Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse"

Transkript

1 Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

2 Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Udgivet af Miljøministeriet Redaktion og grafisk tilrettelæggelse By- og Landskabsstyrelsen, Byer Haraldsgade Københvan Ø Forside foto: Lone Ververs Jansson Udgivet juni 2009 Kun Internetudgave ISBN Miljøministeriet 2009 Publikationen kan citeres med kildeangivelse

3 Indhold Redegørelse 4 Regler 5 Bemærkninger 6 Kortbilag 8

4 4 Redegørelse Ved et forsvarsforlig, indgået den 10. juni 2004 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne blev der indgået en aftale om forsvarets ordning fra Som et led i aftalen lukkes og afhændes et antal kaserner og etablissementer, herunder Flyvestation Værløse. Arealet Nordlejren og den sydlige del af Jonstrup Vang er frasolgt i Efter kommunalreformen er det miljøministeren, der har ansvaret for at tilvejebringe nye overordnede regler for arealanvendelsen i Hovedstadsområdet, jf. planlovens 5 j, stk. 4, jf. 3, stk. 1. Disse regler fremgår af landsplandirektivet Fingerplan Med Fingerplan 2007, retningslinjer 14 og 16, stk. 2 og bemærkninger hertil, videreføres forudsætningerne om Hjortespringskilens forlængelse og den 4. grønne ring, som blev fastlagt i Regionplan 2005, retningslinje Her fremgår det, at Flyvestation Værløse indgår som en del af Hjortespringskilens forlængelse og den 4. grønne ring. Den endelige afgrænsning af Flyvestation Værløse og rammerne for anvendelsen fastlægges af miljøministeren i et landsplandirektiv på baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Furesø Kommune (Værløse Kommune før kommunalreformen), Forsvarets bygnings- og Etablissementstjeneste og By- og Landskabsstyrelsen (før 1. oktober 2007: Skov- og Naturstyrelsen). Arbejdsgruppen har udarbejdet et fælles planlægningsgrundlag, der har dannet baggrund for By- og Landskabsstyrelsens indstilling til Miljøministeren om dette landsplandirektiv.

5

6 6 Bemærkninger Ad 1. I HURs Regionplan 2005 og i Fingerplan 2007 blev det forudsat, at den endelige afgrænsning af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse skulle ske i et landsplandirektiv på baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe til miljøministeren. Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at afgrænsningen i store træk følger den overordnede ydre afgrænsning, som HUR viste i Regionplan Dog er der foretaget justeringer på grundlag af en nærmere vurdering af landskabet og muligheden for at indpasse fremtidigt byggeri i Sydlejren. På denne baggrund er afgrænsningen justeret således, at det samlede kileareal er uændret. Ad 2. De grønne kiler må ikke inddrages til byzone eller anvendes til bymæssig fritidsanlæg, idet de grønne kiler har til hovedformål at tilgodese det almene friluftsliv. De ydre kiler er udpeget med henblik på at sikre mulighed for fortsat udbygning af storbyens friluftsliv. Det er derfor muligt generelt i de ydre kiler at indpasse nye friluftsanlæg under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Stk. 1, punkt 1-4 er generelle regler for de ydre kiler, mens punkt 5-8 og stk. 2 er særlige regler for Flyvestation Værløse. Reglerne skal sikre de særlige værdier på flyvestationen: slettens åbne karakter, stilheden og helheden i landskabsoplevelsen. Punkt 1-4 Punkt 1-4 er generelle regler for de ydre kiler i Fingerplan Punkt 4 skal i denne forbindelse ses i sammenhæng med pkt Punkt 5 Flyvestation Værløse omfatter et landskab af enestående åbenhed, der kan sammenlignes med de store sletter ved Eremitageslottet. Bestemmelsen skal sikre, at sletten holdes åben, da det giver en stor oplevelsesmæssig værdi at være i et stort åbent landskabsrum. Punkt 6 Det har været fremsat som ønske, at der bliver etableret en vejforbindelse mellem nord- og sydlejren, der tillige kunne forbinde Kirke Værløse og Jonstrup, som er to bysamfund med kort afstand, der har været adskilt af flyvestationen. En gennemgående vejforbindelse vil imidlertid medføre store gener for den rekreative værdi af området ved at dele området op og virke forstyrrende i landskabet. Det

7 7 er derfor ikke en mulighed at etablere en gennemgående vejforbindelse på tværs af den grønne kile gennem ejendommen. Punkt 7 Når Flyvestationen nedlægges er det nye kileareal et af de få stille områder i Hovedstadsområdet. Det har derfor en rekreativ værdi i sig selv at bevare det nye kileareal som et stille område. Det betyder, at der ikke må etableres støjende friluftsaktiviteter, der kræver miljøgodkendelse. Punkt 8 Den grønne kile gennem Flyvestation Værløse skal holdes åben og tilgængelig for offentligheden med et minimum af publikumshegning. Det betyder, at arealplanlægningen skal ske ud fra et princip om flersidig anvendelse. Det medfører, at der ikke må planlægges for, at arealer eller anlæg forbeholdes enkelte foreninger eller anvendelser, men at det samme areal eller anlæg kan bruges til forskellige formål på forskellige tidspunkter. Der forudsættes etableret et net af gang- og cykelruter, der hænger sammen med stierne i de omkringliggende kilearealer. Ad 2, stk. 2 Der gælder særlige bestemmelser for område A, som er et grønt støttepunkt. Bygningerne i område A kan indrettes til aktiviteter med kulturelle formål og fritidsformål og erhverv i tilknytning hertil. Eksempler kunne være: Museum, udstillinger, natur- og friluftsformidling, arbejdende værksteder, indendørs legeland, cafe i tilknytning til aktivitet eller lignende. Den store dobbelt-hangar rummer mange muligheder for at blive en ramme om kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter. Der er desuden en række flysheltere, som rummer mange muligheder for genanvendelse. Både dobbelt-hangaren og de fleste af flysheltererne har høj bevaringsværdi i den Save-registrering, som kommunen har ladet udarbejde. For at sikre, at disse bygninger kan genanvendes, er der en begrænset mulighed for, at der i tilknytning til bygningerne i område A kan ske begrænset nybyggeri, hvis det er nødvendigt af hensyn til en planlagt anvendelse, og hvis det ikke er muligt at indpasse i eksisterende bygninger. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning tilpasses de landskabelige forhold på stedet.

8 8 Afgrænsning af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse med markering af ændringer og delområde

9 Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse er en udmøntning af Fingerplan 2007, 16, stk. 2, der foreskriver, at miljøministeren skal fastlægge den endelige afgrænsning af Hjortespringkilens forlængelse over Flyvestation Værløse og den endelige ramme for indpasning af fritidsaktiviteter på ejendommen. Landsplandirektivet er den overordnede ramme for Furesø kommunes planlægning af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse. Landsplandirektivet om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse består af 4 dele: - Redegørelse - Regler - Bemærkninger til regler - Kortbilag Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere