Efter- og videreuddannelse. Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser. KØBENHAVN OG ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter- og videreuddannelse. Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser. www.sbi.dk/kurser KØBENHAVN OG ODENSE"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelse Korte kurser Masteruddannelser Kandidatuddannelser KØBENHAVN OG ODENSE forår/sommer 2013

2 Efter- og videreuddannelse korte kurser Fugt i bygninger Godt lys i daginstitutioner Tætning af bygninger Bygningers energibehov og Be10 Overblik over Bygningsreglementet Lydisolering mellem boliger i nybyggeri Efterisolering af små og store bygninger Tilgængelighed i bygninger og udearealer Masteruddannelser Master i bygningsfysik Master i universelt design og tilgængelighed Kandidatuddannelser Kandidat i ledelse og informatik i byggeriet Kandidat i by, bolig og bosætning

3 Velkommen indenfor! Statens Byggeforskningsinstitut har siden 1947 været bygge- og boligsektorens forskningsinstitut, som leverer forskningsbaseret, praksisnær viden til sektorens myndigheder, virksomheder og organisationer. Det er sket gennem SBi-anvisninger, forskningsbaseret myndighedsbetjening og andre former for samarbejde og formidling. Da SBi for seks år siden fusionerede med Aalborg Universitet, ændrede det ikke ved instituttets grundlæggende mission: At skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Men fusionen med AAU åbnede en dør til nogle nye muligheder for at realisere missionen. Ved at være blevet en del af et universitet blev det lettere for os at omsætte vores forskning til praksis også gennem uddannelse. Og denne mulighed blev bestemt ikke ringere af, at vi fusionerede med netop AAU, som i forvejen var kendt og anerkendt for problembaseret læring. Det har derfor været en stor glæde for SBi, at vores første tiltag på uddannelsesområdet blev så godt modtaget. Da vi begyndte at udbyde korte efteruddannelseskurser for lidt over to år siden, var det en stormende succes med over 400 kursister de første tre måneder. Og da vi for et år siden lancerede vores første kandidatuddannelse, Ledelse og informatik i byggeriet, kunne uddannelsen gå i luften med hele 48 studerende, hvilket også var over al forventning. Senest er SBi flyttet sammen med de øvrige dele af AAU-Cph i Københavns Sydhavn, hvor rammerne for vores efter- og videreuddannelsestilbud er noget nær ideelle. Vi glæder os derfor mere end nogensinde til at byde velkommen til en ny sæson med masser af tilbud om både korte efteruddannelseskurser og længere videreuddannelser. Velkommen indenfor og rigtig god fornøjelse. Thorkild Ærø Direktør for SBi

4 Fugt i bygninger SBi-anvisning 224 INDHOLD Dette meget populære kursus er baseret på SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger, som på kurset bliver gennemgået og eksemplificeret af de tre forfattere. Fugt er årsag til de fleste byggeskader, og på kurset er der masser af ny viden at hente om fugtsikre løsninger, bl.a. med hensyn til kritisk fugtindhold, de nye fugtbelastningsklasser, fugtberegninger og konstruktiv fugtsikring. Hvordan overholder du BR10-kravene om, at bygninger opføres fugtsikre? undervisere Seniorforsker Erik Brandt, SBi Seniorforsker Eva B. Møller, SBi Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bygge- og Miljøteknik tid og sted 30. april 2013 kl pris kroner ekskl. moms. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger.

5 Godt lys i daginstitutioner SBi-anvisning 238 Hvordan designer du et lysmiljø, der understøtter børns udvikling? INDHOLD Små børn udvikler deres syns-, bevægelses- og balanceevner i institutionsårene, og pct. af alle sanseindtryk sker gennem synet. Så det er vigtigt, at kvaliteten af lyset i børneinstitutioner er i orden. På dette kursus får institutionsledere, pædagoger, ansatte i kommunernes teknik- og miljøforvaltninger samt andre, der beskæftiger sig med indretning og vedligeholdelse af daginstitutioner, gode råd og forslag til, hvordan man indretter nye og eksisterende vuggestuer og børnehaver, så børnene får et lys, der passer til hverdagens forskellige aktiviteter. Undervisere Fagchef Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Seniorforsker Inge Mette Kirkeby, SBi Seniorforsker Kjeld Johnsen, SBi Tid og sted 30. maj Pris kroner ekskl. moms. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 238, Lys i daginstitutioner. 5

6 Tætning af bygninger mod luft, radon og damp SBi-anvisning 214, 224, 232, 233 Hvordan overholder du BR10-kravene om bygningers tæthed? INDHOLD På dette kursus får du den faglige indsigt, som er nødvendig for at tætne nye og eksisterende bygninger mod luft, radon og damp, så de overholder bygningsreglementets krav. Du vil også få viden om, hvordan man skaber et godt indeklima i lufttætte bygninger. Vi tager udgangspunkt i fire SBi-anvisninger: SBi-anvisning 214, Klimaskærmens lufttæthed, der beskriver, hvordan man kan tætne klimaskærmen. Radonsikring gennemgår vi med afsæt i SBi-anvisning 232, Radon målemetoder og analyse og SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger. Desuden inddrager vi dele af SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger, der behandler tætning mod damp. Undervisere Seniorforsker Eva B. Møller, SBi Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi Tid og sted 11. april 2013 kl Pris kroner ekskl. moms. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 214, Klimaskærmens lufttæthed, SBi-anvisning 232, Radon målemetoder og analyse og SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger.

7 Bygningers energibehov og Be10 SBi-anvisning 213 INDHOLD På dette meget populære kursus får du en grundig gennemgang af bygningsreglementets kapitel 7 om energiforbrug (inkl. lavenergibygning klasse 2015 samt bygningsklasse 2020) og dele af kapitel 8 om installationer. Den nye version af SBi-anvisning 213 med beregningsprogrammet Be10 gennemgås, og der gives eksempler på energirammeberegninger og eftervisning af disse. Som deltager får du mulighed for at anvende programmet på to forskellige bygningstyper. Hvordan dokumenterer du bygningers varmetab efter kravene i BR10? Undervisere Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen, SBi Tid og sted 14. maj 2013 kl Pris kroner ekskl. moms. 7

8 Overblik over Bygningsreglementet SBi-anvisning 230 INDHOLD Dette kursus er en unik mulighed for at få Bygningsreglement 2010 forklaret og uddybet af en stribe af de eksperter, som har rådgivet myndighederne ved Bygningsreglementets tilblivelse og skrevet den tilhørende SBi-anvisning 230. Målet med kurset er at give et samlet overblik over Bygningsreglementet og en forståelse af, at reglementet gennem de senere år er blevet funktionsbaseret, hvilket øger frihedsgraderne i det enkelte byggeprojekt, men samtidig giver byggeriets parter nye udfordringer med hensyn til selv at finde de rigtige løsninger. Dette er også baggrunden for SBi-anvisning 230, der uddyber og giver hjælp til overholdelse af reglementets bestemmelser. På kurset møder du de fleste af SBi-anvisningens forfattere, som på skift gennemgår de enkelte kapitler af reglementet og anvisningen. De tidligere gange kurset har været afholdt, har det ikke været kedeligt, for underviserne er landets førende eksperter på hvert deres felt, og den samlede ekspertise, som kommer til stede, er intet mindre end imponerende.

9 Undervisere Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi Seniorforsker Eva B. Møller, SBi Seniorforsker Jørgen Rose, SBi Seniorforsker Lars Schiøtt Sørensen, SBi Teknisk redaktør Lise Lotte Beck Raunkjær, SBi Seniorforsker Niels Christian Bergsøe, SBi Seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi Forsker Thomas Cornelius Buch-Hansen, SBi Tid og sted 20. marts 2013 kl Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV*) 12. juni 2013 kl Pris kroner ekskl. moms. Med i prisen er et trykt eksemplar af den nye udgave af SBi-anvisning 230 om BR10. *) Af praktiske grunde er det ikke muligt for alle de nævnte undervisere at medvirke på kurset i Odense 9

10 Lydisolering mellem boliger i nybyggeri SBi-anvisning 237 Hvordan overholder du de skærpede krav om lydisolering mellem etageboliger? INDHOLD Kurset tager udgangspunkt i SBi-anvisning 237 om lydisolering mellem boliger i nybyggeri. Med afsæt i forskellige bygningstyper gennemgår anvisningens forfattere byggetekniske løsninger, der opfylder bygningsreglementets krav til luft- og trinlydisolering. Undervisere Seniorforsker Birgit Rasmussen, SBi Civilingeniør Claus Møller Petersen, Grontmij Civilingeniør Dan Hoffmeyer, Delta Tid og sted 17. april 2013 kl Pris kroner ekskl. moms. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 237, Lydisolering mellem boliger nybyggeri.

11 Efterisolering af små og store bygninger SBi-anvisning 221, 240 INDHOLD Med baggrund i de gældende krav og regler fra BR10 om efterisolering behandler kurset besparelsespotentialet ved efterisolering af bygninger, og mulighederne gennemgås blandt andet ved eksempler på konkrete energirenoveringsprojekter. Desuden præsenteres værktøjer til vurdering af effekten af konkrete efterisoleringstiltag både generelle værktøjer rettet mod beslutningstagere og mere konkrete værktøjer. Forskellige konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold. Hvordan gennemfører du efterisolering på fugtteknisk forsvarlig vis? Undervisere Seniorforsker Eva B. Møller, SBi Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi Tid og sted 28. maj 2013 kl Pris kroner ekskl. moms. Med i prisen er SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger og den nye SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. 11

12 Tilgængelighed i bygninger og udearealer bliv auditor på fem dage SBi-anvisning 222 Indhold For anden gang udbyder SBi denne succesrige efteruddannelse i tilgængelighed, hvor du får den nyeste viden inden for tilgængelighedsområdet. Uddannelsen varer fem dage og afsluttes med eksamen, så du får papir på, at du nu har særlig ekspertise som auditor vedr. tilgængelighed. Uddannelsen er til dig, der ønsker at være klædt på til at varetage tilgængelighedsopgaverne i fremtidens byggeprojekter, uanset om det gælder kontorbyggeri, hospitaler eller boliger. Du skal have en relevant uddannelse samt erfaring med tilgængelighedsområdet i dit faglige virke. Hvordan sikrer du, at kravene om tilgængelighed er opfyldt ved projektering af bygninger og udearealer? Undervisere Rådgiver Lone Sigbrand, SBi Seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi Derudover vil der være en række eksterne undervisere Tid og sted Modul 1: 29. og 30. januar 2013 kl Modul 2: 5. og 6. marts 2013 kl Modul 3: 9. april 2013 kl Pris kroner ekskl. moms. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger og SBi-anvisning 230 om BR10.

13 masteruddannnelse master i universelt design og tilgængelighed Kan man tænke sig et bygget miljø, der ikke ekskluderer nogen, uanset handicap? Kan vi udforme vores fysiske miljø på nye måder, så fl est muligt kan deltage på lige fod? Det er nogle af de store spørgsmål, som den nye masteruddannelse i universelt design og tilgængelighed tager fat på. Uddannelsen er et tilbud om fordybelse i en fagligt kompleks problemstilling med rødder i et internationalt paradigmeskifte, som bl.a. er kommet til udtryk gennem konventionerne om ligebehandling. Paradigmeskiftet aktualiserer en række etiske, sociale og fysiologiske aspekter af byggeriets rolle i samfundet, og med masteruddannelsen tilbydes for første gang i Danmark en akademisk overbygning, som giver en grundlæggende forståelse af denne situation, og som på afgørende vis kan bidrage til at løse opgaven med at udforme et inkluderende bygget miljø for alle. Master i universelt design og tilgængelighed er en akkre - diteret uddannelse, der giver formel kompetence. Adgangs kravet er en relevant videregående uddannelse samt mindst to års erhvervserfaring. Masteruddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde, enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt seks år. undervisere Seniorforsker, professor Camilla Ryhl, SBi Seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi Rådgiver Lone Sigbrandt, SBi, m.fl. tid OG StED September 2013 til juni 2015

14 masteruddannnelse master i bygningsfysik Over en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Det forbrug skal kraftigt ned i de kommende år. Samtidig er langt over halvdelen af alle byggeskader forårsaget af fugt, ofte i relation til energieffektivisering og efterisolering. Det er på denne baggrund, at SBi har taget initiativ til en ny masteruddannelse i bygningsfysik, som skal give ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter de nødvendige forudsætninger for at løse komplekse bygningsfysiske opgaver, hvor der skal tages hensyn til både energieffektivitet, fugtforhold, materialeegenskaber og indeklima. Master i bygningsfysik er en akkrediteret uddannelse, der giver formel kompetence. Uddannelsen er forskningsbaseret, hvilket bl.a. indebærer, at man som studerende møder de førende eksperter på feltet og får lov at prøve kræfter med aktuelle forskningsteorier og -metoder. Adgangskravet er en relevant videregående uddannelse samt mindst to års erhvervserfaring. Masteruddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennem føre den ved siden af et fuldtidsarbejde, enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller som mo duler fordelt over længere tid, dog maksimalt seks år. undervisere Seniorforsker, professor Anker Nielsen, SBi Seniorforsker Eva Møller, SBi Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi Seniorforsker Kim Wittchen, SBi, m.fl. tid OG StED September 2013 til juni 2015

15 KANDiDAtuDDANNNElSE ledelse og informatik i byggeriet Denne kandidatuddannelse er en to-årig overbygning til uddannelsen som bygningskonstruktør, diplomingeniør og lign. Kandidatuddannelsen handler om byggeprocessers organisering, samfundsmæssige krav til byggeriet, byggeteknologi, og hvordan kommunikations- og informationsteknologier kan påvirke og kvalifi cere byggeriet. Uddannelsen giver gode karrieremuligheder fx i arkitektvirksomheder, hos rådgivende ingeniører, i entreprenørvirksomheder, hos bygherrer samt i kommunale forvaltninger. undervisere Seniorforsker Nils Lykke Sørensen, SBi Seniorforsker Stefan Gottlieb, SBi Seniorforsker Birgitte Munch, SBi, m.fl. tid OG StED Februar december 2015 KANDiDAtuDDANNNElSE By, bolig og bosætning Denne kandidatuddannelse er en to-årig overbygning til samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, fx inden for sociologi og økonomi. Interesserer du dig for levekår, boligsociale forskelle, effekten af ejendomspriserne og betydningen af regionale eller bymæssige uligheder, så er denne kandidatuddannelse noget for dig. Uddannelsen gør dig i stand til at analysere udviklingstendenserne og rådgive myndigheder, organisationer og private aktører om hensigtsmæssige tiltag. undervisere Lektor Anja Jørgensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Forskningschef Hans Thor Andersen, SBi Seniorforsker Hedvig Vestergaard, SBi, m.fl. tid OG StED September juni

16 Afsender: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), AAU-Cph, A.C. Meyers Vænge 15,. Kalender Tilgængelighed i bygninger og udearealer 29. januar + SBi, København SV Ledelse og informatik i byggeriet Februar + SBi, København SV Overblik over Bygningsreglementet 20. marts Scandic Hotel, Odense Tætning af bygninger mod luft, radon og damp 11. april SBi, København SV Lydisolering mellem boliger i nybyggeri 17. april SBi, København SV Fugt i bygninger 30. april SBi, København SV Bygningers energibehov og Be maj SBi, København SV Efterisolering af små og store bygninger 28. maj SBi, København SV Godt lys i daginstitutioner 30. maj SBi, København SV Overblik over Bygningsreglementet 12. juni SBi, København SV Master i bygningsfysik September + SBi, København SV Master i universelt design og tilgængelighed September + SBi, København SV By, bolig og bosætning September + SBi, København SV Få flere oplysninger og tilmeld dig SBi s efteruddannelsestilbud på eller kontakt Julie Kastoft-Christensen på eller telefon Alle priser er ekskl. moms. Vi tager forbehold for ændringer. Se for det opdaterede kursusprogram. Foto: Jørgen True Design: Rumfang

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Forsk27. Få dit eget online-bibliotek med SBi-anvisninger. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Forsk27. Få dit eget online-bibliotek med SBi-anvisninger. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Forsk27 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Marts 2010 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45 86

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

Sommerhusejere sparer ikke energi med varmepumper

Sommerhusejere sparer ikke energi med varmepumper 5 Billigt, men godt 8 Kollapset hal havde alvorlige problemer 10 Faseskiftende materialer # 31 NYHEDSBREV Juni 2011 Sommerhusejere sparer ikke energi med varmepumper Når luft til luft varmepumper installeres

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Marts 2008 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45 86

Læs mere

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer 1. halvår 2009 Kurser og konferencer Byggecentrums Kurser og Konferencer Med godt 5.000 professionelle kursuskunder om året er Byggecentrum en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter

Læs mere

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet. SBi og Aalborg Universitet går sammen

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet. SBi og Aalborg Universitet går sammen Forsk21 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut September 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut December 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge

FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge FORSK16 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut November 2004 Modernismens skygge Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Akademifag - katalog 2015. Ta akademifag - og få ECTSpoint

Akademifag - katalog 2015. Ta akademifag - og få ECTSpoint Ta akademifag - og få ECTSpoint Akademifag - katalog 2015 Få et kompetenceløft, der styrker det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen samtidig med at medarbejderne opkvalificeres. Sundhed og

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i ledelse og informatik i byggeriet.

Læs mere

Nye veje og høje mål

Nye veje og høje mål læring Studerende undervisere uddannelsesledere arbejdsmarked bestyrelser samfund institutionsledere Folketinget regering Nye veje og høje mål Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

energiforum Tema: I byggeriet

energiforum Tema: I byggeriet Nr. Nr. 4 4 / / September April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere