FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSE"

Transkript

1 FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSE VÆGTNING 22 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på semester. Endvidere indgår faget i de tværfaglige projekter: Grundbegreber, som er placeret på 1. eller 2. semester, samt Den stående stilling/ det oprejste menneske, som er placeret på 2. semester. Bevægelse undervisning af grupper er et afspændingspædagogisk fag, der understøttes af de teoretiske fag i uddannelsen og integrerer viden fra de afspændingspædagogiske fag, Bevægelsesudvikling og Grundøvelser. OVERORDNEDE MÅL FOR FAGET At den studerende opnår kompetence til selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere tematiserede undervisningsprogrammer og planlægge undervisningsforløb med og uden musik for forskellige målgrupper. Den professionelle kompetence udvikles dels gennem den studerendes egen tilegnelse af kropsbevidsthed og kropsoplevelse, dels gennem tilegnelse af fagets redskaber og metoder. Modulet kropstræning indgår i faget, og målet herfor er, at den studerende opnår kompetence til at opbygge undervisningsprogrammer med opvarmning, konditionstræning, muskeltræning, smidighedstræning samt afspænding. BESKRIVELSE AF SEMESTRENE 1.semester MÅLSÆTNINGER - Den studerende skal efter 1. semester være i stand til at fordybe sig i de enkelte øvelser/bevægelser under kropsbevidsthedstemaet og kunne udtrykke sig om sine fysiske oplevelser forbundet med udførelsen af bevægelsesøvelserne. - Den studerende skal ved tilegnelsen af Labans bevægelseslære tilegne sig iagttagelsesog analyseredskaber, herunder opfange nuancerne i fysisk og psykisk kropsbevidsthed. - Den studerende skal kunne relatere selvoplevelser fra udførelsen af bevægelsen til afspændingspædagogisk teori om kropsbevidsthed, herunder understøttelsesflader, tyngde, balance, styrke, smidighed, spændingstilstande, ledbevægelighed, bevægemønstre, åndedræt og rumbevidsthed. Samtidig skal den studerende opnå viden om bevægelsens identitetsudviklende potentialer alene og i samspil med andre. - Den studerende skal udvikle erfaring med, tage ansvar for og kunne reflektere over egen læring. Samtidig skal den studerende kunne lytte fordomsfrit og uden indblanding til andres personlige oplevelser med øvelserne. 1

2 Endelig skal den studerende kunne reflektere over hvilke kompetencer, der er brug for i det liv man lever, og selv være i stand til at opsøge dem. Disse kompetencer synliggøres gennem logbøger, arbejdsbøger og dialog. Desuden skal den studerende have tilegnet sig viden og færdigheder til at arbejde med gruppedynamik, herunder fysisk, psykiske og sociale forholds indvirkning på det enkelte individ og gruppen, samt kunne forholde sig til gruppeprocesser og udvikling af grupper. - Endelig skal den studerende kunne reflektere over bevægelsens anvendelsesmuligheder ud fra egne og medstuderendes selvoplevelser og erfaringer fra udførelse af bevægelsen samt de afspændingspædagogiske teorier, der på dette tidspunkt er arbejdet med og gjort erfaringer med. TEMAER I UNDERVISNINGEN - Fysisk kropsbevidsthed Den studerendes selvoplevelse og kropslige erfaringer af arbejdet med den fysiske kropsbevidsthed, herunder de forskellige kropsdele, understøttelsesflader, tyngde, balance, styrke, smidighed, spændingstilstande, ledbevægelighed, bevægemønstre og åndedræt. - Labans bevægelseslære og bevægelsessprog Den studerende tilegner sig viden og færdigheder inden for Labans B.E.S.S. koncept, herunder: Body/krop, som et område, der er baseret på en undersøgelse af og erfaring med kroppens lemmer, led og muskler. Effort/dynamiske udtryk, som er bevægelsens dynamiske udtryk i forhold til faktorerne tid, rum, vægt og flow. Shape/form, som er bevægelsens formændring eller bevægelse set som en formproces. Space/rum, som er bevægelsens kvantitative rumlighed, det personlige og generelle rum. - Afspændingspædagogiske grundbegreber Tværfaglige temauger om de afspændingspædagogiske grundbegreber i teori og praksis. - Gruppedynamik Den studerende tilegner sig teoretisk og praksiskompetencer vedr. gruppedynamik, gruppeprocesser og udvikling af grupper. Der arbejdes specifikt med øvelser i dialog i større og mindre grupper. Tillige arbejdes der med krop og kommunikation. - Fælles refleksion Fælles refleksion over bevægelsesfagets elementer for derigennem at få viden om fagets anvendelighed i livet og i forhold til arbejdsmarkedet. - Samarbejde Ligeværdigt samarbejde omkring fordybelse i bevægelserne. LÆRINGSFORMER OG UNDERVISNINGSMETODER - Praksistræning Lærerstyret undervisning, hvor følgende elementer indgår: Udførelse af øvelser under underviserens formidling af øvelserne, den studerendes formidling af selvoplevelse i gruppen og skriftligt, refleksion mundtlig og skriftlig, demonstration af manuelle impulser. 2

3 - Læring i grupper Gruppesamarbejde om fordybelse i øvelserne, selvoplevelsen og formidling gennem træning. - Egen refleksion og selvoplevelse Systematisere personlige oplevelser, indsigter og erfaringer opnået ved udførelsen af øvelserne i logbog og arbejdsbog. SEMESTEROPGAVER Skriftlig opgave. Opgavens formål er, at den studerende på grundlag af logbogsnotater og arbejdsbog beskriver egen fysiske kropsbevidsthed, funktioner, resurser, begrænsninger og handlemuligheder, sådan som de er iagttaget og erfaret igennem arbejdet med bevægelse. Endvidere reflekteres over egen personlige udvikling. Opgaven skal være af et omfang på 4 5 sider svarende til tegn inkl. mellemrum. Der gives skriftlig feedback til hver opgave. PENSUM Primær litteratur - Gjøsund, Peik, og Roar Huseby: Gruppe og samspil, Hans Reitzels Forlag - Kissow, Anne-Merete og Hanne Pallesen: Mennesket i bevægelse, Kbh, FADL - Ravn, Susanne: Med kroppen som materiale, Odense, Odense Universitetsforlag - Winther, Helle: Fodfæste og Himmelkys, Højbjerg, Hovedland Sekundær litteratur - Briegel-Müller, Gunna. Eutoni og afspænding, Liberförlag - Dropsy, Jacques: Den harmoniske krop, Kbh, Hans Reitzel - Feldenkrais, Moshe: Bevidsthed gennem bevægelse, Kbh, Borgen Øvrigt materiale - Artikler udleveres om Labans bevægelseslære - Artikler udleveres i relation til de forskellige moduler, herunder relevante forskningsartikler 2.semester MÅLSÆTNINGER - Den studerende skal efter 2. semester være i stand til at fordybe sig i de afspændingspædagogiske begreber: grounding, awareness og afspænding, samt opfange de psykiske nuancer i kropsoplevelserne og sprogliggøre dem. - Den studerende skal kunne vurdere og udvælge basiselementer fra semesterets afspændingspædagogiske begreber med henblik på mundtlig formidling til medstuderende under hensyntagen til egne og medstuderendes aktuelle fysiske og psykiske behov. - Vedr. modulet kropstræning: Den studerende skal ved modulets afslutning være i stand til at anvende en samling af redskaber og metoder til at opnå motoriske forbedringer/balance i kroppen. Det sker ved en kompetenceudvikling, dels gennem den studerendes tilegnelse af teoretisk viden, indenfor trænings- og arbejdsfysiologi, 3

4 opbygning af forskellige træningsprogrammer, tillige med fokus på egen træning og motoriske færdigheder. Derudover skal den studerende kunne: Redegøre for det teoretiske grundlag, programlægning samt formål. Vælge relevante øvelser samt opbygge programmer i forhold til en enkelt elev eller i grupper. Formidle træning og programmer med fokus på en enkelt elevs/gruppemedlemmers behov for styrketræning, genoptræning samt konditions- og kredsløbstræning. Kunne formidle viden om sammenhæng mellem krop og psyke i træningssammenhænge. Integrere kropstræning i egen krop samt arbejde med egen fysiske tilstand med henblik på fysisk at kunne gennemføre og formidle øvelser og programmer. Fokusere på den professionelle rolle som underviser herunder at kunne motivere og igangsætte samt iagttage, reflektere og evaluere egen undervisning. TEMAER I UNDERVISNINGEN - Grounding Den studerende tilegner sig ved teoretisk gennemgang og praktisk træning praksiskompetencer i det afspændingspædagogiske begreb grounding. Der arbejdes med øvelser og opgaver. - Awareness Den studerende tilegner sig ved teoretisk gennemgang og praktisk træning praksiskompetencer i det afspændingspædagogiske begreb awareness. Der arbejdes med øvelser og opgaver. - Afspænding Den studerende tilegner sig teoretisk viden og praksiskompetencer om de forskellige former for afspændingsteknikker og metoder herunder koncentration i hvile, dybdeafspænding, afspænding med redskaber, parvis afspænding, progressiv afspænding, autogen træning samt visualisering. Der arbejdes med øvelser og opgaver. - Det oprejste menneske Tværfaglig temauge om den stående stilling. - Kropstræning Den studerende tilegner sig grundlæggende viden og praksiskompetencer indenfor: Kropstræning herunder opvarmning, konditionstræning/kredsløbstræning, styrketræning, smidighedstræning, samt nedvarmning/afspænding. Musik og udtryk. Leg og gruppedynamiske aktiviteter. Træning med og uden redskaber. Boldaktiviteter. Øvelsesanalyser. Sundhedspædagogik. Undervisningsøvelser. Formidling. Bevægelse for og undervisning af bestemte målgrupper. 4

5 LÆRINGSFORMER OG UNDERVISNINGSMETODER - Praksistræning Lærerstyret undervisning, hvor følgende elementer indgår: Udførelse af øvelser under underviserens formidling af øvelserne, den studerendes formidling af selvoplevelse i gruppen og skriftligt, refleksion mundtligt og skriftligt og demonstration af manuelle impulser. - Læring i grupper Gruppesamarbejde om fordybelse i øvelserne, selvoplevelsen og formidling gennem træning. - Egen refleksion og selvoplevelse Systematisere personlige oplevelser, indsigter og erfaringer opnået ved udførelsen af øvelserne i logbog og arbejdsbog. SEMESTEROPGAVER Kropstræning: I denne opgave skal de studerende demonstrere undervisning i kropstræning. Formålet med opgaven er, at den studerende demonstrerer, at vedkommende kan formidle kropstræning til en gruppe. Den studerende underviser i 15 min.. Derefter er der mundtlig feedback med gruppen og underviser. Der gives feedback af både gruppen og underviser. Bevægelse: I denne gruppeopgave skal de studerende 2 og 2 sammen demonstrere formidling af de afspændingspædagogiske begreber og øvelser, som er gennemgået på 1. og 2. semester. Det vil være selvvalgte temaer/begreber og øvelser. De studerende underviser i 20 min.. Derefter er der mundtlig feedback med gruppen og underviser. Der gives feedback af både gruppen og underviser. Teoretisk opgave: Opgavens formål er, at de studerende på grundlag af logbogsnotater, arbejdsbog og opgaver beskriver egen kropsbevidsthed og kropsoplevelser, fysisk, psykisk og socialt, herunder resurser, begrænsninger og handlemuligheder, samt refleksion over egen personlige udvikling. Desuden skal den studerende redegøre for anvendelsen af de afspændingspædagogiske begrebers anvendelse i relation til eget liv. Opgaven skal være af et omfang på 6 8 sider svarende til tegn inkl. mellemrum. Der gives skriftlig feedback til hver opgave. PENSUM Litteratur fra 1. semester Primær litteratur - Akasha, Ea Suzanne, Bodil Hjort og Helle Nørgaard: Et godt hvil, Kbh, Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik - Boadella, David: Livskilder, Valby, Borgen - Drost, Susanne: Krop og kraft. Kompendium - Hostrup, Hanne: Gestaltterapi indføring i gestaltterapiens grundbegreber,, Kbh, Hans Reitzels Forlag 5

6 - Stevens, John O.: Awareness, Moab, Utah, Real People Press Sekundær Litteratur -Engel, Lis: Krop psyke verden. Kbh, Hovedland: Institut for idræt -Gendlin, Eugene T: Fokusering, hør hvad din krop fortæller dig, Kbh, Apostrof -Lowen, Alexander. Bioenergetiske kropsøvelser, Valby, Borgen Øvrigt materiale -Artikler udleveres i relation til de forskellige moduler, herunder relevante forskningsartikler. 3. semester MÅLSÆTNINGER - Den studerende skal efter 3. semester have opnået indsigt, viden og forståelse for den professionelle rolle og fagidentitet. - Den studerende skal endvidere kunne vurdere og udvælge (indtil nu lærte) begreber og øvelser i forhold til udvalgte temaer, tillige med specifikt beskrevne målgruppers behov, samt kunne begrunde valg af metoder og bevægelser foruden formål. - Samtidig skal den studerende kunne foretage selvevaluering ud fra såvel faglige som fagpersonlige grundlag. - Den studerende tilegner sig kompetencer til at udføre almen- og fagdidaktiske overvejelser i forbindelse med afspændingspædagogisk formidlingspraksis; herunder overvejelser om egen læringsstil og personlig undervisningsform. TEMAER I UNDERVISNINGEN - Undervisning som en personlig proces Der undervises teoretisk og med praktiske eksempler i en række forhold som vedrører både planlægning og gennemførelse af undervisning. Temaet vil være struktureret på følgende måde: undervisningens centrale spørgsmål organiseringsformer gruppedynamiske aspekter deltagernes betydning i udvikling af undervisning. Derudover arbejdes der med den studerendes refleksioner, overensstemmelse mellem hensigt og idealer i undervisningsplanlægning og gennemførelse. Der arbejdes tillige med undervisningens anvendelse i forhold til arbejdsmarkedet og potentielle målgrupper. (der vil bl.a. blive taget udgangspunkt i de studerendes undervisningsprogrammer fra 2. semester) - Musik som et pædagogisk værktøj Der arbejdes med følgende grundelementer teoretisk såvel som praktisk: Rytme, melodi og harmoni. Sammenhæng mellem musik og bevægelse Bevægelsens grundkvaliteter - Formidling af undervisning Rollen som underviser, herunder arbejdsmetoder, organisering, samt evnen til at kunne forholde sig eksperimenterende i forhold til undervisningsprincipper, temaer og metoder og hele tiden forholde sig reflekterende til sig selv som underviser for dermed at sikre optimal 6

7 mulighed for kreativitet og udvikling. De studerende gør sig egne praksiserfaringer gennem undervisning og formidling af opgaver og øvelser. Der arbejdes med følgende elementer: de personlige kommunikationsmønstre, herunder den nonverbale kommunikation professionelt nærvær og opmærksomhed dialog - Supervision og feedback Der gives feedback på den studerendes egen undervisning og formidling. Derudover arbejdes der teoretisk med supervision og feedback som læringsmetode, hvorved der gives mulighed for at integrere faglige kundskaber, og samtidig skabes rum for at arbejde med egne holdninger, som en styrkelse af fagpersonlighed. Derudover har supervision og feedback som mål at kvalificere arbejdet med andre mennesker. LÆRINGSFORMER OG UNDERVISNINGSMETODER - Praksistræning Lærerstyret undervisning, hvor følgende elementer indgår: Udførelse af øvelser under underviserens formidling af øvelserne, den studerendes formidling af selvoplevelse i gruppen og skriftligt, refleksion mundtligt og skriftligt og demonstration af manuelle impulser. - Læring i grupper Gruppesamarbejde om fordybelse i øvelserne, selvoplevelsen og formidling gennem træning. - Egen refleksion og selvoplevelse Systematisere personlige oplevelser, indsigter og erfaringer opnået ved udførelsen af øvelserne i logbog og arbejdsbog. SEMESTEROPGAVER Teoretisk og praksisopgave Semesteropgaven er lagt an på, at de studerende arbejder sammen 2 og 2. De studerende skal planlægge, udføre og evaluere en temaopbygget undervisningsgang for medstuderende. Formålet med opgaven er, at de studerende trænes i: At planlægge en enkelt undervisningsgang ud fra et selvvalgt tema. At inddrage viden fra andre fag. At koble viden med praksis. At tænke didaktisk og metodisk i forhold til målgruppen. At formidle undervisning til en gruppe medstuderende, (en sekvens af programmet). Selvevaluering. At give og modtage feedback. Den skriftlige del af opgaven afleveres, og der gives skriftlig feedback af underviser. Den praktiske del af opgaven skal fremlægges på klassen (en sekvens, hvorefter der gives feedback af underviser og medstuderende). Omfang af den skriftlige del max 10 sider svarende til tegn inkl. mellemrum. 7

8 PENSUM Litteratur fra 1. og 2. semester Primær litteratur - Byriel, Chritine og Irena Damgaard: Introduktion til supervision, Kbh, C. A. Reitzel - Hiim, Hilde og Else Hippe: Undervisningsplanlægning for faglærere, Kbh, Gyldendal Sekundær litteratur - Damgaard, Irena og Helle Nørlykke: Den personlige samtale, Kbh, Hans Reitzels Forlag - Jørgensen, Peter Stray: Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser, Samfundslitteratur Øvrigt materiale - Artikler udleveres i relation til de forskellige moduler, herunder relevante forskningsartikler. 4. semester MÅLSÆTNINGER Den studerende skal efter 4. semester: - Være i stand til at fordybe sig i og kunne reflektere over de afspændingspædagogiske begrebers anvendelsesmuligheder samt vurdere, hvilke bevægelser/begreber, der er relevant i forhold til forskellige temaer og målgrupper og formål med undervisningen. - Kunne differentiere mellem fysisk, psykisk og social kropsbevidsthed - Kunne sprogliggøre, reflektere og arbejde med de forskellige kropsoplevelser. - Have udviklet kompetencer, der handler om evnen til at kunne håndtere sociale situationer i deres mangfoldighed; Evnen til empati og til at kunne involvere sig i andre mennesker, evne til ved hjælp af refleksion at kunne forholde sig kritisk til egen og andres indsats og evne til at kunne etablere et etisk og respektfuldt samarbejde med TEMAER I UNDERVISNINGEN - Krop og sans Gennemgang og arbejde med de forskellige sanser herunder at træne sin krop og sine sanser med øvelser, som skærper sensibiliteten og giver viden og erfaring om, hvorfor og hvordan man føler. Samtidig trænes kroppens evne til at udtrykke sig og til at modtage indtryk. - Nærvær Fordybelse og refleksion i konkrete øvelser om nærvær alene og i grupper. Modulet vil indeholde en teoretisk såvel som en praktisk indsigt i egen tilstedeværelse. -Åndedræt og centrering Åndedrættets betydning for centrering og en krop i balance. Der arbejdes med modulet teoretisk og praktisk. - Relationskompetence Indeholder teoretisk viden og praksiskompetencer i det afspændingspædagogiske begreb relationskompetence. Der arbejdes med specifikke øvelser alene og i grupper. Der vil indgå undertemaer som kontakt, kontaktkompetencer, kontaktformer, kontaktmønstre, kontaktudvikling og grænser. 8

9 LÆRINGSFORMER OG UNDERVISNINGSMETODER - Praksistræning Lærerstyret undervisning, hvor følgende elementer indgår: Udførelse af øvelser under underviserens formidling af øvelserne, den studerendes formidling af selvoplevelse i gruppen og skriftligt, refleksion mundtligt og skriftligt og demonstration af manuelle impulser. - Læring i grupper Gruppesamarbejde om fordybelse i øvelserne, selvoplevelsen og formidling gennem træning. - Egen refleksion og selvoplevelse Systematisere personlige oplevelser, indsigter og erfaringer opnået ved udførelsen af øvelserne i en logbog. SEMESTEROPGAVER Der stilles en skriftlig opgave på 4. semester. Den studerende skal udarbejde en opgave, der fremlægger en undervisningsplanlægning. Formålet med opgaven er, at den studerende demonstrerer, at vedkommende kan planlægge undervisning af en gruppe med de afspændingspædagogiske metoder og begreber, samt vurdere relevante valg af bevægelse, øvelser til den aktuelle målgruppe og formål med undervisningen og fagligt begrunde valg. Opgaven skal have et omfang af max 10 sider, svarende til tegn inkl. mellemrum. Opgaven indgår i arbejdsmappen, og der gives skriftlig feedback fra underviser til den enkelte studerende. PENSUM Litteratur fra semester Primær litteratur - Hiim, Hilde og Else Hippe: Undervisningsplanlægning for faglærere, Kbh, Gyldendal - Schibbye, Anne-Lise Løvlie: Livsbevidsthed, Kbh, Akademisk forlag - Svendsen, Ernest Holm: Nærvær, Kbh, Gyldendal Sekundær litteratur - Csikscentmihalyi, Mihaly. Flow optimaloplevelsens psykologi, Kbh, Munksgaard - Henriksen, Bjarne Lenau: Livskvalitet, G. E. C.. Gads forlag - Jensen, Johan Fjord. Livsbuen - Voksenpsykologi og livsaldre, Kbh, Gyldendal Øvrigt materiale Artikler udleveres i relation til de forskellige moduler, herunder relevante forskningsartikler. 5. semester MÅLSÆTNINGER - Den studerende skal ved afslutning af 5. semester have udviklet færdigheder og evner til at kunne handle selvstændigt ud fra den praktiske, teoretiske og personlige læring. - Den studerende skal være i stand til at vurdere egne kompetencer og reflektere over egen måde at lære på, samt evnen til (selvfølelse) selvrefleksion og selvforståelse. Disse kompetencer synliggøres gennem logbøger, arbejdsbøger, opgaver og dialog. 9

10 - Den studerende skal have tilegnet sig veludviklede evner til at vurdere og handle etisk ud fra en bevidsthed om det historiske, kulturelle samfund, man er en del af. - Den studerende skal have opnået kompetencer til at handle i kontakt og overensstemmelse med eget og andres følelsesliv, gennem en personlig integritet og evne til at udtrykke sig nuanceret gennem krop og sprog. Samtidig skal de følelsesmæssige sociale sider være veludviklede herunder selvfølelse og fællesskabsfølelse. Disse kompetencer synliggøres gennem logbøger, arbejdsbøger, personlige opgaver, formidling samt dialog. - Desuden skal den studerende have opnået kompetencer til at forstå kroppens følelsesmæssige landskab herunder have opnået færdigheder til at arbejde med og udvikle de grundlæggende følelsesmæssige problematikker. - Den studerende opnår ved arbejdet med stemme og krop kompetencer til at arbejde med følelsesregisteret, autensitet og personlig udvikling. - Desuden skal den studerende ved semesterets afslutning kunne planlægge og gennemføre et samlet undervisningsforløb til en selvvalgt målgruppe ud fra en formålsbeskrivelse i forhold til formålet og målgruppens forudsætninger. Desuden skal den studerende kunne evaluere sin undervisning og på baggrund heraf justere og ændre undervisningen. - Endelig skal den studerende kunne anvende didaktiske redskaber og begrunde anvendelsen af forskellige metoder og samtidig være i stand til at give og modtage supervision. MODULER - Stemmen Teoretisk og praktisk arbejde med stemmen herunder udforskning og leg, stemmens klangfylde samt åndedrættets indflydelse på stemmen. - Krop og følelser det følelsesmæssige landskab Kropsligt og kognitivt arbejde med dybereliggende følelser som kærlighed sorg, tillid frygt og glæde vrede. Der vil blive arbejdet med en række teknikker, der udforsker, udtrykker og giver læring om forløsning af følelser i en tryg og struktureret sammenhæng. Den teoretiske del af modulet vil indeholde en forklaring af følelsernes opdukken og udvikling som en naturlig proces, og det belyses, hvordan meninger og bekymringer kan lægge hindringer i vejen for denne proces, så uudtrykte følelser kan bringe uorden i livet. Med udgangspunkt i kropsbevidsthed og kropsoplevelser vil der blive arbejdet med spændingsmønstres indvirkning på spændingsbalance og dertil knyttede copingstrategier. Den praktiske del omhandler redskaber og teknikker til forandring med henblik på at afhjælpe og lære at bruge følelsernes sprog, udtrykke følelser mere klart samt hvordan vi kan leve med sammenhængen mellem psyke og krop i betydningen af den følelsesmæssige forvaltning i dagligdagen. - Undervisning af specifikke målgrupper Der undervises specifikt med henblik på undervisning af forskellige målgrupper/arbejdsmarkedsrelateret. Det kunne være ældre, depressions- og/eller angstramte, mennesker med nedslidningsskader, rygproblemer eller sundheds- og forebyggende undervisning. (Der kan evt. tages udgangspunkt i de studerendes praktikker) - Punktpraktik og supervision Den studerende skal varetage et undervisningsforløb til en selvvalgt målgruppe. Undervisningsforløbet er over 8 gange af 2 lektioner. Der gives supervision til den studerende i forhold til at planlægge og støtte gruppedynamiske udviklingsprocesser. Planlægning af et undervisningsforløb ud fra et selvvalgt tema og en selvvalgt målgruppe. 10

11 At formidle undervisning. At gennemføre et samlet undervisningsforløb. At evaluere egen undervisning fagligt og fagpersonligt. At koble teori/metode med praksis. - Træning i undervisning på klassen Den studerende skal varetage et undervisningsforløb, der tilgodeser egne og medstuderendes aktuelle kropslige behov, med integration af andre fag, øvelser og metoder fra uddannelsen samt kunne redegøre for og begrunde valg af metoder og øvelser. Der gives feedback fra underviser og medstuderende. LÆRINGSFORMER OG UNDERVISNINGSMETODER - Praksistræning Lærerstyret undervisning, hvor følgende elementer indgår: Udførelse af øvelser under underviserens formidling af øvelserne, den studerendes formidling af selvoplevelse i gruppen og skriftligt, refleksion mundtligt og skriftligt, demonstration af manuelle impulser. - Læring i grupper Gruppesamarbejde om fordybelse i øvelserne, selvoplevelsen og formidling gennem træning. - Egen refleksion og selvoplevelse Systematisere personlige oplevelser, indsigter og erfaringer opnået ved udførelsen af øvelserne i logbog og arbejdsbog. SEMESTEROPGAVER Opgave i forbindelse med punktpraktik. PENSUM Litteratur fra semester Primær litteratur - Dickson, Anne: Følelsernes sprog, Kbh, Hans Reitzels Forlag Sekundær litteratur - Damgaard Irena, Nørlykke Helle. Den personlige samtale, Kbh, Hans Reitzels Forlag - Jørgensen, Peter Stray: Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser, Samfundslitteratur - Pedersen, Bente Klarlund. Motion på recept, Kbh, Nyt Nordisk Forlag - Rothschild, Babette. Kroppen husker, Århus, Klim Øvrigt materiale - Artikler m.m. der er udleveret i studietiden, samt logbøger og arbejdsbøger. 11

12 6. semester MÅLSÆTNINGER - Den studerende skal kunne iagttage, undersøge og beskrive menneskers totalsituation og på grundlag heraf udvikle, tilrettelægge og gennemføre relevante afspændingspædagogiske undervisningstilbud i forbindelse med periodepraktikken og eksamen TEMAER I UNDERVISNINGEN - Periodepraktik, med fælles praktikopfølgning Der henvises til nærmere beskrivelse i praktikmappen herunder opfølgning, supervision og opgaveskrivning. - Eksamen Se beskrivelse længere nede. PENSUM Litteratur fra semester Primær litteratur - Svendsen, Ernest Holm: Nærvær, Kbh, Gyldendal Øvrigt materiale - Artikler m.m. der er udleveret i studietiden, samt logbøger og arbejdsbøger. IT I UNDERVISNINGEN IT indgår i faget bevægelse og undervisning af grupper som et redskab til formidling af teori og temaer, herunder powerpoint og mowiemaker. Derudover anvender de studerende skolens intranet/fronter til kommunikation udenfor undervisningslektionerne, til opgaveskrivning, vidensformidling/vidensdeling samt supervision. Aflevering, underviseres kommentering og de studerendes orientering i medstuderendes opgaver inkl. underviserens feedback er IT-baseret. EKSAMEN Tidspunkt i uddannelsen: Eksamen foregår ved udgangen af 6. semester. Eksamensform: Individuel i en kombination af praktisk, skriftlig og mundtlig formidling og gennemførelse. Bedømmelsesform: Individuel ekstern prøve. Vurdering: 7-skalaen. Formål Den studerende skal selvstændigt med fokus på kropsbevidsthed kunne planlægge, udføre og evaluere tematiseret undervisning for en målgruppe med og uden musik. Den studerende skal formidle kropslig viden og forståelse for, at det fysiske, psykiske og sociale er en helhed. Den studerende skal tillige redegøre for og inddrage det teoretiske og pædagogiske grundlag for kropsbevidstheds undervisning og bevægelsesopgaver samt øvelsesvalg. Samtidig skal den studerende kunne anvende videnskabeligt materiale samt perspektivere sin undervisning. Den studerende skal igangsætte og lede gruppedynamiske udviklingsprocesser. Den studerende skal kunne iagttage, reflektere og evaluere egen undervisning såvel fagligt som fagpersonligt. 12

13 Bedømmelsesgrundlag Eksamen består af tre ligeværdige dele, som er en kombination af en opgave, praktisk udførelse og mundtlig eksamination. Der gives karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede præstation. Eksamensforløb Skriftlig del: Der afleveres en opgave i to eksemplarer 1 2 uger inden starten af den praktiske eksamen. Omfang 3-4 sider, svarende til tegn, (se desuden standard for opgaveskrivning), samt selve undervisningsprogrammet. Indhold: Et planlagt tematiseret undervisningsforløb på 60 min. til en gruppe medstuderende på Afspændingspædagoguddannelsen ud fra et selvvalgt tema. Der skal indgå didaktiske og metodiske overvejelser i forhold til tema og målgruppe. Disse overvejelser skal underbygges og/eller perspektiveres med relevant teori. Praktisk og mundtlig del: Undervisning 60 min. Eksamination 30 min. Mundtlig eksamination af den studerende. Den studerende kan fremlægge sine iagttagelser, oplevelser og refleksioner over undervisningen. Der skal stilles uddybende spørgsmål til den skriftlige opgave samt undervisningen fra eksaminator og evt. censor. Spørgsmålene skal stilles med det formål at afklare bredden af eksaminandens viden. Votering 15 min. Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering af den samlede præstation. Den studerende meddeles den besluttede karakter efterfulgt af faglig kritik, hvis dette ønskes. Indstilling til eksamen For at den studerende skal kunne indstille sig til eksamen, skal følgende krav være opfyldt: 80% tilstedeværelse i faget bevægelse. Optælles pr. semester. Afleveret alle opgaver i bevægelse samt have udarbejdet og godkendt arbejdsbog. Gennemført punktpraktikker i bevægelse. 80% tilstedeværelse i de afspændingspædagogiske moduler. Opgøres samlet. 80% tilstedeværelse i faget grundøvelser. Gennemført praktik i ergonomi. 13

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING VÆGTNING 5 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget Bevægelsesudvikling på 1., 2. og 3. semester. Faget indgår herudover i de tværfaglige og afspændingspædagogiske

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET. : 1. semester: 9 timer til hele holdet 2. semester: 3 timer pr. gruppe

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET. : 1. semester: 9 timer til hele holdet 2. semester: 3 timer pr. gruppe FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET Placering K-timer : 1. semester -70 timer 2. semester - 44 timer 3. semester - 4 timer : 118 timer ECTS : 9½ Vejledning : 1. semester: 9 timer til hele

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE

FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE VÆGTNING 16 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Teori og Metode er et gennemgående fag i uddannelsen, og der undervises i faget på 1., 2., 3. og 5. semester. Teori og Metode

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Sct. Georgs Gården 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere