VALGAVIS. En præsentation af de enkelte kandidater. Mor til Nickan Veshoshadi (0.c) Far til Thea Birkmose (0.b) og Gustav Birkmose (3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGAVIS. En præsentation af de enkelte kandidater. Mor til Nickan Veshoshadi (0.c) Far til Thea Birkmose (0.b) og Gustav Birkmose (3."

Transkript

1 VALGAVIS En præsentation af de enkelte kandidater Maria Arianfar Anders Frey Birkmose Bodil Kragh Juelsgaard Mor til Nickan Veshoshadi (0.c) Far til Thea Birkmose (0.b) og Gustav Birkmose (3.b) Mor til Karoline Jakobsen (4.a) og Kristian Jakobsen (6.a) Malene Djurhuus Laubinger Mor til Sofie Djurhuus Laubinger (0.a) Dorthe Lundh Lone Maribo Poul Nissen Helle Nyholm Johan Kjølhede Overgaard Susanne Smith Peter Svarre Torben Thyregod Mor til Mads Lundh Kristiansen (3.c) og Lærke Lundh Kristiansen (7.a) Mor til Rebekka Maribo (6.b) og Petra Maribo (8.b) Far til Kristian Magnus Nissen (4.b) og Sigrid Nissen (5.d) Mor til Rasmus Nyholm (7.b) Far til Astrid Overgaard (2.c) og Jakob Overgaard (6.b) Mor til Nikolaj Smith Rasmussen (7.x) Far til Ida Svarre Hjerrild (4.b) og Emma Svarre Hjerrild (7.b) Far til Søren Landkildehus (1.c) og Stine Landkildehus (8.a)

2 Maria Arianfar - Mor til Nickan Veshoshadi (0.c) Mit navn er Maria Arianfar, og jeg har boet i Århus siden Jeg er mor til Nick, som er startet i 0.c og til en datter på 19 år, som studerer i Ålborg. Mit hovederhverv er underviser på Idræts Daghøjskolen i Århus, og i min fritid holder jeg foredrag om integration og religion og at være moderne muslim i det demokratiske samfund. Grunden til, at jeg stiller op, er først og fremmest min interesse for mit barns skolegang. Jeg har været i mange forskellige bestyrelser siden 1999, jeg har været formand for 6 institutioner, som repræsentant for område 12 og i den forbindelse har jeg/vi været i tæt samarbejde med Børn og Unge Magistraten og Rådmanden. Min baggrund har altid været et stort plus for mig i min sociale indsats gennem årene, da manglende information er skyld i de fleste fordomme blandt folk i forskellige samfundsretninger. Som mor til en teenager i et fremmed land har jeg lært meget og har kunnet bruge mine erfaringer i forskellige sammenhænge. Min mission som mor/kvinde/borger har altid været at bygge bro mellem de svage og de stærke, som nødvendigvis ikke stammer fra et andet land. Jeg vil bruge kulturen mere i vores dagligdag i skolen, så vores børn får en større viden/forståelse om andre og respekterer forskellighederne. Det er en pligt at give dem denne viden/forståelse for at forhindre misforståelser i deres ungdoms-/voksen-/arbejdsliv. Håber jeg får mulighed for at arbejde sammen med de andre kompetentfulde forældre i bestyrelsen. Med venlig hilsen Maria Arianfar Idræts Daghøjskole IDA Side 2

3 Anders Frey Birkmose - Far til Thea Birkmose (0.b) og Gustav Birkmose (3.b) Hvem er jeg? Anders Frey Birkmose hedder jeg og er 37 år. Jeg er gift med Hanne, og sammen har vi Gustav (9) og Thea (6). Jeg er Kreativ Chef hos DIS/PLAY, et webbureau med afdelinger i både Århus og København. Jeg kommer oprindeligt fra Hobro, hvor jeg gik i folkeskole og senere privatskole. Begge steder oplevede jeg lærere, som inspirerede mig. Siden læste jeg til cand. merc. med speciale i udenrigshandel på Handelshøjskolen i Århus. Før og under mine studier har jeg boet i London og München. Siden 2001 har Hanne og jeg boet på Alsvej i Risskov på nær i 2007, hvor vi flyttede 7 måneder til Melbourne i Australien. I Australien startede Gustav i skole. Hvorfor stiller jeg op? Jeg har selv oplevet to skoler med hver sin tilgang, og jeg har oplevet det australske skolesystem gennem Gustav. Alle tre skoletyper havde sine fordele og hver sin tilgang til undervisning og læring. Jeg stiller op for at påvirke hvilken retning, Risskov Skole går i. Hvad vil jeg have fokus på i skolebestyrelsen? Jeg ønsker at være med til at sikre, at vores børn får lyst og bevarer lysten til at lære nyt. Hvor alle er trygge og får den støtte og udfordringer, de har brug for. At anerkende de forskellige intelligenser børnene har. At fortsætte arbejdet med alternative indlæringsformer og gøre de fysiske forhold endnu mere inspirerende. At skolen er en god arbejdsplads, så vi kan fastholde og tiltrække lærere, der inspirerer vores børn/unge. Side 3

4 Bodil Kragh Juelsgaard - Mor til Karoline Jakobsen (4.a) og Kristian Jakobsen (6.a) Mit navn er Bodil Kragh Juelsgaard, jeg er 46 år og mor til Karoline i 4.a og Kristian i 6.a. Jeg er ansat som konsulent i NetDesign og læser ved siden af mit job jura på Århus Universitet. Jeg er gift med Palle. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, fordi en god skolegang er vigtigere end nogensinde, og de rammer, der gives, vil jeg gerne være med til at påvirke. I skolebestyrelsen vil jeg være med til at sikre, at Risskov Skole fortsat er en af Århus bedste skoler. Jeg vil sikre, at der fokuseres på dansk-/regnemæssige og sproglige færdigheder, samt styrkelse af børnenes sociale kompetencer. Jeg vil være med til at give vores børn nogle gode rammer for deres skolegang, således at de er glade for at gå i skole. Jeg vil sikre, at Risskov Skole er en skole for alle, og at den hverdag, der er omkring os, inddrages som emner i undervisningen det kunne f.eks. være etniske problemer eller mobning. Side 4

5 Malene Djurhuus Laubinger - Mor til Sofie Djurhuus Laubinger (0.a) Navn: Malene Louise Djurhuus Laubinger Alder: 38 år Gift: med Kim Laubinger Barn: Sofie Kathrine fra 0.a Stilling: Nyhedsredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten Jeg ønsker at komme i skolebestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage til at gøre vores børns skoledag endnu bedre. Jeg er en ny forælder på Risskov Skole, og jeg kender dermed ikke alle dagligdagens rutiner eller skolen helt i bund men jeg er meget imponeret over niveauet og vil gerne gøre mit til, at det bliver endnu højere. De forrige skolebestyrelser og skolens ledelse har tydeligvis været gode til at forvalte pengene fra Børn og Unge og det virker som om, at der også har været held til at få yderligere midler til vigtige investeringer i vores børns dagligdag f.eks. trafik-vilkår og udbygninger. Jeg vil gerne være med til at arbejde for pengene i den kommende periode hvor budgetnedskæringer truer så elever, lærere, pædagoger og ledelse ikke kommer til at sænke niveauet, men tværtimod er i stand til at bygge yderligere oven på. Hvis jeg bliver valgt til skolebestyrelsen, vil jeg arbejde for, at Risskov Skole får en stor del af de RULL-midler, som Børn og Unge har afsat i en pulje. Midlerne skal bl.a. bruges til at forbedre indeklimaet i klasserne, arbejde for udfordrende lege-/idrætspladser og den nyeste it/teknik i timerne. Jeg vil også holde øje med ny forskning og tendenser inden for læring og børns udvikling både lokalt, nationalt og internationalt for at se, om der er steder, som vi kan lade os inspirere af. Jeg vil desuden arbejde for, at forældre, elever og ansatte får en fyldestgørende information om bestyrelsens arbejde, så alle konstant er underrettet om, hvad der foregår og hvorfor. Side 5

6 Dorthe Lundh - Mor til Mads Lundh Kristiansen (3.c) og Lærke Lundh Kristiansen (7.a) Hvem er jeg? Dorthe Lundh, freelancejournalist og mor til Mads i 3.c og Lærke i 7.a. Hvorfor stiller jeg op? Jeg vil gerne yde en indsats for Risskov Skole, som vi i familien er meget glade for. På mange måder er folkeskolen under forandring i disse år. Jeg synes, det vil være spændende at få lov til at støtte skoleledelsen i at omsætte nye krav fra politisk hold og økonomiske forudsætninger til de bedste løsninger for både lærere, forældre og selvfølgelig især vores børn. Jeg oplever, at både ledelse og lærere på vores skole yder en stor indsats for at styrke børnenes sociale kompetencer og holde et højt fagligt niveau. Den prioritering vil jeg anerkende og lægge arbejde i. Hvad vil jeg have fokus på i skolebestyrelsen? Mine fokusområder i skolebestyrelsesarbejde vil primært være at styrke skolens arbejde for at tilbyde vores børn nogle bedre undervisningslokaler, hvor der er plads til at arbejde kreativt og tage højde for børnenes læringsstile. Jeg vil også gøre en indsats for, at vores børn fortsat får mange undervisningstimer, og at vi dermed holder os over Undervisningsministeriets minimumstimer. Det er afgørende for mig, at skolebestyrelsen har opbakning blandt jer forældre. Derfor vil jeg have fokus på så åben en kommunikationsform som muligt i bestyrelsesarbejdet. Side 6

7 Lone Maribo - Mor til Rebekka Maribo (6.b) og Petra Maribo (8.b) Jeg hedder Lone Maribo, er 47 år og mor til Petra i 8. klasse og Rebekka i 6. klasse. Mit engagement i Risskov Skole er meget bredt, og samtidig med, at jeg er bevidst om min rolle som repræsentant på børnenes side, er det vigtigt for mig, at alle skolens mennesker fungerer og har det godt. Trivsel for de ansatte er ensbetydende med trivsel for vores børn og vice-versa. Jeg vil derfor arbejde for helhedsløsninger frem for detailtænkning. Jeg er gift med Martin og skriver p.t. speciale på Antropologi på Århus Universitet, hvor jeg tillige er ansat som undervisningsassistent. I 2003 flyttede hele familien til det sydlige Afrika i forbindelse med et Danida-engagement, og vores piger gik i en periode på godt 3 år i en privat skole i Zimbabwe. Dén erfaring gør, at vi alle er ret vilde med Risskov Skole, og min tilgang er i høj grad præget af ønsket om at værne om det, der allerede eksisterer. Når det er sagt, er der dog alligevel ting, jeg gerne så ændret. Jeg kunne rigtigt godt tænke mig, at skolevejene blev bilfri, og at vores børn fik et dagligt skud bevægelse, måske i form af en gang rund-fod-langbold midt på dagen. Generelt vil jeg arbejde på, at idræt og kreative fag bliver opprioriteret ikke på bekostning af de boglige, men indtænkt med lige så stor vægtning. Venlig hilsen Lone Side 7

8 Poul Nissen - Far til Kristian Magnus Nissen (4.b) og Sigrid Nissen (5.d) Jeg er 43 år, far til Kristian (4.b) og Sigrid (5.d). Jeg er biokemiker på Aarhus Universitet og medstifter af biotekfirmaet Pcovery. Skoleliv og politik er centralt for Danmarks fremtid, og skolebestyrelsesarbejde interesserer mig stærkt. Jeg har tidligere været formand for forældrebestyrelsen af den integrerede institution Bodøgården. Danmarks har brug for verdens bedste folkeskole, og det kræver, at mange forskelligartede krav og ønsker imødekommes og afvejes. Vi skal have en folkeskole for alle, hvor kollektive værdier og dyder står i centrum og polarisering udlignes, men hvor også individuelle behov og forudsætninger respekteres, så alle børn modtages og udvikles på deres niveau. Undervisningen skal være på et højt fagligt og pædagogisk niveau, som stimulerer både børn og lærerkræfter, og som på en gang fremmer arbejdsomhed, selvstændighed og kreativitet. Skoleliv er uddannelse som varetages af dygtige lærerkræfter, ikke et pasningstilbud. Respekten for lærerfaget og folkeskolen som samfundsbærende og -udviklende institution skal styrkes blandt forældre, lærere og politikere, men da det netop er en folkeskole, skal alles mening også høres. Vi har store fælles udfordringer at løse, lige fra barnets og klassers trivsel og opvækst til det fremtidige samfunds problemer og behov. Vi skal fastholde, at danske skolebørn er blandt de gladeste i verden, da netop glæde ved skolen er den bedste motivationsfaktor. Vi skal stile mod at opfostre nye generationer med bred faglig ballast samt rummelighed, samarbejde og empati som naturlige dyder. Danmark har brug for nye generationer af ansvarsfulde medarbejdere, ideudviklere og iværksættere med samfundssind for øje. Idræt, helse og motion bør fremmes i skoledagen, gerne dagligt for at styrke ro og harmoni i klasseundervisningen. Kontakten mellem skole og samfund skal styrkes - fra Risskov lokalområdet til den globale verden, eksempelvis ved besøg på arbejdspladser og internet-baserede kontakter til andre skolesamfund i verden. Side 8

9 Helle Nyholm - Mor til Rasmus Nyholm (7.b) Mit ønske om at blive valgt ind i genvalgt til skolebestyrelsen har udspring i: - Energi, lyst og overskud til at deltage i det almindelige skolebestyrelsesarbejde. - Stor interesse for fortsat udvikling af Risskov Skole. Jeg genopstiller også, som den eneste, til skolebestyrelsen, fordi jeg finder det vigtigt, at den nuværende bestyrelses arbejde ikke bare bliver tabt på gulvet. Der er behov for kontinuitet i arbejdet. I den afgående skolebestyrelse startede alle vi 7 forældre nye i arbejdet. Vi erfarede, at det er omfattende at sætte sig ind i arbejdets substans: budgetter, timefordelingsplan, minimumstimetal, principper og skolens hverdag ikke mindst, for blot at nævne lidt. At få nye og kreative vinkler på arbejdet, tog derfor lidt for lang tid. I de 4½ år, jeg har været i bestyrelsen, har jeg siddet i skolens ansættelsesudvalg. Et meget spændende, givende og ansvarsfuldt arbejde, ikke mindst da tilfældet ville, at vi måtte ansætte en ny skoleledelse indenfor få år. I det arbejde blev det tydeligt, at vi er heldige på Risskov Skole: vores børn er robuste/lærevillige, og forældrene er ressourcestærke. Personalet har et rigtigt godt ry blandt både lærere og pædagoger. Det er attraktivt at få ansættelse på skolen. Senest har jeg været meget optaget af RULL projektet, som jo for Risskov Skole forhåbentlig fører til, at byrådet bevilger penge, så skolen kan få bygget flere m² og få renoveret de gamle og utidssvarende klasse- og faglokaler. Uafhængigt af, hvor mange penge skolen får, skal den kommende bestyrelse i samarbejde med eleverne, personalet og professionelle ud i et arbejde omkring at gøre Risskov Skole klar til fremtidens udfordringer vedr. læringsstile/-rum m.v. Et arbejde jeg rigtig gerne vil deltage i. STEM PÅ MIG: Hvis I ønsker en person med et stort engagement i Risskov Skole, elevernes ve og vel og skolens fysiske- og psykiske arbejdsmiljø. Helle Nyholm (I det civile liv er jeg sociallæge) Side 9

10 Johan Kjølhede Overgaard - Far til Astrid Overgaard (2.c) og Jakob Overgaard (6.b) Far til Astrid i 2.c, og Jakob i 6.b. Jeg er en engageret forælder, med interesse for mine børns skole og skolegang. Det gælder i den tidligere skole, der indtil for 2 år siden lå på Frederiksberg, og den nuværende skole, hvor jeg foreløbigt har deltaget i klasserådet. Herudover har jeg en baggrund som deltids-underviser gennem 16 år fra gymnasiet og universitetet og er beskæftiget som regionschef/-direktør i Fødevarestyrelsen. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, fordi skolen interesserer mig, og fordi jeg vil skolen og mine børn det godt. Skolen er en væsentlig kultur- og samfundsbærende institution og sammen med forældrene afgørende for børnenes udvikling. Det er derfor vigtigt, at vi forældre tager imod muligheden for indflydelse i forbindelse med skolens udvikling, og dermed dit og mit barns fremtid, og jeg vil gerne gennem bestyrelsen bidrage til at holde den på sporet og støtte den i samarbejdet med elever og kommune, i bestræbelsen på at gøre den endnu bedre. Det daglige samarbejde mellem forældre og skole er vigtigt. Skolen og det fællesskab, den tilbyder, sammen med spilleregler for deltagelse i fællesskabet udgør en central referenceramme for social læring. Derfor er folkeskolen vigtig og jeg ser en åben folkeskole i et sam- og medspil med forældre og omverden som en stærk folkeskole. Mit fokus vil være på en åben og udadvendt skole med vægt på den socialt og fagligt kompetente elev. For mig er det vigtigt, at skolen er åben over for forældrene og den ressource, de indebærer, og overfor den verden eleverne i øvrigt kender og skal forberedes på og dygtiggøres til at beherske. Projektdage, virksomhedsbesøg og gæstelærere i samarbejde med forældre og venskabsskoler fra ind og udland kan være elementer i en åben skole. Skolen skal ruste eleverne til at klare sig i livet. De skal have de faglige forudsætninger for at kunne vælge og klare de uddannelsesmæssige udfordringer, de hver især måtte foretrække efter folkeskolen; men de skal samtidig have de sociale kompetencer og det selvværd, der er afgørende for, at de kan lykkes med det. Skolen er med de fællesskaber, den kan tilbyde, afgørende. Det kan og skal en velfungerende bestyrelse og et godt forældresamarbejde understøtte. Side 10

11 Susanne Smith - Mor til Nikolaj Smith Rasmussen (7.x) Mit navn er Susanne Smith, og jeg er 45 år - mor til to drenge (Jesper, der går på HTX, og Nikolaj, der går i 7.x på skolen) og gift med Henrik. Jeg er uddannet køkkenleder og levnedsmiddeltekniker, men arbejder i dag som faglig sagsbehandler. Tidligere har jeg siddet i vuggestue- og børnehavebestyrelser igennem mange år, og senere har jeg siddet som forælder i mine drenges klasseforældreråd. Ud over dette har jeg i flere år været ungdomsudvalgs-formand i Lystrup Idrætsforening. For mig er det vigtigt at følge med i, hvad der foregår omkring mine børn og deres fremtid og gøre det bedst muligt for dem. Jeg vil gerne ind i skolebestyrelsen, idet jeg syntes, det er vigtigt, at vi som forældre er med til at støtte skolen og ikke mindst give skolen positivt og negativt feedback på deres arbejde, så de kan gøre deres bedste for vores børn. Min søn, Nikolaj, går i en af de tre nye specialklasser, som vi syntes fungerer super godt. Skolen, lærerne og ikke mindst de andre elever på skolen har været rigtig gode til at tage imod dem. Jeg er ikke i tvivl om, at de har følt sig meget velkommen på Risskov Skole. Jeg syntes, det er vigtigt, at x-y-z-klasserne og andre børn med specielle behov på Risskov Skole er repræsenteret i skolebestyrelsen, da deres hverdag og verden er lidt anderledes end andre børns. Ud over specialklasseområdet vil jeg gerne fokusere på, at eleverne får rørt sig i løbet af dagen og har mulighed for at købe sund og ernærende kost, da forskning viser, at små afbræk/let motion og sund kost i løbet af skoledagen styrker børnenes indlæring og velvære. Jeg vil gerne, som evt. kommende skolebestyrelsesmedlem, være med til styrke Risskov Skole, som den gode skole, jeg syntes, den er. Side 11

12 Peter Svarre - Far til Ida Svarre Hjerrild (4.b) og Emma Svarre Hjerrild (7.b) Jeg vil fokusere på følgende: Trafiksikkerhed. Anvendelse af grønne områder i fritid og skoletid. Anvendelse af skolen som en del af nær-miliøet. Et lokalesupplement til biblioteket. Der ikke har plads til koncerter med f.eks. Klüvers Big Band. Legetøjs-loppemarked. Begrænsninger i brugen af de gule busser og hvorfor. Mit slogan kunne være bekæmp banditter i habitter. Men er det ikke - for så rager jeg uklar med alle uden for Rundkørslen. Med venlig hilsen Peter Svarre Side 12

13 Torben Thyregod - Far til Søren Landkildehus (1.c) og Stine Landkildehus (8.a) Jeg hedder Torben Thyregod, er 47 år, gift med Dorthe Landkildehus og far til Søren og Stine. Jeg er uddannet økonom og har mange års erfaring fra topledelse i dansk erhvervsliv. Risskov Skole har brug for en bestyrelse, der arbejder for det gode samarbejde og den positive dialog mellem skolen og forældrene. Samarbejdet skal styrke og udvikle hverdagen på skolen til gavn for vore børn, lærerne og skoleledelsen. Engagerede forældre er for mig en af de vigtigste forudsætninger for børnenes trivsel og læring. Netop derfor er arbejdet i skolebestyrelsen så vigtigt, da forældrene herigennem har mulighed for at opnå kendskab til og få indflydelse på børnenes hverdag på skolen. Jeg vil særligt arbejde for at børnene skal udvikle sig til selvstændige mennesker, der i et kreativt miljø kan maksimere egne kompetencer og styrke evnen til samarbejde. et miljø, der er en kombination af de bedst mulige fysiske rammer, lærernes optimerede evne til at formidle undervisningen og vores engagerede indsats som forældre. at bestyrelsen er sig sit ansvar bevidst, og at plejer kun er gangbart, hvis det er den bedste løsning holdt op mod relevante alternativer. Vi har aktivt valgt Risskov Skole til vores børn. Jeg vil gerne være medvirkende til, at dette valg, for dem og for jeres børn, giver det bedst mulige afsæt til et videre uddannelsesforløb og dermed et godt liv fuldt af muligheder. Side 13

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010 Anni Lukassen Mellemvej 6, 7700 Thisted Magnus 2. klasse, Johanne 4. klasse og Lasse 6. klasse. Forældreråd i 4. og i 6. klasse. Tidligere været i forældrebestyrelsen. Skolen er børnenes arbejdsplads,

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

Avedøre Skole. Skolebestyrelsesvalg. Præsentation af kandidater

Avedøre Skole. Skolebestyrelsesvalg. Præsentation af kandidater Avedøre Skole Skolebestyrelsesvalg Præsentation af kandidater 1 Skolebestyrelsesvalg I anledning af nedlæggelsen af Enghøjskolen afholdes der valg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole. Der skal vælges

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Referat fra skolebestyrelsesmøde Referat fra skolebestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 19.30 i Personalerummet Forældrerepræsentanter: Anders Frey Birkmose (formand) (2010-2012), Helle Nyholm (næstformand) (2010-2012),

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg for den nye Brovst Skole April 2011 Skolebestyrelsesvalg Vi er i den heldige situation, at der har meldt sig 12 kandidater til skolebestyrelsen for den nye Brovst Skole. Den endelige

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

På valg til Skolebestyrelsen på Skolen på Herredsaasen

På valg til Skolebestyrelsen på Skolen på Herredsaasen På valg til Skolebestyrelsen på Skolen på Herredsaasen Agerhønevej 63 4400 Kalundborg 59553366 22251608 Den største begrænsning i vores liv er vores egen overbevisning om, at det ikke kan lade sig gøre

Læs mere

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter.

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. Højvangskolen 2012 Valg til skolebestyrelsen Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. I dette materiale præsenterer kandidaterne

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på thurø skole 2010. Kandidaterne præsenterer sig

Skolebestyrelsesvalg på thurø skole 2010. Kandidaterne præsenterer sig Skolebestyrelsesvalg på thurø skole 2010 Kandidaterne præsenterer sig Belinda Uhrenholdt Rønnebærvænget 48 Mit navn er Belinda Uhrenholdt. Jeg er mor til Emma i 0.b. og Nicolai i 7.b. Er kontaktforældre

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Anne Marie Hviid Larsen. Forælder til: Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE

Anne Marie Hviid Larsen. Forælder til: Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE Anne Marie Hviid Larsen Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at skabe grundlaget for de bedste

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit Barn Din skole Dit valg Søren Oldenburg Jeg er far til to børn på Kulsbjerg skole: Andrea, der efter sommerferien starter i 4. klasse i Nyråd, og Villads, der skal

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt.

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt. Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole Valgdato 22. april 2014 Kandidatliste Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt Merete Svarre Brian Høj Dencker Anders Borgwardt Betina Jensen Jakob Lage Hansen

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalg ved Erritsø fællesskole 2013

Kandidater til skolebestyrelsesvalg ved Erritsø fællesskole 2013 Jack Tranberg Jeg er 42 år. Uddannet tømrer, arbejder pt. som faglig sekretær ved 3f Kolding. Gift med Mette Toft Tranberg. 4 Børn, hvor de 3 er hjemmeboende, Agnes Toft Tranberg som går på Højmosen/Lyngskole

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 31.10.2014

Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 31.10.2014 Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 1.10.014 Publiceret af Hans Henrik Knoop February 4 01 at 1:7 Powered by Enalyzer Vurdering af forudsætninger og vilkår

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen:

Kandidater til skolebestyrelsen: Kandidater til skolebestyrelsen: Lindevangskolen 2014 Birgitte Nymark Mor til datter i 4. A, formand for den nuværende skolebestyrelse Hvorfor stiller jeg op? Børn der trives, lærer bedre og mere, har

Læs mere

Trivselsmåling - Elever - november 2015

Trivselsmåling - Elever - november 2015 Trivselsmåling - Elever - november 01 Publiceret af Hans Henrik Knoop 0 december 01 klokken 17:1 Side 1 Trivselsmåling - Elever - november 01 Publiceret af Hans Henrik Knoop 0 december 01 klokken 17:1

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Nationalt Samarbejde mod Mobning Hver dag bliver 10.000-vis af skolebørn i Danmark udsat for mobning. Dette er helt uacceptabelt!

Læs mere

For at stemmen er gyldig er det vigtigt at der kun afgives et kryds.

For at stemmen er gyldig er det vigtigt at der kun afgives et kryds. Kandidater til Skolebestyrelsen 2014-2018 Kære forældre Der er kampvalg til skolebestyrelsen på Vaarst- Fjellerad Skole. Kandidaterne til det forskudte valg er listet i alfabetisk rækkefølge her: Kandidat

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Læs mere om samarbejdet og følg med i samarbejdets initiativer på

Læs mere om samarbejdet og følg med i samarbejdets initiativer på Erklæring Erklæring om Nationalt om nationalt Samarbejde samarbejde for Social Trivsel f o r og t r imod v s e l bmobning l a n d t b ø r n i Grundskolen i d a g t i l b u d Parterne i samarbejdet for

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Kommunalvalg 2009. Handling bag ordene

Kommunalvalg 2009. Handling bag ordene Kommunalvalg Socialdemokraterne 2009 i Århus I Århus er vi ambitiøse, når det gælder folkeskolen. Det er her, vi giver vores børn en solid grunduddannelse, der ruster dem til deres videre tilværelse. Og

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Valgavis til skolebestyrelsesvalget 2010

Valgavis til skolebestyrelsesvalget 2010 Valgavis til skolebestyrelsesvalget 2010 Kære forældre Hermed udsendes valgavis vedr. skolebestyrelsesvalg på Munkegård 2010. Denne valgavis beskriver de kandidater, der er opstillet. Tekst og billeder

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Forventningsfolder

Forventningsfolder Forventningsfolder 2014-2015 Kære Forældre Velkommen til Egekratskolen i Grimstrup. Egekratskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret landsbyskole i et tilsvarende velfungerende lokal samfund,

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

"Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil!

Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil! "Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil! 3½ årig uddannelse til pædagog Idé, design, handling, evaluering Eksperimenter sammen med og i praksis Ikke laboratoriestudie Aktiviteter,

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere