Der ønskes en redegørelse for karakteristiske træk ved individet i det postmoderne samfund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der ønskes en redegørelse for karakteristiske træk ved individet i det postmoderne samfund."

Transkript

1 Fag: Dansk A og Engelsk A Opgaveformulering: Der ønskes en redegørelse for karakteristiske træk ved individet i det postmoderne samfund. Der ønskes endvidere en analyse og fortolkning af Bret Easton Ellis roman American Psycho og 2-3 selvvalgte noveller fra novellesamlingen Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen af Jan Sonnergaard med særligt henblik på en karakteristik og sammenligning af hovedpersonerne. I analyserne skal indgå en sammenligning af de to forfatteres skrivestil. Endelig ønskes en diskussion af, hvorvidt hovedpersonerne kan siges at være repræsentative postmoderne mennesketyper. Opgaven forventes besvaret på sider.

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 KARAKTERISTISKE TRÆK VED DET POSTMODERNE INDIVID... 3 KULTUREL FRISÆTTELSE... 4 ØGET REFLEKSIVITET... 4 STORBYMENNESKET... 5 PERSONLIG ISCENESÆTTELSE OG MULTIIDENTITET... 6 DELKONKLUSION... 6 AMERICAN PSYCHO... 7 THE BOY NEXT DOOR ELLER PSYKOPATISK MASSEMORDER?... 7 REN OVERFLADE OG MATERIALISME... 8 TOMHED... 9 FØLELSER INGEN RETFÆRDIGHED BUDSKAB DELKONKLUSION JEG ER STADIG BANGE FOR CASPAR MICHAEL PETERSEN FORMEL B MODERNE MAGTKAMP KYNISKE CHRISTIAN JEG ER STADIG BANGE FOR CASPAR MICHAEL PETERSEN INDLEDNINGEN JESPER CASPARS DOBBELTE PERSONLIGHED KONSEKVENSERNE BUDSKAB DELKONKLUSION SAMMENLIGNING KARAKTERERNES REPRÆSENTATIVITET FORANDRING OG INDIVIDUALISERING MENINGEN MED TILVÆRELSEN DELKONKLUSION KONKLUSION LITTERATURLISTE BØGER ARTIKLER INTERNET Side 2 af 24

3 Indledning Denne opgave handler om det postmoderne menneske og dets skildring i samtidens litteratur. Den indeholder en redegørelse for karakteristiske træk ved det postmoderne menneske, en læsning af American Psycho af Bret Easton Ellis samt novellerne Formel B og Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen fra Jan Sonnergaards novellesamling Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen. Der foretages en analyse og fortolkning heraf med fokus på personkarakteristikker af hovedpersonerne og den sproglige fremstillings betydning for teksterne, hvilket udmunder i en sammenligning af romanen og de to noveller. Til slut kobles redegørelsen for det postmoderne menneske sammen med teksternes hovedpersoner i en vurdering af, hvorvidt karaktererne er repræsentative for det postmoderne menneske. American Psycho og Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen er skrevet i perioden, der betegnes som postmodernismen, og derfor er det interessant at undersøge, om de mennesketyper, der skildres, stemmer overens med det postmoderne menneske. Sonnergaards novellesamling er en del af en socialrealistisk trilogi, der skildrer et klassedelt Danmark. Hvor Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen omhandler overklassen, afbilleder trilogiens to andre novellesamlinger Sidste søndag i oktober og Radiator henholdsvis mellemklassen og underklassen. Grunden til mit valg af netop Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen er, at det også er overklassen, der skildres i American Psycho, således at sammenligningen kunne fokusere på at finde ligheder mellem novellerne og romanen. I novellesamlingen har jeg udvalgt de to noveller Formel B og Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen, fordi det er her, lighederne kommer stærkest til udtryk. Desuden er det meget relevant at se på forfatternes skrivestil i denne sammenhæng, da dette påvirker fremstillingen af det postmoderne individ og har betydning for, hvordan læseren forstår historiens karakterer. Karakteristiske træk ved det postmoderne individ Indtil omkring midten af det 20. århundrede var menneskets identitetsdannelse forholdsvis ukompliceret i og med, at de mest grundlæggende valg i livet på forhånd var truffet som følge af Side 3 af 24

4 køn og social status. Der var en fast opfattelse af, at kvinden tog sig af det huslige arbejde og pasning af børn, mens manden stod for at forsørge familien. Ligeledes var det en selvfølge, at børn skulle gå i deres forældres fodspor. På denne måde var det kun i meget begrænset udstrækning, at man som individ selv skulle tage stilling til sin tilværelse, da mange forhold i livet var forudbestemt af normer og traditioner. Identiteten var hos mennesket en sjældent foranderlig skabning. Gennem de sidste ca. 50 år er der sket store forandringer med samfundet og dermed også med individet. Som følge af industrialiseringen og urbaniseringen, der på verdensplan fandt sted fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1900-tallet, er der blevet skabt et helt nyt individ, som selv skal tage stilling til sin omverden. Alt, der før var givet af traditioner faste strukturer, er sat ud af spillet. Kulturel frisættelse Det postmoderne menneske er vokset op i den velstand, der opstod i kølvandet på 2. verdenskrig. I modsætning til det moderne menneske, der var barn i en tid med økonomisk dårlige kår, var det største problem for det postmoderne menneske at tage stilling til de mange muligheder, som det nye velfærdssamfund tilbød. Thomas Ziehe, der er tysk ungdomssociolog, arbejder med begrebet kulturel frisættelse, 1 som betegner nedbruddet i traditioner, værdier og normer, der har ført til, at den sociale baggrund har mistet sin betydning for individet. Samfundet er ikke længere et skæbnesamfund, men derimod et valgsamfund, hvor mennesket selv skaber sin identitet uafhængigt af tilhørsforhold. Menneskets identitet er blevet et livslangt projekt, som løbende overvejes, evalueres og ændres, hvis man ikke er tilfreds. Målet med projektet er at opnå den ideelle tilværelse, men for at finde frem til dette, må man spejle sig i sine medmennesker og sammenligne sig med dem samt afprøve forskellige muligheder gennem livet. Øget refleksivitet Den britiske sociolog Anthony Giddens mener ikke, at vi lever i en post tid, men nærmere en radikaliseret version af moderniteten, som han kalder senmodernismen. 2 Hans definition af det senmoderne menneske er derfor også gældende for det postmoderne individ. En af de væsentligste karakteristika ved det senmoderne menneske er den øgede refleksivitet. 3 Tidligere havde man som nævnt fået internaliseret nogle bestemte normer gennem sin opvækst, så man stort set vidste, 1 Jacobsen, s LV s. 459 spalte 1 l Giddens, s. 39 Side 4 af 24

5 hvordan man skulle forholde sig i en række forskellige situationer. Men eftersom verden er blevet mere foranderlig, må mennesket også indstille sig på at skulle forholde sig til tingene på ny, hver gang det møder en ny situation. Individet må konstant reflektere over de mange muligheder og valg, det står overfor i livet. Dette har medført større individualitet, fordi folk ikke længere har nogenlunde samme værdier eller den samme opfattelse af verden. Hvor individet i modernismen er fremmedgjort over for sig selv og sin omverden, er det postmoderne menneske "lykkeligt" fragmenteret. 4 Der ingen totalfilosofi eller etik til at tæmme tomheden med. Storbymennesket Den tyske sociolog og kulturfilosof Georg Simmel beskriver mange relevante træk ved det postmoderne individ i sin beskrivelse af storbymennesket. 5 Byen består af kvantitative sammenhænge, hvor alt kan gøres op i tal og målbare mængder, hvilket især ses i det upersonlige pengemarked. Denne kvantitative tankegang overføres til de sociale relationer, hvor det følelsesmæssige grundlag erstattes af rationalitet og fornuft. Der sker således en nivellering af det sociale liv, hvor al menneskelig kvalitet reduceres til valuta, hvilket skaber et meget materielt orienteret individ. I samfundet er individet blot et ud af mange, hvilket betyder, at alle er erstattelige både socialt og arbejdsmæssigt. Hvor man tidligere kun skulle forholde sig til få nære relationer, skal man nu forholde sig til et væld af mennesker, hvilket betyder, at man ikke kommer hinanden nær på samme måde som tidligere. Der er hverken tid eller overskud til at sætte sig ind i den enkeltes liv, så man får i stedet en masse fjerne relationer. Flygtigheden i disse bekendtskaber bevirker, at der kommer langt større fokus på individets ydre fremtræden, da dette er mere lige til og lettere at forholde sig til end personens indre kvaliteter. Livet er præget af konstante stimuli og forandringer. De mange, skiftende relationer og især massemediernes utallige input påvirker individet, men man kan ikke blive ved med at engagere sig følelsesmæssigt i alle indtryk, man får, så individet reagerer med, hvad Georg Simmel kalder blaserthed, hvilket betyder, at man bliver sløvet over for indtryk. Dette samt de mange fjerne relationer medfører et kynisk, egoistisk individ, der ikke bekymrer sig om andre og ikke føler sig forpligtet til at hjælpe sine medmennesker. 4 Postmodernismen, l. 1-4 under afsnittet Postmodernisten ser verdens kaos 5 Baseret på Simmel s Side 5 af 24

6 Personlig iscenesættelse og multiidentitet Karakteristisk ved det postmoderne menneske er også iscenesættelsen af dets personlighed. Dette kan komme til udtryk gennem påklædning, musiksmag, hvad man beskæftiger sig med, hvilke steder, man kommer etc. Alt dette tilsammen vil give én et bestemt image. Hvor man før så op til sine forældre eller personer i den nære omgangskreds, vil det postmoderne individ have mere upersonlige rollemodeller i form af fotomodeller, sportsstjerner eller skuespillere, hvilket øger individets personlige iscenesættelse, fordi man ønsker at efterligne disse uopnåelige personligheder. Som postmoderne individ bevæger man sig ifølge den danske professor Per Schultz Jørgensen mellem mange arenaer, hvori man har forskellige roller. 6 Man opfører sig på vidt forskellige måder alt efter, hvem man er sammen med. Hver situation kræver hver sin bestemte adfærd, og man er derfor nødt til at skifte mellem forskellige identiteter. Man kan tale om en form for multiidentitet, hvor individet må forsøge at få sine mange identiteter til at fungere side om side, alt imens det skal kunne rumme forskellige og måske endda modsatrettede udgaver af sig selv. Delkonklusion Det postmoderne menneske er altså et produkt af den store udvikling og de mange forandringer, der er sket på meget kort tid. Det er et rodløst menneske, der grundet den kulturelle frisættelse ikke kan læne sig op ad traditioner og normer, men som selv må skabe sine egne erfaringer gennem refleksivitet. Således sker der er øget individualisme i postmodernismen. Desuden får mennesket en følelse af at være erstattelig og blot en kvantitativ værdi i samfundet. De sociale relationer bliver flygtige, fordi der er så mange mennesker i ens hverdag, at man ikke kan rumme dem alle. Man tilpasser sin adfærd til den arena, man befinder sig i, så man udfylder den rolle, der i en given situation forventes af en. Derfor skal det postmoderne menneske have en multiidentitet, så det kan indgå i forskellige sammenhænge. Som følge af de korte, fjerne relationer bliver ens udseende en vigtigere faktor, i og med det ofte vil være det eneste indtryk, man når at efterlade sig. Derfor må man iscenesætte sig selv, så man udadtil repræsenterer den person, man gerne vil fremstå som. Postmodernismens individ er blaseret, kynisk og ligeglad med sin omverden. Det er kun ens eget liv, der betyder noget, så der opstår en øget egoisme og selviskhed hos det postmoderne individ. 6 Liv s Side 6 af 24

7 American Psycho Romanen American Psycho skrevet af Bret Easton Ellis 7 udkom i 1991, hvor den blev mødt af meget hård kritik, fordi den blev opfattet som en sexistisk voldsroman uden noget budskab. Andre lod sig dog ikke skræmme, men forstod, at bogen var en velskrevet samfundskritik. 8 Bogens handling udspiller sig i New York i 1990 erne, hvor vi følger hovedpersonen, den 26- årige yuppie, Patrick Bateman. Bateman bor i en dyr lejlighed på Manhattans Upper East Side og arbejder som børsmægler for det fiktive firma Pierce & Pierce. Arbejder er måske så meget sagt, for det gør han faktisk slet ikke. Derimod får han sin hverdag til at gå med at træne sin yderst velplejede krop, spise middag med venner, kolleger og forskellige kvinder men om natten begår han bestialske mord på samfundets tabere. Historien er fortalt i første person, hvilket gør, at man som læser er med helt inde i Batemans inderste tanker og ser hele verden fra hans synsvinkel, hvorfor vi flere gang kan sætte spørgsmålstegn ved, om det, der sker, er en realitet eller blot et udtryk for Batemans fantasi. The boy next door eller psykopatisk massemorder? Indledningsvis fremstår Bateman som den mest normale blandt de medvirkende karakterer. Hans ven Timothy Price optræder meget aggressiv og brokker sig over byens tiggere, og Batemans kæreste, Evelyn, er på randen af gråd over den sushianretning, hun har lavet. Bateman derimod er meget afdæmpet og forsøger at gøre de andre godt tilpas ved at komme med beroligende bemærkninger og komplimenter. Han er en rigtig charmør, der udviser gode manérer, og Evelyn roser ham til skyerne og siger flere gange, at han er the boy next door. Men det skal vise sig, at tingene forholder sig lidt anderledes. Man skal igennem de første 50 sider, før Batemans sande jeg dukker frem men her kommer det til gengæld også lige på og hårdt, uden varsel eller optakt. Han står i kø til en klub med et par af gutterne, og vennen Craig McDermott brokker sig lidt til Bateman over en ligegyldig hændelse, der er sket tidligere på aftenen. Dette frembringer følgende reaktion hos Bateman: I have a knife with serrated blade in the pocket of my Valentino jacket and I m tempted to gut McDermott with it right here in the entranceway, maybe slice his face open, sever his spine; but Price finally waves us in and the temptation to kill McDermott is replaced 9 Det mest chokerende ved den handling, Bateman påtænker at udføre, er, at den beskrives af BEE, som var det en bagatel, en hverdagsting 7 Forkortes herefter BEE 8 Weldon, s. 1. l AP s. 50 l Side 7 af 24

8 som om Bateman blot overvejede at give McDermott et lille skub. Denne voldelige tanke står i meget skarp kontrast til den Bateman, vi hidtil er blevet præsenteret for, men denne scene skal vise sig at være toneangivende for resten af bogen. Et personlighedsskift som dette er et grundlæggende træk for Batemans person, og overgangen mellem disse bliver via BEE s skrivestil næsten ikkeeksisterende. Der er ingen ændring i tonen, når disse modbydeligheder finder sted, så det kommer til at virke, som om den psykopatiske personlighed er en lige så normal og naturlig del af Bateman, som den mere rolige, charmerende type, han til andre tider kan fremstå som. 10 De pludselige personlighedsskift efterlader læseren i en konstant frygt for, hvad Batemans næste træk er, fordi man kan aldrig vide, hvor man har ham. Ren overflade og materialisme Bateman er på mange måder en meget simpel, primitiv karakter og dog er han yderst kompliceret. Han er ekstremt overfladisk, hvilket kommer til udtryk på utallige måder. Næsten hver eneste gang en person optræder i handlingen inklusive Bateman selv, får vi en udførlig beskrivelse af, hvad han eller hun er iført det er lige fra mærke og pasform til materiale og snit. Bateman bliver også på alle mulige og umulige tidspunkter spurgt til råds i forhold til mode-do s and -dont s. I kapitlet Morning beskriver Bateman sin morgenrutine, der indebærer brug af et utal af produkter til ansigt, hår og krop. Han er perfekt solbrændt, hvilket han løbende høster masser af komplimenter for. Derudover fortæller han ofte og meget detaljeret om sin træning i fitnesscluben Xclusive. Der hersker derfor ingen tvivl om, at Bateman er forfængelig ud i ekstremerne. Også når det kommer til kvinderne er Bateman og hans med-yuppier særdeles overfladiske. I en samtale med vennerne Todd Hamlin og George Reeves er holdningen klar: If they have a good personality then something is very wrong, Reeves says, somehow confused by his own statement. If they have a good personality and they are not great looking Reeves holds his hands up, signifying something who fucking cares? 11 Reeves forklarer efterfølgende, at kvinden kun er til for at tilfredsstille manden, og derudover skal hun bare holde sin mund lukket, hvilket også understreger den mandschauvinisme, der hersker blandt mændene. Om kvinderne, de omgås, bruges desuden konnotationer som hardbodies, bimbos og bitches, hvilket også virker meget nedladende og objektiviserende. Den overfladiske adfærd stopper dog ikke her, for selv blandt bekendte, og hvad der skulle forestille at være venner, er ligegyldigheden indlysende. Konstant forveksler Bateman og hans venner folk i deres omgangskreds med hinanden, hvilket må betyde, at de knap nok ved, hvem 10 Brien s. 4 l AP s. 87 l Side 8 af 24

9 de er. Forvekslingerne gør os samtidig opmærksom på, hvor udseendemæssigt ens disse yuppier er. I virkeligheden lader det til, at mændene kun hænger ud sammen for at konkurrere med hinanden og for at vise sig. Et eksempel på dette er den grinagtige og dog helt seriøse magtkamp, der udspiller sig under en af de mange middage, om hvem der kan fremvise det mest eksklusive visitkort. 12 Tomhed Ud over at trimme sit ydre, har Bateman også et par andre interesser. Der er flere kapitler i bogen, der kun handler om et bestemt band eller en sanger som for eksempel Whitney Houston, Huey Lewis and the News og The Genisis. Her udtømmer Bateman sin detaljerede og meget omfattende viden om sine favoritkunstnere vi får hele historien fra deres debut og op til nutiden. Derudover får vi løbende i tide og utide et kort resume af dagens The Patty Winters Show, der er et talkshow, hvori vidt forskellige emner debatteres. Her er et eksempel på, at Batemans virkelighedssans nogle gange kan betvivles, eftersom blandt andet Bigfoot og en skål med morgenmad tilsyneladende interviewes i programmet. Tomheden i Batemans overfladiske liv er ret iøjefaldende ud fra det faktum, at disse ligegyldigheder er det, der ofte optager Bateman i hverdagen. Tv-programmet dukker desuden ofte op i Batemans tanker på de mest besynderlige tidspunkter, også i forbindelse med hans mord, hvilket understreger, at mordene er ligeså meningsløse, ligegyldige og hverdagsagtige for ham som et tv-program: I want to drink this girl s blood as if it were champagne and I plunge my face deep into what s left of her stomach, scratching my chomping jaw on a broken rib. The new television set is on in one of the rooms, first blaring out The Patty Winters Show, whose topic today is Human Dairies 13 En anden af Batemans passioner er netop tortur, modbydelige henrettelser og til tider kannibalisme. Han får et kick ud af at slå ihjel og se sine ofre lide, hvilket også er grunden til, at han ofte filmer sine mord. I kapitlet Tuesday går den meningsløse vold ud over en tilfældig tigger. Bateman stikker hans øjne ud, hvorpå han snitter ham ihjel med sin kniv. Også tiggerens hund bliver mishandlet på bekostning af Batemans fornøjelse. Efter dette mord er Bateman helt høj, som var han på stoffer. Han nyder denne rus, men den fortager sig hurtigt, så blodtørsten vender snart tilbage. Denne scene er endnu et godt eksempel på, hvordan mordene er beskrevet detaljeret med en kølig distance: I pull a knife with serrated edge and, being very careful not to kill him, push maybe half an inch of the blade into his right eye, flicking the handle up, instantly popping the 12 AP s. 42 l l AP s. 321 l Side 9 af 24

10 retina. 14 Som dette citat også er et eksempel på, får vi ofte beskrivelser af torturen, som næsten kun en retsmediciner ville kunne give os, hvilket indikerer, at Bateman ligesom, når det gælder musikken, sætter sig fuldstændig ind i alle detaljer; BEE anvendte da også kriminologibøger for at få de helt korrekte beskrivelser. 15 BEE skifter således i sit stilleje. Der er på den ene side mange formelle ord i nogle af beskrivelserne, men generelt er sproget uformelt talesprog med slang, bandeord, vulgære udtryk, som det ses i sidstnævnte eksempel. Der er også mange ufuldstændige sætninger. Faktisk er der flere kapitler, der ikke afsluttes, men hvor Bateman stopper midt i en sætning. 16 Desuden er der ofte gjort brug af fyldord og udråb så som oh god, I guess, well etc. Som følge af dette sprog blev BEE kritiseret for at gøre ved prosa, hvad hans karakter Patrick Bateman gør ved kvinder. 17 BEE formår at tydeliggøre Batemans kynisme og koldblodighed ved at beskrive volden på denne måde. Det samme gælder, når Bateman dyrker sex med sine ofre, skyder deres hænder fast til gulvet med sømpistoler eller maltrakterer dem med en boremaskine. Her holder BEE sig ikke tilbage for at komme med pornografiske, makabre og frastødende beskrivelser, der efterlader læseren med en grusom følelse af ubehag og afsky. Så hvis BEE bruger volden til at gøre sin bog uundgåeligt gruopvækkende, så man er tvunget til at konfronteres med den, 18 må man sige, det lykkes ham til fulde. Følelser Det allermest forstyrrende ved Batemans karakter er hans mangel på skyldfølelse og anger. Han giver på intet tidspunkt udtryk for at have samvittighedskvaler. Han kender ikke til etik og moral, men tænker udelukkende på sig selv. Dette faktum er BEE også blevet kritiseret for, fordi han ikke placerer Bateman i et moralsk univers. 19 Desuden hører vi kun meget lidt om hans familie i form af et kort møde med hans mor og et med hans bror, og her vidner intet om kærlige familiebånd eller varme følelser. Inderst inde er Bateman en karakter på randen af vanvid. Der er flere episoder, hvor han går helt fra forstanden: I calm myself down enough to walk into a Gristede s ( ) and shoplift a canned ham ( ). I try to hide in the lobby of the American Felt Building, breaking the tin open with my keys, ignoring the doorman 14 AP s. 126 l Ellis s. 2 l AP s. 145 l Rosenblatt, s. 2 l Brien s. 4 l Brien (referer til Norman Mailer) s. 5 l. 3-6 Side 10 af 24

11 ( ). I start shuffling handfuls of the ham into my mouth, scooping the lukewarm pink meat out of the can, getting it stuck beneath my nails ( ). I try to compose myself, muttering to no one, I ve gotta return my videotapes, I ve gotta return my videotapes, ( ) then I am stuck in the revolving door for five full spins and I trip out onto the street, bumping into Charles Murphy 20 Denne episode er skrevet, så man næsten ikke kan lade være med at more sig over denne toptjekkede, arrogante mand, der løber forvildet rundt som en anden tosse. Her ser vi desuden eksempler på, at BEE hele tiden anvender virkelige butikker, bygninger mm., for at gøre hele historien mere realistisk og troværdig. I virkeligheden er alt, hvad Bateman med stor selverkendelse og selvironi søger, bare en mening med livet, udover penge og materielle forbrugsgoder. Hans trang til at sprætte unge piger op kan måske tolkes som et forsøg på at komme ind under overfladen han vil se ægte følelser og ægte smerte, så derfor åbner han rent bogstaveligtalt kvinderne op. Bateman og hans kæreste lever i et fuldkomment overfladisk forhold uden at nære nogen ægte følelser for hinanden, og de er kun sammen, fordi de matcher hinandens skønhed og rigdom. Derudover har de intet tilfælles. Bateman lytter aldrig til de ting, Evelyn siger; hans tanker er altid helt andre steder. Ligegyldigheden i deres forhold illustreres godt i scenen, hvor Bateman beslutter at gøre det forbi med Evelyn: But your friends are my friends. My friends are your friends. I don t think it would work, she says, and, staring at a spot above my mouth, You have a tiny fleck on the top of your lip. Use your napkin. Exasperated, I brush the fleck away. Listen I know that your friends are my friends and vice versa. I ve thought about that. After a pause I say, breathing in, You can have them. 21 Evelyn lader ikke til at være såret, hun finder det bare ubekvemt, at de skal bryde op, når nu de har fælles venner. Hun har da også lige overskud til at bede Bateman tørre sig om munden så han igen er pletfri og perfekt. Der er dog to karakterer, der viser ægte følelser for Bateman, nemlig sekretæren Jean og elskerinden Courtneys mand Luis Carruthers. Da Bateman en dag forsøger at dræbe Luis, fordi han er træt af ham, opfanger Luis det af uransagelige årsager som et seksuelt udspil, og han går pludselig til bekendelse omkring sine undertrykte følelser for Bateman. Dette kommer helt bag på Bateman, der er stærkt homofob, men i stedet for at fuldføre mordet på Luis, flygter han. Meget tyder på, at Bateman slet ikke ved, hvad han skal stille op med Luis ægte følelser, for han har 20 AP s. 145 l AP s. 327 l. 3-9 Side 11 af 24

12 aldrig oplevet at være elsket før. Samtidig frygter han for sit rygte, hvis nogen skulle tro, at han havde en affære med en mand. Ligeledes har Bateman problemer med at håndtere sin sekretærs følelser. Han overvejer et øjeblik, at han kunne ende op med hende, men det ligger ham alligevel for fjernt, og han kan ikke gengælde følelserne. 22 Men han lukker hurtigt af for disse tanker igen. Det eneste, han formår i denne sammenhæng, er, at sende Jean blomster og gaver; for de materielle ting, er noget han kan forholde sig til. Ingen retfærdighed En anden meget foruroligende ting ved American Psycho er, at seriemorderen Bateman fortsat går på fri fod ved bogens afslutning. Der er ingen straf, ingen afregning, ingen retfærdighed. Alle har så travlt med deres eget liv, at selv om Bateman rent faktisk flere gange fortæller folk op i deres åbne ansigt, at han er en psykopatisk massemorder, fremkalder det ingen reaktion overhovedet de snakker bare videre om sig selv. Eksempelvis er der en episode, hvor Bateman snakker med en model: What do you think I do? And frisky too. A model? She shrugs. An actor? No, I say. Flattering, but no. Well? I m into, oh, murders and executions mostly. It depends. I shrug. Do you like it? she asks, unfazed. 23 Han opdages endda af en politimand midt i mordet på en ung saxofonist og bliver udspurgt af en privatdetektiv om mordet på kollegaen Paul Owen, men også her ender han med at slippe af sted med det. På et tidspunkt bliver det for meget for Bateman, at ingen reagerer, men selv da han i slutningen af bogen indrømmer alt overfor sin advokat, bliver han ikke troet. Han reflekterer over sit liv og begynder at se sig selv som en abstraktion af Patrick Bateman og ikke en faktisk person. Han har ingen bevidsthed, skam eller håb. Han har krydset alle grænser og er ramt af en konstant smerte, som han ønsker at påføre alle mennesker. Men selv efter denne bekendelse, er der ingen lettelse eller lindring. Som han selv siger, har det hele været fuldstændig meningsløst. 24 Budskab BEE s formål med bogen er at kritisere det postmoderne Amerikanske samfund, der nægter at håndtere dets seriøse problemer såsom menneskelig grådighed, grænseløs forbrugerisme, større skel mellem rig og fattig og en øget voldsrate. Ved at lægge synsvinklen hos en psykopat, der på mange måder udlever den amerikanske drøm, udstiller BEE tomheden og meningsløsheden i denne verden 22 AP s. 364 l AP s. 197 l AP s. 362 l Side 12 af 24

13 og denne drøm. 25 Bogens indledende og afsluttende ord sammenfatter hele bogen. Vi advares mod, hvad vi kan forvente af bogen; et samfund uden håb, uden fremtid: ABANDON ALL HOPE YE WHO MAY ENTER. Til slut konstateres det med ordene THIS IS NOT AN EXIT, at Bateman er fortabt, fordi der ikke er en udvej af dette samfund. Desværre så kun få denne pointe, da bogen udkom, fordi de havde travlt med at kritisere bogen for at være en hyldest til vold og misogyni. BEE siger selv, at disse folk misforstod hans tekst, for den var mere på kvindernes side, end de var klar over. 26 Med hensyn til volden kom det også lidt bag på BEE selv, at bogen blev så ekstrem. Han erfarede undervejs i skriveprocessen, at volden hørte med til Batemans person, så han var nødt til at beskrive den for at være sin karakter tro. 27 Delkonklusion Opsummeret er Patrick Bateman en overfladisk, kynisk mand, der lever i et lige så overfladisk samfund. Livet er så meningsløst, at han ligeså godt kan more sig med at slå mennesker ihjel der er alligevel ikke nogen, der bekymrer sig. Det er en hobby på lige fod med at se tv og høre musik. Bateman er en afstumpet person, men i virkeligheden higer han efter at komme ind under overfladen, dog uden at vide, hvordan han skal bære sig ad i dette samfund. BEE er i stand til at skildre denne rodløse, psykopatiske personlighed, der ikke skelner mellem godt og ondt, hovedsageligt gennem måden, han skriver på. Han bruger for det meste et uformelt talesprog, og han forarger sine læsere ved at lade Bateman forholde sig så køligt til de mord, han begår på trods af, at det er de værst tænkelige ting, han gør ved sine ofre. Beskrivelserne er helt banale og underbygger ligegyldigheden af det, der foregår. Samtidig formår han også at skabe morsomme scener, når han forsøger at fremhæve, hvor ekstremt overfladiske bogens karakterer er. 28 Han vækker dog overvejende de ubehagelige følelser, ganske enkelt fordi volden er så ekstrem. Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen Formel B Moderne magtkamp Sonnergaard forsøger med sin første novelle i bogen, Formel B, at skildre overklassens mandkvinde forhold. På den dyre restaurant Formel B udspiller der sig en bemærkelsesværdig scene mellem den unge millionær Christian og hans kæreste Helle. De to tirrer hinanden under deres 25 Brien s. 5 l Ellis s. 2 l Ellis s. 2 l Se note 12 Side 13 af 24

14 middag, og der foregår en tydelig magtkamp: hun siger: du må love mig at du aldrig føler dig som overvægtig når du er sammen med mig 29 og så derfor tager jeg hendes hånd og siger: Jeg ér så glad for at du er blond og at din IQ er tocifret! 30 Kærligheden mellem mand og kvinde er reduceret til en kynisk kamp om magt, og de to forsøger at køre hinanden ned. Spændingen kan tolkes som et resultat af, at de egentlig helst så sig fri for al den følelse, og at de bare gerne vil sidde i deres egne private tanker. 31 Sideløbende med denne middag foregår der i Christians hoved en mere bogstavelig kamp, nemlig en film om 2. verdenskrig. Han ser deres forhold som en krig, der skal vindes, så alt hvad han siger er et strategisk træk: Hører du overhovedet efter hvad jeg siger? Jeg nikker naturligvis, for jeg ved hvor meget det provokerer hende, når jeg bliver flegmatisk og glider af på alle hendes udfald. Jeg skal være der, jeg skal være til stede. Jeg skal blotte min strategi og svigte mine folk og give afkald på forstærkning. Jeg skal være forsvarsløs, når angrebet bliver sat ind. Men det er jeg ikke, det er jeg aldrig. 32 På den måde fremstilles de to personers magtkamp næsten som vor tids udgave af verdenskrig, hvor det her er alle mod alle. Men mens han bare bliver en smule irriteret (måske mest fordi hun smider hans brisler på gulvet), bliver hun så vred, at hun efter at have væltet forretterne på gulvet forlader restauranten. Han sidder så alene tilbage og føler sig som kampens vinder, der kan nyde sin præmie: en kr. dyr vin. Som han i øvrigt betegner som indbegrebet af ædel råddenskab 33, hvilket kunne tolkes som et symbol for den råddenskab, der ligger bag det voldsomme forbrug. Kyniske Christian Historien er fortalt i første person af Christian, hvorved læseren får hans subjektive synsvinkel på optrinnet. Novellen er præget af skiftevis at være en talesprogspræget dialog og være lidt mere formel, når Christians tanker tager over. De kredser hovedsageligt om krigsfilmen og om den fornemme gourmetmenu, han har bestilt, og som han nyder i fulde drag. Anretningerne er beskrevet til mindste detalje, og han er langt mere optaget af sin mad end af Helles snak. Han morer sig over at gøre hende oprørt. Dette får hende til at fremstå som et ligegyldigt objekt, der kun er inviteret med, så han kan bliver underholdt: Jeg donerede jo fjorten af dem til Folkekirkens Nødhjælp ( ) Af de femten millioner jeg tjente, selvfølgelig skat! Det er naturligvis løgn. ( ) Men det 29 Caspar s. 10 l Caspar s. 11 l Brixvold s. 11 l Caspar s. 12 l s. 13 l Caspar s. 18 l. 19 Side 14 af 24

15 er så sjovt at sige. Hun kan ikke klare den slags. Måske skulle jeg overveje rent faktisk at gøre det. 34 Dette kunne selvfølgelig have været en spøg til side, men da hun bliver så vred, at hun går, gør han ikke noget for at trække sin løgn tilbage, så det har hele tiden været hans mening at lave en scene. Han virker ganske tilfreds med sit lille nummer. Hans kynisme overfor Helle giver læseren et anstrengt forhold til ham, og man får ondt af Helle, selvom hun også er meget overfladisk, fordi hun går så meget op i hans penge. Christian har et meget formelt sprog, og han bruger det til at hæve sig over Helle. Han kommer til at fremstå overlegen, men også nedladende overfor hende, da han eksempelvis spørger hende, om hun nogensinde har hørt det svære ord konkursbegæring. Da tjeneren Jappe spørger Christian, hvorfor han gjorde, som han gjorde, lyder svaret, at han ikke ved det. Dette er et godt eksempel på, hvor amoralsk Sonnergaards karakter er, idet han ikke engang selv kan forklare sine handlinger. Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen Indledningen I bogens titelnovelle får vi historien om, hvordan et studentergilde i whiskybæltet udvikler sig til en katastrofe på grund af den forkælede og temperamentsfulde Caspar Michael Petersen. Den bliver fortalt femten år senere af en af medløberne, der stadig lever med en skyldfølelse for ikke at have forhindret aftenens frygtelige hændelser. Sonnergaard indleder novellen in media res med en forfærdelig og meget bizar drøm om en abe, der tortureres som underholdning for et publikum. I drømmen ser historiens fortæller Jesper til uden at kunne stille noget op, og man kan sige, at dette er en forsmag på den følelse, vi som læsere vil få på Jespers vegne, når han fortæller om sit studentergilde, der ender i et rent mareridt. Ved at komme med små varsler formår Sonnergaard at fange læserens interesse og gøre én nysgerrig efter at vide, hvad der er hændt til festen. Eksempelvis indrømmer Jesper på 15-årsdagen for begivenhederne følgende efter at have spist middag med en af sine gamle klassekammerater, der også var med den skæbnesvangre aften: Jeg var vist ude af mig selv. Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen. 35 Jesper Historiens fortæller Jesper er lige fyldt atten år, da han bliver student på Holte Gymnasium. Han klarer sig i gennem sine eksamener med et acceptabelt resultat og står nu med hele livet foran sig. 34 Caspar s. 13 l , s. 14 l og l Caspar s. 89 l Side 15 af 24

16 Følelserne omkring denne frihed er dog blandede. Han er både optimistisk og spændt, men står samtidig tilbage med en tomhedsfølelse: Var dét virkelig det hele? 36 Det er dog hans plan at flytte hjemmefra sidst på sommeren, i august. Hverken i skolen eller på gymnasiet var han særligt populær. Når han femten år senere ser tilbage på dengang, synes hans liv hovedsageligt kun at bestå af løbetur i skoven, hans hund, Krabat og så hans hemmelige forelskelse i Dorthe fra hans klasse. Den dag, det hele går galt, var det egentlig meningen, at Jesper skulle have været til translokation, men Caspar Michael Petersen, som Jesper i øvrigt knap nok kender, dukker op i indkørslen, og Jesper er måske lidt beæret over, at denne smarte rigmandssøn pludselig behandler ham som en ven og gerne vil fejre, at de er blevet studenter sammen med ham: og hvis jeg bare et kort øjeblik havde tænkt mig om og sagt nej! til ham, var alle mine ønsker måske blevet opfyldt. Men det gjorde jeg ikke. Jeg gik op til Caspar Michael Petersen og rakte hånden frem, og han grinede højt og slog mig på skulderen og sagde gamle dreng, og han kunne jo ikke rigtig forstå der ikke var nogen der tog telefonen da han ringede. 37 Selvom Jesper fornemmer farer på færde, bliver han hele tiden overmandet af trangen til at være en del af et fællesskab. På et tidspunkt spørger Caspar også til Jespers familie, men slår det væk med et never mind, før Jesper når at svare, så Caspar er grundlæggende ligeglad med Jesper. Caspars dobbelte personlighed Caspar må siges at være novellens egentlige hovedperson, da det er ham, der har den største betydning for historiens udvikling. Han har fået sin fars platinkort med, så festen kommer til at finde sted på en af landets dyreste restauranter, Søllerød Kro. Caspar er den glade giver, og hans overlegne attitude smitter af på de andre drenge til festen, så de opfører sig, som om de ejer stedet. Der opstår en form for falsk fællesskabsfølelse. Drengene kender egentlig ikke Caspar, men de synes, det er fedt at fejre, at de er blevet studenter med så fint manér. Selvom Jesper bare følger trop, er der flere hentydninger til, at han ikke føler sig godt tilpas i dette selskab: vi havde alle sammen bestået studentereksamen, og det burde have været den glædeligste og mest livsbekræftende dag i vores liv. Jeg havde kun været her én gang før. Mine forældre havde talt om det, deres venner havde talt om det 38 Dagen er langtfra, som Jesper havde forestillet sig, men han er alligevel ret duperet af Caspars storsind og generøsitet. Casper skal rigtig vise sig overfor 36 Caspar s. 90 l Caspar s. 94 l Caspar s. 103 l. 5-8 Side 16 af 24

17 drengene, og han giver den fuld gas både, når det kommer til hans bil, men også i forhold til druk, stoffer og damer. Det hele virker lidt for godt til at være sandt og det er det også. Caspar har flere raseriudbrud, hvor han bliver truende og decideret voldelig: og for første gang så jeg ved selvsyn hvordan Caspar så ud når han blev ond. Han knaldede hånden i bordet, og råbte: PIS! han fejede alt af bordet, og han slog ud efter Christoffer, og han skreg: PIS! Det var et stemningsskift fra det ene øjeblik til det andet, og jeg kan huske at han langsomt og truende vendte sig over mod M 39 Det er på samme måde, at det slår klik for ham senere ud på natten på bordellet, hvor han skamferer og gennembanker en af de prostituerede kvinder, Jasmin, til bevidstløshed. Det viser, at han er en kold, uberegnelig person, der føler sig hævet over alle andre. De mennesker, han er sammen med, er ligegyldige for ham, så det bekymrer ham ikke, at de er vidner til hans galskab, bliver indblandet i begivenhederne på bordellet og får traumer for livet. Sproget er meget hverdagsagtigt talesprog med fyldord og udråb, og der bruges en del slang, hvilket stemmer godt overens med, at karaktererne er en flok unge fyre, der holder fest. De bruger ord som Toppen af poppen no sweat! og Dit lort har minimal virkning. Efterhånden som de får mere sprut og flere stoffer indenbords, bliver tonen mere og mere primitiv. Sonnergaards skrivestil er meget ligefrem og til tider vulgær, når han for eksempel bruger ord som pik eller kneppe, men igen giver det mening i forhold til de karakterer, han skildrer. Selv har han udtalt: Jeg vil helst smaske teksten lige i synet på læseren. Vulgaritet, daglig tale og slang er fint nok. Sproget er ikke en helligdom, det er en luder, der skal lystre. Jeg bryder mig ikke om den dér anæmiske prosa, der vil gøre opmærksom på egen æstetik, og at den er åh, så velskreven. Der ledes fortvivlet i det her land efter meninger og sammenhænge, og så hjælper det ikke at snakke udenom. 40 Han vælger også at bruge virkelige steder til sine historier, eksempelvis Søllerød Kro, så læseren næsten kan forestille sig scenarierne, og så handlingen bliver mere virkelighedstro. Konsekvenserne Drengene ender med at slippe forholdsvis billigt med få skader. Caspar går fri uden straf, fordi vennen M. trækker i nogle tråde. Jesper hører, at Jasmin er død af sine kvæstelser, men af andre får han at vide, at hun lever, men er blind og sidder i rullestol. Hans eget liv tager en trist drejning; han gemmer sig hos fremmede mennesker i et helt år efter denne aften, men vender så tilbage til 39 Caspar s. 109 l s. 110 l Forfatterskaber l. 4-9 under afsnittet Sonnergaards sprog og poetik Side 17 af 24

18 København. Her viser der sig, at Caspar lever i bedste velgående, og de to støder på hinanden til et par forskellige fester. Her smiler Caspar blot, som om intet var hændt. Budskab Fælles for alle novellerne i denne samling er, at hovedpersonerne slipper godt fra deres ugerninger. Sonnergaard antyder, at der er sket et generelt tab af ansvar i samfundet, for disse mænd har ingen moral, og de har ikke samvittighedsnag, idet de ikke forestiller sig, at de kunne opføre sig mindre egoistisk, end de gør. 41 Sonnergaard er allerstærkest i sin samfundskritik, når han viser, hvordan alt i samfundet reduceres til strategi 42, som det eksempelvis er tilfælde i Formel B. Han forsøger at afbilde et ego-danmark, hvor ingen kan leve sig ind i andres følelser, fordi de knap nok forstår deres egne. Vi er blevet en selvcentreret, materiel nation, hvor hvert individ har nok i sig selv. Delkonklusion Sonnergaards karakterer er kyniske personer, der kun finder mening med tilværelsen ved at bruge store pengesummer på materielle goder. Caspar køber sig sågar til venner og sex, mens Christians kæreste hovedsageligt er sammen med ham på grund af hans penge. Deres rigdom gør, at de føler sig magtfulde og hævet over andre, hvorfor de ender med fysisk eller psykisk at såre folk, men dette er de ligeglade med, for de har nok i sig selv, og de slipper uden nogen former for konsekvenser, fordi ingen reagerer. Jesper føler i starten en tomhed, fordi han har så mange muligheder, men efter studenterfesten ødelægges alle planer, og han isolerer sig fra omverdenen. Sonnergaard bruger en ligefrem og til tider provokerende skrivestil til at fremhæve disse ubehagelige træk ved sine hovedpersoner, og man sidder tilbage med en bitter smag i munden over deres ustraffede kynisme, egoisme og manglende moral. Sammenligning Som det fremgår af ovenstående analyser, er der mange ligheder mellem hovedpersonerne i Sonnergaards to noveller og Patrick Bateman fra American Psycho. Den overfladiske yuppielivsstil er fælles for alle. De er unge, de dyrker sig selv og deres ydre, de har dyre vaner, og så har de ingen moral eller medmenneskelighed. Den af Sonnergaards karakterer, der minder mest om Bateman, er Caspar. Han har den samme sindssyge personlighed, der ulmer under overfladen. Han nyder at have magt og være i centrum, og samtidig har han et helt overfladisk forhold til de 41 Brixvold s. 12 l Stidsen s. 200 l Side 18 af 24

19 mennesker, han tager med til sin fest. Ingen reagerer, så begge slipper ustraffede for deres gerninger. Fælles for Bateman og Sonnergaards karakter, Christian, er deres hengivenhed til dyre vine og fine middage. Scenen hvor Bateman slår op med Evelyn minder meget om Formel B. Bateman og Christians tanker er helt andre steder, mens deres kærester forsøger at få det overfladiske forhold til at fungere, men mændene spænder ben, så det ender med et brud. Herefter er mændene fuldstændig ligeglade, hvis ikke bedre tilpas end før. Man kan roligt sige, at BEE er mere ekstrem, både i måden han skriver på og i selve handlingen, men da hans bog foregår i en storby som New York, giver dette også god mening. Havde Sonnergaard, hvis noveller foregår i København, været lige så ekstrem, havde historierne været mindre troværdige. I og med at USA er et langt større land, er dets problemer også i en helt anden vægtklasse end Danmarks. Derfor vil samfundskritikken også være skarpere og mere aggressiv end i Danmark, hvor problemerne er i lidt mindre størrelsesorden. Historiernes troværdighed øges også, fordi begge forfattere bruger virkelige lokaliteter i deres bøger. Derudover er BEE mere gennemført kold i sine mord- og voldsbeskrivelser i forhold til Sonnergaard i Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen, men dette bunder nok også i, at vi følger begivenhederne udefra gennem Jespers øjne, så derfor er der en subjektiv synsvinkel i Sonnergaards univers. 43 Ved at forholde sig til den, forsvinder den ensrettede, kyniske betragtning af handlingen. Begge forfattere viger ikke tilbage for at være provokerende og vulgære i deres ordvalg, men dette bruges som et middel til at fange læserens udelte opmærksomhed og for at klargøre tekstens budskab. Alt i alt vil jeg konkludere, at Sonnergaard og BEE skildrer den samme mennesketype, hvis nøgleord må være materialisme, egoisme og kynisme med et større eller mindre stænk af vanvid. Den største forskel på de to forfattere er, hvor langt de går ud over grænsen for at fuldende deres figurer med det formål at fremme budskabet. Karakterernes repræsentativitet Forandring og individualisering Der er to overordnede karakteristiske træk ved det postmoderne samfund: Den konstante forandring og den øgede individualisering. Sidstnævnte er beskrevet i opgavens første afsnit. Det andet træk, forandringerne, er væsentlige, fordi de giver en flygtig tilværelse, hvor man hele tiden skal omstille 43 Se citat, note 39 Side 19 af 24

20 sig, hvad end det gælder sociale sammenhænge, arbejdslivet, politiske systemer mm. Alt omstruktureres og fornyes, så det kan være svært at følge med. Giddens mener, at samfundets strukturelle ændringer medfører den tidligere nævnte frisættelse fra faste normer og værdier, fordi de lokale fællesskaber ændres. Flere og flere ting, der før var et lokalt anliggende, varetages nu af fjerne ekspertsystemer. Her tales der blandt andet om bankvæsenet, hvor vi kan overføre penge til hinanden uden reel kontakt eller gennem eksempelvis nyhedsmediet, hvor informationer kan blive videregivet fra denne ene ende af jorden til den anden på et øjeblik. Dette betyder, at kontakten distanceres. Samtidig er man ikke så afhængig af slægt og familie, så individet står på egne ben og tager sine egne beslutninger. Vi er med andre ord ikke rodfæstet af det lokale, men kan bevæge os hvorhen, vi vil, fordi vi grundet ekspertsystemerne ikke længere er bundet af tid og sted. Vi kan ringe, e, bestille varer, skaffe informationer og en masse andet alene ved brug af internettet. Vi har således ikke brug for at være tæt på nogen rent fysisk for at leve. Dette er med til at skabe ensomhed og isolation i samfundet. 44 Netop disse to ting afspejles i American Psycho og de to Sonnergaard noveller. Hovedpersonerne har kun sig selv. De er afstumpede, blaserede og kan ikke vise følelser overfor nogen. De er typiske produkter af det postmoderne samfund, hvor de mange fjerne relationer bliver svære at forholde sig til, så man isolerer sig og kun har sig selv at stole på. Bateman, Caspar og Christian er meget repræsentative for den mennesketype, der er redegjort for i denne opgave. Især Bateman må siges at være en gennemført udgave af det postmoderne menneske. Alle tre hovedpersoner dyrker deres image, det være sig gennem tøjstil, spisesteder, musik, biler og lignende. Bateman dyrker også sit ydre i en helt ekstrem grad, og alt og alle i hans univers bedømmes netop på deres ydre. Caspar og Bateman er også gode eksempler på, hvordan én person kan bære mange identiteter og skifte rolle alt efter, hvem de er sammen med. Eksempelvis har Caspar vidt forskellig adfærd, når han er hos sin far, når han hænger ud med drengene, og da han er hos den prostituerede kvinde på bordellet. Meningen med tilværelsen Før i tiden kunne eksistentielle spørgsmål ofte besvares gennem religion eller ideologien, men i modernismen aflivede Darwin og Nietzsche gennem henholdsvis biologi og filosofi Gud som skaber. Dette efterlod mennesket alene i en verden med hverken en himmel eller et helvede, de kunne forholde sig til. 44 Dette afsnit er baseret på Sociologi s ( Frisættelse og ekspertsystemer ) Side 20 af 24

21 Den franske filosof Jean Francois Lyotard taler desuden om, at vi tidligere levede i de store fortællingers tid, hvor man kunne søge svar i de grundlæggende verdensopfattelser, for eksempel kristendommen eller marxismen. Ifølge Lyotard er postmodernismen blevet disse store fortællingers død, idet individet ikke længere stilles tilfreds med disse altomfattende livsopfattelser. Man tror ikke længere på, at disse fortællinger er tilstrækkelige til at repræsentere alle. Vi er med andre ord blevet opmærksomme på mangfoldigheden og uforeneligheden i vores forventninger og ønsker, så de store fortællinger er blevet erstattet af en masse små fortællinger, idet det det nu er op til den enkelte at skabe sin egen lille, personlige fortælling. 45 Dette bevirker, at en almen moral ikke længere eksisterer, som det også er tilfældet for Bateman og Caspar. Frustrationerne over tomheden i livet kanaliseres over i aggressioner, som hovedsageligt går ud over mennesker fra samfundets bund, hvis liv jo alligevel også er meningsløse, og som desuden ikke bidrager til samfundet ifølge Bateman. Den barske vold er dog ikke med for sin egen skyld, men for at skabe opmærksomhed på den katastrofekurs, som verden på visse niveauer er kommet ind på. Dog er det heldigvis et fåtal, der i virkelighedens verden reagerer så voldsomt, men ved at sætte karaktererne lidt på spidsen, fremmer Sonnergaard og BEE deres budskaber. En periodes mennesketype er da heller ikke alment gældende for ethvert individ, men derimod typiske, generelle træk ved samtidens individer. Delkonklusion Alt dette taget i betragtning kan hovedpersonerne i Sonnergaards to noveller Formel B og Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen samt i American Psycho siges at være gode repræsentanter for det postmoderne menneske. De indeholder alle karakteristikaene for det beskrevne individ, om end de så er blevet overdrevet lidt, men dette er blot for at fremme forståelsen af, hvad de skal illustrere. Det er da også litteraturens og forfatternes vigtigste opgave at skildre virkeligheden, som de ser den og sætte samfundet under debat, hvilket man må sige, det er lykkedes BEE og Sonnergaard at gøre. Konklusion Samlet set vil jeg konkludere, at vi i det postmoderne samfund har en meget fragmenteret mennesketype, der på ingen måde har en tradition eller en stor fortælling at leve efter. Derfor har 45 Baseret på afsnittet Lyotards store og små fortællinger i Postmodernisme. Side 21 af 24

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

INDIVIDETS VILKÅR 90 ER LITTERATUREN OG JAN SONNERGAARD

INDIVIDETS VILKÅR 90 ER LITTERATUREN OG JAN SONNERGAARD INDIVIDETS VILKÅR 90 ER LITTERATUREN OG JAN SONNERGAARD Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Individets vilkår beskrevet i 90 er litteraturen... 2 Analyse og fortolkning... 3 Analyse og fortolkning af Sex...

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 31. juli 2016

10. søndag efter trinitatis 31. juli 2016 9.00 Bjolderup Kirke 753, 592; 633, 65 10.30 Burkal Kirke 376, 347, 693; 592, 65 Tema: Ligegyldighed Evangelium: Matt. 11,16-24 "Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN Alma 78 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014 Indledning og emne Mobning er et kendt begreb. Alle kender til det. Jeg har valgt, at arbejde med mobning, fordi jeg syntes det er et spændende emne. Jeg har valgt at arbejde med to tekster. Min hovedtekst

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Individ og fællesskab

Individ og fællesskab INDIVIDUALITET I DET SENMODERNE SAMFUND Individ og fællesskab - AF HENNY KVIST OG JÓRUN CHRISTOPHERSEN I forholdet mellem begreberne individ og fællesskab gælder det til alle tider om at finde en god balance,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere