Bilag til Thema Danieuro - nr Oktober 1988

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988"

Transkript

1 Bilag til Thema Danieuro - nr Oktober 1988 DSKs møder Disse afholdes i Brønshøj Skakforenings lokaler,tuxensvej 2,over gården, den 2. torsdag i hver måned september - maj. Møderne begynder kl med almindelig hyggesnak og kl. 20 begynder det almindelige mødeprogram. Gæster er altid velkomne til DSKs møder. Følgende møder er fastsatte. Nyt medlem 13. oktober Deltagernes eget program. Vi tager alle en eller flere opgaver med og viser frem. Det kan være være egne opgaver eller nogle, vi har set og synes om - eller det modsatte~ 10.november LØSERTURNERING i 2-3 afdelinger, hvor den ene vil være meget let, så alle kan deltage. Turneringsleder: Jan Mortensen. Også her er gæster velkomne. 8.decewber FOREDRAG. Tilbud ønskes. Hvis ingen melder sig frivilligt, bliver vi tvunget til endnu en gang at høre på formanden Vi byder velkommen til Bent o. Kristensen, Gemmasvej 14, 8270 Højbjerg Udskrevne turneringer De pladsbesparende symboler findes i bilag 50 DDR 40. A. 3f. B E. Michael Schlosser, Adelbergstrasse 35, DDR-9061 Karl-Marx-Stadt. Kendeord: DDR 40. F. Volker Zipf. G. 300, 200 og 100 mark. Phenix l.tematurnering. Opgaver med vandregræshoppe(r) Fordring fri, anvendelse af andre fantasibrikker og fantasibetingelser er tilladt. B E. D.Blondel, 22 Allee des Bouleaux, F La Queue en Brie. F. Kjell Widlert. Vandregræshoppen flytter flytter som en græshoppe med det ekstra drej, at den oversprungne brik bliver slået ved trækket. Vandregræshoppe = Fr: Locuste. Phenix 2.tematurnering. A. Opgaver med skildvagtskak. Fordring fri, anvendelse af andre fantasibetinger og -brikker tilladt. B E. Som i Phenix 1 TT. F. C.K.Ananthanayanan. Skildvagtskak (Fr: Echecs sentinelles) defineres således. Hver gang en brik flytter, efterlader den en bonde af sin egen farve på det felt, der forlades. Dette gælder dog ikke bønder samt brikker, der forlader 1. eller 8.række. Når et parti har 8 bønder på brættet, suspenderes reglen. Legalitet af stillingerne tages kun i betragtning i deciderede retrograde analyser. Probleemblad 149.tematurnering. A. 2~. Førstetrækket i løsningen er identisk med truslen i en forførelse, og førstetrækket i forførelsen er identisk med truslen i løsningen. B E. Henk Prins, IJsselstraat 3, NL-3363 CV Sliedrecht. F. C.Groeneveld. Boletim da UBP. A.H3~ hvor en tvilling opstår ved at alle brikker skifter farve. Dette kræver tilstedeværelsen af mindst en "aktiv" bonde, da der ellers vil være tale om en almindelig duplex. B E. R.Markowski, ,Wola Gulowska, Polen. F. E.Iwanow.

2 DSKs SEPTEMBERMØDE var udover foredragsholderen, Jan Mortensen, kun besøgt af tre medlemmer. Mødets emne var FIDEs problemkommissions møde i Budapest august, hvor Jan havde deltaget. Hovedvægten blev lagt på demonstration af opgaver, der havde forbindelse med kongressen. Samtidigt med kongressen afholdtes det 12. løsningsverdensmesterskab for hold. 12 hold på hver 3 mand (Østrig dog kun 2) deltog og derudover 7 løsgængere samt (hors concoursl et andethold fra Ungarn. Vinder blev BRD (Pfannkuche/Zude/Steinbrinkl med 161 points, fulgt af Finland (Perkonoja/Hurme/Paavilainenl med 151 points og Storbrittanien (Friedgood/Mestel/Lee) også med 151 points men dårligere tid. Individuelle resultater: 1. Pfannkuche, 2. Perkonoja,3. Baier (CH) = bedste løsgænger. Forud var der afholdt en åben løserturnering (individuel) med 56 deltagere: 1. Klasinc (YU), 2. Baier, 3. Caillaud (F). Der var 10 opgaver og 2 studier at løse, men traditionen tro var det ene studie u korrekt og udgik. Ved DSK-rnødet så vi på 3 af opgaverne (J.::..J). Løsningerne finder du andetsteds i bilaget. Der blev ogsåafholdt en række kompositionsturneringer i kongresperioden. 26.august således en hurtigkompositionsturnering (4 timer) med fastlagt tema: 21 hvor samtlige træk giver skak. I.i er l.sc5+ De2+/ De4+ 2 Td3/Td4f en forførelse, der strander på 1 - Te3+. Rigtigt er 1 Sc3+ De2+/De4+ 2 Sd3/d4f. I de øvrige kompositionsturneringer havde man mere tid til sin rådighed. Et israelsk forsikringsselskab havde udsat en stor pokal til vinderen af Phoenix Cup turneringen. Igen kom Retter (IL! i spidsen. Det foreskrevne tema var: I en 2f'.besvares flere sorte træk i diagramstillingen med samme mat; i løsningen derimod med forskellige mattræk. I~ er temavarianterne Dc8/Db8/Dg3, der i diagramstillingen alle besvares med 2 Dxd5f. Forførelse: 1 TxdS? tr 2 Dc4f. 1 - Dc8/ Db8/Dg3 2 Td4/Tc5/Td-f. Men 1 - Sf4! Løsning: 1 Sxd5 Dc8/Db8/Dg3 2 S5-/Sc7/Se3f. Grækeren Paul Moutecidis arrangerer ved hver kongres en Metaxa-kompositionsturnering, hvor præmierne består i Metaxa, en græsk brandy. Også her var temaet opgivet: En selvmat, hvor begyndelsesstillingen genopstår. Ingen opgaver opnåede præmie, men Metaxaen blev forfatterne til de bedst placerede opgaver dog ikke snydt for. I ~ må sort i trækket straks gøre mat ved 1 - fxg2f. Hvid må tabe et tempo, og det ser man let kun kan ske ved, at hvid dronning går i en trekant: 1 Del Kc2 2 Sf4+ Kf2 3 Dd2+ Kfl 4 Ddl+ Kf2 5 Sg2 fxg2f. Også i 1. ser vi en hd-trekant: 1 Te2 Kfl 2 Df5+ Kgl 3 Dc5+ Kfl 4 Tf2+ Kgl 5 Dc2 Kxf2f'.. Bg2 kan synes overflødig, men mødedeltagerne fandt ud af, at uden denne er der biløsning ved en mere fladtrykt hd-trekant: 1 Te2 2 Df5+ 3 Dg6+ 4 Dc2 K,Tgl 5 Tf2..fik specialho for den længste opgave. Den eneste brik, der kan udføre en tempomanøvre, er Lg7 (via a6 og c8 eller vice versa). Dette kræver dog, at feltet c6 dækkes først med den hvide springer. Den eneste vej er 1 Se3 Ka5 2 Sg2 Kb5 3 Sf4 4 Se6 5 SfB 6 Sd7 7 Sb8; derpå 8 Lc8 9 La6+ 10 Lb7. Nu er tempoet tabt, og springeren går ad samme rute tilbage til c4: 17 Sc4 dxc4f'.. Lørdag aften var der korte foredrag. Her blev bl.a. vist en relativ ny form for fantasiskak, kaldet duellantskak. Fantasiskak, hvor spillereglerne ændres, er ofte mere acceptable for ikke-fantasitilhængere, og mange af dem kan også anvendes i spilleskak. Reglerne for duellantskak er simple: Begge spillere skal fortsætte med at trække den brik, han er begyndt at trække med. Når han er ude af stand til at trække denne brik, kan han frit vælge en anden brik, som han derpå fortsætter at trække med, indtil denne heller ikke kan trække og 1 så fremdeles. I 9 begynder hvid med 1 ScdS. Sort må trække 1 - La7, og nu må hvid fortsætte med at trække SdS så længe dette er muligt 2 Se7+ KbB 3 Sc8 Kxc8 4 Sa6 T-,Log sort må fortsætte med tårn, resp. løber, alt efter hvilken brik han trak i 4.træk. 5 Sb4 6 SdS 7 Se7f. I 10 skal hvid gøre 9 træk i rad,hvorefter sort er tvunget til at sætte pat i et træk. 1 f8l 2 hxg8t 3 e8s 4 Sf6 5 SxhS 6 Sf4 7 Sxh3 8 d8d 9 Da8 og nu sort 9 - Txh3. Alforvandling

3 1. Tivadar Kardos. 679, Magyar Sakkelet 1952/5. 4 HO L. Tamov Bl 3. Tivadar Kardos. V, Magyar Sakkvilag 1945/ H3f 4. Josef Retter. 1 pr Lynkompositionsturnering Budapest Josef Retter. 1 pr Phoenix Cup Budapest Venelin Alaikov. RO 8. Metaxa turn. Budapest SSI 7. Petko A.Petkov. RO 8. Metaxaturn. Budapest SSI 8. Michel Caillaud & Claude Wiedenhoff. SpHO 8. Metaxa turn. Budapest Sl7f 9. Norman Macleod. 5047, feenschach 1987/1-3. Duellantskak Wilfried Seehofer. Kilde. Duellantskak. Serie-H9= DANSKE TURNERINGSUDMÆRKELSER Listen i bilag 51 suppleres med følgende: 112. Walther Jørgensen, 2 pr Karsch-memorialturn Sl4I 113. Walther Jørgensen, 1 pr MAT H2c 114. Walther Jørgensen, 2 pr Blikeng 60årsturn Holger Helledie, pr. Britsh Chess Magazine Serie-Hl7f 436. Per Grevlund, 1 HO feenschach HØeg-retromat i 7 Vi går derefter over til at gengive de opgaver, der kun har været bragt i Skakbladet. Vi bibeholder numrene fra Skakbladet. Desværre er ikke alle diagrammer i Skakbladet,specielt fra årene , af en sådan kvalitet, at de umiddelbart kan anvendes. Derfor vil opgaverne blive bragt noget usystematisk Lg6 tr/dxg6/b4/tc:ro'2 Se4/Lxe7/Dg5/Dd4f. 1 Lxa4? tr/bxa4/b4 2 b4/da5/dd4f. 1 - Dd3! 1 Le4? tr/b4 2 Sd3/Dd5f. 1 - TgS Sd3 tr 2 Lf2f. Ændrede svar på 1 - Lc6 og 1 - LxcB. 1 Del? Lxe8! 1 Sdl? Ta3! Sb4? dxc6/dxc4/exf3/sl...,/s4~2 Sbxc6/Txc4/Sxf3/Sc2/Lf5f. 1 - Sc5! 1 ses med ændrede matter: 2 Sxe6/Txe4/Td3/Sb3/Sc3f Sd4 tr 2 Td8f. 5 blokader på d Scl tr 2 Dd Ses 2 Th5 Sc4 3 Dxd4f. 2 Tf7? Sxf7! 1 - Sf4 2 Tf7 Se2 3 Dd3#. 2 Th5? Sxh5. Rødovre d5+/dxe5+ 2 c5/sxf8#. 1 Sec5 tr 2 Se6f. 1 - d5/dxe5 2 cxd5/dxe5f. Krydsskakker ændret til bindinger Lgl dld 2 Ta7+ 3 c7#. 1 - Lbl 2 c7 Kxb7/Lxf5 3 c8d/tb8f. 1 - Lb3 2 Tc7 Kb8 3 Tc8f. 1 - tr 2 Ta7. 4 modelmatter Sf6? e4! 1 Sb4? Le4! 1 Sc3? Lxc3! 1 Th3 tr 2 Lh Le4 2 Sf6 Lxf3 3 Lg3#. 1 - e4 2 Sb4 exf3 3 Tb4#. 1 - La3 2 Sc3 Le4 3 Th4#. Dresdner med dualforhindring i de to første varianter" bøjning i den sidste Td8 tr 2 Td Td6 2 Lf4+ Sxf4/gxf4 3 De3/Dxe2f. 1 - Tf6 2 Ld4+ med samme matter. 1 - Sd4 2 f Sf4 2 Dxc DaB 2 Sxc5. Dualforhindring Lc2? f4~ 1 Le4? fxe4 2 Lxe3f. 1 - Dxc3! 1 LxfS Dxf5/Lxf5/ Sf4 2 Sd3/Td5/Lxe3f. Engelsk og finsk nowotny Lars Larsen Ros. omtale, Tidskrift for Schack Lars Larsen 2. hædr. omt. Die Schwalbe 1981/ Poul Hage 2. hædrende omtale Tidskrift for Schack Hugo Knuppert I. præmie Siichsischc Zeitung 3. turn Hugo Knuppert Rosende omtale, Deutsche Schachblatter Mat i J træk Hugo Knuppert 2. præmie Olympiadeturnering Lars Larsen 3. hædr. omt. Tidskrift for Schack Hugo Knuppert I.hædr, omt. Die Schwalbe 1981/11 I0923. Lars Larsen 3. præmie Norsk Sjakkblad (Problemisten) Lars Larsen I. præmie MAT 1983

4 JULEGAVEN TIL,DIG SELV De 5 bøger i Chess Tattoo serien kan sta dig fås,enkeltvis eller samlet, hos Aase Bargsteen Rasmussen, Tranehavegård 9, 3. sal mf, 2450 København SV. Bøgerne er alle beskrevet i bilag 50, så vi nøjes med at gentage priserne her: Chess Tattoo in 2, 1976, 144 s. 60 DKK Chess Tattoo Finale, 1977, 160 s. 60 DKK Chess Tattoo Resumed,1978, 256 s.120 DKK Chess Tattoo Extra, 1979, 112 s. 70 DKK Chess Tattoo Revisited, Se bilag 49 +TO DKK POLITIKENS SKAKSPALTE Spalten, vi bragte i bilag 51, fandtes i Politiken Til højre herfor endnu en spalte ( ) med en løserturnering med gode præmier. Opgaven er ikke vanskelig at løse. NYT MEDLEM Velkommen til Hans Majlinder, Pilens Kvarter 1, Osted, 4000 Roskilde FIDE ALBUM Overraskende nok dukkede de første eksemplarer af det nye FIDE-album op ved kongressen i Budapest. Udvendig ser bogen ud som de tidligere bind, men når man bladrer i den, opdager man adskillige forbedringer. Løsningerne er nu trykt på siden overfor opgavediagrammet og er opstillet langt mere overskueligt. Opgavens tema(erl er angivet. Et temaindex er med. Udvælgelsen af opgaver er også sket efteret nyt princip. De 3 donunere giver alle indsendte opgaver points fra 0-4. Opgaver, der opnår mindst 8 points, kommer med i albummet. Det højst opnåelige pointsantal for en opgave er 12; det er opnået af 18 opgaver. Medpointsfordelingen 4+4+0=8 kommer man også i albummet; en opgave har denne fordeling. Flest opgaver i albummet har Milan Vukcevich (USA}: 51, Petko A. Petkow (BG}: 41, og Valentin F. Rudenko (SU}: 34. Bogen er på 431 sider med 1083 diagrammer. Pri3en kender vi ikke. Du kan bestille bogen gennem Steen Christensen. SKAK Af Svend Novrup Så er der afviklet 9 runder af Interpolis-turneringen i den hollandske by Tilburg. I Vi plejer at bringe de opgaver, som er forbundet med hollandske superturneringer, og til hvilke alle kan indsende løsninger. Adskillige gange har vore læsere vundet præmie, og de skal også have chancen denne gang: Hvid trækker og sætter mat i to træk mod ethvert forsvar. Løsninger kan indsendes til... N V Interpolis Antwoordnummer 396 6()()()WB Tilburg Holland... og skal være fremme!ør 31. oktober. Præmierne er dela fem kontantpriser" PA hver 200 hollandske gylden, dela 50 priser bestående 8' tirneringsbogen for året& turnering. Ganske fometnt Vær venlig at anføre, at du har set opgaven i Politiken. PROBLEMBETINGELSER Bevisparti Parti, der starter med partiudgangsstillingen og fører frem til den angivne stilling. Forgave En metode, der især tidligere brugtes til at udligne styrken mellem svage og stærke spillere. Den stærkere spiller fjernede en eller flere af sine brikker fra partiudgangsstillingen, og disse brikker udgik helt af spillet. I 4168 er den partiudgangsstilling, der har ført til diagramstillingen, uden Sb8 og Sg8. Græshoppe Se bilag 51 Madrasi se bilag 50 Natrytter En fantasibrik, der trækker i springergangart ad rette linier. I 4181 kan Nh8 i udgangsstillingen trække til g6, f4, d2,f7,og e6. Den kan slå BbS. Nh5 kan trække til g7, f4, d3, g3 og fl. Den kan slå Bf6. Den kan ikke gå til d7, da den ikke kan springe over en brik (Bf6l Serietrækker (4171). Se bilag 51 PROBLEMBEGREBER Bannij Der er 2 forførelser, A og B. A refuteres af det sorte træk a, og B refuteres af b. I løsningen følger på det sorte forsvar a mattrækket B, og på b følger mattrækket A. I 3825 (side 74) er A = Te5, a = Dh7, B = De5, b =Tg?, I 4174: A = La4, a = Te3, B = Lb5, b = Te2. Bristol Det samme som 2~!gg.En brik baner vejen for en anden brik af samme farve ved at bevæge sig i samme retning som denne og ud over det felt, som denne anden brik senere skal besætte. Udtrykket Bristol stammer fra en opgave af Frank Healey, der vandt 1. præmie i en turnering, der afholdtes i Bristol. Mixet Bristol må betyde, at baningsbrikken er af en anden farve end den brik, der banes for. Fleck Se bilag 49 Ideal-Ruchlis Et parade- og matvekseltema efter følgende skema: Forspil: a A, b B, c C, d o. Løsningsspil a E, b F c A, d B. SmåLogstaver betegner sorte tæk, store bogstaver hvide mattræk. I 3760 er a = Lf6, b = Tf5 c = Sd6, d = SxdS. A = Sac6i, B = Sg6/, C = Dxd6I, D = TxdS/, E = Dxf61, F = TxfS/. Kontraveksling. Se artikel i TO 1982(27), s. 49 af Hultberg. Pickaninny 4 træk af en sort bonde på 7. række. Sarabande Ikke en problemskakudtryk. Gl. spansk folke- og kurtisandans i 3/4 takt. Tema A Se bilag 50 Trusselstema Se bilag 51 Umnov Defineret i tekst, s.81. Zagorujko Se bilag 46 og 50 LØSNINGER TIL OPGAVE 1-3 FRA DSKs SEPTEMBERMØDE 1 1 Te3. Ikke 1 Se4? SeS! 2 1 f8l b3 2 La3 Ka2 3 Lb4+ Kbl 4 Lxd2 exd2 5 c7 e3 6 c8l e4 7 Ld. 3 1 S6c5 a6 2 Sxb7 axb7 3 Kc7 b8d/

5 MIXTUM COMPOSITUM Det østtyske skakblad Schach bringer fra januar 1988 afbildninger af skakfrimærker på sin bagside, dog uden farver. Det engelske studieblad E.G {udkommer 4 gange årligt) efterlyser efterlyser særligt interessante stillinger fra praktisk spil med ikke mere end 6 brikker. Grove fejl (blundersi må ikke indgå i spillet. Redaktionen tror, at sådanne stillinger kan vise den virkelige forbindelse mellem studier og praktisk spil for kom~onister, nye ideer bliver forelagt. For spi llere er anvendelsen af kendt teori i grænsetilfælde af tydelig værdi for udviklingen af såvel angrebs- som forsvarsteknik. Adresse: A.J.Roycroft, 17 New Way, London NW9 6 PL, England. I løbet af september vil alle lande modtage en officiel invitation til en studiematch mellem SSSR og resten af verden. Kompositionstiden er Holdkaptajn for verdensholdet er Lars Falk {S). Der er opstillet to temaer. Der er jo ikke mange danske studieforfattere, men har nogen lyst til at være med, bedes de henvende sig til Jan Mortensen. Lloyds Bank udskriver hvert år et britisk mesterskab for løsning af skakopgaver. Dette års turnering var den niende. Første runde blev udskrevet i en række skakblade og aviser, bl.a. Politiken. Ca løsninger indgik til denne runde. Skakspalten i Mail on Sunday havde flest indsendelser. 437 løsere deltog i 2. runde og 57 i 3. runde. Finalen i Grosvenor Hotel, London omfattede 17 britiske løsere; Jonathan Mestel vandt for 3.gang i træk og 4.gang i alt. Den velkendte problemist, Sir Jeremy Morse, Charman of Lloyds Bank1overrakte præmierne på ElOO, E50 og E25 til de tre vindere. Tilfældigvis er der 4 af Morses opgaver i TD 52 på side 76. Kommissionen for problemer og studier i det østtyske skakforbund har ved sit 82. møde spærret alle kompositionsturneringer for fire år med øjeblikkelig virkning for en forfatter i Dresden på grund af påvist plagiat i flere tilfælde (Schach 1988/8). I The Guardian, computer section (citeret efter E.G.) kan man læse: Eulers påstand om, at den diofantiske ligning w' + y" + z" = z" ikke har nogen heltallig løsning, som er forblevet ubevist i 2 århundreder, er nu vist at være urigtig af Harvard matematikeren Noarn Elkies. Elkies beviste kun, at der måtte være en løsning, men angav ikke en sådan løsning. En sådan er sene fundet af Roger Frye fra Thinking Machines Corporation: w = , x = , y = , z= Noam Elkies er en velkendt amerikansk-israelsk studieforfatter. Eulers påstand må ikke forveksles med Fermats sidste sætnin~, der siger, at der ikke findes nogen heltallig løsning til x" + y = z". Denne påstand er os bekendt endnu ikke bevist eller modbevist. Natrytteren er opfundet af T.R.Dawson, der kaldte den nightrider. Dette er et ordspil på knightrider, idet night og knight, der udtales ens, betyder henholdsvis nat og ridder {springer i skakspil). Analogt har man opfundet andre tilsvarende brikker zebrarider{zebrarytter), qamelrider etc. Oversætter man nightrider direkte til fransk, får man cavalier de la nuit, og dette er det franske navn på natrytteren. Men påfransk hedder springer cavalier, og det har medført, at zebrarytter hedder zebre de la nuit (natzebra)

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 6 April 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN, Hovmarken24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark.Tlf. (03)164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 3495. Svend Christensen 1404, Arbejder-Skak 1944/10 Mat i to træk 9+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 6 Oktober 1986 Nr. 44 WALTHER JØRGENSEN

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 S#3 c+ 12+6 Subscription fee for 2003 (Scandinavian members): DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2 8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 2002 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 Selvmat i 3 træk 9+5 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 8 Januar 1990 Nr. 57 WALTHER JØRGENSEN 3.

Læs mere

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 International Seniorturnering, 15. - 21. oktober 2012 Arrangeret af Aalborg Skakring ved: og Turneringen er sponseret af: Aalborg Events - Det Obelske Familiefond

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 7 Juli 1989 Nr.

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3 løst og fast omkring Skørping Skakklub Marts 2014 40. årgang, nr. 3 Forsidediagrammet er indsendt af Søren Hauge, der har løst fordringen mat i 6 træk. Løsning side 20 Læs nærmere i bladet: Langelands

Læs mere

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub Interne træk fribonden juni 2009 årgang 45, nr. 4 Rødovre Skakklub + Vanløse Skakklub Damhus Skakklub Interne træk rodovreskakklub.dk juni 2009, årgang 45, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej

Læs mere

AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB

AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB 11955 AARSSKRIFTET 1933 BIDRAGYDERE: Oscar Andersson............. 5 Kr. Dr. med. H. Boas............ 5 - Peter Christensen............ 5 - Chr. Christiansen...

Læs mere

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905 #2 c+ 11+8 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag.

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag. September 2004, årgang 29 SK68-nyt Nr. Information om klubben 2 Ole Alkærsig Klubmester - igen Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer AUS idrætsdag Allan Holst UM Kamplederkursus Nyt fra formanden

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden

Læs mere

kakbladet Henrique Mecking Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie tilbage i topskak Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Henrique Mecking Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie tilbage i topskak Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Henrique Mecking tilbage i topskak Mandag den 30. marts 2009 Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB

AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB 1932 Aarskontlngent Kr. 6,00. Provinsmedlemmer Kr. 3,00. Passive Medlemmer Kr. 3,00. Foreningens Møder afholdes i Industriforeningens Repræsentantskabssal, Indgang

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op!

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2012 * 61. årgang Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! 1.-holdets

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere