Tækkemanden. 2 Seminar the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING"

Transkript

1

2 Tækkemanden Nr LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk Byggeri Seminar 006 the polish issue Ny kontrolordning i Dansk Byggeri Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Aftaler for forbrugere og håndværkere Revision af Dansk Byggeris hjemmeside Nye energikrav til byggeriet

3 Formanden har ordet Kan det gå ret meget bedre? Jeg tror det ikke - for se; solen skinner, trækfuglene er på vej tilbage, og ordrebøgerne er fulde. Der er allerede kollegaer, som ringer rundt for at sikre sig assistance i andre firmaer. Men det er svært, da dem, de ringer til, allerede er optaget, og der er ikke noget, der tyder på, at det vil gå i stå lige med det samme. Derfor vil jeg anbefale, at I tager en lærling, så I kan sikre jer den arbejdskraftreserve, der er så hårdt brug for nu og i fremtiden. Vi kan ikke som ansvarlige firmaer holde vores kunder hen i et år eller mere. Så er jeg nemlig bange for, at de i stedet vælger en anden tagform end det tækkede tag. Vi må derfor sørge for ikke at drukne i vores egen succes, for den moderne kunde er utålmodig. De vil have udført deres tækkearbejde her og nu (ja helst i går). Og det går heller ikke, at man er flere måneder om at lave en tagside, sådan som nogle enetækkere præsterer. Det er skadeligt for faget og dets omdømme. Lad os også se lidt tilbage på det år, der er gået - det år, som vi valgte at gøre til materialets år, og som vi fik skudt godt i gang med kvalitetskrav til materialet. Nu håber jeg, at I vil føre det videre ved at forlange gode tørre og sunde materialer af leverandørerne, så de hurtigst mulig forstår, at vi mener det alvorligt. Men hvis I ikke arbejder med på sagen, så kommer vi ingen vegne. I bestyrelsen ved vi godt, at det ikke er nok. Der skal stadig arbejdes med emnet, da det er et sted, vi er meget sårbare - især når der er mangel på materialer. Så vi håber, at det er blevet en god og mangfoldig høst i år. Med venlig hilsen Søren Vodder Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTIORDNING for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Kejsergade 1015 København K Telefon: Fax:

4 Noget om ansættelse i tækkebranchen Af tækkemand Erling Bach Pedersen Et vandrør frostsprænges om vinteren, vaskemaskinen strejker eller en tagplade blæser af. Det er alle hændelser, hvor vi forventer hjælp af eksperten nu og her. Hvis stråtaget begynder at løsne sig og blæse væk må kunden ofte vente i månedsvis på at en tækkemand dukker op. Den situation er så normal, at vi ikke engang er flove over at give den besked. Men måske er det på langt sigt en alvorlig trussel for vort fag. Måske fravælger kunderne på langt sigt stråtag, fordi det er et fag med dårlig service og lang ventetid. I hvert fald giver den situation god plads til, at udenlandske firmaer kan etablere sig. I Holland har man gennem adskillige år hentet udenlandsk arbejdskraft til landet for at kunne følge med efterspørgslen på stråtag. Sidste år arbejdede mere end 300 tækkefolk fra Ungarn, Polen, Letland, Tyskland og også enkelte fra Danmark dels som ansatte i hollandske tækkefirmaer ofte lejet af rørimportørerne-, men også som selvstændige tækkefirmaer. De selvstændige udenlandske firmaer bliver flere og flere og kan tilbyde kunderne særdeles konkurrencedygtige priser. Hvis firmaerne er registreret i hjemlandet er aflønningen jo ikke afhængig af overenskomsten, hvor man er udstationeret. Prisen på stråtag i Holland er i dag stagnerende eller faldende. På Djursland har vi her i sommer haft besøg af de første polske tækkere. I en landsby arbejdede lokale tækkefolk på en ejendom samtidig med at et polsk firma arbejdede i den anden ende af byen. Det lokale firma havde også budt på arbejdet, hvor polakkerne var i gang. For samme pris som det lokale firma kunne udføre tækkearbejdet kunne det polske firma tilbyde at udskifte tagkonstruktionen, udføre tækkearbejdet og så til sidst lige lægge en ny brolægning i gården! Kvalitetsniveauet på tækkearbejdet var ikke i top, men folk arbejdede flittigt og uden svinkeærinder. Måske er kvaliteten kun et spørgsmål om tid og øvelse? Så store prisforskelle kan man ikke konkurrere mod, men vi må indrømme, at der er plads til udenlandske firmaer, for vores service niveau er lav. Vi er ved at mangle tækkefolk Tilgangen til branchen er ikke stor nok. Problemet er det samme som i de fleste håndværksfag. Dels er færre unge interesserede i et arbejde, hvor man skal udføre hårdt og beskidt arbejde i al muligt vejrlig. Dels er de fleste tækkefirmaer meget lidt interesserede i at tage lærlinge det er for dyrt og for besværligt. Mange tækkefirmaer er enmandsfirmaer og en del tækkemestre, der har folk med sig, kræver at de er registrerede som selvstændige, for mestrene orker ikke at have ansatte. En ret stor gruppe af tækkemestre i branchen har nået en alder, hvor man skruer lidt ned for blusset og ikke tager de store udfordringer op. Det betyder at en forholdsvis lille gruppe skal tage sig af oplæringen af den næste generation. I stedet for at brokke os over tilstedeværelsen af udenlandske firmaer i vores baghave, skal vi måske til at tage os lidt sammen og få vores firmaer opgraderet til nutiden. Kan vi ikke få dansk arbejdskraft, må vi vænne os til at ansætte udenlandsk arbejdskraft i firmaet, så vi kan overkomme det arbejde, der kommer ind. Vi har gennem en generation i den grad opgraderet kvaliteten af vort arbejde og vi har udviklet vedligeholdelsesfrie rygninger og moderne brandsikringer, så fagligt er vi godt klædt på til at modstå fremtidens udfordringer. Det vil være synd, hvis den danske tækkebranche skal lide en stille død, fordi vi ikke orker at leve op til nutidens servicekrav.

5 Generalforsamling 006 Af Petter Astrup sekretær Dansk Tækkemandslaug Lørdag d. 11. marts 006 afholdt Dansk Tækkemandslaug generalforsamling på Bromølle Kro ved Jyderup på Sjælland. 0 tækkemænd var mødt op trods snestorm flere steder. Generalforsamlingen startede kl med valg af dirigent som blev direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri. Formand Søren Vodder's beretning drejede sig hovedsagelig om aktuelle ting som bl.a.: Materialets år 005 Bindedag 005 Vinterseminar i Hadsten Bestyrelsens ambitioner for det kommende år: Oprette en databank med dispensationer der er givet angående afstand til skel. Arbejde for at få skelreglerne tilbage til 5 m. Materialelære for elever. En tækkevejledning i pr-form til vore kunder. De nye krav til medlemmer, der har sager i Byggeriets Ankenævn. Der er kommet nye i bestyrelsen, da Jens Greve og Flemming Grøfte havde valgt at gå af og gøre plads til nye. Ind kom tækkemand Jens Carl Kuno Nielsen og tækkemand Erling Bach Pedersen. Torsten Reffstrup fortalte om holdbarhed af tækkestrå Revisor Bestyrelsesmedlem Brian Randrup Nielsen, Aars. Revisor Suppleant: Erik Jensen, Birkerød. Efter generalforsamlingen var der uddeling og gennemgang af den nyreviderede "Tækkevejledning", som blev gennemgået af Niels Strange Dansk Byggeri. Traditionen tro blev "Tækkevejledning" diskuteret heftig. Efterfølgende var der foredrag ved cand. scient. Torsten Reffstrup, som fortalte om holdbarhed af tækkestrå. Torsten Reffstrup efterlyste nogle tækkemænd til, at lave eftersyn af 5 danske tage tækket i Man fandt nogen der kunne være med og Torsten laver en sammenfatning af resultaterne. Til at lave eftersyn blev valgt Ruud Conijn, Bo Henriksen, Finn Guld, Jens-Peter Billehøj, Per Keis og Benny Bælum. Sidst men ikke mindst, havde Finn Guld en gennemgang af beregnings metode af rentabiliteringskrav som følge af det nye bygnings reglement, som er gældende efter den 31. marts 006. Umiddelbart efter generalforsamlingen satte bestyrelsen sig sammen og blev konstitueret således: Formand er forsat Søren Vodder, Øster Ulslev Næstformand blev Erling Bach Pedersen, Kolind Kasserer er fortsat Henrik Henriksen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Brian Randrup Nielsen, Aars Bestyrelsesmedlem Jens Carl Kuno Nielsen, Lundby Suppleanter Suppleant er fortsat Finn Guld, Køge Suppleant er fortsat Per Keis, Morud Jens Greve og Fleming Grøfte takker af. Søren Vodder overrækker en gave til tak for indsatsen 4

6 Ny tækkevejledning Tækkevejledningen Den nye tækkevejledning er nu færdig og sendes ud til alle tækkemænd som er medlem af Dansk Tækkemandslaug. Der blev på generalforsamlingen i år, besluttet at den afløser den gamle vejledning pr. 1. april 006 Så skete det! Vi har fået en ny mand i nogle af udvalgene, som Dansk Tækkemandslaug er repræsenteret i. Han overtager mine poster i træsektionens uddannelsesudvalg brancheudvalget for tækkemænd lokale uddannelsesudvalg for tækkemænd i Hadsten Den heldige vinder er :-) Tækkemand Benny Bælum Han er indstillet af bestyrelsen i Dansk Tækkemandslaug for de næste 4 år og det er konfirmeret på laugets generalforsamling d 11. marts 006. Benny har før siddet i det Lokale Uddannelsesudvalg på TIB siden, men han blev selvstændig og er nu indmeldt i Dansk Byggeri og tækkelauget. Han har stor passion for vores uddannelse og jeg er sikker på at han påtager sig opgaven med stor entusiasme (han har selvfølgelig sagt ja til opgaven på forhånd). Tilbage er der bare at sige tak til alle for jeres flinke måde at være på, det har været nogle spændende år med at få uddannelsen kørt på plads, hvor man altid har været omgivet af rare mennesker som har udvist en stor viden om og lyst til opgaven. Med venlig hilsen Fleming Grøfte 5

7 Positivt samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk Byggeri rammevilkår for branchens små, mellemstore og store virksomheder. Af særlig relevans for tækkefaget kan jeg nævne Dansk Byggeris engagement i regeringens energipolitiske udspil. Vores indsats har bl.a. ført til en mere realistisk tidsramme for de nye, skærpede energikrav i Bygningsreglementet, der som bekendt gælder nybyggeri, tilbygninger og ombygninger, herunder også nyt tag, hvis det er rentabelt. De nye krav træder i kraft den 1. april 006. Derfor har vi sammen med Entreprenørskolen tilbudt og tilbyder stadig - en række kurser for vore medlemmer om de nye energikrav. Endelig har vi oprettet hjemmesiden hvor vi har samlet al relevant viden om området. Af Jens Klarskov adm. direktør, Dansk Byggeri, Foto John Ricky Molloy 005 blev et historisk travlt år for bygge- og anlægsbranchen, og alt tyder på, at 006 også bliver præget af en høj aktivitet. Mit gæt er, at ordrebøgerne også har været godt fyldt op hos landets tækkemænd. Ikke nok med, at stråtaget har fået en velfortjent renæssance. Landets boligejere har også under de gunstige økonomiske vilkår haft særdeles favorable muligheder for at renovere og modernisere deres boliger. Og det har de benyttet sig af. Men det glæder mig at læse i bladet Tækkemanden, at lauget også har afset tid til at engagere sig i emner som et sikkert arbejdsmiljø, uddannelsen af lærlinge, materialernes kvalitet og de nye byggetekniske metoder. Det er også emner, der optager os hos Dansk Byggeri; og det er positivt at konstatere, at mine kolleger har kunnet bidrage som undervisere og samarbejdspartnere til mange af aktiviteterne i Dansk Tækkemandslaug. Byg Garanti dækker, når laugets folk tækker Et andet eksempel på vores konstruktive samarbejde er, at medlemmerne af Dansk Tækkemandslaug efter vedtægtsændringerne den 1. juli kan drage fuld nytte af BYG GARANTI- ORDNING. For det er en garanti, som de private kunder i stigende grad efterspørger. Nye energikrav Hos Dansk Byggeri er vi engagerede i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor vi repræsenterer byggeriets erhvervsog arbejdsgiverpolitiske interesser og søger at bidrage til de bedst mulige Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 006 Fredag d. 1. april 006 kl Fremtidens arbejdskraft Også i 006 og de kommende år bliver der nok at tage fat på. Et af de emner, der fortsat optager os, er at sikre, at byggeriet også fremover kan trække på en tilstrækkelig stor styrke af velkvalificeret arbejdskraft. Det kræver en flerstrenget indsats: Vi vil fortsat arbejde for at videreudvikle erhvervsuddannelserne. Vi skal blive ved med at åbne dørene for flest mulige lærlinge. Og vi skal være bedre til at holde på de ældre, erfarne medarbejdere og tiltrække unge medarbejdere med forskellig baggrund bl.a. ved at skabe et sikkert arbejdsmiljø og tilbyde gode efteruddannelsesmuligheder. Tak for samarbejdet i 005. Jeg ser frem til et godt og fremsynet samarbejde i de kommende år. Bestyrelsesmøde Byggecentrum, Middelfart 6 Fredag d. 5. maj 006 kl Lørdag d. 9. september 006 kl Forberedelsesmøde til bindedagen Hos Jens Greve A/S i Mariager Bindedag Hos Jens Greve A/S i Mariager

8 Af Petter Astrup sekretær Dansk Tækkemandslaug Seminar 006 Fredag d. 13. og lørdag d. 14. marts 006 afholdt Dansk Tækkemandslaug det årlige Tækkeseminar på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten. Der var mødt 9 forventningsfulde tækkemænd og andet godtfolk op. Fredagen startede kl hvor Civilingeniør Seniorforsker Erik Brandt fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Chefkonsulent Niels Strange Dansk Byggeri underviste i fugt i tagkonstruktioner med stråtag - herunder evt. årsager og forebyggelse, samt en orientering om de nye isoleringskrav. Senere på dagen var der gennemgang og debat ved Niels Strange, om spørgeskemaundersøgelsen, der var iværksat på bindedagen 005 i Køge, som drejer sig om tækkerør og modtagekontrol. Sidste program om fredagen stod tæk- kemand Finn Guld for. Finn fortalte om bindeteknik, underlag og tagtykkelse, samt metoder, gode og dårlige egenskaber. Efterfølgende var der festmiddag i gæstekantinen, som sluttede med socialt samvær, hvor det blev sent, særlig for dem der havde meget at snakke om. Lørdagen startede Kl med et aktuelt emne, som vi havde valgt at kalde 'Hvilke krav stiller leverandør og hvilke krav stiller du til tækkerør'. Til det var der inviteret rørhandlere, Niels Kristian Christensen som har høstet rør siden 1965, det vil sige godt 40 år, og Kristian Drescher der rejser Europa rundt for Carlo Christensen og køber rør op. Niels fortalte bl.a. at der kun er en tredjedel rør i forhold til da han startede i Kristian kunne bl.a. fortælle om deres arbejde med, at få leverandøren til at forstå hvad det er for en kvalitet de danske tækkemænd vil have. Derefter var der en fortællingom Naver DVDén af journalist Jørgen Kaarup, som han er i gang med at lave, en DVD til undervisningsbrug. DVDén forventes færdig til november i år og vil i første omgang blive lavet i 500 eksemplarer. Til slut var der en gennemgang af svendeprøven ved Finn Døssing fra Den Jydske Haandværkerskole, som nu ligger på skolen. Til sidst var der en afsluttende rundvisning af de sidste svendeprøver.

9 Tækkemestre eller: hvordan kan vi håndtere "the polish issue" Oversat af tækkemand Ruud Conijn Følgende er et frit oversat indslag, hentet fra det hollandske tækkelaugsblad "drijfbord" (som betyder "tækkeskovl"). I Holland, et land knapt så stort som Danmark, men med 3 gange så mange indbyggere, bliver der i dag tækket omkring m stråtag om året, af 390 firmaer og i alt 895 mand. For hvert år bliver en større del af tækkearbejdet udført af billigt personale fra de østeuropæiske lande, bl.a. Ungarn, Litauen, Polen, og andre. En del virksomheder forsøger at føre en anstændig personalepolitik, med gode lønninger, feriepenge, ekstra fridage, pensionsbidrag, kurser m.m. Der ud over, er alt på plads i forhold til arbejdstilsyn, miljø lovgivning osv. De laver det perfekte stråtag, afleverer haverne i fin tilstand, og yder rådgivning og garanti uden merpris Men ofte spørger de sig selv: "er der råd til hver gang at levere en toppræstation? Kan vi modstå konkurrencen, når andre ansætter polakker og ungarske arbejdere?" Faktum er, at det der i dag bremser en udenlandsk invadering, er den obligatoriske arbejdstilladelse. Når det krav bortfalder 1. maj 006, kan de hollandske firmaer uhæmmet bruge billig udenlandsk arbejdskraft. Allerede i dag lejer de sådanne kræfter til 7,5 11 /time (57-8,50 Dkr.), mens hollandsk personale koster min. 3,75 /time (180 Dkr.). "Drijfbord" anerkender følgende muligheder til at modstå konkurrencen: Ingen ændring, men se tingene an. 6 firmaer i Holland har har dannet arbejdsforbundet "Tækkemestre" Den mest passive fremgangsmåde. Altid nemmest, men sjælden succesrig. Fyring af det dyre lokale personale og fortsætte som enmandsvirksomhed. Der vil altid være nok arbejde til den lokale tækkemand. Følg udviklingen, og ansæt også østeuropæere og følg pris-udviklinger, og ta konkurrencen op. Ret sig efter toppen af markedet, og sikre sig at virksomheden laver det bedst mulige produkt. Der er altid et - lille- marked for topkvalitet. 6 firmaer i Holland har, efter 3 års overvejelser, slået sig sammen, og har dannet arbejdsforbundet "Tækkemestre". Dette forbund har valgt den overnævnte 4. mulighed. De retter sig kompromisløst efter de kunder, der ønsker at eje det bedst tænkelige og smukkeste stråtag der kan laves. I fællesskab har de udstukket følgende kriterier: Medlemmer (også fremtidige) skal være medlem af det hollandske tækkelaug. Der leveres hver gang et topprodukt, til den rigtige pris. Tækkekriterier der er skarpere end tækkelaugets, hvor det gælder både tekniske og æstetiske aspekter. Der bruges hollandsk arbejdskraft i virksomheder med en hvis størrelse. Alle virksomheder der er medlem, overholder alle lovkrav. De er klar over, at det er usikkert om denne strategi er den vindende, deres problem er at forklare kunderne hvorfor deres produkt er den højere pris værd. Men det kan ikke være dårligt, at få vist de øvrige laugmedlemmer, at "Tækkemestres" arbejde er den højere pris værd i forhold til den, de øvrige tækkemænd vil arbejde for. En tækkemand har mange ønsker :-) 8 En tækkemand var i færd med at udskifte et stråtag. I loftrummet finder han en lampe. Han tænker, at han vil prøve at gnide på den. Det gør han, og der kommer en ånd op af lampen, som fortæller ham at han har tre ønsker. Der er dog en hage ved det: hans nabo får det dobbelte af hvad han selv ønsker. Så ønsker han: Et kæmpe hus, med swimmingpool! Det får han, og hans nabo får et hus der er dobbelt så stort og en dobbelt så stor pool. Så ønsker han igen: Nogle lækre damer til min swimmingpool! Og det får han. Men hans nabo får dobbelt så mange, og dobbelt så skønne piger. Så vil jeg gerne have fjernet min ene sten..

10 9

11 Jens Greve A/S T Æ K K E -, T Ø M R E R - O G S N E D K E R F O R R E T N I N G RANDERSVEJ 9550 MARIAGER TLF FAX BIL & KVISTVINDUER NYHED! Type 10/70, 10/85 og 150/90 leveres nu med koblede rammer, kitfalse til enkelt glas med mm tynde sprosser Type 90/55 Type 90/55 Fyr eller mahogni Bredde: 90 cm Højde: 55 cm Bundhængt vinduesramme med udskyder. Prisliste 005 Type 90/55 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- farvet tillæg.. 450,- Type 10/70 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 950,- Type 10/70 Type 10/85 Type 150/90 Type 178/85 Type 3/90 Type 10/70 Fyr eller mahogni Bredde: 10 cm Højde: 70 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 10/85 Fyr eller mahogni Bredde: 10 cm Højde: 85 cm Type 150/90 Bredde: 150 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 178/85 Fyr eller mahogni Bredde: 178 cm Højde: 85 cm Type 3/90 Bredde: 3 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 10/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 1.000,- Type 150/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- farvet tillæg.. 650,- Till. kobl. rammer 1.100,- Type 178/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- farvet tillæg.. 850,- Type 3/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- farvet tillæg.. 950,- Ved køb af flere end 5 vinduer ydes der rabat Alle priser er ekskl. moms og levering Kvistvinduerne udføres i høj kvalitet af lamineret vac.imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt. Kan mod tillæg leveres i mahogni, men leveringstid må påregnes. Alle vinduer leveres med -lags isoleringsruder med 5 års garanti. Andre vinduesmål: Indhent tilbud. 10

12 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri Af Petter Astrup sekretær Dansk Tækkemandslaug I december 005 vedtog Dansk Byggeris bestyrelse retningslinjer om en kontrolordning. Som betyder at en virksomhed, der helt eller delvist taber en sag ved Byggeriets Ankenævn, kan blive udtaget til kontrol. På baggrund af kontrollens resultater kan et kontroludvalg indstille til bestyrelsen, at virksomheden får et påbud, en bod eller at virksomheden ekskluderes. Kontrolordningen giver mulighed for at kontrollere medlemsvirksomheder, som helt eller delvist har tabt en sag, der er anlagt ved Byggeriets Ankenævn efter 1. januar 006. Et uafhængigt kontroludvalg, der er udpeget af Dansk Byggeris bestyrelse, vurderer, om en virksomhed skal kontrolleres. Vurderingen sker på baggrund af følgende kriterier Antallet af ankenævnssager, som virksomheden har tabt helt eller delvist i Byggeriets Ankenævn gennem de seneste fem år. Udbedringsomkostningerne set i forhold til den samlede entreprisesum Virksomhedens måde at håndtere reklamationer Antallet af tidligere kontroller Byggeriets Ankenævn har frataget virksomheden muligheden for at udbedre påpegede mangler Virksomheden har ikke rettidigt efterlevet en afgørelse truffet af Byggeriets Ankenævn Kontrollen foretages af uafhængige og upartiske kontrollører. Kontroludvalget beslutter hvilke områder, der skal kontrolleres: Arbejdets kvalitet Overholdelse af prisaftaler Overholdelse af tidsaftaler Service og reklamationshåndtering Virksomheden orienteres forud for kontrollen; og har mulighed for at kommentere kontrollantens rapport. På baggrund af rapporten og sagens øvrige oplysninger udarbejder kontroludvalget en indstilling til bestyrelsen, om hvorvidt virksomheden skal sanktioneres og om det i så fald skal ske ved påtale, bod eller eksklusion. En kontrol vil koste virksomheden kr. 11

13 1

14 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Hvad zinkplade kan gøre ved Stråtag På repræsentantskabsmødet i maj 005 blev det vedtaget at ændre BYG GARAN- TIORDNINGs vedtægter, således at reglen om at den samlede entreprisesum for et byggeri maksimalt må være på kr. 1 mio. inkl. moms for at arbejdet er dækket af BYG GARANTIORDNING, fremover kun gælder for nybyggerier, og ikke for til- og ombygninger. Ligeledes blev det besluttet, at tækkearbejde kun er omfattet af BYG GARANTIORDNING såfremt virksomheden på tidspunktet for aftalens indgåelse er medlem af Dansk Tækkemandslaug. Se mere om vedtægter for BYG GARANTIORDNING på Af Anders Pedersen Jeg har flere gange set, at trykimprægnerede brædder har haft en god virkning på mos på stråtage. Men nu har jeg set hvad en zinkplade på 50 cm bredde kan gøre ved mos i et ret tykt lag. Vi kan så håbe, at det meget dyrere kobber kan gøre det lige så godt. Den øverste del af taget er tækket i 000, den nederste del er ældre derfor det tykke moslag. WLT Linoliemaling (til ude og inde) Væg- og loftsmaling - nu med índeklimamærke Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk, fæhår og tjærekit Lagret Rødvig kulekalk og sandkalk Stort udvalg i farvepigmenter Specialrondel t. afrens. af tjære og maling L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup ved Ryslinge, 5750 Ringe Åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Savskårne rygningstræer Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering -rensede- fås i mange størrelser Hydraulisk kalk og mørtel m. EU norm Indfarvet mørtel og kalk Silikatmaling Find vej til Lørup Malervarer på 13

15 Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift. En gennemgang af arbejdsopgaver sammenholdt med en skriftlig Forbrugere og håndværkere skal indgå klare aftaler FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Af Mette Schmidt Dansk Byggeri aftale giver en bedre forudsætning for, at arbejdsprocessen og det endelige resultat bliver tilfredsstillende for begge parter. Benyt derfor aftalen allerede fra det tidspunkt, hvor opgaven skal beskrives. Sørg for at få gennemgået Hvad kommer det nye badeværelse til at koste? Hvornår skal taget være færdigt? Hvem sørger for byggetilladelsen? Med en ny forbrugeraftale kan håndværkere og forbrugere indgå klare, skriftlige aftaler. Skal du bygge om, bygge til eller renovere boligen? Så er det en god idé at indgå klare, skriftlige aftaler med håndværkeren. Derfor har Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forbrugerrådet, Dansk Byggeri og byggeriets øvrige organisationer netop lanceret en forbrugeraftale. Hensigten er, at forbruger og håndværker gennemgår opgaven punkt for punkt og nedfælder aftalerne på skrift. Ud over aftaler om pris, betaling og tidsfrister er det muligt at fastlægge en klar ansvarsfordeling hvem skaffer byggetilladelsen, og hvem bortskaffer byggeaffaldet? Desuden skal aftalen sikre, at virksomheden får de fornødne oplysninger om eksempelvis forsyningsledninger og servitutter. - Aftalen kan sikre forbrugere og håndværkere mod misforståelser, skuffelser og tvister. Derfor anbefaler Dansk Byggeri både virksomheder og forbrugere at bruge aftalen, siger direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri. Han henviser til, at forbrugeraftalen frit kan hentes via og på Fakta om forbrugeraftalen Brugen af aftalen har to overordnede formål. Dels at få aftalerne ned på skrift, dels at forbrugeren og virksomheden får gennemgået den ofte komplicerede proces, som en byggesag kan være. Aftalen afstemmer parternes forventninger til forløbet og til det endelige resultat. Standardaftalen bør bruges ved renoverings- og ombygningssager. Aftalen kan hentes som pdf og word,bl.a. via og aftalt forhold som forventninger til de ydelser, der skal leveres, det endelige udseende, materialernes kvalitet samt hvornår og hvordan opgaven skal udføres. I forbindelse med større og/eller komplicerede entrepriser anbefales det, at forbrugeren benytter en professionel rådgiver med henblik på at få præciseret arbejdsopgaverne. Ligeledes bør forbrugeren ved denne type opgaver sammen med sin rådgiver overveje, om aftalen skal udfærdiges med udgangspunkt i AB 9. Eksempler på sådanne opgaver kan være store omeller tilbygninger eller opførelsen af et helt parcelhus. Denne forbrugeraftale er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Erhvervsog Byggestyrelsen, Forbrugerrådet, Håndværksrådet og Tekniq. Forbrugerstyrelsen har tilsluttet sig aftalen. 1 / 10 Revision af Dansk Byggeris hjemmeside - det skal være lettere at finde rundt 14 Musen har overhalet telefonen som den mest anvendte genvej til information. I 005 var der flere besøgende på Dansk Byggeris hjemmesider, end der var telefonopkald til organisationen. Og med ca..700 daglige besøgende er besøgstallet til hjemmesiden tredoblet siden 00. Den største del af de besøgende er medlemmer/andre branchefolk, forbrugere (Byg Garanti) og journalister. For at sikre, at vores service og information er i top, har vi gennemført en omfattende analyse af hjemmesiden og brugernes (især medlemmernes) behov. Analysen er foretaget af det anerkendte web-bureau Framfab. Konklusionen er, at brugerne er tilfredse, at indholdet er relevant, men de har vanskeligt ved at finde rundt og få de oplysninger, de søger. Desuden ønsker medlemmerne ikke mere login på hjemmesiden - de opfatter det som en hindring. Endelig opfattes designet som pænt men lidt kedeligt. Derfor iværksætter vi nu en revidering af hjemmesiden, der skal gøre det lettere at finde rundt og få information og samtidig synliggøre de mest benyttede sider, f.eks. blanketter. Desuden støver vi designet lidt af. Konkret betyder det, at siden målrettes mere mod de tre vigtigste målgrupper: Medlemmer, forbrugere og interessenter. Revideringen ventes færdig ultimo 006. Ekstranet I marts 006 lanceres endvidere en række ekstranet for bestyrelser i Dansk Byggeris områder og sektioner. Ekstranet-siden vil være bygget op på samme måde som danskbyggeri.dk, og giver adgang til f.eks. en mødekalender samt tilhørende mødedokumenter. Ekstranettet vil være beskyttet med det samme medlems-login, som i dag bruges til den øvrige del af danskbyggeri.dk.

16 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail 15

17 Nye energikrav til byggeriet Af Niels Nielsen 16 Ombygninger og forandringer Nye Energikrav - bestemmelser i forbindelse med ombygninger og forandringer. De nye energikrav i bygningsreglementet, som trådte i kraft den 1. januar 006 med en overgangsperiode på 3 måneder, så de gamle krav kunne benyttes frem til udgangen af marts 006, giver anledning til mange spørgsmål blandt byggevirksomheder. En stor del af spørgsmålene vedrører ombygninger og renoveringer, herunder, hvem der bærer ansvaret for, at bestemmelserne i bygningsreglementet overholdes. Energikrav ved ombygninger og forandringer Der er forskel på, om en bygning er omfattet af Bygningsreglement for småhuse 1998 (BRS) eller Bygningsreglement 1995 (BR). Den væsentligste forskel mellem BRS og BR 95 viser sig i reglerne om, hvorvidt bestemte arbejder udløser krav om energiforbedringer på andre bygningsdele end de bygningsdele, der er omfattet af arbejdet. Hovedreglen i de nye energikrav er, at hvis man foretager ombygninger eller væsentlige forandringer, skal hele klimaskærmen og alle installationer bringes i overensstemmelse med de nye energikrav, med undtagelse af de enkelte foranstaltninger, som ikke er rentable. Hovedreglen gælder, hvis ombygninger og forandringer berører mere end 5% af klimaskærmen eller koster mere end 5% af ejendomsværdien ekskl. grundværdien. I BRS tæller nogle nærmere definerede enkeltforanstaltninger ikke med i opgørelsen af om 5%-grænsen er overskredet. I BR 95 tæller de med. Dette betyder, at f.eks. udskiftning af tagdækning på et hus omfattet af BRS medfører, at der ikke skal udføres energibesparelser på andre bygnings- dele, selv om udskiftningen af tagdækningen medfører, at mere end 5% af klimaskærmen berøres. Klimaskærmen omfatter tag, facader, gavle og terrændæk. Ombygninger og væsentlige forandringer er: byggearbejder vedrørende klimaskærm eller installationer, der berører mere end 5% af klimaskærmen eller udgør mere end 5% af seneste offentlige ejendomsværdi med fradrag af grundværdien (se BRS 5.5.1) Reglerne om ombygninger og væsentlige forandringer kan fraviges: hvis enfamiliehuse er fredede eller bevaringsværdige (se BRS 5.5.) hvis der kan dispenseres i henhold til byggelovens med henvisning til arkitektoniske hensyn eller byggeteknik (se BRS vejledning til 5.5.3) En bygningsmæssig foranstaltning anses for rentabel efter bygningsreglementets krav, hvis: Besparelse ved foranstaltninge x levetid > 1,33 investeringen (se BRS 5.5.4) Beregningen fastslår, at rentabiliteten bestemmes ved at gange den forventede årlige besparelse ved foranstaltningen med levetiden og dividere med investeringen. Værdien heraf skal være større end 1,33 for at investeringen anses for rentabel. Opfyldelsen af de nye energikrav indebærer, at: klimaskærmen skal leve op til de u-værdier, der gælder for tilbygninger (se BRS 5.4.) installationerne skal leve op til bygningsreglementets krav til installationer i kapitel 7 (se BRS afsnit 7). Udover bestemmelsen om at energikravene skal opfyldes for hele klimaskærmen og for alle installationer under de nævnte forudsætninger, (bygningsarbejder der omfatter mere end 5% af klimaskærmen eller mere end 5% af ejendomsværdien fratrukket grundværdien), rummer Bygningsreglementet også krav til enkeltforanstaltninger. (se BRS 5.5.5). Enkeltforanstaltninger er: udskiftning af kedel skift af varmeforsyning isolering af ydervægge i forbindelse med udskiftning af regnskærm forbedring af loft- og tagisolering ved udskiftning af tagdækning facadevis udskiftning af vinduer samlet udskiftning af tagvinduer og ovenlys forbedring af vinduer med forsatsrammer Hvis man udfører de nævnte enkeltforanstaltninger, skal de nye energikrav opfyldes for den pågældende bygningsdel eller installation, selv om ombygningen eller forandringen ikke overstiger de ovenfor nævnte grænser på 5%. Enkeltforanstaltningerne tæller ikke med i beregningen af, om et arbejde medfører krav om, at hele klimaskærmen og alle installationer skal bringes i overensstemmelse med de nye energikrav. Bestemmelsen om enkeltforanstaltninger betyder f.eks., at udskiftning af tagdækning på et hus, hvor taget udgør mere end 5% af klimaskærmen ikke udløser krav om supplerende arbejder på den øvrige del af klimaskærmen eller på installationerne. Udskiftning af tagplader Ejeren retter henvendelse til en byggevirksomhed for at få udskiftet tagpladerne inkl. taglægter på et etplanshus på 130 m.

18 1 Tillæg 1 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 1 til BR 95, og tillæg 9 til BRS 98, trådte i kraft den 1. januar 006 Bygherren ønsker ikke udført andre arbejder end udskiftning af tagpladerne. Arbejdet vil koste kr., og efterisolering af loftet med 145 mm mineraluld for at opfylde bygningsreglemetets krav vil koste yderligere kr. 35 l olie, svarende til en årlig besparelse på kr. Sættes dette tal ind i ovenstående formel for investeringens rentabilitet, vil værdien af rentabiliteten med en levetid for investeringen på 0 år, i henhold til vejledningsteksten til Bygningsreglementets pkt , kunne beregnes til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Energistyrelsen Statens Byggeforskningsinstitut Ifølge bestemmelsen om enkeltforanstaltninger i Bygningsreglementets stk (se BR 5.5.7), skal loft- og tagisoleringen forbedres i henhold til bestemmelserne i pkt (se BR 5.5.5) ved tagudskiftning. Det er dog en forudsætning, at efterisoleringen er rentabel. Beregningen af rentabiliteten udføres i henhold til pkt (se BRS 5.5.4) efter formelen: Besparelse ved foranstaltninge x levetid > 1,33 investeringen På Rockwools hjemmeside kan man finde en række beregninger af besparelser ved forskellige isoleringsarbejder. Det fremgår heraf, at der ved efterisolering med 145 mm Rockwool kan spares x 0 / = 1,97 Da det beregnede tal for rentabiliteten på 1,97 er større end 1,33, anses investeringen for rentabel. Det betyder, at der skal foretages efterisolering på loftet. Hvor kan jeg få yderligere hjælp? Udover den vejledning der findes på Dansk Byggeris hjemmeside er der flere muligheder på internettet for, at få yderligere oplysninger om energireglerne og om hvordan man lever op til kravene. Der f.eks. henvises til: På Rockwools hjemmeside findes oplysninger om energibesparelser ved forskellige isoleringstykkelser. Isover Dansk Leca På Energimærkesekretariatets hjemmeside findes bl.a. oplysninger om, hvor man finder en energimærkekonsulent, priser på energimærkning og hvordan man bliver energimærkekonsulent. Herudover står Dansk Byggeris Erhvervstekniske afdeling til rådighed for oplysninger om energikravene. 17

19 GiANT Minilæsser - kvalitet kombineret med fl exibilitet - minilæsser med eller uden teleskoparm - kraftige maskiner bygget til det hårde slid - utrolig manøvredygtig via knækstyring - fåes i 8 størrelser fra 4-6 HK - med eller uden kabine For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg - Mobil BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Importør: Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej , 6760 Ribe Tlf Fax

20 Annoncevilkår i Tækkemanden Bladet "Tækkemanden" udkommer ca. 4 gange om året i et oplag pr. gang på ca Det sendes gratis til alle ca. 30 tækkemænd i Danmark, enkelte tekniske skoler der har en tømrerafdeling samt diverse abonnenter. Bladet er derfor et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte til vores faggruppe. Bladets størrelse er A4. Vi kan tilbyde annoncering til nedenstående priser: Størrelse Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 1.00, ,00 Halv side 850,00.800,00 Kvart side 500, ,00 Henvendelser for annoncering skal ske til: Dansk Tækkemandslaug Dorte Bøttcher Vestergade 1, Vojens Tlf eller Annoncemateriale modtages helst i digitalt format dvs. på mail eller CD i færdigt layout. Dansk Byggeris dtp-afdeling kan være behjælpelig med opsætning. Dette afregnes direkte med dtp-afdelingen. De udkomne numre kan ses på Tømmer Bindingsværk i eg/lærk/douglas Samt krumt bindingsværk/planker Nyopskåret/lagret 3 til 7 år Planker/beklædningsbrædder i lærk/douglas Krumme, faconskårede vindskeder Savskårne rygningstræer Ryslinge Savværk V/ Holger Broegård Nielsen Henvendelse aften Vi er altid klar med et godt tilbud på såvel nyt tag som reparationer og rygning Tækkemand KURT N. SEGALL ApS Malmose 11, 5540 Ullerslev Tlf Bil Fax Web: taekkefirmaet-segall.dk 19

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Alminde 15 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. maj 2015 Til den 18. maj 2025. Energimærkningen er udført uden

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grævlingens Kvarter 8 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2012 Til den 3. oktober 2022. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Storstrømsparken 34-40 Storstrømsparken 34 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energi-guide til bygherrer

Energi-guide til bygherrer 1 Energi-guide til bygherrer Global opvarmning, CO2-kvoteordning og drivhuseffekt er efterhånden blevet hverdagsord for de fleste af os. Vores brug af energi er i fokus og den energi, vi i Danmark bruger

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karen Blixens Vej 36 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. april 2013 Til den 18. april 2023. Energimærkningen

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport H C Andersens Vej 197 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2011 til den 11. maj 2021. Energimærkningen er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Hvis du overvejer

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Anneksvej 2 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2016 Til den 21. januar 2026. Energimærkningen er

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bopladsen 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar Tækkemanden Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness

Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness Tækkemanden Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer 2 Rømø Golf Wellness 2 Det (alt for) levende tag 2 Juristen skriver - Uvelkomne gæster

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere