Referat af projektgruppemøde 19. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af projektgruppemøde 19. november 2014"

Transkript

1 Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 Dato og tidspunkt 19. november 2014, kl Sted Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Claus Rosenkilde (København), Hans Hybschmann (Rødovre), Helle Riis Henriksen (Rudersdal), Jens Frost (Albertslund), Jesus del Pozo Molina (Brøndby), Johnny Wilche (Furesø), Lars Kamp Jørgensen (Frederiksberg), Lasse Medegaard Schelde (Ballerup), Louise Wiinblad (København), Malene Skagge Arvid (Ballerup), Martin Jensen (Furesø), Peter Funk (Gentofte/COWI), Rikke Thomsen (København), Susanne Bislev Sonnenberg (Gladsaxe), Thomas Gerulff (Gentofte), Thor Bjørneboe (København), Tina Windahl Halle (København), Ulrik Djupdræt (København) Bjørn Nielsen (Sekretariat), Catrine Schmidt (Sekretariat), Jesper Risting (Sekretariat), Lasse Skou Andersen (Sekretariat), Line Kildegaard Groot (Sekretariat), Peter Jantzen (Sekretariat), Tine Brandt-Nielsen (Sekretariat) Katrine Øhrberg (Rambøll), Lars Testmann (Rambøll) Referent Bjørn Nielsen Dagsorden 1) Opmærksomhedszoner ved skoler, bymæssig bebyggelse og stationer workshop med Rambøll 2) Ruter i eget trace 3) Kommunikation 4) Ansøgning til Supercykelstipuljen 5) Cykelkonferencen ) Eventuelt 1) Opmærksomhedszoner ved skoler, bymæssig bebyggelse og stationer workshop med Rambøll Sekretariatet har sat Rambøll til at udarbejde et katalog for opmærksomhedszoner på Supercykelstierne. Lars og Katrine fra Rambøll præsenterede udkast til katalog for opmærksomhedszoner, og faciliterede efterfølgende en workshop, hvor projektgruppen diskuterede ideer, barrierer og muligheder ved de forskellige opmærksomhedszoner. Tidsplan Katalog er efter tidsplanen færdig den 19. december 2014 Udvalgte opmærksomhedszoner Der er udvalgt 5 typer opmærksomhedszoner med potentielle konflikter, som kataloget skal vise løsningsforslag på. De 5 typer zoner er: skoleveje, boligområder, rekreative områder, stationsområder og bycentre. Der var fokus på tre former for indsatser i forbindelse med løsninger: anlæg, adfærdspåvirkning og ITS. Se nærmere detaljer i Rambølls præsentation, som

2 sendes ud sammen med referatet. Spørgsmål og kommentarer fra projektgruppen Er der afgrænsning på hvad opmærksomhedszonerne dækker over? Nej, løsninger er generelle og kan bruges alle relevante steder, ikke kun på den type opmærksomhedszone, som den er beskrevet for. Bliver der udviklet en helt konkret løsning? Ja, hvis der bliver holdt fast i de 5 konkrete cases, så vil vi gå mere i dybden. Men det er vigtigt at eksemplet også skal kunne bruges andre steder, og dermed hæves op på et mere generelt niveau. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved om man skal fokusere på fartdæmpende tiltag, når supercykelstierne bl.a. er til for at pendlere kan komme hurtigere frem. I forlængelse af dette, blev det nævnt, at man bør regne med flere pendlere med høj fart, når el-cykler bliver mere udbredt. Som svar blev det pointeret at det er vigtig at forebygge konflikter og utryghed. Supercykelstierne skal ikke være en cykelmotorvej. Visse steder i fx boligområder og rekreative områder må pendlere vænne sig til at sætte farten ned. Det er vigtigt at have for øje at kataloget skal kunne bruges til at mindske bekymringer hos chefer, butikker, ikke-brugere af Supercykelstier m.fl. og fortælle at der er tænkt over gode løsninger. Opdelingen i 5 kategorier bør genovervejes. Der er overlap og måske vil en bredere opdelinger i temaer bedre kunne bruges i forskellige situationer. 2) Ruter i eget trace Sekretariatet har sat Rambøll til at udarbejde en visionsplan, der beskriver muligheder for supercykelstier i eget trace. Tine fra sekretariatet fortalte at opgaven udspringer af arbejdet med Rutenet 2.0 ved sidste projektgruppemøde. På den baggrund efterspurgte styregruppen, om man kunne forestille sig ruter i eget trace på længere sigt om år. Lars fra Rambøll fortalte at de er begyndt på opgaven og at de i dette arbejde har brug for relevant viden fra kommunerne om fremtidige planer. Det drejer sig om fx cykelstrategier, cykelplaner, stiplaner, by- og erhvervsudvikling og andre materialer som kunne være relevant. Rambøll ønsker at materialet fremsendes til enten Morten Agerlin, eller Lars Testmann, 3) Kommunikation Line og Catrine fra sekretariatet fortalte om de forskellige kommunikationsindsatser. Se vedhæftede præsentation. Kommunikationstilbud Sekretariatet har udarbejdet kommunikationsmateriale, som frit kan benyttes af

3 de deltagende kommuner. Det drejer sig om budskabskatalog, præsentationshæfter, merchandise, fotos, film og roll-ups. Sekretariatet tilbyder et roadshow, hvor vi kommer og fortæller om supercykelstisprojektet. Det vil også være en mulighed for kommunerne for at dele viden med sekretariatet. Sekretariatet bistår også med hjælp til kommunikationsopgaver, så henvend jer endelig hvis I har behov for hjælp til at kommunikere gode historier i forbindelse med Supercykelstierne. Indsatser Web Den nuværende hjemmeside trænger til en opdatering, hvor den bliver mere dynamisk og integrerer sociale medier. Et nyt webbureau er gået i gang med at omarbejde siden, som også vil forbedre den interne side, samt sørge for at siden er tilpasset både computere og mobiltelefoner. Rutelanceringer Kommunikation i forbindelse med rutelanceringer. Det handler fx om at skabe kendskab og synlighed, give gode oplevelser på ruten og eksponere politikere. Man bør overveje et presseberedskab i forhold til ømme punkter. Man kan også tænke over hvordan mobilapplikationen kan benyttes ved rutelancering, fx ved at give rabat på entre til seværdigheder, hvis man kan vise at man har cyklet ruten. Udbud om indvielse Der er et udbud om kommunikation ved indvielser under udvikling, men der er pt. nogle juridiske udfordringer, som er afgørende for hvilken form udbuddet for. Vinterkampagner Sekretariatet planlægger en vinterkampagne, hvor der sættes fokus på cykelpendling i vinterperioden. Formålet er opnå en fastholdelse af cyklister hele året og i vinterperioden er der bedre mulighed for at få opmærksomhed. Lokalpolitisk forankring I fællesskab med styregruppen har vi vurderet, at dette p.t. bedst opnås ved at booste lokal historiefortælling. Anlægskommunikation Sekretariatet vil gerne lave anlægskommunikation. Kommunerne må gerne komme med indspil med hvor der sker noget: både synlige tiltag, usynlige, både før og under anlæg. God anlægskommunikation kan vende en umiddelbar negativ historie til en positiv historie, som formidler de gode tiltag. Sekretariatet har på baggrund af

4 dialog med kommunerne udpeget fire cases, som der arbejdes videre med: Skiltning om forbedring på Albertslundruten i Rødovre. Foreløbig respons er, at der hellere bør skiltes med de nye tiltag, mens der anlægges i stedet for efter. Skiltning om etablering af nye stier i Egedal. Her kan fx informeres i nærheden af hvor folk pendler, fx ved større veje eller i S-toget Skiltning om the missing link, hvor cyklisterne pt. oplever et hul mellem den forholdsvis færdige strækning fra Frederikssund og ind i Egedal og til grusvejene i Egedal. Cyklisterne bør informeres om at der er en fortsættelse på vej. Pressemateriale m.m. om det usynlige arbejde, fx forarbejde, evaluering m.m. med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk. Ud fra ovenstående og andre cases arbejder Sekretariatet på en række anbefalinger i forbindelse med anlægskommunikation. 4) Ansøgning til Supercykelstipuljen Efterfølgende spurgte sekretariatet om projektgruppen havde ideer til gode kommunikationshistorier fra deres ruter og kommuner. Peter fra sekretariatet fortalte om supercykelstipuljen som har frist 11. marts 2015 og opfordrede kommunerne til at tænke over hvilke tiltag og ruter de kunne søge tilskud til. Man kan også søge penge til opgraderinger af igangværende projekterede ruter og til fælles tiltag og udvikling på tværs af ruterne, men dog ikke til tiltag, som der allerede er blevet givet penge til. I denne pulje kan også Vejdirektoratet selv søge penge til strækninger de administrerer, så hvis I har ideer til dem, så send endelig en mail til dem. 5) Cykelkonferencen 2015 Tine fortalte om den nationale cykelkonference, som i 2015 afholdes den maj i Furesø og Rudersdal. Sekretariatet ser en oplagt mulighed for at Supercykelstierne kan komme på dagsordenen, og vil derfor gerne komme med forslag til indslag på konferencen. Cyklistforbundet og Vejdirektoratet vil se positiv på programudkast fra Supercykelsti-samarbejdet. Sekretariatet fik projektgruppen til at komme med ideer til gode temaer, oplæg og oplægsholder, som vil kunne indgå på cykelkonferencen. 6) Eventuelt Form for projektgruppemøderne Tine spurgte til om formen for projektgruppemøderne er tilfredsstillende og hvor man eventuelt kunne lave forbedringer. Kommentarer

5 Godt når der er konkrete at arbejde med. Men der skal også være en balance, så det er relevant for alle. Det er vigtigt at der er punkter på dagsordenen, hvor det gør en forskel at man deltager. Det er vigtigt at præcisere dagsorden, så man ved hvad man skal komme efter. Det er godt med jævn kadence af møder, men det vil være fint at skære det til, hvis der ikke er meget at drøfte. Det vil være godt at planlægge møder langt frem i tiden, så man kan afsætte datoer i kalenderen. Forslag til at få nogle meget konkret oplæg. Det kunne være en kommune der fortalte om en vejstrækning og hvad de har gjort. Det kunne eventuelt deles op i to grupper fordelt på land og by. Forslag til udflugt hvor man ser på tiltag, men gerne vente til vejret er lidt bedre. Danmark Cykler Sammen kampagne Frederiksberg oplyser at de deltager i en kampagne som Kræftens bekæmpelse afholder under navnet Danmark Cykler Sammen. Kampagnen omfatter bl.a. en digital cykelcoach, som sender motivations sms er. Opfordring til at I tjekker kampagnen ud.

02-02-2015. Styregruppemøde

02-02-2015. Styregruppemøde 02-02-2015 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard,

Læs mere

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen 09-02-2012. Sagsnr. 2010-58524. Dato: 17-11-11. Dokumentnr. 2012-121698.

Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen 09-02-2012. Sagsnr. 2010-58524. Dato: 17-11-11. Dokumentnr. 2012-121698. Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen Dato: 17-11-11 Tid: 09:00-12:00 Sted: Sojakagen, Islands Brygge 37 2300 København S 09-02-2012 Sagsnr. 2010-58524 Dokumentnr. 2012-121698 Sagsbehandler

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Grethe Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

AlmenVejledning. Beboerdemokratisk proces

AlmenVejledning. Beboerdemokratisk proces AlmenVejledning Beboerdemokratisk proces Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Revideret for AlmenNet: Arbejdsgruppe,

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere