fremtiden starter her... Kom godt i gang med E-HANDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtiden starter her... Kom godt i gang med E-HANDEL"

Transkript

1 fremtiden starter her... Kom godt i gang med E-HANDEL

2 INDHOLD E-handel på dagsordenen 3 Kom godt i gang med E-handel 4 Strategi og business case 5 Organisation 8 Varer, priser og services 9 Lager og logistik 10 Kundeservice 12 Selve netbutikken 12 Kravspecifikation 13 Jura 14 Design 16 It 16 Markedsføring 17 Analyse 18 Er du klar til at gå i gang? 19

3 3 E-handel på dagsordenen E-handlen er vokset kraftigt de sidste 10 år. Fra at udgøre en marginal del af danskernes forbrug, udgør e-handel i dag mellem 10 og 15 procent af danskernes indkøb. Og alle tal tyder på, at e-handlen vil vokse endnu mere i de kommende år. Derfor vil vi opfordre både eksisterende og nystartede fysiske forretninger til at overveje, om tiden er inde til at supplere forretningen med en netbutik. Dansk Erhverv og Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH) giver med denne pjece gode råd om e-handel til etablerede virksomheder, der ønsker at supplere deres eksisterende fysiske forretning med en netbutik samt nystartere, der vil i gang med at sælge over internettet. Pjecen giver et indblik i de udfordringer, der måtte være ved at implementere e-handel i ens forretning samt forslag til løsninger. Dansk Erhverv arbejder tæt sammen med FDIH om at skabe de bedst mulige vækst- og konkurrencevilkår for e-handel i Danmark. Vi arbejder blandt andet for at mindske de høje danske priser på distribution, lavere dankortgebyr på nettet, internationale virksomheders overholdelse af danske momsregler og ensartede forbrugerregler på tværs af EU. Dansk Erhverv og FDIH afholder i fællesskab arrangementer, hvor virksomheder kan få inspiration og ny viden til at udvikle deres internetforretning, ligesom Dansk Erhverv er partner på store events som E-handelskonferencen og E-handelsprisen. Dansk Erhverv og FDIH er medstiftere af e-mærket, den danske mærkningsordning, der viser forbrugerne, at en netbutik drives lovligt og etisk forsvarligt. Som organisationer bidrager vi således til at øge forbrugernes tillid til korrekte handelsvilkår. Med denne pjece sætter vi e-handel på dagsordenen, så endnu flere virksomheder kommer godt i gang med e-handel. God læselyst! Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Annette Falberg Adm. Direktør FDIH

4 4 KOM GODT I GANG MED E-HANDEL Når man starter en netbutik, skal man gøre sig mange af de samme overvejelser, som hvis man skal starte en fysisk butik. Men der er også ting, der fungerer anderledes, når man sælger sine varer via nettet, som for eksempel distribution, præsentation af varerne og markedsføring. Vi oplever stor vækst i vores netbutik og forventer, det fortsætter de kommende år. Vi ser også, at nye kunder, der på grund af deres bopæl ikke normalt ville handle i vores fysiske butikker, køber varer i vores netbutik. Freddy Lauritsen, adm. direktør i Silvan Vi har store forventninger til salget, og vi vurderer, at fordelene ved at købe dagligvarer på nettet vil begynde at forplante sig hos danskerne og således ændre på de meget indgroede indkøbsvaner på dette område. Vi oplever, at en stor gruppe af vores kunder bliver loyale kunder, og har en stigende tendens til at købe oftere. Helle Schjødt-Bruhn, onlinechef i SuperBest Der er stor vækst i vores netsalg, større end forventet, og langt højere end i butikkerne. Vi forventer at holde en vækstrate på pct. i de kommende år, måske endda mere. Vi oplever, at vi med netbutikken har skabt et mersalg til nye kunder og nye segmenter, som stadig vokser, da vi når længere ud både geografisk og mentalt hos kunderne. Vi er blevet mere tilgængelige. Anders B. Høier, adm. direktør i Friluftsland Den vigtigste anbefaling til en virksomhedsledelse, der beslutter at udvide med e-handel, er at sikre fuld opbakning fra organisationen til projektet. Den ledelsesmæssige forankring er afgørende for netbutikkens succes. Når det er sagt, så er det ikke mere indviklet eller besværligt at starte en netbutik end at starte andre projekter, som en virksomhed kaster sig ud i. Det handler først og fremmest om at gennemtænke virksomhedens værdikæde grundigt, inden det første spadestik bliver taget. På de næste sider tager vi dig skridt for skridt gennem de overvejelser, din virksomhed skal gøre sig, når den vil godt i gang med e-handel krydret med nogle af de overvejelser og erfaringer, som etablerede netbutikker har gjort sig.

5 5 STRATEGI OG BUSINESS CASE Strategi og Business case Varer, priser og services Lager og logistik Netbutik Organisation Kundeservice Markedsføring Analyse Økonomi Succesfuld opstart af en netbutik starter med en strategi og en business case. En langsigtet strategi (typisk 3-5 år), som fører mod et fastlagt mål, er grundlaget for forretningen, med en business case til at understøtte de økonomiske mål og give forretningsidéen troværdighed. Beslutningen om at tilbyde dagligvarer på nettet blev truffet, da vi vurderede, at markedet var modent, og at vi dermed ville kunne drive en lønsom forretning. Samtidig handler det også om at anerkende kundernes behov og være tilgængelig der, hvor kunderne er. Endelig viste vores analyser, at vi ville kunne ramme en bredere målgruppe, og dermed udbrede vores samlede markedsandel. Målet er, at Super- Best.dk skal være den førende netbutik inden for fødevarer. Helle Schjødt-Bruhn, onlinechef i SuperBest EN STRATEGI OG EN BUSINESS CASE INDEHOLDER SOM MINIMUM FØLGENDE ELEMENTER: Interessentanalyse Konkurrentanalyse SWOT-analyse Risikoanalyse Markeds- og salgsfokus Målsætninger Succeskriterier Investeringsøkonomi Driftsøkonomi Forventede resultater Interessentanalysen volder ofte problemer for mange traditionelle detailvirksomheder, hvor man typisk vil støde på offline/online-problematikken, der kan være med til at bremse udviklingen af en netbutik, fordi virksomhedens interessenter kan være skeptiske over for onlinehandel. Silvan er én stor butik med forskellige distributionskanaler, og vi gør meget for, at alle medarbejderne skal tænke sådan. Derfor oplever vi ikke intern konkurrence mellem kædefilialer eller filialer og netbutikken. Alle arbejder mod samme mål. Freddy Lauridsen, adm. direktør i Silvan

6 6 Modstanden bunder typisk i manglende kendskab til e-handel og de muligheder, den giver. Det er derfor vigtigt, at de implicerede interessenter i virksomheden bliver involveret i processen og herigennem får en forståelse for, hvorfor virksomheden vælger at starte e-handel, og ser fordelene ved det. En vigtig strategisk overvejelse inden opstart af e-handel er samspillet mellem den eksisterende offline forretning og den nye online forretning. Forbrugernes adfærdsmønstre har ændret sig efter e-handlens indtog. Forbrugerne har i dag en forventning om, at de kan undersøge, produkt- og prissammenligne samt ikke mindst købe mere eller mindre alt på internettet. Dansk e-handelsanalyse* viser, at tre ud af fire e-handlende både tjekker varen i fysiske butikker og på nettet, inden de køber. I forhold til tidligere, hvor forbrugerne kun havde mulighed for at undersøge og købe varer i fysiske butikker, har adfærdsmønstrene nu fordelt sig mellem offline og online salgskanaler, som tabellen viser. KUNDERNES ADFÆRDSMØNSTRE Kundernes adfærd Undersøge Købe Traditionelt adfærdsmønster: Offline Offline Kunden besøger en fysisk butik, undersøger varen og køber den hér. Nyt adfærdsmønster: Offline Online Kunden besøger en fysisk butik, det medfører køb i en netbutik Nyt adfærdsmønster: Online Offline Kunden besøger netbutikken, det fører til et køb i den fysiske butik Nyt adfærdsmønster: Online Online Kunden undersøger varen (pris m.v.) i netbutikken og køber varen hér. Med en netbutik får virksomheden mange flere muligheder for at nå kunden. * Dansk e-handelsanalyse, 2.kvartal 2010

7 7 For de eksisterende detailhandelsbutikker kan der derfor være fordele ved at være til stede både offline og online. Er virksomheden ikke til stede dér, hvor forbrugerne er eller leder efter varen, kan virksomhedens konkurrencekraft blive svækket, fordi forbrugerne vælger at købe varen hos den udbyder, som er mest tilgængelig. En væsentlig fordel for fysiske butikker, der åbner en netbutik, er, at kunderne ofte allerede kender forretningens brand og har tillid til det. Nogle butikker er tilbageholdende med at kaste sig ud i e-handlen, fordi man er bange for at kannibalisere på sine egne fysiske forretninger. Men faktisk kan netbutikken være med til at styrke de eksisterende fysiske butikker. Det er et spørgsmål om at finde den rette løsning for virksomheden og derigennem udnytte de styrker, hver kanal tilbyder. STYRKER VED DE FORSKELLIGE SALGSKANALER Fysiske butikker Netbutikker > Kunden kan se, røre, dufte og prøve varen > Kunden er i direkte dialog med butiksansatte og kan få svar på spørgsmål > Kunden kan få en oplevelse > Kunden får varen med det samme > Kunden kan handle fra sofaen og på alle tider af døgnet > Kunden kan få varen leveret til døren > Kunden har nemmere adgang til flere forretninger (og dermed større udvalg) på nettet end i nærområdet. > Større mulighed for prissammenligning

8 8 ORGANISATION Strategi og Business case Varer, priser og services Lager og logistik Netbutik Organisation Kundeservice Markedsføring Analyse Økonomi Næste skridt i værdikæden handler om at skabe den rette organisation. For uanset hvor god og overbevisende business casen måtte være, kan en forkert organisation sætte alt over styr. E-handel er et organisatorisk projekt, og ikke kun et projekt for salgsog marketingafdelingen. Succesfuld implementering af e-handel i etablerede virksomheder kræver, at organisationen er helt på plads i forhold til den nye salgskanal. Der skal dannes en ny forretningsenhed med direkte reference til ledelsen i projektets udviklings- og implementeringsfase. Det er afgørende, at der skabes et samspil og en samhørighed mellem den nye netbutik og den eksisterende organisation. For at e-handel i en virksomhed kan udvikles og få succes, kræver det, at projektgruppen er tæt på den beslutningsdygtige ledelse og har opbakning herfra. Så undgås det, at vejen til implementering af e-handel bliver unødvendig lang og dermed også mindre effektiv. Risikoen for at miste de overordnede strategiske mål af syne til fordel for kortsigtede resultater er også til stede, hvis ledelsen ikke er tilstrækkeligt involveret. Vi har oprettet en onlineorganisation, som har stået for udviklingen af onlineforretningen, og som i dag står for driften og markedsføringen. Men store dele af den øvrige organisation er selvfølgelig involveret i onlineforretningen, for eksempel i forbindelse med forhandling af sortiment med industrien, markedsføringsaktiviteter mv. Helle Schjødt-Bruhn, onlinechef i SuperBest

9 9 VARER, PRISER OG SERVICES Strategi og Business case Varer, priser og services Lager og logistik Netbutik Organisation Kundeservice Markedsføring Analyse Økonomi Med strategien og den rigtige organisation går arbejdet for alvor i gang. I de efterfølgende faser i værdikæden skal planerne konkretiseres på detailniveau. Den første beslutning, der skal tages, er, hvilke varer og services, der skal tilbydes i netbutikken, og til hvilke priser. At identificere det rigtige sortiment til netbutikken er afhængig af markeds- og salgsfokus, som skal konkretiseres i strategien. Et sortiment skal identificeres ud fra, hvilken rolle netbutikken spiller: > E-handel som en udvidelse af den eksisterende salgskanal (identisk sortiment i netbutik og i fysiske butikker). > E-handel skal komplementere den eksisterende salgskanal (fysiske butikker har det primære sortiment, mens netbutikken har det komplementære sortiment). > E-handel er en udvidelse af virksomhedens produktportefølje (netbutikken har et udvidet sortiment, som ikke er at finde i de fysiske butikker. Det udvidede sortiment er dog fortsat inden for virksomhedens kernekompetence). I vores onlinebutik har vi mulighed for at tilbyde mange flere varer og variationer, end vi kan i de fysiske butikker. Samtidig kan vi tilbyde kunderne andre oplevelser som events og rejseberetninger, og vi kan på den måde have tættere kontakt med vores kunder. Anders B. Høier, adm. direktør i Friluftsland Det afgørende for valg af sortiment i en netbutik er, at det giver mening for forbrugerne, og at det hænger sammen med det overordnede koncept for virksomhedens strategi. Prissætning af varerne i netbutikken bør logisk følge priserne i de fysiske butikker. Det er dog ikke ensbetydende med, at kampagnepriserne behøver at være identiske i de to kanaler. Én ting er at prissætte sine varer i netbutikken, det er betydeligt mere vanskeligt at prissætte håndteringsomkostningerne i sin netbutik.

10 10 Håndteringsomkostninger består blandt andet af: > Distribution/Fragt (ind- og udland) > Betalingskortomkostninger (gebyrerne kan opkræves af forbrugeren) > Gaveindpakning og andre services. Håndteringsomkostningerne kan være afgørende konkurrence- og kampagneparametre for netbutikken. Der er flere muligheder for at prissætte håndteringsomkostningerne i en netbutik. Det kan være en fast eller variabel pris afhængig af ordrestørrelse, ordrevolumen, mængde osv. Det vigtige i prissætningen af håndteringsomkostningerne er, at de er lette og overskuelige for forbrugerne, og at det samtidig er rentabelt for virksomheden. LAGER OG LOGISTIK Strategi og Business case Varer, priser og services Lager og logistik Netbutik Organisation Kundeservice Markedsføring Analyse Økonomi Etablerede detailvirksomheder har typisk en velorganiseret og effektiv logistikløsning til at varetage lagerfunktionerne for at servicere de fysiske butikker og håndtere leverancer fra producenter og leverandører. Den eksisterende logistikløsning i en detailvirksomhed kan desværre sjældent anvendes til varetagelse af logistikfunktionen i forbind else med e-handel til forbrugere. Det, der adskiller netbutikkens logistikløsning fra fysiske butikkers, er ofte detailhåndtering af varerne. Der er eksempelvis forskellige kollistørrelser* og pakkemetoder (for eksempel gaveindpakning), da varerne i en netbutik skal sendes i mindre mængder direkte til forbrugeren. Det er således ikke ualmindeligt, at en detailvirksomhed typisk har to logistikløsninger, én til at servicere butiksnettet og én til at servicere forbrugerne. * Kollistørrelse angiver antallet af salgsenheder for hver plukkeenhed

11 11 Der er en del omkostninger forbundet med pakning og distribution af fødevarer samt krav til udstyr, hvorfor forretningsmodellen har krævet en række investeringer og selvfølgelig også i markedsføring. Helle Schjødt-Bruhn, onlinechef i SuperBest At drive to forskellige logistikløsninger kan for mange, især mindre virksomheder, være forbundet med store omkostninger og sandsynligvis også større investeringer, hvorfor mange vælger at starte med at lade en velassorteret butik være lagerløsning for virksomhedens e-handel. Andre butikker har allerede en løsning til håndtering af levering af varer til forbrugerne, som også kan anvendes i forbindelse med onlinesalg. Alternativt kan lager- og logistikdelen outsources. Vi har haft mange overvejelser omkring valget af logistikløsning for at finde ud af, hvilken løsning, der ville fungere bedst for os, og hvor varerne skulle transporteres fra. Det er samtidig dyrt at fragte relativt små mængder af varer til private. Freddy Lauridsen, adm. direktør i Silvan Der er findes ikke én rigtig logistikløsning til netbutikker, men uanset hvilken løsning der vælges, er det vigtigt at være opmærksom på de fordele og ulemper løsningen giver. Det er vigtigt at træffe et bevidst valg, når man skal vælge logistikløsning til den nye netbutik, så man kan være på forkant med udfordringer og udvikling. Det er ligeledes værd at bemærke, at e-handel til forbrugerne ikke nødvendigvis betyder, at varerne skal sendes direkte hjem til forbrugeren. Flere detailkæder har med succes implementeret en netbutik, hvor varerne kun sendes til virksomhedens fysiske butikker.

12 12 KUNDESERVICE Strategi og Business case Varer, priser og services Lager og logistik Netbutik Organisation Kundeservice Markedsføring Analyse Økonomi I forbindelse med e-handel er god kundeservice en af de afgørende faktorer for at få succes. God kundeservice i netbutikken kan kompensere for kundens manglende fysiske kontakt med virksomheden og den medfølgende fysiske oplevelse af produktet. God kundeservice skal således være med til at skabe tryghed, tillid og loyalitet. Kundeservice kan håndteres gennem online chat, telefon eller , hvor kunden kan stille spørgsmål om leverancer, størrelser, returregler og meget andet. Bliver virksomhedens håndtering af kundeservice for ressource - krævende, kan den outsources. En tredjedel af de danske netkunder siger til Dansk e-handelsanalyse*, at de tjekker varen i butikken, før de køber den på nettet, fordi de har spørgsmål, som de ikke kan få svar på i netbutikken. Hver fjerde netkunde forventer ligeledes, at det er muligt at få direkte kontakt til netbutikken via telefon/chat. Kunderne forventer altså en høj kundeservice i netbutikkerne. SELVE NETBUTIKKEN Strategi og Business case Varer, priser og services Lager og logistik Netbutik Organisation Kundeservice Markedsføring Analyse Økonomi Der findes i dag mange gode it-platforme til at drive en netbutik, som ikke er særlig omkostningstunge. Det udfordrende ved udviklingen af en netbutik er at skabe en god og bæredygtig platform, der er tilpasset forbrugerne, markedet, virksomheden og dens organisation. Der findes ikke en enkelt standardløsning, alle butikker er forskellige som det også er tilfældet med de fysiske butikker. * Dansk e-handelsanalyse, 2.kvartal 2010

13 13 En god og bæredygtig netbutik kræver, at virksomheden har gjort sig klart, hvilke behov it-løsningen skal dække. Virksomheden skal derfor udføre et konkret forarbejde, inden udviklingen iværksættes. Der er fire vigtige områder, som virksomheden skal forholde sig til inden netbutikken udvikles: > Kravspecifikation (funktionalitet og udseende) > Design > Jura > It. Det er også vigtigt at tage stilling til, hvad netbutikken skal hedde, og sørge for at købe rettigheder til domænenavne. KRAVSPECIFIKATION At kravspecificere betyder, at netbutikkens funktionalitet og til dels dens udseende beskrives. Det indbefatter alt lige fra en helt almindelig tekstside til de mest avancerede funktioner, både på den side kunderne besøger (frontend) og den side medarbejderne benytter (backend). Med en kravspecifikation undgås tvister og misforståelser og dermed effektiviseres udviklingen af netbutikken. Samtidig synliggøres de daglige driftsrutiner og det, som it-systemerne skal kunne understøtte. Jo mere deltaljeret specifikationen er, des lettere og mere retvisende et udviklingsestimat vil it-afdelingen eller et webbureau kunne levere. Det er et stort stykke arbejde at kravspecificere, men arbejdet med kravspecificering bliver givet mange gange tilbage. Det er utrolig vigtigt, at man gør sig meget klart, hvad man vil have og ikke mindst, hvad man ikke vil have når man skal starte en netbutik, og det på et meget tidligt tidspunkt i processen inden man for eksempel vælger udbyder. Det er vigtigt, at man kender sine begrænsninger, og er realistisk. Kravspecifikationen er nøglen til dette, her definerer man alle behovene både de tekniske og forretningsmæssige. Anders B. Høier, adm. direktør i Friluftsland

14 14 Et godt sted at starte kravspecificeringen er ved at tage udgangspunkt i et navigationsflow, uanset om der er tale om front- eller backend. Et navigationsflow er en gennemgang af de sider, en bruger kommer igennem under et køb/ besøg. Efter at have klarlagt navigationsflowet kan hver del af flowet beskrives i detaljer alt lige fra knapper og felter til funktionaliteter. EKSEMPEL PÅ ET NAVIGATIONSFLOW I FRONTEND SØGNING FORSIDE PRODUKT KATEGORIER FAQ OG KUNDE- SERVICE OM VIRK- SOMHEDEN HANDELS- BETINGEL- SER ORDRE- TRACKING NYHEDS- BREV SIGN UP PRODUKT- SIDE MED PRIS INDKØBS- KURV BETALINGS- OG LEVE- RINGS INFO BETALING (HTTPS) EKSTERN SERVICE ORDRE- BEKRÆF- TELSE BEKRÆF- TELSE JURA Forbrugerjuraen for e-handel (ikke-fysisk handel eller fjernsalg) minder på mange områder om den almindelige forbrugerjura i den fysiske handel, dog med væsentlige skærpelser for forbrugerbeskyttelsen. Som sælger er man således forpligtet til at give en række oplysninger om sin virksomhed, om varen, om kundens fortrydelsesret med mere. Forbrugerne er bedre stillet ved at foretage e-handel end ved fysisk handel. Man bør især være opmærksom på, at der gælder en 14-dages fortrydelsesret ved e-handel.

15 15 De vigtigste love, en netbutik skal overholde, er: > Forbrugeraftaleloven > E-handelsloven > Købeloven > Markedsføringsloven > Persondataloven. Det er vigtigt, at virksomheden udfører et grundigt tjek af, om netbutikkens forretningsbetingelser, markedsføring m.v. er i overensstemmelse med lovgivningen. Der er forskellige veje en netbutik kan gå for at sikre, at den lever op til alle gældende love og regler. Forbrugerombudsmanden holder nøje øje med, om netbutikkerne overholder de forskellige lovkrav, og forbrugerombudsmandens hjemmeside har et net-tjek, hvor man kan finde oplysninger om de gældende regler. Netbutikken kan også lade sig e-mærke, hvilket indbefatter et tjek af, om man overholder love og regler. E-MÆRKET Alle netbutikker, som overholder gældende lov og retningslinjer for e-mærket, kan blive e-mærkecertificeret. Med e-mærket sikres den erhvervsdrivende kompetent juridisk gennemgang af, at netbutikken overholder love og normer for god etik på nettet. For at sikre at e-mærkede netbutikker lever op til e-mærkets retningslinjer, gennemfører E-handelsfonden jævnligt løbende kontrol og stikprøver. E-mærket varetages af E-handelsfonden, en non-profit fond, som følgende organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet, og har til formål at skabe større forbrugertryghed og øget bevidsthed omkring god e-handelsskik blandt de handlende.

16 16 DESIGN Med en kravspecifikation i hånden kan designarbejdet gå i gang. Design er meget subjektivt, og det kan være svært at måle, hvad godt design er. Pænt design er ikke nødvendigvis godt design. Det afgørende er, at kunderne kan forstå og finde rundt i netbutikken. Hvis der er tvivl om netbutikkens udseende, kan en brugertest være en rigtig god investering. Som udgangspunkt rummer godt design følgende parametre: > Gennemtænkt og intuitiv for kunderne > Udstråler professionalisme > God præsentation af varer > Enkelt og overskueligt købsflow > Søgeoptimering > Genkendelse i forhold til butikkens fysiske design. Vær kritisk med indholdet på hjemmesiden og i netbutikken, den skal kun indeholde relevant information af høj kvalitet. Det er vigtigt at inkludere teknisk information og specifikationer om varerne, men det skal heller ikke blive for omfattende. Alberto Cipolla, marketing operations manager i RS Components IT It skal understøtte og facilitere den daglige drift af netbutikken, hvilket kun er muligt, hvis samtlige rutiner og arbejdsprocesser for den daglige drift er kortlagt. Dette gøres til dels gennem kravsspecificeringen, men skal konkretiseres yderligere. Konkretisering sker ved, at følgende fire spørgsmål besvares for hver arbejdsproces: 1. Hvad skal udføres? 2. Hvem skal udføre det? 3. Hvorledes skal det udføres? 4. Hvor ofte skal det udføres? De vigtigste fordele ved at synliggøre arbejdsprocesserne er effektivisering og identificering af integrationsmuligheder med de eksisterende it-løsninger.

17 17 Mange har den opfattelse, at den optimale netbutikløsning er en fuld integration med virksomhedens eksisterende it-løsning. Dette er ikke nødvendigvis ideelt for virksomheden, og det kan samtidig være en unødvendig stor investering i forhold til virksomhedens behov. De eksisterende it-løsninger er etableret for at understøtte den eksisterende forretning. Vær klar til at tilpasse den eksisterende løsning eller udvikle en helt ny, der understøtter netbutikken. Integrationen af netbutikken med de eksisterende systemer har været en besværlig og langsom proces, der kræver en del ressourcer og teknisk indsigt. Det kunne vi ikke have gjort uden ekstern hjælp. Anders B. Høier, adm. direktør i Friluftsland Det at få netbutikken til at linke sammen med de eksisterende systemer har været nødvendigt, men også en stor, tidskrævende udfordring for os. Det har været et stort arbejde at få alle systemer til at fungere sammen, og det har været ret omstændeligt, fordi vi havde behov for, at alt også skulle kunne fungere samen med moderselskabets systemer. Freddy Lauritsen, adm. direktør i Silvan MARKEDSFØRING Strategi og Business case Varer, priser og services Lager og logistik Netbutik Organisation Kundeservice Markedsføring Analyse Økonomi Markedsføring på internettet er efterhånden en større videnskab, og som ny i branchen er der risiko for ineffektiv markedsføring, hvis det ikke gøres rigtigt. Søgemaskiner som Google er langt den mest anvendte måde, forbrugerne finder frem til netbutikker på. Hjemmesider med prissammenligninger og anbefalinger fra kolleger, familie og venner er også ofte anvendte veje til en netbutik. Husk også at benytte virksomhedens eksisterende markedsføringsapparat. Hvis butikken i forvejen anvender trykte reklamer, kan det være effektivt og omkostningsdygtigt ved opstart af en netbutik.

18 18 Nettet giver andre og større muligheder for at markedsføre sig, end de traditionelle markedsføringskanaler. Vores netbutik og hjemmeside er en betydningsfuld markedsføringskanal for Friluftslands brand. Vi arbejder meget med søgeord, selvom der også er store udfordringer forbundet med dette, fordi vi som fagfolk ofte bruger andre ord, end forbrugeren måske gør. Det er noget, man bør være opmærksom på. Anders B. Høier, adm. direktør i Friluftsland Der er forskel på at skaffe besøg til det første køb, og på at få kunderne til at foretage genkøb i netbutikken. Elektroniske nyhedsbreve er en effektiv måde at skabe genkøb og relation og forhåbentlig også loyalitet hos de kunder, der har sagt ja til at modtage materiale. Det er vigtigt, at virksomheden sørger for det nødvendige samtykke fra kunderne før, man sender nyhedsbreve eller andet til dem. Det er ulovligt at spamme, altså sende nyhedsbreve, sms er eller andet markedsføringsmateriale til mulige kunder, der ikke har afgivet samtykke til at modtage materialet. SÆRLIGT OM SPAM Reglerne om spam findes primært i markedsføringslovens 6. Udgangspunktet er, at erhvervsdrivende ikke må sende s, sms er, mms er eller anden elektronisk post med henblik på afsætning, medmindre modtageren på forhånd har givet samtykke hertil. Vær opmærksom på, at med henblik på afsætning skal fortolkes meget bredt. ANALYSE Strategi og Business case Varer, priser og services Lager og logistik Netbutik Organisation Kundeservice Markedsføring Analyse Økonomi E-handel har en forretningsmæssig fordel, som fysisk handel har svært ved at konkurrere med. Alt hvad forbrugerne foretager sig i netbutikken kan spores, opsamles og dermed analyseres. Det er dyrebare informationer, som åbner op for en helt anden forståelse for forbrugernes adfærd, online som offline. Det kan

19 19 være informationer om, hvilke varer den samme kunde køber, hvordan kunden reagerer på bestemte rabatter, eller om kunden falder fra bestemte steder undervejs i købsprocessen. En virksomhed kan benytte viden fra e-handel til at optimere salget i de fysiske butikker. Adgangen til den store datamængde kan dog resultere i ophobning af unødvendige data, hvorfor en klart defineret rapport med de vigtigste KPI er (key performance indicators) er at foretrække. Antallet af rapporter og mængden af KPI er afgøres af modtagerne. Det vigtigste er, at modtageren kan bruge data til at styre og lede forretningen i den rigtige retning. Der er eksempelvis stor forskel på en rapport til ledelsen om netbutikkens overordnede KPI er og en rapport til de medarbejdere, som står for den daglige drift. Analyserapporter skal defineres, så de understøtter de opstillede mål og succeskriterier fra virksomhedens business case og strategi. Der findes mange webanalysesystemer på markedet. Valget afhænger af virksomhedens behov. Hvis ikke virksomheden har særlige ønsker, vil et gratis system ofte kunne løse opgaven. ER DU KLAR TIL AT GÅ I GANG? Vi har gennemgået de forskellige faser i værdikæden, som etableringen af en ny netbutik kræver. Forhåbentligt er din virksomhed dermed bedre klædt på til at kaste sig ud i e-handlen og få del i det store potentiale på nettet. Se e-handel som en hvilken som helst anden form for forretningsudvidelse. Er I stadigvæk i tvivl, er vores anbefaling, at I finder specialister og lader dem hjælpe jer i gang, eller opsøger netværk, konferencer og seminarer om e-handel, hvor det er muligt at blive inspireret og lære af andre virksomheders erfaringer. Man bliver aldrig færdig med en netbutik, der sker altid noget nyt, og der er hele tiden noget, man kan videreudvikle eller lave helt om, hvis man fortsat vil følge udviklingen. Man skal se det som en proces. En netbutik er under konstant udvikling. Anders B. Høier, adm. direktør i Friluftsland

20 NYTTIGE LINKS Har din virksomhed behov for neutral rådgivning om start af netbutik, jura, teknologi etc., kan du kontakte følgende: > Dansk Erhverv: Medlemskab giver adgang til generel erhvervs- og ansættelsesjuridisk vejledning og rådgivning. > FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel: Medlemskab giver adgang til viden, der kan løse specifikke problemer. Juridisk rådgivning, helpdesk for skatte-, revisions- og regnskabsmæssige spørgsmål. > e-handelsfonden/e-mærket: Intro- og jurakurser, der giver et indblik i de væsentligste juridiske regler, erhvervsdrivende skal have kendskab til, når man sælger varer eller tjenesteydelser på nettet. > IBIZ-Center og deres Find Gevinsten -værktøj: Prøv værktøjet Find Gevinsten, der udpeger de områder, hvor gevinsten ved e-business umiddelbart er størst for din virksomhed. IBIZ-Center styrker små- og mellemstore virksomheders udnyttelse af it i deres forretningsprocesser, blandt andet ved at afholde workshops og konferencer. Finansieret af blandt andre Videnskabsministeriet. > Startvækst (Erhvervs- og Byggestyrelsen): Læs om reglerne for e-handel og få hjælp til at sikre, at din virksomhed optræder lovligt på internettet. Især relevant for iværksættere. > Forbrugerombudsmandens Net-tjek: dk/nettjek Forbrugerombudsmandens side om e-handel primært for erhvervsdrivende.

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Digitale medier i den strategiske kommunikation

Digitale medier i den strategiske kommunikation Digitale medier i den strategiske kommunikation Digital kommunikation: Brug digitale medier rigtigt i kommunikationen med organisationens interessenter Af Morten Gade, www.mortengade.dk Denne artikel giver

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Spin off - start din egen virksomhed

Spin off - start din egen virksomhed FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - start din egen virksomhed Guide til iværksætteren, der etablerer virksomhed med afsæt i sin gamle arbejdsplads Spin off - iværksætter Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne guide

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS MMD EAL 4. SEMESTER AFGANGS EKSAMEN Af merwais Sarwari, Muharrem Karakaplan, Diar Baker Ahmad & Yrsa Jensen Vejleder: Thomas Jessen Bivejleder: Jens Berg

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Morten Beck Andersen Hovedopgave 11/8-2014. Hovedopgave. Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912. Studienummer: 1021232. Vejleder Peter Laigaard

Morten Beck Andersen Hovedopgave 11/8-2014. Hovedopgave. Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912. Studienummer: 1021232. Vejleder Peter Laigaard Sport Direct Aarhus Strategiske position og udfordringer Hovedopgave Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912 Studienummer: 1021232 Vejleder Peter Laigaard Antal anslag: 67.884 Afleveret d. 11/8-2014

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere