genoptjeningskravet for arbejdsløse på arbejdsmarkedsydelse. Fra afvikling til udvikling af kvalifikationer Mens den virksomhedsrettede aktivering er steget, er andelen 3

4 af arbejdsløse, der får lov til at bruge deres arbejdsløshed til at styrke deres kvalifikationer gennem uddannelse, faldet. Og det selvom statistikken klart viser, at uddannelse for de fleste er en sikker vej til fast arbejde. Selvom kommunerne får den høje statsrefusion for ydelser til ledige på ordinær uddannelse, får de ikke ret mange penge til at betale for selve uddannelsen. Derfor vælger de ofte at aktivere de arbejdsløse på arbejdspladser i stedet for på uddannelsesinstitutioner. Beskæftigelsesministeren har lovet, at en ny beskæftigelsesreform skal sikre, at de arbejdsløse står med bedre kvalifikationer den dag, de får arbejde igen, end den dag, de blev arbejdsløse. Dette mål kan Enhedslisten kun skrive under på. Arbejdsmarkedet forandrer sig med lynets hast. De kvalifikationer, der er tilstrækkelige i dag, er det ikke i morgen. Nogle jobtyper forsvinder, men andre kommer til. Det er derfor oplagt, at arbejdsløse, der er blevet ofre for denne udvikling, skal have mulighed for at kvalificere sig til en fast plads på morgendagens arbejdsmarked. De arbejdsløse skal uddannes til at komme i varigt arbejde. Ikke bare i det første, det bedste arbejde, som de snart bliver fyrede fra igen. Et nyt sporskifteredskab skal sikre ret til uddannelse til både beskæftigede og arbejdsløse, hvis fagområder er under afvikling. Mulighederne for at blive fritaget for rådighed under uddannelse skal styrkes. De arbejdsløse skal igen have ret til 12 ugers selvvalgt uddannelse fra 1. ledighedsdag og videre gennem hele ledighedsforløbet. Fra kommunen til a-kassen I 2009 overtog kommunerne ansvaret for hele indsatsen for de arbejdsløse, der er medlemmer af en a-kasse. Det syntes Enhedslisten ikke, var en god idé. Kommunerne kender ofte kun deres eget arbejdsmarked og kan derfor ikke vejlede de arbejdsløse om jobmuligheder på den anden side af kommunegrænsen. Fordi den tidligere regering åbent sagde til jobcentrene, at de ikke skulle bruge tid på kontakten til virksomhederne, har de ofte heller ikke engang overblik over efterspørgslen hos de lokale arbejdsgivere. Derimod kender de fagligt funderede a-kasser det arbejdsmarked, deres medlemmer arbejder på. De ved også, hvilke kvalifikationskrav arbejdsgiverne efterspørger, og hvilke kurser, det kan være relevante for deres ledige medlemmer at tage. Og gennem den fagforening, der er tilknyttet, har de kontakt til arbejdspladser, der søger nye medarbejdere. Derfor er det oplagt, at a-kasserne i højere grad inddrages i indsatsen for de forsikrede ledige. Som minimum skal a-kasserne varetage kontakten til de arbejdsløse i det første år, de er ledige. Da forskellige fagforeninger og a-kasser arbejder sammen i lokalområdet, vil a-kasserne også kunne vejlede medlemmer, der ønsker at uddanne sig eller søge job på andre fagområder. I de sidste år har a-kasserne fået mange flere opgaver, de skal løse i beskæftigelsessystemet. Det gælder f.eks. administrationen af efterlønsreformen og den øgede kontrol af de arbejdsløse ved rådighedssamtalerne. Men de har ikke fået højere statstilskud eller andre ekstra tilskud fra det offentlige til at løfte opgaverne. Det er altså a-kassens medlemmer, der har betalt, og a-kassens medarbejdere, der har måttet løbe hurtigere. I det første år skal medlemmer af en a-kasse kun have kontakt med deres a-kasse. Først derefter skal de have deres kontakt til jobcentret. Ufaglærte skal have ret til at tage en erhvervsuddannelse, og faglærte skal have ret til videreuddannelse til akademiniveau. Staten skal dække jobcentrenes udgifter til uddannelse af de arbejdsløse. A-kasserne skal dækkes økonomisk for nye opgaver. Det gælder f.eks. udarbejdelse af jobplaner i samarbejde med medlemmer, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere samt intensiv og håndholdt jobformidling via samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne. Retten til uddannelsesorlov med dagpenge skal genindføres for både beskæftigede og arbejdsløse. Medarbejderne i jobcentrene skal uddannes til at give de arbejdsløse en kvalificeret vejledning om relevante uddannelsesmuligheder. Rådighedsvurderingen skal blive i a-kasserne I dag ligger den såkaldte rådighedsvurdering af de arbejdsløse i a-kasserne. Enhedslisten mener, at der ligger den godt. Det fremgår bl.a. af, at Arbejdsmarkedsstyrelsens revision kun har fundet få fejl i a-kassernes rådighedsvurderinger. Men de fandt mange flere fejl i kommunernes rådighedsvurderinger af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Derfor virker det malplaceret, når KL, Venstre og nu også DA kræver, at kommunerne skal overtage rådighedsvurderingen 4

5 fra a-kasserne. Argumentet lyder, at når kommunerne er med til at betale for dagpengene, skal de også bestemme, om de arbejdsløse er berettigede til at få dagpenge. Men for det første bliver kommunerne under ét fuldt dækket af staten for deres udgifter til dagpengene. For det andet har a-kassen som en medlemsejet forening mindst lige så stor interesse i at sikre, at medlemmerne står til rådighed for arbejdsmarkedet. Når kommunerne og højrefløjen vil tage rådighedsvurderingen fra a-kasserne, handler det derfor mere om, at de vil begrænse a-kassernes og fagforeningernes indflydelse i samfundet. Hvis a-kasserne må afgive rådighedsvurderingen, vil de samme borgerlige kræfter stille krav om, a-kasserne de også skal afgive dagpengeudbetalingen. Derefter er der ikke langt til en obligatorisk statslig a-kasse, der, som erfaringerne fra Norge og Sverige viser, gør det mindre attraktivt at være medlem af en a-kasse og en fagforening. Især når trygheden i dagpengesystemet er blevet så ringe, som den er. Færre medlemmer betyder mindre indflydelse. Dermed vil magtfordelingen mellem klasserne i det danske samfund blive endnu mere skæv. Til gavn for de rige og stærke og til skade for dem, der ikke er født med en guldske i munden. Vurderingen af de arbejdsløses rådighed skal fortsat ligge i a-kasserne. Staten og a-kasserne skal finansiere dagpengeudbetalingerne uden kommunernes indblanding. kommune. Undersøgelser viser, at landet er opdelt i 8 regionale arbejdsmarkeder, som folk typisk søger job indenfor. Selvom kommunerne klager over, at staten har lagt snævre bånd om deres beskæftigelsespolitik, kan vi konstatere, at der er stor forskel på, hvad de arbejdsløse bliver tilbudt i de forskellige kommuner. Vilkårligheden er stor, og det går ud over de arbejdsløses retssikkerhed. Det kan f.eks. ikke passe, at det er kommunegrænsen, der afgør, om man kan få uddannelse eller ej. Medarbejderne skal løbende uddannes til at varetage indsatsen over for de arbejdsløse. Men siden kommunerne overtog opgaven, er det gået ned ad bakke med kompetencerne i jobcentrene. Mange af de ansatte har ingen eller kun en administrativ uddannelse, og det går ud over kvaliteten i indsatsen. Parterne skal igen have reel indflydelse på den lokale arbejdsmarkedspolitik, Rådene skal styre embedsværket, ikke omvendt. Der skal være færre jobcentre og de skal være i statsligt fremfor i kommunalt regi. Der kan f.eks. oprettes et hovedjobcenter i hver af de 8 regionale arbejdsmarkeder. Men der skal også være et fintmasket net af filialer, så ingen arbejdsløse skal rejse langt for at komme i kontakt med jobcentret. Personalet i jobcentrene skal uddannes, så de er klædt på til at sikre kvalitet i indsatsen til de arbejdsløse. Et nyt arbejdsmarkedspolitisk system Med arbejdsmarkedsreformen i 2007 blev arbejdsmarkedsrådene erstattet af beskæftigelsesråd. Rådene fik ikke bare nyt navn, men også en ændret funktion og kompetence. Mens arbejdsmarkedsrådene havde stor indflydelse på indsatsen i den statslige arbejdsformidling (AF), har beskæftigelsesrådene kun en rådgivende rolle over for jobcentrene i kommunerne. Dermed har arbejdsmarkedets parter fået mindre indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Det er et problem, fordi parterne ved mere om det lokale arbejdsmarked, end jobcentrene gør. Og for fagbevægelsen er det et problem, at man ikke har indflydelse på den beskæftigelsesindsats, som medlemmerne udsættes for. Når parterne får mindre magt, får embedsapparatet større magt. Det går ud over den demokratiske styring af arbejdsmarkedspolitikken. I dag er der 91 jobcentre. Enhedslisten synes, at det er alt for mange. Det lokale arbejdsmarked er større end den enkelte 5

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 www.kl.dk September 2011 Layout: KL s trykkeri Tryk: Eks. Skolens Trykkeri Myter og fakta om

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats VSK

Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats VSK Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats 25-03-2014 VSK 1 Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats Som det er fremgået af de faglige organisationernes høringssvar, indeholder

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity LO s målprogram 2016-2019 Den 20. november 2015 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity Hovedudfordringer 2016-2019: Med et Europa med åbne grænser og en stigende konkurrence på arbejdskraft

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nyhedsbrev om beskæftigelsespolitik

Nyhedsbrev om beskæftigelsespolitik Nyhedsbrev om beskæftigelsespolitik 2009 / November Indhold Nyudpegning til råd og nævn Side 1 Ny Matchmodel Side 1 2-årig kampagne om Virksomhedscentre Analyse af effekten af revalidering Nye sygesamtaler

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere