IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström"

Transkript

1 x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

2 IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom som er i ambulant psykiatrisk behandling IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og er den beskæftigelsesindsats til målgruppen der er bedst defineret og undersøgt med flest RCT forsøg. 2

3 IPS filosofien The belief is that every person with a serious mental illness is capable of working if the right kind of job and work environment can be found Thus the primary goal is not to change the person, but to find a natural fit between the persons strengths and experiences and jobs in the community 3

4 IPS består af 7 principper 1. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. 2. Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet. 3. Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet. 4. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling. 5. Indsatsen er baseret på deltagerens egne præferencer og valg. 6. Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov for det. 7. Vejledning om sociale ydelser og arbejde. 4

5 Supported Employment og IPS - Metode Alle deltagere har kontakt til en IPS-konsulent der har et caseload på max 25 deltagere IPS-konsulenter har kendskab til det lokale arbejdsmarked med fokus på at opbygge relationer med potentielle arbejdsgivere og at skabe jobs. Målet er 6 arbejdsgiverkontakter om ugen per konsulent. Fidelity - vurderingsprocedure som bruges til at måle i hvilket omfang interventionen eller praksis gennemføres som planlagt (Bond, Becker og Drake 2011)

6 Internationale RCT-forsøg med IPS - I alt 18 stk. 10 studier fra USA 2 fra Canada 1 Europæisk multicenter studie 2 studier fra Hong Kong 1 fra Australien 1 fra Schweiz 1 studie fra England (ingen effekter) Igangværende forsøg i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, men ingen resultater. 6

7 Efekten af IPS - Reviews og Metaanalyser Metaanalyse Cochrane 2001 Et review med metaanalyse af Twamley et al. fra 2003 Review af Bond 2008 PORT rekommendationerne fra 2010 En metaanalyse af Campell

8 Review af Bond (2008) o Review som kun inkluderer high fidelity IPS Programmer. I alt 11 Studier. o Et gennemsnit af alle studierne viste at 61% af IPS deltagerne opnåede job på det ordinære arbejds-marked mod 23% I kontrolgrupperne. o 2/3 af IPS deltagerne som fik arbejde, arbejdede 20 timer eller mere per uge. o Gennemsnitlige antal uger i arbejde per år var 12 uger for IPS deltagerne 4,8 uger for kontrolgrupperne o Der opnås bedre effekter når der udvises fortrolighed til IPS manualen 8

9 Effekter af studier fra USA, Hong Kong, Australien, Canada og Europa. 9

10 Andre Gevinster ved IPS Mindre frafald sammenlignet med andre programmer Bedre selvværd og self-efficacy Der er ingen indikation på at IPS leder til øget stress eller forværring af symptomer IPS kan forhindre eller udskyde pension Interventionen er omkostningseffektiv sammenlignet med andre interventioner. 10

11 Begrænsninger ved IPS Ca. 40% af deltagerne opnår ikke job Jobmulighederne er begrænset for målgruppen pga. Manglende uddannelse og arbejdserfaring De fleste jobs som opnås er uspecialiserede og lavtlønnede De fleste som opnår arbejde arbejder deltid Der er relativ lav jobfastholdelse. Det er kun halvdelen af IPS deltagerne der er fastansat på det ordinære arbejdsmarked over 50% af tiden over en 10 års periode 11

12 2 generations studier Kognitiv remediering - et mindre RTC har vist bedre effekt ved tillæg af dette Social færdighedstræning - et RCT har vist bedre effekt ved tillæg af dette CBT to studier hvor CBT lægges ovenpå traditionel rehabilitering har vist effekt, men der ingen RCT studier, hvor CBT er afprøvet som en forbedring til IPS 12

13 IPS i Danmark Samarbejde mellem Psykiatrisk Center København, Psykiatrien i Region Syddanmark, København, Frederiksberg og Odense kommune. I alt 750 borgere randomiseres til enten 1.IPS 2.IPS+Kognitiv remediering og Social Færdighedstræning 3. Standartbehandling. Intervention i 18 måneder og follow-up 30 måneder efter baseline

14 Effektmål Primær Effektmål Antal timer i arbejde eller uddannelse i opfølgningsperioden Sekundære Effektmål Anden tilknytning til arbejdsmarkedet Symptomer Funktionsniveau Livskvalitet Resultater forventes i

15 Foreløbige erfaringer fra det danske IPS-Projekt Start deltagere inkluderet i projektet Stor interesse for deltagelse blandt både patienter og behandlere Bedre samarbejde mellem psykiatrien og jobcenteret Om der er signifikant forskel i antal timer i arbejde mellem grupperne ved vi først i

16 Konklusion Take home massage Mange personer med svær psykisk sygdom har et ønske om ordinær beskæftigelse På trods af dette er der stor arbejdsløshed i denne gruppe Svær psykisk sygdom er ikke lig med en dom til langvarig offentlig forsørgelse Indsatser med et individualiseret og umiddelbart fokus på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelsessystem, som er integreret i den psykiatriske behandling, er mere effektive end arbejdsprøvninger og optræning i beskyttede miljøer Det er meget vanskeligt at forudsige hvem der kan opnå og fastholde et ordinært arbejde 16

17 Tak for jeres opmærksomhed Thomas Nordahl Christensen Cand.Soc. Tlf:

18 Støttet beskæftigelse til personer med nylig diagnosticeret angst, depression eller bipolarlidelse 18

19 Agenda o Sherpa: Hvem, hvad og hvorfor o Forskningsprojektet Sherpa o Perspektivering 19

20 Hvad er Sherpa 20

21 Hvorfor Sherpa Ikke psykotiske lidelser udgør en betydelig andel af de førtidspensioner der til kendes på baggrund af psykiske lidelser (ast.dk, Borg et al 2012) Folk kan og vil gerne arbejde (Carøe et al 2008) Støttet beskæftigelse er vist at være effektiv til folk med svære psykiske lidelser (Campbell et al 2011) Manglende evidens for folk med angst eller affektive lidelser (Eplov et al 2012) 21

22 Metoden 22

23 Hvem er Sherpa erne 6 mentorer, alle med mange års erfaring fra arbejde i psykiatrien o o o 2 social rådgivere 1 sygeplejerske 3 ergoterapeuter 2 karriererådgivere Stor erfaring med rekruttering og genplacering af folk i det private erhvervsliv Ingen erfaring fra psykiatrien 23

24 Hvad tilbyder Sherpa Koordinering af indsatser Karriererådgivning Individualiseret mentor støtte Kontakt til arbejdsgivere Hjælp til privat økonomi 24

25 Forskningsprojektet Sherpa At undersøge om en modificeret IPS metode har effekt på tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse når den tilbydes mennesker med nylig diagnosticeret angst, depression eller bipolar lidelse 25

26 Metode 324 deltagere randomiseres til enten standard behandling eller standard behandling PLUS Sherpa Primært outcome: arbejde eller uddannelse efter 24 måneder Sekundære outcomes: Dage i arbejde eller uddannelse, symptomer, funktionsniveau og livskvalitet Follow up efter 12 and 24 måneder 270 inkluderet 26

27 Perspektivering o Fald i antal førtidspensioner tilkendt på baggrund af psykiske lidelser o Bedre recovery process og livskvalitet o Socio-økonomiske besparelser 27

28 Mange tak for opmærksomheden!! 28

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer VidensLaboratorium.1 - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer September 2012 VidensLaboratorium.1 De ikke-jobklare unge med psykiske problemer På vej mod mere viden og bedre effekter Udfordringen

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med psykiske vanskeligheder Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri

NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativ beskeden investering NOTAT 2010 Videnscenter for

Læs mere

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse?

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse? Hvi dbog om ment al thel br ed,sygef r aværog t i l bagevenden t i lar bej de Kapi t el5 TTAi nt er vent i oner.hvad kan man gør ef oratf åmedar bej der e t i l bageiar bej deog f or bl i vei beskæf t

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Program for konferencen Gal eller normal på arbejdsmarkedet? Mandag den 3. november 2014

Program for konferencen Gal eller normal på arbejdsmarkedet? Mandag den 3. november 2014 1 Program for konferencen Gal eller normal på arbejdsmarkedet? Mandag den 3. november 2014 i DGI-byen i København, Tietgensgade 65, 1704 Kbh. V Landskampagnen for afstigmatisering af psykisk sygdom. Se

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

EFFEKTER AF MENTORSTØTTE FOR UDSATTE LEDIGE

EFFEKTER AF MENTORSTØTTE FOR UDSATTE LEDIGE EFFEKTER AF MENTORSTØTTE FOR UDSATTE LEDIGE en litteraturoversigt 12:21 Karsten Albæk Henning Bjerregård Bach Søren Jensen 12:21 EFFEKTER AF MENTORSTØTTE FOR UDSATTE LEDIGE EN LITTERATUROVERSIGT KARSTEN

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET 2014 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af generaliserede

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Tværfaglig koordineret indsats

Tværfaglig koordineret indsats Afsluttende projektevaluering Tværfaglig koordineret indsats Ortopædisk GenoptræningsCenter og Jobcenter Aarhus Sundhed og Omsorg Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 2012 Afsluttende projektevaluering.

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller

Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller Lars Benjaminsen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette metodenotat sammenfatter den eksisterende viden om indsatstyper

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere