TILMELDING TIL KURSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILMELDING TIL KURSER"

Transkript

1 TIL KURSER Via web: Telefon: VIDEN INDSIGT OV ER BLIK VIDEN INDSIGT OV ER BLIK KURSUSK ATALOG LEDELSE PSY KOLOGI HR OG PERSONA LELEDELSE CHEFSEKRETÆREN Amaliegade 6, 1256 København K Design:

2 Læring der virker Indhold Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere Dem og Deres virksomhed for Aktiv Kursers åbne kursusprogram. Programmet er udarbejdet i samarbejde med landets førende fagfolk, eksperter og anerkendte undervisere fra de videregående uddannelser og erhvervslivet og indeholder den skarpeste viden og inspiration inden for: Ledelse Psykologi HR og personaleledelse Chefsekretæren Områder som forandringsledelse, virksomhedspsykologi, konfliktløsning, situationsbestemt ledelse, kommunikation, synlig ledelse, værdibaseret ledelse, projektledelse, intern markedsføring og mødeledelse er blandt de spændende emner, der behandles på de nye lederkurser og uddannelsesforløb. Valgmulighederne er mange, og sandsynligheden for, at De finder en eller flere uddannelser, der passer præcis til Dem og Deres medarbejdere, er tilsvarende stor. Samtlige uddannelsesforløb kombineres med kursusdage på handelshøjskoleniveau og e-learning med personlig kontakt til kolleger, eksperter, fagfolk og undervisere. Hos Aktiv Kurser møder De servicemindede medarbejdere og professionelle undervisere, der arbejder målrettet på at tilføre teoretisk viden en praktisk betydning, så den kan bruges effektivt i Deres virksomhed. MED E-LEARNING ER DET MULIGT SELV AT BESTEMME Med e-learning får De den maksimale værdi ud af Deres uddannelsesbudget. Holdstørrelser, transport, lokaler og tidspunkt er ikke længere et problem. Det giver en unik læringsplatform for professionelle erhvervsfolk, der til dagligt har travlt og ikke kan rive uger eller dage ud til efteruddannelse. Vores uddannelsesprogram omfatter et stort antal åbne kurser inden for lederudvikling, Human Resource Management, psykologi og personlig udvikling. Korte kursusforløb nytter ikke, hvis man for alvor vil lære en faglig disciplin inden for ledelse at kende. Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning i forbindelse med virksomheders planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige. BLENDED LEARNING FLEKSIBILITET OG SERVICE Fleksibilitet er et nøgleord i nutidens travle hverdag. Hos Aktiv Kurser forstår vi, at Deres tid er kostbar, og derfor er vores uddannelser baseret på blended learning, e-learning og kursusdage. Fordele ved kursusdage kombineret med e-learning: Start op omgående. Gode netværksmuligheder. Mere afvekslende og aktiverende undervisning. Færre samlinger end på traditionelt baserede kurser. Undervisning og læring uafhængig af tid og sted. Proceskonsulent HR Konsulent Erhvervspsykologi Chefsekretær/Mellemleder Stress Management Konsulent Fra chefsekretær til HR ansvarlig Coach uddannelsen HR Master Personalejura Nyudnævnt leder Projektleder Integrationskonsulent Executive Master Programme Effektiv Kommunikationsledelse Arbejdsmiljøkonsulent

3 Proceskonsulent HR Konsulent Den procesorienterede forandringsagent Viden, indsigt og overblik Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlige og private virksomheder. Undervisningen giver både en teoretisk og praktisk indføring og træning i systemisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt proceskonsulentarbejde med organisatoriske problemstillinger, herunder konsultation, supervision, coaching, personale- og organisationsudvikling. Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. Proceskonsulent, PUK, er en uddannelse baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage inkl. workshops på handelshøjskoleniveau, der strækker sig over en hel dag. Uddannelsen indeholder desuden en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for kommunikationsteori, organisationsteori og ledelse og belyser over tre moduler proceskonsulentens rolle, ansvar og opgaver. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med erfarne kræfter fra i København og Københavns Universitet og undervisningen gennemføres i tæt samarbejde med professionelle erhvervspsykologer og ledere fra det danske erhvervsliv. Personaleansvarlige og ledere med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere tilknyttet forandringsprojekter i virksomheden. Meget levende og dygtige forelæsere, som brænder for emnerne.«medarbejderudviklingschef Poul Hansen, Codan PUK og forfatter De på I dag er der øget fokus på de menneskelige ressourcer, som konkurrenceparameter. De menneskelige ressourcer tillægges derfor en stadig vigtigere betydning i forbindelse med organisationers planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige og HR medarbejderne. Det kræver derfor viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for human resource i disse år. HR-Konsulentuddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme organisatoriske udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens medarbejderudvikling og være med til at sætte den fremtidige agenda inden for personaleledelse. HR-Konsulentuddannelsen, HRK, er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage på handelshøjskoleniveau efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om Human Ressource Management (HRM) og belyser over seks moduler og seks forelæsninger, hvorledes arbejdsopgaver inden for HRM løses optimalt, og hvordan HR konsulentens rolle kan optimere processerne i organisationen. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med erfarne kræfter fra i København og Københavns Universitet og undervisningen gennemføres i tæt samarbejde med erhvervspsykologer, jurister og ledere fra det danske erhvervsliv. HR-ansvarlige i private og offentlige virksomheder, der til daglig arbejder med organisations- og personaleudvikling samt erfarne HR-medarbejdere, der ønsker et brush-up. Der er sket meget inden for HR-området i de sidste fem år, og mange begreber, love, metoder og værktøjer har forandret sig. Dette er en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nye spilleregler inden for HRM. HRK uddannelsen giver en grundlæggende forståelse for de opgaver, begreber og udfordringer der måtte være i en HR afdeling. Det er som at tage en rutschetur, hvor man stifter bekendskab med HR s mange facetter! HRK giver mulighed for at skabe en konstruktiv og god dialog med sine medstuderende omkring konkrete problemstillinger, sparring og netværk. HRK s e-platform er meget velfungerende, og PROBANA er aldrig længere væk end telefonen! HRK er en uddannelse der hele tiden giver stof til eftertanke..«executive Assistant Jeanette Rasmussen, Fujitsu Siemens Computers A/S HRK Markus Bjørn Kraft, Kommunikationsdirektør, CSC Michael Klaaby, HR Manager, Ernst & Young Trine Arlyng, Kommunikationschef, Berlingske Tidende og forfatter Headhunterfirmaet Ray & Berndtson Genplaceringsfirmaet AS/3 Advokatfirmaet Norrbom & Vinding De på måneder afhængig af tidspunktet for opstarten 6 moduler med forskellige emner Deltagerprisen er kr ,-. Inkluderer 6 kursusdage med 4 5

4 Erhvervspsykologi Chefsekretær/Mellemleder Det menneskelige ledelsesaspekt Forberedelse på lederrollen At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske faktorer i organisationen herunder følelser, interaktion, HRM, processer og udvikling. Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om og forståelse for de psykologiske processer, der udvikler organisationen og medarbejderne. Undervisningen sætter fokus på forandringer af organisationens output via målrettede, gennemtænkte HR-strategier og på medarbejdernes adfærd i givne organisatoriske kontekster. Deltagerne lærer også, hvorledes man prioriterer, strukturerer og træner sine egne kommunikations- og samarbejdsevner; til gavn både privat og arbejdsmæssigt. Erhvervspsykologi, EPU er en uddannelse baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage på handelshøjskoleniveau efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for organisationspsykologi, personaleudvikling, organisationsforandring og -læring. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med erfarne kræfter fra i København og Københavns Universitet, og undervisningen gennemføres i tæt samarbejde med professionelle erhvervspsykologer og ledere fra det danske erhvervsliv. Jeg er blevet glædeligt overrasket over, hvor professionelt uddannelsen bliver håndteret af Probana!«Projektleder Helle Lundby Hansen, SAS EPU Jan Kristensen, Cand. psych., Novo Nordisk og forfatter De på Mange chefsekretærer fungerer allerede i dag som mellemledere. Bevidst eller ubevidst. De nye organisationsformer og arbejdsmetoder har udvisket de traditionelle sekretæropgaver, og chefsekretærer både i det private og det offentlige står netop nu over for helt nye udfordringer og ansvarsområder. Uddannelsens formål er at styrke chefsekretærens kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel. At belyse de områder, hvor ledelsesansvar med fordel kan placeres hos chefsekretæren samt at definere og udvikle de roller, der gør deltagerne i stand til at lede andre og skabe en høj grad af motivation. Deltagerne lærer, hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker medarbejderne, afdelingerne og hele organisationen, og hvorledes man kan prioritere, strukturere og træne sine kommunikations- og samarbejdsevner. Mellemlederuddannelsen, MLU, er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage på handelshøjskoleniveau efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen giver over tre moduler indsigt i, hvad ledelse er, hvad det indebærer, hvilke krav det stiller, og hvordan chefsekretæren kan udfylde mellemlederrollen så effektivt som muligt. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, og gøres let tilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for etablering af netværk med chefsekretærer på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder Chefsekretærer, direktionssekretærer, sekretariatsledere, fuldmægtige, sagsbehandlere eller koordinatorer i stabsfunktioner. Mellemledere i private virksomheder og inden for stat, amter og kommuner. Den bedste uddannelse jeg har været på længe. En god måde at undervise på med e-learning og forelæsning«sandra Frederiksen, Executive Admin Assistant, Novozymes MLU Henrik Graham, Selvstændig konsulent, og lektor fra Vibeke Didriksen, Selvstændig konsulent, og ekstern underviser fra De på e-learning, personlig feedback, og. LÆS MERE DIREKTE PÅ LINK: 6 7

5 Stress Management Konsulent Fra chefsekretær til HR ansvarlig Afhjælper stress i eget såvel som andres arbejdsliv Springbræt ind i en ny karriere Stress er vor tids allerstørste arbejdsmæssige problem. En sygdom, der i år bliver den væsentligste årsag til sygefravær, dårlig trivsel, konflikter og medarbejderafgang i både den private og offentlige sektor. Hvor skadeligt stress er, afhænger dels af hvor lang tid det står på, og dels hvordan virksomhederne mestrer ubalancen mellem krav og ressourcer. Og det er kostbar viden for virksomheden, selv at ligge inde med. At hyre uerfarne eksterne konsulenter til at håndtere stressramte medarbejdere eller afdelinger kan have katastrofale følger. Deltagerne på SMK-uddannelsen bliver for første gang nogensinde konfronteret med konkrete værktøjer, metoder og processer, der omgående kan reducere stress i virksomhederne. Både i e-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomheder, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. Stress Management Konsulentuddannelsen, SMK, er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage på handelshøjskoleniveau efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og vil give deltagerne en solid teoretisk indføring i stress som samfundsmæssigt fænomen samt en række praktiske redskaber til at genkende, håndtere og afhjælpe stress i eget såvel som andres arbejdsliv. Personaleansvarlige, ledere og mellemledere med ansvar og interesse for forbedring af arbejdsvilkår i virksomheden og håndtering af stress på såvel personligt som organisatorisk plan. SMK-uddannelsen var rigtig god materialet var spændende, på højt niveau og virkelig lærerigt. Kursusdagen var til UG, og den klædte os godt på til at gøre os nogle tanker om stress og til at overføre det til at blive en del af vores tanker omkring psykisk arbejdsmiljø.«chefkoordinator Anne Isaksen, Sonofon SMK Eske Daniel, Lasse Buhl, Marianne Cooper, konsulent i stresshåndtering De på Ca. 15 timer pr. måned ekskl.. Chefsekretærens rolle inden for Human Resource Management har allerede i mange private og offentlige virksomheder fået en afgørende betydning for udvikling og vækst. På denne uddannelse præsenteres en række eksempler på, hvorledes chefsekretæren med den rigtige viden og grundig indsigt i de faglige discipliner inden for personaleledelse bedre end nogen anden kan varetage, etablere og udbygge personalemæssige arbejdsopgaver i virksomheden. Uddannelsens formål er at styrke chefsekretærens HR-kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel. At belyse de områder, hvor personaleansvar med fordel kan decentraliseres samt at definere og udvikle de roller, som deltageren har i virksomhedens forskellige organisatoriske sammenhænge. Undervisningen var helt i top og meget inspirerende. Jeg er meget tilfreds med planlægningen af uddannelsen. Administrationen foregår også på en professionel måde.«hr Assistent Vivi Herdis Hansen, ECCO Sko A/S HRS-uddannelsen er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage på handelshøjskoleniveau efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen belyser over tre moduler, hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker organisationen, men først og fremmest den grundlæggende, moderne personaleledelsesstil. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med erfarne kræfter fra i København og Københavns Universitet. Kursusdagene gennemføres i tæt samarbejde med erhvervspsykologer, jurister og ledere fra det danske erhvervsliv. Deltagerne får et indblik i og lærer om de nyeste trends primært indenfor ledelsesmetoder, som de aktivt kan anvende i deres hverdag både på det organisatoriske og det personalemæssige niveau. Chefsekretærer, direktionssekretærer, sekretariatsledere, fuldmægtige, sagsbehandlere eller koordinatorer i stabsfunktioner. Måske er du ny i en HR-funktion eller på vej mod en karriere inden for HRM. HRS Vibeke Didriksen, Selvstændig konsulent, og ekstern underviser fra Sune Borg, Advokatfirmaet Norrbom & Vinding Markus Bjørn Kraft, Kommunikationsdirektør, CSC Stine Staffeldt, Selvstændig ledelseskonsulent, Mercer De på LÆS MERE DIREKTE PÅ LINK: 8 9

6 Coach uddannelsen HR Master Styrke, handling og kompetence Den forretningsorienterede HR strategi Det kræver styrke, handling og kompetence at være en god leder, men en dygtig coach bruger først og fremmest følelser, empati og interaktion. Coaching består i at udvikle og udfolde egne og andres ressourcer gennem observation og feedback. At reflektere og motivere sine medarbejdere til at yde det optimale. Både på kort og lang sigt! Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om og forståelse for de psykologiske processer, der udvikler lederen som coach, samt udvikler organisationen og medarbejderne som helhed. Undervisningen sætter fokus på forandringer af organisationens output via målrettede, gennemtænkte reflektioner på medarbejdernes adfærd i givne organisatoriske kontekster. Deltagerne lærer også, hvorledes man prioriterer, strukturerer og træner sine egne kommunikations- og samarbejdsevner; til gavn både privat og arbejdsmæssigt. Coach-uddannelsen, COU er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder og færdigheder inden for coaching, motivation, kommunikation, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis. En uddannelse for erfarne personaleansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder i/med moderne organisationsudvikling, ledelse og HRM, og ønsker at videreudvikle evner indenfor coaching. I starten var jeg lidt forbeholden, fordi det var en coach uddannelse, der foregik via e-learning. Jeg var bange for at der var for lidt praktisk læring. Men jeg synes at det er vigtigt, at få teorien på plads og det er rigtig godt, at det kan foregå, når jeg selv har tid og ro til det, ellers er det normalt meget svært at tage en uddannelse, når man arbejder samtidigt. Den kursusdag som vi har haft, synes jeg giver mig meget mere praktik, end jeg havde troet var muligt på en dag, så det synes jeg er rigtig godt! «Farmakonom Marianne Skettrup, Novo Nordisk COU Jan Kristensen, Cand. psych., Novo Nordisk og forfatter Lasse Buhl, Cand.psych., konsulent Februar / maj / september / november De på HR Master-uddannelsen henvender sig direkte til erfarne personaleansvarlige og HR talenter, som arbejder med strategisk og forretningsorienteret personaleledelse. HR Master-uddannelsen beskæftiger sig med de forretningsorienterede og strategiske sider af Human Resource Management, herunder overordnet ledelse af personalefunktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR strategier, koblingen mellem ledelse og HR og avanceret organisations- og medarbejderudvikling, indarbejdelse af HR strategien i virksomhedens samlede forretningsstrategier mv. Det er uddannelsens sigte at udvide personalelederens indsigt og handlerum, så denne kan tage ansvar for komplekse udviklingsprocesser i forbindelse med virksomhedens strategiske satsninger. Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. HR Masteruddannelsen er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de centrale områder og læring inden for HR strategi, moderne filosofi og ledelse på MBA-niveau og giver en unik chance for at deltage i et netværk af HR eksperter. Uddannelsen retter sig mod erfarne ledere, HR ansvarlige, direktører, udviklingskonsulenter internt eller tilknyttet selvstændige bureauer, projektledere for både in-house og eksterne udviklingsprogrammer. Deltagerne forventes at have et veludviklet kendskab samt erfaring med Human Resource Management, som blandt andet kan opnås gennem deltagelse på HR-Konsulentuddannelsen, HRK. Utrolig inspirerende, teoretisk vedkommende og udbytterig. Både instruktører og deltagere var engagerede og motiverede til at yde deres bedste og det gjorde de/vi«hr Partner Marianne Blanchholm Dupont, Danske Bank HRM Vibeke Didriksen, Selvstændig konsulent, og ekstern underviser fra Mikael Wulff, Corporate HRD Manager, Coloplast Per Erik Sørensen, Practice Leader, Mercer Peter Holdt Christensen, Selvstændig konsulent, samt lektor og PH.d fra Henrik Graham, Selvstændig konsulent, og underviser fra Nærmere information om datoer finder De på Deltagerprisen er kr ,

7 Personalejura Nyudnævnt leder Love, metoder og værktøjer Ledelse, filosofi og psykologi Personalejura er et spændende udviklingsforløb for ledere og praktikere, der ønsker at være på forkant med lovgivningen og udviklingen på arbejdsmarkedet. Undervisningen giver deltageren en grundig gennemgang af og tilgang til de forskellige ansættelsesretlige regler og problemstillinger fra ansættelse til fratrædelse, samt indsigt og forståelse for de forskellige aftalesystemer, overenskomster, love og praksiser. Uddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme personalejuridiske udfordringer på alle niveauer og sætter fokus på, hvorledes personalejura fletter sig ind på kryds og tværs af den daglige ledelse og håndtering af arbejdsopgaverne i virksomheden. Det er af yderste relevans at kende til sine rettigheder og pligter, både som ansat og som ejer, så forholdet ikke ender med en ufrivillig skilsmisse. Uddannelsen er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om organisationsudvikling og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for personalejura løses optimalt. Ledere, personaleansvarlige og medarbejdere på alle niveauer i både den private og offentlige sektor. Undervisningen på PJU bliver formidlet levende af underviserne, som formår at bruge rigtig mange eksempler. Det er tydeligt at de har styr på deres teori, og det gør de ellers tunge paragraffer meget operationelle når vi får dem præsenteret med en bred vifte af praktiske eksempler fra dansk retspraksis.«hr Ansvarlig, Rikke Marie Jensen, Softadvice PJU Advokatfirmaet Norrbom & Vinding De på Forbered dig til de udfordringer og det ansvar, der ligger i lederrollen, og styrk dine faglige og personlige kompetencer. NLU-Uddannelsen giver dig psykologisk viden og indsigt i, hvordan du motiverer og engagerer dine nuværende eller kommende medarbejdere. Du lærer hvilken betydning filosofi, psykologi, HRM, kommunikation, arbejdspres og stress har for din og andres motivation og præstationsniveau. Uddannelsens formål er at styrke lederens kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel. At udvikle de roller, der gør deltagerne i stand til at lede andre og skabe en høj grad af motivation. Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere ledelsesprocesserne til gavn for virksomhedens udvikling. Lederuddannelsen (NLU) er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul og en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de centrale læringsområder inden for ledelse, filosofi, psykologi og kommunikation og belyser over tre moduler lederens rolle, ansvar og opgaver. Nye ledere, lidt erfarne ledere, personaleansvarlige med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere med ledelsesansvar. Endnu bedre end forventningen. Tak for et godt kursus.«salgschef Claus Bjørnestad Thomsen, V. Guldmann A/S NLU Stine Staffeldt, Selvstændig konsulent, og ekstern underviser fra Henrik Graham, Selvstændig konsulent, og underviser fra Anders Stahlschmidt, Kommunikationsrådgiver & journalist og forfatter De på

8 Projektleder-uddannelsen Integrationskonsulent Succes igennem effektiv projektledelse Integration i et mangfoldighedsperspektiv Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekternes mange interessenter. Det gælder også, når man skal løse konflikter i projektet, virke som facilitator eller coach for projektdeltagerne eller håndtere såvel positiv som negativ stress i projektgruppen. Både i e-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på, hvordan projektlederen kan skabe succesfulde projekter som leverer resultater til tiden. Projektlederuddannelsen, PLU, er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om projektledelse, kommunikation og psykologi og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for projektledelse løses optimalt, og hvordan projektlederens rolle kan optimere processerne i organisationen. Nuværende eller kommende projektledere eller ledere, der ønsker en systematisk helhedsmæssig indsigt i alle projektledelsesdiscipliner, og som søger et større output af virksomhedens projekter. PLU gav mig personligt meget indsigt i strategiske perspektiver specielt området omkring legitimitet er et område som jeg ikke havde forholdt mig til tidligere og der inddrages nogle interessante historier om hvad det kan betyde for arbejdet med projekter. Samtidig har Probana en rigtig god måde at styre kommunikationen i forbindelse med deltagelse på deres kursus.«project Leader, Flemming Andersen, Johnson Diversey PLU Henrik Graham, Selvstændig konsulent, og underviser fra og forfatter Markus Bjørn Kraft, Kommunikationsdirektør, CSC Februar / maj / september / november Nærmere information om datoer for finder De på PROJEKTLEDERUDDANNELSEN.ASP Deltagerprisen er kr ,- Ledere og personaleansvarlige har mere end nogensinde før brug for læring i mangfoldighedsledelse. Aktiv Kursers Integrationskonsulentuddannelse, IKU, belyser de centrale aspekter forbundet med mangfoldighedsledelse i såvel offentligt som privat regi. Integrationskonsulentuddannelsen er udviklet med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og er omkostningsfri for de virksomheder, der allerede deltager på ét af vores andre uddannelsesforløb. Uddannelsens mål er at bistå personaleansvarlige og ledere med ny viden og inspiration til at udfolde virksomhedens strategiske forretningspotentiale samt at tilbyde værktøjer til brug ved mangfoldighedsledelse. Undervisningen sætter fokus på det forretningsmæssige rationale, der udspringer af mangfoldighedsledelse. Uddannelsen vil præsentere en række centrale begreber, aspekter og fakta i relation til integrationsspørgsmålet på det danske arbejdsmarked. I et strategisk perspektiv vil der blive sat fokus på de økonomiske aspekter og de menneskelige ressourcer ved integrationsarbejdet i danske virksomheder til gavn for både medarbejderen og virksomheden. Dette vil blive kombineret med konkrete værktøjer samt de juridiske rammebetingelser forbundet med integration. IKU er en uddannelse for erfarne personaleansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder med moderne organisationsudvikling, ledelse og HRM i såvel private som offentlige virksomheder. Input til strategi og vision har været meget interessant. Jeg har brugt det meget i min case og mener, at det giver gode ideer til konkrete handlinger inden for området, og til hvordan jeg vil arbejde med integrationsspørgsmål.«projektleder Trine Dahl Holm, Aalborg Kommune IKU Susanne Lisby, HRM konsulent hos Probana Management Rasmus Langmack, HRM konsulent hos Probana Management Foreningen Nydansker Advokatfirmaet Nordbom og Vinding De på cases E-learning Deltagerprisen er 2.500,-. Inkluderer undervisning via e-learning, personlig feedback og dybdegående undervisningsmateriale 14 15

9 Executive Master Programme Effektiv Kommunikationsledelse Den værdiskabende leder Den kommunikerende leder Inspiration er kilden til ny viden, og skal en organisation klare sig i en foranderlig verden, er både ledernes dygtighed og omstillingsevne afgørende faktorer for organisationens vækst og udvikling. EMP er en lederuddannelse, som har fokus på den enkelte leders kompetence og evne til at bruge egne ressourcer i samspil med andre for derved at optimere organisationen. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau, og der sættes fokus på forretningsudvikling, strategi og mål, men også på den enkelte deltagers ledelseseffektivitet, potentiale, kompetence og evne til at skabe resultater. Uddannelsens formål er at styrke lederens kompetencer indenfor strategi, organisation, ledelse, kommunikation og psykologi, samt skærpe lederens fokus på værdiskabelse i organisationen. Deltageren vil på baggrund af uddannelsen opnå en øget strategisk forståelse for organisationen og vil kunne identificere nye og mere effektive måder, hvorpå organisationen kan mobilisere og udnytte dens ressourcer. Uddannelsen består af tre e-learning-moduler med pensum, der kombineres med kursusdage efter hvert modul. Deltageren vil gennem uddannelsen tilegne sig viden og værktøj, der vil styrke deltagerens strategiske handlerum i organisationen. Ligeledes indeholder hvert modul en case, som deltagerne skal besvare og vil modtage sparring på. For at være en værdiskabende leder er det nødvendigt at kende til den grundlæggende teori indenfor strategi, organisation og ledelse. Deltageren vil få redskaber til at reflektere over egen ledelsesstil og samtidig blive bevidst om ulemperne ved moderne ledelse. De kulturelle aspekter vil derudover blive behandlet og bidrage med indblik i, hvordan kulturen kan påvirkes. For at skabe resultatorienteret adfærd handler det overordnet om at skabe en ledestjerne for organisationen, og derefter skal lederen kunne håndtere en række redskaber til at påvirke medarbejdernes adfærd. For at kunne udvikle sine medarbejdere og organisationen som helhed er det blandt andet en forudsætning at kende til forandringer og at være bevidst om egne styrker og svagheder i forhold til forskellige typer kommunikation. Uddannelsen er for ledere med strategisk ansvar, direktører, funktionschefer og projektledere. Både fra den private og offentlige sektor, som kan være både fra den private og offentlige sektor. Den typiske deltager har en del års erfaring som ansvarlig leder af enten en organisation, en division, et resultatområde, en afdeling eller med ansvar for den strategiske udvikling. Probana er imødekommende - og parate til at sparre med afsæt i øvelserne på uddannelsesplatformen - det virker stærkt«personaleudviklingschef, Johnny Tauman, Ribe Kommune EMP Peter Holdt Christensen,, Associate Professor Arne Vestergaard: Cand.psych., coach og konsulent Markus Bjørn Kraft, Kommunikationsdirektør, CSC Januar / Marts / August / Oktober De på Radisson SAS Royal Hotel, København Deltagerprisen er kr ,-.. God kommunikation skaber resultater. Bliv rustet til at De kan trænge igennem med en åben, sikker og konstruktiv kommunikation. Mange organisationer er i dag mere komplekse og dynamiske end tidligere, og effektiv kommunikation udgør den lim, der holder organisationen sammen. Moderne ledere, personaleansvarlige og medarbejdere på alle niveauer i organisationen kendes på deres evne til at kommunikere både internt og eksternt og effektiviteten af denne evne. EKL uddannelsen ruster deltageren til at mestre evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler, som er afgørende succesfaktorer for nutidens ledere og medarbejdere. At kommunikere effektivt er vanskeligere end umiddelbart og kræver indsigt i og en øget bevidsthed om, hvordan man udtrykker sig hensigtsmæssigt - verbalt såvel som non-verbalt. Målrettet udvikling af kommunikationskompetencer er derfor en god investering, som er relevant for den moderne offentlige eller private organisation. Effektiv Kommunikationsledelse bygger på de mest centrale områder inden for filosofi og ledelse, kommunikationsteori, og moderne erhvervspsykologi og belyser over tre moduler lederens rolle, ansvar og udfordringer som kommunikator. Uddannelsen består af tre e-learning-moduler med pensum, der kombineres med kursusdage efter hvert modul. Deltageren vil gennem uddannelsen tilegne sig viden og værktøj, der vil styrke deltagerens strategiske handlerum i organisationen, og deltageren vil efter hver kursusdag aflevere en casebesvarelse. I relation til casebesvarelsen vil deltageren modtage sparring på, hvordan denne kan forbedre sin forståelse af de kommunikative virkemidler. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen. Nye ledere, lidt erfarne ledere, personale- Uddannelsen er designet til alle ledere eller managers, der arbejder professionelt med ledelse, forretningsudvikling og kommunikation, og som ønsker yderligere indsigt i de kommunikative virkemidler. Kommunikationsområdet er under hastig forandring og mange begreber, metoder og værkstøj har forandret sig alene i løbet af de sidste fem år. Dette er en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nye spilleregler inden for kommunikation. Der skal lyde en stor ros til Probana for EKL-uddannelsen. Uddannelsesplatformen har virket perfekt, og holdenes størrelse bevirkede at kursusdagene var utrolige intensive og gav hver enkelt deltager et stort udbytte. Desuden har det betydet, at jeg har fået nogle gode kontakter, som jeg kan benytte mig af.«økonomichef, Per Jensen, Enemærke & Petersen A/S EKL Stinne Staffeldt, selvstændig ledelseskonsulent, og ekstern underviser fra Henrik Graham, selvstændig konsulent, og lektor fra Markus Bjørn Kraft, Kommunikationsdirektør, CSC Cand.psych., selvstændig konsulent, og ekstern underviser fra Cand.psych, konsulent Sune Bjørn Larsen, Cand.psych, konsulent Anders Stahlsmidt, journalist og kommunikationsrådgiver De på Ca. 15 timer pr. måned ekskl. Radisson SAS Royal Hotel, København 16 17

10 Arbejdsmiljøkonsulent Skræddersyede e-learningsportaler Det psykiske arbejdsmiljø i fokus Viden, indsigt og overblik Fra januar 2005 blev den nye Arbejdsmiljøreform gældende og fra det tidspunkt er Arbejdstilsynet gået i gang med at screene alle danske virksomheder og uddeler bøder og sure smileys til virksomheder, der ikke opfylder reglerne. Hvis din virksomhed har mere end 10 ansatte skal I have oprettet en sikkerhedsorganisation og medlemmerne skal alle have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Probana Management er godkendt af Arbejdstilsynet og udbyder en spændende e-baseret version af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøkonsulent Uddannelsen. Medarbejdere som er psykisk nedbrudte opdages ofte først, når det er for sent. Derfor er Arbejdsmiljøkonsulentuddannelsen relevant, da den supplerer med redskaber til, hvordan et dårligt arbejdsmiljø kan forhindres, samt arbejder dybdegående med de psykologiske faktorer og inddrager redskaber til at håndtere psykiske arbejdsmiljø problemer, når de opdages. Med Arbejdsmiljøkonsulent Uddannelsen tilbydes virksomhederne derfor en tidssvarende arbejdsmiljøuddannelse, der i særklasse prioriterer stress og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøkonsulent Uddannelsen indeholder vigtig viden og relevante værktøjer indenfor kommunikation, ledelse og psykologi, som vil bidrage til at styrke samarbejdet i sikkerhedsorganisationen, som dermed har større mulighed for aktivt at skabe et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Efter endt uddannelse vil deltagerne modtage et arbejdsmiljøuddannelsesbevis udstedt af Arbejdstilsynet. Ledere, medarbejdere, personaleansvarlige og medlemmer af virksomhedens sikkerhedsorganisation. Endelig en arbejdsmiljøuddannelse der kombinerer fokus på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Vi har længe efterspurgt viden og værktøjer til at forebygge og håndtere stress, hvilket uddannelsen har givet os. Sonofons arbejdsmiljørepræsentanter er derved blevet rustet til både at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Kombinationen af e-læring og kursusdage har fungeret perfekt og har medført at vores arbejdsmiljørepræsentanter har oplevet en lærerig vekselvirkning mellem teori og praksis.«hr Afdelingschef Suzanne Kvist, Sonofon LAU Henning Dons, Certificeret Arbejdsmiljø Ekspert Åge Stagehøj, Certificeret Arbejdsmiljø Ekspert Februar / april / august / oktober De på Ca. 37 timer inkl. kursusdage og hjemmeopgave. Deltagerprisen er kr ,- Inkluderer kursusdage med Det kan være svært at undvære en medarbejder i flere dage, selv om det er påkrævet, at medarbejderens færdigheder bliver opdateret. Vi er kundernes erfarne og strategiske sparringspartner i hele processen fra behovsafklaring, til valg af teknologi, over produktion af indhold og design til succesfuld implementering og drift. Vi leverer e-learning til internet, cd-rom og intranet f.eks. til videndeling, kurser, tests, certificering, produktpræsentationer, salgsuddannelse, markedsføring, undervisning og meget mere. E-learning medvirker til at skabe kvalitetsforbedringer i uddannelse og læring på alle niveauer. Du bestemmer selv, hvornår du vil starte på et kursus. Du kan starte lige, når det passer dig. Du behøver ikke at forlade din arbejdsplads, men kan passe indlæringen ind, når du lige har tid. Med hensyn til Probanas valg af emner og udformningen af kursusmaterialet var jeg særdeles tilfreds. Materialet var opdelt på en nem og overskuelig måde med mange hjælpemuligheder til søgning i tekst. Udgangspunkt er, at man læser materialet via nettet men der findes printervenlig version af alt materialet. Emnevalget i de forskellige moduler gav et klart overblik over netop ansættelsesretslige regler og problemstillinger, som jeg efterspurgte. Der var en fin rød tråd gennem emnerne i alle 3 moduler og ved aflevering af opgaver var der en god tilbagemelding fra underviser. Underviseren gav en god og fin beskrivelse af besvarelsen med tilbud om yderlige uddybning hvis det var et ønske. Mit udbytte af kurset har i alle træk svaret til mine forventninger og jeg vil ikke betænke mig i at anbefale det til andre«konsulent Jane Skov, Dansk Psykolog Forening 18 19

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

Kursusk atalog. Efteruddannelse via e-learning. Mini MBA. Psy kologi. HR og personaleledelse. Ledelse og lederudv ik ling. Personlig udv ik ling

Kursusk atalog. Efteruddannelse via e-learning. Mini MBA. Psy kologi. HR og personaleledelse. Ledelse og lederudv ik ling. Personlig udv ik ling Kursusk atalog Efteruddannelse via e-learning Mini MBA Psy kologi HR og personaleledelse Kommunik ation Ledelse og lederudv ik ling Coaching Personlig udv ik ling projektledelse ApS Viden indsigt overblik

Læs mere

Frihed til læring. Undervisningsform

Frihed til læring. Undervisningsform Viden INDSIGT ov er blik danske virksomheder anbefaler Frihed til læring Undervisningsform Ledelses- og personaleområdet er i dag kendetegnet ved, at arbejde og uddannelse ikke er to forskellige ting,

Læs mere

Det psykologiske udviklingsaspekt

Det psykologiske udviklingsaspekt EPU Det psykologiske udviklingsaspekt ORGANISATIONEN I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske

Læs mere

AktivKurser INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN. Human Resource Management e-learning. Probana

AktivKurser INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN. Human Resource Management e-learning. Probana AktivKurser INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN Human Resource Management e-learning Probana EN STATSSTØTTET UDDANNELSE DER IKKE KOSTER DIN VIRKSOMHED EN KRONE Velkommen til Integrations Konsulent Uddannelsen,

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Lederrollen 4. Ledelse af medarbejdere 12. Lederprogrammer 20. Executive Programs 30

Lederrollen 4. Ledelse af medarbejdere 12. Lederprogrammer 20. Executive Programs 30 Lederudvikling 2008 Lederrollen 4 Ledelse af medarbejdere 12 Lederprogrammer 20 Executive Programs 30 Coaching 35 Projektledelse 41 Kommunikation 44 Personlig udvikling 49 Ledelsesredskaber 56 Organisation/HR

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Til dig, der arbejder professionelt med HR

Til dig, der arbejder professionelt med HR Uddannelseskatalog 2011/2012 IBC Kurser 01 Om HR-uddannelser 02 Om IBC 03 Mød instruktørerne 04 Diplomuddannelsen 05 Akademiuddannelse 09 Grunduddannelsen 10 Transfer 11 Testimonials 13 3 kurser om stress

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere