Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog"

Transkript

1 Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

2 Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil. Dine søgemuligheder Regnskabsordbogen er et elektronisk værktøj, der er udarbejdet med det særlige formål at hjælpe dig, når du oversætter danske regnskabstekster til engelsk, skriver regnskabstekster direkte på engelsk, og skriver, reviderer eller læser danske og engelske regnskabstekster. Hver gang du søger i ordbogen skal du indtaste et eller flere ord, eller en del af et ord (søgeord), i søgefeltet. Du får det bedste resultat, hvis du målretter din søgning ved at klikke på en af følgende tre muligheder, som i virkeligheden dækker over tre ordbøger: forstå og oversætte et regnskabsudtryk (viser definition, oversættelse og grammatik) oversætte et regnskabsudtryk eller bruge det på engelsk (viser definition, oversættelse, grammatik, ordforbindelser, eksempler, synonymer, antonymer samt henvisninger til kilder og andre artikler) oversætte en ordforbindelse (viser ordforbindelser og eksempler med oversættelse i alle artikler, hvor søgeordet forekommer) Når du har valgt en af disse søgemuligheder, kan du næste gang du søger også klikke på knappen søg, da systemet husker, hvilken hjælp du har brug for. I alle tilfælde vil søgeordet være fremhævet. Se søgemulighederne her: Du kan søge på ord i deres bøjede former, fx ental eller flertal, og nutid eller datid. Når du søger på bøjede former en term, der består af flere ord, vil du normalt få en liste med links til flere artikler. Det vil normalt være den første artikel, der er relevant for din søgning. Da de oplysninger, der vises som resultatet af en søgning, er afpasset efter den hjælp, du har brug for, får du forskellige søgeresultater, selvom du har søgt på det samme ord. Hvis du bruger søgemuligheden forstå og oversætte et regnskabsudtryk, får du færre oplysninger, end hvis du søger på oversætte et regnskabsudtryk eller bruge det på engelsk. Hvis du har søgt på et ord, der indeholder en mindre stavefejl, vil du få en liste med links til det rigtigt stavede ord og ord, der ligner

3 Hvis du har søgt på et ord, der ikke findes i ordbogen, vil du få dette at vide samtidig med, at du vil få links til termer i ordbogen; disse vil ofte ikke vil være relevant for søgningen, og du bør indtaste et nyt søgeord. Hvis du ønsker at se noget mere i forbindelse med et ord eller en artikel, kan du trykke på en af de andre søgemuligheder. Nedenfor beskriver vi, hvordan du bedst kan få hjælp af ordbogen, afhængigt af, om du har brug for hjælp til at forstå og oversætte et regnskabsudtryk, skrive eller reviderer en tekst, bruge et regnskabsudtryk på engelsk, eller søge efter danske ordforbindelser og deres engelske oversættelser. Ved at klikke på de kursiverede opslagsord, der gives som eksempler, kan du se, hvordan oplysningerne vises i ordbogens artikler. Hjælp til at forstå og oversætte et regnskabsudtryk Når du skriver regnskabstekster direkte på engelsk eller oversætter og reviderer engelske regnskabstekster, kan du være i tvivl om betydningen af et ord og så anvende søgefeltet forstå og oversætte et regnskabsudtryk. Når du søger hjælp til at forstå et ord, som skal oversættes, vil du få vist det søgte opslagsord, en definition og en oversættelse til engelsk, fx årsrapport,

4 hvor det fagsproglige udtryks betydning forklares i form af hele sætninger, og oversættelsen og dens bøjning vises. Inden for det regnskabsfaglige område skelner man mellem tre forskellige former for engelsk, og ordbogen viser dig, om oversættelsen bruges på britisk engelsk (UK), amerikansk engelsk (US) eller det engelsk, som bruges i de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), hvor det er relevant, fx ved nettoomsætning: Når der ikke angives, om oversættelsen er en IAS/IFRS-term, en britisk eller amerikansk term, betyder det, at det engelske udtryk kan anvendes i alle former for regnskabsengelsk. I særlige tilfælde vil det ord, du søgte, dække et specielt dansk forhold. I disse tilfælde vil du også få vist en engelsk oversættelse, som er markeret (DK), da den engelske term er en oversættelse fra dansk og ikke findes på originalt engelsk, fx acontoskatteordning: Det kan ske, at et ord har mere end én betydning, og så vises de enkelte betydninger efter et foranstillet tal, fx ordet gennemsnitskurs: Nogle ord skrives ens, men når der foreligger både forskellig grammatik (forskellig ordklasse) og forskellig betydning, vises opslagsordene flere gange efterfulgt af et højtstillet tal og med hver sin betydningsangivelse, som det fx er tilfældet med ordet aftale:

5 Når der som her ved 'aftale' findes to eller flere anbefalede engelske oversættelser, vil der blive oplyst om forskellen mellem dem. Princippet i ordbogen er, at der kun anføres én oversættelse, nemlig den anbefalede. Hvis du vil se flere mulige oversættelser, kan du se dem under Synonymer under søgemuligheden oversætte et regnskabsudtryk eller bruge det på engelsk. Hjælp til at oversætte et regnskabsudtryk eller bruge det på engelsk Når du oversætter til engelsk eller skriver og reviderer engelske regnskabstekster, har du brug for flere oplysninger end definitioner og engelske oversættelser af termer. Du bør anvende søgefeltet oversætte et regnskabsudtryk eller bruge det på engelsk, og så får du vist den relevante artikel, som indeholder definition, oversættelse, grammatik, ordforbindelser med oversættelser til engelsk, eksempler, synonymer, antonymer samt henvisninger til kilder og andre regnskabsfaglige udtryk. Det er ikke kun fagudtryk, der er vigtige, når man skal oversætte til engelsk, eller skrive og revidere engelske regnskabstekster. Ordbogen giver dig også hjælp til oversætte korte og lange fraser, ved under overskriften kollokationer at vise fagligt relevante danske ordforbindelser, der er oversat til engelsk. Som du kan se ved opslagsordet ultimobalance, indeholder mange artikler også eksempler på hele sætninger, der viser, hvordan opslagsordet kan bruges i fagligt relevante sammenhænge.

6 Hvor det er relevant oversættes alle ordforbindelser til britisk, amerikansk og internationalt engelsk, som du fx kan se ved omkostningsføre

7 Hvis du evt. ønsker at bruge et andet engelske udtryk end den angivne oversættelse af det danske søgeord, giver ordbogen dig ofte oplysninger om synonymer, dvs. ord med samme betydning hhv. om antonymer, dvs. ord med modsat betydning, fx hvis du vil vide, om du kan bruge en anden engelsk oversættelse end 'controller' for det danske ord regnskabschef: Ved de engelske ækvivalenter til verber angives udover ordklasseangivelse både former for aktiv (verbum) og passiv (passiv) i rækkefølgen nutid, datid og før nutid, se fx ved ækvivalenten i artiklen indregne: Ved de engelske ækvivalenter til substantiver angives udover ordklasseangivelse brugen af ubestemt artikel og bestemt artikel, samt flertalsformen. I engelske ordbøger angives normalt kun den ubestemte artikel, men specielt inden for økonomisk sprog er der mange eksempler på, at der ikke kan bruges bestemt artikel. Da det er vigtigt at oplyse herom for at kunne skrive korrekt engelsk, har vi valgt en lidt mere udførlig grammatisk forklaring, se fx ved ækvivalenterne i artiklerne resultatopgørelse og leasing

8 Udover grammatiske oplysninger, definitioner, anmærkninger, ordforbindelser, eksempler, synonymer og antonymer, viser denne søgning dig også henvisninger til andre fagligt relevante ord og kilder. Ved hjælp af henvisningen se også kan du gå fra en ordbogsartikel til en anden og få inspiration til videre oversættelse eller brug af relevante termer og ordforbindelser, når du skriver tekster om regnskabsforhold på engelsk. Du vil også få mulighed for at konsultere de anførte kilder, som henviser til regnskabsfaglige opslagsværker, love, vejledninger og standarder, som du fx kan se ved ordet overtagelsesmetode: Alle kildehenvisninger til IAS, IFRS, SIC og IFRIC fungerer som links til Europa-Kommissionens hjemmeside, hvor du kan få adgang til de internationale regnskabsstandarder på dansk og engelsk med yderligere definitioner og regnskabsmæssige oplysninger samt se, hvordan termerne og ordforbindelserne bruges i praksis. Henvisninger til årsregnskabsloven indeholder et link til selve lovteksten. Nogle ord skrives ens, men når der foreligger både forskellig grammatik (forskellig ordklasse) og forskellig betydning, vises opslagsordene flere gange efterfulgt af et højtstillet tal og med hver sin betydningsangivelse, som det fx er tilfældet med ordet aftale:

9 Når der som her ved 'aftale' findes to eller flere anbefalede engelske oversættelser, vil der blive oplyst om forskellen mellem dem. Princippet i ordbogen er, at der kun anføres én oversættelse, nemlig den anbefalede. Ordbogen viser dig, hvordan et udtryk kan bruges sammen med andre ord ved under overskriften kollokationer at vise relevante ordforbindelser. Det brugte søgeord vil være fremhævet i de fundne kollokationer og eksempler. Hvis du ikke søger efter en bestemt ordforbindelse, kan du søge på et af ordene i denne ordfordbindelser, fx handelsaktivitet, og her vil du få vist alle de ordforbindelser, hvori søgeordet findes i ordbogen.

10 Samtidig kan du også se, at mange artikler indeholder eksempler på hele sætninger, der viser, hvordan søgeordet kan bruges i fagligt relevante sammenhænge. Du har også mulighed for at søge på mere end ét ord, når du vil vide, hvordan du skal bruge en bestemt frase. Hvis du fx vil vide, hvordan man udtrykker ordforbindelsen 'udføre et review' på engelsk, kan du skrive hele frasen i søgefeltet og få vist alle de artikler, hvori udføre et review findes, og hvordan man kan udtrykke sig på engelsk.

11 Også i disse tilfælde kan du finde hjælp til tekstproduktion i de viste eksempler. Hjælp til at oversætte en ordforbindelse Fagtermer udgør kun en lille del af en tekst, og ordbogen giver dig hjælp til at sætte fagligt relevante ord sammen med termerne til korte og lange fraser. Du bør anvende søgefeltet oversætte en ordforbindelse, og så får du vist det danske opslagsord, engelske oversættelser, ordforbindelser og eksempler med oversættelse i alle de artikler, hvor søgeordet forekommer. Denne søgemulighed kan resultere i mange hits, især hvis dit søgeord anvendes sammen med mange andre ord. Ordbogen viser dig, hvordan en ordforbindelse oversættes ved under overskriften kollokationer at vise relevante ordforbindelser. Det brugte søgeord vil være fremhævet i de fundne kollokationer og eksempler. Hvis du ikke søger efter en bestemt ordforbindelse, kan du søge på et af ordene i denne ordfordbindelser, fx handelsaktivitet, og her vil du få vist alle de ordforbindelser, hvori søgeordet findes i ordbogen.

12 Samtidig kan du også se, at mange artikler indeholder eksempler på hele sætninger, der viser, hvordan søgeordet kan oversættes i fagligt relevante sammenhænge. Du har også mulighed for at søge på mere end ét ord, når du vil vide, hvordan du skal oversætte en bestemt frase. Hvis du fx vil vide, hvordan man oversætter ordforbindelsen 'udføre et review', kan du skrive hele frasen i søgefeltet og få vist alle de artikler, hvori udføre et review findes, og hvordan den oversættes til engelsk.

13 Også i disse tilfælde kan du finde hjælp til oversættelse af ordforbindelser i de viste eksempler. Denne søgemulighed fungerer dog kun tilfredsstillende, hvis du har søgt på præcis den ordforbindelse, som findes under kollokationer og eksempler. Hvis søgningen giver et utilfredsstillende resultat, vil vi foreslå, at du søger på et enkelt ord.

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole

Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole Rengøring Multimedieordbog Vejledning Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole Rengøring Multimedieordbog Multimedieordbogen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 19-2004 og kan hentes

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN!

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! For komme ind i det hjemmesidesystem (cms-system) vi anvender i fodboldafdelingen skal du

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere