FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter"

Transkript

1 KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

2 Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver for sig vil kunne styrke dig i din opgave med at varetage dine kollegers interesser. For at være endnu mere aktuelle i vores kursusudbud, rummer dette program kun kurser, der gennemføres i 1. halvår På kan du finde de dugfriske aktiviteter, vi udbyder løbende med helt kort varsel. Her finder du også kurser, der udbydes i 2. halvår Vi ønsker dig rigtig god læsning! FTF s kursusenhed

3 TR-ROLLEN ORGANISATION JURA Få fodfæste som nyvalgt TR 4 Få styr på TR-rollens dilemmaer 5 Få alle med hvervning af medlemmer 6 Personalejura kør dine sager lige efter bogen 7 ØKONOMI NG Økonomisk indsigt i en krisetid 8 Tip os! FTF s kursusenhed arbejder for at styrke hvervning og fastholdelse af medlemmer, interessevaretagelse og netværksdannelse i medlemsorganisationerne. Kurserne i dette program er blevet til i dialog med vores brugere og du er altid velkommen til at sende os gode idéer. ARBEJDSMILJØ PERSONLIG UDVIKLING SPECIALDESIGNEDE KURSER Sæt arbejdsglæde og faglig stolthed på dagsordenen 10 Tillid & retfærdighed giver bedre resultater 11 Styrk dine medlemmers handlekraft 12 Design jeres eget kursus 13 Lej lokaler i FTF s kursuscenter 14 Praktiske oplysninger 14 Tilmelding 14 FTF s kursusenhed er en indtægtsdækket virksomhed, som delvist finansieres gennem betaling fra deltagerne i vores kurser.

4 TR-ROLLEN Få fodfæste som nyvalgt TR Som ny tillidsrepræsentant er der rigtig mange ting at forholde sig til. Men her er hjælp at hente, hvis du vil have et overblik over det arbejdsfelt, TR-hvervet foregår i. Hvem er dine samarbejdspartnere, hvilke rettigheder og pligter har du? Kurset hjælper dig til at forme din personlige TR-profil. Det arbejder vi med: - Hvordan er din TR-rolle? - Hjælp din kollega metoder til afklaring af problemstillinger - Få styr på begreber som hovedaftale, fredspligt, det fagretlige system og relevant ansættelsesretlig lovgivning m.v. - Hjælp til selvhjælp i opslagsmateriale - Lær at bruge dine faglige og personlige ressourcer i TR-arbejdet Kurset varer tre dage med en konferencedag en måned senere. I mellemfasen arbejder du med dine sædvanlige TRopgaver og bruger de metoder og den viden, du har lært på kursets første del. Der vil være mulighed for at kontakte konsulenterne i den mellemliggende periode. På konferencedagen samler vi op på dine erfaringer, svarer på spørgsmål og udarbejder sammen med dig en handleplan for dit fremtidige arbejde som TR. Deltagere: Nyvalgte tillidsrepræsentanter Undervisere: Konsulenterne Annette Weigelt og Jannick R. Nielsen samt advokat Helle B. Hjorth, FTF Dato: a: marts og b: 12. april 2010 Sted: a: Hornstrup Centret, Vejle, b: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 29. januar

5 Få styr på TR-rollens dilemmaer Hvem ejer tillidsrepræsentantens loyalitet? Medlemmerne, organisationen eller ledelsen? TR-rollen er fyldt med dilemmaer og paradokser. Hun skal samarbejde med ledelsen og samtidig være kollegernes og den faglige organisations repræsentant. Balancegangen er hårfin, og som TR kan du ofte opleve, at opbakningen fra ledelse og kollegaer er afhængig af, at du vælger side. På kurset får du mulighed for at definere din rolle som TR klart og tydeligt. Du får viden, metoder og redskaber til at skabe dialog mellem ledere og ansatte for at sikre fælles retning, trivsel og arbejdsglæde. Samtidig får du et netværk med andre TR og mulighed for at dele viden med dem. Det arbejder vi med: - Redskaber til at skabe fælles retning, visioner og mål på din arbejdsplads - Viden om TR s krydspres mellem kolleger, ledelse og fagforening - Redskaber til at skabe dialog mellem lederen og kollegerne - Betydning af relationer og sammenhænge - Fokus på, hvordan forskellighed kan omsættes i et dynamisk samarbejde - Hvordan vender kasketten: Hvornår taler du som kollega, og hvornår taler du som TR? Kurset retter sig mod: Tillidsrepræsentanter Underviser: Cand.comm. udviklingskonsulent Peter Larsen, COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling Dato: 14. april 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 12. marts 2010 KURSER FOR TR, FTR OG SIR

6 ORGANISATION Få alle med hvervning af medlemmer Vil du i bedre dialog med kolleger, som ikke er medlem af din faglige organisation? Synes du det er svært at tage emnet op, eller har du oplevet, at det skaber dårlig stemning? På kurset lærer du at spørge ind til din kollegas verden, så dialogen begynder på en god måde. Du lærer også, hvordan du finder de rigtige argumenter, der passer til den enkelte, og hvordan du får skabt den gode dialog om at være medlem. Desuden får du idéer til, hvordan du kan være med til at gøre det attraktivt for alle at være medlem af det faglige fælles skab på din arbejdsplads og på tværs af arbejdspladserne. Det arbejder vi med: - Den attraktive og inspirerende organisation hvordan gør man sig fortjent til medlemmets kontingent? - Organisationens aktiviteter på fem hylder: Straks-, udviklings-, krise-, overenskomst- og visionshylden - Den konstruktive dialog med potentielle medlemmer - Din kollegas verden hvordan indlever man sig i den andens forestillingsverden? Du får kendskab til Billardtavlemodellen, som du kan bruge til at undersøge baggrunden for at din kollega ikke er medlem - Deltagernes egne problemstillinger Bogen Organisering.dk udleveres som kursusmateriale inden kurset. Kurset retter sig mod: Tillids- og fællesstillidsrepræsentanter. Politisk valgte og ansatte med ansvar for hvervning og fastholdelse af medlemmer Underviser: Kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau, tekst og tale a/s. Dato: 10. februar 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 8. januar

7 JURA Personalejura kør dine sager lige efter bogen Vil du forebygge ubehagelige fodfejl, som skyldes manglende kendskab til juraen i personalesager? På kurset får du svar på de vigtigste almene spørgsmål inden for funktionærloven og de beslægtede regelsæt. Det giver dig den nødvendige viden for at handle rigtigt i den enkelte situation. Det arbejder vi med: - Arbejdsgiverens ledelsesret hvem bestemmer? - Ved ansættelsen - Under ansættelsen pligter og rettigheder - Afskedigelse og fratrædelse - TR-beskyttelse - Tjenestemænd Deltagere: Ledere og fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Undervisere: Advokaterne Michael Møllegaard og Jakob Bjerre, FTF Dato: 2. juni 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 29. april 2010 KURSER FOR TR, FTR OG SIR

8 ØKONOMI Økonomisk indsigt - i en krisetid Medierne er fyldt med skiftende udmeldinger om, hvordan det går med den økonomiske krise. Synes du, det er svært at se, hvad der er op og ned på, hvad økonomerne siger og hvordan det vil påvirke din arbejdsplads? På kurset bliver du klædt på, så du bedre kan forstå, hvilke udfordringer din arbejdsplads står over for og så du kan gå ind i en dialog med din ledelse om, hvordan din arbejdsplads skal håndtere udfordringerne. Det skal vi arbejde med: - Hvad betyder de forskellige økonomiske udtryk og begreber - Hvordan de vigtigste nøgletal påvirker hinanden - Hvilke interesser ligger bag de mange forskellige udmeldinger - Hvordan påvirker den økonomiske krise de privat ansattes vilkår? - Hvordan påvirker den økonomiske krise de offentligt ansattes situation? Kurset retter sig mod: Tillidsrepræsentanter og andre, der gerne vil have større indsigt i økonomi Underviser: Cand.polit. Lisbeth Baastrup, FTF Dato: 7. april 2010, kl Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr. 900 Andre kr. 990 Tilmeldingsfrist: 5. marts

9 KURSER FOR TR, FTR OG SIR

10 ARBEJDSMILJØ Sæt arbejdsglæde og faglig stolthed på dagsordenen Hvordan kan du som TR understøtte arbejdsglæde og udvikling af faglig stolthed blandt dine kolleger? Få indblik i, hvordan arbejdsglæde i hverdagen kan understøttes og udvikles, så du og dine kolleger i højere grad oplever det meningsfuldt og givende at gå på arbejde. Det arbejder vi med: - Den ligeværdige dialog som nøglen til et godt arbejdsmiljø - Anerkendende kommunikation - Hvad vil det sige at være professionelt nærværende i samarbejde med kolleger? - Hvordan kan vi arbejde med at udvikle vores egen og vores kollegers faglige stolthed? - Hvad det vil sige at være en reflekterende praktiker? - Hvordan kan synlighed og evaluering af det daglige arbejde højne udviklingen af faglig stolthed blandt kolleger og medarbejdere? - Fortællingers betydning for arbejdsglæde og motivation - Arbejdsglæde er noget, der kommer både indefra og udefra Kurset retter sig mod: Tillidsrepræsentanter, gerne flere fra samme arbejdsplads Underviser: Udviklingskonsulent, cand.mag. i psykologi og pædagogik Nanna Hebsgaard Lund, COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling Dato: 30. marts 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 26. februar

11 Tillid & retfærdighed giver bedre resultater Hvis du som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant vil arbejde for, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads kommer i top, så kan arbejdet med social kapital være den rigtige tilgang. Social kapital er et begreb, der er slået igennem i Danmark i de seneste par år. Virksomheder med høj social kapital er kendetegnet ved godt samarbejde, tillid og retfærdighed. Og effekten er dobbelt: Arbejdsmiljøet og trivslen er meget høj, og det er kvalitet og produktivitet også. Altså en win-win situation! Det arbejder vi med: - Hvad er social kapital, og hvad ved vi om effekterne? - Hvordan arbejder vi i det daglige med social kapital? - Hvad er tillidsrepræsentantens og sikkerhedsrepræsentantens roller i forbindelse med virksomhedens sociale kapital? - Hvorfor er det ikke indført overalt, når det nu er så godt? - Muligheder og udfordringer i arbejdet med social kapital på egen arbejdsplads - Dilemmaer for TR og SiR i arbejdet med social kapital Deltagere: Tillids-, fællestillids- og sikkerhedsrepræsentanter Undervisere: Arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard Kristensen Arbejdslivskonsulent og Cand.techn.soc. Gitte Daugaard, LUAMA Dato: 3. marts 2010 Sted: FTF, København Pris: Medlem af en FTF organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 3. februar 2010 KURSER FOR TR, FTR OG SIR

12 PERSONLIG UDVIKLING Styrk dine medlemmers handlekraft Når et medlem en kollega henvender sig til dig med et problem, er det ikke altid klart, hvilken form for hjælp han eller hun har brug for. Ofte har den pågældende ikke selv forstået problemet til bunds endnu, og som samtalepart skal du være åben og stille mange spørgsmål snarere end at overtage problemet og komme med faste recepter til at løse det. De samtaler, vi arbejder med på kurset, er dem, hvor der er brug for en nærmere undersøgelse af situationen. Det kan være ved konflikter med lederen, samarbejdsproblemer med kolleger, sygdom e.l. Ved blandt andet at bruge coaching i dine samtaler, bliver du god til at give hjælp til selvhjælp, så du opbygger medlemmets egen handlekraft, når det er det, der er brug for. I kurset arbejder vi med jeres egne problemstillinger og sager fra dagligdagen. Det arbejder vi med: - En afgørende faktor: Hvem tager initiativ til samtalen - Viden om forskellige samtaleformer - Forskellige spørgsmålstyper - Analyse af jeres egne samtaler og deres indhold, forløb og udfald - Træning i coaching Kurset retter sig mod: Politisk valgte, konsulenter, fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter Underviser: Konsulent Hans C. Hansen, FTF Dato: a: marts b: 21. april c: 9. juni 2010 Sted: a: Kobæk Strand Konferencecenter b+c: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 22. februar

13 Specialdesignede kurser Kurser eller andre aktiviteter seminarer, workshops eller konferencer som er designet til en arbejdsplads eller organisation, er et af vores vigtigste arbejdsfelter. Sammen med jer tilrettelægger vi arrangementet og finder de bedste undervisere og konsulenter. Hvis I ønsker det, kan ledere eller medarbejdere fra jeres egen arbejdsplads indgå som undervisere sammen med FTF s. Se her listen over de varmeste emner - TR-samtaler hvordan taler vi bedst med vores medlemmer - Bedre mødekultur - Værdiseminar hvordan gør vi værdierne levende på vores arbejdsplads - Anerkendende kommunikation - Mobning konsekvenser for arbejdspladsen - Forhandling et spadestik dybere - Større trivsel mindre stress KURSER FOR TR, FTR OG SIR

14 14 LEJ LOKALER I FTF S KURSUSCENTER I FTF s kursuscenter Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K kan organisationer og andre leje kursuslokaler og IT-lokale til jeres egne kurser. Ved leje af lokalerne kan vi tilbyde forplejning i FTF s kantine. Kursuslokalet kan lejes for kr og IT-lokalet for kr pr. dag. Forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe samt isvand og frugt) koster 300 kr. pr. dag pr. deltager. Kontakt Anni Østergaard på telefon eller PRAKTISKE OPLYSNINGER Kontakt FTF s kursusenhed Du er altid velkommen til at kon takte os. Kontakt kursuskoordinator for praktiske oplysninger, tilmelding, materiale mv.: Berit Kirketerp: , Mette B. Petersen: , Kontakt konsulent for specialdesign af kurser, rådgivning, kursusindhold mv.: Dorte Limbjerg: , Hanne Fink Ferdinand: , Tilmelding Du tilmelder dig på vores hjemmeside hvor du kan se, om der er plads på kurset. Her kan du også følge med i det nye udbud af kurser og konferencer samt finde materiale fra afholdte konferencer. Tilmeldingsfrist Frist for tilmelding er en måned før kursusstart. Efter fristen sender vi dig praktiske oplysninger, deltagerliste, program og en faktura. Tilmelding kan også ske efter tilmeldingsfristens udløb, hvis der er flere ledige pladser. Betaling Betaling af kurset skal ske ca. 14 dage før kursusstart (betalingsdato fremgår af fakturaen). Afbud Hvis du melder afbud senere end en måned før et arrangements start, opkræver vi fuldt kursusgebyr. Aflysning Hvis et kursus ikke opnår et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, bliver det aflyst. Vi tager forbehold for ændringer i kursusprogrammet.

15 Har du hørt det? Nå ikke... Få nyheder fra FTF På kan du downloade de tre kursusprogrammer for forår Kontakt os venligst, hvis du ønsker et eller flere programmer tilsendt. På hjemmesiden finder du også vores løbende udbud af aktiviteter. LEDERKURSER 2010 FORÅR KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for politisk valgte og ansatte KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter LEDERKURSER KURSUSPROGRAM FOR POLITISK VALGTE OG ANSATTE KURSUSPROGRAM FOR TR, FTR OG SIR På finder du nyheder specielt målrettet tillidsrepræsentanter og andre fagligt interesserede. På kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, så du automatisk får tilsendt en mail, når der er nyheder. KURSER FOR TR, FTR OG SIR LEDELSES- KURSER

16 DESIGN JERES EGET KURSUS Kontakt os, hvis I har brug for at skræddersy et kursus eller arrangement særligt til jeres arbejdsplads eller organisation, så det retter sig præcist mod jeres problemstillinger og jeres personkreds. Vi har stor erfaring og vi sender gerne et forslag. Se listen over specialdesignede kurser inde i programmet FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks København K Tlf: Fax:

LEDERKURSER 2010 FORÅR

LEDERKURSER 2010 FORÅR LEDERKURSER 2010 FORÅR Kære leder Vi er glade for at kunne præsentere dig for en ny række af kurser, som hver for sig vil kunne styrke dig i dit lederjob. På et politisk organisatorisk plan, på et personligt

Læs mere

Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kurser 2009 Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Velkommen til FTF s kursusprogram for TR, FTR og SIR 2009 Læs rækken af nye og kendte kurser

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Akademifag - katalog 2015. Ta akademifag - og få ECTSpoint

Akademifag - katalog 2015. Ta akademifag - og få ECTSpoint Ta akademifag - og få ECTSpoint Akademifag - katalog 2015 Få et kompetenceløft, der styrker det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen samtidig med at medarbejderne opkvalificeres. Sundhed og

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 tillids repræsentant sæson 2014 uddannelse Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tillidsrepræsentantuddannelsen, TRU Kursusbeskrivelser

Tillidsrepræsentantuddannelsen, TRU Kursusbeskrivelser Tillidsrepræsentantuddannelsen, TRU Kursusbeskrivelser 2 Kursusbeskrivelser 2013 Kursusbeskrivelser 2013 3 Indhold Kursusbeskrivelser... 1 Brænd igennem... 4 Forhandling... 5 Forhandling - overbygning...

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Til dig, der arbejder professionelt med HR

Til dig, der arbejder professionelt med HR Uddannelseskatalog 2011/2012 IBC Kurser 01 Om HR-uddannelser 02 Om IBC 03 Mød instruktørerne 04 Diplomuddannelsen 05 Akademiuddannelse 09 Grunduddannelsen 10 Transfer 11 Testimonials 13 3 kurser om stress

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Organisationsuddannelse 2014

Organisationsuddannelse 2014 Forord "Organisationsuddannelse 2014" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye organisationsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at styrke dig i

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere