DEBATTEN. TEMA: dansk eller engelsk. om undervisningsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBATTEN. TEMA: dansk eller engelsk. om undervisningsmidler"

Transkript

1 DEBATTEN om undervisningsmidler 9. oktober 2006 no. 3 TEMA: dansk eller engelsk Dårligere resultater på engelsk Danske lærebøger til danske studerende Engelsk som Danmarks officielle andetsprog Vil vi beholde dansk som videnssprog? Forlæggerforeningen, Sektionen for Undervisningsforlag

2 2 DEBATTEN Dansk eller engelsk Dårlige resultater på engelsk Skal danskerne tale, skrive og læse dansk eller engelsk, når de er i skole, under uddannelse eller på arbejde? Globaliseringsrådet skød i 2006 debatten i gang. Siden har spørgsmålet optaget politikere, undervisere, medier og forlæggere. Der er ingen tvivl om, at undervisningsmaterialer og undervisning på engelsk har vundet frem på de danske uddannelsesinstitutioner. Det kan blandt andet ses på, at andelen af videnskabelige artikler, der publiceres på dansk ved Københavns Universitet faldt fra 52 pct. til 48 pct. mellem 1990 og Tallene dækker over store forskelle mellem fagområderne men alle er på vej mod mindre dansk og mere engelsk. Dette bekræftes af Pia Jarvad, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, der fortæller, at dette er en tendens i hele Norden. For nogle er udviklingen et tegn på, at Danmark bliver internationaliseret. Andre ser det som en forringelse af undervisningen på de danske læreanstalter. Professor Kaj Sand Jensen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet er ikke i tvivl. Når vi skal lære de yngste studerende noget, så sker det bedst på dansk, siger Kaj Sand Jensen. Vi tænker jo ved hjælp af sproget, og det er vi bedst til på vores eget modersmål, siger professoren. 50 pct. større udbytte ved dansk Jeg kan se på karaktergivningen, at de biologistuderende på de yngste årgange i gennemsnit får 50 pct. større udbytte ud af blive undervist efter danske lærebøger end efter engelsksprogede lærebøger, siger Kaj Sand Jensen, der understreger, at han ikke har udført en kontrolleret undersøgelse af indlæringseffektivitet. Men jeg kan se, at kvaliteten af svarene på opgaver, der udspringer af et dansk pensum, er markant højere end kvaliteten på dem, der udspringer af et engelsk pensum, fortæller Kaj Sand Jensen. Professoren understreger, at det danske pensum også har den fordel, at det bruger eksempler, der er hentet fra Danmark. Det konkrete eksempel er også et væsentligt element for dybden af indsigten i stoffet, mener han. Seniorforsker Pia Jarvad er enig i, at det sproglige niveau på grunduddannelserne ikke er højt nok til, at udbyttet af undervisningen bliver tilstrækkeligt, hvis Poul Erik Pedersen, formand for Dansk Handel & Service g Jeg har foreslået Globaliseringsrådet, at vores universiteter og handelshøjskoler primært skal undervise på engelsk, Ritzau, 9. januar, Helge Sander, minister for videnskab, teknologi og udvikling g Spørgsmålet om engelsk som arbejdssprog i universiteternes undervisning og forskning er ikke et enten-eller det er et både-og, Svar på folketingsspørgsmål nr. S 1957, 2006.

3 DEBATTEN 3 Foto af Tao Lytzen for CBS. der undervises på engelsk. Til gengæld ser hun ikke noget problem i, at overbygningen i et vist omfang har undervisning på engelsk. Nu har vi opmærksomhed på sproget, så vi er med til at styrke dansk. Vi taler om det, vi undersøger det. Udviklingen går mod mere engelsk, og så må vi få det bedste ud af det, siger Pia Jarvad. Debatten om dansk eller engelsk blev sat et gear op, da Det Radikale Venstre i august 2006 foreslog at gøre engelsk til officielt andetsprog. Universitetsordfører Charlotte Fischer fra de radikale og redaktør Line Friis fra Forlaget Munksgaard Danmark fremlægger på de næste sider deres synspunkter på feltet. En af hjørnestenene i diskussionen om dansk som undervisnings- og forskningssprog er, hvilke konsekvenser det har for det danske sprog, hvis det ikke længere bruges aktivt og dermed udvikles på forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Det forholder direktøren for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier-Andersen, m.fl. sig til sidst Debatten. Rektorerne vil have nationalt sprog og engelsk Nordisk Ministerråd har sat en omfattende undersøgelse i gang for at afklare, hvordan man på de nordiske universiteter håndterer sprogsituationen. Professor Jørn Lund har ledet denne undersøgelse, som præsenteres sidst på året. Men Jørn Lund kan allerede nu oplyse, at ca. 90 procent af rektorerne lægger vægt på at udvikle både de nationale sprog og engelsk eller andre sprog med længere radius end de nordiske. Der skal kunne undervises på alle niveauer både på engelsk og på de skandinaviske hovedsprog, og også forskning og terminologi må udvikles.

4 4 DEBATTEN To sider af Line Friis, redaktør, Munksgaard Danmark På et akademisk lærebogsforlag som Munksgaard Danmark, der udgiver lærebøger til universiteterne, bliver vi ofte mødt med kritiske spørgsmål i forbindelse med vores grundlæggende strategi: at lave danske lærebøger til danske studerende. Danske lærebøger til danske studerende Vi hører ofte udsagn som: danske lærebøger opdateres sjældent, de er dyre, udenlandske lærebøger er af en meget høj(ere) kvalitet, de studerende skal lære engelsk, og der er mange udenlandske studerende. Mit felt er naturvidenskab og traditionen for at bruge udenlandske bøger er lang hos naturvidenskaberne, derfor har vi længe beskæftiget os med dansk vs. engelsk på lærebogsområdet. Udenlandske lærebøger er ofte meget omfangsrige og billige. Ud af de omfangsrige bøger plukker danske undervisere de relevante afsnit, kapitler og sider og sammensætter et dansk pensum. Et pensum i brudstykker betyder, at de studerende skal hoppe rundt i bogen. Derved kan de risikere at miste lærebogens pædagogiske og/eller faglige pointer. Og giver man sig efterfølgende til at regne på den pris, de studerende reelt betaler for de sider, de læser, så får man pludselig et helt andet, højere resultat. Udenlandske lærebøger har et højt fagligt niveau. Men fagligheden er ikke forankret i den danske virkelighed. Konsekvenserne er, at de studerende ikke får nogen direkte mulighed for at relatere deres viden til deres egen verden. I nogle tilfælde skriver underviserne et kompendium, som er med til at forbinde den faglige viden med den studerendes virkelighed og kommende professionelle virke. Og så er der alle aspekterne med sproget. De nye studerende på de naturvidenskabelige fakulteter har ikke nødvendigvis stærke engelskkundskaber. De har lille studieerfaring og meget stor udsigt til at finde beskæftigelse i et job uden for forskningsverden. Alt sammen ting, der vanskeliggør etableringen af et fagsprog. Undervisere oplever, at de studerende har sværere ved at udtrykke sig spontant, diskussionslysten sænkes og hele udviklingen af et egentligt fagsprog amputeres, hvis det skal tage afsæt i engelsk. Mange undersøgelser foretaget i beslægtede områder viser, at man får flest nuancer i sit sprog, hvis man (først) mestrer det via sit modersmål. Overordnet er spørgsmålet med sproget et spørgsmål om at ville prioritere, at de studerende skal have gode engelskkundskaber. Det kunne gøres ved at etablere engelskundervisning, eller ved at sætte det som optagelseskrav! De studerende får ikke gode sprogkundskaber af at få udenlandske lærebøger. For at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig skævvridning af lærebogsmarkedet mellem danske og engelske bøger, er en af de første udfordringer at gøre det meriterende at skrive danske lærebøger. Munksgaard Danmark har selv sat processen i gang som medstifter af Karle prisen, en pris på kr., der årligt tildeles personer, der har udvist et enestående engagement i sundhedsvidenskabelig uddannelse. Line Friis

5 DEBATTEN 5 samme sag Danmarks styrke er at være en levende, integreret del af det internationale samfund. Vores sprog er i den sammenhæng en barriere. Charlotte Fischer, MF, Det Radikale Venstre, Universitetsordfører Engelsk som Danmarks andet officielle sprog Dansk er efter en international målestok et mindre sprogområde, som kun de færreste uden for landets grænser kan. Her overfor står engelsk, som i dag er et lingua franca, d.v.s. universalsprog, der i stigende grad er gangbart verden over, hvad enten man er turist, erhvervskvinde eller studerende. Danmark skal derfor tage engelsk til sig langt mere ambitiøst ved at gøre det til vores officielle andetsprog. Lad mig straks understrege: Det betyder ikke, at vi skal sende dansk på pension som vores modersmål. Tværtimod. Vi skal passe på og udvikle vores danske sprog. Vi skal sikre, at vores børn er dygtige til dansk, at der bliver oversat til og fra dansk, og at dansk udvikles som et moderne sprog. Sprog er ikke et enten-eller. Tværtimod siger erfaringen, at bedre modersmålskundskaber kun styrker mulighederne for at tilegne sig andre sprog. Engelsk som officielt sprog i Danmark betyder to ting: At vi skal bruge engelsk langt mere systematisk i det offentlige rum, og at vi skal kunne engelsk på et langt højere niveau. Engelsk er i dag undtagelsen i det offentlige rum. Det er skidt, hvis man ellers har en ambition om at gøre Danmark til et trækplaster for denne verdens dygtige studerende, erhvervsfolk og forskere. Tag rundt på nogle af Danmarks fremmeste kulturinstitutioner. Det foregår på dansk. Klik ind på kommunernes hjemmesider. På Københavns Kommunes hjemmeside er der lagt mange informationer ud til brug for udlændinge, der skal tage ophold i landet. Men klikker man ind på f.eks. Gentofte Kommune, er der stort set kun oplysninger på engelsk om, hvordan man lærer dansk! Lad os få gennemtrawlet den offentlige information og finde ud af, hvor der systematisk er brug for engelske oversættelser. Behovet er der og derfor er det heller ikke overraskende, at bl.a. formanden for Rektorkollegiet, Syddansk Universitets rektor Jens Oddershede, er varm fortaler for forslaget om engelsk som officielt andetsprog. Universiteterne oplever dagligt problemer med udenlandske studerende, der skal finde vej i det danske bureaukrati på dansk. Beslutningen om engelsk som officielt andetsprog betyder også, at vi skal blive langt bedre til engelsk. Engelsk skal opprioriteres overalt i uddannelsessystemet også i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Charlotte Fischer

6 6 DEBATTEN Dansk eller engelsk Skal vi beholde dansk som videnssprog? Domænetab. Det kaldes det, når et sprog mister områder, fordi der fortrinsvis anvendes et fremmedsprog i sammenhænge, hvor man ellers har kunnet klare sig med det hjemlige sprog. Dansk bliver udsat for et domænetab, hvis forskere og undervisere ikke længere bruger det danske sprog til at danne nye ord og begreber. Direktør for Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier- Andersen advarer mod at gøre dansk til et andenrangssprog også internt i Danmark. Hvis udviklingen ukritisk fortsætter mod brug af engelsk, vil dansk stagnere som videnssprog, siger Sabine Kirchmeier-Andersen. Hun mener, at der er en reel fare for, at vi kan komme til at slå det danske sprog ihjel på vejen. Hver 14. dag uddør et sprog på kloden, og det kan også blive det danske sprogs fremtid, mener Sabine Kirchmeier-Andersen. Dansk Magisterforening, Ingrid Stage, der har engageret sig meget i debatten. Hun mener, at den bør handle om både undervisningskvalitet og om det danske sprogs fremtid. Hvis dansk ikke længere tales, hvor der forskes og undervises, så vil vi efterhånden mangle danske Foto af Tao Lytzen for CBS. Ole Hammerich, studieleder, Kemisk Institut ved Københavns Universitet, deler bekymringen for, at det danske sprog ikke kan bruges til forskningsformidling, hvis undervisningen udelukkende foregår på engelsk. Kun ved hjælp af et komplet dansk sprog er det muligt at formidle forskningsresultater til offentligheden, herunder til de politikere, der ikke kan forventes at have dyb faglig indsigt i ret mange af de forhold, de lovgiver om, påpeger Ole Hammerich. Han mener, det vil være et kulturelt tab, hvis dansk ikke udvikles, i takt med, at videnskaben gør nye opdagelser. Sekundasprog Studielederen bliver bakket op af formanden for

7 DEBATTEN 7 Foto af Tao Lytzen for CBS. ord for vigtige videnskabelige begreber. Hvis vi ikke bruger det danske sprog til formidling og publicering, så bliver dansk et dødt sprog, siger Ingrid Stage. Ingrid Stage stiller spørgsmål ved, om vi som samfund har besluttet at stoppe udviklingen af det danske sprog. Hun synes nemlig ikke, at danskerne har debatteret og gennemtænkt konsekvenserne af at opgive at udvikle deres modersmål. Jeg tror ikke, at flertallet har truffet en beslutning om, at vi bare skal overgive os til engelsk og lade dansk blive et sekundasprog, siger Ingrid Stage. Værdier, holdninger og historie ligger i sproget, siger Ingrid Stage, Vi får et fladt, banalt og upræcist sprog, hvis vi ikke hele tiden bruger det til at reflektere, når vi arbejder med det. Kun på et sprog, man mestrer på et meget højt niveau, kan man forenkle ved at bruge billedsprog og drage historiske paralleller, f.eks. i undervisningen, fortæller Ingrid Stage. Direktør Sabine Kirchmeier-Andersen fra Dansk Sprognævn slår et slag for, at vi forholder os meget bevidst til dansk vs. engelsk i det danske samfund. Jeg tror, vores evne til at kommunikere med hinanden bliver dårligere og langsommere, hvis vi undergraver det danske sprog. Og der vil komme et endnu større skel mellem eliten og den almene befolkning, hvis vi ikke bruger kræfter på at udvikle dansk som videnssprog, siger Sabine Kirchmeier- Andersen. Når man påpeger, at dansk med held har håndteret udenlandske påvirkninger igennem flere århundreder, så glemmer man, at mediesituationen var en helt anden dengang, end den er i dag, mener Sabine Kirchmeier-Andersen. Vi ved reelt ikke, hvor hurtigt det kan gå, og derfor er der grund til forsigtighed, understreger hun.

8 Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Gymnasiernes kopiforbrug steget markant Der er aldrig før blevet kopieret så meget på de danske gymnasier. Det går ud over bogsalget, og dermed muligheden for at udvikle opdaterede undervisningsmaterialer. Gymnasieskolernes Rektorforening har klaget over Copy-Dans priser, mens Forlæggerforeningens formand Peter Mollerup har påpeget, at priserne er de samme, mens forbruget af kopier er steget. Se også indlæg på Forlæggerforeningens hjemmeside: Forlagene producerer naturfagsbøger som aldrig før En ny undersøgelse blandt Forlæggerforeningens medlemmer, som står for den største del af skolebogsudgivelserne til folkeskolen, viser, at kommunernes indkøb af tidssvarende naturfagsbøger er steget kraftigt. Regeringens bevilling på 80 mio. kr. til indkøb af nye lærebøger har dermed været en succes. For eksempel er antallet af nyudgivelser i natur/ teknik og biologi tredoblet i Resultatet er nye, opdaterede bøger i de danske klasseværelser. Dialogforum med Undervisningsministeriet På initiativ fra Forlæggerforeningens Sektion for Undervisningsforlag (SFU) er der nu nedsat et dialogforum med repræsentanter fra Undervisningsministeriet, SFU og Brancheforeningen for Undervisningsmidler, hvor information om forskellige tiltag på området kan udveksles. Gruppen mødes mindst to gange årligt. Materialeplatform nu åben for alle Undervisningsforlagene synliggør relevant indhold på materialeplatformen, der nu er åben for alle. Elever, lærere og forlag kan lægge materiale ud på platformen, og det er frivilligt og omkostningsfrit at deltage. Det angives tydeligt, om det er professionelt materiale fra et forlag, eller erfaringsbaseret viden fra f.eks. en lærer, der er lagt ud. Undervisningsministeriet har taget initiativ til Materialeplatformen, som udvikles og drives af UNI-C. Se Lærebogens betydning i undervisningen Rambøll Management har for det norske Utdanningsdirektoratet udarbejdet en rapport om læremidler og læremiddelpraksis, som bl.a. konkluderer, at lærebøgerne er basis i undervisningen, bl.a. fordi de angiver pensum og dermed skaber en klar kontrakt imellem lærere, elever og forældre omkring forventningerne til undervisningen. I små fag, hvor der ikke er udviklet lærebøger, savner lærere og elever den røde tråd og det overblik, som de traditionelle lærebøger giver. Lærerne bruger meget tid på at finde undervisningsmateriale i fagene, og eleverne finder alternativet med mange kopier uoverskueligt. Debatten er udgivet af Forlæggerforeningen, Sektionen for Undervisningsforlag for at sætte fokus på betydningen af og vilkårene for undervisningsmidler i skolerne og de videregående uddannelser. Hvilken betydning har lovgivningen på virkeligheden, hvad betyder kvalitet i undervisningen, og hvem bestemmer, hvad der kan lade sig gøre? Vi går tæt på lovgivere, udgivere, undervisere og elever for at sætte debatten om undervisningsmidler på dagsordenen. Forlæggerforeningen er en brancheorganisation for danske forlag. Foreningens medlemmer tegner sig for den væsentligste del af bogomsætningen i Danmark. Udgivet af: Forlæggerforeningen Sektionen for Undervisningsforlag Skindergade København K tlf Ansvarshavende redaktør: Vivi Antonsen Tvedt Tekst og produktion: Rostra Kommunikation A/S Layout: Roll Oplag: 400 stk. Temahæftets indhold er til fri afbenyttelse og kan downloades på Tidligere udgaver af Debatten kan findes på Debatten 1: Kopier Debatten 2: Nye måder

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på.

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. NOTAT 31. oktober 2008 Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008 AC v/ formand for DM Ingrid Stage Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. Der

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Lars Bundgaard Sørensen

Lars Bundgaard Sørensen Side 1 af 6 Lars Bundgaard Sørensen Fra: "Kirsten Markussen" Dato: 16. april 2010 10:47 Til: "Lars Bundgaard Sørensen" ; "lasoe96 forward"

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 104 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd fælles med videnskabsministeren - i Folketingets Uddannelsesudvalg.

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Notat om dansk sprogpolitik

Notat om dansk sprogpolitik Notat om dansk sprogpolitik Baggrund: Dansk Sprognævn vedtog i 2003 en 4-punkts-plan for en dansk sprogpolitik. Nedenstående notat er en opfølgning på planen i lyset af de erfaringer som er høstet siden

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-92_2016 Foto: Lizette Kabré

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd Regeringen August 2003 1 IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd 1. udgave, 1. oplag, august 2003: 2000 stk. ISBN 87-603-2358-2 ISBN (WWW)

Læs mere

Budstikken. Så godt som dansk. Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt. Nr. 4 december 2007. Af Jeanette Serritzlev

Budstikken. Så godt som dansk. Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt. Nr. 4 december 2007. Af Jeanette Serritzlev Budstikken Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt Nr. 4 december 2007 Så godt som dansk Af Jeanette Serritzlev Engelsk kan vi alle sammen. Så godt som dansk. Tror vi. Sandheden er ofte en anden. Jo, vi

Læs mere

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 Del: Unge kvinder søger mod store byer i jagt på uddannelse og job, mens unge mænd ofte

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Forhåndsopgave til gruppediskussion på nordisk læreplansseminarium på Færøerne sep. 2017

Forhåndsopgave til gruppediskussion på nordisk læreplansseminarium på Færøerne sep. 2017 Forhåndsopgave til gruppediskussion på nordisk læreplansseminarium på Færøerne 20.-22. sep. 2017 Færøerne 1. Hvad skal eller bør læreplanen som minimum indeholde? Vi bør tage udganspunkt i, hvad formålet

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 Del: Mange kommuner ved ikke, om borgerne er tilfredse med ældrepleje,

Læs mere

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN I et forsøg på Stavanger Katedralskole har lærere og forskere samarbejdet om at fremme dialogen i undervisningen i fagene religion og etik og historie og filosofi.

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Brug af Video i Undervisningen

Brug af Video i Undervisningen Brug af Video i Undervisningen Flere Spørgsmål end Svar Oplæg til Diskussion Kurt Nørmark normark@cs.aau.dk Institut for Datalogi Note efter Undervisningens Dag Hvis nogle af deltagerne i Undervisningens

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Flemming Andersen

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Viden i spil. Rektorkollegiets oplæg om forskningskommunikation

Viden i spil. Rektorkollegiets oplæg om forskningskommunikation Viden i spil Rektorkollegiets oplæg om forskningskommunikation Distribution: Rektorkollegiet Vester Voldgade 121 A, 4. sal 1552 København V Telefon: 33925405 Telefax: 33925075 E-mail: rks@rks.dk Website:

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog - UgebrevetA4.dk

Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog - UgebrevetA4.dk GURKENGLAS Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog Af Allan Christensen @journallan Torsdag den 24. august 2017 Det skader både eksporten og Danmarks muligheder, hvis regeringen ikke snart

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Talentudvikling i uddannelsessystemet. Hvor står vi og hvad bør der gøres?

Talentudvikling i uddannelsessystemet. Hvor står vi og hvad bør der gøres? Side 1 Talentudvikling i uddannelsessystemet. Hvor står vi og hvad bør der gøres? Talent-DK Stefan Hermann 23. august 2011 Agenda 1. Hvad er et talent og hvorfor`? 2. Hvor står vi? Talentarbejdet i dag

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen Årsberetning 2008 Digitale læremidler Den digitale udvikling fortsætter med at sætte sit præg på de emner, som er blevet behandlet i SFUs forretningsudvalg i 2008. Skolebogsforlagene lancerede i januar

Læs mere

Henrik Prebensen Københavns Universitet lektor 1965 2012 (Frankrig og Danmark)

Henrik Prebensen Københavns Universitet lektor 1965 2012 (Frankrig og Danmark) Henrik Prebensen Københavns Universitet lektor 1965 2012 (Frankrig og Danmark) fransk sprog, fransk historie, matematisk og datalingvistik, universitetspædagogik Medlem af DM s hovedbestyrelse siden 1998

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Spild af sprogundervisning

Spild af sprogundervisning Spild af sprogundervisning De sidste mange års sprogpolitik har satset på de forkerte sprog og svigtet de virkeligt nødvendige, viser en analyse fra en professor i kulturøkonomi Chr. Hjorth-Andersen fra

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart Beslutningsforslag nr. B 22 Folketinget 2012-13 Fremsat den 2. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

A og døden. af Henrik Krog Nielsen. Forlaget X

A og døden. af Henrik Krog Nielsen. Forlaget X A og døden af Henrik Krog Nielsen Forlaget X A og døden Forlaget X 1. udgave, første oplag november 2014 2014 Henrik Krog Nielsen Omslag og layout af Henrik Krog Nielsen Bogen er sat i Avenir Trykt på

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet?

Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet? Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet? Hvorfor bliver man naturfagslærer? Trine Elisabeth Hyllested

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Feedback i erhvervsuddannelserne

Feedback i erhvervsuddannelserne Karin Hartje Jakobsen Bente Lausch Karsten Holm Sørensen Feedback i erhvervsuddannelserne Serieredaktion: Jens Ager Hansen og Claus Madsen Karin Hartje Jakobsen, Bente Lausch og Karsten Holm Sørensen Feedback

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Kontakter, kontrakter og kodeks. Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder

Kontakter, kontrakter og kodeks. Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder Kontakter, kontrakter og kodeks Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder September 2004 Udgivet af Dansk Industri og Rektorkollegiet Redaktion: Nikolaj Burmeister, Rektorkollegiet og Morten

Læs mere