Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008"

Transkript

1 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser, som er gældende i Departementet for Familie. Taksterne er gældende fra 1. juli 2008 med mindre andet fremgår. Takster i henhold til landstingsforordning om offentlig hjælp Betaling for hjemmehjælp 1. Jf. 29, stk. 3 i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og 4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp, er betaling for varig hjemmehjælp: J.nr Postboks Nuuk Oq/tel Fax Senest opgjorte skattepligtige husstandsindkomst Egenandel i % Vejledende egenbetaling pr. time fra 1. april 2008 kr ,00 kr. 0,00 kr ,33 kr. 25,56 kr ,67 kr. 51,14 over kr ,00 kr. 76,70 Enten tages der udgangspunkt i kommunens konkrete udgift til den enkeltes hjemmehjælp og egenandelene benyttes, eller de vejledende egenbetalinger pr. time benyttes Den aktuelle indkomst skal lægges til grund for beregningen, såfremt modtageren af hjemmehjælp har en væsentlig og varig ændring af indkomsten. Der fradrages kr. i den skattepligtige indkomst for hvert hjemmeboende barn under 18 år, som modtageren af hjemmehjælp har forsørgelsespligt overfor. Takster i henhold til landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Underholdsbidrag m.v. til børn 2. Gældende takster i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud, med senere ændringer, er følgende:

2 Jf. 4, stk. 2 nr. 1: Almindeligt løbende underholdsbidrag kr ,00 pr. halvår Jf. 4, stk. 2 nr. 2: Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og en måned efter fødslen kr. 605,00 pr. måned Jf. 4, stk. 2 nr. 3: Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen kr. 573,00 engangsbeløb Jf. 4, stk. 2 nr. 4: Bidrag i anledning af barnets dåb kr. 763,00 engangsbeløb Jf. 4, stk. 2 nr. 5: Bidrag i anledning af barnets konfirmation, eller anden tilsvarende anledning Jf. 15, stk. 1: Maksimalt adoptionstilskud kr ,00 engangsbeløb kr ,00 engangsbeløb Takster i henhold til landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Barselsdagpenge 3. Gældende takster i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption med senere ændringer er følgende: Jf. 21, stk. 1: Dagpenge, fra 1. april 2008 kr. 76,70 pr. time Der ydes maksimalt for 40 timer pr. uge. Jf. 21, stk. 3: Uddannelsessøgende som holder orlov grundet graviditet, barsel eller adoption. Dagpenge udregnes individuelt med et beløb svarende til den hidtil modtagne uddannelsesstøtte, praktikstøtte eller praktikløn inklusiv børnetillæg også for det/de nyfødte barn/børn. Børnetillægget udgør kr. 758,00 pr. måned pr. barn i Grønland og andre lande bortset fra Danmark, hvor børnetillægget udgør kr. 884,00 pr. måned. Jf. 21, stk. 4: Skolesøgende i folkeskolens ældste klasser som holder orlov grundet graviditet, barsel eller adoption og som i 13 uger før har modtaget tilskud, har ret til dagpenge med et beløb svarende til dette tilskud samt et tillæg på kr. 758,00 pr. måned pr. nyfødt barn. Takster i henhold til landstingsforordning om alderspension

3 4. Jf. 13, stk. 2 i landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, og 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2007 om alderspension, er følgende takst gældende: Børnetillæg, normalbidrag kr. 758,00 pr. måned Takster i henhold til landstingsforordning om førtidspension 5. Jf. 14, stk. 2 i landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, og 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 27. juni 2007 om førtidspension, er følgende takst gældende: Børnetillæg, normalbidrag kr. 758,00 pr. måned Takster i henhold til landstingsforordning om børnetilskud 6. Jf. 3 i landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud er følgende takster fastsat: Senest opgjorte skattepligtige indkomst Kvartalsvise børnetilskud kr ,25 kr ,75 kr ,50 over kr ,00 Takster i henhold til landstingsforordning om hjælp til børn og unge Bisidderhonorar 7. Jf. 11, stk. 3 i landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, og 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge, modtager bisidderen følgende vederlag for ydet bistand: Bisidderhonorar kr. 546,75 for første time herefter kr. 382,72 pr. time Kun mødetimer honoreres. Forberedelses- og efterbehandlingstid honoreres ikke. Honorar til personlig rådgiver 8. Jf. 16, stk. 3 i landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, og 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge fastsættes honoraret til: Personlig rådgiver kr. 494,70 pr. måned Når der stilles krav om en ekstraordinær eller særlig byrdefuld indsats, kan honoraret forhøjes med 50 % eller 100 %. Vederlag mm. til professionelle plejefamilier 9. Jf. 21, stk. 2 i landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge med senere ændringer, og 18, stk. 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

4 nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge, er vederlag mm. til professionelle plejefamilier, fastsat i 6 A i Overenskomst af den 27. januar 2006 mellem Grønlands Landsstyre & Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat for pædagogisk personale ansat i Grønland. Vederlag til almindelige plejefamilier 10. Jf. 21, stk. 2 i landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge med senere ændringer, og i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge, fastsættes vederlag mm. til: Almindeligt plejevederlag kr ,00 pr. måned Vederlaget kan af kommunalbestyrelsen forhøjes med 50 % eller 100 %, når der kræves en ekstraordinær indsats, som stiller særlige krav til plejefamilien med hensyn til pædagogik og omsorg. Akut anbringelse kr. 330 pr. døgn Der kan maksimalt udbetales vederlag for akut anbringelse i 30 døgn for samme barn; herefter er satsen almindeligt plejevederlag. Ophold på Hjemmestyrets døgninstitutioner for børn og unge 11. Jf. 25 i landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, og 36, stk. 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om Døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, fastsættes følgende: Takst for ophold på døgninstitution for børn og unge besluttet af sociale årsager Døgninstitution Pris pr. døgn i kr. Inuusuttut Inaat, Qaqortoq 793,00 Aja, Nuuk 1108,00 Matu & Pigeprojektet, Nuuk 1372,00 Meeqqat Illuat, Nuuk 984,00 Røde Kors Børnehjem, Nuuk 748,00 Qasapermiut, Sisimiut 1152,00 Sarliaq, Ilulissat 887,00 Prinsesse Margrethes Børnehjem, Ammassalik 838,00 Kost, lomme- og tøjpenge samt indskrivningsbeløb 12. Jf. 21, stk. 2 i landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge med senere ændringer, og 21, 22, stk. 1 og 2 samt 23, stk. 5 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge, er fastsat: Under anbringelse hos almindelige og professionelle plejefamilier samt i Hjemmestyrets døgninstitutioner for børn og unge: Indskrivningsbeløb kr ,00 maksimalt Lomme- og tøjpenge: Børn og unge under 16 år kr. 36,00 pr. døgn Unge år kr. 42,00 pr. døgn

5 Personer over 18 år som ikke modtager førtidspension kr ,20 pr. md. Kostpenge til plejefamilien kr. 758,00 pr. md. Forældrebetaling 13. Jf. 38, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge og 24 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge, er følgende takst gældende: Forældrebetaling (normalbidrag) pr. forælder kr. 758,00 pr. md. Takster i henhold til landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap Bagatelgrænse for hjælpeforanstaltninger 14. Jf. 8a i landstingsforordning nr. 13 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, og 5, stk. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap, kan der ikke ydes tilskud når udgiften til den konkrete hjælpeforanstaltning udgør mindre end kr. 500,00 årligt. Aflastningsvederlag 15. Jf. 8a i landstingsforordning nr. 14 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, og 18, stk. 4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap, fastsættes følgende: Vederlag til aflastningsfamilier kr. 284,00 pr. døgn Forsørgelse kr. 49,84 pr. døgn Driftstilskud til handicapindrettede biler 16. Jf. 8a i landstingsforordning nr. 14 af 31. oktober 1996 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, og 27 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap kan ydes: Driftstilskud til biler, hvortil der er ydet handicapindretning max. kr ,00 årligt. Tilskud til bokollektiver og boenheder 17. Jf i landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, og 33 og 37, stk. 1 og 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap kan ydes: Engangstilskud til indretning og møblering af egnede og istandsatte fællesrum i bokollektiver og kommunale beskyttede boenheder kr ,00 Tilskud til drift af personalerum i og administrationen af beskyttede boenheder max. kr ,00 om måneden

6 Tilskud til kommunale dagcentre mv. 18. Jf. 18a i landstingsforordning nr. 13 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, og 41 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap kan ydes: Engangstilskud til oprettelse, indretning og møblering af egnede og istandsatte lokaler i kommunale dagcentre, på væresteder, beskyttede værksteder og lignende max. kr ,00 Beskæftigelsesvederlag 19. Jf. 18, stk. 3 i landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, og 40, stk. 5 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap fastsættes følgende: Beskæftigelsesvederlag til vidtgående handicappede som arbejder på et beskyttet værksted eller på en beskyttet arbejdsplads kr. 15,00 pr. time Der kan maksimalt ydes vederlag i 40 timer om ugen. Vederlag ved pleje i eget hjem 20. Jf. 9 i landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, og 43 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap fastsættes følgende: Vederlag for pleje af en vidtgående handicappet kr. 76,70 pr. time Der kan maksimalt ydes vederlag i 40 timer om ugen. Ophold på plejeafsnit mv. 21. Jf. 36, stk. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om Døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, fastsættes følgende: Døgnophold på ældreinstitutioner eller lignende besluttet på baggrund af personens vidtgående handicap kr. 917,00 pr. døgn Færdigbehandlede voksne på handicapinstitutioner 22. Jf. 15 i landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, og 27, stk. 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om Døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, fastsættes følgende: Takst for færdigbehandlede voksne, hvor hjemkommunen ikke kan give et passende boligtilbud Færdigbehandlede som opholder sig på Pris pr. døgn i kr. Ivaaraq, Qaqortoq 2.342,00 Døvehjemmet, Qaqortoq 8.166,00

7 Palleq, Paamiut 2.269,00 Aaqa, Nuuk 1.825,00 Elisibannguaq, Maniitsoq 1.801,00 Gertrud Rask Minde, Sisimiut 1.662,00 Ikinngut, Ilulissat 2.224,00 Handicapsatellit, Qeqertarsuaq 8.297,00 Handicapsatellit, Uummannaq Lomme- og tøjpenge 23. Jf. 15 i landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om Døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap, fastsættes følgende: Lomme- og tøjpenge for personer under ophold på Hjemmestyrets handicapinstitutioner: Børn og unge under 16 år kr. 36,00 pr. døgn Unge år kr. 42,00 pr. døgn Personer over 18 år som ikke modtager førtidspension kr ,20 pr. md Takster i henhold til landstingsforordning om offentlig hjælp 24. Jf. 24, stk. 2 i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Takst for lommepenge til patienter på sygehuse i Grønland eller Danmark kr. 49,00 pr. døgn 25. Dette cirkulære træder i kraft 1. juli Samtidig ophæves Familiedirektoratets cirkulære nr. 256 om gældende sociale kontantydelser pr. 1. april Departementet for Familie og Sundhed den 25. juni Susie Marthin / Kirsten Olesen

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2002, Bilag

Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2002, Bilag Bilag 7.1 Hvorfra modtog institutionen børnene i 2002? - Fra familie, plejefamilie, anden døgninstitution, anden placering (f.eks. sygehus og adoption) Skema 7. Hvorfra modtog døgninstitutionen børnene

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2005. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2005

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2005. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2005 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2005 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2005 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2005 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2003

Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2003 Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2003 FM 2004 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Indledning side 4 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Døgninstitutionerne. Døgninstitutionsafdelingen. Hovedkonklusioner. Den Centrale Venteliste

Indholdsfortegnelse. Indledning. Døgninstitutionerne. Døgninstitutionsafdelingen. Hovedkonklusioner. Den Centrale Venteliste Indholdsfortegnelse. Indledning Døgninstitutionerne Døgninstitutionsafdelingen Hovedkonklusioner Den Centrale Venteliste Døgninstitutionerne for børn og unge Døgninstitutionerne for vidtgående handicappede

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Postboks 260, 3900 Nuuk. Døgninstitutionernes Årsberetning FM 2002 DSA journr.

Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Postboks 260, 3900 Nuuk. Døgninstitutionernes Årsberetning FM 2002 DSA journr. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Postboks 260, 3900 Nuuk Døgninstitutionernes Årsberetning 2001 FM 2002 DSA journr. 43-00-05 Årsberetning 2001 2 Indhold 1. Indledning Side 3 Lovhjemmel

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2006. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2006

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2006. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2006 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2006 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2006 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2006 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................................

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 07.04.2010 FM 2010/121 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning: Almindelige bemærkninger Udlægning af handicapområdet til kommunerne: Baggrunden for ændringsforslaget er anbefalingen i kommunalstrukturreformen

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik aamma Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2004. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2004

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2004. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2004 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2004 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2004 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2004 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................2

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ankenævnets lovgrundlag 4 Ankenævnets sammensætning.. 4 Særligt om sekretariatets virke. 5 Ankenævnets virksomhed..6 Modtagne klager

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Vejledning alderspension

Vejledning alderspension Vejledning om alderspension Familiedirektoratet Oktober 2007 2 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Oktober 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 5 1.1. Indledende bemærkninger 5 1.2. Administration

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark.

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark. Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat * Grønlands Hjemmestyre Box 260 * DK-3900 Nuuk * Tlf * Fax *

Namminersornerullutik Oqartussat * Grønlands Hjemmestyre Box 260 * DK-3900 Nuuk * Tlf * Fax * Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed Namminersornerullutik Oqartussat * Grønlands Hjemmestyre Box 260 * DK-3900 Nuuk * Tlf. 34 50 00 * Fax 32 45

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer med vidtgående handicap.

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer med vidtgående handicap. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3, stk. 2, 5, 8a, 11, stk. 4, 12, stk. 4, 15, 18, stk. 3, 20, stk. 2, 21, stk.

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet. Handicapredegørelse

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet. Handicapredegørelse NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Handicapredegørelse Oktober 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...4 2. Hjælpeforanstaltninger

Læs mere

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006 Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: bogh/324 07:11:24 26 Delsystem: Stedkode: SAMLE * - Alle Alle Rapportversion: 16--2006 1 af 26 02-01-00-90-02 9900 AWG - KREDITORER AWG - KREDITORER 06.41.01.26.51 4980

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden Qaasuitsup Kommunia Ansøgning om offentlig hjælp Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Lovgrundlag: 1). Peqqussutaat / Landstingsforordningen: Pisortanit

Læs mere

Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2005

Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2005 Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2005 FM 2006 J.nr.: 42.30 2 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 5 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed August Redegørelse. botilbud og døgninstitutioner på social- og sundhedsområdet

Departementet for Familie og Sundhed August Redegørelse. botilbud og døgninstitutioner på social- og sundhedsområdet Departementet for Familie og Sundhed August 2008 Redegørelse om botilbud og døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1 - INDLEDNING 3 2 - RESUMÉ 4 3 - UDBUDDET AF BOTILBUD OG DØGNINSTITUTIONER 6 3A - BØRN

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side 2 4.1 Administration Side 3 4.2 Teknisk område Side 8 4.3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side 13 4.4 Socialområdet Side 21 4.5 Undervisning

Læs mere

Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge

Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge 2008 Grønlands Hjemmestyre har gennem årene arbejdet for børn og unge, igennem forebyggelse, behandling og oplysningskampagne for trygge og sunde børn i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 DØGNINSTITUTIONERNE 3 DØGNINSTITUTIONSAFDELINGEN 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 DEN CENTRALE VENTELISTE 9

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 DØGNINSTITUTIONERNE 3 DØGNINSTITUTIONSAFDELINGEN 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 DEN CENTRALE VENTELISTE 9 ÅRSBERETNING FOR DØGNINSTITUTIONSAFDELINGEN 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 DØGNINSTITUTIONERNE 3 DØGNINSTITUTIONSAFDELINGEN 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 DEN CENTRALE VENTELISTE 9 DØGNINSTITUTIONERNE

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

2013 statistik årbog. Sociale forhold og sundhed. Det sociale sikkerhedsnet. Forebyggende og afhjælpende indsats

2013 statistik årbog. Sociale forhold og sundhed. Det sociale sikkerhedsnet. Forebyggende og afhjælpende indsats 2013 statistik årbog Sociale forhold og sundhed Organisatoriske forhold på socialområdet Ansvaret for det sociale område er placeret hos Departementet for Familie og Justitsvæsen. Kommunerne har ansvaret

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2006

Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2006 Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet Døgninstitutionernes Årsberetning 2006 FM 2007 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 5 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner

Læs mere

Uddannelsesbidrag til børn

Uddannelsesbidrag til børn - 1 Uddannelsesbidrag til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Først tak for belysning af mange interessante problemstillinger igennem årene. Jeg er fraskilt for 2 år siden og har 3 børn

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Pensionsredegørelse 2006

Pensionsredegørelse 2006 Pensionsredegørelse 2006 FAMILIEDIREKTORATET JULI 2006 EM 2006 / 37 2 1 INDLEDNING... 4 2 RESUMÉ... 5 3 OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN I REGLERNE PÅ PENSIONSOMRÅDET 8 4 REGLERNE OM OFFENTLIG PENSION... 11 4.1

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Sociale forhold og sundhed 1. Organisatoriske forhold på socialområdet Afsnittene Organisatoriske forhold og socialområdet, Det sociale sikkerhedsnet, Forbyggende og afhjælpende indsats,

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Døgninstitutionernes Årsberetning 2016

Døgninstitutionernes Årsberetning 2016 Døgninstitutionernes Årsberetning 2016 Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen FM 2017 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 Kapitel 2 Døgninstitutionsafdelingen...

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2011

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2011 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2011 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger hermed den årlige beretning til Landstinget i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

Redegørelse om. døgntilbud til børn og unge

Redegørelse om. døgntilbud til børn og unge Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked AHelhedsløsning@ Redegørelse om døgntilbud til børn og unge FM 2000/22 DSA, j.nr.: 42-D 21. Marts 2000 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Kapitel

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning om Børnetilskud

Vejledning om Børnetilskud Vejledning om Børnetilskud November 2012 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Indhold 1. Indledning 3 2. Formelle betingelser 3 3. Indkomster der lægges til grund for udbetaling af

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere