Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014"

Transkript

1 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som danske medarbejdere og studerende. I Strategi- og Ledelsesgrundlag På vej mod 2020 er følgende overordnede målsætning formuleret i forhold til internationaliseringsområdet: SDU er et internationalt universitet med stærke internationale samarbejdsrelationer og med studerende og kolleger fra hele verden. SDU vil udbygge vores høje grad af internationalisering ved at tilstræbe, at flere af vores studerende og ansatte søger ud i verden og opdyrker kompetencer, der gør dem endnu mere værdifulde for såvel videnskaben som samfundets internationale konkurrenceevne. Syddansk Universitet vil bl.a. arbejde ud fra følgende konkrete indsatser og handlinger: Sikre et mere internationalt studiemiljø o Integrere udlandsophold i studieordningerne o Skabe attraktive rammevilkår for udenlandske studerende o Øge udbuddet af bachelor- og kandidatuddannelser på engelsk Sikre en mere international arbejdsplads o Øge rekrutteringen af internationale medarbejdere o Tilbyde sproglig kompetenceudvikling o Øge Samarbejde med udvalgte, udenlandske universiteter På den baggrund har SDU udarbejdet følgende politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog, som lever op til de sproglige krav, universitetets medarbejdere og studerende møder i dag.

2 Overordnede principper SDU s officielle sprog er dansk. Dansk anvendes både internt og eksternt i ledelsesmæssige og administrative sammenhænge. Hvor det er relevant anvendes engelsk sidestillet. I faglige sammenhænge kan andre sprog anvendes, når det findes relevant. For at sikre alles deltagelse i flest mulige sammenhænge skal såvel medarbejdere som studerende, der ikke behersker dansk, have mulighed for at kommunikere på engelsk, hvor det er relevant. Det forudsættes, at universitetets danske medarbejdere og studerende behersker det engelske sprog på et sådant niveau, at de, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan kommunikere på engelsk med udenlandske studerende og medarbejdere. Det forudsættes, at udenlandske medarbejdere og studerende, der deltager i SDU s styrende organer, herunder bestyrelse, studienævn og udvalg, behersker det danske sprog på et sådant niveau, at de kan læse og forstå det anvendte mødemateriale. Samtidig er det universitetets ambition, at udenlandske medarbejdere efter to års ansættelse i fast stilling skal have oparbejdet tilstrækkelige danskkundskaber, så de på en naturlig måde kan indgå og agere i universitetets hverdagsaktiviteter. SDU s hjemmeside skal som hovedregel forefindes på både dansk og engelsk. Hvor informationen ikke er relevant for bestemte grupper af danske eller engelske medarbejdere, kan der foretages undtagelser, så længe der med en kort indholdsbeskrivelse henvises til den engelske eller danske masterside, hvor informationen foreligger. Vigtig almen information som fx delpolitikker, personalepolitikker, strategidokumenter, skiltning og vejviser skal forefindes på både dansk og engelsk. Alle vejledninger til brug af de administrative systemer skal være på både dansk og engelsk (f.eks. til ØSS, TEM, Pure) 2

3 Uddannelse SDU s uddannelser Da SDU udbyder et stort antal kandidatuddannelser, bacheloruddannelser og uddannelsesdele undervist på engelsk, vil særlig opmærksomhed være rettet mod, at det faglige niveau ikke sænkes som følge af sprogvalg (jf. under afsnittet Sprogkrav ). På uddannelser i fremmedsprogene vil undervisningen som udgangspunkt foregå i målsproget. Der kan dog, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, foretages undtagelser herfra. Eksamensbeviser udstedes på både dansk og engelsk, og alle studerende modtager med eksamensbeviset et Diploma Supplement på engelsk. Videnskabelige medarbejdere Danske såvel som udenlandske videnskabelige medarbejdere forventes at deltage i nødvendige kompetencegivende engelsk- og danskkurser. Dette skal sikre, at både danske og udenlandske undervisere til enhver tid har de sproglig kompetencer, der kræves for at undervise på de forskellige uddannelser. SDU tilbyder i CUU-regi målrettede kurser i akademisk engelsk til videnskabelige medarbejdere. Ligeledes tilbydes målrettede danskkurser i CUU-regi. For at sikre kvaliteten i den engelsksprogede undervisning, gennemfører SDU en professionel certificering af underviseres færdigheder i engelsk. Studerende SDU har som mål at styrke de studerendes kompetencer i fremmedsprog. For alle uddannelser er der defineret klare optagelseskrav til den studerendes niveau i såvel dansk som engelsk samt øvrige relevante fremmedsprog. SDU s udenlandske studerende opfordres til at deltage i de til en hver tid udbudte danskkurser. Forskning, publicering og forskningsformidling Det er SDU s målsætning at gøre universitetets forskning tilgængelig for størst mulig målgruppe både nationalt og internationalt. Formidlingen foregår på det i forhold til målgruppen relevante sprog. Forskningsresultater publiceres internationalt og på det sprog, der måtte være relevant i forhold til forskningsområdet eller den målgruppe, som de henvender sig til. I alle publikationer skal der anføres universitetets officielt vedtagne navn på dansk eller engelsk. Derudover kan der, hvor det skønnes relevant, suppleres med SDU s navn på andre sprog. 3

4 Administration SDU s administrative medarbejdere skal kunne agere og kommunikere hensigtsmæssigt med studerende og medarbejdere på engelsk. Det forventes derfor, at medarbejdere deltager i nødvendige kompetencegivende sprogkurser. SDU tilbyder målrettede sprogkurser til administrative medarbejdere. SDU stiller i rekrutteringen af nye medarbejdere krav til sproglige kompetencer. Sprogkrav & ansvarsfordeling Direktion Fastlægger de grundlæggende retningslinjer og mål for universitetets Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog. Sikrer, at der løbende følges op på implementeringen af sprogpolitikken. Sikrer, at der etableres relevante og målrettede tilbud i engelsk til danske og evt. udenlandske forskere, undervisere og administrative medarbejdere. Dette skal sikre, at de danske og evt. udenlandske medarbejdere får de nødvendige kompetencer til at begå sig sprogligt i hverdagen på SDU. Sikrer, at der etableres relevante og målrettede tilbud i dansk til udenlandske forskere, undervisere og administrative medarbejdere. Dette skal sikre, at de udenlandske medarbejdere får de nødvendige kompetencer til at begå sig sprogligt i hverdagen på SDU. Fakulteter, institutter og faglige enheder Er ansvarlige for at der formuleres retningslinjer for hvilke sprog, der må anvendes af studerende og eksaminator/censor ved både mundtlige og skriftlige eksaminer. Er ansvarlige for, at de sproglige krav til medarbejderne i henholdsvis dansk og engelsk tydeliggøres. Er ansvarlige for, at alle enheder synliggør i hvilke situationer, der benyttes henholdsvis dansk og engelsk - mundtligt såvel som skriftligt - så det står klart for alle, hvilke sprog der benyttes hvor og hvornår. Er ansvarlige for offentliggørelse på engelsk (eller andet fremmedsprog) af forskningsresultater og videnskabelige artikler. Der vælges sprog i forhold til modtagergruppe og tradition inden for forskningsområdet. Er ansvarlige for, at der for den enkelte enhed findes en hensigtsmæssig balance mellem dansk og engelsk i den samlede interne og eksterne kommunikation. Er ansvarlige for, at de enkelte administrative enheder kommunikerer skriftligt og mundtligt til relevante brugere på hhv. dansk eller engelsk afhængigt af modtageren. Sætter fokus på underviserens kompetencer til to- eller flersproget undervisning og tilbyder underviserne videreuddannelse og kompetenceudvikling inden for området. Er ansvarlige for, at alle medarbejdere får tilbudt de relevante kompetencegivende sprogkurser. Sproglige krav og kompetenceudvikling skal drøftes og planlægges i forbindelse med MUS. 4

5 Er ansvarlige for, at udenlandske undervisere, forskere og studerende ikke bliver ekskluderet i hverdagen på SDU på grund af manglende sproglige kompetencer inden for det danske sprog. Tidshorisont og evaluering af Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Den formulerede politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ses som mål, der søges opfyldt over en periode på 3 år. Herefter tages den op til revision. Syddansk Universitet på andre sprog Universitetets officielle navn er Syddansk Universitet forkortet SDU. Den engelske betegnelse for Syddansk Universitet er: University of Southern Denmark. Syddansk Universitet kan, hvor det skønnes relevant, oversættes til følgende tre sprog: o Tysk: Süddänische Universität o Fransk: Université Danemark Sud o Spansk: Universidad del Sur-Dinamarca Normalt anvendes der på fremmedsprog ikke forkortelser af navnet, men hvor det er påkrævet, anvendes SDU. 5

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Kortlægning af universiteternes danskkurser. udenlandske studerende

Kortlægning af universiteternes danskkurser. udenlandske studerende Kortlægning af universiteternes danskkurser for udenlandske studerende April 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Undersøgelsens formål... 1 1.2 Internationalisering og sprogpolitik på universiteterne:

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Høringsudkast 10. november 2010

Høringsudkast 10. november 2010 Høringsudkast 10. november 2010 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven (Opfølgning på universitetsevalueringen m.v.) 1 I lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Strategi 2013-17. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Strategi 2013-17. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet Strategi 2013-17 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet København 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 1. Indledning... 2 Fagligt

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Aalborg Universitet 14/007338 September

Læs mere

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN... 3 DET ER VIGTIGT FOR AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN...... 3 UDDANNELSESPOLITIKKENS

Læs mere