KUNSTNERISK UDSMYKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTNERISK UDSMYKNING"

Transkript

1 KUNSTNERISK UDSMYKNING HVOR, HVORNÅR OG HVORDAN SMIKE KÄSZNER recommended by the future CPH

2 Kunstnerisk udsmykning hvornår, hvor og hvordan Med dette skriv håber jeg, at kunne overbevise om, at jeg bør komme i betragtning, når det gælder opgaver med kunstnerisk udsmykning. Foruden min ideer om kunstnerisk udsmykning, indeholder dette skriv også billedeksempler på udsmykningsopgave, som jeg tidligere har udført. Mange års erfaring med at producere, både billedkunst og reklame, har lært mig, at det ofte nogle af de samme mentale mekanismer der finder sted, hvad enten beskueren udsættes for kunst eller reklame i det offentlige rum. I det følgende vil jeg gennemgå en lidt anderledes måde, at anskue kunstnerisk udsmykning på. Ved kunstnerisk udsmykning gælder nogle andre udfordringer, end for det værk, der er tænkt til det museale rum eller privateje. Grundliggende handler det om en større hensynstagen til omgivelserne. Der skal findes en balance mellem hensynet til omgivelserne på den ene side og så bevarelse af kunstnerens frihed på den anden side. Der har været en tradition for at hensynet til omgivelserne overvejende handlede om at se på den arkitektoniske sammenhæng. Ændringer i vores måde at omgås kunst og kommunikation gør dog, at det i stigende grad er relevant at se kunstnerisk udsmykning i en psykologisk og sociologisk sammenhæng. Der synes at være særligt 3 nye udfordringer, der kalder på opmærksomhed. Jeg vil gennemgå dem herunder.

3 Inflationen inden for kunst Den første udfordring gælder stigningen af kunstneriske billeder i det offentlige rum især indenfor de seneste årti. Med kunstneriske billeder menes alle billeder, der enten har værkkarakter eller som helt eller delvist gengiver værker. For fagmanden er det nemt at frasortere gengivelsen fordi den rigtige oplevelse af værket kræver, at format og gestus kan opleves, kontekst kan opleves osv. Men for lægmand bliver dokumentationen af et stykke kunst (altså gengivelsen), ofte opfattet som kunst i sig selv. Dvs. at lægmanden, fra han vågner til han går i seng, ser ganske meget kunst hver eneste dag. Særligt hvis han bor i byen. Følger vi ham blot lidt i løbet af en dag, vil vi se, at der ikke går mange øjeblikke, fra han har åbnet øjnene til de har gledet forbi kunstplakaterne inde i stuen. I gangen hænger sikkert også noget kunst måske original kunst, måske en plakat for en længe overstået udstilling. På vej til arbejde ser vores lægmand reklamerne fra diverse kunsttilbud. F.eks. buslangsider, der reklamerer for nyeste udstilling på Louisiana og som dermed gengiver kunst. På arbejdet hænger der kunst. Og skal vores lægmand i løbet af dagen besøge andre arbejdspladser, det være sig hans tandlæge, socialforvaltningen eller sin advokat, vil han ganske sikkert også opleve kunst dér. Om tagging mere er i familie med kunst eller mere er i familie med reklame kan diskuteres. Men det er med til at skabe det anmasende æstetiske univers, der omgiver bymennesket. Der er kunsten, tagging og reklamer i en stor blanding. Ligesom med reklamen, så bliver kunsten altså nemt en påtrængende gæst, der har inviteret sig selv. Indenfor reklame skelner man mellem pull og push medier. Den første er dem, som vi selv vælger at tage til os (pull). Den anden, er den slags, som vi bliver påtvunget (push) typisk reklamer i det offentlige rum. Vi har f.eks. ikke valgt og vi kan ikke undgå at se den gavlreklame eller stilladsreklame, vi går forbi på gaden. Indenfor reklame anvender man også udtrykket share of noise som udtryk for, at pladsen er så træng og fyldt, at annoncøren i stedet for share of voice blot drukner og bliver en del af kakofonien. Der er steder, hvor de kommercielle budskaber, kunstneriske budskaber og egocentrerede budskaber (tagging) nu er så tætte, at alt der tilføjes (også kunst) blot opnår at blive til share of noise. Løsningen er ikke nødvendigvis mindre kunst. Offentlige byggerier er i øvrigt pålagt at allokere en vis del af byggesummen til netop kunst. I supermarkedet kan han sammen med svinekoteletterne til aftensmad købe et abstrakt akrylmaleri. Han vil gå langs mure og plankeværker på vej hjem, der huser deres egen kunst, graffiti og street art. Men han vil også opleve udsmykning, der er opløst til kun at være en signatur af ophavsmanden, nemlig tagging.

4 Løsninger på kunstens inflation 1. Analyse af beskueren En løsningmodel kan være at bruge flere ressourcer på at analysere situationen set fra den kommende beskuers position. Hvad er hans sindsstemning? Hvordan har hans vej hen til udsmykningen været? I hvor høj grad er beskueren kunstmættet, inden han når hen til denne nye kunstneriske udsmykning? En sådan analyse kan medvirke til, at man undgår at placere kunst der, hvor beskueren er meget lidt modtagelig. 2. Midlertidig kunst En anden løsning kan være at tænke mere i tidsbegrænset kunst. Altså forsyne kunsten med en udløbsdato, således at kunsten ikke nødvendigvis skal bevares, hvis tætheden i budskaber (kunstneriske og kommercielle) i det omkringliggende ændrer sig. En typisk ændring af omgivelser, er når et offentligt rum, der oprindeligt var langsomt, udvikler sig til at blive et hurtigt rum (f.eks. tidligere torv, men nu metrostation). 3. Undgå tidsfattige løsninger Frem for alt handler det om at tænke i tid. God kunst er en forstyrrelse. Men, hvis der ikke er tid til denne forstyrrelse er risikoen, at kunsten bliver til noget diffust flimmer. Det handler altså om at se på, om beskueren er i en sindsstemning (eller state of mind om man vil), hvor der er tid til en kunstnerisk oplevelse og hvis ikke, om oplevelsen så kan fravælges uden besvær eller om den kunstneriske udsmykning har en sådan karakter, at den insisterer på opmærksomhed? Det leder os hen til den næste store udfordring, der handler om relevans.

5 Kunstens relevans Hvilken relevans har kunsten til stedet og dermed de folk, der kommer der dagligt? Vi er omgivet i hverdagen af kunstnerisk udsmykning, der ikke har nogen særlig relevans for stedet - udsmykninger der på ingen måde indeholder site specific overvejelser. Et typisk eksempel herpå er det abstrakte maleri. Dets popularitet blandt de, som har ansvaret for den kunstnerisk udsmykning, beror på at det ikke fremkalder en reaktion. Sagen er, at virksomheden (offentlig såvel som privat) ofte hellere vil satse på det "udskadelige" fremfor at risikere en reaktion, der er måske negativ. Succesparametret er derfor at kunsten ikke forstyrrer. Hvilket er lidt af et paradoks, når man tænker på, at kunst i sin essens er en forstyrrelse. Kan du huske den kunst, der hænger på væggene i din lokale bank og som du sikkert har set utallige gange? Læg mærke til den næste gang du er i banken. Er det en kunst, der er sammenstemt med den sindstilstand dig og de andre i banken befinder sig i? Handler den kunst om penge, materialisme eller det at være individ i det senkapitalistiske samfund? Hvis kunsten ikke vil noget, udover blot at være der, så agerer den som det reklamebårne medie, der hverken vil os det godt eller ondt, men bare vil, at vi er der (indtil næste reklameblok). Der er ikke nødvendigvis tale om dårlig kunst, men måske om kunst, der er placeret forkert. Samme abstrakte maleri giver måske god mening i en museal sammenhæng. Problemet er, at der hersker en konvention om, at kunst er godt, men det er en så uanfægtet konvention, at vi ikke længere stiller spørgsmålet; hvorfor er kunst godt? Og så er der åbnet for en kunst, der blot er der, uden at ville os noget.

6 Her et stykke kunst som passer til en bank. I 2001 købte jeg 1.5 kilo pengesedler. Dem brugte jeg blandt andet til kompositionen til venstre, bestående af pengesedler i alle mulige valutaer. Kompositionen til højre bestod af 1, 5, 10 og 20 USD sedler. Udstillingen var i Elizabeth Art Foundations lokaler i New York.

7 Løsninger på manglende relevans 1. indsigter om beskueren En løsning er at opstille nogle mere ambitiøse mål, der arbejder med indsigter - om beskueren. Historisk set er det et forholdsvis nyt fænomen, at virksomheder eller organisationer vælger en kunstnerisk udsmykning uden at have noget på hjerte. I tidligere tider var der en historie, man ville fortælle. Det gjaldt f.eks. når et håndværkerlaug skulle udsmykke sine lokaler. Nogen steder, især åben pladser med mange funktioner og mange mennesker, kan det være mindre tydeligt, hvilke indsigter der kan udledes, om de der benytter pladsen. Men jeg har opdaget, at den måde man arbejder med segmenter indenfor markedsføring, er den samme, som kan bruges til at blive klogere på beskueren af kunst i det offentlige rum. Det handler bla. om mønstergenkendelse. Hvad er deres fælles "state of mind", når folk passerer pladsen. Hvordan kan de deles op i grupper og hvordan agerer disse grupper hver især? Hvad er der plads og tid til? 2. Reaktion fra omgivelserne For at øge bevidstheden og incitamentet til fremadrettet at ville noget med kunstnerisk udsmykning, kan man f.eks. fra bygherres side efterlyse en reaktion fra omgivelserne. Dette kan f.eks. ske ved at bede beskuerne om at give deres mening til kende. Invitere kunstfaglige råd og instanser til indvielsen. Man kan selvfølgelig også opfordre medierne til, at anmelde og kommentere den kunstneriske udsmykning - men det er nok naivt at forestille sig, at der særlig ofte vil komme noget ud af det.

8 Konsekvens indenfor kommunikation Den sidste store udfordring indenfor kunstnerisk udsmykning gælder særligt de store private virksomheder. Her er problemet, at der ofte sendes signaler ud i forskellige retninger nogle gange i modsatrettede retninger. Den øgede specialisering indenfor kommunikation har betydet, at store virksomheder ofte har mistet overblikket over deres egen kommunikation. Problemet starter ved, at det ofte er eksterne konsulenter, der kommer på banen som de allerførste, og som er med til at definere mission og vision for virksomheden. Ligeledes udarbejder disse eksterne konsulenter ofte kommunikationsstrategier uden selv nogen sinde at have produceret kommunikation. Hvis vi springer nogle mellemregninger over, er vi derhenne, hvor virksomheden så har hyret et PR-bureau, eventbureau, mediebureau, webbureau og reklamebureau. Ofte har de ikke koordineret deres arbejde til trods for, at det er den samme virksomhed, hvis kommunikation de arbejder med. Er det virkelig så galt fat? Kommer du i større virksomheder, så prøv selv at notere hvilke signaler, der sendes fra samme virksomhed. Jamen, kunsten er jo ikke en del af virksomhedens kommunikation, vil nogle måske indvende. Jo, set fra virksomheden er det. Den køber ikke kunst (for flere millioner) uden grund. Kunst er positionering. Og her bliver det så endnu mere paradoksalt. For de fleste virksomheder, uanset branche, søger at brande sig selv som værende anderledes end gennemsnittet. De kan bruge millioner på at fortælle omverden, at netop de er mere originale, innovative, dynamiske osv. Men samtidig er den kunst, som de har på væggene lige præcis det modsatte. Den er tværtimod ofte valgt ud fra de få dusin kunstnere, som er så alment kendte (og anerkendte), at de i sagens natur ikke kan understøtte et brand i at være anderledes. Derimod kan selvsamme kunstnere være det absolut rigtige valg til f.eks. en offentlig udsmykningsopgave, hvor det handler om at fremstå familiære, inkluderende og solide. Så har vi, at virksomheden måske skal udvide, flytte eller renovere eksisterende lokaler. Så får vi også entreprenør, arkitekt, indretningsarkitekt og kunstner på banen. Og her forsætter den manglende koordinering. Resultatet er en image annoncering, der peger i en retning, et ID program der peger i en anden retning og en reception, der er indrettet, så den sender et helt tredje signal. Og så måske en kunst på væggene, der peger i en fjerde retning.

9 Løsning på inkonsekvens (forskelligrettede signaler) 1. Briefingen Konsekvent og konsistent branding starter med en tydelig briefing, der sammentænker alle udtryk og budskaber der udgår fra virksomheden. Mine mange års erfaring med markedsføring har lært mig en ting: De fleste problemer og misforståelser indenfor markedsføring kan spores tilbage til uigennemtænkte og uklare briefinger, skrevet af folk der ikke selv har prøvet at arbejde kreativt. Det handler derfor om, at disse virksomheder formulerer klare fælles briefinger, der henvender sig præcist til dem, der skal løse opgaven. Hvis disse virksomheder, ikke selv kan formulerer klare fælles briefinger (og det er ikke sådan ligetil - det er en disciplin i sig selv), så bør de hente hjælp til det udefra. Mere om det senere. 2. Kreative længere frem Endnu en mulighed er at placere kreative på en mere fremtrædende post i forbindelse med dette briefing-arbejde. Alt andet lige, så har kreative lettere ved at formulere sig på en måde, der forstås og skaber medbilleder på tværs af andre kreative faggrænser (arkitekten, kunstneren, indretningsarkitekten, ID-designeren, web-designeren m.m.).

10 Forklaringsmodel Jeg har i det foregående talt om indsigter og om at tage hensyn til beskueren. Andre havde måske valgt ordet målgruppe. Lad der dog ikke være tvivl om, at kunsten har det bedst, når den er fri. Jo mere, desto bedre. Historisk set har det altid ført til regressiv og degenereret kunst, når den har været spændt for en vogn. INGEN PLADS TIL OPLEVELSE (f.eks. hurtigt rum) Men kunstnerisk udsmykning er ikke fri kunst. Det befinder sig i et krydsfelt mellem den frie kunst og bunden kunst det som Kant ville kalde Lohnkunst. Hvis ikke kunstneren accepterer, at udsmykningskunst arbejder indenfor nogle rammer, får vi nemt den malplacerede kunst. Det værste eksempel på det er, når den kunstneriske udsmykning, handler om kunstneren selv. Hvis kunsten endelig skal handle om en person, da bør det hellere være beskueren, som ofte hverken har bedt om eller opsøgt den kunstneriske udsmykning, men alligevel er påtvunget dens tilstedeværelse. Man kan bruge denne simple model jeg har komponeret, til en noget forenklet måde at vise den udvikling indenfor kunstnerisk udsmykning i Danmark, som jeg har talt om. IRRELEVANT (f.eks. kunst om kunstneren) RELEVANT (f.eks. kunst om beskueren) PLADS TIL OPLEVELSE (f.eks. langsomt rum)

11 Eksempel på udsmykning Lærerstandens Brandforsikring Jeg har nu gennemgået en række overvejelser, som kan gøres i forbindelse med kunstnerisk udsmykning. Som eksempel på en udsmykning, hvor nogle af disse overvejeler indgik, er den, som jeg lavede for Lærerstandens Brandforsikring. 1. Internt samarbejde Udgangspunktet var, at kommunikation- & marketingdirektør Niels Weng og den kunstansvarlige Bolette Jacobsen i fælleskab havde fundet frem til en passende ramme (økonomisk og omfangsmæssigt) for udsmykning. 2. Kendskab til både rummet og beskueren Da jeg fik opgaven, blev jeg grundigt introduceret til virksomheden (der tæller 550 medarbejdere) og tilbragte bla. tid med aktuarerne. Det blev bla. til en diskussion om, hvordan fremtidens forsikringer mon ser ud. Som kunstner fik jeg altså en fornemmelse af virksomheden og af dem, som ville se på udsmykningen til daglig. kunne være løftestang for samtale medarbejdere imellem (forudsat selvfølgelig, at det var en udsmykning, der gav grund til samtale). 5. Mulig tidsbegrænsning Ønsket var en udsmykning bestående af malerier. Det betyder, at når og hvis brugerne af kantinen en skønne dag har set nok på disse malerier, kan de flyttes til andre bygninger i virksomheden. 6. Kunstnerisk frihed Jeg udførte 6 malerier. Der var for så vidt ingen restriktioner mht. form eller indhold i malerierne, udover de, som der ligger i selve det at udføre en udsmykning. Vi var blot enige om, at det handlede om forsikring men derfra havde jeg frie hænder. 3. Valgt på baggrund af samme interesse Jeg blev bla. valgt på at jeg tidligere havde arbejdet med værker, hvor jeg havde udregnet sandsynligheden for forskellige ulykker, bla. sandsynligheden for, at de, som så mine værker til en bestemt udstilling, ville dø samme dag. 4. Placering med plads og tid Udsmykningen skulle placeres i kantinen. Altså et rum, hvor beskueren opholdt sig hver dag i nogen tid. Netop kantinen rummede gode muligheder for, at beskuerne så udsmykningen samtidigt, og at det

12 NYE UDFORDRINGER - INFLATION - LØSNING PÅ INFLATION - RELEVANS - LØSNING PÅ IRRELEVANS Den største af de 6 malerier var et verdenskort på 280 x140 cm. Jeg havde tidligere udført en række verdenskort med hver deres tema. Jeg søgte et kort, der var mættet med små fortællinger. Noget man kunne blive ved med at vende tilbage til og gå på opdagelse i. Det skulle være den store globale fortælling om menneskets behov for at sikre sig. Mixed media på canvas x 140 cm

13 Udsnit af det store verdenskort.

14 NYE UDFORDRINGER - INFLATION - LØSNING PÅ INFLATION - RELEVANS - LØSNING PÅ IRRELEVANS I et andet maleri forsøgte jeg at spalte begrebet forsikring ned til sin mest oprindelige form. Det måtte være mors mælkefyldte bryst. Det ses her, sammen med den frigørelsesproces, der følger senere i livet. Mixed media på canvas x 100 cm

15 Ved barndommens ophør, som erstatning for mor, byder en anden form for forsikring sig til: Religionen Mixed media på canvas x 100 cm

16 NYE UDFORDRINGER - INFLATION - LØSNING PÅ INFLATION - RELEVANS - LØSNING PÅ IRRELEVANS De tre faser i livet (ungdom, voksen og gammel) og hvordan hver fase afstedkommer sit særlige tryghedsbehov og fokus - 90 x 190 cm - mixed media på MDF.

17 Muligheder Du er velkommen til at kontakte mig for uforpligtende møde om kunstnerisk udsmykning. På kan du se flere eksempler på værker. Som jeg har redeggjort for i dette skriv, så mener jeg, at der eksisterer nogle konventioner og vaner indenfor kunstnerisk udsmykning, som sagtens tåler at blive erstattet med mere tidsvarende betragtninger - bla. ved at se i større helheder, der også omfatter en virksomheds indretning, ID program, annoncering og ikke mindst et hensyn til, hvor indtryksmættet og indtryksmodtagelig beskueren er. Foruden selv at producere kunstnerisk udsmykning, i egenskab af billedkunstner, så tilbyder jeg også et service eftersyn, hvor en virksomheds samlede kommunikation og signaler til omverden gennemgås. Er der nogle steder, hvor virksomheden, gennem kunst, indretning, reklamer eller andet, kommunikerer modstridende eller diffust? Sammen med tekstforfatter Signe Duus tilbydes virksomheder samtidig vejledning i at lave samlende og klare briefinger. Signe Duus er kreativ med mere end 20 års erfaring i at udvikle koncepter og kommunikation på mange af de store internationale reklamebureauer og i marketingafdelinger. Hun kender til utallige kommunikationsmodeller og briefingskemaer, der anvendes i reklamebranchen og dermed ved hun, hvad der virker og hvad der bør undgås. Det handler om at lave en briefing, der er så præcist formuleret, at de kreative på reklamebureauet eller ansatte i virksomheden, er i stand til at løse opgaven så godt, hurtigt og dermed billigt som muligt. Smike Käszner

KUNSTNERISK UDSMYKNING

KUNSTNERISK UDSMYKNING KUNSTNERISK UDSMYKNING HVOR, HVORNÅR OG HVORDAN SMIKE KÄSZNER www.smike.dk recommended by the future 2012 - CPH Kunstnerisk udsmykning hvornår, hvor og hvordan Mange års erfaring med at producere, både

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag?

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag? Vasily Kandinsky Marie Knudsen: Ja, fordi det han står for, for mig er noget der ligger lidt længere tilbage i tiden. Hvor at hvis man så skal lave noget som er nutidigt nu, i forhold til en reklame og

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

E C. Nex - en lysende sortseer. Forlaget EC Edition. Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1. Grafisk tilrettelæggelse: Per H.

E C. Nex - en lysende sortseer. Forlaget EC Edition. Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1. Grafisk tilrettelæggelse: Per H. Nex - en lysende sortseer Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1 Grafisk tilrettelæggelse: Per H. Jacobsen Bogen er støttet afaarhuus Stiftstidendes Fond Gengivelse af indhold er ikke tilladt,medmindre

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Vi forventer følgende af kommende rektor: Vi ønsker os en rektor, der respekterer skolens helt særlige karakter og er enig i skolens værdigrundlag. Rektor skal

Læs mere

Jacob Hoff. maleri 2008-2011

Jacob Hoff. maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Introduktion Denne pixiebog præsenterer et udvalg af billeder malet i perioden 2008-2011. Der er tale om værker fra en periode, hvor jeg har insisteret

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place)

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Johannes Christoffersen/ Lars Bent Petersen. 2009 Kort om projektet: Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place), er et kunstprojekt, der vil undersøge eksisterende

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Abstrakte og unikke malerier med lys og dybde

Abstrakte og unikke malerier med lys og dybde www.artvesta.dk Abstrakte og unikke malerier med lys og dybde Vibeke Vesta varierer sine maleriers udtryk via individuel komposition, struktur og brug af effekter. Det giver hvert maleri sin egen historie.

Læs mere

Street Art på Vesterbro

Street Art på Vesterbro Street Art på Vesterbro! Byens Netværk 05.05.11 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen På Vesterbro gemmer der sig overalt skjulte visuelle skatte. Disse skatte består i gadekunst, også kendt som Street Art,

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire.

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire. Samtalevandring d. 2. maj 2012. Nicholas, 25. Biologistuderende. Bor på Ørholmgade. Interviewer: Nå, og det var Nicholas, du hedder? Nicholas: Ja, korrekt. Interviewer: Og hvor gammel er du? Nicholas:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015

Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015 Sagsnr. 20.04.03-G01-2-15 Dato 27-5-2015 Sagsbehandler Malene Bram Curth Notat vedr. kunstnere indstillinger til indkøb af kunst 2015 Den kunstfaglige gruppe består af følgende medlemmer: Udstillingsleder

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde E-guide 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde Indhold 1) Indledning 2) Personligheden De 4 bremsere 3) Mindreværd 4)

Læs mere

Markedsføring af Selvejende Institutioner

Markedsføring af Selvejende Institutioner Indledning Selvejende Institutioner er noget særligt. En organisationsform der er udsprunget af folkelighed og frivillighed, og som er blevet et væsentligt element i velfærdsydelserne. Men de selvejende

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk Løber du panden mod en mur? Dialog med skole og institution, venner og familief e Inspiration og forslag til forældre med særligt sensitive børn fra Sensitiv familie.dk 1 Dialog med skole og institution,

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Udstilling Lysets Hus

Udstilling Lysets Hus Udstilling Lysets Hus August til december 2009 Kære Lysets Hus... Jeg er rigtig glad for at udstille mine malerier i Lysets Hus - et fantastisk spændende og spirituelt sted og jeg takker hermed for invitationen.

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Gå på opdagelse: Kunst i det offentlige rum

Gå på opdagelse: Kunst i det offentlige rum Gå på opdagelse: Kunst i det offentlige rum Liv i byens rum Når vi bevæger os rundt i byen er det ikke alene arkitekturen, der spiller ind på rumdannelsen. Kunstværker i det offentlige rum har en særlig

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Af Stine Josefine Hedemann Hansen og Louise Nørgaard Glud En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne i højere grad er begyndt at forholde sig kritisk

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Styrken i det rummelige brand

Styrken i det rummelige brand Kunst Styrken i det rummelige brand Rumkammerat er et nyåbnet galleri og arbejdsfællesskab for selvstændige og freelancere indenfor de kreative fag. Ideen bag Rumkammerat er at skabe en samlet enhed, der

Læs mere