VALGAVIS. En præsentation af de enkelte kandidater. Mor til Nickan Veshoshadi (0.c) Far til Thea Birkmose (0.b) og Gustav Birkmose (3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGAVIS. En præsentation af de enkelte kandidater. Mor til Nickan Veshoshadi (0.c) Far til Thea Birkmose (0.b) og Gustav Birkmose (3."

Transkript

1 VALGAVIS En præsentation af de enkelte kandidater Maria Arianfar Anders Frey Birkmose Bodil Kragh Juelsgaard Mor til Nickan Veshoshadi (0.c) Far til Thea Birkmose (0.b) og Gustav Birkmose (3.b) Mor til Karoline Jakobsen (4.a) og Kristian Jakobsen (6.a) Malene Djurhuus Laubinger Mor til Sofie Djurhuus Laubinger (0.a) Dorthe Lundh Lone Maribo Poul Nissen Helle Nyholm Johan Kjølhede Overgaard Susanne Smith Peter Svarre Torben Thyregod Mor til Mads Lundh Kristiansen (3.c) og Lærke Lundh Kristiansen (7.a) Mor til Rebekka Maribo (6.b) og Petra Maribo (8.b) Far til Kristian Magnus Nissen (4.b) og Sigrid Nissen (5.d) Mor til Rasmus Nyholm (7.b) Far til Astrid Overgaard (2.c) og Jakob Overgaard (6.b) Mor til Nikolaj Smith Rasmussen (7.x) Far til Ida Svarre Hjerrild (4.b) og Emma Svarre Hjerrild (7.b) Far til Søren Landkildehus (1.c) og Stine Landkildehus (8.a)

2 Maria Arianfar - Mor til Nickan Veshoshadi (0.c) Mit navn er Maria Arianfar, og jeg har boet i Århus siden Jeg er mor til Nick, som er startet i 0.c og til en datter på 19 år, som studerer i Ålborg. Mit hovederhverv er underviser på Idræts Daghøjskolen i Århus, og i min fritid holder jeg foredrag om integration og religion og at være moderne muslim i det demokratiske samfund. Grunden til, at jeg stiller op, er først og fremmest min interesse for mit barns skolegang. Jeg har været i mange forskellige bestyrelser siden 1999, jeg har været formand for 6 institutioner, som repræsentant for område 12 og i den forbindelse har jeg/vi været i tæt samarbejde med Børn og Unge Magistraten og Rådmanden. Min baggrund har altid været et stort plus for mig i min sociale indsats gennem årene, da manglende information er skyld i de fleste fordomme blandt folk i forskellige samfundsretninger. Som mor til en teenager i et fremmed land har jeg lært meget og har kunnet bruge mine erfaringer i forskellige sammenhænge. Min mission som mor/kvinde/borger har altid været at bygge bro mellem de svage og de stærke, som nødvendigvis ikke stammer fra et andet land. Jeg vil bruge kulturen mere i vores dagligdag i skolen, så vores børn får en større viden/forståelse om andre og respekterer forskellighederne. Det er en pligt at give dem denne viden/forståelse for at forhindre misforståelser i deres ungdoms-/voksen-/arbejdsliv. Håber jeg får mulighed for at arbejde sammen med de andre kompetentfulde forældre i bestyrelsen. Med venlig hilsen Maria Arianfar Idræts Daghøjskole IDA Side 2

3 Anders Frey Birkmose - Far til Thea Birkmose (0.b) og Gustav Birkmose (3.b) Hvem er jeg? Anders Frey Birkmose hedder jeg og er 37 år. Jeg er gift med Hanne, og sammen har vi Gustav (9) og Thea (6). Jeg er Kreativ Chef hos DIS/PLAY, et webbureau med afdelinger i både Århus og København. Jeg kommer oprindeligt fra Hobro, hvor jeg gik i folkeskole og senere privatskole. Begge steder oplevede jeg lærere, som inspirerede mig. Siden læste jeg til cand. merc. med speciale i udenrigshandel på Handelshøjskolen i Århus. Før og under mine studier har jeg boet i London og München. Siden 2001 har Hanne og jeg boet på Alsvej i Risskov på nær i 2007, hvor vi flyttede 7 måneder til Melbourne i Australien. I Australien startede Gustav i skole. Hvorfor stiller jeg op? Jeg har selv oplevet to skoler med hver sin tilgang, og jeg har oplevet det australske skolesystem gennem Gustav. Alle tre skoletyper havde sine fordele og hver sin tilgang til undervisning og læring. Jeg stiller op for at påvirke hvilken retning, Risskov Skole går i. Hvad vil jeg have fokus på i skolebestyrelsen? Jeg ønsker at være med til at sikre, at vores børn får lyst og bevarer lysten til at lære nyt. Hvor alle er trygge og får den støtte og udfordringer, de har brug for. At anerkende de forskellige intelligenser børnene har. At fortsætte arbejdet med alternative indlæringsformer og gøre de fysiske forhold endnu mere inspirerende. At skolen er en god arbejdsplads, så vi kan fastholde og tiltrække lærere, der inspirerer vores børn/unge. Side 3

4 Bodil Kragh Juelsgaard - Mor til Karoline Jakobsen (4.a) og Kristian Jakobsen (6.a) Mit navn er Bodil Kragh Juelsgaard, jeg er 46 år og mor til Karoline i 4.a og Kristian i 6.a. Jeg er ansat som konsulent i NetDesign og læser ved siden af mit job jura på Århus Universitet. Jeg er gift med Palle. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, fordi en god skolegang er vigtigere end nogensinde, og de rammer, der gives, vil jeg gerne være med til at påvirke. I skolebestyrelsen vil jeg være med til at sikre, at Risskov Skole fortsat er en af Århus bedste skoler. Jeg vil sikre, at der fokuseres på dansk-/regnemæssige og sproglige færdigheder, samt styrkelse af børnenes sociale kompetencer. Jeg vil være med til at give vores børn nogle gode rammer for deres skolegang, således at de er glade for at gå i skole. Jeg vil sikre, at Risskov Skole er en skole for alle, og at den hverdag, der er omkring os, inddrages som emner i undervisningen det kunne f.eks. være etniske problemer eller mobning. Side 4

5 Malene Djurhuus Laubinger - Mor til Sofie Djurhuus Laubinger (0.a) Navn: Malene Louise Djurhuus Laubinger Alder: 38 år Gift: med Kim Laubinger Barn: Sofie Kathrine fra 0.a Stilling: Nyhedsredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten Jeg ønsker at komme i skolebestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage til at gøre vores børns skoledag endnu bedre. Jeg er en ny forælder på Risskov Skole, og jeg kender dermed ikke alle dagligdagens rutiner eller skolen helt i bund men jeg er meget imponeret over niveauet og vil gerne gøre mit til, at det bliver endnu højere. De forrige skolebestyrelser og skolens ledelse har tydeligvis været gode til at forvalte pengene fra Børn og Unge og det virker som om, at der også har været held til at få yderligere midler til vigtige investeringer i vores børns dagligdag f.eks. trafik-vilkår og udbygninger. Jeg vil gerne være med til at arbejde for pengene i den kommende periode hvor budgetnedskæringer truer så elever, lærere, pædagoger og ledelse ikke kommer til at sænke niveauet, men tværtimod er i stand til at bygge yderligere oven på. Hvis jeg bliver valgt til skolebestyrelsen, vil jeg arbejde for, at Risskov Skole får en stor del af de RULL-midler, som Børn og Unge har afsat i en pulje. Midlerne skal bl.a. bruges til at forbedre indeklimaet i klasserne, arbejde for udfordrende lege-/idrætspladser og den nyeste it/teknik i timerne. Jeg vil også holde øje med ny forskning og tendenser inden for læring og børns udvikling både lokalt, nationalt og internationalt for at se, om der er steder, som vi kan lade os inspirere af. Jeg vil desuden arbejde for, at forældre, elever og ansatte får en fyldestgørende information om bestyrelsens arbejde, så alle konstant er underrettet om, hvad der foregår og hvorfor. Side 5

6 Dorthe Lundh - Mor til Mads Lundh Kristiansen (3.c) og Lærke Lundh Kristiansen (7.a) Hvem er jeg? Dorthe Lundh, freelancejournalist og mor til Mads i 3.c og Lærke i 7.a. Hvorfor stiller jeg op? Jeg vil gerne yde en indsats for Risskov Skole, som vi i familien er meget glade for. På mange måder er folkeskolen under forandring i disse år. Jeg synes, det vil være spændende at få lov til at støtte skoleledelsen i at omsætte nye krav fra politisk hold og økonomiske forudsætninger til de bedste løsninger for både lærere, forældre og selvfølgelig især vores børn. Jeg oplever, at både ledelse og lærere på vores skole yder en stor indsats for at styrke børnenes sociale kompetencer og holde et højt fagligt niveau. Den prioritering vil jeg anerkende og lægge arbejde i. Hvad vil jeg have fokus på i skolebestyrelsen? Mine fokusområder i skolebestyrelsesarbejde vil primært være at styrke skolens arbejde for at tilbyde vores børn nogle bedre undervisningslokaler, hvor der er plads til at arbejde kreativt og tage højde for børnenes læringsstile. Jeg vil også gøre en indsats for, at vores børn fortsat får mange undervisningstimer, og at vi dermed holder os over Undervisningsministeriets minimumstimer. Det er afgørende for mig, at skolebestyrelsen har opbakning blandt jer forældre. Derfor vil jeg have fokus på så åben en kommunikationsform som muligt i bestyrelsesarbejdet. Side 6

7 Lone Maribo - Mor til Rebekka Maribo (6.b) og Petra Maribo (8.b) Jeg hedder Lone Maribo, er 47 år og mor til Petra i 8. klasse og Rebekka i 6. klasse. Mit engagement i Risskov Skole er meget bredt, og samtidig med, at jeg er bevidst om min rolle som repræsentant på børnenes side, er det vigtigt for mig, at alle skolens mennesker fungerer og har det godt. Trivsel for de ansatte er ensbetydende med trivsel for vores børn og vice-versa. Jeg vil derfor arbejde for helhedsløsninger frem for detailtænkning. Jeg er gift med Martin og skriver p.t. speciale på Antropologi på Århus Universitet, hvor jeg tillige er ansat som undervisningsassistent. I 2003 flyttede hele familien til det sydlige Afrika i forbindelse med et Danida-engagement, og vores piger gik i en periode på godt 3 år i en privat skole i Zimbabwe. Dén erfaring gør, at vi alle er ret vilde med Risskov Skole, og min tilgang er i høj grad præget af ønsket om at værne om det, der allerede eksisterer. Når det er sagt, er der dog alligevel ting, jeg gerne så ændret. Jeg kunne rigtigt godt tænke mig, at skolevejene blev bilfri, og at vores børn fik et dagligt skud bevægelse, måske i form af en gang rund-fod-langbold midt på dagen. Generelt vil jeg arbejde på, at idræt og kreative fag bliver opprioriteret ikke på bekostning af de boglige, men indtænkt med lige så stor vægtning. Venlig hilsen Lone Side 7

8 Poul Nissen - Far til Kristian Magnus Nissen (4.b) og Sigrid Nissen (5.d) Jeg er 43 år, far til Kristian (4.b) og Sigrid (5.d). Jeg er biokemiker på Aarhus Universitet og medstifter af biotekfirmaet Pcovery. Skoleliv og politik er centralt for Danmarks fremtid, og skolebestyrelsesarbejde interesserer mig stærkt. Jeg har tidligere været formand for forældrebestyrelsen af den integrerede institution Bodøgården. Danmarks har brug for verdens bedste folkeskole, og det kræver, at mange forskelligartede krav og ønsker imødekommes og afvejes. Vi skal have en folkeskole for alle, hvor kollektive værdier og dyder står i centrum og polarisering udlignes, men hvor også individuelle behov og forudsætninger respekteres, så alle børn modtages og udvikles på deres niveau. Undervisningen skal være på et højt fagligt og pædagogisk niveau, som stimulerer både børn og lærerkræfter, og som på en gang fremmer arbejdsomhed, selvstændighed og kreativitet. Skoleliv er uddannelse som varetages af dygtige lærerkræfter, ikke et pasningstilbud. Respekten for lærerfaget og folkeskolen som samfundsbærende og -udviklende institution skal styrkes blandt forældre, lærere og politikere, men da det netop er en folkeskole, skal alles mening også høres. Vi har store fælles udfordringer at løse, lige fra barnets og klassers trivsel og opvækst til det fremtidige samfunds problemer og behov. Vi skal fastholde, at danske skolebørn er blandt de gladeste i verden, da netop glæde ved skolen er den bedste motivationsfaktor. Vi skal stile mod at opfostre nye generationer med bred faglig ballast samt rummelighed, samarbejde og empati som naturlige dyder. Danmark har brug for nye generationer af ansvarsfulde medarbejdere, ideudviklere og iværksættere med samfundssind for øje. Idræt, helse og motion bør fremmes i skoledagen, gerne dagligt for at styrke ro og harmoni i klasseundervisningen. Kontakten mellem skole og samfund skal styrkes - fra Risskov lokalområdet til den globale verden, eksempelvis ved besøg på arbejdspladser og internet-baserede kontakter til andre skolesamfund i verden. Side 8

9 Helle Nyholm - Mor til Rasmus Nyholm (7.b) Mit ønske om at blive valgt ind i genvalgt til skolebestyrelsen har udspring i: - Energi, lyst og overskud til at deltage i det almindelige skolebestyrelsesarbejde. - Stor interesse for fortsat udvikling af Risskov Skole. Jeg genopstiller også, som den eneste, til skolebestyrelsen, fordi jeg finder det vigtigt, at den nuværende bestyrelses arbejde ikke bare bliver tabt på gulvet. Der er behov for kontinuitet i arbejdet. I den afgående skolebestyrelse startede alle vi 7 forældre nye i arbejdet. Vi erfarede, at det er omfattende at sætte sig ind i arbejdets substans: budgetter, timefordelingsplan, minimumstimetal, principper og skolens hverdag ikke mindst, for blot at nævne lidt. At få nye og kreative vinkler på arbejdet, tog derfor lidt for lang tid. I de 4½ år, jeg har været i bestyrelsen, har jeg siddet i skolens ansættelsesudvalg. Et meget spændende, givende og ansvarsfuldt arbejde, ikke mindst da tilfældet ville, at vi måtte ansætte en ny skoleledelse indenfor få år. I det arbejde blev det tydeligt, at vi er heldige på Risskov Skole: vores børn er robuste/lærevillige, og forældrene er ressourcestærke. Personalet har et rigtigt godt ry blandt både lærere og pædagoger. Det er attraktivt at få ansættelse på skolen. Senest har jeg været meget optaget af RULL projektet, som jo for Risskov Skole forhåbentlig fører til, at byrådet bevilger penge, så skolen kan få bygget flere m² og få renoveret de gamle og utidssvarende klasse- og faglokaler. Uafhængigt af, hvor mange penge skolen får, skal den kommende bestyrelse i samarbejde med eleverne, personalet og professionelle ud i et arbejde omkring at gøre Risskov Skole klar til fremtidens udfordringer vedr. læringsstile/-rum m.v. Et arbejde jeg rigtig gerne vil deltage i. STEM PÅ MIG: Hvis I ønsker en person med et stort engagement i Risskov Skole, elevernes ve og vel og skolens fysiske- og psykiske arbejdsmiljø. Helle Nyholm (I det civile liv er jeg sociallæge) Side 9

10 Johan Kjølhede Overgaard - Far til Astrid Overgaard (2.c) og Jakob Overgaard (6.b) Far til Astrid i 2.c, og Jakob i 6.b. Jeg er en engageret forælder, med interesse for mine børns skole og skolegang. Det gælder i den tidligere skole, der indtil for 2 år siden lå på Frederiksberg, og den nuværende skole, hvor jeg foreløbigt har deltaget i klasserådet. Herudover har jeg en baggrund som deltids-underviser gennem 16 år fra gymnasiet og universitetet og er beskæftiget som regionschef/-direktør i Fødevarestyrelsen. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, fordi skolen interesserer mig, og fordi jeg vil skolen og mine børn det godt. Skolen er en væsentlig kultur- og samfundsbærende institution og sammen med forældrene afgørende for børnenes udvikling. Det er derfor vigtigt, at vi forældre tager imod muligheden for indflydelse i forbindelse med skolens udvikling, og dermed dit og mit barns fremtid, og jeg vil gerne gennem bestyrelsen bidrage til at holde den på sporet og støtte den i samarbejdet med elever og kommune, i bestræbelsen på at gøre den endnu bedre. Det daglige samarbejde mellem forældre og skole er vigtigt. Skolen og det fællesskab, den tilbyder, sammen med spilleregler for deltagelse i fællesskabet udgør en central referenceramme for social læring. Derfor er folkeskolen vigtig og jeg ser en åben folkeskole i et sam- og medspil med forældre og omverden som en stærk folkeskole. Mit fokus vil være på en åben og udadvendt skole med vægt på den socialt og fagligt kompetente elev. For mig er det vigtigt, at skolen er åben over for forældrene og den ressource, de indebærer, og overfor den verden eleverne i øvrigt kender og skal forberedes på og dygtiggøres til at beherske. Projektdage, virksomhedsbesøg og gæstelærere i samarbejde med forældre og venskabsskoler fra ind og udland kan være elementer i en åben skole. Skolen skal ruste eleverne til at klare sig i livet. De skal have de faglige forudsætninger for at kunne vælge og klare de uddannelsesmæssige udfordringer, de hver især måtte foretrække efter folkeskolen; men de skal samtidig have de sociale kompetencer og det selvværd, der er afgørende for, at de kan lykkes med det. Skolen er med de fællesskaber, den kan tilbyde, afgørende. Det kan og skal en velfungerende bestyrelse og et godt forældresamarbejde understøtte. Side 10

11 Susanne Smith - Mor til Nikolaj Smith Rasmussen (7.x) Mit navn er Susanne Smith, og jeg er 45 år - mor til to drenge (Jesper, der går på HTX, og Nikolaj, der går i 7.x på skolen) og gift med Henrik. Jeg er uddannet køkkenleder og levnedsmiddeltekniker, men arbejder i dag som faglig sagsbehandler. Tidligere har jeg siddet i vuggestue- og børnehavebestyrelser igennem mange år, og senere har jeg siddet som forælder i mine drenges klasseforældreråd. Ud over dette har jeg i flere år været ungdomsudvalgs-formand i Lystrup Idrætsforening. For mig er det vigtigt at følge med i, hvad der foregår omkring mine børn og deres fremtid og gøre det bedst muligt for dem. Jeg vil gerne ind i skolebestyrelsen, idet jeg syntes, det er vigtigt, at vi som forældre er med til at støtte skolen og ikke mindst give skolen positivt og negativt feedback på deres arbejde, så de kan gøre deres bedste for vores børn. Min søn, Nikolaj, går i en af de tre nye specialklasser, som vi syntes fungerer super godt. Skolen, lærerne og ikke mindst de andre elever på skolen har været rigtig gode til at tage imod dem. Jeg er ikke i tvivl om, at de har følt sig meget velkommen på Risskov Skole. Jeg syntes, det er vigtigt, at x-y-z-klasserne og andre børn med specielle behov på Risskov Skole er repræsenteret i skolebestyrelsen, da deres hverdag og verden er lidt anderledes end andre børns. Ud over specialklasseområdet vil jeg gerne fokusere på, at eleverne får rørt sig i løbet af dagen og har mulighed for at købe sund og ernærende kost, da forskning viser, at små afbræk/let motion og sund kost i løbet af skoledagen styrker børnenes indlæring og velvære. Jeg vil gerne, som evt. kommende skolebestyrelsesmedlem, være med til styrke Risskov Skole, som den gode skole, jeg syntes, den er. Side 11

12 Peter Svarre - Far til Ida Svarre Hjerrild (4.b) og Emma Svarre Hjerrild (7.b) Jeg vil fokusere på følgende: Trafiksikkerhed. Anvendelse af grønne områder i fritid og skoletid. Anvendelse af skolen som en del af nær-miliøet. Et lokalesupplement til biblioteket. Der ikke har plads til koncerter med f.eks. Klüvers Big Band. Legetøjs-loppemarked. Begrænsninger i brugen af de gule busser og hvorfor. Mit slogan kunne være bekæmp banditter i habitter. Men er det ikke - for så rager jeg uklar med alle uden for Rundkørslen. Med venlig hilsen Peter Svarre Side 12

13 Torben Thyregod - Far til Søren Landkildehus (1.c) og Stine Landkildehus (8.a) Jeg hedder Torben Thyregod, er 47 år, gift med Dorthe Landkildehus og far til Søren og Stine. Jeg er uddannet økonom og har mange års erfaring fra topledelse i dansk erhvervsliv. Risskov Skole har brug for en bestyrelse, der arbejder for det gode samarbejde og den positive dialog mellem skolen og forældrene. Samarbejdet skal styrke og udvikle hverdagen på skolen til gavn for vore børn, lærerne og skoleledelsen. Engagerede forældre er for mig en af de vigtigste forudsætninger for børnenes trivsel og læring. Netop derfor er arbejdet i skolebestyrelsen så vigtigt, da forældrene herigennem har mulighed for at opnå kendskab til og få indflydelse på børnenes hverdag på skolen. Jeg vil særligt arbejde for at børnene skal udvikle sig til selvstændige mennesker, der i et kreativt miljø kan maksimere egne kompetencer og styrke evnen til samarbejde. et miljø, der er en kombination af de bedst mulige fysiske rammer, lærernes optimerede evne til at formidle undervisningen og vores engagerede indsats som forældre. at bestyrelsen er sig sit ansvar bevidst, og at plejer kun er gangbart, hvis det er den bedste løsning holdt op mod relevante alternativer. Vi har aktivt valgt Risskov Skole til vores børn. Jeg vil gerne være medvirkende til, at dette valg, for dem og for jeres børn, giver det bedst mulige afsæt til et videre uddannelsesforløb og dermed et godt liv fuldt af muligheder. Side 13

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

ENGELSBORGSKOLEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn

ENGELSBORGSKOLEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn ENGELSBORGSKOLEN Skolebestyrelsesvalg 2010 Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn Anders Duedahl-Olesen Charlotte Mia Kongshammer Nuværende medlem af skolebestyrelsen

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 August 2012 Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 Læs i dette nummer Leder side 3 Faglighed handler ikke mindst om den gode lærer side 5 Faglighed & læring side 8 Et skoleforløb side 11 På Rundhøjskolen inkluderer

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole

Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN. til Sct. Mariæ Skole Maleriet er en gave fra kunstneren, Esben Hanefelt, i anledning af skolens 100 års jubilæum VELKOMMEN til Sct. Mariæ Skole 2 Velkommen til Sct. Mariæ Skole Velkommen til Sct. Mariæ Skole Af Poul Erik Hovelsø

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse Sæt drøn på skolegården Inspiration til organisatoriske forandringer der fremmer leg og bevægelse Rapporten

Læs mere