Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret"

Transkript

1 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv

2 Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ vil da Ønsk dæ et godt nyt år,å hofe at Æ møe dæ te naue a vor arrangementer i det nye år. Det siest år har vi it richte haej æ held mæ vos, naue a det vi vil haj dæ mæ te, æ int richte lykkes, vi kom for silde ue mæ æ bøj, det må helst int ske. Eisen ha de væt en debat om æ synnejysk sproch i æ aviser, det vår lidt sørchle løsen, de var naue det tøt at vi lisågodt ku opgi å hol liv i æ sproch, for det vå da en taft kamp, tænk at nauen ka skriu sånt, tænk at nauen opgie så let, vinne det vå skee fø æ genforening, så haej vi stadigvæk haj gaenaun å tysk. Det å væe Synnejye handle it barom å ku snak æ sproch, det handle lisåmøie om føelser, en føels a å væe Synnejye å væe stolt a det, haus å te vo forfædreæ de jenest i æ kongerich de ha VALGT å væe en del a det dansk kongeriech, så sku vi int hoel fast i at æ sproch å æ kultue åltins vel væe en vichte del a det å væe SYNNEJYE, det lye å møj kønne å sæj SYNNEJYE end å sku sæj SYD- REGIONER. Æ hofe vi møjes. Æ forman Henrik Madsen Indlæg til Æ Blaj gern å dialekt sendes tæ æ redaktøe Peder Luckmann, Synnegae 28 B, 6520 Tautlund Tlf mail: Æ bestyrels søche hærmæ en ny webmaster tæ å hol vos jemmesie opdatere. Egon Adolphsen ønske å afgi et! Henvendels tæ æ forman stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

3 Æ Synnejysk Forening Indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 kl i SI-Centret i Nr. Hostrup DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. På valg: Frode Sørensen (Ønsker ikke genvalg) Peder Luckmann (Villig til genvalg) Kjeld Andresen (Villig til genvalg) 6. Valg af bestyrelsessuppleant På valg: H.C. Clausen 7. Valg af Revisor eller revisorfirma 8. Valg af revisorsuppleant. 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen hænde senest den 1. januar Bestyrelsen Der serveres som sævanle solæch o gul ært. Æ pris æ 125 krone pr. man inklusif kaffe Tæmelling tæ Karin tirsda tæ torsda å telfon elle mail: stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 3

4 Julegudstjenest i Løgumkloste Kirk Omkring 100 man va mødt op tæ den tradisjonelle julegudstjenest, som i år foregik i Løgumkloste. Det bleu tæ en hygle ettemee mæ ettefølgende kaffe, gløg, hjemlavt krengl å ævelskive å æ central hotel. Vagn Rasmussen var som åltin klar mæ et par historie. Den jen af dem følge hæe: 4... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

5 Vagn Rasmussen s jørn ÆWELDSKIWE Moe wild law æweldskiwe, men hun haej ingen pand. Stik æwe å låen æ præestkuens! soej hun te sin knæjt Johan. Men hæws å sæjet let kristle, altså wæe lidt from få di snakke så møj om di søte bøen no æ så grom I Jesu navn må a låen æ æweldskiw pand? soej han lisse køen. Æ præestkuen tændt, at di æ godt opdræwen di bøen. Præw lieg å sæjet en gang te? Såen spue hun Johan. Han soej ægjen: I Jesu navn må a låen æ æweldskiw pand? Kund do et åsse gå ind å sæjet te æ præst min dreng! Han æ we å law sin prærken ind han ska i æ seng! Men no fik Johan plusle undt i sin maw. Fandeme nej, så nøjes vi mæ pandkage æ daw! (fra musik vi ka li )... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 5

6 10 åes jubilæum Osvald Helmuth sønge et stej: At livet er ikke så fattigt på glæe, bare man holder lidt små jubilæer! Så a kom te å tænk o, at det lieg æ 10 åe sin æ fåening blæw stiftet ue o Agerskæw kro, a troe den 29 januar Det ka en jo et fåwindt at di ny folk i æ bestyrels tænke o, men woss som wa mæ den awten ja, vi hæws et tyrle. Det wa dengang at a fand ue a at guel æert åsse kund hee Ærtsopp å at solæk et wa min liwret (oldt få møj simp i ) Dem dæe haej bøjen ind wa æwerasket æwe at vi snae wa 90, woss som wa kommen æwe, at æ fåmand Erik Haase å æ kassere Karin Kaasgård kons wa 26 åe gammel - ja, hiel ærle i Fjelstrup æet et dem o 26 dæe snakke mest synnejysk. A kam mæ i den føest bestyerls we et uheld jo, få di haej fonden 6 dæe wild wæe mæ; men så kam æ dirigent te å sæj: Æet ande fåslaw? Å så reest Gynte sæj op å foreslæw sæj sjæll, å det bevirket jo, at et pa kunne ue fra Ha sle, som lieg haej høe mæ undehold, di åsse foreslæw mæ. Å di hæ arme initatieftagee di haej jo ingen stemsæel mæ, å wa måske åsse lidt næwøes få om dem di haej tesagn fra no wild bliw woeld, så de stak lieg æ hoej sammel å så blæw æ bestyerls o 8 i æ stæj få sæjs. Ja, det kund et haej betaeld sæj å uewie æ bestyrels få Gyntes skyld, han oplæwet alde et bestyelsesmøe, no æ han dø så fræj wæe mæ ham. A sende ham tit en venle tanke få det wa jo Gyntes skyld at a kam i den føest bestyerls å fik tre glant åe dæe jo, få det wa et småting som Haase kund find o dæe i æ begyndels, dengang vi kund fåliss om wa dæe skuld ske å wa glaj næe provst Lorents fyldt Broballe kro å Christa Hansen Tinglev kierk. Å vi wa o ueflogt te Friesland wo vi i Bræsten blæw præsentee få di føest 1000 oe o frisisk det blæw te worres sukse. Å vi wa o ueflogt te Christians borg wo vi wa mæ te Allgemeindes spisen. Å såen kund a bliw we, I ka løjs lidt om et i min siest boeg En glant synnejysk alderdom wo a skriwe lidt om di glant åe mæ æ fåening, å æ grund te at synnejysk kam mæ i æ titel æ da åsse få det te Æ Synnejysk Forening hae wæen mæ te å gi mæ en glant alderdom, glantee som den haej wæe urren. Så teløk mæ æ jubilæum å pass godt o æ fåening. Vagn a Fjelstrup 6... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

7 Mojn Mojn å Dav Dav Ette 10 år som kassere har Karin valgt at stop. Hun har væt glaj for det. Men år 2010 blywe et å mæ mange nye tiltag i hendes liv. Karin startet i 2000 å har væt mæ lich fra æ start. Hun har haj mæ forskellige bestyrelse at gøe å mange forskelle opgave. Både mælemme å bestyrelse har åltins kun regn mæ Karin å når man ringet fik man et smil igennem æ telefon. Hæe see vi hin ve æ indgang tæ æ generalforsamling, med styr på compute samt betaling. Vi i æ bestyrels takke Karin for ålle de år. Karins opgaver blywe delt mellem Ann Posselt å Peder Luckmann. Ann vil taj imod ålle tilmeldinge mens Peder vil blywe ny kassere. Vi taje afsked mæ Karin tæ æ generalforsamling. Vagn Rasmussen s jørn FÅSKEL O DEN GANG Å NO! Ka I hæws dæe i æ haltresser wo en wa sjenee we å fålang en pak kondome i en kiosk helle we æ barbee. Føst næe en betaeld å æ barbee soej tak ja, så wisket en: A skuld åsse ha en lille pakk! Jammen en kund et engang wæw å sæj wa en sku ha Det wa jo unde æ bæltstæj, så uha, da, da. Å det tøt den hæ kræme jo wa woldsom fien soej næe han kam mæ æ pakk: Goej weekend! mæ et sjofelt grien. Æ daw æet blæwen en hiel anden stiel, no fålange folk kondome mæ et stoe smiel. Te gengæld æet såen æ daw, halvtreds åe ætte, at no wiske di sjenee: A skuld åsse ha en pak sigarette! (fra Se å Hør)... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7

8 Da æ sjællænner skø æ stork JyskeVestkysten skrev: BYLDERUP: Det kræver sin pige at rejse sig op i en forsamling på Statens Museum for Kunst i København og fortælle en historie på sønderjysk. Det var dog ikke desto mindre, hvad den 11-årige Julie Schnoor fra Bylderup Skole gjorde i søndags. Her deltog hun som én af de 18 finalister i konkurrencen for 5. klasses-elever Gi en historie. Og Julie Schnoor gjorde det så godt, at hun fik en andenplads for sin historie»da sjællænderen skød storken«. Hun var rigtig glad for sin andenplads. Hun var ret rolig og ikke særlig nervøs tog det hele meget cool. Jeg var nok mere nervøs end hun var, fortæller en stolt mor, Helle Schnoor. Der var engang en sjællænder som hed Martin, han skulle til Sønderjylland for at prøve noget nyt, han skulle overnatte på en kro ude på landet. Bank bank. Kedde: Hej æ heje Kedde. Martin: Hej jeg hedder Martin, og jeg er en sjællænder, og jeg kommer fra Sjælland, og jeg skal bo på den her kro. Kedde: Ja kum me indfor, som søjn så æ mit navn Kedde. Vil do ha nav bom eh har eet neje i æ fik. Martin: Hvad fik du, og hvor har du en bombe? Kedde: Ålle vej da at fik betye lom, eh har bom i æ lom. Martin: Har du en bombe i lommen nu? Kedde: Oha bar glem æt, eh ge li uj og skie så komme eh igen. Martin: Skal du nu ud og stå på ski? Kedde: Oha bar glem æt, kom me op oh eh lavt og sej dit værls. Martin: Okay! Kedde: Hæ æ dit værls så. Martin: Ja det er da tilfredsstillende. Kedde: Men så ge æ neje og skie igen. Martin: Nej vent lidt hvad er det for et gevær der hænger der. Kedde: Det æ jet æ bruk nå æ ska oh javt, ve do me oh javt i morn. Martin: Ja det vil jeg da godt. Kedde: Okay. Eh mor nøj te at fortæl dæ jen vits, vej do hvorfor det æ vand rundt om sjælland? Martin: Nej. Kedde: Så æ afe ikk ka stik af ha ha. Næste dag på jagt. Kedde: Ska eh start me at sky elle ve do start. Martin: Jeg vil godt starte. Kedde: Okay do ska bar ram ætte de stove fuhl. Martin: Okay BANG. Den var godt nok stor var Kedde: Man oh mete do ha skøt en stork. Martin: Må man ikke det i Sønderjylland? 8... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

9 Kedde: Vi mår ha den mæ hjem for prøv oh tænk hvis det æ navn det finde uj arh at vi ha skøt ern. Kedde og Martin kom hjem til kroen Kedde: Kom neje i eh kælde me ern. Næste dag begyndte det at regne helt vildt kloakker blev fyldt med vand og der kom vand i kældrene. Kedde: Kom neje me dæ. Martin: Jeg kommer nu. Kedde: Do ska li me me ind i eh dørens eh ska li snak me dæ um nav. Martin: Jeg går bare ikke ind i døren. Kedde: Kom no bar. Martin: Når du mener stuen. Kedde: Ja ja. Eh ka ik forstå hvorfor det regne så møje. Martin: Nej det kan jeg heller ikke forstå. Kedde: Vi må taj hen til det gammel træ i den gammel skav or spøj hvorfor det regne så møje or om vi ka gøj nav ve et. Martin: God ide. Og så gik de hen til det gamle træ. Kedde: Æ troe helle æ mor spøj æ træ for do skøj jo lisom æ stork så æ troe ik do eh så populær. Martin: God ide. Kedde: Kære træ ve do ik nok fotæl hvorfor det regne så møje or om vi ka gøj nav ve æt. Træet: Det regner kun så meget fordi sjællænderen skød storken. Hvis I stiller en spand ud i nat vil spanden blive fyldt med regnvand, så skal i tage et blad fra mine grene og putte det i spanden, så vil bladet opløse sig og det vand skal i hælde ud over storken. Så vil storken leve igen og regnen vil stoppe. Martin: Okay. Og så løb de hjem. Kedde: Æ stille en spand uj do ka bar gå i seng. Martin: Okay. Næste dag: Kedde: Kom neje me dæ æ spand æ fuld. Martin: Jeg kommer nu. Men hvad så med bladet. Kedde: Eh troj do haj æt. Martin: Nej. Kedde: Æ ska da å gøj old ting sjel. Martin: Har du nu også glemt dit sjal? Kedde: Oha bar glem æt. Og så løb han hen efter bladet. Kedde: Hæ. Kedde kom bladet i spanden. Martin: Se det opløser sig! Kedde: Ja! Martin: Men hvad så med storken? Kedde: Den æ neje i æ kælde, men æ kælde eh fyldt mæ vand. Martin: Jeg dykker ikke ned efter den. Kedde: Okay så gø eh æt. Og så dykkede han ned efter storken. Kedde: hæ. Så hælde æ vand uj eve æn. Martin: Nej det var mig der skød den, så er det også mig der skal hælde det ud over den. Og så hældte han det ud over storken. Og så begyndte storken og hoste og så fløj den. Kedde: Ja vi gøj æt, eh sjællænde ka sgu or nav va. Og så levede Martin og Kedde lykkeligt til deres dages ende og Martin blev sønderjyde. Skrevet og fortalt af: Julie Lorenzen Schnoor.... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 9

10 Er Sønderjylland væk og Synnejysk glemt? Æ skilte tæ Synnejylland æ væk, og Æ Rummelpot æ blevn tæ Rummelpotten Find vej te æ generalforsamling stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

11 Arrangemente: Tiesda Generalforsamling 16. marts 2010 å æ SI cente Kl Toesda Besøch å Fuglsang Få ledige pladser 15. å 22. april 2010 Bryggeri Kl Løda 3. juli 2010 Kl Besøch å Gram Slot Onsda 27. oktober 2010 En avten med Søren Ryge å Folkehjem i Affenraa Tæmælling: elle tlf tiesda - toesda stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 11

12 Næste uegau af Æ Blaj komme i april 2010 Æ Blaj blive inløjst å CD af KLO Torvegade Vejen Tlf Æ Synnejysk Forening Forman: Henrik Madsen Elmevej Tarm mail: Næstforman: Tage Lametsch, Ulkebøl, tlf Bochholder: Karin Kaasgaard, tlf (kun fra kl tiesda tæ toesda) Bestyrels: Ann Posselt, Røjekro, tlf Kjeld Andresen, Acheskau, tlf Frode Sørensen, Dyffel, tlf Ingrid Petersen, Gram, tlf Peder Luckmann, Tautlund, tlf Ny indmeldelse sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaasgaard, Ribevej 38, 6500 Vojens, tlf (kun fra kl tiesda tæ toesda) Kontingente for 2009: 100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. husstand i æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce på æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Afsender: Æ Synnejysk Forening Att.: Karin Kaasgaard Ribevej Vojens

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig 12 fortællinger om Sønderjyderne og Den Store Krig Sønderjylland august 1914 1. Skildring fra Kær og fra Haderslev Propaganda

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere