Bilag til Thema Danieuro - nr Oktober 1988

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988"

Transkript

1 Bilag til Thema Danieuro - nr Oktober 1988 DSKs møder Disse afholdes i Brønshøj Skakforenings lokaler,tuxensvej 2,over gården, den 2. torsdag i hver måned september - maj. Møderne begynder kl med almindelig hyggesnak og kl. 20 begynder det almindelige mødeprogram. Gæster er altid velkomne til DSKs møder. Følgende møder er fastsatte. Nyt medlem 13. oktober Deltagernes eget program. Vi tager alle en eller flere opgaver med og viser frem. Det kan være være egne opgaver eller nogle, vi har set og synes om - eller det modsatte~ 10.november LØSERTURNERING i 2-3 afdelinger, hvor den ene vil være meget let, så alle kan deltage. Turneringsleder: Jan Mortensen. Også her er gæster velkomne. 8.decewber FOREDRAG. Tilbud ønskes. Hvis ingen melder sig frivilligt, bliver vi tvunget til endnu en gang at høre på formanden Vi byder velkommen til Bent o. Kristensen, Gemmasvej 14, 8270 Højbjerg Udskrevne turneringer De pladsbesparende symboler findes i bilag 50 DDR 40. A. 3f. B E. Michael Schlosser, Adelbergstrasse 35, DDR-9061 Karl-Marx-Stadt. Kendeord: DDR 40. F. Volker Zipf. G. 300, 200 og 100 mark. Phenix l.tematurnering. Opgaver med vandregræshoppe(r) Fordring fri, anvendelse af andre fantasibrikker og fantasibetingelser er tilladt. B E. D.Blondel, 22 Allee des Bouleaux, F La Queue en Brie. F. Kjell Widlert. Vandregræshoppen flytter flytter som en græshoppe med det ekstra drej, at den oversprungne brik bliver slået ved trækket. Vandregræshoppe = Fr: Locuste. Phenix 2.tematurnering. A. Opgaver med skildvagtskak. Fordring fri, anvendelse af andre fantasibetinger og -brikker tilladt. B E. Som i Phenix 1 TT. F. C.K.Ananthanayanan. Skildvagtskak (Fr: Echecs sentinelles) defineres således. Hver gang en brik flytter, efterlader den en bonde af sin egen farve på det felt, der forlades. Dette gælder dog ikke bønder samt brikker, der forlader 1. eller 8.række. Når et parti har 8 bønder på brættet, suspenderes reglen. Legalitet af stillingerne tages kun i betragtning i deciderede retrograde analyser. Probleemblad 149.tematurnering. A. 2~. Førstetrækket i løsningen er identisk med truslen i en forførelse, og førstetrækket i forførelsen er identisk med truslen i løsningen. B E. Henk Prins, IJsselstraat 3, NL-3363 CV Sliedrecht. F. C.Groeneveld. Boletim da UBP. A.H3~ hvor en tvilling opstår ved at alle brikker skifter farve. Dette kræver tilstedeværelsen af mindst en "aktiv" bonde, da der ellers vil være tale om en almindelig duplex. B E. R.Markowski, ,Wola Gulowska, Polen. F. E.Iwanow.

2 DSKs SEPTEMBERMØDE var udover foredragsholderen, Jan Mortensen, kun besøgt af tre medlemmer. Mødets emne var FIDEs problemkommissions møde i Budapest august, hvor Jan havde deltaget. Hovedvægten blev lagt på demonstration af opgaver, der havde forbindelse med kongressen. Samtidigt med kongressen afholdtes det 12. løsningsverdensmesterskab for hold. 12 hold på hver 3 mand (Østrig dog kun 2) deltog og derudover 7 løsgængere samt (hors concoursl et andethold fra Ungarn. Vinder blev BRD (Pfannkuche/Zude/Steinbrinkl med 161 points, fulgt af Finland (Perkonoja/Hurme/Paavilainenl med 151 points og Storbrittanien (Friedgood/Mestel/Lee) også med 151 points men dårligere tid. Individuelle resultater: 1. Pfannkuche, 2. Perkonoja,3. Baier (CH) = bedste løsgænger. Forud var der afholdt en åben løserturnering (individuel) med 56 deltagere: 1. Klasinc (YU), 2. Baier, 3. Caillaud (F). Der var 10 opgaver og 2 studier at løse, men traditionen tro var det ene studie u korrekt og udgik. Ved DSK-rnødet så vi på 3 af opgaverne (J.::..J). Løsningerne finder du andetsteds i bilaget. Der blev ogsåafholdt en række kompositionsturneringer i kongresperioden. 26.august således en hurtigkompositionsturnering (4 timer) med fastlagt tema: 21 hvor samtlige træk giver skak. I.i er l.sc5+ De2+/ De4+ 2 Td3/Td4f en forførelse, der strander på 1 - Te3+. Rigtigt er 1 Sc3+ De2+/De4+ 2 Sd3/d4f. I de øvrige kompositionsturneringer havde man mere tid til sin rådighed. Et israelsk forsikringsselskab havde udsat en stor pokal til vinderen af Phoenix Cup turneringen. Igen kom Retter (IL! i spidsen. Det foreskrevne tema var: I en 2f'.besvares flere sorte træk i diagramstillingen med samme mat; i løsningen derimod med forskellige mattræk. I~ er temavarianterne Dc8/Db8/Dg3, der i diagramstillingen alle besvares med 2 Dxd5f. Forførelse: 1 TxdS? tr 2 Dc4f. 1 - Dc8/ Db8/Dg3 2 Td4/Tc5/Td-f. Men 1 - Sf4! Løsning: 1 Sxd5 Dc8/Db8/Dg3 2 S5-/Sc7/Se3f. Grækeren Paul Moutecidis arrangerer ved hver kongres en Metaxa-kompositionsturnering, hvor præmierne består i Metaxa, en græsk brandy. Også her var temaet opgivet: En selvmat, hvor begyndelsesstillingen genopstår. Ingen opgaver opnåede præmie, men Metaxaen blev forfatterne til de bedst placerede opgaver dog ikke snydt for. I ~ må sort i trækket straks gøre mat ved 1 - fxg2f. Hvid må tabe et tempo, og det ser man let kun kan ske ved, at hvid dronning går i en trekant: 1 Del Kc2 2 Sf4+ Kf2 3 Dd2+ Kfl 4 Ddl+ Kf2 5 Sg2 fxg2f. Også i 1. ser vi en hd-trekant: 1 Te2 Kfl 2 Df5+ Kgl 3 Dc5+ Kfl 4 Tf2+ Kgl 5 Dc2 Kxf2f'.. Bg2 kan synes overflødig, men mødedeltagerne fandt ud af, at uden denne er der biløsning ved en mere fladtrykt hd-trekant: 1 Te2 2 Df5+ 3 Dg6+ 4 Dc2 K,Tgl 5 Tf2..fik specialho for den længste opgave. Den eneste brik, der kan udføre en tempomanøvre, er Lg7 (via a6 og c8 eller vice versa). Dette kræver dog, at feltet c6 dækkes først med den hvide springer. Den eneste vej er 1 Se3 Ka5 2 Sg2 Kb5 3 Sf4 4 Se6 5 SfB 6 Sd7 7 Sb8; derpå 8 Lc8 9 La6+ 10 Lb7. Nu er tempoet tabt, og springeren går ad samme rute tilbage til c4: 17 Sc4 dxc4f'.. Lørdag aften var der korte foredrag. Her blev bl.a. vist en relativ ny form for fantasiskak, kaldet duellantskak. Fantasiskak, hvor spillereglerne ændres, er ofte mere acceptable for ikke-fantasitilhængere, og mange af dem kan også anvendes i spilleskak. Reglerne for duellantskak er simple: Begge spillere skal fortsætte med at trække den brik, han er begyndt at trække med. Når han er ude af stand til at trække denne brik, kan han frit vælge en anden brik, som han derpå fortsætter at trække med, indtil denne heller ikke kan trække og 1 så fremdeles. I 9 begynder hvid med 1 ScdS. Sort må trække 1 - La7, og nu må hvid fortsætte med at trække SdS så længe dette er muligt 2 Se7+ KbB 3 Sc8 Kxc8 4 Sa6 T-,Log sort må fortsætte med tårn, resp. løber, alt efter hvilken brik han trak i 4.træk. 5 Sb4 6 SdS 7 Se7f. I 10 skal hvid gøre 9 træk i rad,hvorefter sort er tvunget til at sætte pat i et træk. 1 f8l 2 hxg8t 3 e8s 4 Sf6 5 SxhS 6 Sf4 7 Sxh3 8 d8d 9 Da8 og nu sort 9 - Txh3. Alforvandling

3 1. Tivadar Kardos. 679, Magyar Sakkelet 1952/5. 4 HO L. Tamov Bl 3. Tivadar Kardos. V, Magyar Sakkvilag 1945/ H3f 4. Josef Retter. 1 pr Lynkompositionsturnering Budapest Josef Retter. 1 pr Phoenix Cup Budapest Venelin Alaikov. RO 8. Metaxa turn. Budapest SSI 7. Petko A.Petkov. RO 8. Metaxaturn. Budapest SSI 8. Michel Caillaud & Claude Wiedenhoff. SpHO 8. Metaxa turn. Budapest Sl7f 9. Norman Macleod. 5047, feenschach 1987/1-3. Duellantskak Wilfried Seehofer. Kilde. Duellantskak. Serie-H9= DANSKE TURNERINGSUDMÆRKELSER Listen i bilag 51 suppleres med følgende: 112. Walther Jørgensen, 2 pr Karsch-memorialturn Sl4I 113. Walther Jørgensen, 1 pr MAT H2c 114. Walther Jørgensen, 2 pr Blikeng 60årsturn Holger Helledie, pr. Britsh Chess Magazine Serie-Hl7f 436. Per Grevlund, 1 HO feenschach HØeg-retromat i 7 Vi går derefter over til at gengive de opgaver, der kun har været bragt i Skakbladet. Vi bibeholder numrene fra Skakbladet. Desværre er ikke alle diagrammer i Skakbladet,specielt fra årene , af en sådan kvalitet, at de umiddelbart kan anvendes. Derfor vil opgaverne blive bragt noget usystematisk Lg6 tr/dxg6/b4/tc:ro'2 Se4/Lxe7/Dg5/Dd4f. 1 Lxa4? tr/bxa4/b4 2 b4/da5/dd4f. 1 - Dd3! 1 Le4? tr/b4 2 Sd3/Dd5f. 1 - TgS Sd3 tr 2 Lf2f. Ændrede svar på 1 - Lc6 og 1 - LxcB. 1 Del? Lxe8! 1 Sdl? Ta3! Sb4? dxc6/dxc4/exf3/sl...,/s4~2 Sbxc6/Txc4/Sxf3/Sc2/Lf5f. 1 - Sc5! 1 ses med ændrede matter: 2 Sxe6/Txe4/Td3/Sb3/Sc3f Sd4 tr 2 Td8f. 5 blokader på d Scl tr 2 Dd Ses 2 Th5 Sc4 3 Dxd4f. 2 Tf7? Sxf7! 1 - Sf4 2 Tf7 Se2 3 Dd3#. 2 Th5? Sxh5. Rødovre d5+/dxe5+ 2 c5/sxf8#. 1 Sec5 tr 2 Se6f. 1 - d5/dxe5 2 cxd5/dxe5f. Krydsskakker ændret til bindinger Lgl dld 2 Ta7+ 3 c7#. 1 - Lbl 2 c7 Kxb7/Lxf5 3 c8d/tb8f. 1 - Lb3 2 Tc7 Kb8 3 Tc8f. 1 - tr 2 Ta7. 4 modelmatter Sf6? e4! 1 Sb4? Le4! 1 Sc3? Lxc3! 1 Th3 tr 2 Lh Le4 2 Sf6 Lxf3 3 Lg3#. 1 - e4 2 Sb4 exf3 3 Tb4#. 1 - La3 2 Sc3 Le4 3 Th4#. Dresdner med dualforhindring i de to første varianter" bøjning i den sidste Td8 tr 2 Td Td6 2 Lf4+ Sxf4/gxf4 3 De3/Dxe2f. 1 - Tf6 2 Ld4+ med samme matter. 1 - Sd4 2 f Sf4 2 Dxc DaB 2 Sxc5. Dualforhindring Lc2? f4~ 1 Le4? fxe4 2 Lxe3f. 1 - Dxc3! 1 LxfS Dxf5/Lxf5/ Sf4 2 Sd3/Td5/Lxe3f. Engelsk og finsk nowotny Lars Larsen Ros. omtale, Tidskrift for Schack Lars Larsen 2. hædr. omt. Die Schwalbe 1981/ Poul Hage 2. hædrende omtale Tidskrift for Schack Hugo Knuppert I. præmie Siichsischc Zeitung 3. turn Hugo Knuppert Rosende omtale, Deutsche Schachblatter Mat i J træk Hugo Knuppert 2. præmie Olympiadeturnering Lars Larsen 3. hædr. omt. Tidskrift for Schack Hugo Knuppert I.hædr, omt. Die Schwalbe 1981/11 I0923. Lars Larsen 3. præmie Norsk Sjakkblad (Problemisten) Lars Larsen I. præmie MAT 1983

4 JULEGAVEN TIL,DIG SELV De 5 bøger i Chess Tattoo serien kan sta dig fås,enkeltvis eller samlet, hos Aase Bargsteen Rasmussen, Tranehavegård 9, 3. sal mf, 2450 København SV. Bøgerne er alle beskrevet i bilag 50, så vi nøjes med at gentage priserne her: Chess Tattoo in 2, 1976, 144 s. 60 DKK Chess Tattoo Finale, 1977, 160 s. 60 DKK Chess Tattoo Resumed,1978, 256 s.120 DKK Chess Tattoo Extra, 1979, 112 s. 70 DKK Chess Tattoo Revisited, Se bilag 49 +TO DKK POLITIKENS SKAKSPALTE Spalten, vi bragte i bilag 51, fandtes i Politiken Til højre herfor endnu en spalte ( ) med en løserturnering med gode præmier. Opgaven er ikke vanskelig at løse. NYT MEDLEM Velkommen til Hans Majlinder, Pilens Kvarter 1, Osted, 4000 Roskilde FIDE ALBUM Overraskende nok dukkede de første eksemplarer af det nye FIDE-album op ved kongressen i Budapest. Udvendig ser bogen ud som de tidligere bind, men når man bladrer i den, opdager man adskillige forbedringer. Løsningerne er nu trykt på siden overfor opgavediagrammet og er opstillet langt mere overskueligt. Opgavens tema(erl er angivet. Et temaindex er med. Udvælgelsen af opgaver er også sket efteret nyt princip. De 3 donunere giver alle indsendte opgaver points fra 0-4. Opgaver, der opnår mindst 8 points, kommer med i albummet. Det højst opnåelige pointsantal for en opgave er 12; det er opnået af 18 opgaver. Medpointsfordelingen 4+4+0=8 kommer man også i albummet; en opgave har denne fordeling. Flest opgaver i albummet har Milan Vukcevich (USA}: 51, Petko A. Petkow (BG}: 41, og Valentin F. Rudenko (SU}: 34. Bogen er på 431 sider med 1083 diagrammer. Pri3en kender vi ikke. Du kan bestille bogen gennem Steen Christensen. SKAK Af Svend Novrup Så er der afviklet 9 runder af Interpolis-turneringen i den hollandske by Tilburg. I Vi plejer at bringe de opgaver, som er forbundet med hollandske superturneringer, og til hvilke alle kan indsende løsninger. Adskillige gange har vore læsere vundet præmie, og de skal også have chancen denne gang: Hvid trækker og sætter mat i to træk mod ethvert forsvar. Løsninger kan indsendes til... N V Interpolis Antwoordnummer 396 6()()()WB Tilburg Holland... og skal være fremme!ør 31. oktober. Præmierne er dela fem kontantpriser" PA hver 200 hollandske gylden, dela 50 priser bestående 8' tirneringsbogen for året& turnering. Ganske fometnt Vær venlig at anføre, at du har set opgaven i Politiken. PROBLEMBETINGELSER Bevisparti Parti, der starter med partiudgangsstillingen og fører frem til den angivne stilling. Forgave En metode, der især tidligere brugtes til at udligne styrken mellem svage og stærke spillere. Den stærkere spiller fjernede en eller flere af sine brikker fra partiudgangsstillingen, og disse brikker udgik helt af spillet. I 4168 er den partiudgangsstilling, der har ført til diagramstillingen, uden Sb8 og Sg8. Græshoppe Se bilag 51 Madrasi se bilag 50 Natrytter En fantasibrik, der trækker i springergangart ad rette linier. I 4181 kan Nh8 i udgangsstillingen trække til g6, f4, d2,f7,og e6. Den kan slå BbS. Nh5 kan trække til g7, f4, d3, g3 og fl. Den kan slå Bf6. Den kan ikke gå til d7, da den ikke kan springe over en brik (Bf6l Serietrækker (4171). Se bilag 51 PROBLEMBEGREBER Bannij Der er 2 forførelser, A og B. A refuteres af det sorte træk a, og B refuteres af b. I løsningen følger på det sorte forsvar a mattrækket B, og på b følger mattrækket A. I 3825 (side 74) er A = Te5, a = Dh7, B = De5, b =Tg?, I 4174: A = La4, a = Te3, B = Lb5, b = Te2. Bristol Det samme som 2~!gg.En brik baner vejen for en anden brik af samme farve ved at bevæge sig i samme retning som denne og ud over det felt, som denne anden brik senere skal besætte. Udtrykket Bristol stammer fra en opgave af Frank Healey, der vandt 1. præmie i en turnering, der afholdtes i Bristol. Mixet Bristol må betyde, at baningsbrikken er af en anden farve end den brik, der banes for. Fleck Se bilag 49 Ideal-Ruchlis Et parade- og matvekseltema efter følgende skema: Forspil: a A, b B, c C, d o. Løsningsspil a E, b F c A, d B. SmåLogstaver betegner sorte tæk, store bogstaver hvide mattræk. I 3760 er a = Lf6, b = Tf5 c = Sd6, d = SxdS. A = Sac6i, B = Sg6/, C = Dxd6I, D = TxdS/, E = Dxf61, F = TxfS/. Kontraveksling. Se artikel i TO 1982(27), s. 49 af Hultberg. Pickaninny 4 træk af en sort bonde på 7. række. Sarabande Ikke en problemskakudtryk. Gl. spansk folke- og kurtisandans i 3/4 takt. Tema A Se bilag 50 Trusselstema Se bilag 51 Umnov Defineret i tekst, s.81. Zagorujko Se bilag 46 og 50 LØSNINGER TIL OPGAVE 1-3 FRA DSKs SEPTEMBERMØDE 1 1 Te3. Ikke 1 Se4? SeS! 2 1 f8l b3 2 La3 Ka2 3 Lb4+ Kbl 4 Lxd2 exd2 5 c7 e3 6 c8l e4 7 Ld. 3 1 S6c5 a6 2 Sxb7 axb7 3 Kc7 b8d/

5 MIXTUM COMPOSITUM Det østtyske skakblad Schach bringer fra januar 1988 afbildninger af skakfrimærker på sin bagside, dog uden farver. Det engelske studieblad E.G {udkommer 4 gange årligt) efterlyser efterlyser særligt interessante stillinger fra praktisk spil med ikke mere end 6 brikker. Grove fejl (blundersi må ikke indgå i spillet. Redaktionen tror, at sådanne stillinger kan vise den virkelige forbindelse mellem studier og praktisk spil for kom~onister, nye ideer bliver forelagt. For spi llere er anvendelsen af kendt teori i grænsetilfælde af tydelig værdi for udviklingen af såvel angrebs- som forsvarsteknik. Adresse: A.J.Roycroft, 17 New Way, London NW9 6 PL, England. I løbet af september vil alle lande modtage en officiel invitation til en studiematch mellem SSSR og resten af verden. Kompositionstiden er Holdkaptajn for verdensholdet er Lars Falk {S). Der er opstillet to temaer. Der er jo ikke mange danske studieforfattere, men har nogen lyst til at være med, bedes de henvende sig til Jan Mortensen. Lloyds Bank udskriver hvert år et britisk mesterskab for løsning af skakopgaver. Dette års turnering var den niende. Første runde blev udskrevet i en række skakblade og aviser, bl.a. Politiken. Ca løsninger indgik til denne runde. Skakspalten i Mail on Sunday havde flest indsendelser. 437 løsere deltog i 2. runde og 57 i 3. runde. Finalen i Grosvenor Hotel, London omfattede 17 britiske løsere; Jonathan Mestel vandt for 3.gang i træk og 4.gang i alt. Den velkendte problemist, Sir Jeremy Morse, Charman of Lloyds Bank1overrakte præmierne på ElOO, E50 og E25 til de tre vindere. Tilfældigvis er der 4 af Morses opgaver i TD 52 på side 76. Kommissionen for problemer og studier i det østtyske skakforbund har ved sit 82. møde spærret alle kompositionsturneringer for fire år med øjeblikkelig virkning for en forfatter i Dresden på grund af påvist plagiat i flere tilfælde (Schach 1988/8). I The Guardian, computer section (citeret efter E.G.) kan man læse: Eulers påstand om, at den diofantiske ligning w' + y" + z" = z" ikke har nogen heltallig løsning, som er forblevet ubevist i 2 århundreder, er nu vist at være urigtig af Harvard matematikeren Noarn Elkies. Elkies beviste kun, at der måtte være en løsning, men angav ikke en sådan løsning. En sådan er sene fundet af Roger Frye fra Thinking Machines Corporation: w = , x = , y = , z= Noam Elkies er en velkendt amerikansk-israelsk studieforfatter. Eulers påstand må ikke forveksles med Fermats sidste sætnin~, der siger, at der ikke findes nogen heltallig løsning til x" + y = z". Denne påstand er os bekendt endnu ikke bevist eller modbevist. Natrytteren er opfundet af T.R.Dawson, der kaldte den nightrider. Dette er et ordspil på knightrider, idet night og knight, der udtales ens, betyder henholdsvis nat og ridder {springer i skakspil). Analogt har man opfundet andre tilsvarende brikker zebrarider{zebrarytter), qamelrider etc. Oversætter man nightrider direkte til fransk, får man cavalier de la nuit, og dette er det franske navn på natrytteren. Men påfransk hedder springer cavalier, og det har medført, at zebrarytter hedder zebre de la nuit (natzebra)

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

Kære alle! 14. juni 2014

Kære alle! 14. juni 2014 Kære alle! 14. juni 2014 Løsning på Opgave nr. 2: 1. Lc6 som dækker b5 der truer nu Da7# Der er nu 2 Grimshaw-træk: Hvis sort trækker 1. Tb6 følger Da3# Hvis sort trækker 1. Lb6 følger elegant b8s# (andre

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Det rigtige svar er A.

Det rigtige svar er A. Løsninger på julequiz en 5. januar 2015 Tidsfristen for indsendelse af løsninger til julequiz en er udløbet, og en vinder er fundet: Palle Henriksen havde 9 rigtige ud af 10, og han vandt derfor den udsatte

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1 7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932 #2 c+ 5+1 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

THEMA OANICUM ULDALER. '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2

THEMA OANICUM ULDALER. '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2 THEMA OANICUM '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2 HtUAKllON: ISSN 0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene, Danmark, Tlf. (03) 16 46 63 Løsningsredaktør:

Læs mere

ISSN0105-0117. (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663

ISSN0105-0117. (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663 THEMA DANICUM Nr. 5.Ianua r 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663 Løsningsredaktør: WILLY

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 6 April 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN, Hovmarken24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark.Tlf. (03)164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet.

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Det er nok at sætte modstanderens konge mat for at vinde det er faktisk, det spillet går ud på. I så fald har modstanderen tabt, og

Læs mere

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663.

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. THEMA DANICUM Nr. 7 (23) Juli 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. Løsningsredaktør: WILLY

Læs mere

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663.

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. THEMA DANICUM i~r.27,juli 1982 Nr. 3 Vol. 4 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. Løsningsredaktør:

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 7643. Magasinet 1941 #4 c+ 3+4 Subscription fee for 1999 - (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 01 * 61. årgang DB EMT blev endnu en gang en succes klubhuset var fyldt med koncentrerede kombattanter 4 deltagere. Formandens kommentar

Læs mere

TVILLINGER MED FORSKELLIGE FÆDRE!

TVILLINGER MED FORSKELLIGE FÆDRE! THEMA DANICUM Nr. 8 Oktober 1977 Vol. 1 REDAKTION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist 5/11) Teknisk redaktør: (Bladforsendelse) ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavs

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902. S#3 c+ 6+7

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm 320 DanskeSkakopgaver 1902. S#3 c+ 6+7 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902 S#3 c+ 6+7 Subscriptionfee for 1998 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN 31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10 7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928 #2 c+ 8+10 Subscr iption fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150 Europe: DEM 45 Outside Europe: USD 30 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE THEMA DANICUM Nr. 2 April 1976 1. årg. REDAKTION: Videnskabelig redaktør: Løsningsredaktør: (Løsningsfrist: 6/5) Teknisk redaktør: ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavsalle 44 DK-2630 Tåstrup, Danmark,

Læs mere

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663.

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663. THEMA DANICUM Nr. 8 (24) Oktober 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663. Løsningsredaktør: WILLYENGGREN.Vigerslev

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 #3 c+ 11+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavian mernbers): DKK 150. Europc: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Nr. 2 2003 Silver edition Danmarks royale skakblad Eksklusivt interview med Mary Donaldson på side 12. Vejlby Risskov Skakklub spiller hver mandag kl. 19.00 i Vejlby

Læs mere

kakbladet VM Anand Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan

kakbladet VM Anand Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan 2007 /8 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM Anand Mandag den 29. oktober 2007 Baltic Sea Cup Skaksommer i USA Da skak kom i retten Arctic Chess Challenge Bjørnens vilje Multi-simultan kakbladet

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 2015 3. december 2015 Kære alle! Her følger de 10 spørgsmål i julequizzen:

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 2015 3. december 2015 Kære alle! Her følger de 10 spørgsmål i julequizzen: Julespecialudgaven af Problemhjørnet 2015 3. december 2015 Kære alle! Her følger de 10 spørgsmål i julequizzen: 1. I Karlsbad blev der i 1929 afholdt en stor international skakturnering. I alt var der

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 Subscription fee for 1996 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen 640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti!

Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Nr. 2 Septe tember 28 Sæsonen er startet kom gerne ned i klubben og spil et parti! Side 2 September 28 Indholdsfortegnelse Divisionsturneringskamplan for Furesø 2 Redaktørens Ord 2 Turneringtabel for Monradturneringen

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2953. Poul Hage HO Nationaltidende 1940-05-12 Mat i tre træk 6+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Ae,ril 1985 Nr. 38 WILLY ENGGREN Problem/øsere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 3495. Svend Christensen 1404, Arbejder-Skak 1944/10 Mat i to træk 9+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 6 Oktober 1986 Nr. 44 WALTHER JØRGENSEN

Læs mere

Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist

Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist THEMA DANICUM Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist Teknisk redaktør: J.P. Toft & B.B. Jensen ISSN olo5-oll 7 JAN MORTENSEN, Hovmarken 24,

Læs mere

Løberen 4. august 2016

Løberen 4. august 2016 Løberen 4. august 2016 Løberen tilhører, ligesom springeren, gruppen af lette officerer, der er karakteriseret ved, at den lette officer sammen med kongen ikke kan sætte modstanderens enlige konge mat.

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang. Julelyn

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang. Julelyn HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2007 * 56. årgang Julelyn tirsdag den 18. december kl. 19.30 Mødetid og indskrivning kl. 19.15. Indskud stadig kun kr. 20,00. Læs

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

Klubblad nr. 1 April 2016

Klubblad nr. 1 April 2016 Klubblad nr. 1 April 2016 Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 www.oebroskak.dk Juniortræning: Mandag 15:30-18:00 Seniortræning: Mandag 18:00-19:00 Klubaften:

Læs mere

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 International Seniorturnering, 15. - 21. oktober 2012 Arrangeret af Aalborg Skakring ved: og Turneringen er sponseret af: Aalborg Events - Det Obelske Familiefond

Læs mere

Forord. Instruktørhåndbogen er Dansk Skak Unions officielle undervisningsmateriale til brug i undervisning af elever i skak på begynderniveau.

Forord. Instruktørhåndbogen er Dansk Skak Unions officielle undervisningsmateriale til brug i undervisning af elever i skak på begynderniveau. Forord Instruktørhåndbogen er Dansk Skak Unions officielle undervisningsmateriale til brug i undervisning af elever i skak på begynderniveau. Instruktørhåndbogen er skrevet med udgangspunkt i den uerfarne

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003 Nr. 9 - I dette nummer: Weekend 2003 Klubturneringen 6. runde og hængepartier Skoleskak Hans Nissen Cup ESU generalforsamling Holdturneringen K-skaklandskamp Svend Aage Jensen - på banen igen! Skakklubben

Læs mere

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op.

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op. Problemskak 3 trækkere 13. september 2016 I de foregående artikler har vi beskæftiget os med 2-trækkere med tilhørende temaer og skakstudier. Jeg vender tilbage til dem på et tidspunkt, men i denne artikel

Læs mere

Organ for Viborg skakklub (april 2003)

Organ for Viborg skakklub (april 2003) Organ for Viborg skakklub (april 2003) Olav Dalgaards modstander, Gunnar Pedersen, har lige spillet det provokerende træk 8 b5. Olav blev fristet til at slå på e6, men blev det gjort, og hvis det blev

Læs mere