Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EGGSELLENT (730) Indehaver: Brødrene Hartmann A/S, Klampenborgvej 203, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 07: Industrielle anlæg og maskiner til støbning og efterbehandling af bakker og kartoner til æg samt alle andre slags varer fremstillet helt eller delvist af papirmasse eller af fibermasse, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til nævnte industrielle anlæg, maskiner og maskinelt udstyr, herunder støbeforme og reservedele. (511) Klasse 16: Emballage fremstillet helt eller delvist af papmasse, af papirmasse, af karton, af plasticmasse eller af kombinationer af disse i form af bakker eller kartoner til æg og i form af andre støbepapprodukter fremstillet ved en støbesugningsteknik i tredimensional form samt tilsvarende produkter af plasticmasse. (511) Klasse 37: Formidling af know-how i forbindelse med etablering og drift af nye eller eksisterende industrielle anlæg, maskiner og udstyr til støbning og efterbehandling af varer af papirmasse eller af fibermasse, servicering af sådanne industrielle anlæg, maskiner og udstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jebsen & Co. A/S, Skibbrogade 27/29, 6200 Åbenrå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Compass Advokatfirma I/S, Kystvej 22, 6200 Åbenrå, Danmark (511) Klasse 09: Beskyttelses hansker, herunder arbejds- og engangshansker, beskyttelsesdragter til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; sikkerhedsfodtøj herunder gummistøvler; åndedrætsværn, øjenbeskyttelse, høreværn, hovedværn, faldsikring i form af veste og livliner til at tage på; svejsebeskyttelse. (511) Klasse 25: Arbejdsbeklædning, gummistøvler. (511) Klasse 33: Vin. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ECCOES OF THE WORLD (730) Indehaver: ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, creme, voks, pudsemidler og imprægneringsmidler til fodtøj. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, håndtasker, skuldertasker, bæltetasker, rygsække, dokumentmapper, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Onstar Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1400 Stevenson Highway, Troy, Michigan 48083, USA (511) Klasse 09: Telekommunikationsapparater og -instrumenter; telefoner, herunder mobiltelefoner og cellulartelefoner; sendere, modtagere, mikroprocessorer, computere, computersoftware; tyverialarmer og detektorer; navigations- og pejlingssystemer til motorkøretøjer; stedbestemmelses- og lokaliseringsindretninger til motorkøretøjer; apparater (ikke indeholdt i andre klasser) til alarmering ved airbagaktivering i køretøjer; mikrochips; controllers, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, reparation og servicering, især af motorkøretøjer og motorer; landevejsnødtjeneste for motorkøretøjer, teknisk asistance til motorkørertøjsbrugere vedrørende motorkøretøjer og motorkøretøjers indretning og udstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, elektronisk transmission af lyd, meddelelser og data. (511) Klasse 39: Oplysningstjenester vedrørende trafikforhold, information vedrørende transport og kørsel, nemlig lokaliserings-, retnings- og vejvisningsydelser, herunder ved hjælp af navigationssystemer via satellit. (511) Klasse 41: Underholdningsreservationer. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning (ikke forretningsmæssigt) til motorkøretøjsbrugere vedrørende motorkøretøjer og motorkøretøjers indretning og udstyr samt vedrørende udstyr, indretninger og anlæg i tilknytning hertil; hotel- og restaurantreservationer, oplysningstjenester vedrørende vejrforhold, varslingstjeneste, oplysningstjenester vedrørende køretøjers operationelle status, overvågning af motorkøretøjer ved hjælp af GBS (satellitnavigationssystem) og satellitteknologi og bistand til motorkøretøjer i tilknytning hertil, overvågning af køretøjer med henblik på opdagelse af tyverier samt underretning af ejerne, opsporing af stjålne køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CEU Center for Erhverv og Uddannelse (730) Indehaver: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SILVERSORB (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 10: Antimikrobielle kirurgiske sårforbindinger. 3667

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILNETTO (730) Indehaver: Debitel Danmark A/S, Kanalgaden 3, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, herunder kodede smartkort; lydplader; computersoftware; data behandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Tegning af telefonabonnementer for andre. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med Internettet; elektronisk post; information vedrørende telekommunikation; telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre osv.); tilvejebringelse af brugeradgang til globale computernetværk, herunder Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRO BRO BRILLE (730) Indehaver: F.A. THIELE A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Briller, solbriller, kontaktlinser. (511) Klasse 42: Optikervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Medical Society ecooperative (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn Company, 100 Route 206 North, Peapack, N.J , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 44: Tilvejebringelse af informationer vedrørende medicin og sundhedspleje. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNIQUE MEDIA (730) Indehaver: Unique Media Inc., 120 Carlton Street, Suite 415, Toronto M5A 4K2, Canada (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Kort, herunder landkort, plakater og postkort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sikkerhedskørekort (730) Indehaver: Neupart A/S, Vesterbrogade 149, 1620 (511) Klasse 09: IT-produkter, i form af hardware og software. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig oplysningskontor i form af informationssikkerhed, sikkerhedsundersøgelser og sikkerhedsviden, sikkerhedsanalyser, ikke finansiel. (511) Klasse 42: Programmering af computere, nyhedsformidling i form af informationssikkerhed, sikkerhedsundersøgelser, sikkerhedsviden, sikkerhedsanalyser, ikke finansiel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WIN 3 (730) Indehaver: Dailycare.dk ApS, Njalsgade 21F, 2. sal, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 03: Barberskum og barbergele. (511) Klasse 08: Instrumenter til barbering, barberblade, dispensere, holdere og kassetter indeholdende barberplade, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (730) Indehaver: Dansk Web Bureau A/S, Vestergade 26, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blålige nuancer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ScandiTech (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TINAXIN (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (730) Indehaver: Ejgild Jensen, Vesterbyvej 6B, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 07: Dele og tilbehør til trykluftefterbehandling, trykluftfiltrering, tørring af trykluft, absorbering og adsorbering af trykluft (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Agenturvirksomhed, import- og eksportvirksomhed, detailvirksomhed. 3668

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUZAPIN (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLOPOX (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MINUVAN (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SoftCompilation (730) Indehaver: Peter Berg Steffensen, Harsdorffsvej 10, st., 1874 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Qvist Stanbrook A/S, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol, herunder særligt software til finansiering, software til kontrolforanstaltninger, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billeder, magnetiske databærere, lydplader og databehandlingsudstyr, herunder software udviklet som søgesystemer og søgemetoder til søgning i private biblioteker, på computere, HI-FI anlæg, filmkartoteker og samlinger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, bistand og software til udvikling af søgesystemer og søgemetoder til søgning i private biblioteker på computere, HI-FI anlæg, filmkartoteker og samlinger. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder bistand til søgning og software til udvikling af søgesystemer og søge metoder i private biblioteker på computere, HI-FI anlæg, filmkartoteker og samlinger. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder bistand til udvikling af søgesystemer og søgemetoder til søgning i private biblioteker på computere, HI-FI anlæg, filmkartoteker og samlinger. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, herunder bistand til udvikling af søgesystemer og søge metoder til søgning i private biblioteker, på computere, HI-FI anlæg, filmkartoteker og samlinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SYMFONI (730) Indehaver: LK A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, produkter, fordelingstavler, afbrydere, stikkontakter, Løs-el, nemlig stikpropper, forlængerled, forlængerledninger, edb netledninger, stikkontaktdåser, afgreningsstikprop, gennemgangsafbryder, lampeophæng, samlemuffer, klemmerækker, kronemuffer, trælisteklemmer, lysdæmpere bordmodeller, finsikringer, fasefølgeviser, spændingstester (FS-brik) og gennemgangstester (K-brik), sensorer, styreapparater og komponenter, elektrisk og elektronisk installationsmateriel til apparater, instrumenter, maskiner og til bygninger, elektriske kabler, ledninger; optiske fibre, kabler og komponenter, elektriske artikler i form af adaptere, konnektorer, racks, patchpaneler og monteringsdåser, radio- tele- og datanetværk, alarmer, overvågnings- og kontrolapparater, elektriske reguleringsapparater, dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparations-, vedligeholdelses- og installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPERA (730) Indehaver: LK A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, produkter, fordelingstavler, afbrydere, stikkontakter, Løs-el, nemlig stikpropper, forlængerled, forlængerledninger, edb netledninger, stikkontaktdåser, afgreningsstikprop, gennemgangsafbryder, samlemuffer, klemmerækker, kronemuffer, trælisteklemmer, lysdæmpere bordmodeller, finsikringer, fasefølgeviser, spændingstester (FS-brik) og gennemgangstester (K-brik), sensorer, styreapparater og komponenter, elektrisk og elektronisk installationsmateriel til apparater, instrumenter, maskiner og til bygninger, elektriske kabler, ledninger, ledere, konnektorer og forgrenings- og fordelingssystemer; optiske fibre, kabler og komponenter, elektriske artikler i form af adaptere, konnektorer, racks, patchpaneler og monteringsdåser, signalapparater og instrumenter, radio- tele og datanetværk, alarmer, overvågnings- og kontrolapparater, elektriske reguleringsapparater, dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparations-, vedligeholdelses- og installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Forskning, udvikling og rådgivning vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, industriel design, materialeafprøvning og testning af materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kirsten Hyldgaard Graversen, Nybodalen 4, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, herunder: rengøring af fedtede og snavsede emner, rengøring af plastemner, fjernelse af alger og insekter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FISHMAN (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 3669

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: The Swatch Group (Nordic), Gentoftegade 35, 2., 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske magasiner, bøger og tryksager (downloadable). (511) Klasse 14: Ure. (511) Klasse 16: Magasiner, tryksager, bøger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Udgivelse af publikationer; tilvejebringelse af publikationer online (ikke downloadable). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Irfan Foods (PVT) Ltd., S-14, Gulberg Centre, Main Boulevard, Lahore, Pakistan (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: The, kakao, sukker, ris og næringsmidler af ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kristine Elbæk Rovsing, Berlingsbakke 16C, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Eivind Einersen, Vognmagergade 7, 1120 København K, Danmark (511) Klasse 44: Dyrlæger, klinikker, medicinske klinikker, røgt og pleje af dyr, veterinærvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAPAYA (730) Indehaver: Sapio ApS, Lokesalle 30, 1., 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ihlp (730) Indehaver: Fischer & Kerrn A/S, Vesterbrogade 95A, 5sal, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tumlastik (730) Indehaver: Tumlastik v/mette Vainer Wegloop, Skelvej 4, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VENDELBO (730) Indehaver: Danisco Foods A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 29: Marmelade og syltetøj. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (730) Indehaver: Foreningen Papaya v/rikke Forchhammer, Krogerupvej 7, 3050 Humlebæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jesper Tønnes Hansen, Absalonsgade 17, 2.th., 1658 (511) Klasse 09: Udgivelse af musik cd'er, cd'er med videoklip og andre data samt udgivelse af musik, videoklip mv på andre medier end cd. (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier, artikler til brug for kunstnere, instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater) og nodehæfter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer, kulturelle rejser, koncerter, arrangering af koncerter og afholdelse af workshops. 3670

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MyDocOnline (730) Indehaver: Mydoc Online, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1516 East Palm Valley Blvd, Suite A4, Round Rock, Texas 78664, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed i relation til farmaceutiske og medicinske produkter og information herom, distribution af prospekter og prøver i relation til produkter eller farmaceutisk eller medicinsk information, abonnementsvirksomhed i relation til farmaceutiske eller medicinske publikationer over for tredjemand, herunder elektroniske magasiner og publikationer, abonnementsvirksomhed i relation til Internettet og alle abonnementsydelser knyttet til det verdensomspændende kommunikationsnetværk, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, udarbejdelse af dokumentation, styring af computerarkiver, organisering af overskudsgivende eller annoncerende udstillinger med kommercielt sigte, distribution af meddelelser i form af løsblade, prøver, prospekter og tryksager, annoncemeddelelser til offentligheden under alle former for distribution vedrørende farmaceutiske eller medicinske produkter eller information, udlejning af reklameplads, reklamepost, reklame via reklamebannere på Internettet. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed i relation til farmakologi og medicin via computer terminaler, elektronisk distribution og downloading af farmaceutiske og medicinske data via alle computer netværk, herunder alle globale kommunikationsnetværker, såsom Internettet, mikrobølge-, fjernsyns- og satellitnetværker, elektronisk transmission af tekst, billeder, lyd, computer programmer og al anden data via alle computer netværker, herunder alle globale kommunikationsnetværker, såsom Internettet, mikrobølge-, fjernsyns- og satelitnetværker, udbydelse af accesstid via telekommunikation og databaseforbindelser, transmission af information i relation til kræftforskning og dens resultater via Internettet. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, organisering og styring af kollokvier, konferencer, kongresser, organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål, alt vedrørende farmaceutiske eller medicinske produkter. (511) Klasse 42: Videnskabelig og medicinsk forskning, programmering af computere, klinisk udvikling og eksperimentering i relation til farmaceutiske produkter og udviklingen af disse, licensgivning af industrielle rettigheder, kreering (design) af databanker, medicinsk information online og via Internettet i relation til produkter, løsninger, farmaceutiske eller medicinske gennembrud, information i relation til brug, anvendelse og fremstilling af farmaceutiske produkter, prospektering, leasing af accesstid til disse computer databaser. (511) Klasse 44: Rådgivning og bistand vedrørende farmaceutiske eller medicinske spørgsmål enten til professionelle eller forbrugere, information eller meddelelser inden for det farmaceutiske eller medicinske område. (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Friis, Højmarksvej 4, 2690 Karlslunde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Abilon Search & Management, v/bo Schøler, Samsøvej 30, 8382 Hinnerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i turkis og grønlige nuancer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIPOSOL X/XS (730) Indehaver: Cubas A/S, Mads Clausens Vej 9, 6360 Tinglev, Danmark (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af snegle, herunder af agersnegle og ibiriske snegle i landbruget samt private haver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dream Society Tours (730) Indehaver: Charlotte Zarp, Springbanen 27, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 41: Rejsebureau. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VALLEY ARTS (730) Indehaver: Gibson Guitar Corp., a corporation of the State of Delaware, 1818 Elm Hill Pike, Nashville, Tennessee 37210, USA (511) Klasse 15: Musikinstrumenter med strenge, nemlig guitarer. 3671

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sofie Bang-Olsen, Trøjborggade 4, 1. th., 1757 København V, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (undtagen apparater). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration vedrørende konceptudvikling, planlægning- og ledelsesværktøjer, forretningsstrategier, konsu-lentbistand i forbindelse med analyser og planlægning af arbejdsgange og -procedu-rer samt organisationsudvikling. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder stress management, team building og ledelsesudvikling. (511) Klasse 44: Professionel rådgivning indenfor alternativ sundhedspleje, herunder kinesiologi, forebyggelse og afbalancering af stress, stress management, personlig kompetence udvikling, human ressource development. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOTIRON (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIMISCAN (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PowerJobbing (730) Indehaver: Grøndberg Rådgivning, v/hans Grønberg, Ulvemosen 8, 2960 Rungsted Kyst, Danmark; Hildebrandt Consulting, v/peter Steen Hildebrandt, Strandvejen 75, 2.th., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: K'Å (730) Indehaver: Kello A/S, Vejlevej 130, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Konfektion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEMOLINA (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, herunder cremer. (511) Klasse 05: Medicinske præparater og cremer, herunder cremer til behandling af lidelser i endetarmen. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Congressonline.com (730) Indehaver: ICS A/S Copenhagen, Strandvejen 171, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ariantro (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Anti-diabetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit LånOvervågning (730) Indehaver: NYKREDIT A/S, Juridisk Afdeling, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FONTAB (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DE GRØNNE SLAGTERE (730) Indehaver: M & M Productions A/S, Blomstervænget 52, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder via TV og internettet, sportsarrangementer, kulturelle arrangementer, filmproduktion. 3672

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEXTURA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BONAR FLOORS LIMITED, High Holborn Road, Ripley, Derbyshire DE5 3NT, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 27: Gulvbelægninger; tæpper; måtter; tæppefliser til gulve; gulvløber; vægbeklædninger (ikke tekstilvarer). (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU ansøgning, nummer (300) Prioritetsoplysninger: EM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOLLAND HOUSE (730) Indehaver: MOTT'S INC., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, 6 High Ridge Park, Stamford, Connecticut, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke, cocktailblandinger, ikke alkoholholdige, frugtjuicer, præparater til fremstilling af likører, sirup til drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), alkoholholdige ekstrakter og essenser, blandinger til alkoholholdige drikke, cocktailblandinger til alkoholholdige drikke, vin til madlavning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LYSKEGLEN (730) Indehaver: Lyskeglen v/tina Rasmussen, Askemarksvej 26, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (730) Indehaver: Kirk Revision I/S, Messingvej 40B, 8900 Randers, Danmark; Revisionsfirmaet Bjerre, Møller Pedersen & Bering I/S, Rosenørnsgade 6, st., 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Allé 9, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Revisionsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KORSKRO (730) Indehaver: Jens Christian Møller, Østerbrogade 24, 7620 Lemvig, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Brenlion (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Anti-diabetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Brensana (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Anti-diabetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Levemir (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Anti-diabetiske præparater. 3673

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Prydectia (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Anti-diabetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Prydentra (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Anti-diabetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Prydmir (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Anti-diabetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Outline (730) Indehaver: Louis Poulsen Lighting A/S, Nyhavn 11, 1001 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Louis Poulsen Lighting A/S, Sluseholmen 10-14, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning. (511) Klasse 35: Samling, ikke transport, af et udvalg af varer og tjenesteydelser, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser - også via globale netværk. (511) Klasse 42: Industrielt design, bolig indretning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hans-Henrik Rasmussen, Fanøvej 5, 3140 Ålsgårde, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, herunder aktiv ferie (kanoudlejning, fiskeferie, golf, vandreferie, rideferie, skiferie), grupperejser og rejser for individuelle med/uden transport. (511) Klasse 43: Udlejning af sommerhuse, hytter, ferieboliger og hoteller i Sverige hele året. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HaemoNet (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computer software, herunder software til medicinsk information, uddannelse og salgsaktiviteter, software til websites, intranet og Internet; medicinske publikationer i elektronisk form; databehandlingsudstyr og computere. (511) Klasse 42: Programmerede data vedrørende behandling af patienter der lider af manglende væksthormon. (511) Klasse 44: Diagnostiske informationer om kliniske resultater, analyser og rådgivning fra medicinske klinikker i forbindelse med behandling af manglende væksthormon. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HemoNet (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computer software, herunder software til medicinsk information, uddannelse og salgsaktiviteter, software til websites, intranet og Internet; medicinske publikationer i elektronisk form; databehandlingsudstyr og computere. (511) Klasse 42: Programmerede data vedrørende behandling af patienter der lider af manglende væksthormon. (511) Klasse 44: Diagnostiske informationer om kliniske resultater, analyser og rådgivning fra medicinske klinikker i forbindelse med behandling af manglende væksthormon. (730) Indehaver: Odsherreds Jernbane A/S, Jernbaneplads 6, 4300 Holbæk, Danmark; Høng-Tølløse Jernbane A/S, Jernbaneplads 6, 4300 Holbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dania Marketing ApS, Østerled 28, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, herunder brochurer, hæfter, aviser, reklamer og annoncer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed i form af skiltning på kørende materiel samt på uniformer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, nemlig godstransport og passagerbefordring. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3674

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DECOR (730) Indehaver: LK A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, produkter, fordelingstavler, afbrydere, stikkontakter, løs-el, nemlig stikpropper, forlængerled, forlængerledninger, edb netledninger, stikkontaktdåser, afgreningsstikprop, gennemgangsafbryder, lampeophæng, samlemuffer, klemmerækker, kronemuffer, trælisteklemmer, gennemgangslysdæmpere bordmodeller, finsikringer, fasefølgeviser, spændingstester (FS-brik) og gennemgangstester (K-brik), sensorer, styreapparater og komponenter, elektrisk og elektronisk installationsmateriel til apparater, instrumenter, maskiner og til bygninger, elektriske kabler, ledninger, ledere, konnektorer og forgrenings- og fordelingssystemer; optiske fibre, kabler og komponenter, magnetiske og optiske databærere, elektriske og elektroniske radio-, tele- og datakommunikationsapparater, edb-software, elektriske artikler i form af adaptere, konnektorer, racks, patchpaneler og monterinsgdåser, signalapparater og instrumenter, radio- teleog datanetværk, alarmer, overvågnings-og kontrolapparater, elektriske reguleringsapparater, dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser) (511) Klasse 37: Reparations-, vedligeholdelses- og installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Forskning, udvikling og rådgivning vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, industriel design, materialeafprøvning og testning af materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Moviemafia (730) Indehaver: Brøgger Invest ApS, Knudlundvej 14, Knudlund, 8653 Them, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Barista Coffee House ApS, Stengade 4A, st.tv., 3000 Helsingør, Danmark (511) Klasse 09: Salgs- og service automater, herunder kaffemaskiner, Espressomaskiner, apparater til maling af kaffe og kakaomaskiner; mekanismer til mønt-opereret apparater. (511) Klasse 11: Apparater til kogning, apparater til køling. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, sirup. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Brøgger Invest ApS, Knudlundvej 14, Knudlund, 8653 Them, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tankevirksomheden v/martin Wagner, Øster Farimagsgade 16b, g, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort. 3675

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Artometer (730) Indehaver: Thodberg Scientific Computing, v/ Hans Henrik Thodberg, Søllerødvej 57C, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Medicinsk billedanalyse til screening, diagnostik og behandlingsovervågning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKINCLEARING (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, ikke-medicinske hudplejepræparater til akne, nemlig rensebarer, renselotioner, rensepuder, udtørrende geler, ansigtslotioner og oliefrie fugtighedscremer, kosmetiske præparater, nemlig flydende pudderunderlag, fast pudderunderlag, pudderunderlag i stiftform, ansigspudder, concealer, rouge, kropspudder, mascara og læbestift, cremer og lotioner til ansigtet og kroppen, præparater til pleje af håret, barbercreme, aftershave. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, medicinske hudplejepræparater til akne, nemlig masker, oliefrie vaskemidler, rensepræparater i stiftform til behandling af akne, præparater til behandling af akne og hydrocortison exfolierende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GALILEO (730) Indehaver: Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort. (730) Indehaver: The Holmes Group, Inc. (Massachusetts corporation), One Holmes Way, Milford MA 01757, USA (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske styreindretninger til brug for elektriske varmere, elektriske vifter, befrugtningsanlæg og luft renseanlæg. (300) Prioritetsoplysninger: US 76/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOTREVE (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig medicinalvarer til behandling af inkontinens. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALTESPA (730) Indehaver: Merck & Co., Inc., a corporation of the State of New Jersey, One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes, kardiovaskulære sygdomme og lidelser, angst, depression, sygdomme og forstyrrelser i CNS (centralnervesystemet), gastrointestinale sygdomme og lidelser, urininkontinens, kræft, overvægt, betændelse og betændelsestilstande, luftvejssygdomme og -lidelser, muskel- og skeletlidelser, osteoporose; antiinfektøse præparater, anti-virale præparater, immunologiske præparater og anti-emetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADVIL. ADVANCED MEDICINE FOR PAIN (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig analgetika, præparater til lindring af forkølelse og sinusitis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: I See! (730) Indehaver: Guldbrandsen I/S, v/filip & Ida Guldbrandsen, Strandhøj 36, 3630 Jægerspris, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk undervisningsmateriale, underholdning optaget på databærende medier, herunder film. (511) Klasse 16: Trykt undervisningsmateriale, tryksager. (511) Klasse 41: Udgivelse af undervisningsmateriale, produktion af underholdning, herunder af film, rådgivning og information i relation til foranstående serviceydelser. 3676

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POLTIT (730) Indehaver: Allergon AB, Välingevägen 309, S Ängelholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Humanmedicin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NPROTECT (730) Indehaver: Inca Internet Co. Ltd., 301, Acetechno Tower II Kuro 3Dong, Kuro-Ku, Seoul, Sydkorea (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mossimo Inc., a corporation of the State of Delaware, 2016 Broadway, Santa Monica, California 90404, USA (511) Klasse 09: Briller, solbriller, brille- og solbrilleholdere, udskiftningsdele dertil samt etuier specielt tilpasset til briller og solbriller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 01: Bindemidler til beton, metalbejdsemidler, metalpartikler til brug i organiske og uorganiske lime, metalhærdemidler, kemiske præparater der fremmer metallers legering, metalloider, keramiske sammensætninger til sintring (granulater og pulvere), ubehandlet plastic, plasticdispersioner, plasticmaterialer der anvendes som bindemiddel i matrixen i kompositmaterialer. (511) Klasse 06: Panserbeklædning; forstærkningsmaterialer af metal; bygninger og bygningskonstruktioner, hovedsageligt af metal, ingeniørmæssige konstruktioner hovedsageligt af metal i form af tårne og broer; bygningskonstruktioner i form af undervands- og dybhavskonstruktioner til olieudvinding, hovedsageligt af metal, herunder platforme, dele til de nævnte varer; bygningsmaterialer hovedsageligt af metal; containere af metal; kompositmaterialer med stort fiberindhold (af metal eller hovedsageligt af metal) og kompositmaterialer med stort partikelindhold (af metal eller hovedsageligt af metal) til fremstilling af maskiner, legeringer af uædle metaller, herunder aluminium og stål, pengeskabe og bankbokse, beskyttelsesrum; armeringslegemer hovedsageligt af metal. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner og dele dertil eller dele deraf, presse- og trækkeværktøjer (maskiner) og dele dertil, værktøj (dele af maskiner), boreplatforme (flydende eller ikke-flydende) og udvindingsplatforme og dele dertil eller dele deraf; beskyttelsesplader i form af dele til maskiner; motorer, ikke til befordningsmidler til brug på land og dele dertil. (511) Klasse 09: Dykkerklokker, skudsikre veste, satelitter til videnskabelige formål, computerprogrammel optaget på magnetiske disketter, bånd, CD-ROM er og andre maskinlæsbare medier, satelitter til videnskabelige formål, testapparater og -instrumenter, måleapparater og -instrumenter, beskyttelsesindretninger (ikke til medicinske formål); optiske apparater og instrumenter, og dele dertil. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, befordringsmidler til brug i vandet, herunder ubåde, befordringsmidler til brug i luften eller i verdensrummet, og dele til alle førnævnte varer; motorer, elektriske, til befordringsmidler til brug på land, og dele dertil, motorer til køretøjer til brug på land, og dele dertil. (511) Klasse 13: Raketter, raketaffyringsramper og dele til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 17: Plasticfibre, plasticmaterialer i halvforarbejdet tilstand; materialer til isolering af bygninger, bygningskonstruktioner og ingeniørmæssige konstruktioner mod fugt; forstærkninger, ikke af metal, til rør, varmeisolerende materialer. (511) Klasse 19: Forstærkningsmaterialer (ikke af metal) til bygningsbrug; bygninger og bygningskonstruktioner (ikke af metal); ingeniørmæssige konstruktioner (ikke af metal) i form af tårne og broer; bygningskonstruktioner (ikke af metal) i form af undervands- og dybhavskonstruktioner til fundamenter til off-shore vindmøller og off-shore installationer, til tunneler, herunder tunnelelementer, dele til de nævnte varer; byggematerialer (ikke af metal), herunder materialer til støbning og formning af bygninger, til støbning af bygningskonstruktioner og til dele dertil; byggematerialer med stort fiberindhold eller stort partikelindhold (ikke af metal) til fremstilling af fundamenter af maskiner; cement og byggematerialer hovedsageligt bestående af cement; halvfabrikata i form af plader, stænger, master og armeringslegemer hovedsageligt fremstillet af cement; bindemidler; vej, bro- og lufthavnsbelægningsmaterialer; glas til bygningsbrug, også som råmateriale og i halvforarbejdet stand; armeret glas. (511) Klasse 20: Containere (ikke af metal) til oplagring, beholdere (ikke af metal), bolte (ikke af metal), møbler, arbejdsbænke, filebænke, paller (ikke af metal). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed, rådgivning vedrørende konstruktion af bygninger, bygningskonstruktioner og maskiner, information og rådgivning i forbindelse med de nævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, information og rådgivning i forbindelse med de nævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende byggevirksomhed, ingeniørvirksomhed, design af computerprogrammer, computerprogrammering, information og rådgivning i forbindelse med de nævnte tjenesteydelser (730) Indehaver: Giantcode A/S, Lucernevej 11, Klokkerholm, 9320 Hjallerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark 3677

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DLL Technology Finance B.V., Virupgaard, Hjortshøjvej 100 A, 8250 Egå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bøgh Andersen og Henriksen, Åboulevarden 31, 4 sal, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Kasseapparater; apparater til kommunikation mellem flere; audiovisuelle undervisningsapparater; bogholderimaskiner; bærbare computere; bærbare telefoner; Cd-afspillere; chipkort (kodede); chips (integrerede kredsløb); compactdisks (hukommelseskredsløb); compactdisks (lyd/billede); computere; printere til computere; computerhukommelser; computerjukebokse; computerprogrammel (optaget); computerprogrammer (downloadable); computerprogrammer, optagne; computerskærme (hardware); computerspil (edb-programmer); databehandlingsapparater; magnetiske databærere; optiske databærere; tastaturer til datamaskiner; diskdrev til computere; disketter (magnetiske); optiske disks; downloadable computerprogrammer; elektroniske downloadable publikationer; diskdrev til computere; faktureringsmaskiner; flashes (fotografiske); floppy disks; fotokopimaskiner (fotografiske, elektrostatiske og termiske); højtalere; højtalerkabinetter; højtalertragte; håndledsstøtter til brug med computere; måleinstrumenter; integrerede kredsløb (chips); interfaces til computere; computer-jukebokse; kasseapparater; kobbertråd, isoleret; elektriske apparater til kommutation; lasere, ikke til medicinske formål; ledere, elektriske; lydledere; ledninger, elektriske; ledningsnet (elektriske); lommeregnere; lydfilm; lydgengiveapparater; lydledere; lydlokaliserende apparater; lydmålere; lydoptageapparater; lysledere; lyslederkabler; magnetbånd; magnetbånd (til computere); magnetiske databærere; modemer; modstande, elektriske; monitorer (dataapparater); muffer til elektriske kabler; mus (databehandlingsudstyr); musemåtter; elektroniske mærkesedler til varer; måtter (muse-); nautiske apparater og instrumenter; navigationsapparater, herunder satellitnavigationsapparater; navigationsapparater til befordringsmidler (indbyggede computere); navigationsinstrumenter; notebook computere; omstillingsborde; opladere til batterier; opslagstavler, herunder elektroniske opslagstavler; optiske apparater og instrumenter; optiske databærere; optiske disks; optiske kabler, herunder fiberoptiske kabler; optiske kondensatorer; optiske lamper; optiske lanterner; optiske linser; optiske læsere; overvågningsapparater, elektriske; paneler til at dække elektriske stikkontakter; penne, elektroniske (dataskærme); perifere enheder til computere; plottere (kurvetegnere); processorer (centrale databehandlingsenheder); programmer, herunder computerprogrammer, optagne; projektionsapparater; projektionsskærme; publikationer, herunder elektroniske publikationer (downloadable); regnebrætter; regnemaskiner; regneskiver; regnestokke; sammenkoblere (databehandlingsudstyr); scannere (databehandlingsudstyr); sendeapparater (telekommunikation); sendere af elektroniske signaler; sendere (telekommunikation); software, herunder computersoftware (downloadable); solbatterier; spejle, herunder optiske spejle; spil, herunder computerspil (edb-programmer); spændingsdelere (elektriske); stregkodelæsere; støtter til brug med computere, herunder håndledsstøtter til brug med computere; tavler, herunder elektroniske opslagstavler; tekstbehandlingsanlæg; telefaxmaskiner; telefonapparater; telefonapparater, herunder hørerør til telefonapparater; telefoner, herunder bærbare telefoner; telefoner, herunder videotelefoner. (511) Klasse 36: Afbetalingskredit; afbetalingslån; afregningskontorer (finansielle); analyser, herunder finansielle analyser; bankvirksomhed; elektroniske overførsler af penge; factoring; finansiel information; finansiel rådgivningsvirksomhed; finansiel sponsorering; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiering; finansiering af afbetalinger; information, herunder finansiel information; information vedrørende forsikringsforhold; inkassobureauer; investering af kapital; investering, herunder kapitalinvestering; kaution, herunder sikkerhedsstillelse imod kaution; kautionering; kautionistvirksomhed; kreditgivning; kreditkontrakter; kreditkort, herunder udstedelse af kreditkort; kreditkortservice; lån (finansiering); lån imod pant; overførsler, herunder elektroniske overførsler af penge; sikkerhedsstillelse i form af kaution; sponsorering, herunder finansiel sponsorering; tjenesteydelser vedrørende kreditkort; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom; værdikuponer, herunder udstedelse af værdikuponer; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 38: Kommunikation, herunder telefonisk kommunikation; kommunikation, herunder telegrafisk kommunikation; kommunikation via biltelefoner; kommunikation via computerskærme; kommunikation via fiberoptiske netværk; personsøgning (pr. radio, telefon eller andre elektroniske kommunikationsmidler); post, herunder elektronisk post; udlejning af telefoner; telefonisk kommunikation; telekommunikation, herunder information vedrørende telekommunikation; udlejning af telekommunikationsudstyr; transmission af meddelelser og billeder, herunder computerunderstøttet transmission; udlejning af apparater til afsendelse af meddelelser; udlejning af faksimile apparater; udlejning af modemer; udlejning af telefoner; udlejning af telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 42: Ajourføring af computerprogrammer; analyser af computersystemer; rådgivning vedrørende computer hardware; computerdata, herunder genoprettelse af computerdata; udlejning af computere; udlejning af computerprogrammel; ajourføring af computerprogrammer; design af computerprogrammer; kopiering af computerprogrammer; computerprogrammering; installation af computersoftware; design af computersystemer; design af computerprogrammer; design, herunder industriel design; duplikering af computerprogrammer; edb-programmering; genfinding af computerdata; industrielle ejendomsrettigheder, herunder licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder; informationer, herunder meteorologiske informationer; justering (måling); kalibrering (måling); konvertering af computerprogrammer og data (ikke-fysisk-); konvertering af data eller dokumenter til elektroniske medier (fysisk-). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OCEAN MINT (730) Indehaver: Dandy A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 03: Mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, Isenkram- og Sportsforretning, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 18: Rygsække. (511) Klasse 20: Soveposer til camping, luftmadrasser, ikke til medicinske formål, madrasser i form af liggeunderlag. (511) Klasse 22: Telte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, Isenkram- og Sportsforretning, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 18: Rygsække. (511) Klasse 20: Soveposer til camping, luftmadrasser, ikke til medicinske formål, madrasser i form af liggeunderlag. (511) Klasse 22: Telte. 3678

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOVIDEC (730) Indehaver: Vericore Limited, New Cambridge House, Bassingbourn Road, Litlington, Royston, Hertfordshire SG8 0SS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 05: Vacciner til kvæg. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU ansøgning nr (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cirkel-Line Kommunikation ApS, Krogholmgårdsvej 91, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOOTBALL FEVER (730) Indehaver: First Edition I/S, Brammingegade 5, 4.th, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske spil, elektroniske underholdnings artikler, computer spil, computer software, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kompendium (730) Indehaver: Anette Gluud, Toftekærsvej 8, 2820 Gentofte, Danmark; Spinderiet v/jørn Sjøstrøm, Toftekærsvej 8, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 3679

16 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: MY-HOME (730) Indehaver: home A/S, Frichsparken, Søren Frichsvej 36 F, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, valutarisk virksomhed, finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, opbevaring i depot af værdipapirer og genstande, information om og formidling af foranstående tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), information om og formidling af foranstående tjenesteydelser. 3680

17 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

18 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Marketing Displays Skandinavien AB, Box 44, Ursviken, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: B & W LOUDSPEAKERS LIMITED, 10, Old Steyne, Brighton, Sussex, B.N.1 1 E.J., Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sears, Roebuck and Co., a corporation of the State of New York, 3333, Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Internet A/S, Titangade 11-13, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Melville (Hangzhou) Fashion Co. Ltd., 5F/L., Hangzhou Wan Business Mansion, 292, Qiu Tao North Road, CN Hangzhou, Kina (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENETTON GROUP S.P.A., Via Villa Minelli 1, I Ponzano Veneto (Treviso), Italien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Medos AG, Hasselbachstrasse 2, D Langenselbold, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Armacell Enterprise GmbH, Robert-Bosch-Strasse 10, Münster, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Anza Aktiebolag, Box 133, S Bankeryd, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Malmö AB, Box 4289, S Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HAKI AKTIEBOLAG, P.O. Box 102, Sibbhult, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Malmö AB, Box 4289, S Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EE-Logistics (Verein), c/o Dr. Max P. Oesch, Kappelergasse 14, CH-8001 Zurich, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Audemars Piguet Holding S.A., Le Chenit, 16, route de France, Le Brassus, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sears, Roebuck and Co., a corporation of the State of New York, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinios 60179, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aventis Environmental Science SA, 55, avenue René Cassin, F LYON, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Assa AB, Box 371, S Eskilstuna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA 3682

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Max Rohr, Inc., a corporation of the State of Delaware, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lilly Pharma Produktion GmbH & Co. KG, DE Norderfriedrichskoog, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Vinnico Danmark Aps, Græsager 603, 2980 Kokkedal, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'Oreal, société anonyme, 14, rue Royale, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha World (also doing business as World Co., Ltd.), 8-1, 6-chome, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe, Japan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BAY JACOBSEN A/S, Ørneborgvej 27, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JohnsonDiversey Inc., a corporation of the State of Delaware, th Street, Sturtevant, Wisconsin , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Acuity Brands, Inc., a Delaware corporation, 1420 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 3683

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chio-Chips Knabberartikel GmbH, Hofgut Petersau, D-W Frankenthal, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chio-Chips Knabberartikel GmbH, Hofgut Petersau, D-W Frankenthal, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chio-Chips Knabberartikel GmbH, Hofgut Petersau, D-W Frankenthal, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Church & Co. (Footwear) Limited, St. James, Northampton, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ambulix ApS., Rådhusvej 6, 4180 Sorø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Koninklijke De Kuyper B.V., Buitenhavenweg 98, NL-3113 BE Schiedam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schering AG, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schering AG, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kuhnke GmbH, Lütjenburger Strasse 101, Bad Malente, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ambulix ApS., Rådhusvej 6, 4180 Sorø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adifo N.V., Industrielaan 11 B, 9990 Maldegem, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Engineering & Consultancy Intertec Contracting A/S, Fiskergade 66, 8100 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tocano A/S, Hassellunden 12-16, 2765 Smørum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tocano A/S, Hassellunden 12-16, 2765 Smørum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Corel, Inc., a Delaware corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8R7, Canada (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Suparator International B.V., 199, Caracasbaaiweg, Willemstad, Curacao, Hollandske Antiller (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Profa A.m.b.A., Lucernemarken 15, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 38. 122. årgang. 2001-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3103 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 45 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 126. årgang. 2005-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1427 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 124. årgang. 2003-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2683 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere